7 Kasım 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29168

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

BİRİMİ

BÖL./ABD/PROG.

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Toprak

Doçent

1

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

1

3

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kürt Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

5

Klasik Kürt Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Yardımcı Doçent

1

3

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sayısal Yöntemler

Yardımcı Doçent

1

3

 

9672/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

TSE AYDIN TEMSİLCİLİĞİ EKİM 2014 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

BELGE

KONUSU

BELGE NO

FESİH

TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

MCM PETROL MOBİLYA ULAŞ. TURZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

09-HYB-373

20.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

OSMAN BAYRAKTAR

TS 10079

TS10956

TS12134

TS12498

09-HYB-572

30.10.2014

FİRMA İSTEĞİ

İSABEYLİ BELEDİYESİ ŞIRLAN DOĞAL KAYNAK SUYU VE AKARYAKIT İŞLETMESİ

TS 11939

TS12663

09-HYB-210

20.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

TURGUTLAR AKARYAKIT TİCARET SANAYİ VE TURİZM LTD.ŞTİ.

TS 11939

09-HYB-304

22.10.2014

FİRMA İSTEĞİ

ÇELEBİLER PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV EV ALETLERİ ZİRAİ ÜRÜN VE İLAÇLARI

TS 11939

09-HYB-306

20.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

9735/1-1


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 02/09/2014 tarihli, (64041)2014 sayılı yazılarına istinaden, Murman KATAMADZE isimli şahıs adına kayıtlı olarak 27/02/2014 tarihinde Sarp Gümrük Müdürlüğünden 14611500T9132 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan 1995 model, TTF407 plakalı, Mercedes marka aracın süre ihlali nedeniyle, 51-03/09/2014 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu şahısın aracı, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinde de belirtildiği üzere, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması gibi ihlallere neden olunduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 08/09/2014 tarihli, 1828 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, 08/09/2014 tarihli, 1828 sayılı ceza kararı muhteviyatı 707,00-TL para cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerinde bulunan 1995 model, TTF407 plakalı, Mercedes marka aracın, Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9736/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Resmi Gazete’nin 05.11.2014 tarihli ve 29166 sayılı nüshasının “Çeşitli İlanlar” bölümünde 9693/1-1 İlan Numarası ile yayınlanan 2013/108290 İKN'lu "İhalelere katılmaktan yasaklama kararı’nın 5.maddesindeki "Ortak ve/veya Ortaklıkların" kısmında yer alan Bahattin SARI’nın T.C.Kimlik No.su “15121618072” olarak düzeltilmiştir. Duyurulur.

9825/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hukuk Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet Akif AYDIN, Mustafa ŞENTOP, Yücel OĞURLU, Hüsnü TUNA, Hüseyin ÇINAR, Osman ŞANSAL, Ayhan YÜCE, Mehmet AKINCI, Orhan Seyfi GÜNER, Necmettin AYDIN, Muharrem BALCI, Kaya KARTAL,

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/09/2014 tarihli ve E: 2014/179, K: 2014/383 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Dünya ve Türkiye ölçeğinde hakların tanınmasına, kazanılmasına, hukukun ve hak arama bilincinin yaygınlaştırılmasına, adaletin eşit ve orantılı olarak dağıtılmasına, tüm bu yapılacak işleri gerçekleştirebilecek donanımda hukukçuların yetiştirilmesine çalışmak, bu yönde yapılan çalışmalara hiçbir ayrım gözetmeden katkı sağlamak ve bu çalışmaların sonuçlarının da teminatı olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL nakit

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet kararı ile en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

9718/1-1

—————

Göz Sağlığını Koruma Vakfı Kadıköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/02/2013 tarihinde kesinleşen, 29/11/2012 tarih ve E: 2010/257, K: 2012/511 sayılı kararı gereği dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

9717/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda Unvanı, belge no'su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

TEM ASANSÖR OTOMASYON MAK. MÜH. HİZ. GÜVENLİK SİS. İNŞ. OTO. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 12255

43-HYB- 188

08.09.2014

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı için

GENÇGRUP DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜH. İNŞ. MAK. EĞİTİM HİZ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13082

TS8358

TS 13078

43-HYB- 189

08.09.2014

Kapsam Değişikliği Olumsuz

9719/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/75 sayılı Kararı ile; Hoşdere Cad. No:157 Y. Ayrancı/ANKARA adresinde faaliyet gösteren İçkale Enerji Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.’nin, 01/04/2009 tarih ve EÜ/1583-1/1145 sayılı lisansa sahip Erzincan ilindeki tesisi için Eylül 2009 dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/1/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/234 sayılı Kararı ile; Merkez Mah. Güngören Cad. No: 69 Bağcılar-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Özşah Örme Sanayii A.Ş.’nin, 16/02/2006 tarih ve EO/658-3/614 sayılı lisansa sahip İstanbul ilindeki tesisi için Ocak 2010, Mayıs 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/2/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/41 sayılı Kararı ile; Hilal Mah. 696. sok No:2/8 Yıldız Çankaya Ankara adresinde faaliyet gösteren İs-Tur İnşaat ve Beton Elemanları San. Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 10/04/2008 tarih ve EÜ/1565-2/1134 sayılı lisansa sahip Giresun ilindeki tesisi için Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/3/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/152 sayılı Kararı ile; Turan Güneş Bulvarı No:17/4 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren BBD Elektrik Üretim Ticaret Ltd. Şti.’nin, 29/09/2011 tarih ve EÜ/3433-4/2079 sayılı lisansa sahip Artvin ilindeki tesisi için Ocak 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/4/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/114 sayılı Kararı ile; Özalper Mah. Turgut Özal Cad. Kardelen 4. Sit. B Blok No:1 Merkez/Malatya adresinde faaliyet gösteren Ekotel enerji Üretimi İletişim Elektronik Elektrikli Cihaz ve San. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin, 17/02/2011 tarih ve EÜ/3076-7/1831 sayılı lisansa sahip Malatya ilindeki tesisi için Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/5/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/151 sayılı Kararı ile; Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı TRABZON adresinde faaliyet gösteren Trabzon Ballıca Elektrik Üretim A.Ş.’nin, 15/09/2011 tarih ve EÜ/3417-1/2064 sayılı lisansa sahip Trabzon ilindeki tesisi için Ocak 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/6/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/184 sayılı Kararı ile; Ziaurrahman Cad. 13/2 GOP ANKARA adresinde faaliyet gösteren Aktaş Grup Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin, 23/02/2012 tarih ve EÜ/3703-14/2253 sayılı lisansa sahip Düzce ilindeki tesisi için Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/7/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/36 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 9. Cadde No:42/7 Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Ortu Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 24/01/2008 tarih ve EÜ/1471-4/1067 sayılı lisansa sahip Giresun ilindeki tesisi için Eylül 2009 dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/8/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/66 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 9. Cad. 42/7 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ortu Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 11/02/2009 tarih ve EÜ/1972-4/1403 sayılı lisansa sahip Rize ilindeki tesisi için Eylül 2009, Ocak 2010, , Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine ve hakkında 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında uygulanacak para cezası her defasında bir önceki idari para cezasının iki katı oranında attırılarak uygulanacaktır.

Söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/9/1-1

—————

Kurulun 07/08/2014 tarih ve 5163/54 sayılı Kararı uyarınca; “Ödemiş Beydağ Karayolu Üzeri Çaylı Ödemiş / İZMİR” adresi için 29/03/2012 tarih ve BAY/939-82/30762 numaralı bayilik lisansı alan ABD Akaryakıt Taş. Nak. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin, sahibi olduğu lisansın kendisine verdiği hakların dışına çıkarak, 2012 ve 2013 yıllarında “Fatih Mah. Çandır Bulvarı No:5 Çandır Beldesi Serik / ANTALYA” adresinde 21/10/2009 tarih ve BAY/939-82/26690 numaralı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren ERF Petrol Taş. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı bayiye yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması sebebiyle anılan bayi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca bayiler için beşte bir şeklinde dikkate alınmak suretiyle 70.000 TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu para cezasının, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9730/10/1-1

—————

26/06/2014 tarihli ve 5099-60 sayılı Kurul Kararı uyarınca 11/04/2008 tarihli ve BAY/939-82/24165 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Çukurhisar Güler Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 22/01/2014 tarihinde tebliğ edilen fesih ihbarına ilişkin bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (ı) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından Çukurhisar Güler Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, fesih ihbarına ilişkin bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmemesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/11/1-1

—————

Kurul’un 10/07/2014 tarihli ve 5125-18 sayılı Kararı ile; “Atatürk Mah. 506. Sk. Studiolife Pro. 1. Blok No: 1/44 Esenyurt / İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren BAY/939-82/29795 ve BAY/939-82/29756 numaralı bayilik lisansı sahibi Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 2011 yılı içerisinde Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 580 bin TL tutarında, 150 bin lt akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/12/1-1

—————

21.09.2012 tarihli ve BAY/939-82/31544 sayılı bayilik lisansı sahibi ve Turnacı Köyü Uzunköprü/EDİRNE adresinde faaliyet gösteren Marmara Turizm Hotel Restaurant Market İnşaat Nakliye Akaryakıt Madeni Yağ Cafe Bar Dahili Ticaret Limited Şirketinin, dağıtıcısı olan RMG Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi tarafından tek taraflı yapılan fesih işlemini bir ay içerisinde Kuruma bildirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 ncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine aykırı hareket ettiği düşünüldüğünden, 17.04.2014 tarihli ve 4976-7 sayılı Kurul kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/13/1-1

—————

23.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31801 sayılı bayilik lisansı sahibi ve Yağmurca Köyü Uzunköprü/EDİRNE adresinde faaliyet gösteren Marmara Turizm Hotel Restaurant Market İnşaat Nakliye Akaryakıt Madeni Yağ Cafe Bar Dahili Ticaret Limited Şirketinin, dağıtıcısı olan RMG Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi tarafından tek taraflı yapılan fesih işlemini bir ay içerisinde Kuruma bildirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 ncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine aykırı hareket ettiği düşünüldüğünden, 17.04.2014 tarihli ve 4976-51 sayılı Kurul kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/14/1-1

—————

Kurul’un 21/08/2014 tarih ve 5185/34 sayılı Kararı ile; DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 2012 ve 2013 yıllarında Kuruma bilgi sunulmasını sağlayan sistemini sürekli olarak Kurumun erişimine sağlamadığı ve bayi denetim sistemine ilişkin eksiklikleri gidermediği tespit edildiğinden dolayı mezkur şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 üncü alt bendine göre 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 850.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 850.000,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/15/1-1

—————

Kurul’un 21/08/2014 tarih ve 5186/2 sayılı Kararı ile; DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 2012 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde denizcilik amaçlı teslim etmediği ÖTV'den muaf akaryakıtı denizcilik amaçlı satış olarak gösterdiği ve alınan yakıtın tamamını dağıtıcı lisansı kapsamında gerçekleştirilen ihrakiye teslim faaliyeti kapsamında fiilen ikmal etmediği ve 5015 sayılı Kanun'a göre yapılan talep veya işlemlerde kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edildiğinden mezkur şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 nci alt bendine göre 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 339.814,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, bunun yanı sıra, 5015 sayılı Kanun'un 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket etmesi nedeniyle DAĞ/2552-4/27680 sayılı Dağıtıcı Lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, lisansınız iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağınızın ve 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/16/1-1

—————

Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-54  sayılı Kararı ile;

10.01.2014 tarihinde sona erdirilmiş bulunan 03.10.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12121 sayılı Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında “Kayseri Boğazlıyan Yolu 55.Km Elmalı Köyü Kocasinan / KAYSERİ”  adresinde faaliyet gösteren Bülent ERKAR’ın, 10.12.2011 tarihinde dağıtıcısı olan Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden dökme LPG ikmal etmesinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Kanun) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı alt bendine; aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9730/17/1-1

—————

Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-55 sayılı Kararı ile;

11.10.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12147 sayılı Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında “Himmetdede Kasabası, Ankara Karayolu 48. km, Kumkılıçlı Kocasinan / KAYSERİ” adresinde faaliyet gösteren Bülent ERKAR’ın, 23.12.2011 tarihinde dağıtıcısı olan Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden dökme LPG ikmal etmesinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Kanun) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı alt bendine; aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9730/18/1-1

—————

Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/36 sayılı Kararı ile Eskişehir Karayolu Üzeri 15.Km Çayırbağ Mevkii Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 23/09/2008 tarih ve BAY/939-82/25062 sayılı bayilik lisansı sahibi Mevkar Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 01.03.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin:

- TÜBİTAK MAM’in 03/04/2012 tarihli ve 1220P00260001 sayılı raporu ile Şirketin, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı,

değerlendirildiğinden Mevkar Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/19/1-1

—————

Kurulun 07/08/2014 tarih ve 5163/56 sayılı Kararı uyarınca; “Uşak İzmir Karayolu 28.Km Çamyazı Köyü UŞAK” adresinde 10/06/2011 tarih ve BAY/939-82/29611 numaralı bayilik lisansı ile Z Petrol Enerji Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. bayiliği yapan MYS Petrol ve Petrol Ür. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2012 yılında dağıtıcısı dışında “Fatih Mah. Çandır Bulvarı No:5 Çandır Beldesi Serik / ANTALYA” adresinde 21/10/2009 tarih ve BAY/939-82/26690 numaralı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren ERF Petrol Taş. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı bayiden akaryakıt ikmalinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle anılan bayi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 163.111 TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu para cezasının, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9730/20/1-1

—————

Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/35 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu 30.Km (26k4c Pafta 219 Ada 17 Parsel) Anıtkaya /Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 15.10.2010 tarih ve BAY/939-82/28431 sayılı bayilik lisansı sahibi Süleyman ÇATAK’ın tesisi nezdinde 03.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin:

- ODTÜ PAM’in 28/05/2012 tarihli ve PAL-12-425-768 sayılı raporu ile adı geçenin, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

-Akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

- Konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı,

değerlendirildiğinden Süleyman ÇATAK hakkında, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.592,-TL tutarında olmak üzere toplamda 176.703,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/21/1-1

—————

Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174-72 sayılı Kararı ile, BAY/462-20/07216 sayılı bayilik lisansı sahibi Şafak Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, 2011 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde, “BAY/459-317/06390 lisans numarasına haiz Zeren İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd.Şti.'ne akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması sebebiyle Şafak Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 61.638, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/22/1-1

—————

Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/81 sayılı Kararı ile Kırıkkale Ankara Karayolu 8.Km Üniversite Kampüsü Karşısı Yahşihan/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 19.11.2009 tarihli ve BAY/939-82/26839 sayılı bayilik lisansı sahibi Şemoil Petrol Ürünleri Akaryakıt Turizm İnşaat Gıda Nakliye İmalat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonu nezdinde 23.02.2012 tarihinde yapılan denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin; 33 NJV 83 plakalı tanker vasıtasıyla bağlı dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler lisanslarının devamı süresince;  Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı değerlendirildiğinden, Şemoil Petrol Ürünleri Akaryakıt Turizm İnşaat Gıda Nakliye İmalat Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında, bağlı dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/23/1-1

—————

06/02/2014 tarihli ve 4909-16 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Şerifali Mahallesi Kıble Sokak No:22 Ümraniye İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin kendi bayisi olan 06/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29708 sayılı bayilik lisansı sahibi USL Lojistik Nakliyat Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne ait “Bursa Karayolu Soğucak Köyü Otogar Yanı (Pafta:G22CIIA3 Ada:170 Parsel:3) / YALOVA” adresinde yer alan akaryakıt istasyonunda 18/09/2012 tarihinde yapılan denetimde, kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamadığının tespit edilmesi nedeniyle,  5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın Denetim Sistemine ilişin Usul ve Esasların düzenlendiği 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının, (ç) ve (g) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9730/24/1-1


 

—————

—————


 

—————


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

İZMİR TARIM MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12600-TS 12533

35-HYB-5154

01.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

EVRİM YETKİLİ SERVİS YED. PARÇ. TAŞ. HİZM. PET. ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047

35-HYB-1023

01.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

DBS PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11939

35-HYB-5024

05.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

DBS PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11939

35-HYB-5237

05.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

SAFETFİRE YANGIN VE DENİZ EMNİYET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11827

35-HYB-1950

11.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

SERAY KLİMA HAKAN SERDAR YAHŞİ

TS 12850

35-HYB-2392

11.09.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

INTELLIGENT HOSPITAL SYSTEMS SAĞLIK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.

TS 12426

35-HYB-5257

11.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

KANSAN MAKİNA KAĞIT SAN VE TİC LTD.ŞTİ.

TS 12684

35-HYB-601

16.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ARES ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANLARI MAKİNE SANAYİ VE TİCARET

TS 12681

35-HYB-5151

16.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

FUJIFILM FİLMED TIBBİ CİHAZLAR PAZ. VE TİC. A.Ş.

TS 12426

35-HYB-862

16.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

MODYEN MOBİLYA TEKSTİL TURİZM SAN. TİC. A.Ş.

TS 12850-TS 10956-   TS 12713-TS 12498

35-HYB-1494

16.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

SAFETFİRE YANGIN VE DENİZ EMNİYET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11827

35-HYB-1950

11.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

TEKNİKELLER ASANSÖR SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.

TS 12255

35-HYB-5191

01.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

EMİNSAN GÜNEŞ ISI SİSTEMLERİ İNŞ. NAK. GIDA TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Ts 12690

35-HYB-1966

16.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

BULUT BASINÇLI HAVA TEKNİĞİ-İBRAHİM BULUT

TS 12870

35-HYB-1380

22.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

OKAN ÖZKEÇECİ-MARSLİFT ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN SANAYİ VE TİCARET

TS 12255-TS EN 13015

35-HYB-2665

22.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

DATATEKNİK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.

TS 13242-TS 12498

35-HYB-4987

22.09.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

POWER GSM-HÜSEYİN ÇELİK

TS 12134

35-HYB-2298

29.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

BUCA DOĞALGAZ OTO KİRALAMA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11939-TS 12663

35-HYB-1133

26.09.2014

FİRMA İSTEĞİ

AYDEMO DEKORASYON MOBİLYA TEKSTİL ELEKTRONİK VE MEDİKAL ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12487

35-HYB-2128

30.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

FATİH TURAN

TS 12047

35-HYB-1153

30.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

ASTEMA MOB. DEK. CAM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12487

35-HYB-1382

30.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

ABT ASANSÖRLERİ SEZAİ ARI

TS 12255

35-HYB-5085

01.10.2014

TALİMATA AYKIRILIK

CANVEROĞLU MAKİNA NAKLİYAT İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TURİZM SANAYİ TİCARET

TS 12256

35-HYB-2657

30.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

E.S.S.ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA ISITMA İZOLASYON SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

KRT:514

35-HYB-2309

30.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

EGE ÖZEL ORGANİZASYON GIDA TUR.TEM.HİZ.VE MALZ.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12524

35-HYB-1475

30.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

KEMAL ASLAN ASSER ASANSÖRLERİ

TS 12255

35-HYB-4970

30.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

NİYAZİ ÇETİN - ZİRVE OTO

TS 8986

35-HYB-1452

30.09.2014

TALİMATA AYKIRILIK

9732/1-1


Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akademik Personel Alınacaktır

(Profesör ve Doçent)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı doçent adayları (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

√ Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

AKADEMİK KADRO İLANI

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

KADRO

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Renal Transplantasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

IVF Sertifasına sahip olmak. Endometriozis ve BCG konusunda çalışmalar yapmış olmak

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Köpeklerde Deneysel Oluşturulan Karaciğer Toksikasyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Anatomi

Profesör

1

1

Köpeklerde ovarium ve uterusun postnatal morfolojik gelişimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak; Çeşitli maddelerin antimikrobiyal etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat

İktisadi gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

3

1

Türev piyasalar ve Borsalar üzerine çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat

Ekonometri

Doçent

1

1

Finansal baskı endeksleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

2

1

İyi yönetişim ve Türk Dış politikası konularında uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

2

1

Onkolplastik meme cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

H.pylori gastritisi ve ekstta intestinal sistem komplikasyonları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

2

1

Defisit sendromlu şizofreni hastaları üzerine çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

Enurezis nocturna ile ilgili biyokimyasal ve epidemiyolojik çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

2

1

Endoüroloji ve laparoskopik ürolojik cerrahiler konularında çalışmalar yapmış olmak

Çorlu Mühendislik Fak.

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

1

Konfeksiyon teknolojisi, üretim yönetimi ve iyileştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İmmunsupresif tedavi uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Anatomi

Doçent

3

1

Ruminantlarda fötal dönemde böbrek gelişimi üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

2

1

Serebral palside antropometri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak, Behçet Hastalığı üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

3

1

İsotretinoinin (retinoic acid) ratlarda over rezervine etkisi üzerine çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

3

1

Doksorubisin ve kadmiyum kardiyotoksisitesi üzerine çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

3

1

Şizofreni hastalarında atipik antipsikotik kullanımı üzerine çalışmalar yapmış olmak

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Doçent

3

1

Bağ yetiştirme ve ıslahı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Farmakoloji

Doçent

3

1

Antideprasan ilaçlar üzerinde çalışmalar yapmış olmak, İzole organ çalışmaları konusunda deneyim sahibi olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Doçent

3

1

Balkan Coğrafyası konusunda çalışmalar yapmış olmak

9745/1-1