31 Ağustos 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29105

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

—————

—————


 


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Meslek Yüksekokulu bünyesine 7 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen - Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji (İngilizce)

2

Sosyoloji

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Psikoloji

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

1

Grafik Tasarım

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

1

El Cerrahisi, Ağız, yüz ve Çene Cerrahisi

Profesör

Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

1

İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Grafik Tasarımı Programı

1

İletişim Tasarım, Radyo TV Sinema

Yrd.Doç.Dr.

7940/1-1


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve yayın listesi, Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/İnternet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Eğitim Yönetim Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bilim alanında almış olmak.

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Doçent

2

1

Doçentliğini Sınıf Eğitimi bilim alanında almış olmak, okuma ve yazma öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veteriner Hekimliği ve Temel Bilimler

Biyokimya

Profesör

1

1

Protein biyokimyası ve moleküler biyoloji alanında çalışmaları olmak

Veteriner Hekimliği ve Temel Bilimler

Fizyoloji

Profesör

1

1

Üreme ve laktasyon fizyolojisi konularında çalışmaları olmak

Klinik Öncesi Bilimler

Parazitoloji

Profesör

1

1

At, sığır, keçi ve tavuk nematodları konuları üzerinde çalışmaları olmak

Klinik Öncesi Bilimler

Viroloji

Profesör

1

1

Sığır viruslarının fertilite üzerine etkileri konularında çalışmaları olmak

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Doçent

1

1

Acısu zonu balıkları ile ilgili çalışmaları olmak.

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Doçent

2

1

Kantitatif PCR ile mitokondrial DNA hasarı üzerine çalışmaları olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antreman Bilimleri

Doçent

3

1

 

BURDUR MESLEK YÜKSEKOKULU

Gıda İşleme

Et ve Ürünleri Teknolojisi

Prof. Dr.

1

1

Keçilerde Toxoplazmozis, brusellozis ve Listeriozis üzerine çalışması olmak.

7924/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayri safı gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Bursa İkinci Noterliği 27.10.2014 ve Beyoğlu Otuzbirinci Noterliği 29.10.2014 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

BEYOĞLU OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ

4.685.182,33.-TL.

2

BURSA İKİNCİ NOTERLİĞİ

641.414,23.-TL.

7902/1-1