26 Eylül 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29131

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, YARIMCA MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞIMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erciş Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF ARAÇ VE HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


LOKOMOTİFLERDEKİ APU SİSTEMLERİ İÇİN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


LABORATUVAR SİSTEMLERİ VE MOBİLYASI, KİMYASAL MADDE DEPOSU VE ÇEKER OCAK ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DÖRTLÜ KÖRÜKLÜ RULO LASTİĞİ İMAL ETTİRİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KİRALANACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


İZMİR İLİ BAYİLİK, SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:


ADANA İLİ BAYİLİK, SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:


2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


5. KISIM OSB ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:


SANTRİFÜJ POMPA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA TOPLU TAŞIMA ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA, AKILLI DURAK SİSTEMİ, AKILLI KART VE ARAÇ İÇİ BİLGİLENDİRME, GÜZERGÂH VE ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ VE ARAÇ İÇİNİ VE DIŞINI GÖREBİLEN KAMERA SİSTEMLERİNİN KURULUMU VE OLUŞTURULACAK SİSTEMİN 10 YIL BOYUNCA İŞLETİLMESİ İŞİ YAPILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:


İPTAL İLANI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:


BUSKİ D13 SU DEPOSUNA YAPILACAK OLAN HES KAPSAMINDA (1.2MW) UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, SANTRAL

BİNASI VE İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, YARIMCA MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı mülkiyetinde bulunan Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 198 ada, 4 parselde kayıtlı 584 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 23.10.2014 günü saat 10:30’a kadar Agah Ateş Mah. Muhsin Alataş Cad. No: 12 adresindeki Türk Kızılayı Hereke Şube Başkanlığına vermiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 24.10.2014 günü saat 14:30’da Türk Kızılayı Hereke Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8642/1-1


TAŞIMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erciş Şeker Fabrikasından:

2014-2015 Kampanyasında Yer silosunda mevcut bulunan 45.000 Ton pancarın 800-1200 m mesafeye taşınması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2014/122534

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Van Yolu 9. Km. Erciş/VAN

c) Telefon ve faks numarası    :  0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0 432 388 20 05-06

2 - İhale konusu hizmetin      

 a) Adı, niteliği ve miktarı       :  Yer silosunda mevcut bulunan 45.000 Ton pancarın 800-1200 m mesafeye taşınması, Süresi yaklaşık 60 gün sürecektir.

b) yapılacağı yer                     :  Erciş Şeker Fabrikası Meydan Sahası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  09/10/2014 Perşembe günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 09/10/2014, saat 14:00’e kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkûr İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8643/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİLECEKTİR.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE PARÇALARI MUHTELİF MARKA ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, PASLANMAZ, DİZEL MOTOR İLE TEKNE MOTORU, PVC VE PLASTİK MALZEME, TEZGAH, PİRİNÇ BAKIR RADYATÖR, PİK, JENERATÖR, KOMPRESÖR, MANGANLI DEMİR ÇELİK, SONDAJ BORUSU, SÖKÜMÜ EKONOMİK OLMAYAN MALZEMELER, KURŞUN, ATELYE ARTIĞI MALZEME, DOLGU LASTİKLİ TANK TEKERLERİ, ÇAMUR POMPASI HURDASI, MOTORBİSİKLET, TIR YER DORSESİ, GALVANİZLİ HALAT, AKÜ, PRESLİK DEMİR ÇELİK V.S. MALZEME HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ           İHALE SAATİ                İHALE YERİ        

14 EKİM 2014                      14.00                   MERKEZ/ANKARA

17 EKİM 2014                      14.00                   MERKEZ/ANKARA

21 EKİM 2014                      14.00                   MERKEZ/ANKARA

24 EKİM 2014                      14.00                   MERKEZ/ANKARA

30 EKİM 2014                      14.00                   MERKEZ/ANKARA

 

ŞARTNAMELER, ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ, İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE KIRIKKALE, ALİAĞA/İZMİR VE SEYMEN/İZMİT MKE HURDA MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

GEÇİCİ VE KESİN TEMİNATLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA BELİRTİLEN KAPSAM VE ŞEKLE UYGUN OLACAKTIR.

İŞLETMEMİZ 2886 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA VEYA DİLEDİĞİNE YAPMAKTA VEYA İHALE MEVZUUNU PARÇALAYIP AYRI AYRI YAPMAKTA SERBESTTİR.

DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ TELEFONLARIMIZA MÜRACAAT EDİLEBİLİR.

 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                      : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                     : 02623413797/124-126

8604/1-1


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/120261

1 - İdarenin :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000-4108 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : TCDD 4. Bölge Yol Müdürlüğü mıntıkası Alp-Geçit istasyonları arasında, 1350 adet Gerilim Almalı Makineli Ray Alın Kaynağı yaptırılması hizmet satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 21/10/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8601/1-1


LOKOMOTİFLERDEKİ APU SİSTEMLERİ İÇİN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/120284

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 - SİVAS

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000          0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : Sivas Loko Bakım Atölye Müdürlüğünde bulunan 27 adet DE 33000 tipi, 18 adet DE 22000 tipi olmak üzere toplam 45 adet Lokomotifde bulunan APU Sistemlerinin (Yardımcı güç ünitelerinin) malzeme dahil tamir ve bakımları için hizmet satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 22/10/2014 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8603/1-1


LABORATUVAR SİSTEMLERİ VE MOBİLYASI, KİMYASAL MADDE DEPOSU VE ÇEKER OCAK ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Uludağ Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla;

Muhtelif cins ve miktarda laboratuvar malzemesi, kimyasal saklama dolabı ve 35 adet çeker ocak, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı Muhtelif Cins

ve Miktardaki Laboratuvar Sistemleri ve Mobilyası, Kimyasal Madde Deposu ve Çeker

Ocak Alımı (İhale Evrak Bedelleri)

KISIM NO

MALZEMENİN ADI

ÖLÇÜ BİRİMİ

MİKTAR

İHALE EVRAK BEDELLERİ

1

Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvar Sistemleri ve Mobilyası

Detayı Malzeme İcmal Listesinde belirtilmiştir.

130.-TL

2

Kimyasal Madde Deposu Dolapları

100.-TL

3

Çeker Ocak

Adet

35

130.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, yukarda belirtilen ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13.10.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

8639/1-1


DÖRTLÜ KÖRÜKLÜ RULO LASTİĞİ İMAL ETTİRİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :  AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası   :  (0344) 524 22 82 / 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1 - Dörtlü Körüklü Rulo Lastiği İmali

50.000 Adet

2014/117303

TER-AEL

2014-394

90,00-TL

23/10/2014

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müd. İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat :14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın alma Şube Müdürlüğü

4-1 - İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2 - Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak: 0-344-5242280) Çoğulhan kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

8553/1-1


LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KİRALANACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessese Müdürlüğümüz Lastik Tekerlekli Yükleyici Kiralanması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)   :  -

 

Niteliği-Türü-Mitarı

İhale

Kayıt No

Dosya

No

İhale Tarih

ve Saati

Süre

1-

Müessese Müdürlüğü Dereköy Torbalama ve Dereköy Torbalama ve Dereköy Lavvar Tesislerinde ve Stok Sahalarında (gerektiğinde Müessesemizin diğer iş yerlerinde) ürün (kömür, termik nitelikli ürünler, bant altlarında biriken kömürler vb.) yüklenmesi ve düzenlenmesi, tesislerden çıkacak taş, odun gibi atıkların yüklenmesi, çevre düzenlenmelerin yapılması ve buna benzer yükleme işlerinin saatlik kira bedeli karşılığında 4550 saat lastik tekerlekli yükleyici ile yapılması hizmet alımı işi.

2014 -118693

2014 -1764

09.10.2014

14:00

350

İş günü

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad.

5 - No. 111    45500 Soma/MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

10 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8536/1-1


İZMİR İLİ BAYİLİK, SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Süt ve Süt Mamulleri Fabrikası'nda üretilen Süt, Yoğurt, Ayran, Tereyağı, Peynir Çeşitleri (Kaşar, Dil, Beyaz Peynir vb.), Dondurma vb. ile Mayalandırma Sanatları Fabrikası'nda üretilen Bal, Domates Suyu, Meyve Suları, Sirke, Turşu, vb. ile Şarap çeşitlerinin İzmir İli bayilik, satış ve pazarlama hizmeti ihalesi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği'ne göre açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında %16 iskonto oranı üzerinden açık eksiltmeye gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adres                                              :  Alparslan Türkeş Cad. No: 75 Gazimahallesi Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 2110170 - 0312 2110117

c) Elektronik Posta Adresi                  :  aoc@aoc.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  www.aoc.gov.tr

e) İhale Şartnamesinin temin                  :  A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi, 100,00,-TL

    edileceği yer ve ücreti                           Posta Yoluyla 150,00,-TL

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Takribi: İzmir İli Anadolu Yakası için; 2.000.000,00,-TL'lik Süt ve Süt Mamülleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası ürünlerinin İzmir İlinde bayilik, Satış ve Pazarlama Hizmeti

b) İşin Süresi                                      :  Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıldır.

c) Muhammen Bedel                           :  KDV'siz Fabrika Çıkış Fiyatı üzerinden, Süt ve Süt Mamülleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası ürünleri için %16 iskonto

d) Geçici Teminat                                :  60.000,00,-TL

e) Kati Teminat                                    :  120.000,00,-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve Saati                                 :  13/10/2014 - 15:00

c) Teklif mektuplarının en son

    teslim tarihi, saati, teslim yeri          :  13/10/2014 - 15:00 A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi

AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve AOÇ. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

8475/1-1


ADANA İLİ BAYİLİK, SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Süt ve Süt Mamulleri Fabrikası'nda üretilen Süt, Yoğurt, Ayran, Tereyağı, Peynir Çeşitleri (Kaşar, Dil, Beyaz Peynir vb.), Dondurma vb. ile Mayalandırma Sanatları Fabrikası'nda üretilen Bal, Domates Suyu, Meyve Suları, Sirke, Turşu, vb. ile Şarap çeşitlerinin Adana İli bayilik, satış ve pazarlama hizmeti ihalesi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği'ne göre açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında %16 iskonto oranı üzerinden açık eksiltmeye gidilecektir.

1 - İdarenin

a)Adres                                               :  Alparslan Türkeş Cad. No: 75 Gazimahallesi Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 2110170 - 0312 2110117

c) Elektronik Posta Adresi                  :  aoc@aoc.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi                                  :  www.aoc.gov.tr

e) İhale Şartnamesinin temin               :  A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi, 100,00,-TL

   edileceği yer ve ücreti                          Posta Yoluyla 150,00,-TL

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Takribi: Adana İli Anadolu Yakası için; 2.000.000,00-TL'lik Süt ve Süt Mamülleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası ürünlerinin Adana İlinde bayilik, Satış ve Pazarlama Hizmeti

b) İşin Süresi                                      :  Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıldır.

c) Muhammen Bedel                           :  KDV'siz Fabrika Çıkış Fiyatı üzerinden, Süt ve Süt Mamülleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası ürünleri için %16 iskonto

d) Geçici Teminat                                :  60.000,00,-TL

e) Kati Teminat                                    :  120.000,00,-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve Saati                                 :  14/10/2014 - 15:00

c) Teklif mektuplarının en son

    teslim tarihi, saati, teslim yeri          :  14/10/2014 - 15:00 A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi

AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve AOÇ. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

8474/1-1


2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/İhale kayıt numarası     :  1) 2014/121098         2) 2014/121105

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                         :  Tel: 0 (362) 312 19 19/7091-7093

                                                                        Faks: 0( 362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                             :  pyosatinalma@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                               :  - - -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  1) Dermatolojik Tedavi Amaçlı Puva ve Darbant-UVB Kombine Tedavi Kabini,    1 Adet (Komple)

                                                                        2) Üst Düzey 4D (Real Time) Renkli Doppler Ultrasonografi, 1 Adet (Komple)

b) Teslim yeri                                               :  1) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı,

                                                                        2) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,

c) Teslim tarihi                                              :  1 nci ve 2 nci sıradaki cihazlar Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin       : 

a) Verileceği/Yapılacağı yer                          :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saati                                           :  1) 16/10/2014 Saat : 14:00

                                                                        2) 16/10/2014 Saat : 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- Türk Lirası karşılığı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge; )

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8596/1-1


5. KISIM OSB ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:

Müteşşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi GAZİANTEP 5. KISIM OSB ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İşi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İDARENİN

a) Adresi                                    :  I. Organize sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 Şehitkamil / GAZİANTEP

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tlf: 0342- 337 11 01 - 09     Fax: 0342- 337 13 71

c) Elektronik Posta Adresi         :  ihale@gaosb.org, e.gunden@gaosb.org

2 - İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

a) Niteliği Türü ve Miktarı         :  GAZİANTEP 5. KISIM OSB ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İşi’dir.

b) Yapılacağı Yer                      :  5. Kısım Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin Süresi                             :  540 takvim günü.

3 - İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                       :  I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 Şehitkamil / GAZİANTEP

b) Tarih ve Saati                        :  14.10.2014 Saat : 14:00

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini de içeren İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye katılım dilekçesi.

b) Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4) İş deneyim belgesi (Yüklenici İş Bitirme, Yüklenici İş Durum, Alt Yüklenici İş Bitirme)

İsteklinin iş deneyim belgeleri, (GAZİANTEP OSB/İH.9, GAZİANTEP OSB/İH.9.1, GAZİANTEP OSB/İH.9.2) formatına uygun, son 5 yıl içinde teklif bedelinin % 50’si kadar benzer ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ yapım işi ve tek kalemde teklif bedelinin % 20’si oranında benzer ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ yapım işi bitirmiş ya da en az % 80’ini tamamlamış olma şartlarına uygun olmalıdır. Ayrıca son 5 yıl içerisinde tek kalemde 750.000 (Yediyüzellibin) AVRO SCADA işi bitirmiş olması gerekmektedir.

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Teklif edilen bedelin en az %25’i oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, idari şartname ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi.

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname.

f) Teklif bedelinin %3’ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat.

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli.

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 12.00’a kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ‘ne verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye ‘de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.

6 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı adreslerinde görülebilir veya 10.000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabii değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8463/3-2


SANTRİFÜJ POMPA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  SANTRİFÜJ POMPA alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2014/118162

Dosya no                                   :  1421519

1 - İDARENİN:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  SANTRİFÜJ POMPA (3 adet)

b) Teslim yeri                            :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARIDIR.

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip montaj dahil 6 aydır.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                     Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  13.10.2014 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - TSE,

4.2.2 - ISO 9001, ISO 18001

4.2.3 - CE belgeleri

(ISO 9001 Kalite Sistem Belgesini veren kuruluşun akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduğuna dair, Türk Akreditasyon Kurumundan (‘TÜRKAK’dan) alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir.)

4.2.4 - Sanayi Bakanlığından alınacak Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

4.2.5 - Elektro-pompalar kanıtlanmış bir tasarımın ürünü olacaktır. Üreticiler tasarımı kanıtlanmış ürünün benzer koşullarda en az 5 (beş) yıl uygun çalıştığını kanıtlamalıdırlar. Üreticiler bu konumda olan pompa tesislerinin listesini teklifle birlikte vereceklerdir.

4.2.6 - Önerilen elektro-pompa ve diğer ekipmanlara ait garanti edilen teknik belge bilgi ve kataloglar teklifle birlikte verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 13.10.2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8622/1-1


TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA TOPLU TAŞIMA ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA, AKILLI DURAK SİSTEMİ, AKILLI KART VE ARAÇ İÇİ BİLGİLENDİRME, GÜZERGÂH VE ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ VE ARAÇ İÇİNİ VE DIŞINI GÖREBİLEN KAMERA SİSTEMLERİNİN KURULUMU VE OLUŞTURULACAK SİSTEMİN 10 YIL BOYUNCA İŞLETİLMESİ İŞİ YAPILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

1 - İşin Konusu: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırlarında çalışan ve çalışacak olan tüm toplu taşıma araçlarında (otobüs, raylı sistem vb.) Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama, Akıllı Durak Sistemi, Akıllı Kart ve Araç İçi Bilgilendirme, Güzergâh ve Araç Takip Sistemleri ve Araç İçini ve Dışını Görebilen Kamera Sistemlerinin Kurulumu ve oluşturulacak sistemin 10 yıl boyunca işletilmesi işi yapılacaktır.

2 - İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13.00-17:00 saatleri arasında (İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Belediye Hizmet Binası Kat:7 46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ) adresinde bulunan Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Birimi’nde görebilecek ve 500,00 TL. (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye veznelerine veya Kahramanmaraş Vakıflar Bankası Çarşı Şubesi (TR980001500158007292361081) IBAN no'lu cari hesabına ihale dosya bedeli olarak yatırılarak ve banka dekontu idareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilecektir. İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.

3 - İhale, 09/10/2014 tarihinde Perşembe günü saat 15:00’da, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Belediye Hizmet Binası Kat:2 46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile anılan yasanın 36., 37., 38., 39. ve 40. Maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre 10 yıllığına ihale edilecektir.

4 - Bu işin muhammen bedeli 19.767.500,00 TL (%18 KDV Hariç) olup, muhammen bedelin % 3 (yüzdeüç) oranında (593.025,00 TL) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

5 - İstekliler bu işin ödenmesine esas olmak üzere, KDV dahil toplam toplu taşıma hasılatı üzerinden belirlenen % 4 (yüzdedört) komisyon oranı üzerinden eksiltme yaparak teklif vereceklerdir. Tekliflerde indirim oranı değil doğrudan işin bedeli için teklif edilen komisyon oranı belirtilecektir.

6 - İsteklilerin ihaleye girebilmesi için;

1. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi,

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)

b. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet       Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge.

5. İstekli; Türkiye’de toplu taşıma işletmeciliğinde en az 2 (iki) Büyükşehir Belediyesi’nde elektronik ücret toplama sisteminin işletmenliğini yapmış olmalıdır. İstekli teklifinde, ihale tarihinden önce ilgili belediyeler veya bağlı iştirakleri tarafından düzenlenmiş iş yaptığına dair belgelerini, referans listesi ile beraber tekliflerinde sunacaklardır.

6. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7. İstekli, bağlı bulunduğu vergi dairesinden ihale gününden en fazla 1 (bir) ay öncesindeki bir tarihte alınmış vergi borcu bulunmadığını belirtir belgeyi teklif dosyasına koyacaktır.

8. İstekli Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ihale gününden en fazla 1 (bir) ay öncesindeki bir tarihte alınmış prim borcu bulunmadığını belirtir belgeyi teklif dosyasına koyacaktır.

9. İdari şartnamenin 6.maddesindeki geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir.

10. İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde ortakların belirtildiği ortak girişim beyannamesini verilecektir.

11. İstekli tarafından her ne suretle olursa olsun, gerçeğe aykırı bilgi ya da bilgileri içeren ya da yetkisiz kurum ve kuruluşlardan alınmış veya yetkili imza sahiplerince düzenlenmemiş belge sunulması durumunda, istekli ihale dışı bırakılarak teminatları gelir kaydedilir.

12. İsteklinin ortak girişim olması halinde, geçici, kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

6. İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini en geç 09/10/2014 Perşembe günü saat 15:00’e kadar İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Belediye Hizmet Binası Kat:2 46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonuna ihale evrakı vereceklerdir.

7. İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye katılan firmalar huzurunda açılacaktır.

8. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunur.

9. İstekliler, ihale konusu işin kurulumu ve işletimini idari şartname ve sözleşmede belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirecek olup, yüklenici tüm masraflarına karşılık olarak, toplanan günlük ciro üzerinden yüzde oranında, kapalı teklif usulü pay eksiltmesi teklifi yapacaklardır.

10. Toplanan günlük ciro, KDV dahil fiyatlardan oluştuğundan talep edilecek pay için yapılacak teklife KDV dahil olacak,

11. Teklifler Türkçe olarak verilecektir.

12. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir.

8634/1/1-1


İPTAL İLANI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

18 Eylül 2014 Tarihli ve 29123 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırlarında çalışan ve çalışacak olan tüm toplu taşıma araçlarında (otobüs, raylı sistem vb.) Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama, Akıllı Durak Sistemi, Akıllı Kart ve Araç İçi Bilgilendirme, Güzergâh ve Araç Takip Sistemleri ve Araç İçini ve Dışını Görebilen Kamera Sistemlerinin Kurulumu ve oluşturulacak sistemin 10 yıl boyunca işletilmesi işi” ihalesi iptal edilmiştir.

İlan olunur.

8634/2/1-1


BUSKİ D13 SU DEPOSUNA YAPILACAK OLAN HES KAPSAMINDA (1.2MW) UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, SANTRAL

BİNASI VE İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuz, taahhüdünde bulunan BUSKİ D13 su deposuna yapılacak olan HES' in; uygulama projelerini, santral binasını ve inşaat işlerini yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16, 06200 Yenimahalle / ANKARA (Tel: 0312 - 397 55 75 Dahili: 283) Kuruluşumuzun Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü' ne müracaat edilerek, bedelsiz temin edilebilir.

3 - İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, en geç 02 Ekim 2014 Perşembe günü Saat 14.30'a kadar yukarıdaki adreste Genel Müdürlüğümüz genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, anılan ihale TEMSAN Genel Müdürlüğü İstisna Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları İçin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır.

8660/1-1