23 Temmuz 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29069

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

Orman Genel Müdürlüğü Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü İzmit Orman İşletme Müdürlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölüm ve programlara öğretim elemanları alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ek olarak; Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların Lisans diploması, Transkript, ALES belgesi, Dil belgesini, Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayların Diplomaları, ALES belgesi, Dil belgesini, Öğretim Üyeliğine başvuran adayların ise bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan ( Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayımı tarihinden itibaren (Öğretim Üyesi Başvuruları için) ve YÖK İnternet sitesinde ilan edildikten sonra (Öğr. Görevlisi, Arş. Görevlisi ve Okutmanlar için) 15 gün içinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Grafik Tasarımı

 

 

 

2

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

1

1

1

 

1

İletişim Tasarımı

2

1

1

 

 

Moda ve Tekstil Tasarımı

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

Antrenörlük Eğitimi

 

 

2

 

 

Rekreasyon

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

Gastronomi

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

Beslenme ve Diyetetik

1

1

2

1

1

Çocuk Gelişimi

1

1

2

1

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

1

2

1

1

Hemşirelik

 

1

1

3

1

Odyoloji

1

1

2

1

1

Sosyal Hizmet

1

1

2

1

1

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

1

 

 

1

Uluslararası Ticaret

 

 

1

 

 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

 

 

1

 

1

İşletme

 

1

1

 

1

Psikoloji

 

1

2

 

1

Ekonomi ve Finans

1

 

1

 

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

1

2

 

1

Radyo Televizyon ve Sinema

 

1

2

 

 

Sosyoloji

 

 

1

 

 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

 

1

3

 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  (İngilizce)

 

 

1

 

 

Uluslararası Ticaret (İngilizce)

 

 

1

 

 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce)

 

 

2

 

1

İşletme (İngilizce)

 

1

1

 

 

Psikoloji (İngilizce)

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Mimarlık

1

1

1

 

1

Mimarlık (İngilizce)

1

1

1

 

1

Mekatronik Mühendisliği

1

1

1

 

1

Bilgisayar Mühendisliği

1

1

1

 

1

İnşaat Mühendisliği

 

 

 

1

 

TOPLAM

13

21

42

13

21

6758/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

22/7/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Akademik Personel İlanımızda yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finansman Anabilim Dalı Doçent kadrosu için aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmıştır.

İlgililere duyurulur.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Ad.

Der.

Açıklama

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Finansman

Doçent

1

1

 

6757/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. ve 25. maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4(Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6(Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Psikiyatri Anabilim Dalı

Doçent

1

Anatomi Anabilim Dalı

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

Doçent

1

6677/1-1


Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6 (Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haberler & duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz.

 

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı / Bilim Dalı

Unvan

Adet

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyat

Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Profesör

1

Coğrafya

Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

Profesör

1

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hast. Anabilim Dalı

Profesör

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji BD

Doçent

1

İİBF

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

6748/1-1


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.06.2014-92                            Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 25.06.2014-1883

Samsun İli, Bafra İlçesi, Dededağ Mahallesi, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.05.2004 gün ve 916 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Kelbeş Tepe Höyük ve Tümülüsüne ait kadastral adres bilgilerinin, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22’nci maddesi uyarınca yenileme çalışmaları kapsamında değişmiş olduğu, sit alanı sınırının yeni parsel numaralarına göre düzeltilmesi gerektiğine ilişkin Samsun Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 29.05.2014 gün ve 3112 sayılı yazısı, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.05.2004 gün ve 916 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 24.06.2014 tarih ve 267 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, Bafra İlçesi, Dededağ Mahallesi, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.05.2004 gün ve 916 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Kelbeş Tepe Höyük ve Tümülüsüne ait kadastral adres bilgilerinin, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22’nci maddesi uyarınca yenileme çalışmaları kapsamında değişmiş olduğu; 1/2000 ölçekli ekteki haritada, yeni kadastral bilgilere göre sınırları belirlenen alanın ve koordinat değerlerinin uygun olduğuna, Dededağ Mahallesi, 233 ada, 2-4-5-6-7-10-11-12-13-16-17-20-21-22-29-57-58 ve 59 parsel sayılı taşınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, I. derece arkeolojik sit alanı belirtmesi yapılması gerektiğine,

I. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesinin geçerli olduğuna karar verildi.

 

6643/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

I

Toplantı Tarihi ve No    : 17.06.2014/150                                                  10.10.96

Karar Tarihi ve No        : 17.06.2014/3373                                            Toplantı Yeri

                                                                                                                   BURSA

Balıkesir ili, Havran ilçesi, İnönü köyü, Küçükçaltepe mevkiinde, Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen tespit çalışmasına ilişkin, Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.03.2014 gün ve 1160 ve 12.05.2014 gün ve 2028 sayılı yazıları ile Müdürlüğün 13.06.2014 gün ve 3041 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir ili, Havran ilçesi, İnönü köyü, Küçükçaltepe mevkiinde, Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada tespit edilen, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sarnıç, döşeme yol, kayaya oyulmuş nişler, libasyon çukuru ve basamaklı kutsal alanın bulunduğu sahanın, önerildiği haliyle, sınırları kararımız eki paftada belirlenen şekilde K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı da dikkate alınarak 1.derece Arkeolojik Sit olarak tesciline karar verildi.

 

6635/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

I

Toplantı Tarihi ve No    : 18.06.2014/151                                                    16.01.1

Karar Tarihi ve No        : 18.06.2014/3393                                            Toplantı Yeri

                                                                                                                   BURSA

Bursa ili, Gemlik ilçesi, Osmaniye mahallesinde, III. Derece Arkeolojik Sit alanındaki özel mülkiyete ait 943 ada-2 parselde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen sondaj kazısının sonucu ile 943-944-945-946-947-948 ve 949 adaların sit derecesinin değiştirilmesi önerisine yönelik olarak alınan Kurulumuzun 18.04.2014/3173 sayılı kararı gereğince, söz konusu alan ve çevresi Kurulumuz üyeleri Doç.Dr. Bülent Nuri Kılavuz ve Prof.Dr. Nevzat Çevik tarafından yerinde incelendi, konuya ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.01.2014 gün ve 159, 11.03.2014 gün ve 926 sayılı yazıları ve Müdürlüğün 25.03.2014 gün ve 1608 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa ili, Gemlik ilçesi, Osmaniye mahallesinde, III. Derece Arkeolojik Sit alanındaki özel mülkiyete ait 943 ada-2 parselde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen sondaj kazısının sonucunda Kios antik kentine ait Hellenistik döneme tarihlenen surların bir bölümünün açığa çıkartılması, anılan parsel ve çevresinde Klasik dönemden Roma dönemine kadar tarihlenen yoğun miktarda seramik buluntu ile taş ve pişmiş toprak mimari elemanlara rastlanılması, alanın hali hazırda yapılaşmamış durumda olması şansıyla ve çevredeki sit alanlarıyla güçlü bağlantısı nedenleriyle, kalıntı ve buluntuların yayılım göstereceği anlaşılan Kios antik kentinin nispeten iyi korunmuş durumdaki 943-944-945-946-947-948 ve 949 adaları kapsayan bölümünün sit derecesinin, Kurulumuzun 11.07.2003/9940 sayılı kararıyla uygun bulunan projesi doğrultusunda yapılanması tamamlanmış olan 943 ada-1 parsel haricinde kalan kısmın 1.derece Arkeolojik Sit olarak değiştirilerek kuzeyindeki 1.derece Arkeolojik Sit alanıyla bütünleştirilmesine;

Kios antik kentinin sit sınırlarının ve derecelendirmesinin çok parçalı durumunun düzeltilmesine yönelik olarak Müze Müdürlüğünce kapsamlı bir yüzey araştırması yapılması ve bu aşamaya kadar ortaya çıkan kalıntı ve buluntuların haritalara işlenmesine yönelik bir çalışmanın gerçekleştirilerek sonuçlarının, bütüncül bir sit değerlendirmesi yapabilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

6636/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 20.11.2013-73                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.11.2013-1817                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.12/30

 

Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Yukarı Veysi Köyü sınırları içerisinde yer alan, tescilli Boyatlı(Gırkınyat) Höyüğü’nün I. derece arkeolojik sit alanı sınırları ve tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.12.2003 gün ve 3309 sayılı kararı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.10.2013 tarih ve 2782 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

- Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Yukarı Veysi Köyü sınırları içerisinde yer alan, tescilli Boyatlı(Gırkınyat) Höyüğü’nün I. derece arkeolojik sit alanı sınırları ve tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin;

- Güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,

- 1/5000 ölçekli harita üzerine işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna,

- Boyatlı(Gırkınyat) Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.


6691/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 20.11.2013-73                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.11.2013-1818                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.12/37

 

Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Boyunlu Köyünde bulunan, tescilli Navdeşt (Hanek-Tepe Birike) Sarnıçları’nın I. derece arkeolojik sit alanı sınırları ve tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.02.2013 gün ve 1144 sayılı kararı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.10.2013 tarih ve 2782 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

- Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Boyunlu Köyünde bulunan, tescilli Navdeşt (Hanek-Tepe Birike) Sarnıçları’nın I. derece arkeolojik sit alanı sınırları ve tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin;

- Güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,

- 1/5000 ölçekli harita üzerine işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna,

- Navdeşt (Hanek-tepe Birike) Sarnıçları’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6692/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 20.11.2013-72                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :20.11.2013-1824                                         DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/28

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Gültepe Köyü’nde bulunan, tescilsiz Gültepe2 Höyüğünün tescil talebi ve Höyük üzerinde yapılan sulama kanalına ilişkin; Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.11.2013 gün ve 2946 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Gültepe Köyü’nde bulunan, tescilsiz Gültepe2 Höyüğünün tescil talebine ve Höyük üzerinde yapılan sulama kanalına ilişkin; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli1/5000 ölçekli harita üzerine belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

- Gültepe2 Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine,

- Hukuki boyutlara ilişkin konunun, hukukçu üyenin bulunduğu toplantıda yeniden görüşülebileceğine karar verildi.

 

6693/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 20.11.2013-73                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :20.11.2013-1825                                         DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.13/08

 

Diyarbakır İli, Hani İlçesi, Çardaklı Köyü sınırları dahilinde bulunan ve 101 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan, tescilli Kale Tepe’nin I. derece arkeolojik sit alanı sınırları ve tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.01.2009 gün ve 1968 sayılı kararı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.10.2013 tarih ve 2782 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

- Diyarbakır İli, Hani İlçesi, Çardaklı Köyü sınırları dahilinde bulunan ve 101 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan, tescilli Kale Tepenin I. derece arkeolojik sit alanı sınırları ve tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin;

- Güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,

- 1/5000 ölçekli harita üzerine işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna,

-Kale Tepe’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6694/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 21.11.2013-73                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :21.11.2013-1834                                         DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.01/62

 

Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Yurteri (Hafer) Köyü’nde bulunan, tescilli Yurteri (Hafer) Nekropol Alanı’nın sit sınırlarının genişletilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.03.2013 tarih ve 1283 sayılı kararı, Aydoğan Hukuk Bürosunun başvuru yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 28.08.2013  tarih ve 2423 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Yurteri (Hafer) Köyü’nde bulunan, tescilli Yurteri (Hafer) Nekropol Alanı’nın sit sınırlarının genişletilmesi talebine ilişkin; Dosyasında mevcut uzman raporunda alanın güneybatı köşesindeki kesimlerde korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olduğu anlaşıldığından tescilli Yurteri (Hafer) Nekropol Alanı sit sınırlarının, yeniden hazırlanmış ekli 1/5000 ölçekli haritada belirtildiği şekliyle uygun olduğuna karar verildi.

 

6695/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 21.11.2013-73                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :21.11.2013-1838                                         DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.03/190

 

Mardin İli, Midyat İlçesi, Işıklar Mahallesinde bulunan, tapunun 485 ada 29, 31, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 no.lu parsellerde kalan Kaya Mezarları ve Arkeolojik Yerleşim Alanı’nın tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.10.2013 gün ve 1766 sayılı kararı ile Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.11.2013 gün ve 2715 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Midyat İlçesi, Işıklar Mahallesinde bulunan, tapunun 485 ada 29, 31, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 no.lu parsellerde Kaya Mezarları ve Arkeolojik Yerleşim Alanı; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Özelliği” gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/3000 ölçekli kadastral harita üzerine işaretlendiği şekliyle III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

- Kaya Mezarları ve Arkeolojik Yerleşim Alanı, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine,

- Işıklar Mahallesinde bulunan, tapunun 485 ada 32 parsel no.lu taşınmaz, yeniden belirlenen III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde kalmadığından, taşınmazda yapılacak uygulamalara ilişkin konunun Belediyesince değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.

 

6696/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 21.11.2013-73                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 21.11.2013-1839                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.03/191

 

Mardin İli, Midyat İlçesi, Gelinkaya Beldesinde yar alan tapunun 3 pafta 2820 parsel kayıtlı mülkiyeti Gelinkaya Köy Tüzel Kişiliğine ait Şükrullah Caminin yıkılıp yeniden inşa edilmesi ilişkin; Midyat Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 24.09.2013 tarih ve 706 sayılı yazıları, Diyarbakır Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.11.2013 tarih ve 3288 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Midyat İlçesi, Gelinkaya Beldesinde yar alan tapunun 3 pafta 2820 parsel kayıtlı mülkiyeti Gelinkaya Köy Tüzel Kişiliğine ait Şükrullah Caminin yıkılıp yeniden inşa edilmesi talebinin uygun olmadığına; Camii “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

6697/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2013-69                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.10.2013-1748                                        DİYARBAKIR

 

Diyarbakır İli, Hani İlçesi, Çardaklı Köyü sınırları dahilinde bulunan ve 101 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan, tescilli Hatun Köşkünün I. derece arkeolojik sit alanı sınırları ve tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.01.2009 gün ve 1968 sayılı kararı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.10.2013 tarih ve 2782 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

- Diyarbakır İli, Hani İlçesi, Çardaklı Köyü sınırları dahilinde bulunan ve 101 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan, tescilli Hatun Köşkünün I. derece arkeolojik sit alanı sınırları ve tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin;

- Güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,

- 1/5000 ölçekli harita üzerine işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna,

- Hatun Köşkü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6637/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2013-69                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.10.2013-1749                                        DİYARBAKIR

 

Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi, Merkez, Şeyh Şerafettin Mahallesinde bulunan, tapunun 103 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Kaya Mezarları ve Sanduka Mezarların I. derece arkeolojik sit alanı sınırları ve tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.05.2013 gün ve 1397 sayılı kararı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.10.2013 tarih ve 2782 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

- Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi, Merkez, Şeyh Şerafettin Mahallesinde bulunan, tapunun 103 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan tescilli Kaya Mezarları ve Sanduka Mezarların I. derece arkeolojik sit alanı sınırları ve tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin;

- Güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,

- 1/5000 ölçekli harita üzerine işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna,

- Kaya Mezarları ve Sanduka Mezarların koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

-Ayrıca, Kaya Mezarları ve Sanduka Mezarlarına ilişkin Kurulumuzun 22.05.2013 gün ve 1397 sayılı kararında sehven “130 ada, 1 nolu parsel” denildiğinden 103 ada, 1 nolu parsel olarak düzeltilmesine ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhi konulmasına karar verildi.

 

6638/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2013-69                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.10.2013-1750                                        DİYARBAKIR

 

Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi, Çakmaklı Köyü, Kendale Hecale Mevkiinde bulunan, tapunun 497 ada 61 no.lu parselinde kalan, Kendale Hecale Höyüğü’nün tescil fişi ve sit sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ve 497 ada 61 ve 62 no.lu parsellerin kamulaştırılması talebine ilişkin, Ambar Çayı üzerinde yapılması planlanan Ambar Barajına ilişkin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2013 gün ve 588068 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 21.10.2013 gün ve 2939 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi, Çakmaklı Köyü, Kendale Hecale Mevkiinde bulunan, tapunun 497 ada 61 no.lu parselinde kalan Kendale Hecale Höyüğü’nün güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,

- Güncellenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral harita üzerine belirlendiği şekliyle uygun olduğuna,

- Çakmaklı Köyü 497 ada 62 parsel no.lu taşınmaz üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı bulunmadığı anlaşıldığından, sehven tapu kütüğü beyanlar hanesine konulan korunması gerekli kültür varlığı şerhinin kaldırılmasına,

- Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı Çakmaklı Köyü 497 ada 61 ve 62 no.lu parsellerin kamulaştırılması talebinin uygun olduğuna karar verildi.

 

6639/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    :24.10.2013-70                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :24.10.2013-1776                                         DİYARBAKIR

 

Batman İli, Beşiri İlçesi, Tepecik Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 17 parselinde kayıtlı tescilli Gre Şabo Höyüğü’nün, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları ile tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.10.2009 tarih ve 2623 sayılı kararı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.09.2013 tarih ve 2457 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Beşiri İlçesi, Tepecik Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 17 parselinde kayıtlı tescilli Gre Şabo Höyüğü’nün, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları ve tescil fişinin güncelleştirilmesi talebine ilişkin; Güncellenen tescil fişi ile 1/5000 ölçekli harita üzerine işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna,

- 17 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhi konulması gerektiğine,

- Gre Şabo Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6640/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 24.10.2013-70                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.10.2013-1777                                        DİYARBAKIR

 

Batman İli, Beşiri İlçesi, Yazıhan Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 244-245 parsellerinde kayıtlı tescilli Çemialo Sırtı Höyüğü’nün, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları ile tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.03.2013 tarih ve 1286 sayılı kararı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.09.2013 tarih ve 2457 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Beşiri İlçesi, Yazıhan Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 244-245 parsellerinde kayıtlı tescilli Çemialo Sırtı Höyüğü’nün, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları ve tescil fişinin güncelleştirilmesi talebine ilişkin; Güncellenen tescil fişi ile 1/5000 ölçekli harita üzerine işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna,

- Kurulumuzun 21.03.2013 tarih ve 1286 sayılı kararında 234 olarak belirtilen parsel numarasının 244-245 nolu parseller olarak düzeltilmesine ve 234 nolu parsel üzerindeki “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin kaldırılarak, 244-245 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhi konulması gerektiğine,

- Çemialo Sırtı Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6641/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 24.10.2013-70                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.10.2013-1778                                        DİYARBAKIR

 

Batman İli, Beşiri İlçesi, Işıkveren Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 108 ada, 1-2 parsellerinde kayıtlı tescilli Gre Amer Höyüğü’nün, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları ile tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.02.2010 tarih ve 2908 sayılı kararı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.09.2013 tarih ve 2457 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Beşiri İlçesi, Işıkveren Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 108 ada, 1-2 parsellerinde kayıtlı tescilli Gre Amer Höyüğü’nün, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları ve tescil fişinin güncelleştirilmesi talebine ilişkin; Güncellenen tescil fişi ile 1/5000 ölçekli harita üzerine işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna,

- 108 ada, 1-2 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhi konulması gerektiğine,

- Gre Amer Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6642/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 24.10.2013-70                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.10.2013-1779                                        DİYARBAKIR

 

Batman İli, Gercüş İlçesi, Arıca (Kefri) Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 116 ada, 112, 113, 140, 141, 193 ve 194 parsellerinde kayıtlı tescilli Habis Kaya Yerleşim Alanı’nın, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları ile tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.03.2009 tarih ve 2133 sayılı kararı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.09.2013 tarih ve 2457 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Gercüş İlçesi, Arıca (Kefri) Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 116 ada, 112, 113, 140, 141, 193 ve 194 parsellerinde kayıtlı tescilli Habis Kaya Yerleşim Alanı’nın, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları ve tescil fişinin güncelleştirilmesi talebine ilişkin; Güncellenen tescil fişi ile 1/5000 ölçekli harita üzerine işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna,

- 116 ada, 112, 113, 140, 141, 193 ve 194 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhi konulması gerektiğine,

- Habis Kaya Yerleşim Alanı’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6681/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 24.10.2013-70                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.10.2013-1788                                        DİYARBAKIR

 

Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Akdizgin Köyü, Avine Deresi Mevkii’nde bulunan Avine (Zeve) Deresi Yerleşim Yeri’nin tesciline ve yerleşim yerinde bulunan kaya mezarı içerisinde yapılan kaçak kazıya ilişkin; Cizre 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 25.07.2013 tarih ve 2013/534 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.09.2013 tarih ve 2708 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Akdizgin Köyü, Avine Deresi Mevkii’nde bulunan Avine (Zeve) Deresi Yerleşim Yeri; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca, sınırları ekli kadastral harita üzerinde belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

- Avine (Zeve) Deresi Yerleşim Yeri’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine,

- Avine (Zeve) Deresi Yerleşim Yeri’nde bulunan kaya mezarı içerisinde, 2863 sayılı Kanunun 9. Maddesine aykırı olarak yapılan ve tahribata neden olduğu anlaşılan kaçak kazı işlemi suç teşkil ettiğinden, sorumlularının tespit edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurunda bulunulmasına,

-Savcılık tarafından konunun gelişimi hakkında Kurulumuza bilgi verilmesi gerektiğine karar verildi.

 

6682/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2013-69                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.10.2013-1732                                        DİYARBAKIR

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Cevatpaşa Mahallesi’nde bulunan ve Hz. Süleyman Camii’nin karşısında yer alan tapunun 33 ada, 10 nolu parselinde kayıtlı metruk taşınmaza ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun17.09.2013 gün ve 1622 sayılı kararı, Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.10.2013 tarih ve 2661 sayılı yazısı ile eki olan İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 24.09.2013 tarih ve 1029 sayılı yazısı, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün bila tarih ve 75383205-(21.00.226)-188680 sayılı yazısı ve Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün 09.10.2013 tarih ve 741 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Cevatpaşa Mahallesi’nde bulunan ve Hz. Süleyman Camii’nin karşısında yer alan, tapunun 33 ada, 10 nolu parselinde kayıtlı Kemerli Yapı; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

6683/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2013-69                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 23.10.2013-1742                                        DİYARBAKIR

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Aktepe Köyü, sınırları dâhilinde bulunan ve tapunun 133 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan tescilli Şeyh Hasan Nurani Türbesinin tescil fişinin güncelleştirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.06.1991 gün ve 792 sayılı kararı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 2783 sayılı uzman raporu ve Diyarbakır Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 10.10.2013 gün ve 4574 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Aktepe Köyü, sınırları dâhilinde bulunan ve tapunun 133 ada,

2 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan tescilli Şeyh Hasan Nurani Türbesinin tescil fişinin güncelleştirilmesi talebine ilişkin;

- Güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,

- Dosyasında mevcut belgelerden tapu kaydında değişiklik olduğu anlaşıldığından, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.06.1991 gün ve 792 sayılı kararı gereği, Aktepe Köyü, 4 pafta, 27 parsele konulan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı şerhinin kaldırılarak 133 ada, 2 nolu parsele bırakılmasına karar verildi.

6684/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.10.2013-70                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.10.2013-1759                                        DİYARBAKIR

Mardin İli, Merkez, Savurkapı Mahallesi, Bagıgarra Mevkii’nde bulunan, tapunun 679 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyet Mehmet ONUR’a ait Bağevinin tesciline ilişkin; Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.09.2013 tarih ve 2303 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.09.2013 tarih ve 2745 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Merkez, Savurkapı Mahallesi, Bagıgarra Mevkii’nde bulunan, tapunun 679 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyet Mehmet ONUR’a ait Bağevi, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

6685/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.10.2013-70                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.10.2013-1763                                        DİYARBAKIR

Mardin İli, Merkez Yüce Köyü, Kaniya Mevkii’nde bulunan, Şıkefta Reş (Kara Mağara) Kaya Yerleşiminin tesciline ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 05.08.2013 tarih ve 2284 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Merkez Yüce Köyü, Kaniya Mevkii’nde bulunan, Şıkefta Reş (Kara Mağara) Kaya Yerleşimi, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tescilinin uygun olduğuna karar verildi.

6686/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.10.2013-70                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.10.2013-1774                                        DİYARBAKIR

Batman İli, Hasankeyf İlçesinde bulunan Şeyh Sultan Zaviyesinin tescil talebi ve yapılan kaçak kazıya ilişkin; Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.08.2013 gün ve 2125 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Hasankeyf İlçesinde bulunan Şeyh Sultan Zaviyesi “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesinden dolayı 2863 sayılı Kanun’un Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline,

- Yapı grubunun I. gurup olarak belirlenmesine,

- Şeyh Sultan Zaviyesinde kaçak kazı yapanların tespit edilerek, haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

- Kaçak kazı çukurlarının Batman Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına karar verildi.

6687/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.10.2013-70                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.10.2013-1780                                        DİYARBAKIR

Batman İli, Gercüş İlçesi, Arıca (Kefri) Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 116 ada, 120 parselinde kayıtlı tescilli Kaya Oyma Mağara ve Sarnıcın tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.03.2009 tarih ve 2132 sayılı kararı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.09.2013 tarih ve 2457 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Gercüş İlçesi, Arıca (Kefri) Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 116 ada, 120 parselinde kayıtlı tescilli Kaya Oyma Mağara ve Sarnıcın tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin; Güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,

- 116 ada, 120 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhi konulması gerektiğine, karar verildi.

6688/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.10.2013-70                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.10.2013-1781                                        DİYARBAKIR

Batman İli, Gercüş İlçesi, Gönüllü Köyünde bulunan ve tapunun 206 ada 7 ve11 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan Derdille Kilisesinin tescil talebine ilişkin; Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.09.2013 gün ve 2272 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Gercüş İlçesi, Gönüllü Köyünde bulunan ve tapunun 206 ada 7 ve11 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan Derdille Kilisesi “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesinden dolayı 2863 sayılı Kanun’un Tespit ve Tescil ile ilgili 7.Maddesi uyarınca tesciline,

- Yapı grubunun I. Gurup olarak belirlenmesine, karar verildi.

6689/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.10.2013-70                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.10.2013-1782                                        DİYARBAKIR

Batman İli, Gercüş İlçesi, Gönüllü Köyünde bulunan ve tapunun 206 ada 12 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan 2 adet Su Değirmeni’nin tescil talebine ilişkin; Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.09.2013 gün ve 2272 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Gercüş İlçesi, Gönüllü Köyünde bulunan ve tapunun 206 ada 12 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan 2 adet Su Değirmeni “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesinden dolayı 2863 sayılı Kanun’un Tespit ve Tescil ile ilgili 7.Maddesi uyarınca tesciline,

- Yapı grubunun II. Gurup olarak belirlenmesine, karar verildi.

6690/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 14.01.2014-76                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 14.01.2014-1923                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.00.254

 

Diyarbakır İli, Merkez, Bağlar İlçesi, Topyolu Köyü, sınırları dahilinde bulunan tescilli Topyolu Höyüğü’nün yanında Aziz KAYAN adlı şahıs tarafından inşaat yapılması ve sit sınırlarının ve tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.11.1992 gün ve 1191 sayılı ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.10.2013 gün ve 1747 sayılı kararı, Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.11.2013 gün ve 3254 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Merkez, Bağlar İlçesi, Topyolu Köyü, sınırları dahilinde bulunan tescilli Topyolu Höyüğü’nün yanında Aziz KAYAN adlı şahıs tarafından inşaat yapılması ve sit sınırlarının ve tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin;

- Güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,

- 1/5000 ölçekli harita üzerine işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna,

- Aziz KAYAN adlı şahıs tarafından yapılan konut inşaatının mevcut haliyle korunmasına herhangi bir inşai faaliyette bulunulmamasına,

- Topyolu Höyüğünün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6698/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 13.01.2014-75                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 13.01.2014-1856                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.00/648

Mardin İli, Merkez, Savurkapı Mahallesi’nde bulunan, Kentsel Sit Alanı dışında kalan tapunun 676 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyet Hayriye GENÇOĞLU’na ait Cevzat (Cevizlik) Kasrı ile Su Kasrı (Kêsra Avênın tesciline ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2013 tarih ve 3429 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Merkez, Savurkapı Mahallesi’nde bulunan, Kentsel Sit Alanı dışında kalan tapunun 676 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyet Hayriye GENÇOĞLU’na ait Cevzat (Cevizlik) Kasrı ile Su Kasrı (Kêsra Avê) ’nın, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiklerinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tescillerine, yapı gruplarının II. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

6699/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 13.01.2013 - 75                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 13.01.2013 - 1875                                      DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.04/09

Mardin İli, Nusaybin İlçe Merkezi ve bir bölümü de Suriye’nin Kamışlı İlçesi sınırlarında kalan, Nisibis Höyüğü I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı için hazırlanan 1/5000, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Önerisi, Plan Raporu ve Plan Uygulama Hükümleri’ne ilişkin; Nusaybin Belediye Başkanlığının 02.12.2013 gün ve 2728 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.11.2013 gün ve 1835 sayılı kararı okundu. Ekleri(İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Raporu) ve konuya ilişkin bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda.

Mardin İli, Nusaybin İlçe Merkezi ve bir bölümü de Suriye’nin Kamışlı İlçesi sınırlarında kalan, Nisibis Höyüğü I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı için hazırlanan 1/5000, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, Plan Raporu ve Plan Uygulama Hükümleri’nin uygun olduğuna karar verildi.

6700/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.01.2014-76                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 14.01.2014-1930                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.06/43

Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Dere Mahallesi’nde bulunan, tapunun 101 ada, 8 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Eğil Belediyesi’ne ait olan Nebi Hallak Mezarlığı içerisinde yer alan Eğil (Nisanoğlu) Türbesi’nin tesciline ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.12.2012 tarih ve 984 sayılı kararı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2013 tarih ve 3428 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Dere Mahallesi’nde bulunan, tapunun 101 ada, 8 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Eğil Belediyesi’ne ait olan Nebi Hallak Mezarlığı içerisinde yer alan Eğil (Nisanoğlu) Türbesi, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

6671/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 19.02.2014 -78                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.02.2014 -1949                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.00.255

 

Diyarbakır İli, Merkez, Kayapınar İlçesi, tescilli Peyas Höyüğü’nün I.Derece Arkeolojik sit sınırları ile tescil fişinin güncellenmesine ilişkin Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.02.2014 gün ve 612 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ile konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Merkez, Kayapınar İlçesi, tescilli, Peyas Höyüğü’nün I.Derece Arkeolojik sit sınırları ile tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Güncellenen tescil fişi ile 1/5000 ölçekli harita üzerine işaretlenen I.Derece Arkeolojik sit sınırının uygun olduğuna,

Peyas Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun, Arkeolojik sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6702/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 19 .02.2014-78                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19 .02.2014-1978                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.05.43

 

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Çavlı Köyü sınırları içerisinde bulunan Çavlı Höyüğü’nün tesciline ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 22.12.2013 tarih ve 3340 sayılı yazısı okundu. Ekleri ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Çavlı Köyü sınırları içerisinde bulunan Çavlı Höyüğü,

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca, ekli 1/5000 ölçekli haritada işaretlenen günümüz modern yapılarıyla kaplanmış haliyle, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna.

- III. Derece arkeoloji sit alanı olarak belirlenen Çavlı Köyü Höyüğünün, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

6703/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 19.02.2014-78                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.02.2014-1988                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 72.00/15

 

Batman İli, Merkez, Çayüstü (Beda) Köyü, Köyiçi Mevkii’nde bulunan, tapunun 24, 32, 33 ve 34 no.lu parsellerinde kalan Çayüstü Köyü Kaya Yerleşmeleri’nin tescil talebine ilişkin; Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.01.2014 gün ve 55 sayılı yazısı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20.01.2014 gün ve 52886439/72.00.13/13460 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Merkez, Çayüstü (Beda) Köyü, Köyiçi Mevkii’nde bulunan, tapunun 24, 32, 33 ve 34 no.lu parsellerinde kalan Çayüstü Köyü Kaya Yerleşmeleri; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Özelliği” gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli kadastral harita üzerine işaretlendiği şekliyle II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

- Çayüstü Köyü Kaya Yerleşmeleri koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6704/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 20.02.2014-79                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.02.2014-2001                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.00/359

 

Mardin İli, Merkez, Yalım Köyünde bulunan, Yalımköy Antik Taş Ocakları III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının yeniden tespitine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.01.2014 gün ve 1868 sayılı kararı ile Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.02.2014 gün ve 384 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Merkez, Yalım Köyünde bulunan, Yalımköy Antik Taş Ocakları III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının yeniden tespitine ilişkin; Yeniden hazırlanan Yalımköy Antik Taş Ocakları III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral harita üzerine işaretlendiği şekliyle uygun olduğuna, karar verildi.

 

6705/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.02.2014-78                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.02.2014-1972                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.05/40

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Merkez, Yeşiltepe Mahallesinde bulunan, tapunun 221 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Cami Kebir Cami’sinin tescil talebine ilişkin; Dicle Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 24.01.2014 gün ve 18 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.02.2014 gün ve 455 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Merkez, Yeşiltepe Mahallesinde bulunan, tapunun 221 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Cami Kebir Cami’si; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 Sayılı Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline;

-Yapı grubunun I. Grup yapı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna karar verildi.  

6706/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.02.2014-78                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.02.2014-1974                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.05/32

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Merkez, Yeşiltepe Mahallesinde bulunan, tapunun 231 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı çeşmenin, tescil talebine ilişkin; Dicle Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 24.01.2014 gün ve 18 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.02.2014 gün ve 435 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Merkez, Yeşiltepe Mahallesinde bulunan, tapunun 231 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı çeşme; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 Sayılı Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline;

-Yapı grubunun I. Grup yapı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna karar verildi.  

6707/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.02.2014-78                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.02.2014-1975                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.05/20

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Taşağıl Köyü’nde bulunan, Çeşmenin tescil talebine ilişkin; Dicle Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 24.01.2014 gün ve 18 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.02.2014 gün ve 439 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Taşağıl Köyü’nde bulunan Çeşme; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 Sayılı Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline;

-Yapı grubunun I. Grup yapı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna karar verildi.  

6708/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.02.2014-78                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.02.2014-1976                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.05/2

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Tepebaşı Köyü’nde bulunan, tescilli Şeyh Musa Türbe’sinin tescil fişinin güncelleştirilmesine ilişkin; Dicle Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 24.01.2014 gün ve 18 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.02.2014 gün ve 473 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Tepebaşı Köyü’nde bulunan tescilli Şeyh Musa Türbe’sinin güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,

-Yapı grubunun I. Grup yapı olarak belirlenmesine,

-Türbenin özgün haline getirilmesine yönelik hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesinden sonra konunun yeniden görüşülebileceğine, karar verildi.

6709/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.02.2014-78                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.02.2014-1980                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.05/22

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Arı Köyü, Ordu Mezrası dahilinde bulunan tescilli Kale’nin, Tescil Fişi’nin düzeltilmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.01.2014 gün ve 1932 sayılı kararı ile Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.02.2014 tarih ve 452 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Arı Köyü, Ordu Mezrası sınırları içerisinde bulunan ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.09.2013 gün ve 1661 sayılı kararı ile tescil edilen, 14.01.2014 gün ve 1932 sayılı kararı ile de sit sınırı aplike edilen Kalenin güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

6710/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.02.2014-79                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.02.2014-1998                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.00/657

Mardin İli, Merkez Aran (Zoni) Köyü’nde bulunan, tapunun 21 pafta, 814 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Aran Köyü Tüzel Kişiliğine ait Aran Köyü Camii’nin tesciline ilişkin; Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.11.2013 tarih ve 2985 sayılı yazısı okundu. Ekleri ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Merkez Aran (Zoni) Köyü’nde bulunan, tapunun 21 pafta, 814 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Aran Köyü Tüzel Kişiliğine ait Aran Köyü Camii, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

6711/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.02.2014-79                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.02.2014-2006                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47 03 / 220

Mardin İli, Midyat İlçesi, Anıtlı Köyü, Karakol Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 146 ada, 3 parselinde yer alan mülkiyeti Hüseyin ÇELİK adına kayıtlı taşınmazın tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.02.2014 tarih ve 712 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Midyat İlçesi, Anıtlı Köyü, Karakol Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 146 ada, 3 parselinde yer alan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.2009 tarih ve 2492 sayılı Kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenen Hah Harabeleri’nin içinde yer alan, mülkiyeti Hüseyin ÇELİK adına kayıtlı taşınmaz, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesinden dolayı 2863 sayılı Kanun’un Tespit ve Tescil ile ilgili 7.Maddesi uyarınca tescilinin uygun olduğuna,

-Yapı grubunun II. gurup olarak belirlenmesine, karar verildi.

6712/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.02.2014-79                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.02.2014-2009                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.03/201

Mardin İli, Midyat İlçesi, Doğançay (Mzizah) Köyü’nde bulunan, tapunun 154 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait konutun tesciline ilişkin; Münevver AKGÜL’ün 15.11.2013 tarihli dilekçesi ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 24.01.2014 tarih ve 319 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Midyat İlçesi, Doğançay (Mzizah) Köyü’nde bulunan, tapunun 154 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait konut, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

6713/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Tarihi ve No                  : 25. 03.2014-81 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25. 03.2014-2073 DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.07.40

Elazığ İli, Palu İlçesi, Zeve Mahallesinde yer alan Çeper Pınarı Çeşmesinin tescil edilmesi isteğine ilişkin Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.11.2013 gün ve 3658 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 06.02.2014 gün ve 223 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 21.01.2014 gün ve 271 sayılı raporu okundu ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda,,;

Elazığ İli, Palu İlçesi, Zeve Mahallesinde yer alan ve karar eki haritada yeri gösterilen Çeper Pınarı Çeşmesinin “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı (3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline, koruma grubunun I.grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

6714/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Tarihi ve No                  : 25. 03.2014-81                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.03.2014-2074                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.07.39

 

Elazığ İli, Palu İlçesi, Zeve Mahallesinde yer alan Şor Pınarı Çeşmesinin tescil edilmesi isteğine ilişkin Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.11.2013 gün ve 3658 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 06.02.2014 gün ve 223 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 21.01.2014 gün ve 271 sayılı raporu okundu ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda,,;

Elazığ İli, Palu İlçesi, Zeve Mahallesinde yer alan ve karar eki haritada yeri gösterilen Şor Pınarı Çeşmesinin “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı (3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline, koruma grubunun I.grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

6715/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Tarihi ve No                  : 25. 03.2014-81                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.03.2014-2075                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.07.38

Elazığ İli, Palu İlçesi, Çarşıbaşı Mahallesinde yer alan Ulu Camii Çeşmesinin tescil edilmesi isteğine ilişkin Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.11.2013 gün ve 3658 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 06.02.2014 gün ve 223 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 21.01.2014 gün ve 271 sayılı raporu okundu ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda,,;

Elazığ İli, Palu İlçesi, Çarşıbaşı Mahallesinde yer alan ve karar eki haritada yeri gösterilen Ulu Camii Çeşmesinin “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı (3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline, koruma grubunun I.grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

6716/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Tarihi ve No                  :25. 03.2014-81                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :25. 03.2014-2076                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.07.37

 

Elazığ İli, Palu İlçesi, Kozlu Mahallesinde yer alan Mahmut Ağa Çeşmesinin tescil edilmesi isteğine ilişkin Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.11.2013 gün ve 3658 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 06.02.2014 gün ve 223 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 21.01.2014 gün ve 271 sayılı raporu okundu ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda,

Elazığ İli, Palu İlçesi, Kozlu Mahallesinde yer alan ve karar eki haritada yeri gösterilen Mahmut Ağa Çeşmesinin “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı (3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline, koruma grubunun I.grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

6717/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Tarihi ve No                  : 25. 03.2014-81                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25. 03.2014-2077                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.07.36

 

Elazığ İli, Palu İlçesi, Palu-Beyhan yolu üzerinde yer alan Muhammed Ağa Çeşmesinin tescil edilmesi isteğine ilişkin Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.11.2013 gün ve 3658 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 06.02.2014 gün ve 223 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 21.01.2014 gün ve 271 sayılı raporu okundu ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda,,;

Elazığ İli, Palu İlçesi, Palu-Beyhan Yolu üzerinde yer alan ve karar eki haritada yeri gösterilen Muhammed Ağa Çeşmesinin “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı (3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline, koruma grubunun I.grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

6718/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 27.03.2014-83                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 27.03.2014-2106                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.03/222

 

Mardin İli, Midyat İlçesi, Gülgöze (Aynverd) Köyü’nde bulunan, tapunun 108 ada, 4 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakfı’na ait Meryem Ana Kilisesi’nin tesciline ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 24.01.2014 tarih ve 318 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Mardin İli, Midyat İlçesi, Gülgöze (Aynverd) Köyü’nde bulunan, tapunun 108 ada, 4 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakfı’na ait Meryem Ana Kilisesi, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

6719/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Tarihi ve No                  : 25.03.2014-81                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.03.2014-2084                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.07.41

 

Elazığ İli, Palu İlçesi, Seydili Köyünde yer alan Seydili Çeşmesinin tescil edilmesi isteğine ilişkin Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.11.2013 gün ve 3658 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 06.02.2014 gün ve 223 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 21.01.2014 gün ve 271 sayılı raporu okundu ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda,,;

Elazığ İli, Palu İlçesi, Seydili Köyünde yer alan ve karar eki haritada yeri gösterilen Seydili Çeşmesi “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı (3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline, koruma grubunun I.grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

 

6720/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.03.2014-81                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.03.2014-2085                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.00.129

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sün Köyünde bulunan ve tapunun 445,446,465,467,468 nolu parsellerinde yer alan Beşiktepe Höyüğü’nün tescil talebine ilişkin; Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.01.2014 gün ve 371 sayılı yazısı ile Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 11.02.2014 gün ve 543 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sün Köyünde bulunan ve tapunun 445,446,465,467,468 nolu parsellerinde yer alan Beşiktepe Höyüğü “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden sınırları ekli 1/5000 ölçekli haritasında belirlendiği şekliyle 2863 sayılı Kanun’un Tespit ve Tescil ile ilgili 7.Maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

 - Beşiktepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6721/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 25.03.2014-81                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.03.2014-2086                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.00.128

 

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Hıdırbaba (Dişili) Köyünde bulunan ve tapunun 1949 nolu parselinde yer alan Hıdırbaba (Dişili) Höyüğü’nün tescil talebine ilişkin; Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.01.2014 gün ve 366 sayılı yazısı ile Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 20.02.2014 gün ve 704 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Hıdırbaba (Dişili) Köyünde bulunan ve tapunun 1949 nolu parselinde yer alan Hıdırbaba (Dişili) Höyüğü “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ve Kurulumuza iletilen bilgi belgelerden 1/5000 lik koordinatlı paftasının bulunmadığı anlaşıldığından, sınırları ekli 1/25000 ölçekli haritasında belirlendiği şekliyle 2863 sayılı Kanun’un Tespit ve Tescil ile ilgili 7.Maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

- Hıdırbaba (Dişili) Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6722/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 27.03.2014-83                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 27.03.2014-2112                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.07/49

 

Mardin İli, Derik İlçesi, Alibey Köyü, Dinabbas (Kuyucak) Mezrası’nda bulunan, tapunun 360 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Dinabbas (Kuyucak) Yerleşim Alanı’nın tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.11.2013 tarih ve 3172 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Derik İlçesi, Alibey Köyü, Dinabbas (Kuyucak) Mezrası’nda bulunan, tapunun 360 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Dinabbas (Kuyucak) Yerleşim Alanı; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli1/2000 ölçekli harita üzerine belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

- Dinabbas (Kuyucak) Yerleşim Alanı’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6723/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.03.2014-81                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.03.2014-2059                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.05/16

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Döğer Köyü sınırları içerisinde bulunan, Karakol Çeşmesi’nin tescil talebine ilişkin; Dicle Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 24.01.2014 gün ve 18 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.02.2014 gün ve 574 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Döğer Köyü sınırları içerisinde bulunan, Karakol Çeşmesi; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 Sayılı Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline;

-Yapı grubunun I. Grup yapı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna karar verildi.  

6724/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Tarihi ve No                  : 25. 03.2014-81                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :25.03.2014-2081                                         DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.07.35

Elazığ İli, Palu İlçesi, Yeşilbayır Köyünde yer alan Kavasgil Çeşmesinin tescil edilmesi isteğine ilişkin Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.11.2013 gün ve 3658 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 06.02.2014 gün ve 223 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 21.01.2014 gün ve 271 sayılı raporu okundu ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda,,;

Elazığ İli, Palu İlçesi, Yeşilbayır Köyünde yer alan, karar eki listede koordinatları gösterilen Kavsgil Çeşmesinin “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı (3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline, koruma grubunun I.grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

6725/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Tarihi ve No                  : 25.03.2014- 81                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25. 03.2014-2082                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.07.32

Elazığ İli, Palu İlçesi, Karasalkım Köyünde yer alan Karasalkım Çeşmesinin tescil edilmesi isteğine ilişkin Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.11.2013 gün ve 3658 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 06.02.2014 gün ve 223 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 21.01.2014 gün ve 271 sayılı raporu okundu, ekleri ve konuya ilişkin bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda,

Elazığ İli, Palu İlçesi, Karasalkım Köyünde yer alan ve karar eki listede koordinatları gösterilen Karasalkım Çeşmesinin “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı (3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline, koruma grubunun I.grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

6726/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.03.2014-83                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  27.03.2014-2107                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.03/224

Mardin İli, Midyat İlçesi, Gülgöze (Aynverd) Köyü’nde bulunan, tapunun 134 ada, 4 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakfı’na ait Mort Şmuni Kilisesi’nin tesciline ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 24.01.2014 tarih ve 317 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Midyat İlçesi, Gülgöze (Aynverd) Köyü’nde bulunan, tapunun 134 ada, 4 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakfı’na ait Mort Şmuni Kilisesi, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

6727/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.03.2014-83                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 27.03.2014-2108                                        DİYARBAKIR

Dosya                           : 47.05/9

Mardin İli, Ömerli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan, tapunun 139 ada, 22 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Mahmut YILMAZ’a ait konutun tesciline ilişkin; Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.02.2014 tarih ve 284 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.03.2014 tarih ve 880 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Ömerli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan, tapunun 139 ada, 22 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Mahmut YILMAZ’a ait konut, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

6728/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.04.2014-84                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.04.2014-2141                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 72.00/24

Batman İli, Merkez, Yolağzı (Davudi) Köyü sınırları dahilinde kalan, Batman Çayı üzerinde bulunan, Pepıra Köprüsü’nün tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.02.2014 gün ve 530 sayılı uzman raporu ile Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 25.03.2014 gün ve 717 sayılı yazısı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü’nün 21.03.2014 gün ve 173284 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Merkez, Yolağzı (Davudi) Köyü sınırları dahilinde kalan, Batman Çayı üzerinde bulunan, Pepıra Köprüsü; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tescilinin uygun olduğuna,

-Pepıra Köprüsü’nün yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine,

-Pepıra Köprüsü Koruma Alanının ekli koordinatlı kroki üzerine belirlendiği şekliyle uygun olduğuna karar verildi.

 

6729/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Tarihi ve No                  : 17 .04.2014-85                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17 .04.2014-2147                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.00.126

 

Elazığ İli, Merkez, Körpe Köyü sınırları içerisinde, Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen Körpe Höyüğü’nün tescil edilmesi isteğine ilişkin Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.01.2014 gün ve 369 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi’nin 26.02.2014 gün ve 4533 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 07.03.2014 gün ve 1908 sayılı yazısı, DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın 05.03.2014 gün ve 134938 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 20.03.2014 gün ve 1395 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2014 gün ve 251634 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2014 gün ve 47286 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi Yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Merkez, Körpe Köyü sınırları içerisinde, Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen Körpe Höyüğünün, Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca, sınırları ekli 1/25000 ölçekli haritada belirlendiği şekli ile 1. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline,

Körpe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6730/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Tarihi ve No                  : 17.04.2014- 85                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.04.2014-2148                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.00.127

 

Elazığ İli, Merkez, Avcılı Köyü sınırları içerisinde, Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen Avcılı Höyüğü’nün tescil edilmesi isteğine ilişkin, Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.01.2014 gün ve 370 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi’nin 26.02.2014 gün ve 4526 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.03.2014 gün ve 1976 sayılı yazısı, DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın 05.03.2014 gün ve 135736 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 20.03.2014 gün ve 1396 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2014 gün ve 251674 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2014 gün ve okundu, ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi Yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Merkez, Avcılı Köyü sınırları içerisinde, Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen Avcılı Höyüğü’nün Korunması gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/25000 ölçekli haritada belirlendiği şekli ile 1. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline,

Avcılı Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine,

Maden işleri Genel Müdürlüğünden alınan kurum görüşü yazısından bahse konu tescilli alan ile 1 adet II (b) grup arama ruhsat sahasının çakıştığı anlaşıldığından, yapılacak faaliyetlerin söz konusu tescilli alanın dışında tutulması gerektiğine karar verildi.

 

6731/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 20.05.2014-87                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.05.2014- 2201                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.07.130

 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Bahçekaşı (Axurlar) Köyü sınırları dâhilinde bulunan Çiyaye Hole Yerleşmesi tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.02.2014 gün ve 580 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Bahçekaşı (Axurlar) Köyü sınırları dâhilinde ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada sınırları belirlendiği şekli ile Çiyaye Hole Yerleşim Alanı: “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden; 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline,

Çiyaye Hole Yerleşim Alanının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6732/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 20.05.2014-87                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.05.2014- 2202                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.07.129

 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Bahçekaşı (Axurlar) Köyü sınırları dâhilindeki Kaya Mezarının tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.02.2014 gün ve 581 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Bahçekaşı (Axurlar) Köyü sınırları dâhilinde, tapulama harici alanda kalan ve ekli 1/50 ölçekli kadastral haritada belirlendiği şekli ile Kaya Mezarı: “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline karar verildi.

 

6733/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.05.2014-87                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.05.2014-2194                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21 00/910

Diyarbakır İli, Merkez, Yenişehir İlçesi, Köşkler Mahallesi, tapunun 569 ada, 5 parseli üzerinde bulunan, mülkiyeti Bekir Paşa Vakfı’ na ait taşınmazın tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 21.02.2014 tarih ve 409 sayılı yazısı, Diyarbakır Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 13.05.2014 tarih ve 212 sayılı yazısı ve Diyarbakır Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.05.2014 tarih ve 1935 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Merkez, Yenişehir İlçesi, Köşkler Mahallesi, tapunun 569 ada, 5 parseli üzerinde bulunan, mülkiyeti Bekir Paşa Vakfı’ na ait taşınmaz, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesinden dolayı 2863 sayılı Kanun’un Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tescilinin uygun olduğuna,

-Yapı grubunun II. gurup olarak belirlenmesine, karar verildi.

6734/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.05.2014-87                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.05.2014-2209                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 56.05/17

 Siirt İli, Tillo İlçesi, Mücahit Mahallesi’nde bulunan, tapunun 174 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti İsmail Fakirullah Camiini Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne ait Emir Medresesi’nin tesciline ilişkin; Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 02.05.2014 tarih ve 886 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.05.2014 tarih ve 1776 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Siirt İli, Tillo İlçesi, Mücahit Mahallesi’nde bulunan, tapunun 174 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti İsmail Fakirullah Camiini Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne ait Emir Medresesi, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine,

-Tescilli türbelerin bulunduğu mezarlık alanın koruma alanı içerisinde kalan Emir Medresesi’nde yapılan onarımların, koruma alanı belirlenmesinden önce mi yoksa sonra mı yapıldığının tespitinin yapılabilmesi için yapılan onarımın ne zaman yapıldığına dair bilgi ve belgelerin Tillo Belediyesi ve Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

6735/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.05.2014-87                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.05.2014-2210                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 56.05/18

Siirt İli, Tillo İlçesi, Fakirullah Mahallesi’nde bulunan, tapunun 137 ada, 1 ve 2 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti İsmail FAKİRULLAH’a ait İsmail Fakirullah Hz. Evi ve Çilehanesi’nin tesciline ilişkin; Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 02.05.2014 tarih ve 886 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.05.2014 tarih ve 1778 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Siirt İli, Tillo İlçesi, Fakirullah Mahallesi’nde bulunan, tapunun 137 ada, 1 ve 2 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti İsmail FAKİRULLAH’a ait İsmail Fakirullah Hz. Evi ve Çilehanesi, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

6736/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.05.2014-87                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.05.2014-2211                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 56.05/19

Siirt İli, Tillo İlçesi, Saydanlar Mahallesi’nde bulunan, tapunun 109 ada, 14 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti İbrahim Mücahit’e ait Şeyh Mücahit Hz. Meclisi’nin tesciline ilişkin; Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 02.05.2014 tarih ve 886 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.05.2014 tarih ve 1777 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Siirt İli, Tillo İlçesi, Saydanlar Mahallesi’nde bulunan, tapunun 109 ada, 14 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti İbrahim Mücahit’e ait Şeyh Mücahit Hz. Meclisi, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

6737/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.05.2014-87                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.05.2014-2212                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 56.05/16

Siirt İli, Tillo İlçesi, Fakirullah Mahallesi’nde bulunan, tapunun 158 ada, 3 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Şeyh Mustafa Fani’ye ait Şeyh Mustafa El Fani Medresesi’nin tesciline ilişkin; Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 02.05.2014 tarih ve 886 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.05.2014 tarih ve 1775 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Siirt İli, Tillo İlçesi, Fakirullah Mahallesi’nde bulunan, tapunun 158 ada, 3 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Şeyh Mustafa Fani’ye ait Şeyh Mustafa El Fani Medresesi, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine,

-Tescilli türbelerin bulunduğu mezarlık alanın koruma alanı içerisinde kalan Şeyh Mustafa El Fani Medresesi’nde yapılan onarımların, koruma alanı belirlenmesinden önce mi yoksa sonra mı yapıldığının tespitinin yapılabilmesi için yapılan onarımın ne zaman yapıldığına dair bilgi ve belgelerin Tillo Belediyesi ve Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

6738/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.05.2014-87                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.05.2014-2214                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 72.04/24

Batman İli, Kozluk İlçesi Taşlıdere Köyü sınırları içerisinde bulunan, tescilli Pıra Kurti Köprüsü’ne ilişkin; Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 26.03.2014 gün ve 744, Batman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 06.05.2014 gün ve 3326,Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 14.05.2014 gün ve 83821 sayılı yazıları okundu. Ekleri konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Kozluk İlçesi Taşlıdere Köyü sınırları içerisinde bulunan, Tescilli Pıra Kurti Köprüsü’nün I.yapı grubu olarak belirlenmesine,

Köprünün koruma bandının belirlenebilmesi için; köprünün ve çevresinde yer alan parsellerin işlenmiş olduğu ölçekli haritasının kurulumuza iletilmesine karar verildi.

6739/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2014-89                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2014-2231                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.00/710

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Şehidiye Mahallesi, tapunun 330 ada, 2 no.lu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Abdülkadir GÜREL’e ait konutun tescil talebine ilişkin; Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.04.2014 gün ve 1195 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 07.05.2014 gün ve 1768 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Şehidiye Mahallesi, tapunun 330 ada, 2 no.lu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Abdülkadir GÜREL’e ait konut; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 Sayılı Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline;

-Yapı grubunun II. Grup yapı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna karar verildi.

6740/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2014-89                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2014-2240                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.03/301

Mardin İli, Midyat İlçesi, Işıklar Mahallesinde bulunan ve tapunun 385 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı Konut’un tescil talebine ilişkin; Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 02.12.2013 tarih ve 3100 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 29.04.2014 tarih ve 1673 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Midyat İlçesi, Işıklar Mahallesinde bulunan ve tapunun 385 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı Konut; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 Sayılı Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tescilinin uygun olduğuna karar verildi.

6741/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.06.2014-90                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.06.2014-2278                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.12.155

Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Çığıl Köyü, Köyiçi Mevkiinde kalan, tapunun 235 parseli üzerinde bulunan Bölükçayır Höyüğü’nün tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.02.2014 gün ve 530 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Çığıl Köyü, Köyiçi Mevkiinde kalan, tapunun 235 parseli üzerinde bulunan Bölükçayır Höyüğü; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli harita üzerine belirlendiği şekliyle II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

-Bölükçayır Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar verildi.

                                                                                                                                                

6742/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 19.06.2014-91                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.06.2014-2337                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 72.04.20

 

Batman İli, Kozluk İlçesi, Dereköy Köyü, Kevira Dere Mevkii, tapunun 123 ada 17 ve 42 no.lu parsel, 168 ada 10 no.lu parsel ile 162 ada 13 no.lu parselde kalan Kevira Dere Yerleşim Yeri; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.10.2013 gün ve 1783 sayılı kararı ile Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 21.05.2014 gün ve 1198 sayılı yazısı okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Kozluk İlçesi, Dereköy Köyü, Kevira Dere Mevkii, tapunun 123 ada 17 ve 42 no.lu parsel, 168 ada 10 no.lu parsel ile 162 ada 13 no.lu parselde kalan Kevira Dere Yerleşim Yeri; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli harita üzerine belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

- Kevira Dere Yerleşim Yeri’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6743/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.06.2014-90                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.06.2014-2271                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.03/93

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Meydan Mahallesinde bulunan Şeyh Ahmet Camii’nin tescil talebine ilişkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 17.12.2013 gün ve 241567 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.06.2014 gün ve 2142 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Meydan Mahallesinde bulunan Şeyh Ahmet Camii; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi.

6744/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.06.2014-91                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19. 06.2014-2330                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.00.129

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Beşik Köyünde bulunan ve tapunun 445, 446, 465, 467, 468 nolu parsellerinde yer alan Beşiktepe Höyüğü’ne ilişkin; Elazığ Valiliği Tapu Müdürlüğü’nün 12.03.2014 gün ve 1536 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.03.2014 gün ve 2085 sayılı kararı, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 20.05.2014 gün ve 2199 sayılı yazısı ile Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 05.06.2014 gün ve 2182 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Beşik Köyünde bulunan ve tapunun 445, 446, 465, 467, 468 nolu parsellerinde yer alan Beşiktepe Höyüğü’ne ilişkin, Elazığ Valiliği Tapu Müdürlüğünün 12.03.2014 gün ve 1536 sayılı yazısında Beşiktepe Höyüğü’nün Sün Köyü sınırlarında kaldığı, bu nedenle Kurulumuzun 25.03.2014 gün ve 2085 sayılı kararında da Sün Köyü sınırları içerisinde kaldığı belirtilmiştir. Ancak Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 20.05.2014 gün ve 2199 sayılı yazısında Beşiktepe Höyüğü’nün Elazığ İli, Merkez İlçesi, Beşik Köyü 445, 446, 465, 467, 468 nolu parsellerinde yer aldığı belirtildiğinden; korunması gerekli kültür varlığı şerhinin Sün Köyü 445, 446, 465, 467, 468 nolu parsellerinden kaldırılarak Elazığ İli, Merkez İlçesi, Beşik Köyü 445, 446, 465, 467, 468 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” şerhi konulmasına,

- Beşiktepe Höyüğü üzerinde yapılan kaçak kazıya ilişkin, kaçak kazıyı yapanların tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerce alınmasına,

-Kaçak kazı çukurunun kapatılmasına ilişkin uygulamanın Elazığ Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına, karar verildi.

6745/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 15.07.2014-94                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 15.07.2014-2415                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.03/20

 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Çukurbaşı Köyü’nde bulunan, tapunun 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17 no.lu parsellerde kalan Çukurbaşı Höyüğü olarak adlandırılan alanın tesciline ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.06.2014 gün ve 2334 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Çukurbaşı Köyü’nde bulunan, tapunun 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17 no.lu parsellerde kalan Çukurbaşı Höyüğü; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli1/1000 ölçekli kadastral harita üzerine işaretlendiği şekliyle III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

-Çukurbaşı Höyüğü geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

6746/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 15.07.2014-94                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 15.07.2014-2416                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.03/17

 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Altınakar Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.04.2006 gün ve 693 sayılı kararıyla tescil edilen Tavşantepe Höyüğü’nün, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında güncelleştirilmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.11.2013 gün ve 3214 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Altınakar Köyü sınırları dahilinde bulunan, Tavşantepe Höyüğü’nün daha önce tescili yapılan Kültür Varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında;

-Güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,

-Ekli krokide işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna,

- Tavşantepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

6747/1-1


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce Şarklı İthalat İhracat ve Dış Tic. Ltd. Şti. (8000326614) firması adına tescilli 04.05.2006/47717 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafa ilişkin yükümlülerin adreslerinin bulunamaması borçlarını ödememeleri nedeni ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve 29. Maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen kamu alacakları ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu ek tahakkuk ve buna bağlı para cezaları ilanen tebliğ olunur.

 

 

Gümrük Vergisi

Katma Değer Vergisi

GV Para Cezası

KDV Para Cezası

KKDF

Şarklı İth. İhr. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

21.392,00,-TL (Tahsilde gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplanacaktır)

56.903,63 + 547,00,-TL (Tahsilde gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplanacaktır)

64.176,00 ,-TL.

170.710,89  + 1.641,00,-TL.

9.168,00,-TL (Tahsilde cezai faiz hesaplanacaktır)

Cenk Bakırcı

21.392,00,-TL (Tahsilde gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplanacaktır)

56.903,63 + 547,00,-TL (Tahsilde gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplanacaktır)

64.176,00 ,-TL.

170.710,89  + 1.641,00,-TL.

9.168,00,-TL (Tahsilde cezai faiz hesaplanacaktır)

Burak Gümrükleme Müşv. Hiz. Ltd. Şti.

21.392,00,-TL (Tahsilde gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplanacaktır)

56.903,63 + 547,00,-TL (Tahsilde gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplanacaktır)

 

 

9.168,00,-TL (Tahsilde cezai faiz hesaplanacaktır)

Saygı USTAGİL

21.392,00,-TL (Tahsilde gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplanacaktır)

56.903,63 + 547,00,-TL (Tahsilde gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplanacaktır)

 

 

9.168,00,-TL (Tahsilde cezai faiz hesaplanacaktır)

Ümit AZARİ (%45 hisse – Kanuni mirasçıları)

21.392,00,-TL (Tahsilde gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplanacaktır)

56.903,63 + 547,00,-TL (Tahsilde gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplanacaktır)

64.176,00 ,-TL.

170.710,89  + 1.641,00,-TL.

9.168,00,-TL (Tahsilde cezai faiz hesaplanacaktır)

Sedat KARAÇOBAN % 55 hisse)

21.392,00,-TL (Tahsilde gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplanacaktır)

56.903,63 + 547,00,-TL (Tahsilde gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplanacaktır)

64.176,00 ,-TL.

170.710,89  + 1.641,00,-TL.

9.168,00,-TL (Tahsilde cezai faiz hesaplanacaktır)

6115/1-1


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör ,Yardımcı Doçent) alınacaktır.

2 - Profesör kadrosu daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

6 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

7 - Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**)Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı ve Alanı

Ünvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Özürlüler ve çocuk hakları mevzuatı, çocukluk çağı menenjitleri ve malnütrisyonu konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Febril konvülsiyon ve yüksek ateşin beyin fonksiyonları üzerine etkisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Yardımcı Doçent

3

1

Bilişim Hukuku alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Yardımcı Doçent

1

1

Ampüte rehabilitasyonu, engelliler ve spor alanlarında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Yardımcı Doçent

1

1

Omurga sağlığı ve stres inkontinans konularında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Yardımcı Doçent

1

1

Kamu sermayesi ve ekonomik büyüme alanında doktora yapmış olmak, Overlapping Generations (OLG) modeller konusunda deneyimli olmak.

6755/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı.

VAKFEDENLER: Abdullah Nazırlı, Mehmet Vehbi Nazırlı.

VAKFIN İKAMETGAHI: Elazığ.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Elazığ 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.06.2014 tarih, E:2014/215, K:2014/445 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Tüm insanlığın ve özellikle ülkemiz insanlarının eğitim, öğretim, kültür, bilim, teknoloji, çevre, turizm, sağlık, spor, sanat, gıda, tarım, hayvancılık, organik ve helal ürünler, matbu, elektronik ve internet yayıncılığı, sosyal yardım konularında çalışmak ve bu gaye uğrunda çalışabilecek nitelikli insanların yetiştirilmesi için yurt içinde ve dışında faaliyetlerde bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 10.000 (OnbinTürkLirası) -TL nakit ile 28/03/2014 tarihli bilirkişi raporunda tespit olunan 176.241,00 TL bedelli 313 adet eser (adı, yazarı, konusu belli olan yazılı eser)

YÖNETİM KURULU: Peyami Güngör, Ferhat Tozkoparan, Abdurrahman Güneş, Cahit Kent, Mehmet Vehbi Nazırlı.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın amaçlarına uygun amaçları bulunan vakfa ve derneklere devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6751/1-1