24 Ekim 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29155

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


STRECH SUPER POWER SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI CANON MARKA IR 2320, IRC 2020, IR 6055, IRC 7065, IR 2520 MODEL FOTOKOPİ MAKİNELERİ İÇİN SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MOTOR MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


VAGON MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İlkadım Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE KABLOLU BARKOD OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


KURUMUMUZ ARMUTÇUK MÜESSESESİNDEN ÇATES’E KÖMÜR NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


B 70 BETON TRAVERS ALIMI VE KORUMASIZ HEMZEMİN GEÇİTLERE İŞARET LEVHASI ALIM VE MONTAJ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:


MAKİNE İLE KORUYUCU RAY TAŞLAMA YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:


ÇEŞİTLİ İHTİYAÇ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TÜRK KIZILAYI MARMARA BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZİ 350 ADET ÇELİK KONSTRÜKSİYON KAFES ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünden:


HİDROJEOLOJİ AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Devlet Orman İşletmesi İzmit Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Uludağ ve Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı tarafından emzirme odası, çocuk bakım yurtları ve gündüz bakımevi hizmet alımı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri bir yıllık toplam bedelin en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 20.11.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/gönderiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21.11.2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9397/1-1


STRECH SUPER POWER SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan Strech Süper Power idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No: 8 Üsküdar/İstanbul”  adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 19.11.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 20.11.2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9398/1-1


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, Ofis ticari şartnamesi, teknik şartnamesi ve ihale ek şartları hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI (Top)

NEYE GÖRE ALINACAĞI

GRUP 1 : KAĞIT, KARTON ve MUKAVVA MAMULLERİ

112501 stok nolu Fotokopi Kağıdı (I. Hamur, 80 gr/m2, A4,)

1.200.000

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03.11.2014 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teslim mahalleri itibariyle tespit edilen miktarın tamamı için ünite bazında kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9414/1-1


MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI CANON MARKA IR 2320, IRC 2020, IR 6055, IRC 7065, IR 2520 MODEL FOTOKOPİ MAKİNELERİ İÇİN SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ihtiyacı Canon marka IR 2320, IRC 2020, IR 6055, IRC 7065, IR 2520 model fotokopi makineleri için Sarf Malzemesi teknik şartnamesine, marka ve modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesine, marka ve modeline, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04.11.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, marka ve modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9384/1-1


KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine, marka modeline, özelliklerine ve teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

KIRTASİYE MALZEMESİ

 

 

Zarf Kraft-kese (229x324 mm.)

20.000

Kutu

P-44.b/04.06.2010

06.11.2014

Zarf Kraft-kese (250x353 mm.)

20.000

Kutu

P-44.b/04.06.2010

06.11.2014

Zarf Kraft-kese (280x400 mm.)

20.000

Kutu

P-44.b/04.06.2010

06.11.2014

Tek taraflı polistrol cetvel (30 cm.)

3.000

Adet

M-03.b/10.04.2007

07.11.2014

Tek taraflı polistrol cetvel (50 cm.)

7.500

Adet

M-03.b/10.04.2007

07.11.2014

Tek taraflı metakrilat cetvel (30 cm.)

5.000

Adet

M-03.b/10.04.2007

07.11.2014

Çift taraflı polistrol cetvel (30 cm.)

3.000

Adet

M-03.b/10.04.2007

07.11.2014

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.

9385/1-1


MOTOR MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/133655

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 13 kalem motor muhtelif döküm malzemeleri teknik şartnameler ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  07/11/2014 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 07/11/2014 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9265/1-1


VAGON MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/133860

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 9 kalem vagon muhtelif malzemeleri teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  10/11/2014 – Saat: 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 10/11/2014 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9266/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İlkadım Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi 1228 ada, 12 nolu 1371,33 m2 lik (BL-7) parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile satılacaktır.

2 - Taşınmazın satış bedeli 2.250.000,00TL ( İki Milyon İki Yüz Elli Bin Türk Lira) olup, geçici teminatı 67.500,00TL (Atmış Yedi Bin Beş Yüz Türk Lira)’dır.

İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği gününden itibaren 15 gün içinde; satış bedelinin tamamını, damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini İlkadım Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılıp sözleşme imzalanmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale fesih edilecektir.

3 - İhale 11/11/2014 Salı günü saat 10:00’da İlkadım Belediye Binası Encümen Toplantı Salonu’nda (Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No:73 55020 İlkadım/SAMSUN) yapılacak olup, teklifler 10/11/2014 mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak İstimlak Müdürlüğüne (Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet SANDIKÇI Sokak No:1 55070 İlkadım/SAMSUN) teslim edilecektir.

4 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi’nden alınacak)

B) Tebligat için adres göstermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c - Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %’3’ü oranında)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E)İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,

5 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnamesi 1.500,00TL bedel karşılında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası -Bahçelievler mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No:1 55070 İlkadım/SAMSUN) temin edilebilir.

6 - Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9349/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde, “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir.

 

Satışa Konu Taşınmazlar

Geçici

Teminat

Tutarı (TL)

İhale

Şartnamesi

Bedeli (TL)

Son Teklif

Verme Tarih

ve Saati

İstanbul ili, Beşiktilçesi, Ortaköy Mahallesi,

1382 ada, 15 parselde kayıtlı 2.840,00 m2 hisseli

taşınmazda Maliye Hazinesine isabet eden 1/3

oranındaki hisse (946,67 m2)

100.000,00

500,00

25.11.2014,

14:00

Konya ili, Meram ilçesi, Abdurreşit köyü, 257, 258,

259 parsellerde kayıtlı toplam 80.100,00 m2

yüzölçümlü taşınmaz.

50.000,00

300,00

02.12.2014,

14:00

Konya ili, Meram ilçesi, Abdurreşit köyü, 236, 237,

238 parsellerde kayıtlı toplam 51.875,00 m2

yüzölçümlü taşınmaz.

30.000,00

300,00

03.12.2014,

14:00

Konya ili, Meram ilçesi, Abdurreşit köyü, 918 parselde kayıtlı toplam 66.310,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

35.000,00

300,00

04.12.2014,

14:00

Konya ili, Meram ilçesi, Abdurreşit köyü, 234, 919,

920 parsellerde kayıtlı toplam 76.440,00 m2

yüzölçümlü taşınmaz.

20.000,00

300,00

09.12.2014,

14:00

Konya ili, Meram ilçesi, Abdurreşit köyü, 230, 231 parsellerde kayıtlı toplam 73.625,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

20.000,00

300,00

10.12.2014,

14:00

Bolu ili, Merkez ilçesi, Ösenek Mahallesi, 577 ada,

154 parselde kayıtlı 3.758,00 m2 hisseli taşınmazda Maliye Hazinesine isabet eden 1/3 oranındaki hisse (1.252,67 m2)

20.000,00

300,00

16.12.2014,

14:00

Düzce ili, Merkez ilçesi, Kültür Mahallesi, 40 ada,

38 parselde kayıtlı 619,68 m2 hisseli taşınmazda

Maliye Hazinesine isabet eden 248/319 oranındaki

hisse (481,76 m2)

100.000,00

500,00

18.12.2014,

14:00

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3 - Satışa konu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar kapalı zarf içerisinde ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - İhaleye katılabilmek için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “Satışa Konu Taşınmazın İsmi, İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

6 - ADÜAŞ teklif verme sürelerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce duyurulur.

7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

8 - Yabancılara taşınmaz satışı tapu kanunu ve diğer ilgili mevzuata tabidir.

9 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr

9382/1-1


DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE KABLOLU BARKOD OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı için Dizüstü Bilgisayar ve Kablolu Barkod Okuyucu Alım İhalesi idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 18.11.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 18.11.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 -  Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

9383/1-1


KURUMUMUZ ARMUTÇUK MÜESSESESİNDEN ÇATES’E KÖMÜR NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.259 47 78 / Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin adı

Birimi

Miktarı

 

Armutçuk Müessesesinden ÇATES’e kömür nakli

TL/Ton

50.000 (±% 20)

 

İşin Başlama ve bitiş tarihi               :  02.01.2015 tarihinde başlayacak olup 31.12.2015 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  17.11.2014 - saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1413833

d) İhale kayıt no                               :  2014/133947

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

8 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

9 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

11 - Teklifler en geç 17.11.2014-Pazartesi Günü-saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın  Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

16.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

9321/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacına binaen kömür taşıma, vagonlara malzeme indirme bindirme, kamyonlara malzeme indirme bindirme ve hizmet alım işleri açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No.111  45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a) -

 

Niteliği-Türü-Miktarı

İhale Kayıt

No

Dosya No

İhale Tarih

ve Saati

Süre

1-

Darkele-Geventepe mevkii ve civarındaki stoklarından 20000 ton kömürün yüklenmesi Soma B Termik santralinin 1-4 ve 5-6 üniteleri kamyon bunkerlerine veya stok sahalarına taş boşaltılması hizmet alımı işi.

2014/137259

2014-1982

05.11.2014

15.00

30 gün

2-

SYDV kapsamında istasyon vagon yükleme tesisinde vagonlara branda örtme dikme yere dökülen kömürlerin torbalanması, dikilmesi, stok sahalarına yer brandası hazırlanması, kömür stoklarına branda örtme ve sabitleme gibi işlerde 16 işçi çalıştırılması işi.

2014/137234

2014-1981

06.11.2014

14.00

730 gün

3-

Kamyonlara malzeme yükleme, indirme, branda örtme, dikme, yere dökülen malzemenin temizlenmesi malzeme ambarlarına malzeme indirme, istifleme v.b. işlerde 15 işçi çalıştırılması hizmet alım işi.

2014/137517

2014-1979

13.11.2014

14.00

2 yıl

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                              :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık İhale

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/ MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın  Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, her üç ihale içinde ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

9386/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 14,95 TL. ile en çok 83.915,20 TL. arasında değişen; 30/10/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,00 TL. en çok 8.392,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu aksesuar ve aksamı, kol saati, maket bıçağı, güneş gözlüğü, oto parçaları, elektrik ve elektronik eşya, terazi, ayakkabı, çakmak, dikiş makina aksamı, kumaş, giyim eşyası, hurda bakır, av tüfeği ve malzemesi v.b 152 grup eşya açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Küme Evleri No:20 Şehitkamil/GAZİANTEP adresindeki Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale salonunda 31/10/2014 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9413/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB alanına ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin adresi                         :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Hükümet Konağı Zemin Kat KIRIKKALE

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB alanına ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                          :  KIRIKKALE

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  31/10/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile)      :  16.664.600.-TL

f) Geçici teminatı                          :  1.166.522.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                           :  13/11/2014 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Hükümet Konağı Zemin Kat KIRIKKALE adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9370/2-1


B 70 BETON TRAVERS ALIMI VE KORUMASIZ HEMZEMİN GEÇİTLERE İŞARET LEVHASI ALIM VE MONTAJ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr.

                                                     (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı, ihale kayıt no, ihale tarih ve saati, ihale dokümanı bedeli:

 

S.

No

İhale Kayıt

No

İşin Adı-Ayrıntıları

İhale

Tarihi

İhale

Saati

İhale

Doküman

Bedeli

1-

2014/134841

TCDD Ilgın istasyonunda 20.000 adet ve TCDD Dursunbey istasyonunda 20.000 adet olmak üzere TOPLAM: 40.000 adet B 70 beton travers (60 E1 -EN 13674-1 (2003) raya uygun W-14 tipi elastik bağlantı malzemeli, ön germe/ön çekmeli- Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

13/11/2014

14.30

250,00 TL

2-

2014/134865

265 Adet korumasız hemzemin geçitte kullanılmak üzere aşağıda ayrıntıları yazılı 9 kalem muhtelif işaret levhası alım ve yerine montaj işi satın alınacaktır.

-Alüminyum Malzemeden 90 cm. Kenarlı Eşkenar Üçgen Levha-1.060 Adet

-Alüminyum Malzemeden 90 cm. Çaplı Yuvarlak Levha-530 Adet

-Alüminyum Malzemeden 90 cm. Sekizgen Levha-530 Adet

-Alüminyum Malzemeden Muhtelif Ebatlarda Dörtgen Levha-2.350 M2

-Galvaniz Trafik İşaret Levhası Direği-17.278 Metre

-Trafik işaret levhalarına reflektif malzeme yapıştırılması-3.286 M2

-Trafik işaret levha direğinin yerine dikilmesi-4.240 Adet

-Trafik işaret levhalarının yerine konulması-5.300 Adet

-Tip 3 Reflektif malzeme temini-3.286 M2

13/11/2014

15.30

100,00 TL

2 - Yukarıda ayrıntıları yazılı (2) adet mal alımı yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatlerine kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil yukarıda belirtilen bedellerden temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9332/1-1


MAKİNE İLE KORUYUCU RAY TAŞLAMA YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr.

                                                     (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı, ihale kayıt no, ihale tarih ve saati, ihale dokümanı bedeli:

 

S.

No

İhale Kayıt

No

İşin Adı-Ayrıntıları

İhale

Tarihi

İhale

Saati

İhale

Doküman

Bedeli

1-

2014/134887

Alayunt-Balıkesir hattı Nusrat-Balıkesir istasyonları arası 25.514 metre, Kütahya-Gökçedağ arası 114.590 metre, Alayunt-Kütahya Güney Yol ve Kuzey Yol arası 20.460 metre Eskişehir-Konya hattı Eskişehir-Alayunt istasyonları arası 62.141 metre olmak üzere toplam 222.705 metre makine ile koruyucu ray taşlama yapılması hizmet alım işi satın alınacaktır.

14/11/2014

14.30

150,00 TL

2-

2014/134910

2010-2013 yılları arasında yol yenilemesi yapılan Bozanönü-Isparta, Gümüşgün-Burdur, Akşehir-Argıthan, Alayunt-Değirmenözü ve Derğirmenözü-Afyon istasyonları arası yol yenilemesi tamamlama işleri kapsamında 149.560 metre makine ile koruyucu ray taşlama yapılması hizmet alım işi satın alınacaktır.

14/11/2014

15.30

200,00 TL

 

2 - Yukarıda ayrıntıları yazılı (2) adet hizmet alımı yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatlerine kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil yukarıda belirtilen bedellerden temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9333/1-1


ÇEŞİTLİ İHTİYAÇ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı olan ürünler teklif alma usulü ile alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 31.10.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Karton Bardak                        300.000   Adet

Çatal                                         50.000   Adet

Bıçak                                        50.000   Adet

Sos Kabı                                  50.000   Adet

Çöp Torbası (Battal)                  1.000   Kg.

Karıştırıcı                                 50.000   Adet

Z Peçete                                          50   Koli

Servis Peçete                                   50   Koli

Bone                                          1.000   Paket

Galoş                                         1.000   Paket

Maske                                        1.000   Paket

Eldiven                                       1.000   Paket

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 – 74

9304/1-1


TÜRK KIZILAYI MARMARA BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZİ 350 ADET ÇELİK KONSTRÜKSİYON KAFES ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere 350 adet Çelik Konstrüksiyon Kafes idari ve teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari ve teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 19 Kasım 2014 günü saat 11:30’a kadar Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi No:157 Kartal/İSTANBUL adresindeki Sistemler Yönetimi Birim Şefliği adresine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 19 Kasım 2014 günü saat 14:30’da açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

9411/1-1


HİDROJEOLOJİ AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Hidrojeoloji Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                      :  2014/135928

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi             :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)                  :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Hizmet Alımı,

Afyon-Dinar-Dombayova Sahasında

1 Adet 500 m 1. Tip Pompaj Kuyusu,

1 Adet 900 m 2. Tip Pompaj Kuyusu,

3 Adet 1.500 m 1. Tip Gözlem Kuyusu,

3 Adet 2.700 m 2. Tip Gözlem Kuyusu

Toplam 8 Adet Kuyu, olmak üzere toplam 5.600 m.

(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

b) Yapılacağı yer                          :  (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                 :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 10 (on) takvim günü içinde, en az 3 (üç) adet sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama tarihinde üç adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). işin süresi işe başlama (İşe başlama bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren, 120 (yüzyirmi) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  05/11/2014 – 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Her türlü Hidrojeoloji ve Jeotermal Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9288/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 35,14 TL ile en çok 67.998,98 TL arasında değişen; 04/11/2014 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,51 TL ile en çok 6.799,90 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Çay, Kahve, Bitkisel Çay, Makarna, Şeker (Yeniden İhraç Amaçlı Olarak Satışa Sunulmuştur), Nargile Kömürü, Bakır (Tel Kablo), K.Sıkı Tabanca ve Fişeği, Cep Telefonu, Muhtelif yedek Aksam, Cep Telefonu Kulaklığı, Hücum Yeleği, Demir Şaçma, Rulman (Küçük), Fotoğraf Makinası, Havalı Tüfek Saçması ile Diz Üstü Bilgisayar cinsi cinsi 55 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Hatay Büyükşehir Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 05/11/2014 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

9071/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkul 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile satılacaktır.

2 - Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İhale 06/11/2014 Perşembe günü saat 15.00’ de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

4 - Muhammen bedel ile geçici teminat aşağıda belirtilmiştir.

5 - Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

A) İç Zarf :

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir ; (Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.)

B) Dış Zarf :

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar sicil kayıt belgeleri  (2014 yılı-Tüzel kişi )

c) Noter tasdikli imza sirküleri ( Tüzel kişi )

d) Gerekiyorsa Noter tasdikli vekâletname ( Gerçek ve tüzel kişiler )

e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Gerçek ve tüzel kişi )

f) Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve eki Ortaklık Sözleşmesi ( Tüzel kişi )

C )Dış zarfın kapatılması:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifi yazılarak kapatılacaktır.

6 - Arsa bedelinin ödeme şekli 15 gün içerisinde 1 peşin, geri kalan kısmı 5 eşit taksitte ödenecektir.

(K.D.V alınmayacaktır.)

7 - İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 06/11/2014 günü saat 12.30’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

 

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

M2 si

Geçici Teminat (TL)

Muhammen Bedel (TL)

Niteliği

Taks/Kaks

Mevkii

1

Yazır

28 L 3

28909

9

19536,16

150.000,00

5.000.000,00

Mesken

E: 1.15 Max Taks: 0.30 Hmax: 13 Kat

Yazır Toki Civarı

 

Plan Notu : Konut adaları Toplu Konut niteliğinde planlandığından ada içi parselasyon Min: 150 Ünite olacak şekilde yapılabilir kısmı bu alan için geçerli değildir.

9069/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Devlet Orman İşletmesi İzmit Müdürlüğünden:

                                                                                                                           AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ

Bölge Müdürlüğü      : Adapazarı                                                                                                                            Tarihi   : 4/11/2014

İşletme Müdürlüğü    : İzmit                                                                                                                                    Saati     : 14.00

                                                                                                                                                                                Yeri      : Satış Sal./Saat: 14.00

 

 

Deposu

Emval Cinsi-Nevii

Parti No

Bölme No

Boy

Adet

Miktarı

M3/Adt.

Muh. Bed.

%3 Tem

Açıklama

1

KEFKEN

Dikili Ağaç

372

211/AN.B

 

6010

3395,015 m3

0,564

105,00

10.695,00

2014

2

KEFKEN

Dikili Ağaç

373

211/BN.B

 

8067

4571,875 m3

0,566

108,00

14.813,00

2014

3

KEFKEN

Dikili Ağaç

374

212/BN.B

 

7400

4438,950 m3

0,599

107,00

14.250,00

2014

 

3 Parti

 

0

 

12.405,840 m3

 

 

39.758,00

 

 

1 - Yukarıda müfredatı yazılı İzmit Orman İşletme Müdürlüğümüz Kefken Orman İşletme Şefliği yukarıda yazılı bölmelerde 3 parti, 12.405,840 m3 Dikili Ağaç hizalarında yazılı bedel üzerinden açık artırma sureti ile satılacaktır.

2 - Dikili Ağaç Satışı 14.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6877 sayılı tamim doğrultusunda yapılacaktır. Buna göre mal bedelinin % 10 u ile vergi harç ve fonlar peşin olarak alınacaktır. Banka Teminat mektubu veya istendiğinde nakte çevrilebilen devlet tahvilleri, hazine bonoları ve devlet bankalarına ait tahviller karşılığı verilebilir. Aylık faiz oranı 0,6 uygulanır. Müdürlüğümüzde kredi kartı ile satış yapılmaktadır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün 14.12.2012 tarih ve 3761 sayılı emri ile başlatılan Kobi-kart sistemi uygulanması taksitli satış imkanı sağladığından kobi kartla da satış yapılabilir.

3 - Açık artırmalı dikili ağaç satışı ihalesi 04.11.2014 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00 da İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

4 - Satışa iştirak edeceklerin 2014 yılında düzenlenmiş vergi levhasını, Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, şirket veya tüzel kişilerin adına ihaleye gireceklerin yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletnamelerini, imza sirkülerini, kanuni ikametgah adresini gösterir tasdikli belgeyi ve geçici teminatlarını yatırıldığına dair makbuzları ihale komisyonuna vermek şartıyla iştirak edebilirler.

5 - Bu satışa ait satış öncesi bilgi cetveli, ilan ve şartnameleri Orman Genel Müdürlüğü, Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğümüz ve bağlı şefliklerinde civar İşletme Müdürlükleri ve internetin http:/www.yavuzbilişim.net./adresinde görülebilir.

TEL : 0-262-322 44 60

FAX : 0-262-322 44 66

BANKA HESAP NUMARASI : TR790001000729117662925001 (Alemdar Ziraat Bankası)

izmitisl@ogm.gov.tr

www.ogm.gov.tr

İlan olunur.

9319/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 07.11.2014                                                               Saati: 14.00                                                          İhale Yeri: İşletme İhale Salonu

 

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli (TL)

Teminat Tut. (TL)

1

Ç.GÖLCÜK

2.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom.

Glob

 

 

140,000

5

330,00

1.391,00

2

SOĞUKSU

2.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom.

Glob

 

 

5,000

1

330,00

50,00

3

Ç.GÖLCÜK

3.SNB.Kl.Kt.Kn.Tom.

Glob

 

 

170,000

6

240,00

1.230,00

4

Ç.GÖLCÜK

3.SNB.Kl.Kt.Meşe Tom

Glob

 

 

40,000

2

230,00

278,00

5

Ç.GÖLCÜK

3.SNB.İn.Kt.Kn.Tom.

Glob

 

 

30,000

2

175,00

158,00

6

Ç.GÖLCÜK

3.SKB.Kl.Kt.Kn.Tom.

Glob

 

 

40,000

2

200,00

242,00

7

ÖMERLER

3.SKB.Kl.Kt.Meşe Tom

Glob

 

 

2,000

1

180,00

11,00

8

ÖMERLER

3.SKB.İn.Kt.Meşe Tom

Glob

 

 

5,000

1

165,00

25,00

9

ÖMERLER

2.S.İn.Meşe Mad.d.

Glob

 

 

2,000

1

160,00

10,00

10

Ç.GÖLCÜK

Kayın Kağ.Od.

Glob

 

 

180,000

8

150,00

818,00

11

Ç.GÖLCÜK

Meşe Kağ.Od.

Glob

 

 

110,000

5

150,00

500,00

12

ÖMERLER

Meşe Kağ.Od.

Glob

 

 

7,000

1

150,00

32,00

13

Ç.GÖLCÜK

2.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Glob

 

 

140,000

2

330,00

1.388,00

14

SOĞUKSU

2.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Glob

 

 

60,000

1

330,00

595,00

15

Ç.GÖLCÜK

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Glob

 

 

190,000

4

300,00

1.714,00

16

SOĞUKSU

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Glob

 

 

120,000

2

300,00

1.082,00

17

Ç.GÖLCÜK

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom

Glob

 

 

40,000

1

270,00

325,00

18

Ç.GÖLCÜK

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Glob

 

 

360,000

8

240,00

2.600,00

19

SOĞUKSU

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Glob

 

 

220,000

4

240,00

1.588,00

20

Ç.GÖLCÜK

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

Glob

 

 

100,000

3

200,00

603,00

21

SOĞUKSU

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

Glob

 

 

100,000

2

200,00

602,00

22

Ç.GÖLCÜK

2.SUB.Kl.Kt.Çs Tom.

Glob

 

 

60,000

1

360,00

649,00

23

Ç.GÖLCÜK

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Glob

 

 

80,000

2

340,00

818,00

24

Ç.GÖLCÜK

3.SUB.Kl.Kt.Çs Tom.

Glob

 

 

30,000

1

260,00

235,00

25

Ç.GÖLCÜK

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Glob

 

 

80,000

2

240,00

578,00

26

Ç.GÖLCÜK

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

Glob

 

 

50,000

2

190,00

287,00

27

Ç.GÖLCÜK

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Glob

 

 

300,000

9

230,00

2.079,00

28

Ç.GÖLCÜK

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

Glob

 

 

90,000

2

180,00

488,00

29

Ç.GÖLCÜK

3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Glob

 

 

40,000

2

210,00

254,00

30

Ç.GÖLCÜK

Göknar Kağ. Od.

Glob

 

 

430,000

10

170,00

2.203,00

31

ÖMERLER

Göknar Kağ. Od.

Glob

 

 

780,000

12

170,00

3.989,00

32

SOĞUKSU

Göknar Kağ. Od.

Glob

 

 

1760,000

20

170,00

8.996,00

33

Ç.GÖLCÜK

Sarıçam Kağ. Od.

Glob

 

 

90,000

2

170,00

461,00

34

ÖMERLER

Sarıçam Kağ. Od.

Glob

 

 

30,000

3

170,00

155,00

35

Ç.GÖLCÜK

Karaçam Kağ. Od.

Glob

 

 

750,000

20

170,00

3.845,00

TOPLAM

0

0

6631

150

 

40.279,00

 

1 - İşletmemiz Müdürlüğünün yukarıda yazılı depolarında mevcut 150 parti Orman Emvallerinden; İbreli ve Yapraklı Tomruk, Maden direği ve Sanayi Odununun % 40'ı ile vergiler karşılığı peşin, Bakiye kalan kısmı aylık % 0,6 vade faizli 9 ay vadeli ; İbreli ve Yapraklı Kağıtlık odunun % 30 'u ile vergiler karşılığı peşin, bakiye kalan kısmı aylık % 0,6 vade faizli 9 ay vadeli olmak üzere limit dahili müddetsiz, kat'i banka teminat mektubu karşılığında EK-1,EK-2- No'lu şartnameler uyarınca açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır.

2 - Açık artırmalı satış 07 KASIM 2014 Cuma Günü Saat:14:00'de İşletmemiz Müdürlüğü İhale Salonunda toplanılacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların Muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi Muhammen Bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar. % 3 TEMİNATLAR Saat:13:30'a kadar İşletmemiz veznesince alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - Satış Ek. No: 1.2. No'lu Model ile özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizesi yapılmış Kapasite Belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini , Vergi Numaralarını, Vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

4 - Satışa ait İlan, Şartname ve Satış Öncesi Bilgi Cetveli Or. Gen. Müdürlüğü, Bolu Or. Bölge Müdürlüğü, Civar Or. İşl Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünden temin edilebilir.

5 - Teminat olarak banka mektubu vereceklerin Banka Mektubunun üzerine İşletme adını ve İhale Tarihini yazdırmaları şarttır. Eski tarihli mektuplar kabul edilmez. Gecikme faizi aylık % 1,2'dir.

6 - Global olarak ihaleye çıkartılan partiler % 40 eksik veya fazla olabilir ihale günü kesin miktarlar üzerinden ihale olunacaktır.

7 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL                            :  0 374 21 537 40 21 537 41'den 240 - 217

FAX                          :  0 374 21 592 31     MUHASEBE FAX : 0 374 21 517 44

BANKA IBAN NO  :  TR87 0001 0025 6435 1587 0050 04 Bolu Ziraat Bankası

İnternet                       :  ogm.gov.tr

9352/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Uludağ ve Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğünden:

                                                                                                                 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

SIRA

NO

TAŞINMAZ

NO

İLİ/ İLÇESİ

MAHALLE/

KÖY

CİNSİ

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ

(m2)

HAZİNE

HİSSESİ

(m2)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ

BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

16010104576

Bursa-Nilüfer

Hasanağa

Arsa

190

1

5.740,72

Tam

1/1000 ölçekli Hasanağa Toplu Konut Uygulama İmar Planında E:0.50 Hmaks:8.50 mt. Yapılanma koşullu Ticaret Alanında kalmaktadır.

1.607.500,00

160.750,00

05.11.2014

10:30

2

16010104568

Bursa-Nilüfer

Hasanağa

Arsa

176

5

8.074,91

Tam

1/1000 ölçekli Hasanağa Toplu Konut Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında E:0.90 Konut Alanında kalmaktadır.

1.857.300,00

185.730,00

05.11.2014

11:00

3

16010104574

Bursa-Nilüfer

Hasanağa

Arsa

194

2

12.207,86

Tam

1/1000 ölçekli Hasanağa Toplu Konut Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında E:0.90 Konut Alanında kalmaktadır.

2.441.600,00

244.160,00

05.11.2014

11:30

4

16020104569

Osmangazi

Hüdavendigar

26 Daireli Kargir Apt.(Fiilen boş arsa)

4575

39

1.729,25

Tam

1/1000 ölç.Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında 2.Derece Doğal Sit sınırı ve 1-2 no.lu sıcak su koruma sınırı dahilinde H: 9.50 m kütle tanımlaması yapılmış Turistik Tesis Alanında kalmaktadır.

3.774.417,00

377.500,00

06.11.2014

14:00

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve ihale bilgileri yazılı taşınmazlardan 1 ila 3. sırada yer alan (3. sıra dahil) Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürü odasında (Defterdarlık ek Hizmet Binası, Altıparmak Cad. No:63 Osmangazi-Bursa), 4. sırada yer alan taşınmaz ise Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürü odasında (Defterdarlık ek Hizmet Binası, Altıparmak Cad. No: 63 Osmangazi-Bursa )2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte satışları yapılacaktır.

2 - İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubunu,

b) İkametgah ilmühaberi (İdaremizden temin edilebilir.) ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir)

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnameyi,

d) Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belgeyi,

e) Tebligat için Türkiye'de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2014 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

g) Kamu tüzel kişilerinin ise tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numaralarını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale saatinde Komisyona vermeleri gerekmektedir.

3 - İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler.

4 - İhalelere ait dosya, şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi ve Uludağ Milli Emlak Müdürlüklerinde görülebilir.

5 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.bursadefterdarligi.gov.tr web sayfasından öğrenilebilir. Tel: 02242211300/115

6 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

9261/1-1