22 Ekim 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29153

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bursa Valiliğinden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bursa Valiliğinden:

KARAR NO          :  98

KARAR TARİHİ   :  22/07/2014

MÜŞTEKİ              :  Kahraman YILMAZ

SANIK                   :  İlhan YAZGAN - Metin ÖNCÜ

4483 Sayılı Kanuna Valiliğimizce verilen 22/07/2014 gün ve 98 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" ilişkin kararımız müştekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilânen tebliğ olunur.

9295/1-1

—————

KARAR NO          :  80

KARAR TARİHİ   :  23/05/2014

MÜŞTEKİ              :  Kader UMUTLU

SANIK                   :  Kamuran ÇELİK, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hayriye YILMAZ, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşire

Valiliğimiz tarafından alınan 23/05/2014 tarih ve 80 sayılı Soruşturma İzni Verilmemesine kararı müştekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilânen tebliğ olunur.

9296/1-1


 

—————

—————


 


 


 


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Profesör

1

1

 

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Doçent

2

1

İlk Dönem Abbasi Halifeleriyle ilgili çalışmaları olmak.

 

Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3 - Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5 - Profesör kadrosu devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

9293/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi   : 22.10.2014

İlan bitiş tarihi         : 05.11.2014

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER:

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

DOÇENTLER:

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 22.10.2014 - 05.11.2014 tarihlerinde; Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

 

YARDIMCI DOÇENT

1

Sporda risk yönetimi ile ilgili çalışmaları olmak

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

 

YARDIMCI DOÇENT

1

Egzersiz Fizyolojisi ve Biyomekaniği konusunda çalışmaları olmak

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

 

YARDIMCI DOÇENT

1

Düzenli kuvvet egzersizlerin izokinetik kuvvet parametreleri üzerine etkileri alanında çalışmaları olmak

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

 

YARDIMCI DOÇENT

1

Pliometrik antrenman konusunda çalışmaları olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

PERİODONTOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

3

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMI VE ÖĞRETİMİ

DOÇENT

1

Öğretmen yetiştirme ve öğretim teknolojileri alanında çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMI VE ÖĞRETİMİ

DOÇENT

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ

DOÇENT

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

MÜZİK EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

3

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

3

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

FELSEFE TARİHİ

DOÇENT

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞİM

PROFESÖR

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

TOPOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1

 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK

MÜZİKOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

DOÇENT

1

Para Politikası Kuralları konusunda çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

PROFESÖR

1

Çevre Yönetimi Politikası ve ÇED çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİNLER TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK

DOÇENT

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

DEVRELER VE SİSTEMLER TEORİSİ

PROFESÖR

1

 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

DOÇENT

1

 

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

PARAZİTOLOJİ

DOÇENT

1

İlgili alanda doktora veya uzmanlık yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK

DOÇENT

1

 

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

Çocuk Allerjisi ve İmmunolojisi uzmanı olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

AİLE HEKİMLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

3

 

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK CERRAHİSİ

YARDIMCI DOÇENT

3

 

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

YARDIMCI DOÇENT

3

Karaciğer nakli konusunda tecrübeli olmak

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

YARDIMCI DOÇENT

3

Karaciğer nakli konusunda tecrübeli olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

3

Girişimsel Bronkoskopi konusunda deneyimli olmak

9272/1-1