17 Eylül 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29122

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA

NO

NOTERLİĞİN ADI

2013 YILI

GAYRİSAFİ GELİRİ

1-

ADIYAMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ

444.010,65.-TL.

2-

AFYONKARAHİSAR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

213.242,60.-TL.

3-

AKÇAKALE NOTERLİĞİ

376.101,85.-TL.

4-

ARTVİN NOTERLİĞİ

428.492,47.-TL.

5-

BAFRA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

380.707,88.-TL.

6-

BATMAN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

367.193,40.-TL.

7-

BURDUR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

329.564,65.-TL.

8-

BURHANİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ

405.214,78.-TL.

9-

ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ

225.086,75.-TL.

10-

ÇİNE NOTERLİĞİ

377.297,62.-TL.

11-

ÇORLU ALTINCI NOTERLİĞİ

477.490,53.-TL.

12-

EDİRNE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

484.948,52.-TL.

13-

GÖLCÜK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

337.792,66.-TL.

14-

KAHTA NOTERLİĞİ

390.360,51.-TL.

15-

KARS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

312.886,46.-TL.

16-

KIRIKKALE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

287.547,62.-TL.

17-

MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

257.562,09.-TL.

18-

NAZİLLİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

253.634,81.-TL.

19-

SALİHLİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

555.084,27.-TL.

20-

SERİK DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

312.997,10.-TL.

21-

ŞEREFLİKOÇHİSAR NOTERLİĞİ

337.415,70.-TL.

22-

TURHAL BİRİNCİ NOTERLİĞİ

293.372,18.-TL.

23-

UZUNKÖPRÜ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

250.172,53.-TL.

24-

ÜRGÜP NOTERLİĞİ

413.719, 70.-TL.

8412/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1-

BAKIRKÖY BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.247.013,20.-TL.

2-

BAKIRKÖY ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.311.888,44.-TL.

3-

 BEYOĞLU YEDİNCİ NOTERLİĞİ

1.934.475,03.-TL.

4-

BEYOĞLU ELLİİKİNCİ NOTERLİĞİ

619.753,50.-TL.

5-

İSTANBUL OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

668.105,42.-TL.

6-

İSTANBUL OTUZBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

689.500,04.-TL.

7-

İSTANBUL OTUZYEDİNCİ NOTERLİĞİ

704.268,44.-TL.

8-

 KARTAL ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.912.710,26.-TL.

9-

KONYA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.220.319,00.-TL.

10-

SAKARYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

953.831,20.-TL.

8413/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

SIRA

NO

NOTERLİĞİN ADI

İLİ

2013 YILI

GAYRİSAFİ GELİRİ

1-

AKPINAR NOTERLİĞİ

KIRŞEHİR

32.503,27.-TL.

2-

BAYKAN NOTERLİĞİ

SİİRT

41.918,48.-TL.

3-

ÇAVDARHİSAR NOTERLİĞİ

KÜTAHYA

30.651,03.-TL.

4-

ÇOBANLAR NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

54.571,03.-TL.

5-

DOĞANŞEHİR NOTERLİĞİ

MALATYA

137.391,94.-TL.

6-

GELENDOST NOTERLİĞİ

ISPARTA

69.482,53.-TL.

7-

İHSANİYE NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

91.481,94.-TL.

8-

İSCEHİSAR NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

183.009,03.-TL.

9-

KEMALİYE NOTERLİĞ

ERZİNCAN

16.346,74.-TL.

10-

KEPSUT NOTERLİĞİ

BALIKESİR

105.373,71.-TL.

11-

KİRAZ NOTERLİĞİ

İZMİR

194.511,30.-TL.

12-

LAPSEKİ NOTERLİĞİ

ÇANAKKALE

176.478,38.-TL.

13-

SARAYKENT NOTERLİĞİ

YOZGAT

33.274,77.-TL.

14-

TÜRKELİ NOTERLİĞİ

SİNOP

114.241,34.-TL.

15-

VİRANŞEHİR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

ŞANLIURFA

66.842,34.-TL.

8414/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Muğla Kültür Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Dursun Özen, Nuri Köse, Abdullah Şenol Şengür, Ercan Baldemir, Cahit Korkmaz, Selim Yenen, Nedim Yıldız.

VAKFIN İKAMETGAHI: Muğla

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/08/2014 tarihli E.2014/48, K.2014/403 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI : Milli, manevi, tarihi,dini, kültürel değerlerine bağlı, araştırıcı, ahlaklı ve yüksek karakterli ilim adamları ve fertler yetiştirmektir.Fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmalarını sağlamak, bir taraftan müspet fen bilimleriyle teçhiz ederken, diğer taraftan manevi ilim ve kültür değerlerine de sahip olmalarını sağlamak için her türlü yardımda bulunmak, eğitim öğretim faaliyetlerine katılmak, mevcut eğitim kurumlarından yararlanmak ve yardımda bulunmak, imkanlar sağlamak, bunlarla ilgili her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI  : Muğla ili, Marmaris İlçesi, Armutalan Köyü, Camiavlu Mevkii, 8-9-10 pafta, 1273 parselde kayıtlı, iki katlı betonarme bina ve arsası ile 3.000 TL (Üç bin TL) nakit.

YÖNETİM KURULU : Dursun Özen, Nuri Köse, Abdullah Şenol Şengür, Ercan Baldemir, Cahit Korkmaz, Selim Yenen, Nedim Yıldız.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Aydın Kültür Eğitim Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

8415/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.08.2014   Karar No: 485

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3211 hak sıra no.lu petrol arama sahası içerisinde yer alan Bostanpınar-3 no.lu kuyunun lokasyonu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 5. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan, Diyarbakır ili, Sur İlçesi, Sarıkamış Köyündeki 1 no.lu parselin 14867,39 m²’lik (mülkiyet) arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 03.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 5. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/7000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır ili, Sur İlçesi, Sarıkamış Köyündeki 1 no.lu parselin 14867,39 m²’lik (mülkiyet) arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Sur

Köyü    : Sarıkamış

               

Parsel No.  Malikleri                                                                                   İstimlaki istenen miktar (m2)

      1           Abdulgani KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)                                         14867,39

                   Abdullah KARAKAŞ (Abdulkadir Oğlu)

                   Hatice ATEŞ (Ali Kızı)

                   Mustafa KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Salim KARAKAŞ (Abdulkadir Oğlu)

                   Servet KARAKAŞ (Hasan Oğlu)

                   Mehmet KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Salim KARAKAŞ (Abdulkadir Oğlu)

                   Nedim KARAKAŞ (Hamit Oğlu)

                   Ahmet KARAKAŞ (Abdulkadir Oğlu)

                   Bahriye KARAKAŞ (Adem Kızı)

                   Emrullah KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Ali İNAN (Abdulkadir Oğlu)

                   Mehmet KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Ali KARAKAŞ (Şeyhmus Oğlu)

                   Adem KARAKAŞ (Hasan Oğlu)

                   Nazime KAÇMAZ (Ali Kızı)

                   Murat KARAKAŞ (Mehmet Oğlu)

                   Abdurrezzak KARAKAŞ (Şefik Oğlu)

                   Abdulmenaf KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Ali İNAL(Abdulkadir Oğlu)

                   Emrullah KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Türkan KARAKAŞ (Selahattin Kızı)

                   Pınar KARAKAŞ (Mehmet Kızı)

                   Gıyasettin KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Mehmet KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Cahit POLAT (Tahsin Oğlu)

                   Turgut KARAKAŞ (Mehmet Oğlu)

                   Ahmet KARAKAŞ (Şefik Oğlu)

                   Abdulmenaf KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Mehmet Şirin KARAKAŞ (Abdulkaadir Oğlu)

                   Asım KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Sedat KARAKAŞ (Mehmet Oğlu)

                   Emrullah KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Gıyasettin KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Asım KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Şeyhmus KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Ali İNAL (Abdulkadir Oğlu)

                   Gıyasettin KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Şeyhmus KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Erdal KARAKAŞ (Abdullah Oğlu)

                   Abdullah KARAKAŞ (Abdulkadir Oğlu)

                   Mehmet KARAKAŞ (Hasan Oğlu)

                   Ferat KARAKAŞ (Mehmet Oğlu)

                   Salim KARAKAŞ (Abdulkadir Oğlu)

                   Şehmus KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Abdullah KARAKAŞ (Abdulkadir Oğlu)

                   Savaş KARAKAŞ (Adem Oğlu)

                   Mülkesim KARAKAŞ (Mehmet Kızı)

                   Abdulgani KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Abdulkadir KARAKAŞ (Adem Oğlu)

                   Fahriye KARAKAŞ (Ali Kızı)

                   Mehtap KARAKAŞ (Adem Kızı)

                   Necat KARAKAŞ (Mehmet Oğlu)

                   Volkan KARAKAŞ Adem Oğlu)

                   Ali KARAKAŞ (Şeyhmus Oğlu)

                   Ali KARAKAŞ (Şeyhmus Oğlu)

                   Erdal KARAKAŞ (Abdullah Oğlu)

                   Mustafa KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Abdullah KARAKAŞ (Mehmet Oğlu)

                   Asım KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Leyla KARAKAŞ (Mehmet Kızı)

                   Muharrem KARAKAŞ (Adem Oğlu)

                   Mehmet KARAKAŞ (Hamit Oğlu)

                   Mustafa KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Abdulgani KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Abdulmenaf KARAKAŞ (Abdurrahman Oğlu)

                   Ülmiye KARAKAŞ (Hamit Kızı)

                                                                                                                          TOPLAM: 14867,39

8404/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.08.2014   Karar No: 484

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3341 hak sıra no.lu petrol arama sahası içerisinde yer alan Güney Kırtepe-13 ve Güney Kırtepe-14 no.lu kuyuların lokasyonu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan, Eğil Asliye Hukuk ve Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları alınan, Diyarbakır ili, Eğil İlçesi, Musan Köyündeki 285 no.lu parselin 11210,40 m²’lik (mülkiyet) kısmının ve Diyarbakır ili Kocaköy İlçesi, Ekinciler Köyündeki 526 no.lu parselin 7746,27 m²’lik (mülkiyet) kısmının olmak üzere toplam 18956,67 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 03.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Eğil Asliye Hukuk ve Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2000 ve 1/10000 ölçekli haritalarda hudutları gösterilen Diyarbakır ili, Eğil İlçesi, Musan Köyündeki 285 no.lu parselin 11210,40 m²’lik (mülkiyet) kısmının ve Diyarbakır ili Kocaköy İlçesi, Ekinciler Köyündeki 526 no.lu parselin 7746,27 m²’lik (mülkiyet) kısmının olmak üzere toplam 18956,67 m²’lik arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Eğil

Köyü    : Musan Köyü

               

Parsel No.  Malikleri                                                                               İstimlaki istenen miktar (m2)

     285        Sevgi EREN (Zülfükar Kzı)                                                                 11210,40

                   Ender EĞİLLİ (Nadir Kızı)                                                                        

                   Behiye Jülide GÜNENÇ (Behzat Kızı))

                   Arif Cengizhan EĞİLLİ (Abdurrahman Şeref Oğlu)

                   Nurcan HATUNOĞLU (Nezir Kızı)

                   Veysi ŞEN (Mehmet Oğlu)

                   Berfin Cemin EĞİLLİ (Cem Kızı)

                   Ömer Şahin EĞİLLİ (Abdurrahman Şeref Oğlu)

                   Mehmet DOĞRU (Hüseyin Oğlu)

                   Dilay İSKENDEROĞLU (Serdal Kızı)

                   Ebru Banu ÖZEN (Şinasi Kızı)

                   Zehra Berna EĞİLLİ ODABAŞI ( Şinasi Kızı)

                   Murat EĞİLLİ (Nevzat Sezai Oğlu)

                   Fırat EĞİLLİ (Nevzat Sezai Oğlu)

                   Şule EĞİLLİ (Behzat Kızı)

                   Nadir Savaş EĞİLLİ (Abdurraman Şeref Oğlu)

                   Servet EĞİLLİ (Mustafa Oğlu)

                   Can EĞİLLİ (Şinasi Oğlu)

                   Recai EĞİLLİ (Tayfur Oğlu) (Ölü) Mirasçıları

                   Hadiye EĞİLLİ

                   Emine İlkiz EĞİLLİ (ÖLMEZ)

                   Fatma Jale EĞİLLİ (ALGÜN)

                   Ayşe Berivan EĞİLLİ

                   Uğur Zafer EĞİLLİ

                   Güler ÇOBAN (Nezir Kızı)

                   Şahin ÇOBAN (Nezir Oğlu)

                   Abdulhalik EĞİLLİ (Zülfükar Oğlu)

                   Mehtap ÇOBAN ( Mehmet Nazif Kızı)

                   Semra DÜZELLİ ( Mustafa Kızı)

                   Suat EĞİLLİ ( Nevzat Sezai Oğlu)

                   Eda YILDIRIM (Nevzet Sezai Kızı)

                   Nüket ÖZBUTAK (Mehmet Nazif Kızı)

                   Damla YILMAZ ( Serdal Kızı)

                   Enis EĞİLLİ (Behzat Oğlu)

                   Abdulkadir YILMAZ (ABDULLAH Oğlu)

                   Mustafa Kemal EĞİLLİ (Behzat Oğlu)

                   Niyazi KILIÇ (İsmail Oğlu)

                   Ulkü Işıl BULUTTEKİN (ŞİNASİ Kızı)

                   Vasfiye YARDIM ( Mehmet Kızı)

                   ESK Yapı İnşaat Özel Eğitim Petrol Tarım Hayvancılık

                   Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.

                                Sunullah Nafiz EĞİLLİ (Ali Oğlu)

                   Tahsin ÇOBAN ( Nezir Oğlu)

                   Nur Pınar YAZICIOĞULLARI ( Abdurrahman Şeref Kızı)

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Kocaköy

Köyü    : Ekinciler Köyü

                  

Parsel No.  Malikleri                                                                                   İstimlaki istenen miktar (m2)

     526        Nezir EKİNCİ (İbrahim Ekinci Nezir Oğlu)                                             7746,27

                                                                    TOPLAM:                                              18956,67

8405/1-1

—————

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin M39-d2,d3 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 29.08.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

8403/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:171/2 Merdivenköy Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Beyaz Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Anadolu Caddesi No:40 Kat:7 Daire 707 Bayraklı / İZMİR adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Cen Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Barbaros Mahallesi Ahlat Sokak.No.1/A Varyap Meridyen Sitesi E Blok Kat:14 Daire:102 Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/3/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Barbaros Mah. Morsümbül Sok. Deluxia Palas K:4 D:170 Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi OMC Petrol Ürünleri Anonim Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/4/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Barbaros Mahallesi Ahlat Sokak.No.1/A Varyap Meridyen Sitesi E Blok Kat:14 Daire:102 Ataşehir/İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ nin 7/7/2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘Benzin Türlerine Etanol Harmanlaması Hakkında Tebliğ’’ kapsamındaki bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler neticesinde, adı geçen tebliğin altıncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen hükümler gereğince 2013 yılında teslim aldığı ve teslim ettiği yerli tarım ürünlerinden imal edilmiş etanol ile tebliğ hükümleri gereği teslim aldığı ve teslim ettiği harmanlanmış benzin miktarlarına ilişkin yeminli mali müşavir raporlarını ibraz etmediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İbraz edilmediği tespit edilen YMM raporunun tebliğ tarihinden itibaren tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

YMM raporunun süresi içerisinde ibraz edilmemesi halinde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/5/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Yukarı Dudullu Mah. (Yenişehir Mah.) Özgür Sokak. No:17 Kat:5 Ataşehir/İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ nin 7/7/2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘Benzin Türlerine Etanol Harmanlaması Hakkında Tebliğ’’ kapsamındaki bildirim yükümlülüklerine ilişkin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler neticesinde, adı geçen tebliğin altıncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen hükümler gereğince 2013 yılında teslim aldığı ve teslim ettiği yerli tarım ürünlerinden imal edilmiş etanol ile tebliğ hükümleri gereği teslim aldığı ve teslim ettiği harmanlanmış benzin miktarlarına ilişkin yeminli mali müşavir raporlarını ibraz etmediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İbraz edilmediği tespit edilen YMM raporunun tebliğ tarihinden itibaren tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi gerekmekte olup; süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

YMM raporunun süresi içerisinde ibraz edilmemesi halinde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca söz konusu kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/6/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Dökümcüler Sitesi 106/1 Sokak No.14 Işıkkent Bornova/İZMİR adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/7/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Beş Ocak Caddesi No:4 Yüreğir / ADANA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Akdeniz Damla Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/8/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Dağkaya Mahallesi (Köyü) 4/2 Kazan/ANKARA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Anatolia Madeni Yağ Petrol Kimya Nakliyat Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/9/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Alanı 21. Cadde No:8 Döşemealtı/ANTALYA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Antalya Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/10/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Ortakonak Mahallesi 14332. Sokak No:19 Karatay/KONYA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Bartu Kimya Madeni Yağ Ambalaj Nakliye ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Kaynak Saptama Bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/11/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Gönen Bandırma Karayolu Tuzakçı Köyü Bandırma Kavşağı Gönen/BALIKESİR adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Biz-Bio Alternatif Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/12/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında 54 Sokak No:4 Merkez Mahallesi Sasalı Çiğli/İZMİR adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Caner Gıda Tekstil İnşaat Enerji Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/13/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Anberinarkı Köyü Yanıkkışla Mevkii Kadirli/OSMANİYE adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Emirler Madeni Yağ Sanayi İmalat İthalat İhracat Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/14/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi 5. Blok No:29 İSTANBUL adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/15/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Hasantepe Mahallesi Tıraz Yolu 1. Km. Domaniç/KÜTAHYA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Mar Madeni Yağ İmalatı Nakliye Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/16/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Urganlı Kasabası Gürsel Mahallesi Atatürk Caddesi No:125 Turgutlu/MANİSA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Me-sa Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/17/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İkinci Organize Sanayi Bölgesi Celal Doğan Bulvarı Güney 5. Cadde No:20 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Metyağ Kimya Madeni Yağlar Aky. Ür. Tur. İnş. Taahhüt Tekstil Gıda Taşımacılık Hayvancılık Eğitim Hizm. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/18/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Bozburun Mahallesi 7114 Sokak No:7 Merkez/DENİZLİ adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Murat TUNǒ un bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/19/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Saha Mahallesi Çay Sokak No.31/2 Nizip/GAZİANTEP adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Nev-Oil Petrol Kimya Otomotiv Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/20/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında 1. Organize Sanayi Bölgesi Sam Mezrası Yolu No:3 Başpınar Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Nitro Oil Madeni Yağları ve Petrol Ürünleri İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/21/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi 61. Sokak No:37 SAMSUN adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Pakpet Kimya Gıda ve Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/22/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Organize Sanayi Bölgesi 1.Bulvar No:17 İstasyon Merkez/MARDİN adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Karaşin İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/23/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Yeni Sanayi Sitesi Kayseri Yolu 5. Km. D-1 Blok No.18 Boğazlıyan / YOZGAT adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Kaya Petrol ve Petrol Ürünleri İmalat İnşaat Metal Madencilik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin (Tasfiye Halinde) bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/24/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Balkan Caddesi No:9/1 Yazıbaşı Beldesi Torbalı/İZMİR adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Tilah İnşaat Turizm Dayanıklı Tüketim Malları Biyoenerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/25/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İvedik Organize Sanayi Bölgesi Öz Anadolu Sanayi Sitesi 682.Sokak No.13 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Tuana Madeni Yağ İmalat İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2013 Yılı Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen 2013 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde; yürürlükteki lisanslar için Petrol Piyasası Bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yürürlükte olmayan lisanslar için ise Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

8361/26/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine alınacak Öğretim Üyelerine ilişkin 12.09.2014 tarih ve 29117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda aşağıda belirtilen şekilde değişiklik yapılmıştır.

 

  SEHVEN YAYIMLANAN

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Alman Dili Eğitimi alanında doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

  OLMASI GEREKEN

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Alman Dili ve Edebiyatı alanında doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

1

Almanca ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

8439/1-1