26 Ağustos 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29100

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y. DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Radyoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

Kardiyoloji Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı

1

1

 

 

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

İktisat Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

İktisat Politikası Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

1

2

 

 

 

Türkçe Eğitimi Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

1

1

1

1

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Fizik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Kimya Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Analitik Kimya Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

 

Sosyal Hizmet Bölümü

 

 

 

1

1

 

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 

 

 

 

1

3

 

İşletme Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Mantık Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

 

 

Hemşirelik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

7711/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

İlan Tarihi                  : 26/08/2014

Son Başvuru Tarihi    : 09/09/2014

 

 

Birimi

Bölümü/Anabilim Dalı

Ünvanı

Der.

Ad.

Özel Şartlar

1

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim - Baskı Sanatları Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

2

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim - Baskı Sanatları Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

3

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim - Baskı Sanatları Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

4

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

7713/1-1


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin noter onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji / Hidrobiyoloji

Doçent

1

1

Tatlısu alg ekolojisi ve taksonomisi ile trofik yapının belirlenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji / Moleküler Biyoloji

Doçent

1

1

Moleküler protozooloji ve protozoon genetiği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya / Fizikokimya

Doçent

1

1

Katalaz enzimi kullanarak kil üzerine adsorpsiyon ve kinetik çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Yeniçağ Tarihi

Doçent

1

3

Osmanlı dönemi konar-göçerleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Eskiçağ Tarihi

Yrd. Doçent

1

3

Eskiçağ alanında doktora yapmış olmak. Tunç çağı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Yakınçağ Tarihi

Yrd. Doçent

1

5

Osmanlı denizcilik tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji / Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd. Doçent

1

1

Terör, eğitim ve kitle iletişim araçları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği / Deniz Teknolojisi

Yrd. Doçent

1

4

Küresel motor üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doçent

1

1

Perinatoloji alanında eğitim almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Tıbbi Patoloji

Yrd. Doçent

1

2

Gen ekspresyonları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Kalp Damar Cerrahisi

Yrd. Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji

Yrd. Doçent

1

1

Mitral kapak hastalığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

3

Nefroloji uzmanı olmak ve böbrek nakli ve osteoporoz ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

2

Kronik hepatit B enfeksiyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

4

Febril konvülzyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doçent

1

3

Mikrodalga ile dezenfeksiyonun farklı kaide akrillerinin boyutsal doğruluğu üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doçent

1

3

Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Yrd. Doçent

1

3

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Endodonti

Yrd. Doçent

1

5

Türk toplumunda alt üst molar dişlerde foramen apikale çapının, pozisyonu, sayısı ve lokalizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Yrd. Doçent

1

3

Farklı asidik içeceklerin restoratif materyallerin yüzey sertliklerine olan etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

3

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi, Teftitşi, Planlaması ve Ekonomisi

Yrd. Doçent

1

3

Okul yönetimi alanında kuram ve uygulamaya dayalı çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

2

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

2

Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi / Türkçe Eğitimi

Yrd. Doçent

1

5

Dil Bilimi ve Türkçe Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Arap Dili ve Belagatı

Profesör

1

1

Arapça iştikak konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi / Kelam

Doçent

1

3

 Ahlakın Felsefesi ve Dini Temelleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri / Hadis / Hadis

Yrd. Doçent

1

4

Rical Edebiyatı konusunda çalışmalar yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri / Din Felsefesi

Yrd. Doçent

1

5

Dini çoğulculuk ve aydınlanma felsefesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım / Grafik

Yrd. Doçent

1

4

Reklam Grafiği Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım / Grafik

Yrd. Doçent

1

4

Grafik tasarımı eğitiminde gösterge bilimsel çözümleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik ve Cam / Seramik

Yrd. Doçent

1

4

Plastik sanatlarda doğaçlama üzerine sanatta yeterlilik yapmış olmak.

7712/1-1