16 Eylül 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29121

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Uşak Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Konya Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır. İlgili adayın,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları, gerekmektedir.

İlgili adayın;

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Program

Unvanı

Adet

İşletme Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Prof. Dr.

1

8402/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

Adıyaman ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 12/11/2013 tarihinde 2013/138962 İhale Kayıt No ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme ve Sonrası” ihalesi kapsamında, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu ekinde sahte dilekçe sunduğu 12/03/2014 tarihli ve 2014/UH.I-1365 sayılı Kurul Kararı ile tespit edilen, bu fiili ile de 4734 sayılı Kanunun 17’inci maddesinin (b) ve (c) bendlerinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunan ve söz konusu ihalede Ortak Girişimi (İş Ortaklığını) oluşturan;

- VEYSEL Müteahhitlik Yemekçilik Temizlik Nakliyat Turizm Otomotiv Tekstil Gıda İnşaat Elektrik Bilgisayar Hayvan Su Ürünleri Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adres: Gazikent Mah. Eski Nizip Yolu Üzeri Mobilyacılar Sitesi No: 42/1 Şehitkamil/GAZİANTEP, Gaziantep Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 29623, Oda Sicil No: 30085, Vergi Dai./No: Şehitkamil V.D./ 190 056 3738’ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Burcu Ece VURAL (T.C. Kimlik No: 38678204604)’a;

- MERTÜRK Temizlik Yemek İnşaat Akaryakıt Taşımacılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adres: Bahçelievler Mah. 935. Sok No: 5/1 Merkez/ADIYAMAN, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No: 4739-ADIYAMAN, Oda Sicil No:5192, Vergi Dai./No: Adıyaman V.D./ 619 052 8375)’ne;

- ÖZ EMİN Temizlik Yemek Bilgi İşlem İnşaat Gıda Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adres: Sıratut Mah. 409. Sok. No: 37 Merkez/ADIYAMAN, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No. 3856 - ADIYAMAN, Oda Sicil No: 3931, Vergi Dai./No: Adıyaman V.D./ 333 062 0272) 'ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip ortağı İbrahim ALTUN (T.C. Kimlik No: 12700418924)’a,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58’inci maddesi gereğince verilen ve 17/05/2014 tarihli 29003 Resmi Gazete’de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 15/07/2014 tarihli ve Esas No: 2014/852 sayılı “Dava konusu işlemin; ... YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI” yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı’nın 02/09/2014 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

8360/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————