20 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29094

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Marmara Üniversitesinden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16.07.2014 tarihli toplantısında, Trabzon ili nüfusuna kayıtlı 10.03.1986 doğumlu Abdurrahim oğlu Cevahir ÜÇÜNCÜOĞLU'nun Polonya'daki "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrewkiego"dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.01.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 083108 seri numaralı "Mimarlık ve Şehircilik" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

7540/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23.07.2014 tarihli toplantısında, Sivas ili nüfusuna kayıtlı 04.05.1969 doğumlu Mustafa oğlu Hüseyin DOĞAN'ın Azerbaycan'daki "Azerbaycan Teknik Üniversitesinden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.04.2013 tarihli kararma istinaden düzenlenen 03562 seri numaralı "Elektrik Mühendisliği" alanındaki "Mezuniyet Geçici Lisans Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

7539/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

                                            İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden : 07.07.2014 tarih ve 2839289 sayılı savunma istem yazısı

Murat ÖZKÖK- Özel Gökalp MTSK Usta Öğreticisi

02.11,2013 tarihinde yapılan Direksiyon Eğitimi sınavına; saatinde ( 08:00' da) gelmediğiniz.

İddiaları ile ilgili 657 Sayılı DMK'nın 130. maddesi gereğince 7 gün içerisinde savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

7529/1-1

—————

                                            İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden : 07.07.2014 tarih ve 2839271 sayılı savunma istem yazısı

Mehmet TELLİ- Özel Gökalp MTSK Usta Öğreticisi

23.01.2014 tarihinde yapılan Direksiyon Eğitimi derslerine gelmediğiniz.

İddiaları ile ilgili 657 Sayılı DMK'nın 130. maddesi gereğince 7 gün içerisinde savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda:

İlanen tebliğine karar verildiğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

7528/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Uğur Mumcu Mahallesi 13811 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7573/1-1


Marmara Üniversitesinden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname”nin Ek 6 ncı maddesi ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla toplam 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedinin 10 (on) katı aday sınava alınacaktır.

 

İş Tanımı

Adet

Çalışma Süresi

Ücret

Yazılım Proje Yöneticisi

2

Tam Zamanlı

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 4 katı

Yazılım Takım Lideri

3

Tam Zamanlı

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı

Yazılım Geliştirme Uzmanı

4

Tam Zamanlı

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı

Ağ ve Sistem Uzmanı

1

Tam Zamanlı

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı

 

SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav 30 Eylül 2014 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ile endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

g) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

h) Süresi içinde başvurmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Yazılım Proje Yöneticisi (2 Kişi)

a) Bu ilanda yer alan Yazılım Takım Lideri pozisyonuna ait şartları taşımak,

b) Tercihen en az 3 yıl yönetici pozisyonunda çalışmış olmak,

c) En az 5 yıllık bilişim takımı ve proje yönetme deneyimine sahip olmak,

d) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,

e) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,

f) Veritabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veritabanı kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,

g) Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak,

h) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve programlamasını yapabilmek,

i) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV ürünlerinde deneyimli olmak,

k) LDAP ve Microsoft Sharepoint Server konularına deneyimli olmak.

Yazılım Takım Lideri (3 Kişi)

a) Bu ilanda yer alan Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonuna ait şartları taşımak,

b) Tercihen bilişim alanında en az 6 yıllık deneyime sahip olmak,

c) En az 2 yıllık yazılım takımı yönetme deneyimine sahip olmak,

d) Proje yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

e) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

f) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

g) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

h) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,

i) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,

j) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 Kişi)

a) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

b) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,

c) C#.NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak,

d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,

f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

h) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

i) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,

j) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak,

k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,

l) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak,

m) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

n) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,

o) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

p) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

q) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.

Ağ ve Sistem Uzmanı (1 Kişi)

a) Veri Merkezi yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

b) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 5.000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde sistem ve ağ yönetimi konusunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

c) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

d) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, VMWare veya HyperV ürünlerinde deneyimli olmak,

f) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Ateş Duvarı (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim deneyimlerine sahip olmak,

h) Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme deneyimlerine sahip olmak,

i) Ağ teknolojisinde profesyonel seviyede, halen geçerli bir sınav geçiş belgesine sahip olmak,

j) IPv6, Ağ Güvenliği, Bilgi güvenliği yönetim sistemi (ISO 27001), Kablosuz Ağ ve Veri merkezi ağ teknolojileri (Cisco Nexus) hakkında eğitim belgelerine sahip olmak,

k) IPv6, uygulama yük dengeleme, veri merkezi, kablosuz ağ kurulum ve yönetimlerinde deneyim sahibi olmak.

SINAV KONULARI

Yazılım Proje Yöneticisi

Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, Proje yönetimi, SQL Server 2012 ve ileri sürümleri, Web Servisleri, Nesne yönelimli programlama tasarım ve araçları

Yazılım Takım Lideri

Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, Proje yönetimi, SQL Server 2012 ve ileri sürümleri, Web Servisleri,

Yazılım Geliştirme Uzmanı

Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, ASP.NET MVC, Visual Studio.NET, C#, Entity Framework

Ağ ve Sistem Uzmanı

Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, IPv6, Ağ Güvenliği, Bilgi güvenliği, uygulama yük dengeleme, veri merkezi, kablosuz ağ

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (3.757,34 TL) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretlerin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

DİĞER HUSUSLAR

Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy/İSTANBUL” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yolu ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İlan hakkında diğer açıklamalar http://pdb.marmara.edu.tr adresinde yer almaktadır.

7602/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım.

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Profesör

1

Mimari tasarım, mimari ergonomi, mimari psikoloji, mimari görsel modeller, mimari mekân simülasyonu, yeşil bina ve mimari restorasyon uygulamaları, yerel mimari çalışmaları

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

7571/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 90 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2014 gün ve 1232 sayılı kararı ile onaylanan, “Pursaklar İlçesi 95341 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

7601/1-1


 


 


 


 


 


 

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.04.134

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 23.07.2014-108                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 23.07.2014-3937                                 ADANA

Mersin ili, Mut ilçesi, Kışla Mahallesinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.09.1993 gün ve 1503 sayılı kararı ile 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Kilisetepe Höyüğünün sit fişinin ve sit alanı sınırlarının revize edilmesine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.07.2014 günlü rapor ve ekleri, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.09.1993 gün ve 1503 sayılı ve 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararları, Kurulumuzun 30.04.2014 gün ve 3661 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Mut ilçesi, Kışla Mahallesinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.09.1993 gün ve 1503 sayılı kararı ile 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Kilisetepe Höyüğüne ilişkin hazırlanmış olan kararımız eki revize sit fişinin ve sit haritasının uygun olduğuna, 1. Derece arkeolojik sit alanında kalan taşınmazlara bugüne kadar şerh verilmemişse 1. Derece arkeolojik sit alanı şerhi verilmesine karar verildi.

 

7535/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      33.04.138

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 23.07.2014-108                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 23.07.2014-3940                                       ADANA

Mersin ili, Mut ilçesi, Suçatı Mahallesinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.09.1993 gün ve 1503 sayılı kararı ile 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Attepe Höyüğünün sit fişinin ve sit alanı sınırlarının revize edilmesine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.07.2014 günlü rapor ve ekleri, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.09.1993 gün ve 1503 sayılı ve 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararları, Kurulumuzun 30.04.2014 gün ve 3661 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Mut ilçesi, Suçatı Mahallesinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.09.1993 gün ve 1503 sayılı kararı ile 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Attepe Höyüğüne ilişkin hazırlanmış olan kararımız eki revize sit fişinin ve sit haritasının uygun olduğuna, 1. Derece arkeolojik sit alanında kalan taşınmazlara bugüne kadar şerh verilmemişse 1. Derece arkeolojik sit alanı şerhi verilmesine karar verildi.

 

7536/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      22.05.09

TOPLANTI TARİHİ-NO  : 07.08.2014 – 108                                     TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO  : 07.08.2014 – 1847                                           EDİRNE

Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Hamzabeyli Köyü, Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, 148 ada, 109 parselde yer alan Hamzabeyli Kalesinin tescil edilmesi istemine ilişkin Kurulumuzun 26.06.2014 tarih ve 1803 sayılı kararı gereği 07.08.2014 tarihinde yerinde incelendi, yapılan incelemeler sonucunda;

Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Hamzabeyli Köyü, Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, 148 ada, 109 parselde yer alan Hamzabeyli Kalesinde 07.08.2014 tarihinde yapılan yerinde inceleme sonucunda; Hamzabeyli Kalesinin 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle ekli 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

* Taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 005.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. Derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine,

* 1/25000 ölçekli haritada koordinatlı sınırları belirlenen 1. Derece arkeolojik sit alanında, madencilik faaliyeti ile her türlü inşai ve fiziki müdahale gerektiren faaliyetlerin yapılamayacağına karar verildi.

 

 

 

7534/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    26.06/231

TOPLANTI TARİH VE NO    : 07.08.2014 -132                                TOPLANTI YERİ

KARAR TARİH VE NO          : 07.08.2014 -2637                                   ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Hamamkarahisar Mahallesi’nde yer alan tescilli Örenbağları Antik Yerleşimi I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Siti sınırlarının güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi konusundaki 30.05.2014 tarih, 2516 sayılı Kararımız doğrultusunda hazırlanan kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 01.07.2014 tarih, 254166-53149 sayılı, TANAP Doğal Gaz İletim A. Ş’nin 11.07.2014 tarih, 114 sayılı, Eskişehir Valiliği’nin (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) 23.07.2014 tarih, 958-9871 sayılı yazısı ve 31.07.2014 tarih, 5270 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, tescil fişi, öneri sit sınırları paftası ile dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Hamamkarahisar Mahallesi, Örenbağları Mevkii’nde yer alan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 06.02.1982 tarih, 3339 sayılı Kararı ile tescilli, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.09.2008 tarih, 2999 sayılı Kararı ile 1/5000 ölçekli sit sınırı paftası uygun bulunan Örenbağları Antik Yerleşimi I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Siti’ne ilişkin güncellenen koordinatlı sit sınırları paftasının uygun olduğuna, sit sınırlarının işaretlendiği kadastral paftanın hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, ilgili parsellere şerh konulmasına, Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

7537/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    11.00/250

TOPLANTI TARİH VE NO    : 08.08.2014 -133                                TOPLANTI YERİ

KARAR TARİH VE NO          : 08. 08.2014 - 2654                                 ESKİŞEHİR

Bilecik İli, Merkez, Deresakarı Köyü’nde tespit edilen tümülüsün tescili konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesine ilişkin Bilecik Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)  18.04.2014 tarih, 802 sayılı yazısı ve eki 14.04.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, faaliyeti etkilenen kurum görüşlerinin iletilmesinin istendiği Kurul Müdürlüğünün 15.05.2014 tarih, 1713 sayılı, Bilecik Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 12.06.2014 tarih, 2109 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 30.06.2014 tarih, 254265-52926 sayılı yazıları, 31.07.2014 tarih,  5264 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, tescil fişi, öneri sit sınırları paftası ile dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Bilecik İli, Merkez, Deresakarı Köyü’nde tespit edilen Üyücük Tümülüsü’nün I. (Bir) ve III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve koordinatların aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna, ilgili parsellere şerh konulmasına, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

7538/1-1

 


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - İlan edilen Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, aşağıda belirtilen özel şartları taşımayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adaylara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır.

5 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

7 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayların Nişantaşı Üniversitesi Bayrampaşa Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BASVURU TARİHLERİ: 14.08.2014-01.09.2014

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Abdi İpekçi Cad. No: 89 Bayrampaşa/İSTANBUL

Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Yrd.Doç.Dr.

1

*Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji alanında Lisans, Radyo-TV Sinema Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*Medya sektöründe iş tecrübesi olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarımı Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

1

*Sinema TV bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*Sinemada profesyonel makyaj alanında uzmanlığı olmak,

*En az 10 yıl özel sektör tecrübesi olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

Yrd.Doç.Dr.

1

*Mimarlık alanında lisans, İletişim Tasarımı alanında Yüksek Lisans ve Reklamcılık alanında Doktora yapmış olmak,

*Reklam ve Mekân algısı alanında uzmanlığı olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

Yrd.Doç.Dr.

2

*İç Mimarlık veya Mimarlık alanında Lisans, İç Mimarlık alanında Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

Yrd.Doç.Dr.

1

*Grafik Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans mezunu ve Sanatta Yeterliliği olmak,

*En az 2 yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

Yrd.Doç.Dr.

1

*Grafik Tasarımı Alanında Yüksek Lisans, Tasarım ve Mimari alanında Doktora yapmış olmak,

*En az üç yıl Öğretim Elemanı olarak görev yapmış olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

Yrd.Doç.Dr.

1

*Resim Alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yrd.Doç.Dr.

1

*İşletme alanında Lisans, Halkla İlişkiler Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, *Bütünleşik Pazarlama alanında uzmanlığı olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yrd.Doç.Dr.

1

*İşletme alanında Lisans, Reklamcılık ve Tanıtım alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*En az 3 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yd.Doç.Dr.

1

*Ekonomi alanında Yüksek Lisans, İktisat alanında doktora yapmış olmak,

*En az on yıl dış ticaret alanında kamu tecrübesi olmak,

*En az üç yıl özel sektör tecrübesi olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd.Doç.Dr.

1

*Üretim Yönetimi alanında Yüksek Lisans, Sayısal Yöntemler alanında doktora yapmış olmak,

*En az 10 yıl özel sektör tecrübesi olmak,

*En az üç yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

*Medya ve İletişim Sistemleri alanında Lisans, Medya ve İletişim Sistemleri alanında Yüksek Lisans ve Sosyoloji alanında Doktora yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Doç.Dr.

1

*Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*Milli Güvenlik, Küreselleşme ve Ulus-Devlet konularında uzmanlığı olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.

1

*Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Lisans, Avrupa Birliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*En az 1 yıl Öğretim elemanı olarak çalışmış olmak,

*Çeşitli hibe projelerinde en az koordinatör seviyesinde görev almış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.

1

*Siyaset Bilimi Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*En az 5 yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.

1

*Kamu Yönetimi Lisans, AB Politikaları ve Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında Doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

*Eğitim Bilimleri Dalında Yüksek Lisans, Eğitimde Psikolojik Hizmetler dalında Doktora yapmış olmak,

*En az 10 yıl Öğretim Elemanı olarak görev yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

Yrd.Doç.Dr.

1

*Tıp alanında Lisans, Halk Sağlığı Anabilim dalında Uzmanlığı olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

*Sosyoloji alanında Lisans, Kadın Araştırmaları alanında Yüksek Lisans ve Sosyal Antropoloji alanında doktora yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

1

*İşletme alanında Lisans ve Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak,

*En az 5 yıl özel sektör tecrübesi olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya

Yrd.Doç.Dr.

1

*Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden lisans ve Yüksek Lisans, İletişim Bilimleri bölümünden Doktora mezunu olmak,

*En az üç yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya

Yrd.Doç.Dr.

1

*İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak,

*En az 10 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak,

Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

Prof.Dr.

1

*Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak,

Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

Prof.Dr.

1

*Doçentliğini Üroloji alanında almış olmak

Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

Yrd.Doç.

1

*İç Hastalıkları Uzmanı olmak,

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd.Doç.Dr.

1

*Radyoloji Uzmanı olmak,

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd.Doç.Dr.

1

*Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak,

7567/1-1