23 Ekim 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29154

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KIZARTMALIK YAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KUŞ ÜZÜMÜ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ÇEREZ KOLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN BAYİLERCE OKUYUCUYA ULAŞTIRILMASI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:


ÇORUM İL ÖZEL İDARESİNİN HİSSELERİ SATILACAKTIR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-6 ÜNİTELERE AİT KIRICI PARÇALARIN TEMİN VE TESLİMİ İŞİ YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


3 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KIZARTMALIK YAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg. kızartmalık yağ alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 18.11.2014 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 18.11.2014 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

9339/1-1


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500.000 Kg. Pres Maya kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 11.11.2014 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 11.11.2014 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

7. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 0 312 397 33 65 – 66        Faks : 0 312 397 33 71 – 74

9340/1-1


KUŞ ÜZÜMÜ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 7.000 Kg. kuş üzümü alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 13.11.2014 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 13.11.2014 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

9341/1-1


ÇEREZ KOLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 100.000 adet çerez kolisi alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 06.11.2014 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 . Nihai teklifler en geç 06.11.2014 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

9342/1-1


ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda Genel Müdürlük Makamınca kullanılmak üzere 1 (Bir) adet araç kiralanması teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Teklifler en geç 30.10.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 – 74

9305/1-1


POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN BAYİLERCE OKUYUCUYA ULAŞTIRILMASI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

TÜBİTAK tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerin satışı TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 18’nci maddesinin (b) bendine göre "Açık Arttırma ve Eksiltme Usulü" yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin                                :  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

a) Adresi                                    :  Atatürk Bulvarı No: 221, Kavaklıdere/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0312-468 53 00 /1116 -0312-427 36 98

c) Elektronik posta adresi          :  satinalma@tubitak.gov.tr

2 - İhale konusu işe ait bilgiler

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Bilim ve Teknik Dergisi : Aylık 25.000 adet x 12 ay = 300.000 adet

:  Meraklı Minik Dergisi : Aylık 30.000 adet x 12 ay = 360.000 adet

:  Bilim Çocuk Dergisi : Aylık 120.000 Adet x 12 ay = 1.440.000 adet

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Atatürk Bulvarı No:221, S.alma Müdürlüğü-Kavaklıdere/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  10/11/2014 - 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

4.1. İstekliler idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

4.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname.

4.3. İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenerek teklif zarfına konulacaktır.

4.4. Standart Formlar : (Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli ile iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi)

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Atatürk Bulvarı No: 221, Satın Alma Müdürlüğü Kavaklıdere/ ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL karşılığı, idarenin aynı adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No:221, Satın Alma Müdürlüğü, Kavaklıdere/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - Geçici teminat alınmayacaktır.

10 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9360/1-1


ÇORUM İL ÖZEL İDARESİNİN HİSSELERİ SATILACAKTIR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

1 - Çorum İl Özel İdaresinin ortağı bulunduğu, Kızılırmak Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki toplam 650.000 adet hisseden, idaremize ait 70.420,83 adet hisse 1.400.000,00 TL. muhammen bedel üzerinden, Kızılırmak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki 83.968.000 hisseden, idaremize ait 314.880 adet hisse 3.000,00 TL. muhammen bedel üzerinden, ihale şartnamesi ve muhammen bedelleri doğrultusunda 06/11/2014 Perşembe günü saat 10:30’da,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle satılmak üzere, ihaleye çıkartılmıştır.

2 - KIZILIRMAK DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İLE KIZILIRMAK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş ‘DEKİ HİSSELERİNİN SATIŞ İHALESİ: Çorum İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan (Yavruturna Mahallesi Gazi Cad. No: 68 Çorum) Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - KIZILIRMAK DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İLE KIZILIRMAK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.‘DEKİ HİSSELERİNİN SATIŞINA AİT ŞARTNAMELER: İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.

4 - İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılabilmek için aranılacak belgeler şunlardır.

a) %3 Geçici ihale teminatı.

b) Gerçek kişiler için T.C. numaralı nüfus cüzdanı örneği.

c) Türkiye de tebligat için adres beyanı.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına bu iş ile ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.

e) Tüzel kişiler için ilgisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2014 yılında alınmış Ticaret siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacakların Tüzel kişiler adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair noterden alınmış imza sirküsünün aslı veya noter onaylı sureti

g) İhaleye iştirak edenler tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış idari şartname.

5- Satış ihalesine teklif verecekler, 4. Maddede belirtilen belgeler ile birlikte 06/11/2014 tarih ve Perşembe günü saat 10:30‘a kadar İl Encümen Toplantı salonunda yapılacak ihaleye bizzat katılabileceği gibi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46. Maddesi kapsamında iadeli taahhütlü mektup göndermek suretiyle de katılabilirler.

6 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

7 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

KIZILIRMAK DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İLE KIZILIRMAK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ‘DEKİ HİSSELERİNİN SATIŞ İHALESİ

 

Sıra No

İhale Cinsi ve Konusu

Hisse Miktarı (Adet)

Muhammen Bedel (TL)

KDV Hariç

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kızılırmak Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait hissenin satışı

70.420,83

1.400.000,00

42.000,00

06/11/2014

10:30

2

Kızılırmak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait hissenin satışı

314.880

3.000,00

90,00

06/11/2014

10:30

9216/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-6 ÜNİTELERE AİT KIRICI PARÇALARIN TEMİN VE TESLİMİ İŞİ YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1-6 Ünitelere Ait Kırıcı Parçaların Temin ve Teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamedeki özelliklerine göre 5 Kalemde 79625 kg

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşme imza tarihi itibariyle 75 takvim günüdür.

d) Dos. No                                :  0A SEAS 14/100 2014/124469

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  14.11.2014 Cuma günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Ambarı

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve ¨ 75,00 karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç ¨ 75,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 14.11.2014 Cuma günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./kg). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7.1. Teklif veren firmalar ISO 9001 kalite belgesine sahip olacak ve bu belgelerini teklif ekinde vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

9299/1-1


3 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı 3 kalem laboratuvar cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 10/11/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9363/1-1


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Veri Depolama Ünitesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03/11/2014 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9364/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme

Şekli

İhale

Saati

Karatay

Fevzi Çakmak

M29A07A4D

31204

3

20.006,24

Tam

Arsa

Fuar, Teşhir, Toplantı Salonları, Spor Tesisleri, Depolama, Akaryakıt-LPG ve Ticaret Alanı

E: 0.60  Taks:0.30 Hmax : 10.00

Mevcut durumu: Boş arsa.

7.500.000,00

TL

225.000,00

TL

1Taksit peşin,

kalanı 4 taksit

15.00

 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2. İhale, 04.11.2014 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

3. Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiş olup, KDV’den muaftır.

4. İsteklilerin, 04.11.2014 Salı günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a - Dilekçe,

b - Tebligat için adres beyanı,

c - Gerçek kişi olması halinde, Nüfus Cüzdan fotokopisi, TC Kimlik Numarası.

d - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

e - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,

f - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

g - Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

h - İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

ı - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

i - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6. Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

9174/1-1


DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2014/131888

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ Atatürk Cad. No:97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0232 463 16 00/2391 - Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi               :  izmirliman@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı  :  310/80 R 22,5 Veya 300/80 R 22,5 Ebadında Toplam 120 adet Dış Lastik Mal Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

a) Yapılacağı yer                              :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Alsancak/İZMİR

b) Tarihi ve saati                              :  03.11.2014 - 14:00

4 - Tekliflerin TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03.11.2014 Pazartesi günü saat 14.00 ’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Servisi’nde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden KDV Dahil 200,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9267/1-1