10 Ekim 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29141

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

TCDD Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

- Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

DOÇENT

AÇIKLAMA

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KLİNİK PSİKOLOJİSİ

1

Doçentliğini uygulamalı(klinik) psikolojisi alanında almış olmak.

9035/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/07/2014 tarih ve 272 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/09/2014 tarih ve 1503 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ballıkuyumcu, Yukarıyurtçu ve Şehitali Mahalleleri, 187 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” 10/10/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9013/1-1


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent alınacaktır. İlgililerin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları,

gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Doçent olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3. Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Kontenjan

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

9020/1-1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 10.10.2014

Son Başvuru Tarihi    : 24.10.2014

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi ve İletişim

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428 213 1794

 

Fakülte/Yüksekokul/

Meslek Yüksekokulu

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Drc.

İlan Şartı

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Doçent

1

1*

Su Ürünleri alanında Doçentlik unvanı almış olup, Nanotoksikoloji alanında çalışma yapmış olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Yetiştiricilik

Doçent

1

1*

Su Ürünleri alanında Doçentlik unvanı almış olup, Gökkuşağı, Dere Alabalığı Yetiştiriciliği ve Ozmoregülasyon Fizyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

9021/1-1


TCDD Genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başvuru Tarihi   : 10/10/2014 - 24/10/2014

Sınav Tarihi       : 18/11/2014

Teşebbüsümüzde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, münhal bulunan (8) adet Avukat pozisyonuna atama yapılmak üzere sınavla Avukat alınacaktır.

Giriş sınavı, sözlü usulü ile 18/11/2014 tarihinde Ankara’da (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı) yapılacaktır. Sözlü sınav saat 09.30’da başlayacak olup aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Teşebbüsümüzün internet sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

 

POZİSYON SAYISI

ATAMA YAPILACAK İŞ YERİ

3

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa (Eskişehir, Bursa, Bilecik, Sakarya, İzmit, İstanbul, Tekirdağ, Edirne bölgesi)

1

2. Bölge Müdürlüğü Ankara (Niğde, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Karabük, Zonguldak. Eskişehir bölgesi)

1

4. Bölge Müdürlüğü Sivas (Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Tokat, Amasya, Samsun bölgesi)

1

Erzurum Kısım Avukatlığı (Erzurum, Sivas, Erzincan, Kars bölgesi)

1

6. Bölge Müdürlüğü Adana (Konya, Karaman, Niğde, Adana, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin bölgesi)

1

7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar (Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Isparta, Burdur bölgesi)

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 05.07.2014 tarihinde yapılan 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

c) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

d) Teşebbüsümüz Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak. (Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi web sitemizin mevzuat bölümünde yer almaktadır.)

e) Yapılacak sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar en az 5 yıl süreyle yer değişimi talebinde bulunmayacaktır. Buna ilişkin beyan alınacaktır.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından veya Teşebbüsümüz internet sayfasından temin edilecek sınav başvuru formu

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yerdeki kamu kurumları veya TCDD Teşkilatı tarafından onaylanabilir.

III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV KONULARI:

Her aday, atama yapılacak iş yerlerinden sadece birisi için başvurabilir.

Başvurular, bu ilanın yayımlandığı tarihten başlamak üzere 24/10/2014 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, TCDD Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru için aranılan şartları taşıyan adaylardan, KPSSP3 puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak her bir iş yeri için pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar TCDD internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş Hukuku

2) Sözlü sınavda adaylar:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından 2. fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

IV - SINAV SONUCU VE İTİRAZ:

Sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir iş yeri için pozisyon sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan kazananların listesi belirlenir.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde asıl listeden Avukat pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılır.

Sınav sonuçları Teşebbüsümüzün internet sayfasında ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı sonucunda başarılı olanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde gerekli belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

İlan olunur.

8994/1-1


 


 


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.09.2014 - 107                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.09.2014 - 1157                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Akkeçi Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Mırgebecehl Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 03.07.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Akkeçi Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Mırgebecehl Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Mırgebecehl Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7. Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin işlemleri yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8900/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.09.2014 - 107                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.09.2014 - 1159                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, İmambakır Mahallesi sınırlarında bulunan Arıklı (Tilkicik) Yerleşimi sınırları dahilinde bulunan Arıklı (Tilkicik) Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının  03.07.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, İmambakır Mahallesi sınırlarında bulunan Arıklı (Tilkicik) Yerleşimi sınırları dâhilinde bulunan Arıklı (Tilkicik) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde (üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Arıklı (Tilkicik) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8901/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.09.2014 - 107                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.09.2014 - 1160                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Yayvandoruk Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Yayvandoruk (Resmelugla) Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 03.07.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Yayvandoruk Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Yayvandoruk (Resmelugla) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde (üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Yayvandoruk (Resmelugla) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8902/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.09.2014 - 107                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.09.2014 - 1162                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Uluağaç Mahallesi, Bağra Yerleşimi sınırları dahilinde bulunan Bağra (Müreycip) Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 03.07.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Uluağaç Mahallesi, Bağra Yerleşimi sınırları dahilinde bulunan Bağra (Müreycip) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde (üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Bağra (Müreycip) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7. Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin işlemleri yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8903/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.09.2014 - 107                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.09.2014 - 1163                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Uluağaç Mahallesi, Şeyhnebi Yerleşimi sınırları dahilinde bulunan Şeyhnebi Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 03.07.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Uluağaç Mahallesi, Şeyhnebi Yerleşimi sınırları dâhilinde bulunan Şeyhnebi Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde (üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Şeyhnebi Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

8. Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin işlemleri yapılabilir.

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8904/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.09.2014 - 107                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.09.2014 - 1161                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Çağbaşı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Çağbaşı Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 03.07.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Çağbaşı Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Çağbaşı Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde (üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Çağbaşı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

8. Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin işlemleri yapılabilir.

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8897/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.09.2014 - 107                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.09.2014 - 1155                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Tozluca Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Tozluca Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 03.07.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Tozluca Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Tozluca Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde (üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Tozluca Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

8. Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin işlemleri yapılabilir.

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8898/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.09.2014 - 107                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.09.2014 - 1156                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Kökenli Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Kökenli Yerleşiminin, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 03.07.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Kökenli Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Kökenli Yerleşiminin tek evreli bir yerleşim olması, alanda günümüz yapılaşmaları nedeni ile kısmi tahribatların oluşması ve alandaki arkeolojik buluntuların seyrek ve dağınık olması nedenleriyle 2863 sayılı Yasa kapsamında ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Kökenli Yerleşimi III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları:

1. Bu alanda koruma amaçlı imar planı yapılana kadar herhangi bir yapılaşmaya izin verilemez.

2. Bu alanlar içerisinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, tuvalet, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilir.

3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.

4. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

5. Bu alanlarda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı hükümleri geçerlidir.

şeklinde beş madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8899/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/index.php?sayfa=form.php adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8. Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi : 24/10/2014 mesai bitimine kadardır.

 

KADRO

NO

KADRO

UNVAN

DERECE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

Diş Hekimliği Fakültesi

23

Yrd.Doç.

1

Klinik Bil./Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

1

 

27

Yrd.Doç.

1

Klinik Bil./Endodonti

1

 

323

Yrd.Doç.

1

Klinik Bil./Periodontoloji

1

 

2

Profesör

1

Klinik Bil./Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

1

Çene kırıkları, kook traksiyonları, osteomiyelistler ve deneysel histopatolojik çalışmaları ve araştırmaları olmak.

215

Profesör

1

Klinik Bil./Ortodonti

1

Deneyimsel Diş hareketleri, TME ve Oklüzyon üzerine teknolojik çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

506

Doçent

2

Türkçe Eğitimi/Türkçe Eğitimi

1

Türkçe Dil edinimi ve Türkçe Öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

508

Doçent

2

Eğitim Bil./Rehberlik ve Psiko. Danış.

1

İnanç Tutum ve Sembolizm üzerine çalışmaları olmak.

797

Yrd.Doç.

4

İlköğretim/İlköğretim Matematik Eğ.

1

Geometri alanında doktora yapmış olmak. Finsler uzayında sasakian yapılar üzerine çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

784

Yrd.Doç.

5

Çağ. Türk Leh. Ed./Türk Leh. Ed. Güney-Batı (Azeri-Türkmen)

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve edebiyatları veya Türk Dili ve Lehçeleri alanında doktora yapmış olmak. Oğuz ağızları üzerine çalışmaları bulunmak.

815

Yrd.Doç.

3

Tarih/Yakınçağ Tarihi

1

Osmanlı Devleti tarafından Eğitim amacıyla Avrupa'ya gönderilenler üzerine çalışmaları olmak.

293

Doçent

2

Biyoloji/Botanik

1

Bitki sistematiği, Sitogenetik Palinoloji ve Bitki anatomisi konularında çalışmaları olmak.

22

Yrd.Doç.

1

Sanat Tarihi/Bizans Sanatı

1

Doktorasını Bizans Sanatı konusunda yapmış olmak.

49

Yrd.Doç.

4

Coğrafya/Beşeri Coğrafya

1

Şehir Coğrafyası, Nüfus gelişimi ve hareketliliği konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

761

Yrd.Doç.

5

Seramik/Seramik A.S.D.

1

Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalında Sırsız Raku konusunda sanatta yeterlilik almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1059

Yrd.Doç.

3

İktisat/Uluslararası İkt. ve İktisadi Geliş.

1

Doğrudan Yabancı yatırımcılar ve Avrupa Birliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

480

Doçent

2

İşletme/Üretim Yönetimi ve Paz.

1

Şehir Pazarlaması üzerine çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

1157

Yrd.Doç.

3

Radyo-TV Sinema/Radyo-TV

1

İletişim Fakültesi Lisans mezunu olmak ve doktorasını İletişim Fakültesi, Radyo, TV, Sinema alanında yapmış olmak.

659

Doçent

3

Halkla İliş. ve Reklam./Halkla İlişkiler

1

Yerel Yönetimlerde Halkla ilişkiler konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

380

Yrd.Doç.

4

Şehir ve Bölge Planlama

1

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Kentsel alan kullanım dönüşümleri, Kent planlaması ve Alan kullanım Planlaması üzerine çalışmaları bulunmak.

729

Yrd.Doç.

4

Şehir ve Bölge Planlama

1

Kentsel tasarım ve Kentsel açık yeşil alanlar üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

6

Doçent

1

Kimya Müh./Proses ve Reak. Tasarımı

1

Mikroreaktör Uygulamaları konusunda doktora yapmış olmak. Katalatik Reforming ve Membran Prosesleri konusunda bilimsel araştırmalar yapmış olmak.

411

Doçent

3

İnşaat/Mekanik

1

Türkiye'deki mevcut Betonarme yapıların Depremselliği ile ilgili tez ve uygulama çalışmaları olmak.

493

Profesör

1

İnşaat/Hidrolik

1

Havza su kaynakları ve kalitesi, kuraklık ve çevresel akış konularında çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

39

Yrd.Doç.

1

Hemşirelik/Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

1

Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

448

Doçent

1

Antrenörlük Eğitimi/Antrenörlük Eğitimi A.B.D.

1

Çinko ve Antioksidan takviye üzerine çalışmaları bulunmak.

1141

Yrd.Doç.

4

Antrenörlük Eğitimi/Antrenörlük Eğitimi A.B.D.

1

Eğitsel oyunlar çalışmaları bulunmak.

1148

Yrd.Doç.

4

Antrenörlük Eğitimi/Antrenörlük Eğitimi A.B.D.

1

Kayaklı koşu üzerine çalışmaları bulunmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

344

Yrd.Doç.

1

Uluslararası Ticaret

1

Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans mezunu olmak. Genel İşletme alanında doktora yapmış olmak. Konumlandırma, Sponsorluk, Pazarlama alanında çalışmaları bulunmak.

966

Yrd.Doç.

5

Uluslararası Ticaret

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinde doktora yapmış olmak. Sosyal Politikalar ve Sosyal Sorumluluk alanlarında çalışmaları olmak.

8972/1-1


 

8971/1-1