31 Ekim 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29161

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bursa Valiliğinden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bursa Valiliğinden:

KARAR NO          :  94

KARAR TARİHİ   :  23/06/2014

MÜŞTEKİ              :  Sema ALPASLAN

SANIK                   :  Nihat DAYSALI

4483 Sayılı Kanuna Valiliğimizce verilen 23/06/2014 gün ve 94 sayılı SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" ilişkin kararımız müştekinin adresinde bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilanen tebliğ olunur.

9481/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce GEA KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına tescilli aşağıda tarih ve numaraları yazılı 2 adet serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden aranılan idari para cezaları 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 55.maddesi gereğince düzenlenen 1 adet ödeme emri firmanın adresinin yetersiz olması ve yapılan tebligatlarımızın iade edilmesi nedeniyle bu güne kadar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle GEA KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına düzenlenen aşağıda yazılı ödeme emri 7201 Tebligat kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu ödeme emirleri ilanen tebliğ olunur.

9473/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Aşağıyurtçu ve Yukarıyurtçu Mahalleri, imarın 61027/1, 61029/1, 61031/1, 61032/1, 61033/1 ve 61034/1 sayılı parselleri kapsayan 85266 Nolu Parselasyon Planı 31.10.2014 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85266 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Aşağıyurtçu ve Yukarıyurtçu Mahalleri, imarın 61027/1, 61029/1, 61031/1, 61032/1, 61033/1 ve 61034/1 sayılı Parseller

9542/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

61319 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9556/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 21.05.2014 gün ve 2014/06-44-02, 2014/03-44-04 sayılı, 28.05.2014 gün ve 2014/80-45-02 sayılı, 26.06.2014 gün ve 2014/51-49-02 sayılı, 02.07.2014 gün ve 2014/64-50-02, 2014/50-50-04, 2014/63-50-03, 2014/49-50-05 sayılı kararları ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Salih KIZAR’a sekiz  ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 30.09.2014 tarihinde başlanmıştır.

2 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 11.03.2014 gün ve 2014/021, 022, 023 ve 024 sayılı kararları ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Rifat BATTAL’a dört ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.09.2014 tarihinde başlanmıştır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Baki GEYİK’e Oda Disiplin Kurulu’nun 26.03.2014 gün ve 446-549 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına, 29.08.2014 tarihinde başlanmıştır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ahmet SEVİNMİŞ’e Oda Disiplin Kurulu’nun19.02.2014 gün ve 419-522 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.08.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 09.02.2015 tarihinde son bulacaktır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cengiz KOÇAK’a Oda Disiplin Kurulu’nun 26.03.2014 gün ve 440-543 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.06.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 22.12.2014 tarihinde son bulacaktır.

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Umuş ÇAĞMA’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 26.03.2014 gün ve 445-548 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.07.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 19.01.2015 tarihinde son bulacaktır.

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Kadir İRİCE’ye Oda Disiplin Kurulu’nun 26.02.2014 gün ve 435-538 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 21.09.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 21.03.2015 tarihinde son bulacaktır.

8 - Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Esat SARIOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 06.11.2013 gün ve 217 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına, 22.04.2014 tarihinde başlanmıştır.

9 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hakan ÖNCܒye Oda Disiplin Kurulu’nun 14.01.2014 gün ve 069 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 03.09.2021 tarihinde başlanacak olup, ceza 04.09.2022 tarihinde son bulacaktır.

9537/1-1


Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

A. Genel

Sözleşmeli statüde, 3238 sayılı Kanununun 8 inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav yöntemiyle; KPSS sonuçlarına göre 7 (yedi) ve Müsteşarlığın görev alanıyla ilgili konularda yedi yıl iş tecrübesine sahip olanlar arasından 5 (beş) olmak üzere toplam 12 (on iki) Proje Mühendisi pozisyonuna aşağıda belirtilen şartlarda personel istihdam edilecektir.

B. Sınav Başvuru Şartları

1.Genel Şartlar

(1) Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Özel Şartlar:

2.1 KPSS Puanıyla Başvuracaklar;

(1) Üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,

(2) 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,

(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(KPDS) / Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az C seviyesinde puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları

gerekmektedir.

(4) Bu pozisyon için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

Tablo 1: Mezun Olunması Gereken Bölüm, KPSS puan Türleri ve Taban Puanları

 

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KPSS

PUAN

TÜRÜ

KPSS

TABAN

PUANI

KONTENJAN

ADEDİ

MÜLAKATA

ÇAĞIRILACAK

KİŞİ SAYISI

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/ Elektronik Mühendisliği/ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

P1

70

5

25

Makine Mühendisliği/Mekatronik Mühendisliği

P1

70

2

10

 

2.2 Müsteşarlığın Görev Alanıyla İlgili 7 yıl İş Tecrübesi ile Başvuracaklar;

(1) Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,

(2) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(KPDS) / Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az C seviyesinde puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,

(3) Mühendislik alanları itibariyle;

a) Mekanik sistemler

b) Elektronik sistemler (Komuta Kontrol, Haberleşme vb.)

c) Aviyonik sistemler

ç) Radar, sonar, akustik vb. alanlar

d) Malzeme Teknolojileri

e) Füze Teknolojileri

alanlarından bir veya birkaçında yedi yıl iş tecrübesine (işbu sınav ilanının bitim tarihi itibarıyla) sahip olmaları ve bu hususu belgelendirmeleri gerekmektedir.

(4) Bu pozisyon için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

(5) Adaylar bu ilanın B. Bölümünün 2.1 ve 2.2 maddelerinin yalnızca biri için başvuruda bulunabileceklerdir.

C. Başvuruda İstenen Belgeler

(1) Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresinde (www.ssm.gov.tr) yer alan başvuru linki üzerinden "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapacaktır. Sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 24 Kasım 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat:18:00) sisteme yükleyeceklerdir.

a) Adayın, aile durumu, iş tecrübeleri, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir.),sahip olduğu sertifikaları ve hobileri de içerecek şekilde hazırlanmış özgeçmişi.

b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.

c) Öğrenim belgesi. (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için denklik belgesi ayrıca eklenecektir).

ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi.

(2) Müsteşarlığın görev alanıyla ilgili konularda yedi yıl iş tecrübesine sahip olarak başvuruda bulunacak adaylar;

- Müsteşarlık web sitesinde, bu ilanın duyurulduğu alanda yer alan, gerçeğe uygun olarak beyan edip, imzalamak suretiyle hazırladıkları “İş Tecrübesi Beyannamesi”ni (Beyan edilen işyeri veya işyerleri yetkililerince düzenlenmiş ve onaylanmış belge asılları atama esnasında ayrıca istenecektir),

- Beyanlarına uygun olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ internet adresinden alacakları sigortalı hizmet dökümlerini,

sisteme ayrıca yükleyeceklerdir.

(3) Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

(4) Sınava ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacaktır.

Ç. Sınav Çağrısı:

(1) Bu ilanın B bölümünün 2.1 maddesi uyarınca başvuruda bulunan adaylardan belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar arasından, KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.

(2) Bu ilanın B bölümünün 2.2 maddesi uyarınca, 7 yıl iş tecrübesi ile başvuruda bulunan adaylardan, bu ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar sınava girmeye hak kazanacaktır.

(3) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat Müsteşarlığın internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

D. Sınav

(1) Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır.

E. Değerlendirme ve Atama

(1) Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

(2) Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir.

(3) KPSS Puan şartı aranmayan kontenjanlar için yapılan değerlendirmede başarı puanı Sınav notudur.

(4) Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir.

(5) Bu sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek belirlenebilecektir.

(6) Bu ilanın B. Bölümünün 2.1 maddesi uyarınca öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan kadar şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday olmaması halinde pozisyon için belirlenen öğrenim bölümleri arasında veya bu ilanın 2.1 ile 2.2 maddeleri belirtilen kontenjanlar için şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday olmaması halinde kontenjan kaydırma yapılabilir.

(7) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylardan asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır.

(8) Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca yapılmasını müteakip göreve başlama tarihleri Müsteşarlık internet sitesinde tebliğ mahiyetinde ilan edilecektir.

(9) Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

F. Bilgi Alma

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

9469/1-1


 

—————


 

—————


 


 


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1-Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.) , tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2-Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

3-Yardımcı Doçent adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

NOT:

1-Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesin” de belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak ( 1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ : Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ : Profesör ve Doçent adayları ilanın Resmi Gazetede ve Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır), Yardımcı Doçent adayları ise Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde müracaatlarını yapmalıdır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav tarihini ve yerini ilgili birimlerden öğrenebileceklerdir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM/ ANASANAT DALI

PROF.

AÇIKLAMA

DOÇENT

AÇIKLAMA

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

1

İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

 

 

“

Tıbbi Biyoloji

1

İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

 

 

“

Çocuk Sağ. ve Hastalıkları

 

 

1

Nefroloji yandal uzmanı olmak. İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere

 

 

“

Çocuk Sağ. ve Hastalıkları

1

Hematoloji uzmanı olmak

 

 

 

 

“

Histoloji ve Embriyoloji

 

 

 

 

1

Tıp doktoru olmak ve stereolojik yöntemler konusunda çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere

“

Tıp Eğitimi

 

 

 

 

1

İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Edebiyatı

1

 

 

 

 

 

“

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

 

 

1

 

 

 

Diş Hekim. Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

1

 

 

 

 

 

“

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

 

 

1

 

 

 

“

Periodontoloji

1

 

 

 

 

 

“

Periodontoloji

 

 

1

 

 

 

“

Ortodonti

 

 

 

 

1

 

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

 

 

1

Bina Bilgisi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

 

 

“

Mimarlık Bölümü

 

 

1

Yapı Bilgisi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

 

 

“

Mimarlık Bölümü

 

 

 

 

1

Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu Olup Bina Bilgisi Alanında Doktora Yapmış Olmak

“

Şehir ve Bölge Planlama

 

 

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olup doktorasını bu alanda yapmış olmak

 

 

“

Şehir ve Bölge Planlama

 

 

 

 

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olup doktorasını bu alanda yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

 

 

1

 

 

 

“

Biyoloji Eğitimi

 

 

1

 

 

 

“

Kimya Eğitimi

 

 

 

 

1

Mikrodalga ışıma ile sülfenamitlerin sentezi konusunda çalışmalar yapmış olmak

“

İşitme Engelliler Eğitimi

 

 

 

 

1

Doktorasını dil ve konuşma bozukluklarında yapmış olmak

“

İşitme Engelliler Eğitimi

 

 

 

 

1

 

“

İngiliz Dili Eğitimi

 

 

 

 

1

 

İlahiyat Fakültesi

İslam Mezhepleri Tarihi

1

 

 

 

 

 

“

Kelam

1

 

 

 

 

 

“

İslam Hukuku

 

 

 

 

1

İslam hukukunda Taberi fıkhı konusunda çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Kimyasal Teknolojiler

 

 

1

 

 

 

“

Temel İşlemler

 

 

 

 

1

Lisans ve yüksek lisans derecesini Kimya Mühendisliği bölümünden almış olmak, İşgüvenliği A sınıfı uzmanlık belgesi sahibi olmak.

“

Çevre Mühendisliği

 

 

1

 

 

 

“

Termodinamik ve Enerji Teknolojisi

 

 

 

 

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini kimya mühendisliği bölümünden almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

1

Tarımsal Drenaj ve Matematiksel Modeller Alanında araştırmalar yapmış olmak

 

 

 

 

“

Toprak Bilimi

1

Toprak etüt ve haritalama alanında araştırmalar yapmış olmak

 

 

 

 

“

Yemler ve Hayvan Besleme

 

 

 

 

1

Sığla eterik yağların etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

“

Enzim ve Mikrobiyel Biy.

 

 

 

 

1

Mikrobiyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

1

Lisans ve lisans üstü düzeyde Endüstriyel Tasarım dersleri vermiş olmak, Endüstriyel Tasarım ve Tekno-Endüstriyel Tasarım alanlarında çalışmalar yapmış olmak

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

 

 

 

 

1

Lisans düzeyinde Endüstriyel Tasarım dersleri vermiş olmak, Sanat Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak ve Uzay Mühendisliği

1

 

 

 

 

 

“

Uçak ve Uzay Mühendisliği

 

 

1

Lisans eğitimini Havacılık Mühendisliğinde yapıp, bilişim teknolojileri ve güvenlik yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak

 

 

“

Uçak ve Uzay Mühendisliği

 

 

 

 

1

Lisans üstü eğitimini Uçak Havacılık ve Uzay, Uzay Mühendisliği alanlarının birinde yapmış ve İngilizce ders verecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak

Veterinerlik Fakültesi

Zootekni

 

 

1

 

 

 

Veterinerlik Fakültesi

Histoloji-Embriyoloji

 

 

 

 

1

 

“

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

 

 

 

 

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teori

 

 

1

Doçentliğini mikro iktisat alanında almış olup bilgi ekonomisi ve inovasyon konularında çalışma yapmış olmak

 

 

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

 

 

 

 

1

 

“

Turizm Rehberliği

 

 

 

 

1

Turizm rehberliği lisans mezunu olmak

Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Kurumları Yönetimi

 

 

 

 

1

Doktorasını sağlık kurumları yönetimi alanında yapmak

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği

 

 

 

 

1

İngilizce ders verecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

 

 

 

 

1

Yabancı dilde yazma öğretiminde harmanlanmış öğrenme modeli konusunda çalışma yapmış olmak

Bafra Meslek Yüksekokulu

Organik Tarım

1

 

 

 

 

 

“

Tıbbi Aromatik Bitkiler

 

 

1

 

 

 

Vezirköprü Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

 

 

 

 

1

 

9510/1-1