27 Ekim 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29158

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

I. Üniversitemiz BİLTİR Merkezinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak 28/06/2007 tarih ve 2007/12251 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle Üniversitemiz tarafından yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda     1 adet Programcı alınacaktır.

I.I - BAŞVURU ŞARTLARI;

GENEL ŞARTLAR;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Yabancı Dil Bilgisi; En az D düzeyinde YDS veya dengi düzeyde İngilizce bilgisi gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden en az lisans düzeyinde mezun olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamış olarak kabul edilir.

ÖZEL ŞARTLAR;

İstihdam edilecek pozisyonlar için;

a) 4 yıl süreli eğitim veren Mimarlık Fakültelerinden veya Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinden mezun olmak veya bu bölümlerde yüksek lisans, doktora yapmış ya da yapıyor olmak.

b) Kullanılabilirlik testleri ve kalite algılama uygulamaları konuları ile ilgili ekipmanların kurulumu ve kullanımında deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

c) Rhinoceros, Autodesk 3ds Max, Adobe Photoshop, Adobe  illustrator,Corel Draw, Macromedia Flash gibi Endüstriyel Tasarıma yönelik yazılımları etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Üniversitemiz http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde bulunan iş başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra KPSS ve YDS belgeniz ile beraber başvuruların en geç 10/11/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar ODTÜ Rektörlük Binası Personel Dairesi Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğü/ANKARA adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI;

Üniversitemiz tarafından KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yerleştirme listesi ve mülakat tarihi http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde ilân edilecektir.

Duyurulur.

9412/1-1


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Profesörlük için; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçentlik için; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Kalp Damar Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlık yeterlilik belgesi olmak, Kalp nakli üzerine yurtdışında kalp merkezinde çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

Eğitimin Psikolojik ve Sosyolojik temelleri alanında çalışması olmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

 

Fen Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

 

Fen Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

 

İkt. ve İd.Bil. Fakültesi

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

İstatistiksel Analiz alanında doçent olmuş olmak.

İkt. ve İd.Bil. Fakültesi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

 

Mühendislik Fakültesi

Fotogrametri

Doçent

1

 

Mühendislik Fakültesi

Jeodezi

Doçent

1

 

Mühendislik Fakültesi

Genel Jeoloji

Doçent

2

 

İlahiyat Fakültesi

Din Eğitimi

Doçent

1

 

İlahiyat Fakültesi

Dinler Tarihi

Doçent

1

 

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagati

Doçent

1

 

Teknoloji Fakültesi

Optik Mühendisliği

Doçent

2

 

Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni Tohumlama

Doçent

1

Tiftik Keçilerinde intrvaginal sünger, CIDR-G ve kulak implantı konusunda deneyimli olmak.

Sivas MYO

Organik Tarım Pr.

Doçent

1

 

Şarkışla Aşıkveysel MYO

Laborant ve Veteriner   Sağlık Pr.

Doçent

1

 

9431/1-1


Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

DUYURU

Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Akademimiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Akademimiz www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Alanı

Prof.

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Maliye

1

 

 

Vergi Ceza Hukuku, Kayıt dışı Ekonomi, Adli Nitelikteki Vergi Suçlarında Fail ve Ceza Sorumluluğu konularında yayınlanmış çalışmaları olmak.

Sosyal Politika

 

1

 

Doçentliğini Sosyal Politika alanından almak; Örgütsel Kariyer Yönetimi ve Sosyal Girişimcilik konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Kamu Hukuku

 

 

1

Hukuk Fakültesi Lisans derecesine ve Kamu Hukuku Alanında Doktora derecesine sahip olmak; İnsan Haklarının Korunması Amacı ile Devlet İktidarının Sınırlandırılması ve Siyasal Katılma alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi : Polis Akademisi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğü Kat. 2 Ankara/Gölbaşı Tel: 0 312 462 85 21

Başvuru Tarihi : 27 Ekim - 10 Kasım 2014

9298/1-1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 27.10.2014

Son Başvuru Tarihi    : 10.11.2014

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Kadrosu İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat, daha sonra www.tunceli.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim

Tunceli Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428 213 1794

 

Fakülte/Yüksekokul/

Meslek Yüksekokulu

Anabilim Da

Unvan

Adet

Drc.

İlan Şartı

Mühendislik

Bilgisayar Yazılımı

Yardım

Doçent

1

2*

Elektronik Anabilim Dalında Doktora yapmış olup, Bilgisayar Grafikleri konusunda çaşmalar yapmış olmak.

9280/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 217 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2014 tarih ve 1285 sayılı kararı ile tadilen onanan "Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 46766 ada 2 sayılı parseli ile bu parselin güneybatı kesiminde yer alan Park Alanı ve Park ve Spor Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 27/10/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9423/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nın M49-d1, d2 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 09.10.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

9458/1-1