4 Ağustos 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29109

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI VE YAN ÜRÜNLER İLE HAYVANSAL YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ (KELLE DERİSİ DAHİL) SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TELEFON ABONELERİNİN FİBER OPTİK ÜZERİNDEN DAĞITIMI PROJESİ İÇİN 15 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


KIZARTMALIK YAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇESİNDE YAPILACAK İŞHANI BİNASININ UYGULAMA PROJELERİ İLE İHALE DOSYASININ (PİD) HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİNDE YAPILACAK İŞHANI BİNASININ UYGULAMA PROJELERİ İLE İHALE DOSYASININ (PİD) HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


LOJMAN SATILACAKTIR

Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


1 (BİR) ADET FİŞEK MUAYENE TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:


1 (BİR) ADET ÇOK İSTASYONLU ELEKTRİKLİ KAPSÜL DOLUM TEZGAHI VE 1 (BİR) ADET ÇOK İSTASYONLU DARBELİ KAPSÜL DOLUM TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:


1.198 KALEM MUHTELİF DEKLASE MALZEME MEVCUT HALİYLE MUHAMMEN BEDELLER ÜZERİNDEN SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


Contracts Awarded by DC Number: AF-GA2.3 LOT-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI VE YAN ÜRÜNLER İLE HAYVANSAL YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Ankara (Sincan), Van ve Yozgat Kombinalarınca 2014 yılı Ekim-Aralık aralığını kapsayan 3 (üç) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan sakatat ve yan ürünler ile hayvansal yağlar ihale ile satılacaktır.

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini 15 Eylül 2014 günü saat 14.30’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında temin edilebilir.

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

8030/1/1-1


SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ (KELLE DERİSİ DAHİL) SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Ankara (Sincan), Van ve Yozgat Kombinalarınca 2014 yılı Ekim-Aralık aralığını kapsayan 3 (üç) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan sırttan düşme büyük baş hayvan derileri (kelle derisi dahil) ihale ile satılacaktır.

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini 15 Eylül 2014 günü saat 10.30’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında temin edilebilir.

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

8030/2/1-1


TELEFON ABONELERİNİN FİBER OPTİK ÜZERİNDEN DAĞITIMI PROJESİ İÇİN

15 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/106856

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000            0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

1 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: Sivas-Çetinkaya, Erzurum Gar sahalarında bulunan Telefon Abonelerinin Fiber optik üzerinden dağıtılmasını temin amacıyla 15 kalem sayısal santral malzemesi satın alınması işi.

2 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 24/09/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda)

4 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 nolu oda) temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8019/1-1


KIZARTMALIK YAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 2.000 Kg. Kızartmalık yağ alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2. Kızartmalık Yağ Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3. Teklifler en geç 11.09.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 – 74

7989/1-1


İPTAL İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

3,5 Disk, 2 TB SATA, 2 disk çekmecesi (Sanallaştırma Sistemi Kapasite Artırımı) ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16’ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası                                         :  2014/102263

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                            :  0 (212) 440 00 17          (212) 440 00 19

c) Elektronik posta adresi                                :  satinalma@istanbul.edu.tr

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı 

a) Resmi Gazete tarih ve sayısı                        :  27.08.2014 tarih 29101 sayılı

3 - İhale iptal tarihi                                           :  02.09.2014

4 - İptal nedeni veya nedenleri                         :  Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmasının tespit edilmesi

8016/1-1


DENİZLİ İLİ ÇAL İLÇESİNDE YAPILACAK İŞHANI BİNASININ UYGULAMA PROJELERİ İLE İHALE DOSYASININ (PİD) HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Denizli İli Çal İlçesi Hüseyinler Mahallesi Şehit Ali Erdemir Caddesi 143 ada 1 nolu parsele yapılacak işhanı binası uygulama projeleri ve ihale dosyasının hazırlanması (PİD), zemin etüt, harita, harita aplikasyonu, inşaat ruhsatının alımı ile ilgili Resmi Kurum onaylarının yaptırılması işi 19 Eylül 2014 Cuma günü saat: 14.00’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden, THK Denizli Şube Başkanlığından (Saraylar Mah. 2 nci Ticari Yol No: 35 Kat: 2 DENİZLİ veya THK Çal Şube Başkanlığından (Hüseyinler Mah. Belediye Sarayı Kat:1 Çal/DENİZLİ) temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel :   THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 48 18 - 303 73 50-52-55

                   THK Denizli Şube Başkanlığı (0 258) 241 25 38

                   THK Çal Şube Başkanlığı (0 258) 751 30 29

8007/1-1


KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİNDE YAPILACAK İŞHANI BİNASININ UYGULAMA PROJELERİ İLE İHALE DOSYASININ (PİD) HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Konya İli Cihanbeyli İlçesindeki 109 ada, 11 nolu parselde kayıtlı 442,00 m² yüzölçümlü arsaya yapılacak olan işhanı binasının uygulama projeleri ile ihale dosyasının (PİD) anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılması işi 19 Eylül 2014 Cuma günü saat: 16.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden, THK Konya Şube Başkanlığından (Başarılı Cad. Şükran Mah. Altunbay Sok. THK Pasajı Kat: 2 No: 101 Meram/KONYA veya THK Cihanbeyli Şube Başkanlığından (Atçeken Mah. Konya-Ankara Caddesi, Hamam Sok. No: 33 Cihanbeyli/KONYA) temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel :   THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 48 18 - 303 73 50-52-55

                   THK Konya Şube Başkanlığı (0 332) 350 83 61

                   THK Cihanbeyli Şube Başkanlığı (0 332) 673 10 41

8008/1-1


LOJMAN SATILACAKTIR

Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz merkez ilçe, Ortakapı mahallesi, Faikbey caddesi, Ali Rıza Bey sokakta bulunan 418 ada 2 parsel nolu 3.918,00 m2’lik arsa ve üzerindeki lojmanların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.

2 - Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satış yapılacaktır.

4 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği T.C Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 80 0001 5001 5800 7290 4580 71 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 - İhale İl Encümenince, İl Özel İdaresinin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İl Genel Meclis Binasının Encümen Toplantı Salonunda 16/09/2014 Salı günü saat 14.00’da Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır. Muhammen bedel tespiti aşağıda belirtilmiştir.

6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu lojman ve arsasına ait şartnamenin mesai saatleri içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

a - Gerçek Kişiler için :

1 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

2 - İkametgah Belgesi,

3 - Onaylı İmza sirküleri,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili, numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge,

5 - Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri,

6 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

7 - İmzalanmış şartname.

b - Tüzel Kişiler için:

1 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2 - Yönetimin onaylı imza sirküleri,

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge,

4 - Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

5 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

6 - İmzalanmış şartname.

8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 - İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29’uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - Son müracaat tarihi 16/09/2014 Salı günü saat 14.00’e kadardır.

İlan olunur.

İli

İlçesi

Mevki

Toplam Muhammen

Bedel (K.D.V. Hariç)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Kars

Merkez

Ortakapı Mahallesi, Faikbey Caddesi, Alirıza Bey Sokak

9.514.459,75 TL

16/09/2014

14.00

8042/1-1


1 (BİR) ADET FİŞEK MUAYENE TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2014/108306

1 - İdarenin;

a - Adresi: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA

b - Telefon - faks numarası: 0312 296 12 23 - 0312 296 16 93

c - Web Sayfası: www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu işin;

a - Niteliği, türü: Mal Alımı

b - Miktarı: 1 (bir) adet

c - Malların teslim edileceği yer:

c1 - Yabancı istekliler için: Mallar INCOTERMS 2010’a (yayın no 715) göre FOB Stowed/FCA olarak teslim edilecektir. Teslim yeri teklifte belirtilecektir.

c2 - Yerli istekliler için: Mallar MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü, ANKARA adresinde teslim edilecektir.

d - Teslim süresi: Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren Fişek Muayene Tezgahı’nın teslimatının gerçekleştirileceği ana kadar geçen süredir.

3 - İhalenin;

a - Yapılacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. Kat, 716 no.lu Toplantı Salonu

b - Tarihi ve saati: 22/10/2014, 10.30

4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres;

a - İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil): 500-TL (beşyüz Türk Lirası)

b - İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat oda no: 720” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

c - İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı B Blok 2’nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7’nci kat 720 No.lu odadan alınacaktır.

5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a -  Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda.

b - Tarih ve saati: 22/10/2014, 10. 30

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

İstekli;

6.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,

6.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesini,

6.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

6.4 - İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair yazılı beyanını,

6.5 - Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21’inci maddesinde belirtilen proforma fatura),

6.6 - İdari Şartname’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, geçerlilik süresi en az 180 (yüz seksen) takvim günü olan ve teklif ettikleri bedelin %3’ünden (yüzde üç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatını,

6.7 - Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma durumunu gösteren beyanını,

6.8 - Yabancı imalatçı olması halinde; Teklif edilen Fişek Muayene Tezgahı’nın imalatçısı olduğunu belgeleyen ve İstekli’nin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesini (Ek-A),

6.9 - Yerli imalatçı olması halinde; Fişek Muayene Tezgahı’nın üretildiği yerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik edilmiş Yerli Malı Belgesi’nin (Ek-A) aslı veya noter tasdikli suretini,

6.10 - AQAP-2010 veya AQAP-2120 veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birini,

6.11 - T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini,

6.12 - Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/mümessilin kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni,

6.13 - Teklif edeceği Fişek Muayene Tezgahı’nı temin eden müşterilerinin isimleri ve adresleri ile birlikte Fişek Muayene Tezgahı’nın satın alındığı yılı da içeren referans listesini,

teklifi ile birlikte sunacaktır.

7 - Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve Yabancı İstekliler katılabilecektir.

8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

10 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz.

11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir.

12 - Teklifleri uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya çıkan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır.

13 - Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır.

14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır.

15 - Bu ihalede kısmi teklif ve alternatif teklif verilemez.

16 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır.

17 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim günüdür.

18 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

19 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir.

20 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3üncü maddesinin (g) bendi kapsamında MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır.

21 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

22 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir.

23 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez.

24 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak verilecektir.

İlan olunur.

7983/1-1


1 (BİR) ADET ÇOK İSTASYONLU ELEKTRİKLİ KAPSÜL DOLUM TEZGAHI VE 1 (BİR) ADET ÇOK İSTASYONLU DARBELİ KAPSÜL DOLUM TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2014/108276

1 - İdarenin;

a) Adresi: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA

b) Telefon - faks numarası: 0312 296 12 23 - 0312 296 16 93

c) Web Sayfası: www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu işin;

a) Niteliği, türü: Mal Alımı

b) Miktarı: 2 (iki) adet

c) Malların teslim edileceği yer:

c.1) Yabancı istekliler için: Mallar INCOTERMS 2010’a (yayın no 715) göre FOB Stowed / FCA olarak teslim edilecektir. Teslim yeri teklifte belirtilecektir.

c.2) Yerli istekliler için: Mallar MKE Kapsül Fabrikası Müdürlüğü, ANKARA adresinde teslim edilecektir.

d) Teslim süresi: Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren Çok İstasyonlu Elektrikli Kapsül Dolum Tezgahı ve Çok İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum Tezgahı’nın teslimatının gerçekleştirileceği ana kadar geçen süredir.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. Kat, 716 no.lu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati: 22/10/2014, 14.30

4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres;

a) İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil) : 500-TL (beş yüz Türk Lirası)

b) İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7’nci kat oda no: 720” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

c) İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı B Blok 2’nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7’nci kat 720 no.lu odadan alınacaktır.

5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a) Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7’nci Kat, 718 No.lu Oda.

b) Tarih ve saati: 22/10/2014, 14.30

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

İstekli;

6.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,

6.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesini,

6.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

6.4 - İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair yazılı beyanını,

6.5 - Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21’inci maddesinde belirtilen proforma fatura),

6.6 - İdari Şartname’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, geçerlilik süresi en az 180 (yüz seksen) takvim günü olan ve teklif ettikleri bedelin %3 ünden (yüzde üç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatını,

6.7 - Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma durumunu gösteren beyanını,

6.8 - Yabancı imalatçı olması halinde; Teklif edilen Çok İstasyonlu Elektrikli Kapsül Dolum Tezgahı ile Çok İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum Tezgahı’nın imalatçısı olduğunu belgeleyen ve İstekli’nin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesini (Ek-A),

6.9 - Yerli imalatçı olması halinde; Çok İstasyonlu Elektrikli Kapsül Dolum Tezgahı ile Çok İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum Tezgahı’nın üretildiği yerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik edilmiş Yerli Malı Belgesi’nin (Ek-A) aslı veya noter tasdikli suretini,

6.10 - AQAP-2010 veya AQAP-2120 veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birini,

6.11 - T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini,

6.12 - Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/ mümessilin kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni,

6.13 - Teklif edeceği Çok İstasyonlu Elektrikli Kapsül Dolum Tezgahı ve/veya Çok İstasyonlu Darbeli Kapsül Dolum Tezgahına benzer nitelikteki tezgahların satıldığı müşteri bilgilerinin (firma ismi, iletişim bilgileri, vs.), satış tarihlerinin, tezgah kapasitelerinin, vs. yer aldığı referans listelerini, teklifi ile birlikte sunacaktır.

7 - Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamelerdeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve Yabancı İstekliler katılabilecektir.

8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

10 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz.

11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir.

12 - Teklifleri uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya çıkan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır.

13 - Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, Yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır.

14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır.

15 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecek olup, alternatif teklif verilemez.

16 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır.

17 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim günüdür.

18 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

19 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir.

20 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3’üncü maddesinin (g) bendi kapsamında MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır.

21 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

22 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir.

23 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez.

24 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartnameler ile Eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak verilecektir.

İlan olunur.

7982/1-1


1.198 KALEM MUHTELİF DEKLASE MALZEME MEVCUT HALİYLE MUHAMMEN BEDELLER ÜZERİNDEN SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarı ile İşletme Müdürlüğümüze bağlı Kestelek Açık İşletme ve Konsatratör Birimi Yedek Malzeme Ambarında bulunan toplam 1.198 Kalem muhtelif deklase deklase malzemenin mevcut haliyle muhammen bedeller üzerinden kapalı zarf teklif alma usulü ile komisyonun uygun görmesi halinde Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.

1 - İdarenin

A) Adresi                                  :  ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç / BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası     :  0 - 266 - 633 72 21 - 22 / 633 72 23

C) İnternet Adresi                      :  www.etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

A) Niteliği, Türü ve Miktarı      :  Detayı şartnamede belirtilmiştir.

 

Grup

No

Grup Malzemelerin Açıklaması

Birimi

Miktarı

Muhammen

Bedel (TL)

1

KONSANTRATÖR VE FABRİKA YEDEKLERİ

Kalem

27

3.008,70

2

MUHTELİF NAKİL ARAÇLARI YEDEKLERİ

Kalem

32

109,40

3

İŞ MAKİNALARI YEDEKLERİ

Kalem

1046

24.960,54

4

KOMPRESÖR VE POMPA YEDEKLERİ

Kalem

8

20,40

5

CONTA, İZALASYON, YAPIŞTIRICILAR VE YAPI KİMYASALLARI

Kalem

2

159,50

6

DIŞ,İÇ LASTİKLER VE İRTİBAT PARÇALARI

Kalem

4

601,00

7

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI

Kalem

38

909,14

8

BAĞLANTI ELEMANLAR YEDEKLERİ

Kalem

7

96,65

9

ZİNCİR, HALATLAR VEBAĞLANTI ELEMANLAR

Kalem

5

8,41

10

AKÜ VE BATARYALAR

Kalem

7

7,04

11

ELEKTRİK MALZEMELERİ, İZALATÖR ve KABLOLAR

Kalem

12

581,00

12

KIRTASİYE, BİLGİSAYAR MALZEMELERİ

Kalem

10

309,80

TOPLAM

1.198

30.771,58

 

B) Teslim Yeri                           :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarı ile İşletme Müdürlüğümüze bağlı Kestelek Açık İşletme ve Konsatratör Birimi Yedek Malzeme ambarıdır.

3 - İhalenin

A) Yapılacağı Yer                     : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                        :  19.09.2014 Cuma günü - Saat 14.00

4 - Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü süreli olacaktır.

5 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A Keçiören/ANKARA

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12.Km.

b) İhale dokümanı satış bedeli: Bedelsiz

6 - Teklifler en geç ihale tarihi 19.09.2014 Cuma günü - Saat 14:00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Evrak-Haberleşme ve Arşiv Birimine verilmiş olacaktır.

7 - İhalemiz 19.09.2014 Cuma günü - Saat 14.00’de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü idari binasındaki toplantı salonunda kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.

8 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

8.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

8.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

8.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirkülerinin,

8.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

8.5. Deklase Malzeme Görme Belgesini

8.6. Geçici teminat olarak Satışı yapılacak deklase malzemelere ait Grup numarasının da belirtildiği teklif edilen toplam fiyatın %10’u oranındaki süresiz banka teminat mektubunu veya nakit olarak sunulacak ise Muhasebe Birimine veya İşletmenin Halk Bankası Bigadiç Şubesi nezdindeki TR9500012500924900013000002 nolu hesabına yatırıldığına dair belgeyi,

8.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

8.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasını kaşelenmiş ve imzalanmış Deklase Malzeme Satış Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

9 - Her grup Malzemenin tamamı veya bir kısmı için teklif verilebilir. Ancak grubun tamamı için teklif bulunması ve muhammen bedelin üstünde olması halinde tercih nedeni olarak değerlendirilir. Teklifte bulunulan malzemelerin muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

8010/1-1


Contracts Awarded by DC Number: AF-GA2.3 LOT-1

Project Name                          :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)

Country                                  :  TURKEY

Project Number                      :  AF-GA2.3 LOT-1

Bid/Contract Reference No     :  Procurement Of Supply and Installation of Audio and Video Equipment for Akfırat Command and Control Centre

Scope of Contract                   :  Supply and Installation of Audio System for Akfırat DED

Duration of Contract               :  180 Days

Contract Signature Date          :  August 20, 2014

Awarded Bidder

Name                                      :  Atempo Proje Taahhüt Ses ve Görüntü Sistemleri Ltd. Şti.

Address                                  :  Şakirkesebir Sok. No: 34/9-10 Balmumcu/İSTANBUL/ TURKEY

Bid price at bid opening          :  1,303,000 EURO

Evaluated Bid Price                :  1,303,000 EURO

Contract Price                         :  1,303,000 EURO

*Converted Currency             :  3,711,856.10 TL

Evaluated Bidder(s)

Name                                      :  Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri San ve Tic. A.Ş.

Address                                  :  Çilehane Yolu Cad. Çamlıca Evleri Sitesi No: 13/3 Küçük Çamlıca 34969 Üsküdar/İSTANBUL/TURKEY

Bid price at bid opening          :  1.680.000 EURO

Evaluated Bid Price                :  1.680.000 EURO

*Converted Currency             :  4.785.816,00 TL

Evaluated Bidder(s)

Name                                      :  SC Teamnet International S.A. / SC Teamnet World Professional Services S.R.L. / Adeo Bilişim Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. / Avitech CO S.R.L.

Address                                  :  Bd Nicolae Titulescu No.4-8, Tronson Est(East Wing), floor 7 011141 postal code Bucharest, ROMANIA

Bid price at bid opening          :  4.083.159,89 TL and 1.955.068,18 USD

Evaluated Bid Price                :  4.083.159,89 TL and 1.955.068,18 USD

*Converted Currency             :  8.166.319,79 TL

*(May 26, 2014 15:30 local time; EURO 1=TL 2,8487 - USD 1= TL 2,0885)

Rejected Bidder

Name                                      :  -

Bid price at bid opening          :  -

Reason(s) for rejection           :  -

8015/1/1-1

—————

Contracts Awarded by DC Number: AF-GA2.3 LOT-2

Project Name                          :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)

Country                                  :  TURKEY

Project Number                      :  AF-GA2.3 LOT-2

Bid/Contract Reference No     :  Procurement Of Supply and Installation of Audio and Video Equipment for Akfırat Command and Control Centre

Scope of Contract                   :  Supply and Installation of Video System for Akfırat DED

Duration of Contract               :  180 Days

Contract Signature Date          :  August 22, 2014

Awarded Bidder

Name                                      :  Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri San ve Tic. A.Ş.

Address                                  :  Çilehane Yolu Cad. Çamlıca Evleri Sitesi No:13/3 Küçük Çamlıca 34969 Üsküdar/İSTANBUL/TURKEY

Bid price at bid opening          :  467.000,00 USD

Evaluated Bid Price                :  467.000,00 USD

Contract Price                         :  467.000,00 USD

*Converted Currency             :  975.329,50 TL

Evaluated Bidder(s)

Name                                      :  SC Teamnet International S.A. / SC Teamnet World Professional Services S.R.L. / Adeo Bilişim Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. / Avitech CO S.R.L.

Address                                  :  Bd Nicolae Titulescu No.4-8, Tronson Est(East Wing), floor 7 011141 postal code Bucharest, ROMANIA

Bid price at bid opening          :  1.624.854,21 TL and 778.049,00 USD

Evaluated Bid Price                :  1.624.854,21 TL and 778.049,00 USD

*Converted Currency             :  3.249.809,55 TL

*(May 26, 2014 15:30 local time; EURO 1=TL 2,8487 - USD 1= TL 2,0885)

Rejected Bidder

Name                                      :  -

Bid price at bid opening          :  -

Reason(s) for rejection           :  -

8015/2/1-1

—————

Contracts Awarded by ICB Number: IDB-WB4-YAPIM-04

Name of Project (include project country)    :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                     :  IDB-WB4-YAPIM-04

Bid/Contract Description                              :  Procurement of the Reconstruction Works of Educational Buildings

Scope of Contract                                         :  Reconstruction of 10 Schools

Duration                                                       :  360 Days

Contract Signature Date                                :  26 August 2014

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

İlci İnşaat San. ve Tic. A.Ş. & İlsan İnş. Tar. Turizm Petrol Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. JV.(Turkey)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

77,800,000.00 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

77,800,000.00 TL

                                                                                                                                   

Name of evaluated bidder(s):

1.İlci İnşaat San. ve Tic. A.Ş. & İlsan İnş. Tar. Turizm Petrol Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. JV. (Turkey)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

77,800,000.00 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

77,800,000.00 TL

Name of evaluated bidder(s):

2. Zek-San İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. & Begüm Yapı Turizm Tarım ve Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. JV. (Turkey)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

82,900,000.00 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

82,900,000.00 TL

Name of evaluated bidder(s):

3. Egemen İnşaat ve Tic. A.Ş. & Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. JV. (Turkey)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

86,473,000.00 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

86,473,000.00 TL

Name of evaluated bidder(s):

4. Güryapı İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Dış Tic. A.Ş. (Turkey)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

89,750,000.00 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

89,750,000.00 TL

Name of evaluated bidder(s):

5. Akay İnşaat A.Ş. & Demars İnşaat Tur. Tic. Ltd. Şti. JV. (Turkey)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

92,600,000.00 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

92,600,000.00 TL

Name of evaluated bidder(s):

6. Akyapı Yapı End. ve Tic. A.Ş& Makro İnş. Tic. A.Ş. JV. (Turkey)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

93,960,000.00 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

93,960,000.00 TL

Name of evaluated bidder(s):

7. Kalyon İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (Turkey)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

97,400,000.00 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

97,400,000.00 TL

Rejected Bidder(s)

Name of rejected bidder(s):

Öztaş İnşaat İnşaat Malzemeleri Ticaret A.Ş. & Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş. JV. (Turkey)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

84,449,378.00 TL

Reason(s) for rejection:

In accordance with Clause 17.3 of “Instructions To Bidders” the bid security of a joint venture shall be issued so as to commit fully all partners to the proposed joint venture. As a result, the firm’s bid is rejected regarding not to be qualified for item 17.3 of “Instructions To Bidders”.

8014/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı ihalesi Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin;

a) Adresi                                 :  TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA

b) Telefon Numarası               :  0 (274) 614 10 07

c) Faks Numarası                   :  0 (274) 614 59 94-95

d) Elektronik Posta Adresi     :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin;

 

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) işin Yapılacağı Yer

d) İşin Süresi

4x2 Pikap

4x4 Pikap

Minibüs (Otobüs)

Midibüs (Otobüs)

Otobüs

Kamyonet

Kamyon

İçme Suyu Tankeri

Kiralama Hizmet Alımı İşi

KİK NO: 2014/97794

DOSYA NO: GLİ/2014-781

13 Adet

25 Adet

  4 Adet

  3 Adet

  2 Adet

  2 Adet

  7 Adet

  1 Adet

GLİ Muhtelif İşyerleri

12 Ay

 

3 - İhalenin;

a) Konusu

b) Tarihi ve Günü

c) Saati

d) Son Teklif

Verme Saati

e) Doküman Bedeli

(KDV Dahil)

4x2 Pikap

4x4 Pikap

Minibüs (Otobüs)

Midibüs (Otobüs)

Otobüs

Kamyonet

Kamyon

İçme Suyu Tankeri

Kiralama Hizmet Alımı işi

16.09.2014

14.00

14.00

100,00 TL

(YÜZ TL)

 

e) İhalenin Yapılacağı Yer      :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü İhale Salonu (Durak Mah. Etiler Cad. No: 22 Tavşanlı/KÜTAHYA)

f) İhalenin Teklif Türü            :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.

g) İhalenin Sözleşme Türü      :  Birim fiyat hizmet alım sözleşme.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi:

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları zorunludur.

b) İhale Döküm anın m Satın Alınacağı Yerler:

G.L.İ. MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. No: 22 (Satınalma Şube Müdürlüğü) Tavşanlı/KÜTAHYA

İhale dokümanının posta-kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, doküman bedelini GLİ Müessesesi Müdürlüğü banka hesaplarından birine (Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vaki/bank TR390001500158007293619845) yatırmak zorundadır.

Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

5 - Teklifler, yukarıda 3.b ve 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 'Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA" adresi Muhaberat Servisi (Gelen Evrak Servisi)'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845; hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde belirtildiği şekli ile 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Bu hizmet ihalesi için kısmi teklif verilebilecektir.

14 - Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

İlgilenenlere duyurulur.

8031/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil, Şahinbey, Oğuzeli İlçeleri’nde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

1

Kızılhisar

17J-2d

980

1

6.758,15 m2

Ticaret Merkezi                       (E-1,30 hmax:Serbest)

800,00.-TL (KDV Hariç)

5.406.520,00.-TL (KDV Hariç)

162.195,60.-TL

2

Kızılhisar

 

979

1

4.703,37 m2

Akaryakıt LPG İstasyonu            (E-0,25 hmax:6,50)

1.500,00.-TL (KDV Hariç)

7.055.055,00.-TL (KDV Hariç)

211.651,65.-TL

3

Kızılhisar

17J-1c-1d

653

2

3.392,34 m2

Konut -Ticari(E-2 hmax:Serbest)

900,00.-TL

3.053.106,00.-TL

91.593,18.-TL

4

Kızılhisar

17J-1d

467

3

4.083,23 m2

Konut -Ticari(E-2 hmax:Serbest)

900,00.-TL

3.674.907,00.-TL

110.247,21.-TL

5

Umut

21M-4c

5470

2

2.840,75 m2

Konut (E-1.80 hmax:Serbest)

700,00.-TL

1.988.525,00.-TL

59.655,25.-TL

6

Umut

21M-4c

5473

2

2.500 m2

Konut (E-1.80 hmax:Serbest)

750,00.-TL

1.875.000,00.-TL

56.250,00.-TL

7

Beylerbeyi

N38c-13c-2d

881

7

5.024,73 m2

Konut (E-1.35 hmax:24,50)

750,00.-TL

3.768.547,50.-TL

113.056,43.-TL

8

Körkün

O38b-03c-3b

559

2

17.293,15 m2

Konut (E-0,50 hmax:6.50)

120,00.-TL

2.075.178,00.-TL

62.255,34.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerin ihalesi 15 EYLÜL 2014 Pazartesi günü saat 15.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2014 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

7942/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 19,00 TL ile en çok 1.080.054,00 TL arasında değişen; 09/09/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,9 TL, en çok 108.005,4 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Detroit Marka Dizel Motor , Kalsiyum Karbonat, Telefon, Cep telefonu kulaklığı, Klima Aksam ve Parçası, Dökümhane Maçalarına Mahsus Kimyasal Müstahzar , Hindistan Cevizi Kabuğu Lifi, PVC RULO, Kimyasal Dolgu ve Katkı Maddeleri, Kompresör V kayışı , Kantar Yazıcısı, Teneke Levha, Yangın tüpü, Polietilen, Rulman, Toz Deterjan, Reçine vb. cinsi 52 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 10/09/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8041/1-1