29 Ağustos 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29103

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


32 KALEM ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO: 21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2

TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNA YIKILARAK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İLE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


6 ADET T-67M200 UÇAK VE YEDEK MALZEMELERİ SATILACAKTIR.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


DATEM ELEKTRONİK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILIM, SENSÖR VE AKSESUARLARIYLA BİRLİKTE FİBER OPTİK RAY GERİLİM ÖLÇME VE VERİ TOPLAMA SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


DONDURULMUŞ KIYMETLİ ETLER SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


9 KALEM MUHTELİF ÇİM BİÇME VE BUDAMA EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


DÜZELTME İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


41 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sivas Şarkışla (II. Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ve 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ve 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KATENER SİSTEMLERİNDE KULLANILACAK 4 KALEM MALZEME TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE, KİREÇ OCAĞI VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


AÇIK OCAKTA BULUNAN SU TULUMBALARININ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


1 ADET INNER LİNER BAG PNÖMATİK BOŞALTMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İzmir İli Selçuk Belediye Başkanlığından:


DİNAMİT SANDIĞI TEMİNİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 11.201 ÇİFT EMNİYETLİ ÇİZME ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


PROJE DÜZENLEME VE İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI İŞLETİM HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çorlu Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Karşıyaka Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Antalya Emniyet Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliğinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1-) Teşekkülün;

a) Adres                                     :  AEL İşl.Müd. Çoğulhan Kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası      :  (0344) 524 22 82 / 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi         :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği ve Türü                     :  1 - Madeni Yağ

Miktarı                                       :  15 Kalemde Toplam 283.300 Kg.

İhale Kayıt No                           :  2014 /102096

Dosya No                                  :  2014 / 0361

Şartname Bedeli                         :  90 TL

İhale Tarihi                                :  29.09.2014

b) Teslim yeri                            :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                             :  Açık İhale Usulü.

3-) İhalenin

a-) Yapılacağı Yer                     :  AEL İşletme Müd. İhale salonu.

b-) Tarihi ve Saati                      :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat :14.00

c-) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü

4-1) İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü.(Fak:0-344-5242280) Çoğulhan kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5-) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6-) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3(Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7-) Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8-) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9-) İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

7721/1-1


32 KALEM ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayınca 32 kalem çadır malzemesi ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 23.09.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 24.09.2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7889/1-1


İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK. NO: 21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNA YIKILARAK

ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İLE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No: 21 adresindeki 30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki bina yıkılarak anahtar teslim götürü bedel ile konut inşaatı yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 22.09.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 23.09.2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7890/1-1


6 ADET T-67M200 UÇAK VE YEDEK MALZEMELERİ SATILACAKTIR.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - 6 adet T-67M200 uçakları ve yedek malzemelerinin satışı 22 EYLÜL 2014 Pazartesi günü Saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar İstanbul Caddesi Elif Sok.No:4 İskitler-ANKARA adresindeki THK. Satınalma Birimine teslim edeceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait Teknik ve İdari şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlık (0 312) 303 48 00/416-414

7885/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremizce, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirmek üzere 11.07.2014 tarihinde ihale ilanına çıkılan ve son teklif verme tarihi 09.09.2014 tarihi olan tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait;

• Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı Köyü, 321 no.lu parseldeki 35.765,55 m² yüzölçümlü Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı imarlı taşınmazın üzerindeki binalar ile birlikte,

• Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı Köyü, 296 no.lu parseldeki 5.674 m² yüzölçümlü Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı imarlı taşınmazın üzerindeki binalar ile birlikte

özelleştirme ihaleleri iptal edilmiştir.

7888/1-1


DATEM ELEKTRONİK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILIM, SENSÖR VE AKSESUARLARIYLA BİRLİKTE FİBER OPTİK RAY GERİLİM ÖLÇME VE VERİ TOPLAMA SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEMİNİ

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2014/106509

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: DATEM ELEKTRONİK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILIM, SENSÖR VE AKSESUARLARIYLA BİRLİKTE FİBER OPTİK RAY GERİLİM ÖLÇME VE VERİ TOPLAMA SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEMİNİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 18/09/2014 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00.- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7879/1-1


DONDURULMUŞ KIYMETLİ ETLER SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1. Kurumumuz, Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul Depo, Sakarya, Sincan ve Yozgat Kombina Müdürlükleri depolarında bulunan aşağıdaki tabloda miktar ve cinsleri belirtilen dondurulmuş kıymetli etler ihale ile satılacaktır.

                                                                                                                                    BİRİM: KG

KOMBİNA

PİRZOLA

KONTRFİLE

BONFİLE

DANA

DANA

DANA

İNEK

ADANA

69

3.119

62

 

AĞRI

1.465

450

268

179

BİNGÖL

3.398

2.301

866

 

DİYARBAKIR

1.613

1.130

666

 

ERZURUM

10.126

10.787

61

212

İSTANBUL DEPO

3.396

63

1.607

 

SAKARYA

5.738

3.714

 

116

SİNCAN

13.785

9.062

2.193

2.435

YOZGAT

5.202

167

421

327

Genel Toplam

44.792

30.793

6.144

3.269

 

2. İhale Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1370. Sokak No: 10 Balgat/Ankara adresinde bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Hizmet Binasında 10.09.2014 tarihinde saat 14.00’de yapılacaktır.

3. İhaleye ait şartname, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığından 50,00 (Elli) TL karşılığında temin edilebilir.

4. İstekliler satışı gerçekleştirilecek kıymetli etlerin tamamına teklif verebilecekleri gibi bir veya birden fazla kombina deposunda bulunan ürünler için de kısmi teklif verebilirler.

5. İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini 10.09.2014 günü saat 14.00’a kadar Et ve Süt Kurumu Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6. Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğinde satış yapmakta serbesttir.

7778/1-1


9 KALEM MUHTELİF ÇİM BİÇME VE BUDAMA EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğü ihtiyacı 9 kalem muhtelif çim biçme ve budama ekipmanı, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

NO

MALZEMENİN CİNSİ

İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ

1

Teleskopik Yüksek Dal Budama Makası

Muaf

2

El Budama Makası

Muaf

3

Çit Budama Motoru

Muaf

4

Motorlu Tırpan Makinası

100.-TL

5

Yüksek Dal Budama Motoru

50.-TL

6

Çim Biçme Makinası

Muaf

7

Motorlu Testere

Muaf

8

Motorlu Bahçe Pulvarizatörü

Muaf

6

Sırt Pulverizatörü

Muaf

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 -Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır.

3 -Teklifler, 10.09.2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif mektuplarında belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7887/1-1


1 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 1 kalem mal alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi                  :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale Konusu malın:

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1-

Nicolet EEG ile uyumlu Kortikal Stimulatör

1 Adet

09/09/2014

10.00

İhale kayıt no: 2014/102240

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

7923/1/1-1


DÜZELTME İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

27/08/2014 tarihli 29101 sayılı Resmi Gazete’de;

* 09/09/2014 tarihinde saat 14:30’da yapılacak olan 15 kalem mal alımı ihalesinin ihale kayıt numarası sehven 2014/102256 yazılmıştır. Doğrusu “2014/104729” dur.

* 09/09/2014 tarihinde saat 11:30’ da yapılacak olan 2014/102228 nolu ihalenin miktarı sehven 1 adet yazılmıştır. Doğrusu “2 Adet”tir. Ve sözleşme türü birim fiyat olarak değiştirilmiştir.

* 09/09/2014 tarihinde 13:30’da yapılacak olan “AB Projeleri Danışmanlık Hizmeti” ihalesinde ihale kayıt numarası “014/105850” yazılmıştır. Doğrusu “2014/105850”dir.

9. Madde: “1 sıra nolu ihaledeki hizmet kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

7923/2/1-1


41 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sivas Şarkışla (II. Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Sivas Şarkışla (II. Kısım) Küçük Sanayi Sitesine ait 41 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Yeni Sanayi Sitesi 58400 Şarkışla/SİVAS

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  41 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Şarkışla / SİVAS

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif Bedeli (2014 B.F. ile)   :  6.447.000.- TL

f) Geçici Teminatı                      :  451.290.- TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  16/09/2014 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Sıvas Şarkışla (II. Kısım) KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Yeni Sanayi Sitesi 58400 Şarkışla / SİVAS adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7892/2-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ve 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.238,72 TL. ile en çok 30.027,41TL TL. arasında değişen; 11/09/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 124,00 TL. en çok 3.003,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kamyon ve motorsikletten oluşan 22 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 12/09/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7775/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ve 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 546,19 TL. ile en çok 700.000,00 TL. arasında değişen; 17/09/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 55,00 TL, en çok 70.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Boya, Rulman, Kapı tipi metal dedektör, Kumaş, Boş konteyner, Kantar, Granit, Kumaş, Asansör malzemesi, Vida, Çakıltaşı, Pamuk Telefi, Cıvata, Somun, Ayakkabı, Alyan anahtar, Örgü makinası, Avize, Güneş gözlüğü, Amorf karbon, Nitro Selüloz, Oyuncak silah, Kaynak gözlüğü, Kaynak maskesi, Kaynak pensi, örme mensucat, Cep telefonu, Cüzdan ve Çanta cinsi 73 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 18/09/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7776/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.141,55 TL ile en çok 79.178 TL arasında değişen; 08/09/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 115 TL en çok 7.920 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, kamyonet, minibüs, yarı römork, kamyon-tanker kamyon vb 44 adet araç; açık artırma suretiyle, Büyükalp Cad. 2 Nolu Kapı Girişi (Elazığ Yolu üzeri Total Akaryakıt İstasyonu Karşısı) Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Toplantı ve Seminer salonunda 09/09/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 79 ) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İpekyololu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7777/1-1


KATENER SİSTEMLERİNDE KULLANILACAK 4 KALEM MALZEME TEMİNİ İŞİ

AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2014/104521

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi      :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Gebze-Alifuatpaşa (Km: 158+000) Arası Katener Sistemlerinde Kullanılmak üzere; 160 adet Y HALATI 35 mm² Bz II (18 m), 2.000 adet PANDÜL 12 mm2 Bz II (Grifler Dahil), 300 adet STANDART KONSOL-HOBAN TAKIMI, 50 adet GERGİ İZOLATÖRܒnün Temini İşi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 10.09.2014 tarih saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 10.09.2014 saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7725/1-1


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE, KİREÇ OCAĞI VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Meydan Tahmil Tahliye, Kireç ocağı ve Pancar Yüzdürme Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2014/103915

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Taşköprü Yolu 18. Km. Bük Köyü Mevkii 37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası      :  0 366 242 73 11  - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı           :  Meydan Tahmil Tahliye Hizmeti: Kampanya döneminde kok kömürü, linyit kömürü, kireçtaşı v.b. işletme malzemelerinin yer silolarından kullanım yerlerine belirli aralıklara taşınması. İşletme malzemeleri ve pancarın işlenmesi sonucu oluşan atıkların biriktirilmeden idarece belirlenen yerlere taşınması, tarif edilen şekilde istiflenmesi, döküm saha yolunun hazırlanması, kampanya sonu saha tesviyesinin yapılması, saha içinde kalan atık malzemenin gösterilen yerlere dökülmesi.

- Kireçocağı Hizmeti: Yüklenici tarafından Kireç ocağı önüne getirilen kireç taşı ve kok kömürünün işletme talimatlarına uygun şekilde, kireç ocakları sürekli dolu tutulacak şekilde doldurma kovalarına doldurularak kireç ocaklarının beslenmesi.

- Pancar Yüzdürme Hizmeti: Pancarın silolardan işletme talimatlarına göre fabrikaya su ile sevkinin sağlanması. Pancar siloları, pancar yüzdürme kanalı ve fabrika sahasında yapılacak temizlik, bakım v.b. meydan işleri.

Miktarı ve türü: Kampanya süresince (+-%20 toleranslı 55 Gün) Tahmil tahliye ve taşıma hizmeti (tahmini 62200 ton),  Kireç ocaklarının doldurulması hizmeti (tahmini 8700 ton), Pancar Yüzdürme ve Meydan işleri (Tahmini 200000 ton) nin 4 İş Makinesi Operatörü, 7 Kamyon Şoförü, 38 Diğer Personel olmak üzere toplam 49 Kişi ve 1 adet lastik tekerlekli yükleyici (en az 150 HP, bakımlı, 15 yaşından küçük) 2 adet damperli kamyon (15 ton taşıma kapasiteli, 10 yaşından küçük) ile yapılması işi.

b) yapılacağı yer                        :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) işin süresi                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 55 (+-%20 toleranslı) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  08.09.2014 Saat 14.00

4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7765/1-1


AÇIK OCAKTA BULUNAN SU TULUMBALARININ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2014/104631

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel 0286-4162001     Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@tki.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  T.K.İ. E.L.İ. Müessesesi Çan İşletmesi Müdürlüğüne ait Açık ocakta bulunan su tulumbalarının 20 (yirmi)işçi ile 1 (bir) Yıl (365 gün) süreli çalıştırılması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                          :  İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır (365 takvim günü)

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                    :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati                     :  23 EYLÜL 2014 - 15. 00

d) Dosya no                            :  2014-021/KÇLİ - SU TULUMBALARI

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halkbankası Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına doküman bedeli KDV dahil 120,00 TL (Posta ile: 130,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 23/09/2014, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7783/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen FBG-2013-397 No’lu Güdümlü proje için gerekli olan [Eldivenli Kutu Sistemi] alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki esaslarının 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir. [Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.] İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2014 /104246

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No. 98 Göztepe - Kadıköy/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 216 280 21 03 Faks: 0 216 280 21 23

c) Elektronik posta adresi                       :  bap@medeniyet.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

   görülebileceği internet adresi (varsa):

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  1 Adet Eldivenli Kutu Sistemi

b) Teslim yeri                                         :  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Laboratuvarı, Kuzey Yerleşkesi, Ünalan Mahallesi Ünalan Cad. E-5 Karoyolu Üsküdar/İSTANBUL

c) Teslim tarihi                                       :  Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 210 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                    :  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük İhale Toplantı Salonu Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No. 98 Göztepe - Kadıköy/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                                     :  19.09.2014 Saat: 10:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3 - Ön yeterlik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4 - Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, aday adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5 - Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığı oluşturanlardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.

4.2.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları :

İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerinin verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ön yeterlik dokümanı Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No. 98 Göztepe - Kadıköy/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesabına 100,00 TL yatırılarak, ibraz edilen makbuz karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç 19.09.2014 günü, saat 10:30’a kadar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No. 98 Göztepe - Kadıköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7872/1-1


1 ADET INNER LİNER BAG PNÖMATİK BOŞALTMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1 Adet Inner Liner Bag Pnömatik Boşaltma Sistemi alımı işi teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                     :  2014/106313

1 - İdarenin :

A) Adresi                                            :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç / BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası               :  0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi(Varsa)     :  bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

A) Niteliği, Türü ve Miktarı                :  1 Adet Inner Liner Bag Pnömatik Boşaltma Sistemi alımı

B) Teslim Yeri                                    :  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Ambarı Bigadiç/BALIKESİR

3) İhalenin

A) Yapılacağı Yer                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor işletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                                 :  09/09/2014 Salı Günü Saat:14.00

4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek olup; Bu tarih 10/10/2014 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teklif sahipleri Türk Lirası olarak verecekleri nakit teminatlarını Halk Bankası Bigadiç Şubesi nezdindeki TR95 0001 2009 2490 0013 0000 02 nolu hesaba yatırabilirler. Teminatın yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz üzerinde, ihale konusu işin adı ve bu işe ait teminat bedeli olarak yatırıldığı belirtilecektir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

c) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

d) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

5) Teklifler kapalı zarf şeklinde ve ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü süreli olacaktır.

6) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR Tel: 0 – 266 - 633 72 21 – 22

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A Keçiören /ANKARA Tel:0312 294 2000 İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 30,00 TL. (Otuz Türk Lirası) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil) : 40,00 TL. (Kırk Türk Lirası)

7) Teklifler en geç ihale tarihi olan 09/09/2014 Salı Günü Saat:14.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır.

8) İhale, 09/09/2014 Salı Günü Saat:14.00’de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır.

9) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

9.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

9.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

9.1.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

9.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

9.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

9.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

9.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

9.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

9.1.10. Mali Durum Belgesini,

Bu madde boş bırakılmıştır.

9.1.11. İş Deneyim Belgesini,

Bu madde boş bırakılmıştır.

9.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

9.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 9.1.2, 9.1.3. ve 9.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 9.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

10. İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

7869/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İzmir İli Selçuk Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait İzmir ili, Selçuk İlçesi, İsabey mahallesi, 2050 Sokak No: 1 adresinde bulunan 21.M.II pafta, 102 ada 1 parsel numaralı, 19301,82 m2 miktarındaki imar durumu aşağıda belirtilen Arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddesi gereğince ‘Kapalı Teklif Usulüyle’ satış ihalesi yapılacaktır.

Taşınmazın İmar Durumu:

Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak işli bulunan taşınmazın Kat Adedi: 1, Hmax:9,50, Tax:0,50, Emsal:0,70. Ön Bahçe Uzaklığı: 10-m, Arka Bahçe Uzaklığı: 10-m (Enerji Nakil Hattından), Yan Bahçe Uzaklığı:7-m olmak üzere zeminde inşaat alanı 9.650,91-m2'yi toplam inşaat alanı 13.51l,27-m2'yi aşamaz.

Taşınmaz Üzerindeki Şerh/Beyan/İrtifak:

Parsel üzerinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı vardır.

2 - İhale 16/09/2014 Salı günü Saat:14.30’da, Selçuk Belediyesi Atatürk Cad. No: 5 Selçuk/İZMİR adresinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır

3 - a) Satılacak Arsamızın KDV hariç Muhammen Bedeli: 6.350.000,00 TL (Altımilyon üçyüzellibin.TLdir.

b) İhaleye katılacaklardan Muhammen Bedelin %3’ü oranında 190.500,00 TL (Yüzdoksanbinbeşyüz.TL) tutarında geçici teminat alınacaktır.

4 - İhale Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Şartnamenin bir örneği KDV dahil 500,00 TL bedel karşılığında Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

5 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıdaki belgeleri dilekçesi ekinde ihale günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

A) Gerçek kişiler için:

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif Mektubu,

b) İhaleye katılan tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

c) İhale ile ilgili yatan geçici teminata ilişkin makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belge,

ç) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli sureti,

d) Tebligat adresini gösterir ikametgah belgesi ve elektronik posta adresi beyanı,

e) Noter tasdikli imza sirküleri,

f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) KDV dahil 500,00-TL olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

B) Tüzelkişiler için

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif Mektubu,

b) İhaleye katılan tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

c) İhale ile ilgili yatan geçici teminata ilişkin makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belge,

ç) Tüzelkişinin ana sözleşmesi veya tüzüğü,

d) İhaleye katılmak için yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,

e) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

f) İhale ile ilgili yatan geçici teminat makbuzları,

g) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,

ğ) Oda kaydı belgesi,

h) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi ile birlikte bu maddeye göre istenen belgeler ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri için ayrı ayrı bildirilecektir.

i) KDV dahil 500,00 TL olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü ihale saatine kadar Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

6 - İhaleye katılacak isteklilerce yukarıda yazılı belgeler ve teklifler 2886 sayılı yasanın kanunun 37.maddesine göre hazırlanmış zarf içinde 16.09.2014 günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediye Encümeninin sekretarya görevini yürüten Selçuk Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Selçuk Belediye Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Belediyeye ulaşması şarttır. Postada geciken teklifler işleme konulmayacaktır.

7 - Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan ya da 2886 sayılı kanunun 37. maddesinin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. 2886 sayılı kanunun 40. maddesi gereğince geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan istekilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. Geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda, bu işten, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliye, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekler dahil edilmek suretiyle yapılacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

7716/1-1


DİNAMİT SANDIĞI TEMİNİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2014/101818

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) telefon ve faks numarası              :  Tel: 0-372 259 47 94-84

                                                            Fax: 0 372-251 19 00-253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  Satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i               :        Malzemenin Cinsi                          Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 kalem dinamit sandığı                        75 adet

b) Teslim yeri                                   :  TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü tesellüm ambar şefliğine teslim edilecektir.

c) Teslim süresi                                :  Malzemeler en geç 90 (doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  17.09.2014 Çarşamba - saat 1500

c) Dosya no                                     :  1418055

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. İdari şartnamenin 55. maddesinde belirtilmiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 17.09.2014 Çarşamba - saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhalede kısmi teklif verilemez

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

7719/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 11.201 ÇİFT EMNİYETLİ ÇİZME ALIMI 4734 SAYILI

KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE

USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                             : 

İHALE KAYIT NO               :  2014/104092

a) Adresi                                 :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                  Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :  satınalma @taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Emniyetli Çizme

                                                  Kısa Konçlu      : 9.765 Çift

                                                  Uzun Konçlu    : 1.436 Çift

b) Teslim yeri                         :  Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 günde teslim edilecektir

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  22/09/2014 - 15.00

c) Dosya no                            :  1432209

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

4.2.1. Teknik şartnamede istenen belgeler

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İstekliler İhale konusu alım için kısmi teklif vermeyecektir

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 22.09.2014 saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7720/1-1


PROJE DÜZENLEME VE İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI

İŞLETİM HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan, 31.L-IVC Pafta, 870 Ada, 88 nolu parselinde kayıtlı 12.026,56 m2 (terksiz) alana sahip parselde kayıtlı arsanın üzerinde mevcut fabrika binalarının endüstriyel miras olarak geleceğe aktarılmak üzere, yapılan teknik inceleme ve rapor sonuçlarına göre röleve projelerine uygun projelendirilip yeniden yapılarak, parselin rekreasyon ve sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonuna uygun olarak Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi bütünlüğü içinde projelendirilmesi, üretilen projeye göre rekreasyon alanı ve sosyal-kültürel etkinlik merkezi olarak, Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenleme Komple Anahtar Teslimi İnşaatının ve restorasyonunun yapımı ve en fazla 15 (on beş) yıl süre ile işletilmesi hakkının verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale 10/09/2014, Çarşamba günü Saat 13:30’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye konu İşin Tahmini bedeli 3.402.924,00 TL (Üç milyon dört yüz iki bin, dokuz yüz yirmi dört Türk Lirası)’dir. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin % 3 ‘ü olan 102.087,72.-TL (Yüz iki bin seksen yedi lira yetmiş iki Krş.) dır. İhale dosya bedeli 5.000,00.-TL.(Beş bin Türk Lirası)’dır.

4 - İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak teslimat ile birlikte T.C.Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi’ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden alınacak süresiz banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale günü saat 12.00’den sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

5 - İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilirler.

6 - İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

7 - İHALE TEKLİF ŞARTLARI:

Müllkiyeti Belediyemize ait, Barbaros Mahallesi, 31L-IVC Pafta, 870 Ada, 88 nolu parselinde kayıtlı toplam 12.026,56 m2 (terksiz) alana sahip parselde kayıtlı arsanın üzerinde, mevcut fabrika binalarının endüstriyel miras olarak geleceğe aktarılmak üzere, yapılan teknik inceleme ve rapor sonuçlarına göre röleve alanı ve sosyal-kültürel etkinlik merkezi olarak Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi bütünlüğü içinde projelendirilmesi ve üretilen projeye göre rekreasyon ve sosyal kültürel tesis alanı olarak, Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenleme Komple Anahtar Teslimi İnşaatının ve restorasyonunun yapımı için istekli aşağıdaki şartları kapsayan teklif verebilecektir.

a) Söz konusu parsel üzerinde bulunan eski Tekel Şarap ve Kanyak Fabrikasının 2 adet deposu, parsel içindeki tuğla baca ve mevcut ağaçların korunması esas olmakla birlikte; yapıların eski olmaları ve kentimizin 1.Derece deprem kuşağında bulunması dikkate alınarak, yapılar yapılan teknik inceleme ve rapor sonuçlarına göre röleve projelerine uygun projelendirilip yeniden yapılarak değerlendirilecektir. Bu durumda yapılması talep edilen her nitelikteki proje ile ilgili olarak Belediyenin onayı ile ruhsat alınacaktır.

b) İşin Tahmini Bedeli min.3.402.924.-TL.(Üç milyon dört yüz iki bin dokuz yüz yirmi dört Türk Lirası)’dır. (Bedel Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında Kullanılacak 2014 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri ile peyzaj Mimarlığı ve Zemin İyileştirme maliyetlerine göre hesaplanmıştır.)

c) Yeniden yapılacak olan eski fabrika binalarının zemindeki inşaat taban alanları (şartname ekindeki vaziyet planına göre) A=800 m2, B=650 m2’den az olamaz. Bu yapılar sinema, tiyatro salonu ve sergi alanı fonksiyonları için kullanılacaktır. En az bir yapıda ve kapasitesi büyük salonda tiyatro, konser vb. faaliyetler için salon olarak kullanılmak üzere gerekli düzenleme yapılması zorunlu olup salonun fuaye, kulis, dekor ve tercüme odaları bulunacak ve bu salonların tasarımı, oturma alanları, sahne yüksekliği, akustiği, konser, tiyatro, opera salonu vb. fonksiyonlarında kullanılabilecek, uygun nitelik ve standartlarda yapılacaktır. Bu alanlara ilişkin uygulama projeleri (mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat vb) hesapları, ihale şartnamesi eki avan projesi, ayrıntılı mahal listesi ve ön keşfi ile birlikte hazırlanarak teklif verilecektir. İlgili parsel içindeki gerekli olan tüm yapılanma, donanım, teknik altyapı ve üst yapı tesisleri ile çevre düzenleme işleri 3194 Sayılı İmar Kanunu, Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri, İdari ve Teknik Şartnamelere uygun projelendirilecektir. Belediyece ayrıca kontrol edilecek ve gerekli düzeltmeler yapılması istenmesi durumunda yüklenici tarafından Belediyece hazırlanan rapora istinaden gerekli düzeltmeler projede yapılarak, ruhsat alınacaktır. Bu alana ait bütün ekipman, demirbaş, ese ve görüntü sistemleri işletme süresi sonunda Belediyeye devredilecektir.

d) İstekli tarafından kullanılacak eski fabrika binalarına ilişkin olarak; bu yapılarda İşlevlendirilen kullanım alanları, işletmeci ile Belediye arasında yapılacak protokol çerçevesinde Belediyece kullanılabilecektir.

e) Parsel içinde, eski fabrika binalarından ayrı olarak, ekteki krokide C ile işaretli alanda, parselin peyzajına ve çevreye uyumlu, fonksiyonel şeffaf, en fazla 2 katlı, içinde Gençlik Merkezi, kapalı-açık çay bahçesi-cafe, sergi alanı,100 kişilik çok amaçlı salon, idari bölüm ve tuvaletlerin bulunduğu tabanda inşaat alanı 700 m2, toplamda ise inşaat alanı 1.400 m2’den az olmayacak şekilde bir sosyal-kültürel etkinlik merkezi projelendirilecek ve projesine uygun olarak inşası gerçekleştirilecektir. Yapımı tamamlanan ve iskan ruhsatının alımından sonra bu tesis Belediyeye teslim edilecek olup, Belediyeye ait bu tesis ve rekreasyon alanı içindeki kısımların kullanımına ilişkin tüm haklar koşulsuz olarak Belediyeye aittir. Avan projede mutabakata varılması durumunda uygulama projelerinde Belediye’ye ait alanlar fonksiyon olarak Belediye ile birlikte detaylandırılacaktır.

f) Parselde açık ve kapalı alan düzenlemeleri birlikte projelendirilecek ve projesine uygun olarak yapılandırılacaktır. Rekreasyon alanı ve sosyal-kültürel etkinlik merkezi fonksiyonuna uygun Gençlik Merkezi, kapalı-açık çay bahçesi, açık-kapalı çocuk oyun alanı, kapalı sinema, tiyatro ve sergi salonu vb. kamuya açık kullanım alanları ile en az 50 araçlık otopark alanı gibi faaliyetler alanları projelendirilebilecektir. Farklı kullanımlar önerilmesi durumunda İdarenin Onayı alınacaktır.

g) Tesise ilişkin kira bedeli ilk 5 (beş) yıl aylık min. 4.000,00.-TL.’den az olamaz. Aylık kira bedeli heryıl % 10 oranında arttırılacaktır. TÜFE endeksinin % 10’u geçmesi durumunda bu artış söz konusu yıl için TÜFE endeksine uygun olarak yapılacaktır. Yıllık kira toplamı ilk 5 (beş) yıl içinde yıllık hiçbir durumda min.48.000,00.-TL.(Kırk sekiz bin Türk Lirası)’nin altına düşemez.

h) İkinci 5 (beş)yıl kira bedeli 10.000,00.-TL.(On bin Türk Lirası)’ndan az olamaz. Aylık kira bedeli her yıl % 10 oranında arttırılacaktır. TÜFE endeksinin % 10’u geçmesi durumunda bu artış söz konusu yıl için TÜFE endeksine uygun olarak yapılacaktır. Yıllık kira toplamı ikinci 5 (beş) yıl içinde yıllık hiçbir durumda min.120.000,00.-TL.(Yüz yirmi bin Türk Lirası)’nın altına düşemez.

i) Son 5 (beş) yıl kira bedeli 17.000,00.-TL. (On yedi bin Türk Lirası)’dan az olamaz. Aylık kira bedeli her yıl % 10 oranında arttırılacaktır. TÜFE endeksinin % 10’u geçmesi durumunda bu artış söz konusu yıl için TÜFE endeksine uygun olarak yapılacaktır. Yıllık kira toplamı üçüncü 5 (beş) yıl içinde yıllık hiçbir durumda min.

204.000,00.-TL. (İki yüz dört bin Türk Lirası)’nın altına düşemez. Tüfe endeksi ile hesaplanan kira bedelinin h,i maddelerinde belirtilen bedellerden yüksek olması durumunda kira bedelleri bu artışa göre alınacaktır.

j) İşletme ruhsatının alındığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ilk yıl için belirlenen aylık kira bedeli olan tutarın 12 (on iki) aylık (Bir yıllık) toplamı idareye defaten peşin olarak yatırılacaktır. Takip eden yıllar ise o yıl için belirlenen aylık kira bedelini takip eden ayın ilk 5 (beş) işgününde idareye defaten peşin olarak ödeyecektir.

k) İstekli Belediyeye gelir getirici diğer unsurları da varsa teklifte belirtilecektir. İş bu ihale konusu uygulama projeleri dışında, zaman içinde teknik ve/veya sosyo-kültürel gerekçeye dayalı veya ilgili kanun ve yönetmelikler gereği yapılması gerekli fonksiyonlar olması ve bu fonksiyonların mevcut yapı ruhsatı eki projelerde olmaması durumunda aynı parsel içinde yapılması ihtiyaç duyulan ilave tesis veya mevcut yapıdaki tadilatlar için Belediyenin yazılı onayını alacaktır. Onayın alınması durumunda mevcut projeye aykırı olmamak üzere hazırlanacak proje Belediyenin onayına sunularak, bu yerler için mutlaka yapı ve iskan ruhsatı alacaktır. Bu ruhsatlandırma işlemine ait tüm vergi, ücret, resim ve harçlar istekliye ait olacaktır. İstekli ruhsat alınan bu yeni yerlerden elde ettiği KDV düştükten sonra brüt aylık cironun % 45’inden az olmamak şartı ile istekli ayrıca Belediyeye ek kira bedeli ödeyecek şekilde teklif verecektir. Bu ek aylık kira bedeli, mevcut kira bedeline dahil edilemez. Ek kira bedeli tesisin işletme ruhsatının alınmasını takip eden 30 gün içinde idareye defaten peşin olarak ödenecektir. Bu ilave tesis için belirlenen ek kira bedeli mevcut aylık kira bedeline yönelik ödeme koşulları ile aynı şartlara sahip olacaktır.

l) İhale konusu işin, 15 (on beş) yıl işletilmesi maksimum süre olup, bu sürenin altında teklif verebilecektir. Bu unsur ihale işleminde tercih sebebi sayılacaktır.

m) İsteklinin ihaleyi kazanması halinde, teklifte sunulan avan projeler sözleşmenin eki olacaktır. Sözleşme eki bu avan projelere uygun olarak uygulama projeleri istekli tarafından üretilecek ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 60 (altmış gün) içinde Eski Tekel Şarap Fabrikası rekreasyon alanı ve sosyal-kültürel etkinlik merkezi olarak Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenleme Komple Anahtar Teslimi inşaatına ait yapı ruhsatını Belediyeden alacaktır. Yapı ruhsatına ait tüm vergi, ücret, resim ve harçlar istekliye ait olacaktır.

n) İstekliye Yapı Ruhsatı tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılacak, İstekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır.

o) İstekli, İhale konusu iş için üretilen proje için ihale şartnamesinde belirtilen adetten az olmamak üzere gerektirdiği kadar araç için otopark alanı tesis ve/veya parsel içinde ayırarak otopark tesis edecektir.

p) İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (Yapı Kullanma Ruhsatının) alındığı tarih olup, İskan Ruhsatına ait tüm vergi, ücret, resim ve harçlar istekliye ait olacaktır.

q) İhale konusu işin bitim tarihi yer tesliminden itibaren maksimum 10 (on) ay olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir. İstekliler ihale konusu işin bitim tarihini teklifte belirtilecektir.

r) İstekli, İşletme Ruhsatını iskan ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde almak zorundadır. Bu ruhsatın alınmasına yönelik tüm vergi, ücret, resim ve harçlar istekliye ait olacaktır.

s) İşletme Ruhsatının alındığı tarih işletmeye başlandığı tarih olup, 30 gün içinde işletmeye ait ilk yıl için belirlenen aylık kira bedeli olan tutarın 12 (on iki) aylık (bir yıllık) toplamını ilk yıl için idareye defaten yatırılacaktır. Takip eden yıllar ise o yıl için belirlenen aylık kira bedelini takip eden ayın ilk iş gününde idareye defaten peşin olarak ödeyecektir.

8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI ve BELGELER :

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgahı olması,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi.

d) Ödenmiş sermayesinin 10.000.000,00.-TL. (On milyon Türk Lirası) altında olmaması

e) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeleri

f) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2014 yılı için tasdikli)

f.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

f.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (f.2)deki esaslara temin edecekleri belge,

g) İmza sirküleri verilmesi.

g.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

g.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (g.1) ve (g.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

h) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

i) Bu şartnamede yazılı miktarda teminat ve 5.000,00 TL (Beş bin Türk Lirası) ihale dosya bedeli vermesi.

j) İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 10/09/2014 Çarşamba günü, saat 12.00’ye kadar tutanak karşılığında vermeleri şarttır. Saat 12.00’den sonra teklif mektupları kabul edilmez.

k) Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge ve Çanakkale Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge

l) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

m) 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak kesin teminatı gelir kaydolur.

İlan olunur.

7623/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çorlu Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Bulunduğu Yer

Yöresi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü M2

İmarı

Cinsi

Hissesi

Tahmini

Bedeli TL

Geçici

Teminat TL

İhale Şekli

Tarihi

İhale Saati

Muhittin Mahallesi

Bülent Ecevit Bulvarı

F19C12A 2A

2629

14

3.101,68

Konut

Arsa

Tam

2.590.000,00

518.000,00

Açık Teklif

29.09.2014

15.00

 

Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak Komisyon huzurunda satılacaktır.

1 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu veya mektubu, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirküleri, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2014 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, tüzel kişiliği temsile yel olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

2 - Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleriyle birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4 - Hazineye ait taşınmaz satış bedeli peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin Belediye mücavir alanı sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi, dışını taşınmazlarda ise 1.000,00 TL yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4’ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer a dilimler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

5 - 4706 sayılı Kanun uyarınca, Hazine taşınmazlarının satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harı muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

6 - Şartname ve ekleri Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz görülebilir.

7 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.tekirdaSdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

Bilgi İçin Tel. 0 282 673 71 52

7751/1-1


TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Karşıyaka Emlak Müdürlüğünden:

 

 

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahalle/ Köy

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi (m²)

Cinsi

Kiralama Amacı ve Süresi

İlk Yıl Tahmini Kira   Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35100102018

İzmir

Aliağa

Güzelhisar

K.18-A4-IVB

…

488

25.450,00

Tam

Tarla

Hafriyat Toprağı Dökmek Amaçlı

(6 Ay)

1.300.000,00 TL (Toplam 115.800,00 m²'lik kısım üzerinde hafriyat toprağı dökülebilecek 906.000,00 m³ rezerv için 6 aylık kira bedeli)

250.000,00

16.09.2014

14:00

35100102020

491

17.950,00

35100102016

486

74.350,00

35100102010

468

52.050,00

35100102012

473

25.900,00

 

1 - Yukarıdaki toplam 5 (beş) adet taşınmazın kiralama ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte 6 (altı) aylığına toplamda 115.800,00 m²'lik kısmında en fazla 906.000,00 m³ hafriyat toprağı için döküm alanı olarak kullanılmak üzere bir bütün halinde kiraya verilecek olup buna göre ihale edilecektir.

2 - Kiralama ihalesi İzmir Valiliği Hükümet Konağı C Blok Defterdarlık Kat: 3 Konak/İZMİR adresi Karşıyaka Emlak Müdürü Çalışma Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 - Kiralama ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname Karşıyaka Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah Belgesi),

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

5 - İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İlan olunur.

7723/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 11.09.2014 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 1000 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S.

No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı

(m2)

Belediye

Hissesi

Plan

Amacı

Emsal

H.Max

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat

İhale

Saati

1

Yenimahalle

Susuz

63401/1

  7,000.00

TAM

Konut

1.00

H min: 8

  4,550,000.00

136,500.00

14:00

2

Yenimahalle

Susuz

63400/2

20,245.82

TAM

Konut

1.00

H min: 8

13,159,783.00

394,793.49

14:02

3

Etimesgut

Yukarıyurtçu

62886/1

16,964.00

TAM

Konut

1.20

Serbest

5,513,300.00

165,399.00

14:04

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

7625/1-1


MÜBADELE İLANI

Antalya Emniyet Müdürlüğünden:

1 - İDARENİN

a) Adı                                           :  Antalya İl Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Güvenlik Mahallesi Vatan Cad. No: 33 Çallı MURATPAŞA/ANTALYA

c) Telefon No                               :  0 242 343 28 03

d) Faks No                                   :  0 242 343 28 03

e) Elektronik posta adresi             :  ikmalantalya@antalya.pol.tr

2 - MÜBADELE KONUSU MALIN

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı      :  (50) Adet Otomobil-Kamyonet-Minibüs, (7) Adet Motosiklet, (10) Adet ihtiyaç fazlası bisiklet, (435) Kalem (4831)Adet Muhtelif Hurda Demirbaş Malzeme, (500) Adet Çıkma Oto Lastiği, (25.000) Kg. otoların tamirinden arızalı olarak çıkan Oto Yedek Parçası ve muhtelif demir aksamı malzeme, (5.000) Kg. Kesik Plaka

 

MÜBADELESİ YAPILACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PLAKASI

MODEL

MARKASI

TİPİ

CİNSİ

MOTOR

HACMİ

YAKIT

DURUMU

07A0106

1986

LEYLANT

1340 G-6*2

KAMYON AÇIK KASA

2650

DİZEL

GAYRIFAAL (HURDA)

07A0275

1995

BMW

R 80 GS

MOTORSİKLET

800

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0276

1995

BMW

R 80 GS

MOTORSİKLET

800

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0281

1995

BMW

R 80

MOTOSİKLET

800

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0326

1996

RENAULT 12 TX

R.11795VT

OTOMOBİL

1397

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0332

1996

OTOSAN FORD

TRANSİT 2.5 İ

MİNİBÜS

2496

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0364

1997

FORD

TRANSİT

MİNİBÜS

2496

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0376

1997

RENAULT 12 TX

R1179 TX25VT

OTOMOBİL

1397

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0377

1997

RENAULT 12 TX

R1179TX25VT

OTOMOBİL

1397

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0383

1997

RENAULT 12 TX

R1179TX25VT

OTOMOBİL

1397

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0385

1997

RENAULT 12 TX

R1179TX2

OTOMOBİL

1397

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0402

1995

BMW

80 GS

MOTOSİKLET

800

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0411

1998

FORD

TRANSİT

MİNİBÜS

2496

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0415

1998

FORD

TRANSİT

MİNİBÜS

2496

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0416

1998

TOFAŞ - FIAT

ŞAHİN

OTOMOBİL

1372

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0426

1995

FİAT

160AZ55A(TİPO S)

OTOMOBİL

1585

BENZİN

GAYRIFAAL (HURDA)

07A0429

1998

RENAULT

R1179TX2-5VT

OTOMOBİL

1397

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0430

1999

RENAULT

R1179TX25VT

OTOMOBİL

1397

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0453

1998

FİAT

DUCATO

KAPALI KASA KAMY.

2500

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0455

1999

FORD

TRANSİT DZ 25DI LCX

MİNİBÜS

2496

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0470

1999

HYUNDAI

SONATO

OTOMOBİL

2493

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0472

1998

FORD

TRANSİT 2,5DI LCY

KAPALI KASA KAMY.

2496

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0475

1999

RENAULT R19

1.6 ERNE

OTOMOBİL

1585

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0478

1999

RENAULT

L17905 R12 TX

OTOMOBİL

1397

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0480

1999

RENAULT

R1339

OTOMOBİL

1397

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0482

2000

TOFAŞ-FIAT

1.6 İE

OTOMOBİL

1581

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0487

2000

FORD

TRANSİT T12

MİNİBÜS

2496

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0489

2000

RENAULT

EUROPA

OTOMOBİL

1598

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0500

2000

FİAT

SİENA HL 16V

OTOMOBİL

1598

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0502

2000

BMW

R1100RT

MOTOSİKLET

1085

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0503

2000

BMW

R1100RT

MOTOSİKLET

1100

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0513

2001

RENAULT 19

RENAULT 19 1.6

OTOMOBİL

1598

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0518

2001

FORD

TRANSİT

MİNİBÜS

2496

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0520

2001

RENAULT

19 1.6 RNE İE

OTOMOBİL

1598

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0521

2001

RENAULT 19

EUROPA 1.6 İE

OTOMOBİL

1598

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0522

2001

RENAULT

EUROPA

OTOMOBİL

1598

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0523

2001

RENAULT

19 RNE

OTOMOBİL

1598

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0528

2001

HYUNDAI

ACCENT

OTOMOBİL

1598

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0531

1999

TOFAŞ

131 ŞAHİN

OTOMOBİL

1390

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0541

2002

TOYOTA

1.6 TERRA

OTOMOBİL

1598

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0543

2002

TOFAŞ-FIAT

1.6 İE

OTOMOBİL

1581

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0548

2003

TOYOTA

E12T COROLLA

OTOMOBİL

1100

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0553

2002

FORD

TRANSİT

MİNİBÜS

2496

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0556

2003

FORD

FACY TRANSİT

MİNİBÜS

2402

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0562

2003

FIAT

DOBLO CARGO 1,9 JTD

KAPALI KASA KAMY.

1910

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0572

2004

TOYOTA

COROLLA

OTOMOBİL

1100

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0580

2004

RENAULT

MEGAN II 1.6 16V

OTOMOBİL

1598

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0581

2004

RENAULT

MEGANE II 1.6

OTOMOBİL

1598

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0583

2004

RENAULT

MEGANE

OTOMOBİL

1598

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0584

2004

RENAULT

MEGANE

OTOMOBİL

1598

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0605

2005

PEUGEUT

BOXER 290C

KAPALI KASA KAMY.

1997

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0609

2005

PEUGEUT

BOXER 290C

KAPALI KASA KAMY.

1997

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0610

2005

FİAT

DOBLO

KAMYONET

1910

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0926

2006

KANUNİ

VAN55

MOTOR

124

BENZİN

GAYRIFAAL

07A1010

2000

VOLKSWAGEN

POLO CLASSIC 75HPAC

OTOMOBİL

1598

BENZİN

GAYRIFAAL

07A0515

2001

FORD

TRANSİT

MİNİBÜS

2496

DİZEL

GAYRIFAAL

07A0396

1996

RENAULT

R1179TX2

OTOMOBİL

1397

BENZİN

GAYRIFAAL

 

İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME

(10) adet Bianchi marka bisiklet

HURDA MALZEME

(435) Kalem (4831)Adet Muhtelif Hurda Demirbaş Malzeme, (500) Adet Çıkma Oto Lastiği, (25.000) Kg. otoların tamirinden arızalı olarak çıkan Oto Yedek Parçası ve muhtelif demir aksamı malzeme, (5.000) Kg. Kesik Plaka

3 - MÜBADELE KARŞILIĞI ALINACAK MALA

İLİŞKİN ÖZELLİKLER                                              :  1) 2 adet 2014 model veya bir üst model (Sıfır Km) TOYOTA COROLLA 1,6 ACTİVE M/T (KLİMALI) inci beyaz renk binek araç.

                                                                                        2) 2 Adet 2014 model veya bir üst model (Sıfır Km) FORD TOURNEO COURIER KOMBİ 1,6L 95 PS TİTANYUM (KLİMALI) beyaz renk kamyonet.

                                                                                        3) 30 Adet 2014 Yılı Üretimi GOOD YEAR marka 195/65/R 15-T95 efficentgrip araç dış lastiği

4 - DEĞER TESPİT KOMİSYONUNCA

BELİRLENEN TAHMİNİ BEDEL                            :  206.349,00 TL.

5 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI                             :  12.500,00 TL.

6 - İHALE USULÜ                                                     :  Açık artırma usulü

7 - TEKLİFLERİN NE ŞEKİLDE VERİLECEĞİ       :  Teklifler, ihale komisyonu önünde sözlü ve yazılı olarak verilecektir.

8 - MÜBADELENİN

a) Yapılacağı yer                                                          :  Antalya Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu Güvenlik Mah. Vatan Cad. No: 33 Çallı MURATPAŞA/ANTALYA

b) Tarih ve Saati                                                           :  16.09.2014 Salı günü Saat: 14:00

9 - İHALE İŞİN VE BELGELERİNİN NEREDE

GÖRÜLECEĞİ                                                           :  Antalya Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Güvenlik Mah. Vatan Cad. No:33 Çallı MURATPAŞA/ANTALYA

10 - MÜBADELEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE UYULMASI GEREKEN KRİTERLER

Mübadeleye Katılabilme Şartları:

a) Teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait ( 12.500,00 TL) oranındaki geçici teminatı,

c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini teslim etmiş olmak.

11 - ŞARTNAMENİN NASIL VE NEREDEN

TEMİN EDİLECEĞİ                                                   :  Şartname, Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne Şartname bedeli olarak yatırılan 50,00 TL’ lik makbuz karşılığı Antalya Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliğinden temin edilecektir.

12 - SÖZLEŞME YAPILIP YAPILMAYACAĞI     :  Talep edilen malzemeler mevzuat gereği geçen günden sonraki (15) gün içerisinde teslim edilmediği takdirde sözleşme yapılacaktır.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri                           :  1 - Mübadeleye teklif edilen tüm malzemeler Müdürlüğümüz İkmal Şube Müdürlüğü Ulaştırma Büro Amirliği Uncalı-KONYAALTI/ANTALYA adresinde görülebilir ve teslim alma ve teslim etmede buradan yapılacaktır.

c) Teslim Etme Tarihi                                                   :  Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici alınacak malı 90 (Doksan) gün içinde teslim etmek zorundadır.

d) Teslim Alma Tarihi                                                  :  Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

e) Taşınır malların yerinde görülmesi                           :  Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 saatleri arasında Uncalı mevkiinde bulunan İkmal Şube Müdürlüğü Ulaştırma Büro Amirliği bahçesinde görülebilir.

13 - Mübadeleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.

7639/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 344,09 TL ile en çok 75.284,00 TL arasında değişen; 10/09/2014 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 34,41 TL ile en çok 7.528,40 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Otomobil, Motorsiklet, Muhtelif Kamyonet (Açık Kasa, Kapalı Kasa, Panel Van), Kamyon (Açık Kasa), Minibüs, TIR Çekicisi cinsi 41 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 11/09/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

7636/1-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR

RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliğinden:

1 - İhale Konusu İşler :

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar/Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) İstanbul İli, Şile İlçesi, Bıçkıdere mevkii, 2.000,00 hektar alana sahip, F22-c3, F23-d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3272676 erişim nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa ( Y )

708000

712000

712000

708000

Yukarı ( X )

4553000

4553000

4548000

4548000

 

2) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çiftlikköy mevkii, 4.347,83 hektar alana sahip, F20-b3, F20-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3271556 erişim nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

613500

613500

615000

617000

618500

616300

617500

618000

619000

619000

Yukarı (X)

4576000

4577000

4577000

4578000

4578000

4575500

4575500

4574500

4574500

4573500

 

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

16.Nokta

17.Nokta

18.Nokta

19.Nokta

Sağa (Y)

617000

616300

614500

613600

613600

613000

611500

609500

609182

Yukarı (X)

4573500

4570000

4570000

4572000

4570000

4568500

4573000

4574250

4576000

 

3) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Gümüşpınar mevkii, 2.453,50 hektar alana sahip, F20-b3, F20-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3271557 erişim nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

608000

609000

609000

610000

610000

614500

615000

617000

617000

Yukarı (X)

4581000

4581000

4580500

4580500

4581200

4581200

4579300

4579300

4578000

 

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

16.Nokta

17.Nokta

18.Nokta

Sağa (Y)

615000

613500

613500

608000

608000

607200

607200

606500

606500

Yukarı (X)

4577000

4577000

4579500

4579500

4574300

4574300

4577000

4577000

4579000

 

4) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çakılköy mevkii, 2.503,75 hektar alana sahip, F20-c2 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3271558 erişim nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

620300

622600

623000

621500

619000

618000

616000

616000

Yukarı (X)

4559800

4555250

4553800

4553750

4555750

4555750

4556000

4559250

 

5) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Yalıköy mevkii, 4.692,51 hektar alana sahip, F20-b1 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3278385 erişim nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

605000

606500

606500

609000

609000

611000

Yukarı (X)

4594000

4594000

4591250

4591250

4587500

4587500

 

 7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

Sağa (Y)

611000

613000

613000

607000

607000

605000

Yukarı (X)

4589900

4589900

4584500

4584500

4585000

4585000

 

6) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Karacaköy mevkii, 4.750,00 hektar alana sahip, F20-b1,F20-b2,F20-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3278386 erişim nolu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

605000

607000

607000

617000