12 Eylül 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29117

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


24 KALEM MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M² YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TIBBI SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


2014 YILI YOL YENİLEME KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE 6 ADET İŞ MAKİNASI VE 1 ADET HARİTA MÜHENDİSİ İLE 2 ADET HARİTA TEKNİKERİ ÇALIŞTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


GÖLBAŞI-MALATYA İSTASYONLARI ARASINDA 3000 ADET GERİLİM ALMALI MAKİNALI RAY ALIN KAYNAĞI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:


MİNİBÜS SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


17 KALEM REDÜKTÖRLÜ MOTOR GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DÖKME MADENİ YAĞ İLE KOMATSU YEDEĞİ SATIN ALINACAK VE KULLANIM DIŞI (TROLEY TÜVENAN NAKİL SERVİSİ MALZEMESİ) SATIŞI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TCDD. 2. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 10 ADET 60 E1 LİK RAYA UYGUN r=300 YARI ÇAPLI BETON TRAVERSLİ BASİT MAKAS ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ARSA SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


İÇİ TEFLON KAPLI BORU, VANA VE FİTTİNGS MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


RESTORASYON KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Tokat Zile Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Serdivan Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILIGÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 15 baş Safkan Arap tay açık artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 23.09.2014 günü saat 13.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Alım - Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Geçici teminat tay başına 15.000,00.-TL. dir.

4 - Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanını ibraz etmesi.

b) Bu işe ait geçici teminat vermesi

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini vermesi.

ç) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması.

6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

İlan olunur.

ADRES:

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü

                  Mahmudiye/ESKİŞEHİR

Tel    : 0222 611 30 77

Faks  : 0222 611 30 29

8275/1-1


24 KALEM MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğü ihtiyacı 24 kalem mutfak ve çamaşırhane malzemesi, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnameler ile Ofisimiz tip ticari şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 23.09.2014 Salı günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6) Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile teslim süreleri teklif mektubunda belirtilecektir.

7) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8266/1-1


ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M² YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 Ada, 141 Parselde kayıtlı 521,18 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak yeni bina inşaatı yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 10.10.2014 günü saat 10:30’a kadar Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak Koloğlu İş Merkezi B Blok No: 4/3 Merkez/ELAZIĞ” adresindeki Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkanlığına vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı “Nailbey Mah. Gazi Cad. No: 3 Merkez/ ELAZIĞ” adresindeki İlbey Otel Çaydaçıra Toplantı salonunda 17.10.2014 günü saat 14:30’da açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8267/1-1


TIBBI SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi/Hastanelerinin ihtiyacı için ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle Tıbbı Sarf Malzemesi satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmalar İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar şartnamede istenen numuneleri 29 Eylül - 01 Ekim 2014 tarihleri arasında, en geç 01.10.2014 tarih saat 12:00’ye kadar Teşhis Tedavi Hizmetleri Koordinatörlüğüne teslim edeceklerdir.

6 - Firmaların, tekliflerini en geç 13.10.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

7 - Teklifler aynı gün saat 15:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

8 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

9 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

10 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8268/1-1


2014 YILI YOL YENİLEME KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE 6 ADET İŞ MAKİNASI VE 1 ADET HARİTA MÜHENDİSİ İLE 2 ADET HARİTA TEKNİKERİ ÇALIŞTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/111243

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

2014 Yılı Yol yenileme kapsamında Gökçedağ-Dursunbey ve Gazallidere-Nusrat istasyonları arası yol yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet Ekskavatör, 1 adet Greyder,1 adet Titreşimli Silindir, 1 adet Ekskavatör Beko (yükleyici),1 adet Kamyon (7 Tonluk) ve 1 adet Harita Mühendisi ile 2 adet Harita Teknikeri (Teknik Şartnameye göre) çalıştırılması hizmet alım işidir.76 Gün süreyle çalışılacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 23/09/2014 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8269/1-1


GÖLBAŞI-MALATYA İSTASYONLARI ARASINDA 3000 ADET GERİLİM ALMALI MAKİNALI RAY ALIN KAYNAĞI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:

30/09/2014 tarih, saat: 14.00’da Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2014/107424

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası               :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                   :  0 422 2124816

d) Elektronik Posta Adresi     :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı; Gölbaşı-Malatya İstasyonları Arasında 3000 Adet Gerilim almalı Makinalı Ray Alın Kaynağı Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD.5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna 30/09/2014 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8025/1-1


MİNİBÜS SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız sabit kıymetlerinde kayıtlı olup, ekonomik ömrünü doldurmuş olan 1992 model İnternational Marka Vasıta (Minibüs) Açık İhale usulü ile satılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 MERKEZ/ KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası   :  3862216130 - 3862216138

ç) İhale dokümanının

    görülebileceği adres            :  Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - Kırşehir

b) Tarihi ve saati                     :  22.09.2014 - 14:00

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya aslı idarece görülmüş suretlerini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a - Teklif vermeye yetkili Gerçek veya Tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri veya imza beyannamesi

b - Bağlı bulunduğu Oda veya Sanayi Odası Belgesi

c - Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesi

d - İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi

e - Vekaleten ihaleye katılması halinde Noter Onaylı Vekaletname

f - Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

g - Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

5.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

10 - İhalede, gerektiğinde açık artırma ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - Bu ihale, 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8257/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde, “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir.

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Menekşe köyü, 264 ada 1 parselde (14.450,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

50.000,00

500,00

14.10.2014 - 14.00

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Yemişkumu Mahallesi,  648 ada 1 parselde (10.154,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

30.000,00

500,00

21.10.2014 - 14.00

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Yemişkumu Mahallesi,  649 ada 1 parselde (11.343,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

30.000,00

500,00

22.10.2014 - 14.00

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Yemişkumu Mahallesi,  650 ada 1 parselde (12.652,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

35.000,00

500,00

23.10.2014 - 14.00

Zonguldak ili, Kozlu ilçesi, Aşağıçayır köyü, 3031 parselde (759,87 m2) kayıtlı taşınmaz.

5.000,00

200,00

04.11.2014 - 14.00

Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Hisarönü Mahallesi, 2545 parselde (2.710,00 m2) kayıtlı taşınmaz.

10.000,00

200,00

05.11.2014 - 14.00

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3 - Satışa konu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar kapalı zarf içerisinde ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - İhaleye katılabilmek için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “Satışa Konu Taşınmazın İsmi, İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

6 - ADÜAŞ teklif verme sürelerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce duyurulur.

7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

8 - Yabancılara taşınmaz satışı tapu kanunu ve diğer ilgili mevzuata tabidir.

9 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr

8253/1-1


17 KALEM REDÜKTÖRLÜ MOTOR GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 17 Kalem Redüktörlü Motor Grubu Malzeme %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.09.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8165/1-1


DÖKME MADENİ YAĞ İLE KOMATSU YEDEĞİ SATIN ALINACAK VE KULLANIM DIŞI (TROLEY TÜVENAN NAKİL SERVİSİ MALZEMESİ) SATIŞI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No.111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elimakikmal@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın a)-

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya

No

İhale Tarih

Saati

Teslim

Süresi

1-

1 Kalem Dökme Madeni Yağ Alımı (Süper Sarj SAE 30)

113411

2014-1702

29.09.2014

14.00

270

Gün

2-

40 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

113413

2014-1703

30.09.2014

14.00

180

Gün

3-

4 Kalem Kullanım Dışı (Troley Tüvenan Nakil Servisi Malzemesi) Satışı

-------

2014-1704

14.10.2014

14.00

30

Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin yapılacağı yer       : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan),Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8200/1-1


TCDD. 2. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 10 ADET 60 E1 LİK RAYA UYGUN r=300 YARI ÇAPLI BETON TRAVERSLİ BASİT MAKAS ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                  :  2014/114781

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi               :  www.tcdd.gov.tr/

İhale konusu malın adı ve miktarı    :  TCDD. 2. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 10 ADET 60 E1 LİK RAYA UYGUN r=300 YARI ÇAPLI BETON TRAVERSLİ BASİT MAKAS TEMİNİ İŞİ.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 09.10.2014 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 300,00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8204/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:

Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında Mesken Sahası (E: 1.80 H: Serbest)’na isabet eden 2.180.000,00 TL muhammen bedelli, 65.400,00 TL geçici teminatlı, Çaybaşı Mahallesi 37368 ada 3.110,21 m2 miktarındaki 7 nolu parselin, 2886 Sayılı İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır.

Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

İhale 24.09.2014 Çarşamba günü saat 15.15'de Meram Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Meram Belediye Encümenince yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

a. T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

b. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,

c. İkamet Belgesi (Türkiye'de adres göstermek ),

ç. Geçici teminatı yatırmış olmak,

d. İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

e. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri

f. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri

TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLMESİ

İhaleye katılacak isteklilerin, ihale günü olan 24.09.2014 Çarşamba günü saat 12.30'a kadar teklif mektuplarını, Meram Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.

ÖDEME SEKLİ

İhale bedelinin % 25'i peşin kalanı 12 eşit taksitle ödenecek olup, sözleşme vergisi (0,00948), damga vergisi (0,00569), basın bedeli, KDV (%18) ve kesin teminat (%6) peşin olarak ödenecektir.

İlan olunur.

8219/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1) Mülkiyeti Belediyemize ait, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 64470 ada 4 parseldeki B-9 blokta 67 konut ve C-12 blokta 71 konut olmak üzere toplam 138 adet konut toplu olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2) Söz konusu 138 adet konutun toplu olarak muhammen bedeli 15.720.000,00 TL dir.

3) Geçici teminat, (Devlete ait mal satış, Trampa, Kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 18. Maddesi (RG-24/03/2004-25412) gereğince) muhammen bedeli % 20 olup 3.144.000,00 TL dir.

4) İhale 25.09.2014 Perşembe günü saat 14.00 den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3. kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

5) Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 20.000.00,-TL karşılığında temin edilebilir.

6) İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 25.09.2014 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir.

7) İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminatı veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00_ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

8) İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, Tapu, K.D.V gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

9) İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

10) İhaleye girmek isteyen;

A - Gerçek Kişi olması halinde; ilgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, imza sirküsü (Noterden) ve Mali durum yeterlilik belgesi

B - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde,

a) Kanuni İkametgahı olması

b) İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dış İşleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığından Türkiye’de mülk edinebileceğine dair izin belgesini ibraz etmeleri.

c) Mali durum yeterlilik belgesi.

C - İsteklilerin bir şirket olması halinde,

a)İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi.

b) Şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “ Vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerin ibrazı gerekmektedir.

c) İstekli tüzel kişi olması halinde, tüzel kişi ikametgah belgesi ve tüzel kişiliği gerçek şahıs temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

d) İsteklilerin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde şartnamenin 2. Maddesinin (A) fıkrasının (b) bendindeki yabancı uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte ( Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili Resmi Makamlardan alınan belgenin ibrazı.

e) Mali durum yeterlilik belgesi

D - İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde,

a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından İhale İlanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı.

b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı.

c) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noter tasdikli suretinin ibrazı.

d) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsile yetkili kılınanların Noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

e) Mali durum yeterlilik belgesi

E - İsteklinin ortak girişim olması halinde; ortaklık beyannamesi ve tüzel kişiliği temsil yetkisine sahip kişilerin, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir belge ile ortaklık sözleşmesi ve Mali durum yeterlilik belgesi vermeleri gerekmektedir.

F - Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

11-KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına (Encümene) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2 - Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

İlanen Duyurulur.

8186/1-1


İÇİ TEFLON KAPLI BORU, VANA VE FİTTİNGS MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Ekstraksiyon Servisindeki sülfürik asit hatlarının yenilenmesi için izometrik çizime göre içi teflon kaplı boru, vana ve fittings malzemesi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 18 Eylül 2014 Perşembe günü saat 14.30 olup, istekliler belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

8192/1-1


RESTORASYON KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 10.09.2008 tarih ve 26993 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, aynı yönetmeliğin 25. maddesi Gereği “Açık Teklif Yöntemi” ile 30 yıllığına restorasyon karşılığı kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır.

İLİ                                          :  Mersin

İLÇESİ                                   :  Akdeniz

MAHALLE                            :  Nusratiye

CİNSİ                                     :  Kargir Ortaokul

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)             :  2.137,00 m2

ADA NO                               :  56

PARSEL NO                         :  2

VAKIFLAR MECLİSİ

KARARININ TARİHİ          :  05.02.2013

NO’SU                                   :  47-73

MUHAMMEN BEDEL        :  4.502.714,58 TL (Dörtmilyonbeşyüzikibinyediyüzondört TL, Ellisekiz Kuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT               :  135.081,44 -TL (Yüzotuzbeşbin seksenbir Türk Lirası, Kırkdört Kuruş’dur;

İHALE TARİHİ VE SAATİ :  25.09.2014 günü Saat 14.00’de

ASGARİ İSTENENLER       :  Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisi’nin 05.02.2013 tarih ve 47–73 sayılı kararı ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20. maddesine istinaden;

1 - Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere, ilk (3) yıl içerisinde eski eser tescilli taşınmaza ait ihtiyaç duyulan rölöveleri güncelleyip yeni verilecek işleve göre restorasyon projesi oluşturması, restitüsyon, restorasyon, güçlendirme ve tesisat projelerinin hazırlatılması ile Bölge Müdürlüğü, Belediye ve Bölge Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna onaylatılması, restorasyonun bitirilerek vakıf kültür varlığının koruma kurulunca verilecek fonksiyon doğrultusunda tüm izinlerin alınarak işletmeye açılması, aksi takdirde yapılan sözleşmenin fesh edilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatların İdaremize terk ve teberru edilmesi, ödenen kira ve yatırılan teminatın İdaremize irad kaydedilmesi,       

2 - 3 yıl proje hazırlanması, gerekli izinlerin alınması ile restorasyon veya onarım süresi, 10 yıl amorti süresi ve 17 yıl da kar etme (İşletme) süresi olmak üzere toplam 30 yıllığına restorasyon veya onarım karşılığı kiralama modeline göre değerlendirilmesi,

 3 - Taşınmazın belediyesince imar uygulamasına tabi tutulması ve 3194 sayılı İmar Kanunu gereği kamuya bedelsiz terkini gerekebilecek alan oluşması halinde bedeli ekspertiz değeri üzerinden yüklenicisince ödenmesi, bu ve benzer nedenlerle yüklenicisince, işletme süresinin uzatılması veya kira bedellerinin düşürülmesine yönelik herhangi bir talebin yapılmaması,

4 - Sözleşmenin imzalanmasını müteakip kira ödemelerinin,

1’inci yıldan 3’üncü yılın sonuna kadar aylık 2.500.-TL ve sabit kira alınması,

4’üncü yıl aylık 15.000.-TL kira alınması,

5’inci yıldan itibaren 30.’uncu yılın sonuna kadar aylık kiranın, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan “ÜFE” (Oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) oranı dikkate alınarak belirlenecek bedelden kira alınması,

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların idareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın idareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

6 - Sözleşme tarihinden itibaren, restorasyon bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, restorasyon sonrasında “imarına uygun” fonksiyonda kullanılması,

7 - Restorasyon ve yatırımla ilgili her türlü vergi, harç, giderler ve finansmanın yüklenicisince karşılanması,

8 - Sözleşme süresi sonunda eski eser tescilli taşınmazın bakımlı bir şekilde ve bila bedel İdarenin tasarrufuna terk edilmesi,

Şartları doğrultusunda restorasyon karşılığı 30 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye iştirak edecek istekliler;

1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Serkan Apt. No: 51/B Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantı salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.

2. Şartname ve tüm ekleri saat 09:30 ile 12:00 ve 13:30 ile 16:30 saatleri arasında Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Serkan Apt. No: 51/B Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecektir ve 500 TL şartname bedeli Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C Vakıflar Bankası Adana Şubesinde bulunan TR 150001500158007273699678 nolu bankomat hesabına yatırılması ile temin edilebilecektir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 25.09.2014 günü Saat 14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır)

b) Kanuni ikametgah belgesini vermesi, (2014 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi,

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (2014 yılında alınmış)

e) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirkülerini vermesi (2014 yılı tasdikli).

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi. (İhale dokümanı EK-1)

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (İhale dokümanı EK-2)

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden temin edilecek yer gördü belgesi. (İhale dokümanı EK-3)

j) 135.081,44,-TL tutarında Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C.Vakıflar Bankası Adana Şubesinde bulunan TR 150001500158007273699678 nolu bankomat hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) geçici teminat banka dekontu veya Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına (İhale dokümanı Ek-4) örnek forma göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) (İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir)

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, h, i, j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

l) Şartnamedeki (İhale dokümanı EK-5) örnek forma uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi.

m) Mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini, ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak Banka Referans mektubu ile Genel Müdürlük teyit yazısı.Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin d, e ve f bentlerinde istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylatmış olması gerekir.( İhale dokümanı EK-6)

n) İhale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

İsteklilerin iş deneyim belgesine sahip olmamaları veya restorasyonu alt yüklenicilere yaptırmaları halinde, restorasyon konusunda yeterli deneyime ve iş deneyim belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracaklarına dair taahhütname. (İhale dokümanı EK-7)

5) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6) İşbu ilana ait ilan bedelleri dâhil tüm giderler (ihale karar pulu) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

8150/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 13,76 TL ile en çok 207.533,33 TL arasında değişen; 24.09.2014 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,38 TL, en çok 20.753,33 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, atv, mobilet, kamyon, panelvan, motosiklet, minibüs ve römork vb. 30 adet araç; açık artırma suretiyle, Halk Eğitim Merkezi Şehit Ressam Hasan Rıza Salonu Saracı Paşa Mah. Kargı Baba Tekke Sok. No:1 Kıyık Caddesi EDİRNE adresindeki ihale salonunda 25/09/2014 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekâletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

7788/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Tokat Zile Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tabloda belirtilen, Mülkiyeti Zile Belediyesi’ne ait, 1-10 sıra nolu, 10 (On) adet taşınmaz malın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca, Açık Teklif Usulü ile 29/09/2014 Pazartesi günü Saat 10:00’dan itibaren, sırasıyla hizalarındaki Muhammen Bedeller üzerinden, Zile Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.

2 - Satış İhalesine ait şartname, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz destek hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ihaleye katılmak isteyenler ihale dokümanlarını almak mecburiyetinde olup aşağıda belirtilen ücreti ödemek kaydıyla temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri (İhalenin yapıldığı tarih esas alınarak geriye doğru 6 (altı) ay içinde alınmış olmak şartıyla) kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.

4 - İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır ve şartları da kabul etmiş sayılır.

A) Gerçek kişilerden; 1) İkametgâh Belgesi, 2) Nüfus Cüzdan Sureti, 3) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, 4) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, 5) Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

B) Tüzel Kişilerden; 1) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden) alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2) Şirketlerden; Noter tasdikli imza beyannamesi, 3) Derneklerden; İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 5) Derneklerden; tüzüğünün noter tasdikli sureti, 6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 7) Tüzel Kişi adına ihaleye katılan yetkilinin; Genel Kurulca gayrimenkul alması yönünde yetkilendirildiğine dair tüzel kişi Genel Kurul kararının noter tasdikli sureti 8) Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

C) Ortak Girişimlerden; 1) Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 2) Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

D) Yabancı istekliler için; Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) ve (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

5 - Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri oluşturan dosyayı en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Belediyemiz 1. katında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde peşin satılarda ihale bedelini taksitli satışlarda ihale bedelinin yarısını ödeyecek ve taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.

9 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

10 - Belediyemize ait taşınmaz malların satışı ile her türlü vergi resim ve harç vb alıcısına aittir

11 - İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

İlan olunur.

NOT: İhale bilgileri www.zilebel.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

 

Sıra

No

Mahalle/

köy

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Belediye hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

İhaleye çıkış

Bedeli (TL)

Tahmini

Bedeli (TL)

Geçici

Teminatı (TL)

Ödeme Şekli

Doküman

Bedeli (TL)

1

Şeyhali

Tunç sokak

736

2

135

Tam

Kargir dükkan

İmarlı

Adet 290.000.00

290.000.00

8.700,00

Peşin alınacaktır

50,00

2

Güvenevler

 

409

9

3146,92

Tam

Arsa

İmarlı

M2 380.00

1.195.829,60

35.875,00

1/2 peşin kalanı 1er ay ara ile 3 taksit halinde

50,00

3

Yunus emre

Yunus emre

642

2

1.957,72

Tam

Arsa

İmarlı

M2 235,00

460.064,20

13.802,00

1/2 peşin kalanı 1er ay ara ile 3 taksit halinde

50,00

4

Uzunköy

Armutluseki

144

5

7038,52

Tam

Tarla

İmarsız

Dönüm 550.00

3.871.20

117,00

Peşin alınacaktır

10.00

5

Uzunköy

Armutluseki

144

4

6.617,56

Tam

Tarla

İmarsız

Dönüm 550.00

3.639,70

110,00

Peşin alınacaktır

10.00

6

Uzunköy

Armutluseki

144

3

3554,98

Tam

Tarla

İmarsız

Dönüm 550.00

1.955,24

59,00

Peşin alınacaktır

10.00

7

Uzunköy

Armutluseki

144

2

4788,52

Hisseli

403/448=4.307.50 m2

Tarla

İmarsız

Dönüm 550.00

2.369,20

72,00

Peşin alınacaktır

10.00

8

Uzunköy

Armutluseki

144

1

3.136,66

Tam

Tarla

İmarsız

Dönüm 550.00

1.725,20

52,00

Peşin alınacaktır

10.00

9

Uzunköy

Armutluseki

143

2

5.093,23

Tam

Tarla

İmarsız

Dönüm 550.00

2.801,30

85,00

Peşin alınacaktır

10.00

10

Uzunköy

Armutluseki

143

1

5.489,55

Tam

Tarla

İmarsız

Dönüm 550.00

3.019,30

91,00

Peşin alınacaktır

10.00

8270/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Serdivan Belediye Başkanlığından:

1 - Sakarya ili Serdivan İlçesi Belediye Encümeninin 26.08.2014 tarih ve 263 sayılı kararı ile Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıdaki listede bilgileri mevcut 2 (iki) adet taşınmazın (arsanın) satışı sırası ile, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine (açık teklif usulüne) göre yapılacaktır.

2 - İhale, Belediye Encümeni huzurunda 23 EYLÜL 2014 Salı günü saat 14.30’da Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3 - Satılacak taşınmazların (arsaların) listesi ve durumları;

 

2886 sayılı D.İ.K.’nun 45’nci Maddesine Göre Satışı Yapılacak Taşınmazlar

Sıra No

Mahalle+Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Parsellerin

Kullanım Durumları

Yüzölçümü

M2

Muhammen

Bedeli TL

% 3 Geçici

Teminatı TL

1

Serdivan

Kemalpaşa Mah.

G24B23D4B

1551

1

Arsa

5.584,51

5.584.510,00

167.550,00

2

Serdivan

A.Alanı Mah.

G24B23A3D

1894

3

Arsa

3.831,08

4.214.698,00

294.000,00

TOPLAM

9.798.698,00

294.000,00

 

4 - Taşınmazların (arsaların) tahmin edilen (Muhammen) bedelleri yukarıda belirtilmiştir. Geçici teminat miktarı belirtilen her arsa için bedelin %3 (yüzde üç)’ü kadardır. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatını 23 Eylül 2014 Salı günü saat 14.00’e kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırması gerekmektedir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;

5.1 - Kanuni ikametgah sahibi olması.

5.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

5.2.1 - Gerçek kişi olması halinde ikametgah, nüfus sureti ve T.C. kimlik nosu.

5.2.2 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

5.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

5.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.2 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.4 - İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.

5.5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı irat (gelir) kaydedilir.

6 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 500,00 TL.sı karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartname ve eklerini almaları zorunludur.

7 - İstekli, sonuçlanan ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren, ihale bedelini peşinen veya 3 (üç) eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit ve diğer harçların tamamını 15 (on beş) gün içerisinde, kalan miktarın tamamını aylık taksitler halinde Belediye veznesine veya Belediyenin banka hesabına yatırmasına müteakip şartı ile taşınmaz ile ilgili tapuda ferağ işlemine izin verilecektir.

8 - İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını 23.09.2014 Salı günü saat 14:00’e kadar Belediye Gelirler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

9 – Taşınmazların (arsaların) ihalesine ilişkin her türlü ilan bedeli, harç, pul vs. masraflar istekliye aittir.

10 - İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29’uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.

13 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili 17’nci maddesi gereğince ilan olunur.

8199/1-1


4458 SAYILIGÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 23,45,-TL ile en çok 684.424,00,-TL arasında değişen; 23/09/2014 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,00,-TL en çok 68.442,00,-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Plastik kasa, Rulo kağıt, Cep Telefonu ve aksamları, Oto aksamı, Fren aksamı, Debriyaj aksamı, Kimyasal madde, Endüksiyon makinesi, Metal İşletme makinesi, Renk karıştırıcı, Alyan Anahtar, Ahşap palet, Konteyner, Metal Taşıma kasası, Güvenlik kiti, Tomruk vb.) 16 grup eşya açık artırma suretiyle Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu – Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 24/09/2014 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8213/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, alanı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü, ve ihale saati yazılı arsalar 2886 Sayılı Yasanın 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

 

Sıra No

Mahallesi

Ada

Parsel

Alanı (m2)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

HARBİYE

2839

3

1000

KONUT

KLASİK 4 KAT

2,000,000 TL

60,000 TL

25.09.2014

13:00

2

CEBECİ

2877

1

500

KONUT

KLASİK 4 KAT

600,000 TL

18,000 TL

25.09.2014

13:05

3

E.GAZİ

2877

2

574

KONUT

KLASİK 4 KAT

689,000 TL

20,670 TL

25.09.2014

13:10

4

E.GAZİ

2981

4

601

KONUT

KLASİK 4 KAT

601,000 TL

18,030 TL

25.09.2014

13:15

5

AYDINLAR

4814

1

955

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,242,000 TL

37,260 TL

25.09.2014

13:20

6

AYDINLAR

4814

2

838

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,090,000 TL

32,700 TL

25.09.2014

13:25

7

AYDINLAR

4814

20

528

KONUT

KLASİK 3 KAT

792,000 TL

23,760 TL

25.09.2014

13:30

8

AYDINLAR

4815

1

854

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,111,000 TL

33,330 TL

25.09.2014

13:35

9

AŞIKPAŞA

7212

1

662

KONUT

KLASİK 3 KAT

828,000 TL

24,840 TL

25.09.2014

13:40

10

AYDINLAR

7265

7

801

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,002,000 TL

30,060 TL

25.09.2014

13:45

11

AYDINLAR

7268

9

651

KONUT

KLASİK 3 KAT

814,000 TL

24,420 TL

25.09.2014

13:50

12

AYDINLAR

7268

10

653

KONUT

KLASİK 3 KAT

817,000 TL

24,510 TL

25.09.2014

13:55

13

AYDINLAR

7278

19

1383

KONUT

KLASİK 3 KAT

2,075,000 TL

62,250 TL

25.09.2014

14:00

14

O.TEMİZ

7431

1

880

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,144,000 TL

34,320 TL

25.09.2014

14:05

15

O.TEMİZ

7431

2

610

KONUT

KLASİK 3 KAT

793,000 TL

23,790 TL

25.09.2014

14:10

16

O.TEMİZ

7445

8

721

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,082,000 TL

32,460 TL

25.09.2014

14:15

17

O.TEMİZ

7445

9

641

KONUT

KLASİK 3 KAT

962,000 TL

28,860 TL

25.09.2014

14:20

18

METİN AKKUŞ

7447

8

695

KONUT

KLASİK 3 KAT

904,000 TL

27,120 TL

25.09.2014

14:25

19

METİN AKKUŞ

7447

10

700

KONUT

KLASİK 3 KAT

980,000 TL

29,400 TL

25.09.2014

14:30

20

METİN AKKUŞ

7447

11

700

KONUT

KLASİK 3 KAT

980,000 TL

29,400 TL

25.09.2014

14:35

21

METİN AKKUŞ

7447

12

785

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,178,000 TL

35,340 TL

25.09.2014

14:40

22

İLKADIM

7463

5

690

KONUT

KLASİK 3 KAT

932,000 TL

27,960 TL

25.09.2014

14:45

23

İLKADIM

7463

8

602

KONUT

KLASİK 3 KAT

873,000 TL

26,190 TL

25.09.2014

14:50

24

METİN AKKUŞ

7465

2

656

KONUT

KLASİK 3 KAT

919,000 TL

27,570 TL

25.09.2014

14:55

25

O.TEMİZ

7469

2

688

KONUT

KLASİK 3 KAT

964,000 TL

28,920 TL

25.09.2014

15:00

26

O.TEMİZ

7469

3

605

KONUT

KLASİK 3 KAT

847,000 TL

25,410 TL

25.09.2014

15:05

27

ÖVEÇLER

7499

1

930

KONUT

KLASİK 4 KAT

1,395,000 TL

41,850 TL

25.09.2014

15:10

28

ÖVEÇLER

7499

12

841

KONUT

KLASİK 4 KAT

1,262,000 TL

37,860 TL

25.09.2014

15:15

29

ÖVEÇLER

7500

11

901

KONUT

KLASİK 4 KAT

1,352,000 TL

40,560 TL

25.09.2014

15:20

30

ÖVEÇLER

7501

10

870

KONUT

KLASİK 4 KAT

1,305,000 TL

39,150 TL

25.09.2014

15:25

31

ÖVEÇLER

7504

1

891

KONUT

KLASİK 4 KAT

1,159,000 TL

34,770 TL

25.09.2014

15:30

32

ÖVEÇLER

7504

2

877

KONUT

KLASİK 4 KAT

1,141,000 TL

34,230 TL

25.09.2014

15:35

33

ÖVEÇLER

7504

3

795

KONUT

KLASİK 4 KAT

1,113,000 TL

33,390 TL

25.09.2014

15:40

34

ÖVEÇLER

7504

8

657

KONUT

KLASİK 4 KAT

986,000 TL

29,580 TL

25.09.2014

15:45

35

ÖVEÇLER

7508

5

1087

KONUT

KLASİK 4 KAT

1,631,000 TL

48,930 TL

25.09.2014

15:50

36

ZAFERTEPE

7711

8

530

KONUT

KLASİK 3 KAT

583,000 TL

17,490 TL

25.09.2014

15:55

37

ZAFERTEPE

7711

9

530

KONUT

KLASİK 3 KAT

583,000 TL

17,490 TL

25.09.2014

16:00

38

ZAFERTEPE

7711

10

530

KONUT

KLASİK 3 KAT

583,000 TL

17,490 TL

25.09.2014

16:05

39

HARBİYE

7946

12

581

KONUT

KLASİK 4 KAT

872,000 TL

26,160 TL

25.09.2014

16:10

40

ÖVEÇLER

7946

13

520

KONUT

KLASİK 4 KAT

780,000 TL

23,400 TL

25.09.2014

16:15

41

ÖVEÇLER

7946

14

555

KONUT

KLASİK 4 KAT

833,000 TL

24,990 TL

25.09.2014

16:20

42

İLERİ

8139

16

307

KONUT

KLASİK 4 KAT

338,000 TL

10,140 TL

25.09.2014

16:25

43

İLERİ

8139

17

285

KONUT

KLASİK 4 KAT

342,000 TL

10,260 TL

25.09.2014

16:30

44

DİLEKLER

8150

6

290

KONUT

KLASİK 4 KAT

377,000 TL

11,310 TL

25.09.2014

16:35

45

DİLEKLER

8151

1

220

KONUT

KLASİK 4 KAT

308,000 TL

9,240 TL

25.09.2014

16:40

46

DİLEKLER

8151

8

274

KONUT

KLASİK 4 KAT

302,000 TL

9,060 TL

25.09.2014

16:45

47

SANCAK

25356

8

545

KONUT

0,40, 1,40 5A-3 3

1,254,000 TL

37,620 TL

25.09.2014

16:50

48

SANCAK

25356

9

617

KONUT

0,40, 1,40 5A-3 3

1,420,000 TL

42,600 TL

25.09.2014

16:55

49

KIRKKONAKLAR

26404

1

1586

KONUT

 0.35/1.40(5,A-4,3)

3,172,000 TL

95,160 TL

25.09.2014

17:00

50

İMRAHOR

26531

10

632

KONUT

0,35/1,40 5A-4 3

759,000 TL

22,770 TL

25.09.2014

17:05

51

ÖVEÇLER

26576

1

709

KONUT

KLASİK 5,A-3,3

1,064,000 TL

31,920 TL

25.09.2014

17:10

52

ÖVEÇLER

27008

21

847

KONUT

 0,35/1,40 5 A-4 3

1,271,000 TL

38,130 TL

25.09.2014

17:15

53

ÖVEÇLER

27009

16

2425

S.K.T.A.- TİC.-KONUT

Max.İnş.Alanı= 3971 m2

4,850,000 TL

145,500 TL

25.09.2014

17:20

54

KIRKKONAKLAR

27385

8

584

KONUT

 0.35-1.05/5,A-3,3

701,000 TL

21,030 TL

25.09.2014

17:25

55

M. KEMAL

28300

3

1116

TİCARET

 E:1.30 Hmax:serb.

3,627,000 TL

108,810 TL

25.09.2014

17:30

 

2 - İhale 25.09.2014 günü ilanda belirtilen saatte Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B2 Blok 9.kat adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname, çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No:11 A1 Blok 6.kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL (yüz lira) karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye girecek kişilerin;

Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin bir tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odasına kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini; Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini, geçici teminata ait makbuzu (geçici teminat banka teminat mektubu olması halinde, Banka mektubu limit içi ve süresiz olması gerekmektedir.) İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhüt belgesini; dış zarfa koymaları,  Teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örnek mektuba uygun olarak doldurmaları ve tekliflerinde ada, parsel numarasını ve teklif edilen bedeli açık ve kesin olarak yazmaları ihaleye iştirak eden tarafından imzalanarak iç zarfa koymaları gerekmektedir.

5 - Tekliflerin 25.09.2014 günü,  saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No:11 B1 Blok 8.kat adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü ) teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür, ihaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B1 Blok 8.kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Teklifler; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Belediyemizce satışı yapılacak ilanda belirtilen gayrimenkuller,  3065 Sayılı KDV Kanununun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının (r) bendine göre KDV istinasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

8 - Telefon : 0 312 458 89 00 / 2240 -2241 -2244  Fax : 0 312 433 80 47

9 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8066/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda yeri, pafta, ada, parsel numarası, muhammen bedeli ve ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmazlar üzerine, Vakıflar Meclisi Kararı esas alınarak, belirtilen asgari şartlarla birlikte asgari bağımsız bölümler ile nakit paranın İdaremize verilmesi kaydıyla kat karşılığı konut inşaatı yapım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği “kapalı teklif” (Artırma İhalesi) usulü ile ihale edilecektir.

 

İşe Ait Bilgiler

 

Asgari Şartlar ile Birlikte İdareye Verilecek Bağımsız Bölümler ile Nakit Para Tutarı

İşin Yeri

İstanbul Başakşehir

Vakıflar Meclisinin  23.06.2014 tarih ve 320/238 sayılı kararında belirtilen asgari şartlar;

1 - Mevcut avan projeye göre A Blok ve B Blok olarak yapılacak inşaattan en az; B Blokun tamamı (4 adet dükkan+27 adet daire), A Blok (4 dükkan + 27 adet daire)  zemin kat 31 nolu depolu dükkan ve 4. normal kat 18 nolu daireye ilaveten 1.000.- TL nakit paranın vakfına verilmesi,

2 - Taşınmazın, ifraz-tevhit; terk vb. işlemleri ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, görüş ve onayların alınması, bu izin, görüş ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması,

3 - 3194 sayılı kanuna göre, kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, %40'a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin ekspertiz raporundaki m2 birim değeri üzerinden yükleniciden tahsil edilmesi,

4 - Mimari avan proje bedelinin, Mimarlar Odası en az bedel hesap cetveline göre hesaplanan 21.241.-TL'yi geçmemek üzere, yüklenici tarafından sözleşmeden önce müellifine defaten ödenmesi,

5 - İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde ihale oranında vakfına yansıtılması kaydıyla kat karşılığı inşat yapılması işi.

Mahallesi

İkitelli-2

Caddesi

-----------

Sokağı

Ilgaz ve Haziran Sokak Cepheli

Pafta Numarası

F21C11C4C

Ada Numarası

791

Parsel Numarası

1

Yüzölçümü (m2)

5.242,81

Tahmin Edilen Bedel (TL.)

11.316.000,00

Geçici Teminat Tutarı (TL.)

339.480,00

Yeterlik için Son Müracaat Tarih ve Saati

02.10.2014 - saat: 17.00

İhale Tarih ve Saati

15.10.2014 saat:14.00

İdarenin Telefon ve Faks Numarası

0 212 251 88 10 (7201) - 243 64 59

İşe Ait Bilgiler

 

Asgari Şartlar ile Birlikte İdareye Verilecek Bağımsız Bölümler ile Nakit Para Tutarı

İşin Yeri

İstanbul Başakşehir

Vakıflar Meclisinin 21.07.2014 tarih ve 367/257 sayılı kararında belirtilen asgari şartlar;                                                                                                

1 - Mevcut avan projeye göre (52 adet bağımsız bölüm) yapılacak inşaattan en az; 1. Bodrum kat 1 ve 2 nolu daireler, Zemin kat 4 nolu daire, Zemin kat Bodrumda deposu olan 51 ve 52 nolu dükkanlar, 2.normal Kat 10,11,12 nolu daireler, 4.normal kat 16,17,18 nolu daireler, 6.Normal kat 22,23,24 nolu daireler, 8.Normal kat  28,29,30 nolu daireler, 9.normal kat 31,32,33 nolu daireler, 10. Normal kat 34,35,36 nolu daireler, 12.Normal kat 40,41,42 nolu daireler, 14.Normal kat 46 nolu dairelere ilaveten 5.000-TL nakit paranın vakfına verilmesi

2 - ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, görüş ve onayların alınması, bu izin, görüş ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenlerde dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması,

3 - 3194 sayılı kanuna göre, kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin ekspertiz raporunda ki m2 birim değeri üzerinden yükleniciden tahsil edilmesi,

4 - Mimarlar odası tarifesine göre belirlenen mimari avan proje bedelinin, 14.191-TL’yi geçmemek üzere sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tarafından müellifine def’aten ödenmesi,

5 - İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde ihale oranında vakfına yansıtılması, kaydıyla kat karşılığı inşaat yapım işi.

Mahallesi

İkitelli-2

Caddesi

Sebahattin Zaim Caddesi

Sokağı

----------

Pafta Numarası

F21C16B2A

Ada Numarası

805

Parsel Numarası

3

Yüzölçümü (m2)

4.311,30

Tahmin Edilen Bedel (TL.)

11.890.000,00

Geçici Teminat Tutarı (TL.)

356.700,00

Yeterlik için Son Müracaat tarih ve Saati

02.10.2014 - saat: 17.00

İhale Tarih ve Saati

16.10.2014 saat: 14.00

İşe Ait Bilgiler

 

Asgari Şartlar ile Birlikte İdareye Verilecek Bağımsız Bölümler ile Nakit Para Tutarı

İşin Yeri

İstanbul Başakşehir

Vakıflar Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 348/265 sayılı kararında belirtilen asgari şartlar;                                                                                                

1 - Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; A Blok (40 adet bağımsız bölüm) 1.normal kat 5 ve 6 nolu daireler; B Blokun tamamı (40 adet bağımsız bölüm) ve 5.000-(beşbin) TL nakit paranın vakfına verilmesi,

2 - Taşınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatın kaldırılması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, görüş ve onayların alınması, bu izin, görüş ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenlerde dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması,

3 - 3194 sayılı kanuna göre, kamuya terk edilmesi gerekli kısım olması halinde, %40’a kadar  olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin ekspertiz raporundaki m2 birim değeri üzerinden yükleniciden tahsil edilmesi,

4 - İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle projede iyileşme olması halinde ihale oranında vakfına yansıtılması, kaydıyla kat karşılığı inşaat yapım işi.

Mahallesi

İkitelli-2

Caddesi

Hürriyet Bulvarına cepheli

Sokağı

 

Pafta Numarası

F21C11C4C

Ada Numarası

814

Parsel Numarası

2

Yüzölçümü (m2)

7.500,00

Tahmin Edilen Bedel (TL.)

12.650.000,00

Geçici Teminat Tutarı (TL.)

379.500,00

Yeterlik için Son Müracaat tarih ve Saati

02.10.2014 - saat: 17.00

İhale Tarih ve Saati

17.10.2014 saat: 14.00

 

1 - İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 7.katında toplanacak olan İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.

2 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri saat 08:30 - 12:00 ve 13:00 - 17:00 saatleri arasında Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No: 2 Taksim/Beyoğlu/İSTANBUL adresinde bulunan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 5. katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir veya İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına şartname bedeli olarak Vakıfbank Taksim Şubesi nezdindeki TR100001500158007285989280 hesap numarasına tüzel veya gerçek kişiliğin ünvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle 250,00 (İkiyüzelli) TL. yatırılarak alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri bir zarf içerisinde yeterlik son müracaat tarih ve saatine kadar Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No. 2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinin giriş katında bulunan Genel Evrak Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

- Yeterlik Başvurusu için istenen belgeler; (Son müracaat tarihinde sunulacak belgeler)

İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için ekli örneğe uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) Şartname eki örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

b.1. Gerçek kişi olması halinde, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi.

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti.

c.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti.

d) İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti.

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartname eki örneğe uygun ortak girişim beyannamesi.

f) Tahmin edilen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya %10’u kadar kullanılmamış teminat kredisini gösterir şartname eki örneğe uygun banka referans mektubu.

g) Tahmin edilen bedelden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen bina inşaatı işine ait

Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili Belediyeden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti.

h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair ıslak imzalı belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair ıslak imzalı belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kişilerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belgenin aslının aynıdır” şeklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış ve mühürlenmiş belge.

j) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin şartname eki örneğe uygun yazılı beyanı.

k) Şartname eki örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanı.

- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c),(d), (g), (h),(i),(j) ve (k) bentlerindeki belgeleri sunmak zorundadır.

- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; (İhale günü dış zarf içerisinde sunulacak belgeler)

- I - İç zarf (-Ekli örneğine uygun teklif mektubu ve eki teklifini belirtir pay-puan cetveli)

- II - Dış Zarf (Aşağıdaki belgeleri içerecektir)

a) İç Zarf

b) Şartname eki örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belgeyi vermesi.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

c.1. Gerçek kişi olması halinde, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli suret veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti.

c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

d.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti.

 d.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti.

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış sureti.

f) İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Taksim Şubesi nezdindeki TR100001500158007285989280 hesap numarasına, işin adı ile tüzel veya gerçek kişiliğin adı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle belirtilen tutara ilişkin nakit olarak yatırılmış geçici teminata ilişkin alındı makbuzu veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına şartname eki örneğe uygun ilgili banka şubesinden alınmış banka geçici teminat mektubu (Banka Şube Limitlerini Gösterir Limit İçi ve süresiz olacaktır.)

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartname eki örneğe uygun ortak girişim beyannamesi.

- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (c), (d) ve (e) bentlerindeki belgeleri sunmak zorundadır.

4 - Yeterlik için başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İsteklilere daha önceden yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge verilmeyecek olup, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.

7 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 - İşbu işe ait ilana ait ilan bedelleri ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilikten sözleşme yapılmadan önce def'aten tahsil edilecektir.

9 - İdareye yeterlik değerlendirmesi için verilen başvuru dosyası ile teklif zarfı içerisinde verilen evraklar isteklilere iade edilmeyecektir.

10 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - İş bu ihale ilan metni, mevzuatı gereği sadece ihale ilanında zorunlu olması gereken özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılım ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve diğer dokümanlardaki yazılı hususlar geçerlidir.

12 - Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Verilecek nakit değer toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Bağımsız bölüme tekabül etmesine rağmen nakit bedel teklif eden istekli buna mukabil ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, isteklinin teklifi geçersiz sayılır.

İlan olunur.

8141/1-1