5 Eylül 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29110

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


EŞANJÖR ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


LİPAZ ENZİM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden:


MERSİN İLİ AKDENİZ İLÇESİ NUSRATİYE MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden:


9.295 TON YEM HAMMADDELERİ VE 171,8 TON YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:


DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


17.500 TON (18.09.2014-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI) TAHMİL – TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:


ATKARACALAR İSTASYONUNDA 20.000 M3 BALAST ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA SİNCAN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 2 KALEM LABORATUVAR TEST CİHAZI SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ İHTİYACI 130 ADET ASUS MARKA ET2321 INTH MODEL KASA & MONİTÖR BİRLEŞİK DOKUNMATİK EKRAN (ALL İN ONE) BİLGİSAYAR İLE KABLOSUZ KLAVYE VE MOUSE SETİ SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2110 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


60 ADET İŞ İSTASYONU (DELL PRECİSİON T1700 MİNİTOWER CHASES) VE 60 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BACKUP (YEDEKLEME) VE REPLİCATİON YAZILIMI İLE DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


BOLU BELEDİYE SINIRLARI VE MÜCAVİR ALANLAR İÇİNDE ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN ROTASYONA TABİ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Bolu Belediyesinden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EŞANJÖR ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 Adet Eşanjör alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2. Eşanjör Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3. Teklifler en geç 11.09.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 – 74

8051/1-1


LİPAZ ENZİM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 Kg. Lipaz enzim alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 18.09.2014 Perşembe günü, saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 18.09.2014 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 – 74

8053/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  001

İDARENİN ADI                   :  TCDD MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  DİYARBAKIR İli, BAĞLAR İlçesi, İstasyonbağları Mahallesi, 113 Ada 25 no.lu (Benzin ve LPG İstasyonu) parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  21.05.2014 günü, saat: 10:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, İstasyonbağları Mahallesi, 113 Ada, 25 numaralı parselde kayıtlı 2327,85 m2’lik taşınmaz ile birlikte üzerinde bulunan (Benzin ve LPG İstasyonu) müştemilatın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06.12.2013 tarihli ve 26/262 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait DİYARBAKIR ili, BAĞLAR İlçesi, iSTASYONBAĞLARI Mahallesi, 113 Ada 25 numaralı parselde kayıtlı, 2327,85 m2’lik taşınmaz ile birlikte üzerinde bulunan (Benzin ve LPG İstasyonu) müştemilatın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 5. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

* 1.700.000,00 (Birmilyonyediyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren MALKOÇOĞLU İNŞAAT NAKLİYE GIDA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ OTOM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MALKOÇOĞLU İNŞAAT NAKLİYE GIDA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ OTOM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

* MALKOÇOĞLU İNŞAAT NAKLİYE GIDA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ OTOM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 05.08.2014 Tarih ve 12/123 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

7951/1-1


MERSİN İLİ AKDENİZ İLÇESİ NUSRATİYE MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 10512 ada 1 nolu parsel satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 17.09.2014 Çarşamba günü saat 14.00 de TCDD 6. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu 10512 ada 1 nolu parselin geçici teminat miktarı 50.000,00 ( Elli bin) TL olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 17.09.2014 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dokümanları, TCDD 6.Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Adana Merkez şubesinde bulunan TR 87 0001 5001 5800 7296 8461 71 nolu iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

7738/1-1


9.295 TON YEM HAMMADDELERİ VE 171,8 TON YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı;

Tarım İşletmesi Müdürlüklerine aşağıda çeşit, miktar ve özellikleri belirtilen toplam 9.295 Ton yem hammaddeleri ve 171,8 Ton yem katkı maddeleri satın alınacaktır.

 

S. No

Cinsi

Miktarı (Ton)

1 -

Buğday Kepeği

2.447

2 -

Mısır Kepeği

2.595

3 -

ATK

2.696

4 -

Pamuk Tohumu Küspesi (PTK)

787

5 -

Soya Fasulyesi Küspesi (SFK)

770

TOPLAM

9.295

 

S. No

Cinsi

Miktarı (Ton)

1 -

By-Pass Yağ (Fraksiyonize)

95

2 -

Vitamin-E

4,3

3 -

Vitamin-Mineral Premiks

24,5

4 -

Biotin

6,5

5 -

Toksin Bağlayıcı

41,5

TOPLAM

171,8

 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 19 EYLÜL 2014 Cuma günü saat 15.00’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.:  (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax:  (0 312) 425 59 55

8074/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi, Tatarlı Köyünde bulunan, tapuda 28 pafta, bila ada 6352 parsel nolu 300,00 m² mesahalı arsa ve üzerinde bulunan avlulu kargir yapıdan oluşan taşınmaz mal mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü Karaman Mah. Cumhuriyet Meydanı. No: 6 AFYONKARAHİSAR adresinde olup, telefon no: 0 (272) 2142689, Fax: 0 (272) 2132379 dir.

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Eskişehir ve Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğünde çalışma saatleri içerisinde incelenebilecektir. Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü Teknik Servis 208 nolu odada 25.00 TL karşılığı temin edilebilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 4.350,00-TL (Dörtbinüçyüzelli Türk Lirası)’lik geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 30.09.2014 saat 14.00’a kadar Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü Teknik Servis 208 nolu odaya (Karaman Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 6 AFYONKARAHİSAR) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 gündür.

6 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 30.09.2014 Salı günü saat 14.00’da Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

7 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 145.000,00-TL (Yüzkırkbeşbin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 4.350,00-TL (Dörtbinüçyüzelli Türk Lirası) dır.

8 - Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler:

Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

7948/1-1


DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2014/108230

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Ayaş Yolu, 18. Km. 06930, Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0.312.293 44 00 (15 Hat)/2774 - 0.312.243 14 47

d) elektronik posta adresi        :  a_daldal_@hotmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :

Sıra No

Malzemenin adı ve özelliği

Miktarı Metre

1

Boru Ø44,5,x4x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

3.000

2

Boru Ø57x4,5x8500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

2.000

3

Boru Ø70x4,5x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

500

4

Boru Ø101,6x4,5x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

1.000

5

Boru Ø48x2,6x6000 mm. TSEN 10216-2 – 16Mo3.

500

6

Boru Ø51x2,9x6000 mm. TSEN 10216-2 – 16Mo3.

250

 

TOPLAM

7.250

b) Teslim yeri                         :  Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 100 (Yüz) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati                      :  18/09/2014 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7’nci maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler,18/09/2014 Perşembe günü, saat 14:00'a kadar Ankara Makina Fabrikası-Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. İhale, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7962/1-1


17.500 TON (18.09.2014-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI) TAHMİL – TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı 17.500 TON Tahmil-Tahliye İşi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Bölge Müdürlüğümüzden 100,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğü Yıldızevler Mahallesi Sivas Bulvarı No: 327 Kocasinan-KAYSERİ adresinden temin edilebilir.

Telefon: 0352.2450432 Faks: 0352.2450433 e-posta: caykayseripazarlama@hotmail.com

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.09.2014 günü saat 14.00’e kadar Çaykur Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğüne elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları ihale günü olan aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden itibaren en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale kısmı tekliflere kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8006/1-1


ATKARACALAR İSTASYONUNDA 20.000 M3 BALAST ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                     :  2014/110604

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi                  :  www.tcdd.gov.tr/

İhale konusu malın adı ve miktarı       :  ATKARACALAR İSTASYONUNDA 20.000 M3 BALAST ALIMI İŞİ

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 25.09.2014 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 300,00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8017/1-1


KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA SİNCAN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 2 KALEM LABORATUVAR TEST CİHAZI SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Ankara Sincan Hizmet Merkezi Müdürlüğü ihtiyacı 2 kalem Laboratuvar Test Cihazı teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

                                                                                                                                                            

 

Malzemenin Cinsi

İhale Evrak Bedeli (Tüm Kısımlar için 130.000,00 TL)

Son Teklif Verme Tarihi

I. Kısım

1 adet 250 kN çekme test cihazı

130,00 TL

12.09.2014

II. Kısım

1 adet tam otomatik sertlik ölçme cihazı (3-750 kg)

100,00 TL

12.09.2014

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.09.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8060/1-1


HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ İHTİYACI 130 ADET ASUS MARKA ET2321 INTH MODEL KASA & MONİTÖR BİRLEŞİK DOKUNMATİK EKRAN (ALL İN ONE) BİLGİSAYAR İLE KABLOSUZ KLAVYE VE MOUSE SETİ SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği ihtiyacı 130 adet ASUS marka ET2321 INTH model kasa & monitör birleşik dokunmatik ekran (All in one) bilgisayar ile kablosuz klavye ve Mouse seti teknik özelliklerine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik özellikler listesi Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/09/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8068/1-1


2110 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2110 adet Dizüstü Bilgisayarın teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen marka/modellerden birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, teknik şartnamede belirtilen marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/09/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8069/1-1


60 ADET İŞ İSTASYONU (DELL PRECİSİON T1700 MİNİTOWER CHASES) VE 60 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Proje Birimi ihtiyacı olan 60 Adet İş İstasyonu (Dell Precision T1700 Minitower Chases) ve 60 Adet Monitör kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, istenilen marka/model ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16.09.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8070/1-1


BACKUP (YEDEKLEME) VE REPLİCATİON YAZILIMI İLE DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan Depolama Ünitesi ile Backup (Yedekleme) ve Replication Yazılımı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, istenilen marka/model ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.09.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8071/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemerkaya Mahallesi, tapunun 264 ada, 2 nolu parselde (933,68 m2) kayıtlı bulunan aşağıda durumu belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı DİK'nun 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne 18/09/2014 (Perşembe) günü saat: 15.00’e kadar sıra numarası alındı belgesi karşılığında teslim edilecek olup posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne (Komisyon Başkanlığına) ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Yazı İşleri Müdürlüğüne (Komisyon Başkanlığına) verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

İhale, 18/09/2014 (Perşembe) günü saat 15.30'da Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

Satış ihalesinin iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde, ihalede belirlenecek olan satış bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.

İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler

1 - İmza sirküsü (Asıl)

2 - İkametgah senedi (Nüfus Md.)

3 - Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Md.)

4 - Geçici teminatların Belediye veznesine yatırıldığına dair Makbuz (Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu 2886 sayılı yasaya göre düzenlenmiş ve süresiz olacaktır.)

5 - İstekliler adına vekaleten ihaleye giriliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekir.

6 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeler,

7 - 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu ve ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

8 - Şartname alında makbuzu

9 - Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2014 yılında alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin aslı yada noter onaylı suretleri,

10 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

11 - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12 - Belgelerin tamamı asıl veya noter onaylı olması gereklidir.

İhale şartnamesi istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığından 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

 

S.

No

Cinsi

Mahalle Ada-Parsel

M2

Satış

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Taşınmaz

Kemerkaya Mahallesi, 264, ada, 2 nolu parsel

933,68

4.000.000,00

120.000,00

18/09/2014

15.30

7722/1-1


BOLU BELEDİYE SINIRLARI VE MÜCAVİR ALANLAR İÇİNDE ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN ROTASYONA TABİ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Bolu Belediyesinden:

1 - Bolu Belediyesinin belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki hatlarda (Belediye ulaşım alt yapısı kullanma hakkı dahil) özel halk otobüsü çalıştırılmasına ilişkin yönetmelik ile teknik ve idari şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde, belirtilen sayılarda rotasyona tabi olarak sefer yapmak üzere 7,8 metre ± 50 cm uzunluk grubundaki araçlar en az toplam 40 (oturan ve ayakta) yolcu kapasiteli özel halk otobüslerinin çalıştırılacağı hatlar 10 (on) yıl süreyle 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü arttırma ile ihale edilecektir

2 - İhale 16/09/2014 Salı günü saat:10.00 - 15.30 saatleri arasında Bolu Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Muhammen bedel, saatler ve isteklilerin yatıracakları % 3 oranındaki geçici teminat miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Saat

Otobüs

Muhammen

Bedel

Geçici

Teminat

Saat

Otobüs

Muhammen

Bedel

Geçici

Teminat

10:00

1. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

13:15

11. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

10:15

2. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

13:30

12. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

10:30

3. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

13:45

13. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

10:45

4. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

14:00

14. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

11:00

5. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

14:15

15. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

11:15

6. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

14:30

16. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

11:30

7. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

14:45

17. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

11:45

8. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

15:00

18. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

12:00

9. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

15:15

19. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

13:00

10. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

15:30

20. otobüs

60.000,00 TL

1800 TL

 

4 - İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki belgeleri vereceklerdir.

a) Kanuni ikametgah belgesi

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

c) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

d) Vergi mükellefi olduğuna dair ilgili vergi dairesinden belge (2014 yılı)

e) Gerçek kişilerin esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğuna dair belge veya gerçek kişi ile tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve Sanayi odasından alınan belge (2014 yılı)

f) İmza sirküleri; Tüzel kişiliği temsilen katılanlar noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, İsteklilerin adına vekaleten katılanlar noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri vermesi

g) Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınan borcu yoktur belgesi,

h) SGK, Vergi dairesi borcu olmadığına dair belgeler

i) Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu,

j) İhaleye özel, tüzel ve ortak girişim olarak girilebilir. Ancak ortak girişim olması halinde yukarıda belirtilen a,b,c,d,e,f,g,h maddelerinde belirtilen bütün belgeleri ayrı ayrı her ortak için getireceklerdir.

k) Yukarıda istenen bütün belgeler noter onaylı yada aslı olmak zorundadır.

5 - İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin koyulduğu zarflarını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesinde belirtilen kapalı teklif usulüne göre hazırlayacaklar ve en geç ihalesine katılmak istedikleri otobüs ihalesinin ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

6 - Ayrıca istekliler ihale sonrasında sözleşme ile birlikte 40.000,00 TL tutarında kesin teminat yatıracaklardır.

7 - İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde 300,-TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

8034/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya döneminde Meydan Tesislerinde yapılacak olan Meydan Tahmil-Tahliye ve Atık malzeme taşınması işi hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                           :  2014/106446

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi                    :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamızın 2014/2015 Üretim Kampanyası döneminde Meydan Tesislerinde yapılacak olan 26.000 Ton İşletme malzemesinin Tahmil-Tahliyesi ile Fabrika sahası dışında bir yere 60.000 Ton atık malzemenin taşınmasıdır.

b) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri

c) İşin süresi                                       :  Üretim kampanyası döneminde yaklaşık 3 (Üç) Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer:                                :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                 :  16/09/2014 - 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu İhalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel sektörde iş makineleri ile gerçekleştirilen Tahmil-Tahliye işi ve her türlü hafriyat işleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı  aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

8035/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

Sıra

No

Taşınmaz

No

İlçesi

Mahalle/Köy

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Hazine

Hissesi

(m2)

İmar Durumu

Tahmini

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

16020104569

Osmangazi

Hüdavendigar

26 daireli kargir apartman (Fiili durumu boş arsa)

4575

39

1.729,25

Tam

1/1000 Ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit Doğal Alanları Koruma Geliştirme imar Planı kapsamında 2. Derece Doğal Sit ve 1. Derece kaplıca suyu Koruma Alanı sınırları dahilinde Turistik Tesis Alanında kalmaktadır.

3.774.417,00

377.500,00

18.09.2014

13:30

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca hizasında belirtilen tarih ve saatte Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

2 - İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalenin başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş geçici teminat mektubu,

b) İkametgah ilmühaberi (İdaremizden temin edilebilir.) ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. kimlik numarasını belirtir.)

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanların noterden tasdikli vekâletname,

d) Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belge,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, 2014 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarım gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri.

f) Kamu tüzel kişilerinin ise tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile Vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyle birlikte İhale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3 - İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şartıyla, 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler.

4 - Ortak girişim belgesi ile katılacaklardan ortakların adı soyadı ile ortaklık oranını gösteren noter tasdikli ortaklık sözleşmesi komisyona verilecektir.

5 - Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Uludağ Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

6 - İhale bilgileri http:/www.bursadefterdarlığı.gov.tr ve http:/www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir. Tlf.: 0 224 22113 00

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

8004/1-1