24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29129

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


RAY NİVO’SU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 10/2 İLE 16/1 MADDELERİ HÜKÜMLERİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


PEMBE DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


23 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI ANAHTAR TESLİMİ HDTV STÜDYO SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZICI VE TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI HARİCİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ENTEGRE ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RAY NİVO’SU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/118080

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 2 Adet Ray Nivo’su (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale, TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu- GAR / AFYONKARAHİSAR adresinde yapılacak olup, tekliflerin ihale gün ve saati olan 09/10/2014 günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8516/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 10/2 İLE 16/1 MADDELERİ HÜKÜMLERİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 300 TL, en fazla 61.360 TL; 29/09/2014 tarihine kadar yatırılması gereken güvence tutarıda en az 30 TL, en fazla 6.136 TL olan, cinsi, miktarı, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen Motosiklet, Binek Oto, Çekici (Tır), Pikap, Minibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet (Kapalı Kasa - Taşıt Taşıyıcı Platformlu - Açık Kasa), Traktör ve Römork cinsi 75 adet araç açık artırma suretiyle, Nesimi mahallesi Nesimi Kümeevleri Sokak No: 20 Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası adresindeki İhale Salonunda 30/09/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

8561/1-1


5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 2.350,00 TL ile en çok 15.487,00TL arasında değişen; 29/09/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 235,00TL, en çok 1.548,75 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto, Minibüs, Kamyonet vb. cinsi 24 adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 30/09/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8598/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

1. “SAROS TANK ÇİFTLİĞİNDEKİ BOOSTER POMPALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ”

2. “ÇORLU VE SAROS TANK ÇİFTLİKLERİNDE TANK BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI VE MUHTELİF RESTORASYON İŞLERİ”

YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLI YAPIM İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (b) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE EKİ KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR.

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (HER İŞ İÇİN BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE), AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ      20 EKİM 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES:

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D.BŞK.LIĞI

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA

8503/1-1


PEMBE DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Pembe Dosyalık Karton teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

CİNSİ

EBADI

MİKTARI

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

Pembe Dosyalık Karton

70x112cm.

6.000

Paket

Teknik Şartname

09.10.2014

SINIF : 1 TİPİ:2 CİNSİ: 2

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09/10/2014 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Pembe Dosyalık Kartonun tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8550/1-1


23 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen 23 kalem laboratuvar cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MALZEME LİSTESİ

NO

MALZEMENİN CİNSİ

ÖLÇÜ BİRİMİ

MİKTAR

İHALE DOKÜMAN BEDELİ

1

200 Tonluk Servo Kontrollü Beton+Karot Basınç Test Presi

Adet

7

23 Kalem malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, ihale evrak bedeli 130,-TL’dir

2

50 Tonluk Servo Kontrollü Karot Basınç Test Presi

Adet

4

3

80 Tonluk Hidrolik Kontrollü Universal Çelik Çekme Test Cihazı

Adet

3

4

20 Tonluk Bordür Parke Taşı Basınç Test Presi

Adet

3

5

Plastik Beton Küp Kalıbı

Adet

606

6

Hava Kompresörü

Adet

5

7

Slump Takımı

Adet

14

8

Digital Beton Termometresi

Adet

28

9

Beton Yayılma Tablası

Adet

1

10

Taş Kesme Makinası(Masa Tip)

Adet

2

11

Kükürt Eritme Potası

Adet

2

12

Karot ve Silindir Başlıklama Seti

Adet

2

13

Digital Beton Test Çekici

Adet

3

14

Özgül Ağırlık Seti

Adet

2

15

Kür Tankı(Sirkülasyon Pompalı ve Isı Kontrollu)

Adet

15

16

El Arabası

Adet

3

17

Kırıcı Matkap

Adet

4

18

Çelik Cetvel Seti

Adet

5

19

Digital Kumpas Seti

Adet

6

20

Ortam Sıcaklığı+Nem Okuyucusu

Adet

8

21

Elektronik Terazi(150 kg’lık)

Adet

3

22

Elektronik Terazi(30 kg’lık)

Adet

4

23

Dikey Aşındırma Test Cihazı

Adet

3

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02/10/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8585/1-1


GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI ANAHTAR TESLİMİ HDTV STÜDYO SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen Anahtar Teslimi HDTV Stüdyosu teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30.09.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8583/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZICI VE TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Yazıcı ve Tarayıcı KISIM-1: Renkli ve Siyah Beyaz Lazer Yazıcı, KISIM-2: Ağ Tarayıcısı, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02/10/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, KISIM-1: Renkli ve Siyah Beyaz Lazer Yazıcı için ayrı, KISIM-2: Ağ Tarayıcısı için ayrı olmak üzere kısmi teklif verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8584/1-1


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI HARİCİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Harici Depolama Ünitesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

 a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09/10/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8586/1-1


ENTEGRE ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ, YERİ ve MİKTARI

T.C. Mersin Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisindeki alanlarda evsel, ticari ve kurumsal kaynaklı katı atıkların; çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, ekonomik değer yaratmak için, sürdürülebilir atık yönetim sistemi oluşturmak için,

a) Atıkların azaltımı, yeniden kullanımı, geri dönüşüm, geri kazanım, yöntemleriyle değerli kısımlarının ekonomiye tekrar kazandırılması,

b) Atıkların organik kısımlarının anaerobik fermantasyon yöntemi ile değerlendirilmesi ve kompostlaştırılması,

c) Anaerobik fermantasyon sonucu, atık depolama sahalarında elde edilen metan gazından elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, değerlendirilemeyen diğer atıkların ve kalıntıların düzenli depolanması işlemlerini kapsayan teknolojik, etkin, verimli, çevreci sürdürülebilir, biyolojik, termal işlemler ve teknolojiler ile geri dönüşümün azami derecede sağlandığı ve nihai depolamanın en aza indirgendiği tümleşik bir entegre tesisin projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesi,

d) Mevcut atık depolama alanlarının bakımı ve işletilmesi,

e) Mevcut atık depolama alanlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda mevcut depolama alanlarına ilaveler yapılması veya yenilerinin projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi,

f) Gerektiğinde atık depolama alanlarının rehabilitasyonun yapılması,

g) Kentsel katı atık tanımına girmeyen diğer atıkların (Arıtma çamurları, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Tıbbi Atık v.s. gibi) toplanması, taşınması, değerlendirilmesi, geri dönüşümü ve bertaraf edilmesi ile ilgili alanlar, tesisler ve diğer ünitelerin(idari bina, laboratuar v.s.) oluşturulması, projelendirilmesi, yapılması, devreye alınması ve işletilmesi,

h) Mersin Hal atıklarının yeniden değerlendirilebilmesi ve geri dönüşümünün sağlanabilmesi amacıyla organik gübre üreten Lumbricus Rublelik cinsi solucanların yetiştirilmesi ve çoğaltılması için tesis projelendirilmesi, kurulması, organik gübrenin paketlenme tesislerinin kurulması ve işletilmesi,

i) Enerji üretimi esnasında ortaya çıkan ısının değerlendirilmesi amacıyla Balık ve Topraksız Tarım Yetiştiriciliği Kombinasyonu Sistemi (Aquaponics) kurulması ve bunun içinde gerekli olan sera ve tesisin projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesi

j) Ortaya çıkan metan gazının bir kısmının atık taşıyan ve/veya diğer araçlarda (toplu taşıma araçlarında v.s.) yakıt olarak kullanılabilmesini sağlayacak tesisin (LFG - CNG gazına dönüştürülerek) projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi,

işlerini kapsamaktadır.

Yukarıda bahsedilen işlerin aynı/şahsi hak verilmek suretiyle projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi işi 5216 S. Büyükşehir Belediye Kanunu Madde 7/i bendi, 5393 S. Belediye Kanunu 18. Madde (e) bendi gereğince; 2886 S. Devlet İhale Kanununun 35’inci maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacaktır.

Projeye konu olan yerlerin rehabilitasyon, tesis kurulumu ve işletilmesi işlerinin yapılacağı yer bilgileri ve miktarları aşağıda verilmiştir:

1.1. Mersin Düzenli Katı Atık Depolama Alanı, Sarıibrahimli Mah. Akkoç Mevkii 446 parsel (II. Etap). 14.375 m2.

1.2. Mersin Çavuşlu Çöp Depolama Alanı, Toroslar ilçesi, Çavuşlu-Bulutlu Mah. 3276 parsel. 62.000 m2.

1.3. Silifke Düzenli Atık Depolama Alanı, Silifke ilçesi, Tosmurlu Mevkii. 147.132 m2.

1.4. Tarsus Düzenli Atık Depolama Alanı, Tarsus ilçesi Gürlü köyü, 259 parsel, 64.027 m2

1.5. Bozyazı Düzenli Depolama Alanı, Tekeli Beldesi, Gözce köyü mevkii. 19.2 ha. (2017 yılından itibaren)

1.6. Mersin Düzenli Depolama Alanındaki Tıbbi Atık bertaraf tesisi, Sarıibrahimli Mah. Akkoç Mevkii 1. Etap. 2.000 m2. (Mevcut sözleşme bitim tarihinden itibaren)

1.7. Erdemli Çöp Depolama Alanı, Koyuncu Mah. 39-40 parsel. 27.232,91 m2.

Ada, parsel ve yerleşim yerini gösteren krokiler teknik şartname ekinde verilmektedir.

a) Mersin, Tarsus, Silifke Katı Atık depolama alanlarında, sözleşme tarihinden itibaren tesisler kuruluncaya kadar ve tesisler kurulduktan sonra da değerlendirilemeyen atıklar için, Bozyazı ilçesinde ise 2017 yılından itibaren birer adet olmak üzere atıkların serilmesi, sıkıştırılması, örtü toprağı serilmesi ve düzenli depolanması işi. Toplam katı atık miktarı ortalama 1.531 ton/gün.

b) Tarsus, Silifke ve Çavuşlu eski Katı Atık depolama alanında birer adet olmak üzere en az 1 MWh’lık (yapılacak olan analiz ve ölçüm sonuçlarına göre bu kurulu güç değişebilir) metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması için gerekli projelendirme ve alt yapı oluşturulması.

c) Tarsus ve Silifke Katı Atık Depolama alanlarına sızıntı suyu arıtma tesisleri projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi. Tarsus için ortalama sızıntı suyu miktarı 33 ton/gün ve Silifke için ise ortalama 37 ton/gündür.

d) Erdemli çöp alanında bir adet rehabilitasyon çalışması yapılması.

e) Mersin Düzenli Katı Atık Depolama alanında:

1. Depolanan atıklardan oluşan metan gazının alınabilmesi için 64 adet gaz bacası açılması ve gazın kolektörler(7 adet) ile toplanması,

2. Günlük gelen katı atıklardan organik olanlarının ayrıştırılarak anaerobik fermentasyon işlemine tabi tutulması. Oluşan metan gazının kolektörler ile toplanması. Organik atık ortalama 765 ton/gün.

3. Kolektörlerde toplanan gazlardan elektrik enerjisi elde edilmesi. Enerji üretim tesisinin kurulu gücü en az 3 MWh olacaktır. (yapılacak olan analiz ve ölçüm sonuçlarına göre bu kurulu güç değişebilir.)

4. Fermantasyon işlemi sırasında oluşan kompost analizi yapıldıktan sonra, eğer uygun değerlere sahipse (Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere v.s.) kompost, değilse depolama alanında örtü malzemesi, gömme ya da farklı şekillerde değerlendirilmesi, ortalama 192 ton/gün kompost.

5. Mersin Halinin katı atıklarının yeniden değerlendirilebilmesi ve geri dönüşümünün sağlanabilmesi amacıyla organik gübre üreten Lumbricus Rublelik cinsi solucanların yetiştirilmesi ve çoğaltılması için tesis projelendirilmesi, kurulması, organik gübrenin paketlenme tesislerinin kurulması ve işletilmesi, başlangıçta min. 5 ton/ay organik gübre.

6. Balık ve Topraksız Tarım Yetiştiriciliği Kombinasyonu Sistemi (Aquaponics) kuracak, projelendirecek, inşa edecek ve işletecektir. Kurulacak sistem; 1,5 dekar kapalı alan üzerine kurulacak ve balık ile sebzeler (Domates, salatalık, marul, biber v.s.) kombinizasyonunu içerecektir.

7. Ömrünü tamamlamış lastik ve tıbbi atıklar (tıbbi atıklar ile ilgili haklar; daha önce yapılan sterilizasyon sözleşmesi bitiminde Hak Sahibine verilecektir) v.s. gibi atıkların geri dönüşüm ve geri kazanımını sağlayacak piroliz yöntemi ile değerlendirilmesi. Ortalama 3 ton/gün tıbbi atık ve ortalama 400 kg/ay ÖTL.

8. Akkoç Tepe mevkiinde bulunan Mersin Katı Atık Düzenli Depolama alanında sızıntı suyunun arıtılması amacıyla sızıntı suyu arıtma tesisi projelendirilmesi, inşaası ve işletilmesi hak sahibi tarafından yapılacaktır. Sızıntı suyu miktarı ortalama 150 ton/gün dür.

9. Ortaya çıkan metan gazının bir kısmının katı atık taşıyan ve/veya diğer araçlarda (toplu taşıma araçlarında v.s.) yakıt olarak kullanılabilmesini sağlayacak bir adet tesisin (LFG–CNG gazına dönüştürülerek) projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi. Yapılacak fizibilite ve Pazar araştırmalarından sonra tesisin rantabl olup olmadığına bakarak idare tesisin kurulup kurulmayacağına karar verecektir.

10. Ambalaj atıkları için 3 merkez tesiste (Mersin, Tarsus ve Silifke) ambalaj atığı ayrıştırma tesisi kurulması. Ortalama 168 ton/gün ambalaj atığı.

11. Sözleşme boyunca 3 adet düzenli depolama alanına ilave ya da yeni düzenli katı atık depolama alanları projelendirilmesi, inşası ve oluşturulması.

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

İhale konusu yatırımların tahmini bedeli 24.680.000-TL (Yirmidörtmilyonaltıyüzseksenbin-TL) dir. Yatırım veya yapım bedeli bu bedeli aştığı taktir de Hak Sahibi idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

Hak Sahibi; arttırmaya esas olan ve ihale de bahsi geçen tüm işlerden elde edeceği yıllık gayri safi hasılatın toplamı üzerinden %5 + KDV tutarını, sözleşme boyunca her yıl bilanço dönemi sonunda İdareye ödeyecektir.

İhaleye konu olan işlerin yıllık ayni/şahsi hak bedeli 85.000-TL’dir. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden yıllarda bu bedel TEFE-TÜFE oranında arttırılacaktır.

Geçici teminat miktarı; ayni/şahsi hak bedelinin sözleşme süresi olan 29 yıllık toplamı olan 2.465.000-TL (ikimilyondörtyüzaltmışbeşbin-TL) ile tahmini yatırım bedelinin toplamı olan 27.145.000-TL nin %3 ü olan 814.350-TL’dir.

3 - İŞİN SÜRESİ

İşin süresi sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren inşaat dâhil 29 yıldır.

4 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

4.1. Kesin Teminat; İhale konusu yapılacak yatırım ve işlerin tahmini bedeli olan 24.680.000,-TL ile yıllık ayni hak/şahsi hak bedelinin toplamı olan 27.145.000-TL’nin %6’ı olan 1.628.700,-TL dir.

4.2. Tesis/lerin (enerji) sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp işletmeye açılmasını müteakip kesin teminatın tahmini yatırım bedeline (24.680.000-TL lik kısmı) karşılık gelen kısmı iade edilecektir.

4.3. 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler geçici ve kesin teminatlar için teminat olarak kabul edilecektir.

5 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE, HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI

İhale 15.10.2014 tarihinde, Çarşamba günü, Saat: 14.00’de 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulüyle Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

6 - İHALENİN YABANCI İSTEKLİLERE AÇIKLIĞI

İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm istekliler ile konsorsiyum tekliflerine açıktır.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri ihaleye başvuru kapsamında sunmaları gerekir:

7.1.1. Gerçek kişi olması halinde T.C. nolu nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2014 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik post adresi,

7.1.3. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri,

7.1.4. 2886 S. Devlet İhale Kanununun 83’üncü maddesinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname,

7.1.5. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

7.1.6. İhale dokümanın satın alındığına dair makbuz,

7.1.7. İhale yapılacak ay içerisinde alınmış (güncel) Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,

7.1.8. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan kullanılacak teknolojilerin tanımlamaları ve dizayn bilgileri, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar (Teknik şartname de istenilen iş programı),

7.1.9. İdari Şartnamede belirtilmiş olan teminat mektubu ile ilgili bankanın genel müdürlüğünden alınacak teyit yazısı (kesin teminat esnasında istenecektir),

7.1.10. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi: Bu Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumlarından alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Tüzel kişiliğin kendisinin veya ortaklarından en az birinin bu belgeye sahip olması yeterlidir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

7.2. İhale tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde yurtiçinde veya yurtdışında;

a) Bir işe ait belge ile en az 306 ton/gün veya birden fazla işe ait belge ile en az 1.531 ton/gün kapasitede katı atık depolama alanını kendisinin veya şirket ise ortaklarından en az birisinin işletmiş veya işletiyor olduğunu,

b) Bir işe ait belge ile en az 306 ton/gün veya birden fazla işe ait belge ile en az 1.531 ton/gün kapasiteli bir adet kentsel atıkları işleyecek ayrıştırma ve kompost, piroliz gibi katı atıkların bertarafına yönelik tesisin inşasını yapmış ve tesisini kendisinin veya şirket ise ortaklarından en az birisinin işletmiş veya işletiyor olduğunu,

c) Bir işe ait belge ile en az 5 MWh elektrik üretim kapasiteli veya fiili olarak 1 MWh enerji üreten biyogaz ve /veya deponi gazı sistemine dayalı bir enerji üretim tesisini kendisinin veya şirket ise ortaklarından en az birisinin kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeleri sunmak.

Detayları Teknik Şartnamede belirtilen işin kapsamında bulunan tesislerin hepsi yapılacağından dolayı istekli tarafından yukarıda bahsedilen iş deneyim belgelerinden en az birisinin sağlanıyor olması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilmeyen ama Teknik şartname ile yapılması öngörülen tesislerle (CNG, Sera, Doğal Gübre Üretimi gibi) ilgili herhangi bir iş deneyimi istenmemektedir. Ancak; bu tesislerle ilgili olarak istekliler, teknik, ekonomik v.s. gibi tesisin nasıl yapılacağını teklif ekinde sunacakları iş programında belirtecek ve is programı ekine bunlarla ilgili belgeler ekleyeceklerdir.

8 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

8.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılmazlar:

a) 2886, 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilere hileli iflas ettiğine karar verilenler

c) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekte görevli olanlar

d) İhale konusu ile danışmanlık hizmetlerini yapan istekliler bu işin ihalesine katılmazlar bu yasak bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri içinde geçerlidir.

e) İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamazlar

8.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır. Bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilmemesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa ihale iptal edilir.

9 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE VERİLMESİ

9.1. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi ve/veya firmalarca ihale şartnamelerinin idareden satın alınması ile, teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf istenilen belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarf üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyat, bedel v.s nin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

9.2. Teklifler ilanda belirtilen tarihten (15.10.2014) bir gün öncesi mesai bitimine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına (Atatürk Cad. Çankaya Mah. No: 19 Taş Bina 33070 Akdeniz/Mersin) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfın üzerine ihale komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması zorunludur. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

9.3. Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri usulüne uygun olmayan ve eksik olan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

9.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde İhale Komisyonu yetkilidir. İhale 15.10.2014 tarihinde saat 14:00’de Kongre Merkezi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale komisyonu huzurunda (tekliflerin teknik açıdan değerlendirilebilmesi ve komisyona yardımcı olunması amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından 2 teknik elamanın katılımı ile) işbu madde de belirtilen şekilde zarfların açılması, ihale katılacakların şartnameler doğrultusunda belirlenmesi ve belirlenenler ile ihale kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılamayacaklar ihale salonundan çıkarılacaklardır.

10 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Mesai saatleri içerisinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, (Atatürk Cad. Çankaya Mah. No: 19 Taş Bina 33070 Akdeniz/Mersin)

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Mesai saatleri içerisinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, (Atatürk Cad. Çankaya Mah. No: 19 Taş Bina 33070 Akdeniz/Mersin)

c) İhale dokümanı satış bedeli 5.000- (beşbin)TL’dir.

11 - İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

8528/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Aşağıda detayı yazılı muhtelif taşınmazlar Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Satışa Konu Taşınmazlar

Taşınmazın

Geçici Teminat TL.

Şartname Bedeli (KDV Dahil) TL.

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati

M2 si

Ada No

Parsel No

1

Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Kaygana Mahallesi, Mudurnu-Bolu Asfaltı mevkiinde bulunan arsa vasıflı taşınmaz

3.847

91

15

5.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

2

Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Kaygana Mahallesi Mudurnu-Bolu Asfaltı mevkiindeki arsa vasıflı taşınmaz ve üzerinde bulunan mütemmimleri (kargir daire ve ambar)

2.794

91

16

4.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

3

Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Kaygana Mahallesi Mudurnu-Bolu Asfaltı mevkiinde bulunan arsa vasıflı taşınmaz.

18.395

91

17

20.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

4

Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Aliağa Mahallesi Ankara Caddesi mevkiinde bulunan taşınmaz. Taşınmazın 2.430,82 m2 si arsa, 1.670,55 m2 si park alanı, 313,64 m2 si de eğitim tesis alanı olarak ayrılmıştır. 75-76-77 no.lu parseller birlikte satışa sunulmuş olup, her üç parsele birden tek teklif verilecektir. (imarlı)

4.415,01

63

75-76-77

13.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

5

Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Aliağa Mahallesi Ankara Caddesi mevkiindeki taşınmaz ile üzerinde bulunan mütemmimleri (Bahçeli 3 katlı kargir hizmet binası, lojman, 2 adet kargir depo). Taşınmazın 4.562,09 m2 si arsa, 596,04 m2 si sosyal tesis ve yurt alanı, 267,43 m2 si de sosyal tesis ve yurt alanı olarak ayrılmıştır. 53-54-55 no.lu parseller birlikte satışa sunulmuş olup, her üç parsele birden tek teklif verilecektir. (imarlı).

5.425,56

64

53-54-55

25.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

6

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye mahallesi, Beşikçiler mevkiinde bulunan taşınmaz ve üzerinde bulunan mütemmimi (kargir ev). Söz konusu taşınmaz 6 katlı bitişik nizam ticari alan vasfındadır.

320,38

4763

12

30.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

7

Manisa İli, Soma İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Şeker ve 27 Mayıs caddesi mevkiindeki taşınmaz ile üzerinde bulunan mütemmimleri (lojmanı olan kargir hizmet binası). Taşınmazın 2.128,34 m2 si ticari alan, 259,66 m2 si de yol olarak ayrılmıştır. (imarlı)

2.388

151

2

100.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

8

Konya İli, Ilgın İlçesi, Çavuşçu Köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz

2.200

-

1674

500,-

200,-

31.10.2014/17.00

9

Konya İli, Ilgın İlçesi, Çavuşçu Köyü, Tevekkel mevkiinde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz.

2.000

-

1824

500,-

200,-

31.10.2014/17.00

10

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Övenler Köyü, Asbuğa mevkiinde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz.

353.468,05

-

649

60.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

11

- Afyon İli, Sinanpaşa İlçesi, Bulca Köyü, Arpalık mevkiinde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz.

4.750

-

698

5.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

- Afyon İli, Sinanpaşa İlçesi, Bulca Köyü, Arpalık mevkiinde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz.

3.375

-

699

- Afyon İli, Sinanpaşa İlçesi, Bulca Köyü, Arpalık mevkiinde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz.

1.700

-

700

- Afyon İli, Sinanpaşa İlçesi, Bulca Köyü, Arpalık mevkiinde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz.

4.150

-

701

- Afyon İli, Sinanpaşa İlçesi, Bulca Köyü, Arpalık mevkiinde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz.

938

-

702

- Afyon İli, Sinanpaşa İlçesi, Bulca Köyü, Arpalık mevkiinde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz.

1.675

-

703

- Afyon İli, Sinanpaşa İlçesi, Bulca Köyü, Arpalık mevkiinde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz.

1.713

-

704

- Afyon İli, Sinanpaşa İlçesi, Bulca Köyü, Ada mevkiinde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz.

 

Yukarıda dökümü yapılan 8 adet parsel için tek teklif verilecektir. Parsellerin birinin üzerinde kantar binası mevcuttur. 8 adet parselin toplamı 27.501 m2 dir.

9.200

-

1213

 

 

 

12

Tokat İli, Turhal İlçesi, Seyfi Demirsoy mahallesi, Akasya sokakta bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan 1 adet lojman.

426

74

28

5.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

13

Tokat İli, Turhal İlçesi, Seyfi Demirsoy mahallesi, Akasya sokakta bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan 1 adet lojman.

436

74

29

5.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

14

Tokat İli, Turhal İlçesi, Seyfi Demirsoy mahallesi, Akasya sokakta bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan 1 adet lojman.

451

74

30

5.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

15

Tokat İli, Turhal İlçesi, Seyfi Demirsoy mahallesi, Akasya sokakta bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan 1 adet lojman.

436

74

33

5.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

16

Tokat İli, Turhal İlçesi, Seyfi Demirsoy mahallesi, Akasya sokakta bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan 1 adet lojman.

425

74

34

5.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

17

Tokat İli, Turhal İlçesi, Seyfi Demirsoy mahallesi, Akasya sokakta bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan 1 adet lojman.

425

74

35

5.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

18

Tokat İli, Turhal İlçesi, Seyfi Demirsoy mahallesi, Akasya sokakta bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan 1 adet lojman.

466

74

36

5.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

19

Tokat İli, Turhal İlçesi, Seyfi Demirsoy mahallesi, Akasya sokakta bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan 1 adet lojman.

461

74

37

5.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

20

Tokat İli, Turhal İlçesi, Seyfi Demirsoy mahallesi, Akasya sokakta bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan 1 adet lojman.

460

74

42

5.000,-

200,-

31.10.2014/17.00

 

1 - İhaleler kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle “PAZARLIK USULܔ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü taktirde ihaleler pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma usulü ile sonuçlandırılabilir. Pazarlık usulünde ihaleye başlanabilmesi için en az iki adet geçerli teklifin olması gerekmektedir. Aksi taktirde ihale iptal edilecektir. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim grupları katılabilir.

2 - Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşulu ile birden fazla taşınmaz içinde teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhalelerin geçici teminatları her taşınmaz için yukarıda ayrı ayrı gösterilmiş olup geçici teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir.

4 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü - Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerinde son teklif verme tarih ve saatine kadar Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Pazarlık görüşmelerinin hangi tarihte yapılacağı teklif veren iştirakçilere bilahare bildirilecektir.

5 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir.

6 - İhaleye katılmak için öncelikle İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ;

• Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz veznesine veya

• Türkiye İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR 93 0006 4000 0014 3990 0475 98 no’lu hesabına her bir taşınmaz için ayrı ayrı KDV dahil 200,- TL yatırılarak ve ihale konusu taşınmazların isimleri belirtilerek alınmış olan “……… ihale şartnamesi bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ismininde açıkça belirtildiği dekont karşılığında Şirketimiz Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Dahili Satış Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale Şartnamesi için ödenen bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

7 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ihale işlemlerini T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Şirketimize verdiği yetkiye ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir.

8 - Özelleştirme işlemleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

9 - İhale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 57 nolu telefondan ve www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir.

8499/1-1