28 Ekim 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29159

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Aksaray Uhuvvet Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet Zeki SAMETOĞLU, Ramazan ARIBAŞ, Kadri Şükrü SAMETOĞLU, Zekai SAMETOĞLU, Hakan EKECİK, Vehbi Şammas EKECİK, Eyüp DAĞDAŞ, Kubilay KAYA

VAKFIN İKAMETGAHI: AKSARAY

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU Aksaray 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/09/2014 tarih ve E.2013/866, K.2014/1156 sayılı karar.

VAKFIN AMACI: Milli, ahlaki, dini, tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın yaygınlaşması ve fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak, bir taraftan müspet fen bilimleriyle teçhiz, diğer taraftan ilim, kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek için her türlü yardımda bulunmak, imkanlar sağlamak, bunlarla ilgili her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI  :Aksaray İli, Merkez İlçesi, Nakkaş Mahallesi 1981,1982 ada 1 parsellerde kayıtlı binalar, aynı yer 4806 ada 1 parselde kayıtlı b-zemin 4 nolu bağımsız bölüm ile aynı yer Sebil Mahallesi 5671 ada 16 parselde kayıtlı zemin 2 nolu bağımsız bölüm

YÖNETİM KURULU : Zekai SAMETOĞLU, Kadri Şükrü SAMETOĞLU, Vehbi Şammas EKECİK

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiye sonunda arta kalan malvarlığı Somuncubaba İlim ve Kültür Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9463/1-1


Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SOSYAL KONUTLAR MEVKİİ KENTSEL YENİLEME ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇ İLANI

Belediyemizce düzenlenen “Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması” sonuçlanmıştır.

Yarışma Seçici Kurulunda;

Danışman Jüri Üyesi olarak; Ülgür GÖKHAN (Çanakkale Belediye Başkanı), Özleyiş ÇETİN (İmar ve Şehircilik Müdürü, Şehir Plancısı), Aydın BÜYÜKSARAÇ (Jeofizik Müh. Doç. Dr.), Cumhur ASLAN (Sosyolog - Doç. Dr.), Ferhat HACIALİBEYOĞLU (Mimar Dr.),

Asli Seçici Kurul Üyesi olarak; Zekai GÖRGÜLÜ (Mimar - Şehir Plancısı - Prof. Dr. - Jüri Başkanı), Ülkü ALTINOLUK (Mimar, Prof. Dr.), Mustafa ZORBOZAN (İnşaat Mühendisi - Prof. Dr.), Abdullah KELKİT (Peyzaj Mimarı - Prof. Dr.), Yasemen SAY ÖZER (Mimar - Doç. Dr.)

Yedek Seçici Kurul Üyesi olarak; Özgür Şahan ÖZER (Şehir Plancısı), Kadri Faik TETİK (İnşaat Mühendisi), Kerem ÇINAR (Mimar)

Raportör olarak; Aynur ATAN (Harita Kadastro Teknikeri), Seyyide GÜLTEKİN (İnşaat Teknikeri), Suzan DEMİR (İnşaat Teknikeri),

Raportör Yardımcısı olarak Meral HARPUT (Mimar) yer almışlardır.

Söz konusu yarışma kapsamında, 66 adet şartname satılmış olup, Yarışmaya 37 adet proje katılmıştır. Yarışmaya katılan projeler 15 - 16 Ekim 2014 tarihlerinde Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi Hastane Bayırı Sosyal Tesislerinde gerçekleşen değerlendirme toplantıları sonucunda Jüri tarafından belirlenmiş olup, ödül, mansiyon alan ve satın alınan projelerin sıra numaraları, rumuzları ve proje ekibinde yer alanlar aşağıdaki listede yer almaktadır.

Yarışmaya katılan projeler Cevatpaşa Mahallesi Hastane Bayırı Tesislerinde sergilenmektedir. Yarışma Kolokyumu 15/11/2014 tarihinde saat 14:00’den itibaren Çanakkale Belediyesi Cevatpaşa Mahallesi Seramik Müzesinde yapılacaktır.

İlan olunur.

 

1. ÖDÜL

22 SIRA NUMARALI, 84631 RUMUZLU PROJE

Oknur ÇALIŞKAN - Ekip Başı - Mimar - (İTÜ)

Mehmet Zeyat HATTAPOĞLU - Peyzaj Mimarı (Ankara Üni.)

İbrahim ALP - Şehir Plancısı - (YTÜ)

Jülide ALP - Şehir Plancısı - (YTÜ)

Danışman

Ahmet Erdem HABERDAR - İnşaat Müh. - (İTÜ)

 

2. ÖDÜL

12 SIRA NUMARALI, 27914 RUMUZLU PROJE

Özgür BİNGÖL - Ekip Başı - Y. Mimar - (MSÜ)

İlke BARKA - Y. Mimar (MSÜ)

Tuba BİLGİÇ - Mimar - (MSGÜ)

Merve ŞEN - Mimar (MSGÜ)

Nermin TİRBEN - Peyzaj Mimarı (AÜ)

Ebru FİRİDİN ÖZGÜR - Şehir Plancısı - (MSGÜ)

Danışman

A. Günkut BARKA - İnşaat Mühendisi - (İTÜ)

 

3.ÖDÜL

7 SIRA NUMARALI, 41738 RUMUZLU PROJE

Adnan AKSU - Ekip Başı Mimar - (GÜMMF)

Tayyibe Nur ÇAĞLAR - Y. Mimar (ADMMA)

Zehra AKSU - Mimar - (GÜMMF)

Ezgi BAŞAR - Mimar - (GÜMMF)

Neslinaz AKSU - Peyzaj Mimarı (İTÜ)

İlayda ASAK - Şehir Plancısı - (GÜMMF)

Danışman

Mehmet Zafer KINACI - İnşaat Mühendisi - (ODTÜ)

Yardımcılar

Arif Burak TİLBE

Ayla AYDIN

Ayşe Asena ARAS

Cansu MUMAY

Duygu GÖKOĞLU

Safiye GÜVENÇ

Serkan NURMAN

Zeliha Burcu DEMİRCİ

 

MANSİYONLAR

23 SIRA NUMARALI, 64785 RUMUZLU PROJE

Umut İYİGÜN - Y. Mimar - Ekip Başı (İTÜ)

Murat AKSU - Y. Mimar (İTÜ)

Mehmet Ali YÜZER - Şehir Plancısı (İTÜ)

Onur YÜZER - Peyzaj Mimarı (İÜ)

Danışman

Abuze SARI - İnşaat Mühendisi - (YTÜ)

Yardımcılar

David RATO - Mimar - (UTL)

Sibel KURUGÜL - Y. Mimar (İTÜ)

Ceren BEK - Mimar - (İTÜ)

Mert YILDIRIM - İç Mimar (İTİCÜ)

Mustafa YILDIZ - Mimar (ODTÜ)

Hüseyyin ÇİĞDEM - Mimar (TÜ)

Selen KARASEYFİOĞLU - Stajyer (ODTÜ)

Çağlan ÇELEBİ - Stajyer (ODTÜ)

 

31 SIRA NUMARALI, 81365 RUMUZLU PROJE

Burak MANGUT - Ekip Başı - Mimar (MSGSÜ)

Nezahat Melis ERAYDIN - Mimar (MSGSÜ)

Sidal ÇINAR - Şehir Plancısı (MSGÜ)

Emine UZUNHASANOĞLU - Peyzaj Mimarı (İÜ)

36 SIRA NUMARALI, 74815 RUMUZLU PROJE

Serap GÜRSOYTRAK - Ekip Başı - Mimar (GÜ)

Ümit Nevzat UĞUREL - Şehir Plancısı (ODTÜ)

Sinem ÖZDEDE - Peyzaj Mimarı (AÜ)

Yüksel KONKAN - İnşaat Mühendisi (ODTÜ)

Danışman

F. Bozkurt GÜRSOYTRAK- (ADMMA)

Yardımcılar

Can ERDOĞAN - Mimar (SDÜ)

Selin ÖZGÜN - Mimar - Öğrenci (GÜ)

 

SATIN ALMA

16 SIRA NUMARALI, 70843 RUMUZLU PROJE

Neris Saadet PARLAK - Ekip Başı - Mimar (ODTÜ)

Yiğit ACAR - Mimar (ODTÜ)

Aslı ARDA - Mimar (ODTÜ)

Emre KAYGUSUZ - Şehir Plancısı (ODTÜ)

Tuğyan KEPKEP - Peyzaj Mimarı (İTÜ)

Orhan Mete IŞIKOĞLU - İnşaat Mühendisi (ODTÜ)

Yardımcılar

Mert TOSUN - Endüsri Ürünleri Tasarımcısı (ODTÜ)

Ensar TEMİZEL

Zuhal ACAR

Özgün ÖZÇAKIR

 

27 SIRA NUMARALI, 83751 RUMUZLU PROJE

Alişan ÇIRAKOĞLU - Ekip Başı - Mimar (ODTÜ)

Ilgın AVCI - Mimar (İTÜ)

Deniz ÇAVUŞ - Şehir Plancısı (MSGSÜ)

Eda EKİM - Peyzaj Mimarı (İTÜ)

Danışman

Sıdıka Gülsün PARLAR - İnşaat Mühendisi (YTÜ)

Yardımcılar

Deniz YAZICI - Mimar (YTÜ)

Aslı İNGENÇ - Mimar (YTÜ)

Diğdem ANGIN - Mimar (İTÜ)

Oya ESEN - Mimar (BAU)

Batuhan KUMRU - Öğrenci (UÜ)

Altuğ ÇIRAKOĞLU

 

28 SIRA NUMARALI, 14306 RUMUZLU PROJE

Arbil ÖTKÜNÇ - Ekip Başı - Dr. Mimar (MSÜ)

Savaş EKİNCİ - Dr. Mimar (MSÜ)

Halit Can GÖRGÜLÜ - Y. Mimar (MSGSÜ)

Nazire Papatya SEÇKİN - Dr. Peyzaj Mimarı (İÜ)

Erkan ATAMAN - Şehir Plancısı (MSGSÜ)

Danışman

Mehmet Selim ÖKTEN - Dr. İnşaat Mühendisi (SÜ)

Yardımcılar

Işık Gürel KESKİNLER - Mimar (MSGSÜ)

 

34 SIRA NUMARALI, 63825 RUMUZLU PROJE

Elif Yeşim KÖSTEN - Ekip Başı (YTÜ)

Melis UYSAL - Peyzaj Mimarı (İTÜ)

Zeynep Gamze MERT - Şehir Plancısı (İTÜ)

Danışmanlar

Hatice Büşra AL - Mimar (YTÜ)

Emre KİSHALI - İnşaat Mühendisi (ODTÜ)

Saliha DURGUN - Mimar (KOÜ)

Yardımcılar

Burak SÜMEN - Mimarlık Öğrencisi (KOÜ)

Kubilay BIYIKLI - Mimarlık Öğrencisi (KOÜ)

Zeynep YİĞİT - Mimarlık Öğrencisi (TÜ-Farabi KOÜ)

Gizem ÖZÇİDEM - Mimarlık Öğrencisi (KOÜ)

Fatih Mehmet İPEK - Mimarlık Öğrencisi (KOÜ)

Burcu SARAL - Mimarlık Öğrencisi (KOÜ)

Ennur BAYRAKTAR - Mimarlık Öğrencisi (KOÜ)

9484/1-1


 


 


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCISI, ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI, HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UZMAN YARDIMCISI VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8 inci ve 9 uncu derecelerde münhal bulunan yirmi (20) Denizcilik Uzman Yardımcısı, 8 inci ve 9 uncu derecelerde münhal bulunan onbeş (15) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı, 8 inci derecede münhal bulunan beş (5) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı ve 7 nci 8 inci ve 9 uncu derecelerde münhal bulunan beş (5) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosu için ÖSYM Başkanlığı tarafından, 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) sonucuna göre “Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı, Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri ile “Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği” esaslarınca, sözlü giriş sınavı ile aşağıda belirlenen KPSS puan türlerinden ve öğrenim dallarından personel alımı yapılacaktır.

I - Denizcilik Uzman Yardımcısı, Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı kadroları için aşağıdaki çizelgede belirtilen öğrenim dallarından karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel istihdam edilecektir.

 

SIRA

NO

ÖĞRENİM DALLARI (LİSANS)

ATAMA

YAPILABİLECEK

BOŞ KADRO SAYISI

SÖZLÜ SINAVA

KATILABİLECEK

AZAMİ ADAY SAYISI

KADRO UNVANI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

KPSS

TABAN

PUANI

1

Fakültelerin Güverte veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olmak

5

20

Denizcilik Uzman Yardımcısı

KPSS

P-8

70 ve üzeri

2

Fakültelerin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü mezunu olmak

3

12

Denizcilik Uzman Yardımcısı

KPSS

P-8

70 ve üzeri

3

Fakültelerin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olmak

2

8

Denizcilik Uzman Yardımcısı

KPSS

P-8

70 ve üzeri

4

Fakültelerin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü mezunu olmak

2

8

Denizcilik Uzman Yardımcısı

KPSS

P-8

70 ve üzeri

5

Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin İstatistik bölümü mezunu olmak

3

12

Denizcilik Uzman Yardımcısı

KPSS

P-75

80 ve üzeri

6

Hukuk Fakültesinden mezun olmak

5

20

Denizcilik Uzman Yardımcısı

KPSS

P-103

80 ve üzeri

7

Mühendislik Fakültelerinin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak

1

4

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı

KPSS

P-8

80 ve üzeri

8

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik ile Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

5

20

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı

KPSS

P-8

80 ve üzeri

9

Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak

1

4

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı

KPSS

P-8

80 ve üzeri

10

Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak

3

12

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı

KPSS

P-8

80 ve üzeri

11

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler ile İktisat, İşletme Fakültelerinin Maliye bölümünden mezun olmak.

2

8

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı

KPSS

P-117

80 ve üzeri

12

Hukuk Fakültesinden mezun olmak

3

12

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı

KPSS

P-103

80 ve üzeri

13

Mühendislik Fakültelerinin Uçak, Uzay ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

5

20

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı

KPSS

P-8

70 ve üzeri

TOPLAM

40

160

 

 

 

II - Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadroları için aşağıdaki çizelgede belirtilen öğrenim dallarından karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel istihdamı yapılacaktır.

 

SIRA

NO

ÖĞRENİM DALLARI (LİSANS)

ATAMA

YAPILABİLECEK

BOŞ KADRO SAYISI

SÖZLÜ SINAVA

KATILABİLECEK

AZAMİ ADAY SAYISI

KADRO UNVANI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

KPSS

TABAN

PUANI

1

Hukuk Fakültesinden mezun olmak

2

8

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

KPSS

P-103

80 ve

üzeri

2

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler ile İktisat, İşletme Fakültelerinin İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden mezun olmak

3

12

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

KPSS

P-117

80 ve

üzeri

 

TOPLAM

5

20

 

 

 

 

III - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b - ÖSYM tarafından, 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS puan türleri itibarıyla en az yukarıdaki I ve II sayılı tablolarda belirtilen taban puanları almış olmak,

c - 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1979 tarihinde ve daha sonra doğanlar),

ç - Son başvuru tarihi itibariyle yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden/bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d - Adaylar, I ve II sayılı maddede yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

IV - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a - Denizcilik Uzman Yardımcılığı, Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvurularda, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birinden en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

b - Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı kadrosuna başvurularda, Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde YDS’den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

V - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

a - Sınav başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)

b - Diploma, mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

c - KPSS sınav sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı,

ç - Yabancı dil belgesinin aslı veya onaylı örneği,

d - Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5X6 ebadında iki adet renkli vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak),

e - Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı öz geçmişi (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

f - Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı için başvuran adayların görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VI - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Adayların, 28/11/2014 Cuma günü mesai bitimine kadar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No: 5   06338 Emek-ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VII - SINAV VE SINAV SONUÇLARI:

a - Sözlü olarak yapılacak giriş sınavının tarihi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b - Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanmak suretiyle alım yapılacak her bir bölüm için ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucuna göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

c - Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.

Sözlü giriş sınavında adaylar;

1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

5) Genel yetenek ve genel kültürü,

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinin her birinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

ç - Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekmektedir. Bölümleri itibariyle adaylar, en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanır. Aynı puan alanların başarı sırasındaki yeri ise KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle belirlenir.

VIII - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç yedi iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

IX - DEĞERLENDİRME VE ATANMA:

Sınav sonuçları, sözlü sınavın bittiği tarihi takip eden on gün içerisinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı başarı listesi ile asil ve yedek aday listesi (giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil adayın isimleri ile sözlü sınavda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerinin yer aldığı bir liste) www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup asil ve yedek listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat da yapılacaktır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınavı asil olarak kazanan adaylar, ilan tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde atama işlemine esas olmak üzere, yukarıdaki belgelere ilave olarak, 6 adet vesikalık fotoğraf, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan, erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan, adli sicil kaydına dair yazılı beyan veya e-devlet kapısı üzerinden alınacak barkodlu belge, mal bildirim beyannamesi ve etik sözleşmeyi Bakanlığımıza teslim edeceklerdir. Söz konusu belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

9368/1-1