25 Ağustos 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29099

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölüm ve programlara öğretim elemanları alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ek olarak; Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların Lisans diploması, Transkript, ALES belgesi, Dil belgesini, Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayların Diplomaları, ALES belgesi, Dil belgesini, Öğretim Üyeliğine başvuran adayların ise bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan ( Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayımı tarihinden itibaren (Öğretim Üyesi Başvuruları için) ve YÖK İnternet sitesinde ilan edildikten sonra (Öğr. Görevlisi, Arş. Görevlisi için) 15 gün içinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, İnternet ve eksik evrak başvuruları kabul edilmez.

Duyurulur.

 

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

 

 

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe)

 

 

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

 

 

1

Radyo Televizyon ve Sinema

 

 

2

Ekonomi ve Finans

1

 

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

 

 

 

Halkla İlişkiler (Reklamcılık)

 

 

1

Bankacılık ve Sigortacılık (Bankacılık)

 

 

1

Bankacılık ve Sigortacılık (Finansal Matematik)

 

 

1

İşletme Bilgi Yönetimi (Bilgisayar  Programlama)

 

 

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

 Antrenörlük Bölümü

 1

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

 

 

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

1

1

1

Sağlık Yönetimi

1

1

1

Çocuk Gelişimi

-

1

-

Odyoloji

1

1

2

Sosyal Hizmet

-

-

-

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

-

1

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

 

 

1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Mimarlık

 

 

1

Endüstri Mühendisliği

 

 

2

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

1

İnşaat Mühendisliği

 

 

1

TOPLAM

5

4

20

7690/1-1