17 Ekim 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29148

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 18.600 KG PÖRLİZE ETİKET ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN  MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 20.000.000 ADET 216*324 EBATLI KARTON TAVA ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


SATIŞ İŞLEMİ VE KİRALAMA İŞİ YAPILACAKTIR

Kocaeli İli Derince Belediyesi Başkanlığından:


AVİYONİK EĞİTİM SETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


12 ADET KARBON ANALİZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Uçhisar Belediye Başkanlığından:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


MUHTELİF MOTOR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MAL ALIMI İLE İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALELERİ YAPILACAKTIR

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Çanakkale Belediye Başkanlığından:


YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


GIDA KOLİSİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALE İLANI

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden:


18 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 18.600 KG PÖRLİZE ETİKET ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 18.600 kg Pörlize Etiket kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az  %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL+ KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 12 Kasım 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 12 Kasım 2014 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9195/1-1


AFYON VE ERZİNCAN  MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 20.000.000 ADET 216*324 EBATLI KARTON TAVA ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 20.000.000 adet 216*324 ebatlı karton tava  kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az  %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL+ KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 12 Kasım 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 12 Kasım 2014 saat 15.30’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9196/1-1


SATIŞ İŞLEMİ VE KİRALAMA İŞİ YAPILACAKTIR

Kocaeli İli Derince Belediyesi Başkanlığından:

1 - Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan; Kocaeli İli, Derince İlçesi, Yavuzsultan (Dumlupınar) Mahallesi, Rıhtım Caddesi üzerinde, 19.J.3.c pafta, 1568 ada, 1 numaralı parsel üzerindeki 60 Evler Parkı içerisinde, 715,00 m² kapalı, 2.285,00 m² açık toplam 3.000,00m² kullanım alanlı Restoran, Kafeterya ve Çay Bahçesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre ‘‘Kapalı Teklif Usulü’’ ile Demirbaşlarının satışı, Kullanım ve İşletme Hakkının Devri ile beraber 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale, 04.11.2014 Salı günü,  saat 10.30’da Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No: 83, K: 3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale edilecek yerin 10 (on) yıllık kiralama bedeli 1.800.000,00TL+KDV, Demirbaş Satışı, Kullanım ve İşletme Hakkının Devri 850.000,00TL+KDV olmak üzere muhammen bedeli 2.650.000,00TL+KDV Geçici teminatı 79.500,00-TL dir.

4 - İhaleye katılmak isteyen;

a) Gerçek kişilerin; 1)Tasdikli vukuatlı nüfus kayıt örneği, 2) Noter tasdikli imza sirküsü (Asıl), 3) Geçici teminatın nakit yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu (Asıl), 4) Katılımcı tarafından imzalı şartname, 5) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 6)Derince Belediyesinden borcu yoktur belgesi, 7) İkametgah senedi, 8) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname (Asıl), 9) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Belgesi (Asıl).

b) Tüzel kişilerin; 1)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküsü (Asıl), 2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odadan 2014 yılına ait Oda Kayıt Belgesi(Asıl),   3) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 4) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Belgesi(Asıl), 5) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter onaylı imza beyannamesi(Asıl), 6) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu(Asıl), 7) Derince Belediyesinden borcu yoktur belgesi, 8) Katılımcı tarafından imzalı şartname, 9) Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı, 10) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini 2886 sayılı yasanın 37. maddesi hükümlerine uygun olarak eksiksiz olarak hazırlayıp, teklif mektubu iç zarfta olacak şekilde, zarflarını ihalenin yapılacağı gün 04.11.2014 tarihinde en geç saat 09:30’a kadar Derince Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarakta gönderebilirler.

İhale ile ilgili şartname; Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında alınabilir.

6 - Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir.

2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

9141/1-1


AVİYONİK EĞİTİM SETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’na bağlı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı ihtiyacı Aviyonik Eğitim Setleri (3 eksenli Otopilot Eğitim seti,1 adet Kokpit Gösterge Eğitim Seti,1 adet Sayısal Veri Yolu Eğitim Seti) teknik ve idari şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik ve idari şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24.10.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik ve idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9165/1-1


12 ADET KARBON ANALİZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkalığı ihtiyacı 12 adet Karbon Analiz Sistemi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTAR/ADET

İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ

1

Karbon Analiz Sistemi (TOC)

12

130 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 04/11/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9166/1-1


TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Uçhisar Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU OLAN İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Mülkiyeti Belediyemize ait Nevşehir İli, Merkez, Uçhisar Kasabası, Aşağı Mahalle mevkiinde kain ve tapunun 2 - 8 pafta 792-793 parsel ve 8 pafta 8612 parselde kayıtlı üç taşınmaz üzerinde kurulu 1 adet Otel (Uçhisar Kaya Oteli) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü İle 9 (Dokuz) yıl süreyle Kiraya verilecektir.

2 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: İhale Şartnamesi ve ekleri Uçhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası aşağı Mahalle değirmen sokak No: 1 UÇHİSAR/NEVŞEHİR adresinde görülebilir ve 100 TL (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığı satın alınabilir.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhalenin yapılacağı yer Uçhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası toplantı salonu aşağı Mahalle değirmen sokak No:1 UÇHİSAR/NEVŞEHİR

 

İhalenin yapılacağı yer

Uçhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası toplantı salonu aşağı Mahalle değirmen sokak No: 1 UÇHİSAR/NEVŞEHİR

İhale tarihi

30.10.2014 Perşembe Günü

İhale saati

14:00

İhale usulü

2886 Sayılı D.İ.K. 35/a Kapalı Teklif Usulü

 

4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

a) Garimenkülün aylık muhammen Kira bedeli KDV hariç 100.000,00 TL (Yüz Bin Türk Lirası)’dir.

b) Geçici teminat Miktarı : 324.000,00 TL (Üç Yüz Yirmi Dört Bin Türk Lirası)

c) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Uçhisar Belediyesi veznesine yatırılması zorunludur.

5 - İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:

A - Kanuni ikametgahı olması,

B - Türkiye' de tebligat için adres göstermesi,

C - Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D - İmza Sirküleri Vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Aslı veya noterden tasdikli sureti.

c) Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E - İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekir.

G - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları kuruluş ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

6 - TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

Teklifler 30/10/2014 Perşembe günü Saat 14:00’e kadar Uçhisar Belediye Başkanlığı aşağı Mahalle değirmen sokak No:1 UÇHİSAR/NEVŞEHİR adresinde bulunan İhale komisyon başkanlığına teslim edilecektir.

İlan olunur.

9082/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

“GÖLCÜK VE AKSAZ DENİZ ÜSLERİ LİMAN İÇİ HABERLEŞME SİSTEMİ PROJESİNE İLİŞKİN PROJE İHALE DOKÜMANLARININ (PİD) HAZIRLANMASI VE KONTROLLÜK MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ”

YUKARIDA ADI GEÇEN MÜŞAVİRLİK İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE EKİ KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR.

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE), AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 12 KASIM 2013 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11:00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES:

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D.BŞK.LIĞI

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA

9152/1-1


MUHTELİF MOTOR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2014/130203

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)     225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 15 kalem motor muhtelif malzemeleri teknik şartname ve resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  31.10.2014 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 31.10.2014 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9046/1-1


MUHTELİF MAL ALIMI İLE İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 adet kovalı elevatör, 2 adet silo, 4 adet bantlı konveyör imalatı, 1 adet otomatik BİG-BAG paketleme, 1 adet 25-50 kg otomatik paketleme, 1 adet kompresör temini ve İşletmemizde mevcut olan toz tutma filtresi, bunker ve elek ile beraber montajı işi teknik şartname hükümlerine göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                     :  2014/131432

1 - İdarenin:

A) Adresi                                            :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç / BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası               :  0 - 266 - 633 72 21- 22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi(Varsa)     :  bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

A) Niteliği, Türü ve Miktarı                :  2 Adet Elevatör Komplesi, 2 Adet Silo Komplesi, 4 Adet Bantlı Konveyör Komplesi, 1 Adet Big Bag Otomatik Paketleme Komplesi, 1 Adet 25-50 Kg Otomatik Paketleme Komplesi, 1 Adet Kompresör (1500L/Dak) Komplesi alımı

B) Teslim Yeri                                    :  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kırma Öğütme Tesisi Bigadiç/BALIKESİR

3 - İhalenin

A) Yapılacağı Yer                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor işletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                                 :  06/11/2014 Perşembe Günü Saat:14.00

4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek olup; Bu tarih 06/02/2015 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teklif sahipleri Türk Lirası olarak verecekleri nakit teminatlarını Halk Bankası Bigadiç Şubesi nezdindeki TR95 0001 2009 2490 0013 0000 02 nolu hesaba yatırabilirler. Teminatın yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz üzerinde, ihale konusu işin adı ve bu işe ait teminat bedeli olarak yatırıldığı belirtilecektir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

c) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

d) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

5) Teklifler kapalı zarf şeklinde ve ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü süreli olacaktır.

6) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR Tel: 0 – 266 - 633 72 21 – 22

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A Keçiören /ANKARA Tel:0312 294 20 00

İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil) : 110,00 TL. (Yüz On Türk Lirası)

7) Teklifler en geç ihale tarihi olan 06/11/2014 Perşembe Günü Saat:14.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır.

8) İhale, 06/11/2014 Perşembe Günü Saat:14.00’de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır.

9) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

9.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

9.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

9.1.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

9.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

9.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

9.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

9.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

9.1.10. Mali Durum Belgesini,

Bu madde boş bırakılmıştır.

9.1.11. İş Deneyim Belgesini,

Bu madde boş bırakılmıştır.

9.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

9.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 9.1.2, 9.1.3. ve 9.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 9.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

10. İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

9083/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALELERİ YAPILACAKTIR

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

İŞİN ADI:

A) Sakarya İli, Geyve İlçesi dahilinde, 400 hektar alana sahip, 3235812 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

271000

273000

273000

271000

 

Yukarı (X)

4501000

4501000

4499000

4499000

 

 

B) Sakarya İli, Geyve İlçesi dahilinde, 2300 hektar alana sahip, 3267840 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

279000

278000

278000

284000

284000

279000

Yukarı (X)

4486000

4486000

4489000

4489000

4485000

4485000

 

C) Sakarya İli, Hendek İlçesi dahilinde, 1146,40 hektar alana sahip, 3253226 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

                                                                                                                                   

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1. POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

314000

314000

316000

316000

317000

Yukarı (X)

4505000

4508000

4508000

4504000

4504000

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

 

 

Sağa (Y)

317000

312000

312000

 

 

Yukarı (X)

4503837

4503577

4504999

 

 

 

D) Sakarya İli, Söğütlü İlçesi dahilinde, 1662,5 hektar alana sahip, 3244857 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

288000

295000

295000

288000

 

Yukarı (X)

4531500

4531250

4528500

4529500

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

 

İLÇE

ERİŞİM

NUMARASI

ALAN

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDEL

ASGARİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ TRT

SAATİ İLE

A)

Geyve

3235812

400

50.607,86 TL

1.518,24 TL

30.10.2014

10:00

B)

Geyve

3267840

2300

50.607,86 TL

1.518,24 TL

30.10.2014

10:15

C)

Hendek

3253226

1146,40

50.607,86 TL

1.518,24 TL

30.10.2014

10:30

D)

Söğütlü

3244857

1662,5

57.545,63 TL

1.726,37 TL

30.10.2014

10:45

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                               :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                             :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Yapılacağı Tarih/Saat                   :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                              : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale Komisyonuna Kapalı Zarf

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati      : 30.10.2014 Perşembe günü TRT saati ile İhale saatine kadar

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

l) 5686 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen ruhsat alma şartlarını sağladığını gösterir belge

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-k-l bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 30.10.2014 Perşembe günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecekcek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

10 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.

11 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9099/1-1


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Çanakkale Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan, 31.L-IVC Pafta, 870 Ada, 88 nolu parselinde kayıtlı 12.026,56 m2 (terksiz) alana sahip parselde kayıtlı arsanın üzerinde mevcut fabrika binalarının endüstriyel miras olarak geleceğe aktarılmak üzere, yapılan teknik inceleme ve rapor sonuçlarına göre röleve projelerine uygun projelendirilip yeniden yapılarak, parselin rekreasyon ve sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonuna uygun olarak Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi bütünlüğü içinde projelendirilmesi, üretilen projeye göre rekreasyon alanı ve sosyal-kültürel etkinlik merkezi olarak, Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenleme Komple Anahtar Teslimi İnşaatının ve restorasyonunun yapımı ve en fazla 15(on beş) yıl süre ile işletilmesi hakkının verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale 30/10/2014, Perşembe günü Saat 13:30’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye konu İşin Tahmini bedeli 3.402.924,00 TL (Üç milyon dört yüz iki bin, dokuz yüz yirmi dört Türk Lirası)’dir. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin %3’ü olan 102.087,72.-TL (Yüz iki bin seksen yedi lira yetmiş iki Krş.) dır. İhale dosya bedeli 10.000,00.-TL. (On bin Türk Lirası)’dır.

4 - İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak teslimat ile birlikte T.C. Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi’ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden alınacak süresiz banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale günü saat 12.00’den sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

5 - İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilirler.

6 - İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

7 - İHALE TEKLİF ŞARTLARI :

Mülkiyeti Belediyemize ait, Barbaros Mahallesi, 31L-IVC Pafta, 870 Ada, 88 nolu parselinde kayıtlı toplam 12.026,56 m2 (terksiz) alana sahip parselde kayıtlı arsanın üzerinde, mevcut fabrika binalarının endüstriyel miras olarak geleceğe aktarılmak üzere, yapılan teknik inceleme ve rapor sonuçlarına göre röleve alanı ve sosyal-kültürel etkinlik merkezi olarak Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi bütünlüğü içinde projelendirilmesi ve üretilen projeye göre rekreasyon ve sosyal kültürel tesis alanı olarak, Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenleme Komple Anahtar Teslimi İnşaatının ve restorasyonunun yapımı için istekli aşağıdaki şartları kapsayan teklif verebilecektir.

a) Söz konusu parsel üzerinde bulunan eski Tekel Şarap ve Kanyak Fabrikasının 2 adet deposu, parsel içindeki tuğla baca ve mevcut ağaçların korunması esas olmakla birlikte; yapıların eski olmaları ve kentimizin 1. Derece deprem kuşağında bulunması nedeniyle, yapılar yapılan teknik inceleme ve rapor sonuçlarına göre röleve projeleri de dikkate alınarak yeniden yapılarak değerlendirilecektir. Bu durumda yapılması talep edilen her nitelikteki proje ile ilgili olarak Belediyenin onayı ile ruhsat alınacaktır.

b) İşin Tahmini Bedeli min. 3 402 924 TL.’dir. (üç milyar dört yüz iki bin dokuz yüz yirmi dört Türk Lirasıdır.) (Bedel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında kullanılacak 2014 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri ile peyzaj mimarlığı ve zemin iyileştirme maliyetlerine göre hesaplanmıştır.)

c) Yeniden yapılacak olan eski fabrika binalarının zemindeki inşaat taban alanları mevcut durumuna uygun olarak(şartname ekindeki vaziyet planına göre) A=800 m2., B=650 m2 olacaktır. Ancak “B” ile işaretli alanda yapılacak yapının teknik özellikleri de dikkate alınarak inşaat alanı % 20 oranına kadar artırılabilir. Bu yapılar sinema, tiyatro salonu ve sergi alanı fonksiyonları için kamuya açık olarak kullanılacaktır. “B” ile işaretli alanda yapılacak yapıda kapasitesi en az 200 kişi olacak bir adet büyük salon bulunacaktır. Büyük salonda tiyatro, sinema, konser vb. faaliyetler için salon olarak kullanılmak üzere gerekli düzenleme yapılması zorunlu olup salonun fuaye, kulis, dekor ve tercüme odaları bulunacak ve bu salonların tasarımı, oturma alanları, sahne yüksekliği, akustiği, konser, sinema, tiyatro, opera salonu vb. fonksiyonlarında kullanılabilecek, uygun nitelik ve standartlarda yapılacaktır. Salonların giriş bölümlerinde geçici sergileme alanı bulunacaktır. Salonun teknik özelliklerinde idarece istenmesi ve rapora bağlanması durumunda, proje onayı aşamasında gerekli ilave ve iyileştirmeler yüklenici tarafından yapılacaktır.

d) Eski fabrika alanlarına ilişkin avan projeler detaylı olarak hazırlanacaktır. Dosyada ayrıca uygulama projelerinde yer alacak mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat proje raporları da yapılacak sistem ve çözümleri ifade edecek şekilde sunulacaktır. İhale şartnamesi eki avan projesi, mahal listesi ve ön keşfin de raporlaması yapılacaktır. Proje alanına ilişkin 3 boyutlu anlaşılır sunumlarda alan büyüklükleri ve kullanım fonksiyonlarını da içerecek şekilde dosya ekinde yer alacaktır. İlgili parsel içindeki gerekli olan tüm yapılanma, donanım, teknik altyapı ve üst yapı tesisleri ile çevre düzenleme işleri 3194 sayılı İmar Kanunu, Kıyı Kanunu ve uygulama yönetmelikleri, idari ve teknik şartnamelere uygun projelendirilecektir. Belediyece ayrıca kontrol edilecek ve gerekli düzeltmeler yapılması istenmesi durumunda yüklenici tarafından Belediyece hazırlanan rapora istinaden gerekli düzeltmeler proje de yapılarak, uygulama projeleri hazırlanacaktır. Bu alana ait bütün ekipman, demirbaş, ses ve görüntü sistemleri işletme süresi sonunda Belediye’ye devredilecektir.

e) İstekli tarafından kullanılacak eski fabrika binalarına ilişkin olarak; bu yapılarda İşlevlendirilen kullanım alanları, işletmeci ile belediye arasında yapılacak protokol çerçevesinde Belediyece kullanılabilecektir. Belediyemizce bu alanda yer alacak salonlardan büyük olan (200 kişi kapasiteli ) fuayesi ve tüm donanımı ile birlikte kullanılacaktır.

f) Parsel içinde, eski fabrika binalarından ayrı olarak, ekteki krokide C ile işaretli alanda, parselin peyzajına ve çevreye uyumlu, fonksiyonel, şeffaf, en fazla 2 katlı yapı içinde, kamusal kullanıma uygun alanlar projelendirilecektir. Yapının inşaat alanı tabanda 700 m2. ,toplamda ise inşaat alanı 1.400 m2.den az olmayacak şekilde projelendirilecek ve projesine uygun olarak inşası gerçekleştirilecektir. Kullanım fonksiyonun sosyal-kültürel amaçı olması ve çocuk, genç, engelli ve kadınlara öncelik sağlanacak şekilde yapılması hedeflenmektedir. Dosya ekinde yapını avan projesi, 3 boyutlu görselleri ile bulunacak, proje alanını detayları ve fonksiyonları Belediye tarafından uygulama projesi aşamasında belirlenecektir. Yapımı tamamlanarak ve iskân ruhsatının alımından sonra bu tesis belediyeye teslim edilecektir.

g) İhale konusu parselde yapılacak olan tesis ve açık alan düzenlemelerinden mevcut fabrika yapıları hariç (prokol kapsamında süreli kullanılacak alanlar dışında) açık ve kapalı alan düzenlemeleri, yapısal ve bitkisel peyzaj uygulamaları yüklenici tarafından yapılacak olup bu alanların tüm kullanım hakları koşulsuz olarak Belediyeye aittir.

h) Parsel açık ve kapalı alan düzenlemeleri (yapısal ve bitkisel peyzaj projeleri) ile birlikte projelendirilecek ve projesine uygun olarak yapılandırılacaktır. Rekreasyon alanı ve sosyal-kültürel etkinlik merkezi fonksiyonuna uygun Gençlik Merkezi, kapalı-açık çay bahçesi, cafe, restaurant, açık-kapalı çocuk oyun alanı, kapalı sinema, tiyatro ve sergi salonu vb. kamuya açık kullanım alanları gibi faaliyetler alanları projelendirilebilecektir. Farklı kullanımlar önerilmesi durumunda İdarenin onayı alınacaktır.

i) Tesise ilişkin kira bedeli İlk 5 (beş) yıl aylık min. 4000 TL’den az olamaz. Aylık kira bedeli her yıl %10 oranında arttırılacaktır. TÜFE endeksinin % 10’u geçmesi durumunda bu artış söz konusu yıl için TÜFE endeksine uygun olarak yapılacaktır. Yıllık kira toplamı ilk 5 beş yıl içinde yıllık hiçbir durumda min 48. 000 TL.(Kırk sekiz bin Türk Lirası) nin altına düşemez.

j) İkinci 5 yıl kira bedeli 10 000 (on bin) TL. den az olamaz. Aylık kira bedeli her yıl %10 oranında arttırılacaktır. TÜFE endeksinin % 10’u geçmesi durumunda bu artış söz konusu yıl için TÜFE endeksine uygun olarak yapılacaktır. Yıllık kira toplamı ilk 5 beş yıl içinde yıllık hiçbir durumda min 120. 000 TL . (yüz yirmi bin Türk Lirası) nin altına düşemez.

k) Son beş 5 yıl kira bedeli 17 000 (on yedi bin) TL.den az olamaz. Aylık kira bedeli her yıl %10 oranında arttırılacaktır. TÜFE endeksinin % 10’u geçmesi durumunda bu artış söz konusu yıl için TÜFE endeksine uygun olarak yapılacaktır. Yıllık kira toplamı ilk 5 beş yıl içinde yıllık hiçbir durumda min 204. 000 TL. (İki yüz dört bin Türk Lirası) nin altına düşemez. Tüfe endeksi ile hesaplanan kira bedelinin h, i maddelerinde belirtilen bedellerden yüksek olması durumunda kira bedelleri bu artışa göre alınacaktır.

l) İşletme ruhsatının alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde İlk yıl için belirlenen aylık kira bedeli olan tutarın 12 aylık (1 yıllık) toplamı idareye defaten peşin olarak yatırılacaktır. Takip eden yıllar ise o yıl için belirlenen aylık kira bedelini takip eden ayın ilk 5 iş gününde idareye defaten peşin olarak ödeyecektir.

m) İstekli, Belediyeye gelir getirici diğer unsurları da varsa teklifte belirtecektir İş bu ihale konusu uygulama projeleri dışında, zaman içinde teknik ve/veya sosyo-kültürel gerekçeye dayalı veya ilgili kanun ve yönetmelikler gereği yapılması gerekli fonksiyonlar olması ve bu fonksiyonların mevcut yapı ruhsatı eki projelerde olmaması durumunda aynı parsel içinde yapılması ihtiyaç duyulan ilave tesis veya mevcut yapıdaki tadilatlar için Belediyenin yazılı onayını alacaktır. Onayın alınması durumunda mevcut projeye aykırı olmamak üzere hazırlanacak proje belediyenin onayına sunularak, bu yerler için mutlaka yapı ve iskan ruhsatı alacaktır. Bu ruhsatlandırma işlemine ait tüm vergi, ücret, resim ve harçlar istekliye ait olacaktır. İstekli ruhsat alınan bu yeni yerlerden elde ettiği KDV düştükten sonra brüt aylık cironun %45 inden az olmamak şartı ile istekli ayrıca belediyeye ek kira bedeli ödeyecek şekilde teklif verecektir. Bu ek aylık kira bedeli, mevcut kira bedeline dahil edilemez. Ek kira bedeli tesisin işletme ruhsatının alınmasını takip eden 30 gün içinde idareye defaten peşin olarak ödenecektir. Bu ilave tesis için belirlenen ek kira bedeli mevcut aylık kira bedeline yönelik ödeme koşulları ile aynı şartlara sahip olacaktır.

n) İhale konusu işin, 15 (on beş) yıl işletilmesi maksimum süre olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir. Bu unsur ihale işleminde tercih sebebi sayılacaktır.

o) İsteklinin, ihaleyi kazanması halinde, teklifte sunulan avan projeler sözleşmenin eki olacaktır. Sözleşme eki bu avan projelere uygun olarak uygulama projeleri istekli tarafından üretilecek ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 60 gün (altmış gün ) içinde Eski Tekel Şarap Fabrikası rekreasyon alanı ve sosyal-kültürel etkinlik merkezi olarak Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenleme Komple Anahtar Teslimi İnşaatına ait yapı ruhsatını Belediyeden alacaktır. Yapı ruhsatına ait tüm vergi, ücret, resim ve harçlar istekliye ait olacaktır.

p) İstekliye Yapı Ruhsat tarihinden İtibaren en geç 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılacak, İstekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır.

q) İstekli, ihale konusu iş için üretilen proje için ihale şartnamesinde belirtilen adetten az olmamak üzere gerektirdiği kadar araç için otopark alanı tesis ve/veya parsel içinde ayırarak otopark tesis edecektir.

r) İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma ruhsatının) alındığı tarih olup, iskan ruhsatına ait tüm vergi, ücret, resim ve harçlar istekliye ait olacaktır.

s) İhale konusu işin bitim tarihi yer tesliminden itibaren maksimum 10 (on ) ay olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir. İstekliler ihale konusu işin bitim tarihini teklifte belirtilecektir.

t) İstekli, İşletme Ruhsatını iskân ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde almak zorundadır. Bu ruhsatın alınmasına yönelik tüm vergi, ücret, resim ve harçlar istekliye ait olacaktır.

u) İşletme Ruhsatının alındığı tarih işletmeye başlandığı tarih olup, 30 gün içinde işletmeye ait ilk yıl için belirlenen aylık kira bedeli olan tutarın 12 aylık (1 yıllık) toplamını ilk yıl için idareye defaten yatırılacaktır. Takip eden yıllar ise o yıl için belirlenen aylık kira bedelini takip eden ayın ilk iş gününde idareye defaten peşin olarak ödeyecektir.

8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI ve BELGELER:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgahı olması,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi.

d) Ödenmiş sermayesinin 10.000.000,00.-TL. (On milyon Türk Lirası) altında olmaması

e) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeleri

f) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2014 yılı için tasdikli)

f.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

f.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (f.2) deki esaslara temin edecekleri belge,

g) İmza sirküleri verilmesi.

g.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

g.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (g.1) ve (g.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

h) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

i) Bu şartnamede yazılı miktarda teminat ve 10.000,00 TL (On bin Türk Lirası) ihale dosya bedeli vermesi.

j) İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 30/10/2014 Perşembe günü, saat 12.00’ye kadar tutanak karşılığında vermeleri şarttır. Saat 12.00’den sonra teklif mektupları kabul edilmez.

k) Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge ve Çanakkale Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge

l) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

m) 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak kesin teminatı gelir kaydolur.

İlan olunur.

9047/1-1


YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesine ait, YG- AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                 :  1. Organize Sanayi Bölgesi Hava Alanı Yolu Üzeri  MALATYA

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  OSB alanına ait YG-AG elektrik şebekesi yapım işi

b) Yapılacağı yer                    :  Malatya

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                           :  30/06/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli

(2014 TEDAŞ B.F. ile)          :  5.964.000.-TL

f) Geçici Teminatı                   :  417.480.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  04/11/2014 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu oda Söğütözü - ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının, 1. Organize Sanayi Bölgesi Hava Alanı Yolu Üzeri MALATYA adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9155/2-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin ;

a) Adresi                                 :  TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                         :  0274 614 10 07

c) Faks No                              :  0274 614 59 94

d) Elektronik Posta Adresi     :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhalenin;

 

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer

d) Teslim Süresi/ İşin Süresi

1 - Konveyör Bant Makarası 

(İKN:2014/126176)

260-GLİ/2014-957

2 Kalemde 2000 Adet

GLİ Tunçbilek

Tesellüm Ambarı

60 takvim günü

2 - Muhtelif Döküm Malzemesi

(İKN:2014/127240)

231-GLİ/2014-959

23 kalemde 77 Adet

GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarı

150 takvim günü

3 - Elektrik Motorlu Dalgıç Tip Su Pompası (İKN:2014/126651)

591-GLİ/2014-958

2 kalemde 7 Adet

GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarı

30 takvim günü

4 - 85-D Wabco Kamyon G. Motor Yedekleri (İKN:2014/128164)

246-GLİ/2014-964

36 kalemde 76 Takım 627 Adet

GLİ Tunçbilek

Tesellüm Ambarı

120 takvim günü

 

3 - İlanın;

 

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d) İhale Saati

e) İhale Doküman Bedeli

1 - Konveyör Bant Makarası

04 11 2014 SALI

14.00

14.00

50,00 TL

2 - Muhtelif Döküm Malzemesi

04 11 2014 SALI

15.00

15.00

50,00 TL

3 - Elektrik Motorlu Dalgıç Tip Su Pompası

05 11 2014 ÇARŞAMBA

14.00

14.00

50,00 TL

4 - 85-D Wabco Kamyon G. Motor Yedekleri

05.11 2014 ÇARŞAMBA

15.00

15.00

50,00 TL

 

f) Yapılacağı Yer    :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü         :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü   :  Birim Fiyat Sipariş Mektubu ve birim fiyat sözleşme

4 - İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini :

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanı, yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.

b) İhale Dokümanını Satınalınacağı Yer:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu / GLİ Müessesesi Müdürlüğü /Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/ KÜTAHYA

5 - Teklifler :

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler.

11 - İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12 - Elektrik Motorlu Dalgıç Tip Su Pompası ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir. Diğer ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

13 - İhalelere tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

14 - Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

İlgilenenlere duyurulur.

9137/1-1


GIDA KOLİSİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

CİNSİ

MİKTARI

GIDA KOLİSİ TİP - 3

1.036 Adet

GIDA KOLİSİ TİP - 4

3.594 Adet

                        TOPLAM

4.630 Adet

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen malzemeler idari ve teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari ve teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 12 Kasım 2014 günü saat 11:00’a kadar Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Sistemler Yönetimi Müdürlüğü adresine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 13 Kasım 2014 günü saat 14:00’ da açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

9156/1-1


EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALE İLANI

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden:

Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu I. II. IV. ve V. Kısımlar İşi, Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1. İhale Kayıt Numarası                :  2014/ 133699

2. İdarenin:

a) Adı                                           :  Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (MEB - YEĞİTEK)

b) Adresi                                      :  Mevlana Bulvarı No: 21 06500 Teknikokullar, ANKARA.

c) Telefon Numarası                     :  (0.312) 296 94 89

d) Elektronik Posta Adresi           :  egitekmaliisler@meb.gov.tr

e) İhale İlanının Görülebileceği

    İnternet Adresi                          :  http://www.meb.gov.tr

f) İhale Dokümanının

Görülebileceği Yer                       :  MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Mevlana Bulvarı No: 21 06500 Teknikokullar, ANKARA.

f) İhale Dokümanının Bedeli        :  10.000 TL (Onbin-TL)

g) İhalenin Yapılacağı ve İhale Saatine Kadar Tekliflerin Verileceği Yer: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) Mevlana Bulvarı No: 21 06500 Teknikokullar, ANKARA.

h) İhale Tarihi ve Saati: 10.11.2014-14.30

3. İhale Konusu İşin;

a. Niteliği, Türü ve Miktarı:

İhale dokümanında ayrıntısı gösterilen ve 4(dört) kısma ayrılmış olan 46 İldeki toplam 9.052 adet okula Yerel Alan Ağı Kurulumu İşidir.

b. İşin Yapılacağı Yer :

Dökümü ihale dokümanında gösterilen okullar.

c. İhale konusu işe başlama ve bitiş tarihi:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde iş yeri teslimine karşılık gelmek üzere okul listeleri İdare tarafından Yüklenici’ye verilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir. Tutanağın imzalanmasıyla Yüklenici’ye yer teslimi yapılmış olur. Bu tutanağın her iki tarafça imzalandığı tarih, işe başlama tarihi olarak kabul edilir. Yüklenici taahhüdünü işe başlama tarihinden itibaren 330 (üçyüzotuz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

d. Teklif ve Sözleşme Türü:

İstekliler, ihale dokümanında kendilerine verilmiş olan teklif mektubu standart formunda belirtildiği şekilde işin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, diğer kısmı için her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat teklif olmak üzere karma teklif vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.

e. Geçici Teminat Miktarı:

Teklif edilen tutarın %1’inden aşağı olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacaktır.

f. Tekliflerin Geçerlik Süresi:

Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) gün süre ile geçerli olacaktır.

g. İhaleye Katılabilecekler:

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir. İhaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

h. Alt Yükleniciler:

İhale konusu işte alt yükleniciye izin verilecektir. Ancak, ihale konusu işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Bu ilanın 4.2. ve 4.3. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (4.1.1) ve (4.1.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.7) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 İsteklinin ilk teklif ettiği bedelin % 10 undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. İstekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu ve bilançosunun gerekli görülen bölümlerini veya bu belgelere eşdeğer belgeleri sunmak zorundadır. Bu durumda;

4.2.2.1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının) en az 0,75 olması,

4.2.2.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

4.2.2.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının toplamı üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yukarıdaki kriterlerin sağlandığını gösteren bilançoyu veya istenen kriterlerin sağlandığını gösteren bilanço bölümlerini gösteren belgeyi sunacaktır.

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yukarıdaki kriterlerin sağlandığını gösteren bilançoyu veya bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıdaki (4.2.2.1), (4.2.2.2) ve (4.2.2.3) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

4.2.3.1. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

4.2.3.2. Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun ilk teklif ettiği bedelin % 20'sinden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise ilk teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

4.3. Meslekî ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgeleri;

İsteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerin tevsik etmeleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş iş deneyim belgelerini sunmaları zorunludur.

İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

d) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında denetlenen veya yönetilen,

e) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2. İş deneyim belge tutarlarının;

4.3.2.1. İsteklinin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde iş deneyimini gösteren ve yapım işleri ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında istekli tarafından ilk teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.3.2.2. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

4.3.2.3. Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, isteklinin, ilgisine göre fiilen denetleme veya yönetme faaliyetlerinde bulunanların adı veya unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş belgenin sunulması gereklidir.

4.3.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler

4.3.3.1. Bu ihalede benzer iş;

Ethernet Teknolojisi İşleri ve/veya xDSL Teknolojisi İşleri ve/veya LAN Şebeke Kurulumu ve/veya WAN Şebeke Kurulumu ve/veya Veri merkezi kurulumu ve/veya Bilgi Teknolojileri kurulumu işleri ve/veya Radyolink işleri ve/veya Bakır ve/veya Fiber optik kablolama işleri ve/veya IP-MPLS işlerini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Tekliflerin değerlendirilmesi

5.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatı sadece en düşük fiyat esas alınarak belirlenir.

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne doküman bedeli yatırılarak, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adresinden temin edilebilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. Bu ihale kısmi teklife açık olup, işin bir kısmına teklif verilebileceği gibi tamamı için de teklif verilebilecektir.

9. Diğer Hususlar

İhale, Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin Kamu İhale Mevzuatına göre tespit edilecek olan sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat yaklaşık maliyetin % 9’ u olarak hesaplanan tutar üzerinden alınır.

9204/1-1


18 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 18 adet Jeotermal Kaynak Arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ihale edilecektir.

 Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 120 TL karşılığında alınabilir.

 İhale 28/10/2014 Pazartesi günü saat 10.30’da Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı salonunda İl Encümeni tarafından 1. sıradan başlayarak yapılacaktır.               

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2010

68

1

Aksaray

Merkez

Gözlükuyu

5.000,00

81.625,50

2448,77

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L32d1, L32d2

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

592000

600000

600000

592000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4230000

4230000

4223750

4223750

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2010

68

2

Aksaray

Merkez

Karacaören

5.000,00

81.625,50

2.448,77

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L32d1, L32d2, L32d3, L32d4

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

592000

600000

600000

592000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4223750

4223750

4217500

4217500

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2010

68

3

Aksaray

Merkez

Helvadere

5.000,00

81.625,50

2448,77

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L32d2

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

600000

608000

608000

600000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4230000

4230000

4223750

4223750

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2010

68

4

Aksaray

Merkez

Akçakent

5.000,00

81.625,50

2448,77

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L32d3, L32d4

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

592000

600000

600000

592000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4230000

4230000

4223750

4223750

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2010

68

5

Aksaray

Merkez

Yenipınar

5.000,00

81.625,50

2448,77

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L32c1, L32d2

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

608000

616000

616000

608000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4230000

4230000

4223750

4223750

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2010

68

10

Aksaray

Merkez

Gaziemir

1.100,00

24.487,72

734,63

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L32b4

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

619400

619600

617000

617000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4245400

4241000

4241000

4245400

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2013

68

4

Aksaray

Gülağaç

 

4.360,45

71.184,78

2135,54

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L32b1, L32b2, L32b3, L32b4

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

Sağa (Y)

625000

625291

627082

623000

623000

622996

622977

616970

Yukarı (X)

4248500

4248500

4247499

4247500

4247271

4247271

4245400

4245400

 

9. NOKTA

10. NOKTA

11. NOKTA

12. NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

616971

616714

616303

625000

 

 

 

 

Yukarı (X)

4248083

4248078

4253532

4248663

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2013

68

6

Aksaray

Merkez

 

4.987,18

81.416,21

2442,49

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L31c1, L31c4

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

 

 

 

Sağa (Y)

570038

570028

571972

576488

576626

 

 

 

Yukarı (X)

4218583

4222173

4224797

4224803

4214907

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2013

68

10

Aksaray

Merkez

 

4.068,92

66.425,53

1992,77

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L32d1, L32d4

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

588035

592000

592000

587985

 

 

 

 

Yukarı (X)

4224568

4224569

4214327

4214415

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2013

68

12

Aksaray

Merkez

 

4.950,35

80.814,96

2424,45

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L31b3, L31b4, L31c1

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5. NOKTA

 

 

 

Sağa (Y)

571972

573641

575183

579715

576488

 

 

 

Yukarı (X)

4224797

4231569

4235407

4234654

4224803

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2013

68

13

Aksaray

Merkez

 

4.996,06

81.561,18

2446,84

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L31b3, L31c1, L31c2

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5. NOKTA

 

 

 

Sağa (Y)

579715

583422

582920

581046

576488

 

 

 

Yukarı (X)

4234654

4234665

4224700

4224840

4224803

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2013

68

14

Aksaray

Merkez

 

4.858,16

79.309,95

2379,30

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L31b3, L31c2, L32a4, L32d1

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5. NOKTA

 

 

 

Sağa (Y)

583422

587784

588035

584747

582920

 

 

 

Yukarı (X)

4234665

4235018

4224568

4224564

4224700

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2013

68

15

Aksaray

Merkez

 

4.554,27

74.348,91

2230,47

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L32a4, L32d1

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

 

 

Sağa (Y)

588035

587784

592745

592770

592000

592000

 

 

Yukarı (X)

4224568

4235018

4234616

4230000

4230000

4224569

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

 

 

 

2013

68

16

Aksaray

Merkez

 

4.355,34

71.101,36

2133,04

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L31b3, L31b4

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

Sağa (Y)

579715

575183

576850

578807

580000

580000

584706

585016

Yukarı (X)

4234654

4235407

4238179

4240169

4241017

4239980

4239977

4234794

 

9. NOKTA

 

 

 

 

 

 

 

Sağa (Y)

583422

 

 

 

 

 

 

 

Yukarı (X)

4234665

 

 

 

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2013

68

Aksaray

Merkez

 

3.821,63

62.388,49

1871,65

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

17

PAFTALAR:

L31b3 , L32a4 , L32d1

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

589364

597198

597205

592754

592745

587784

585016

584706

Yukarı (X)

4238046

4233816

4233038

4233060

4234616

4235018

4234794

4239977

Poligon 5

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

14.NOKTA

 

 

Sağa (Y)

585742

585539

586888

588043

589340

590295

 

 

Yukarı (X)

4239976

4240319

4240313

4238481

4239057

4238558

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2013

68

18

Aksaray

Merkez

 

182,41

24.487,72

734,63

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L32a3, L32b4

Poligon 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

608586

608575

613897

613902

 

 

 

 

Yukarı (X)

4235895

4236000

4236000

4235537

 

 

 

 

Poligon 2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

 

 

 

 

 

Sağa (Y)

613884

613895

613325

 

 

 

 

 

Yukarı (X)

4237336

4236209

4237349

 

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2013

68

19

Aksaray

Merkez

 

1.571,60

25.656,53

769,70

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L32a3, L32d1, L32d2

Poligon 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

592754

597205

597198

598422

599901

601116

592761

 

Yukarı (X)

4233060

4233038

4233816

4233156

4234304

4231869

4232000

 

Poligon 2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

608000

608575

608586

608122

607709

605629

606608

607000

Yukarı (X)

4236000

4236000

4235895

4235926

4234637

4236174

4238399

4238611

 

9.NOKTA

10.NOKTA

 

 

 

 

 

 

Sağa (Y)

607000

608000

 

 

 

 

 

 

Yukarı (X)

4237000

4237000

 

 

 

 

 

 

RUHSAT NUMARASI

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

2013

68

20

Aksaray

Merkez

 

2.716,71

44.350,56

1330,52

28.10.2014

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

L32d2, L32d3

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

 

 

 

Sağa (Y)

600926

608000

608000

600875

 

 

 

 

Yukarı (X)

4223750

4223750

4219888

4219959

 

 

 

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10.00’a kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 10.00’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler.

İlan olunur.

9127/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1,00TL. ile en çok 15.605,50TL. arasında değişen; 22/10/2014 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,10TL., en çok 1.560,55 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen  kablo, bebek arabası, cep telefonu, kulaklık vs. cinsi 43 (kırküç) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 23/10/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9168/1-1