10 Temmuz 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29056

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2014/2015 KAMPANYA DÖNEMİ KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

 Ankara (Etimesgut) Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Erciş Şeker Fabrikasından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU İLE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK SONDAJ MAKİNASI VE YEDEKLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DAMPERLİ KAMYON VE KEPÇE KİRALANACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KATI ATIK SAHASININ İŞLETİLMESİ GEREKLİ TESİSLERİN KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Belediye Başkanlığından:


KAYADİBİ İSTASYONUNDA 22.000 M3 BALAST ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA ALÜMİNYUM RULO SAC, ALÜMİNYUM TRAPEZ SAC VE RABİTS TELLİ TAŞYÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Yozgat Şeker Fabrikasından:


200 GR. DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikasından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikasından:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2014/2015 KAMPANYA DÖNEMİ KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ankara (Etimesgut) Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt numarası                        :  2014/77802

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312 293 44 00 - 312 244 90 78

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ankaraseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmeti

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2014/2015 Kampanya Döneminde 140.000 Ton Pancarın kantarlardan fabrikamıza karayolu ile nakliyesi. Nakliye yapılacak kantarlar ile sevk edilecek pancarlar aşağıda gösterilmiştir.

 

b) Yapılacağı yer/yerler             :

Kantarın Adı                              Sevk Fabrikası                                   Pancar Miktarı

Karakeçili                                      Ankara                                                   3.000 Ton

Kalecik                                          Ankara                                                     4.00 Ton

Balışeyh                                        Çorum                                                  19.500 Ton

Çerikli                                           Çorum                                                    1.500 Ton

Karacaahmet                                 Ankara                                                 34.000 Ton

Sarıoba                                         Ankara                                                 19.000 Ton

Yaralı                                            Ankara                                                 33.000 Ton

Yenice                                          Ankara                                                 26.000 Ton

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  21.07.2014 Pazartesi günü Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6025/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Erciş Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2014/2015 Kampanya Döneminde Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmetinin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2014/78273

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Van Karayolu Üzeri 9. Km./ERCİŞ/VAN

b) Telefon ve faks numarası   :  0 432 3882009 / 0 432 3882005

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2014/2015 Kampanya Döneminde Muradiye (3.500 Ton), Patnos (7.000 Ton) Ahlat (30.000 Ton), Akdamar (26.000 Ton) , Gevaş (500 Ton), Kantarlarından - Erciş Şeker Fabrikasına toplam 67.000 Ton Pancarın Karayolu ile Nakli

b) Yapılacağı yer                    :  Bölge Kantarları ile Erciş Şeker Fabrikası Meydan Sahası

c) İşin süresi                           :  Pancar alımından itibaren yaklaşık 60 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  23/07/2014 Çarşamba günü, Saat = 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler (Teklif kapsamında sunulacak belgeler): İhale dokümanında belirtilmiştir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2 ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1 - İş Deneyim Belgeleri : Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

6 - Benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

7 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

9 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ ne elden verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

14 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5967/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 166,00 TL ile en çok 352.793,00 TL arasında değişen; 22/07/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 17,00 TL, en çok 35.280,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, sauna çamaşırı, ıslak mendil, tablet bilgisayar, fotoğraf makinesi, kol saati, led lamba, müzik çalar, alarm ana ünitesi, cep telefonu, elle kullanılan sıkıştırma anahtarı, buhar jenaratörü, oyun makinesi, radar dedektörü, mobilya flashı, güneş gözlüğü, plastik bileklik, kontaktör, halat, menteşe, konsol, havluluk, bulaşık makinesi aksamı, mürekkep, sigara filitresi, gözlük çerçevesi, bilgisayar parçaları, cep telefonu aksamı, laptop, akaryakıt pompası, maytap, vb. 43 (kırk üç ) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 23/07/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

5953/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU İLE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.666,50 TL ile en çok 79.390,40 TL arasında değişen; 04/08/2014 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 166,65 TL ile en çok 7.939,40 TL  arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kamyon (Açık Kasa), Minibüs, Muhtelif Kamyonet (Açık Kasa, Kapalı Kasa, Panelvan, Kork. Sac Kasa),Otomobil, Çekici ve Traktör  cinsi 43 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 05/08/2014 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri  10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

5955/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK SONDAJ MAKİNASI VE YEDEKLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                         Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i            :  Malzemenin Cinsi:                                           Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  SONDAJ MAKİNASI ve YEDEKLERİ        1 Adet  

b) Teslim yeri                               :  Yerli yükleniciler için: Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                              :  Yerli yükleniciler için : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim günüdür.

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  13.08.2014 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                  :  908–TTK/ 1425

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Cihazlar Grup-1 (metan) gazlı ortamda çalıştırılacağından sondaj teçhizatları bu tür ortamda kullanmaya uygun olacak ve böyle imal edildiğine dair uluslararası geçerliliği olan akredite edilmiş bir kuruluştan alınmış antigrizu imalat sertifikası(ATEX veya dengi) ve CE belgeleri teklif ile birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 13.08.2014 Çarşamba saat 15.00 ‘e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6077/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Karayolu Pancar Nakliyesi Hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2014/78285

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  ticaret2@hotmail.com

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Karayolu Pancar Nakliyesi

 

Bölge Adı

Pancarın Tesellüm Edileceği Kantar Adı

Sevk Edilecek Fabrika Adı

Nakliyeci Tarafından Taşınacak Pancar

Ton

AFYON

İhsaniye

Afyon Şeker Fabrikası

10.000

ÇAY

Çay

Afyon Şeker Fabrikası

5.000

SANDIKLI

Sandıklı

Afyon Şeker Fabrikası

28.000

Ekinova

Afyon Şeker Fabrikası

9.000

Emirhisar

Afyon Şeker Fabrikası

36.000

Türkakın

Afyon Şeker Fabrikası

32.000

ŞUHUT

Şuhut

Afyon Şeker Fabrikası

85.000

TOPLAM

205.000

 

b) Yapılacağı Yer                             :  2.a) maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir.

c) İşin Süresi                                    :  2014/2015 kampanya dönemi Ziraat servisinin vereceği termin programına göre belirlenecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  23.07.2014 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin

ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6070/1-1


DAMPERLİ KAMYON VE KEPÇE KİRALANACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2014/2015 Kampanya Döneminde Meydan Hizmetlerin Yürütülmesi için Sürücülü 4 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile Operatörlü1 Adet en az 150 Hp Gücünde kepçe kiralanması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2014/77857

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ MALATYA

b) Telefon ve faks numarası                :  0422 212 10 44   0422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi                    :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin                   

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız 2014/2015 Kampanya Döneminde Günlük (24 Saat) Meydan hizmetlerin yürütülmesi işi için Sürücülü 4 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile Operatörlü1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe kiralanması,

b) Yapılacağı yer                                 :  Malatya Şeker Fabrikası Meydan Sahası,

c) İşin süresi                                       :  ± % 20 Toleranslı 70 Gündür.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

                                                               Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ MALATYA

b) Tarihi ve saati                                 :  23/07/2014 Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 - İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.2.2 - Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu

İhale konusu işi yerine getirmek için idari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 4 Adet 10 Tekerli damperli kamyon, 1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe için isteklinin kendisine veya tüzel kişiliğine ait olduğunu gösterir belgeleri ( Ruhsat v.s.) kiralık ise en az 4 Ay süreli noter onaylı kira sözleşmelerini işe başlamadan önce idareye sunacaklardır. 4 Adet 10 Tekerli damperli kamyon, 1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçenin isteklinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

4.2.3 - Benzer iş olarak her türlü nakliyat, hafriyat, inşat işleri ile makineli yükleme ve boşaltma işlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinden satın alınabilir

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, hale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5983/1-1


KATI ATIK SAHASININ İŞLETİLMESİ GEREKLİ TESİSLERİN KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Belediye Başkanlığından:

1 . İdarenin

a) Adresi                                       :  Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No: 30 / Elazığ 23100 Elazığ Merkez/Elazığ

b) Telefon ve faks numarası         :  424-2484760 – 424-2484760

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  mtepe@elazig.bel.tr

2. İhale Konusu İşin

a) Niteliği, türü                             :  Elazığ Belediyesine ait, şehir merkezine 33 km mesafede Çöteli Köyü mevkiinde bulunan Katı Atık Düzenli depolama sahasının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göre oluşan metan gazının borular ve/veya kollektör sistemiyle toplandıktan sonra bu gazın kısmen ve/veya tamamından elektrik üretilmesi için istekli tarafından gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, katı atık sahasının işletilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması ve bunun karşılığında üretilecek elektriğin brüt satışından yüklenici tarafından Elazığ Belediyesine KDV hariç en az %8’den az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği oranda pay vermek üzere (ihalede arttırım bu oran üzerinden yapılacaktır.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ile 20 (yirmi) yıllığına ihale edilecektir

b) Yapılacağı yer                          :  Elazığ Belediyesine ait, şehir merkezine 33 km mesafede Çöteli Köyü mevkiinde bulunan Katı Atık Düzenli depolama sahası ELAZIĞ

c) İşin süresi yer                              Yer Tesliminden itibaren 20 (yirmi) yıl

3 - İhalenin

a) Usulü                                        :  2886 Sayılı D.İ.K.35. (a) kapalı teklif açık arttırma usulü

b) Yapılacağı yer                          :  Elazığ Belediyesi Encümeni Toplantı Salonu Elazığ

c) Tarihi ve saati                           :  22/07/2014 Salı günü saat 14:00

e) Muhammen bedeli                    :  1.556.632,00 – TL (20 yıllık) -

f) Geçici teminat miktarı               :  46.699 – TL (En az)

4. İhaleye Katılabilmek için İsteklilerin sunması gereken belgeler ;

4.1 - Kanuni ikametgahı olması,

4.2 - Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

4.3 - İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

4.4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir,

c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu  oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

4.5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküler,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir,

c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu  oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

4.6 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.

4.7 - Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

4.8 - 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyanı,

4.9 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

4.10 - İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

4.11 - İsteklilerin konsorsiyum olması halinde, noter onaylı konsorsiyum beyannamesi ile konsorsiyumu oluşturan taraflara ait konsorsiyum sözleşmesi,

4.12 - Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname ve teknik şartname,

4-13 - Vergi Dairesine, Elazığ Belediyesi’ne ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale tarihinden en fazla üç gün önce alınmış olmalıdır.)

4-14 - Çöp içerisindeki gazdan İhale şartnamesi ekinde yer alan teknik şartnameye uygun olarak Elektrik Enerjisi yapacaklarına ve/veya Teknolojik gelişmelere göre kurulacak yeni sistemler kuracaklarına dair taahhütname,

4.15 - İstekliler, sahada uygulayacağı avan projeyi ihale dokümanları ekinde sunacaklardır. Avan projede gaz toplama konsepti ve kullanılacak ekipmanların detayına yer verilecektir

4.16 - İstekliler, benzer iş olarak çöp sahasında en az 1 megawatt ve üzeri kurulu gücündeki tesisin kurulumunu, elektrik üretimini en az 1 yıl süreyle işlettiklerini gösteren belgeyi ibraz edeceklerdir

4.17 - Bankalardan temin edilecek belgelerde 2.000.000 TL’den az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belge.

5. Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında Encümen Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Encümen Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT İdaresinin saat ayarı esastır

6 - İş bu ilan bilgi mahiyetinde olup ihalenin iş ve işleyişinde ihale idari ve teknik şartnamesindeki esaslar uygulanacaktır.

İlan olunur.

5969/1-1


KAYADİBİ İSTASYONUNDA 22.000 M3 BALAST ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                  :  2014/79277

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi               :  www.tcdd.gov.tr/

İhale konusu malın adı ve miktarı    :  KAYADİBİ İSTASYONUNDA 22.000 M3 BALAST ALIMI İŞİ

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 24.07.2014 saat: 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 300,00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5987/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:

MADDE 1. İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

1- Ordu İli Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mahallesinde, tapunun 14 ada 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan, Mülkiyeti Fatsa Belediyesine ait 372,36-m2 yüzölçümlü kargir beş (5) katlı işyeri vasıflı taşınmazdaki, listede nitelikleri belirtilen bağımsız bölümler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı zarf teklif usulüne göre ihale ile satılacaktır.

 

B. Böl. No.

Bulunduğu Kat

Arsa Payı

Niteliği

Alanı M2

G. Teminat %3

Muhammen

Satış Bedeli

Şartname Satış Bedeli %0,1

1

Z. Kat

3390/33666

A. Katlı İşyeri

116,00

27.000,00-TL

900.000,00-TL

900,00-TL

2

Z. Kat

2850/33666

A. Katlı İşyeri

98,00

23.250,00-TL

775.000,00-TL

775,00-TL

3

Z. Kat

1590/33666

A. Katlı İşyeri

55,00

9.000,00-TL

300.000,00-TL

300,00-TL

4

Z. Kat

2670/33666

A. Katlı İşyeri

92,00

21.750,00-TL

725.000,00-TL

725,00-TL

5

Z. Kat

4080/33666

A. Katlı İşyeri

105,00

25.500,00-TL

850.000,00-TL

850,00-TL

6

Z. Kat

7000/33666

A. Katlı İşyeri

142,00

40.500,00-TL

1.350.000,00-TL

1.350,00TL

7

A. Kat

200/33666

İşyeri

22,00

1.050,00-TL

35.000,00-TL

35,00-TL

 

MADDE 2. İHALENİN YERİ, GÜNÜ VE SAATİ

İhale Ordu ili Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mah. Plevne Cad. No. 6’ da bulunan Belediye hizmet binasının 3. Katında, belediye meclisi toplantı salonunda yapılacak olup

1. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 24.07.2014  Saat 10:00’ da,

2. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 24.07.2014  Saat 13:30’ da,

3. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 24.07.2014  Saat 15:30’ da,

4. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 25.07.2014  Saat 10:00’ da,

5. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 25.07.2014  Saat 11:30’ da,

6. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 25.07.2014  Saat 13:30’ da,

7. Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı 25.07.2014     Saat 15:30’ da,

MADDE 3. TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ YER VE SON TEKLİF VERME TARİHİ

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihale saatine kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İhale saati ve daha sonra gelen teklifler tutanakla kabul edilmeyecektir.

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 4. İHALE ŞARTNAMESİNİN ALINACAĞI YER VE BEDELİ

Talipliler; onaylı ihale şartnamesini Ordu ili Fatsa ilçesi M. Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No. 6’ da bulunan belediye hizmet binasının 1. katında Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden, talip oldukları bağımsız bölümün Muhammen bedelinin %0,1’ (Binde biri) ne tekabül eden ücret karşılığı temin edebileceklerdir.

Talipliler hangi bağımsız bölüm için şartname satın almışsa o bölüm için teklif verebilir.

Örnek; 7 numaralı bağımsız bölüm için alınan şartname ile 6 numaralı bağımsız bölüm için teklif verilemez.

MADDE 5. MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları, 1. Maddede bulunan tabloda gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

MADDE 6.TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU

a) İhaleye konu 1, 2, 4, 5 ve 6 numaralı bağımsız bölümlerde 21.03.2015 tarihine kadar,  3 numaralı bağımsız bölümde 01.02.2015 tarihine kadar ve 7 numaralı bağımsız bölümde 30.01.2015 tarihine kadar,  kiracı bulunmaktadır.

b) İhaleyi alan kişi, ihale bedelini ödeyip, tapu devri yapıldıktan sonra! Kiracının ödemiş olduğu kira bedelini almaya hak kazanacaktır.

c) İhaleyi kazanan kişi ile kiracı arasında yaşanabilecek hukuki sorunlara, belediyemiz dahil olmayacaktır.

MADDE 7. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

MADDE 8. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır

d) Geçici Teminat,

e) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi.

l) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak  etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

m) Şartname alındı makbuzu.

MADDE 9. İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminat ve şartname satış bedeli faizsiz olarak iade edilecektir.

MADDE 10. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İhale Komisyonunca karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İhale Komisyonunca onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde

İstekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 11. HARÇ ve GİDERLER

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, müşteriye aittir.

Satıma ilişkin olarak her türlü tapu masrafı, vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir.

MADDE 12. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 veya 76 maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren en geç otuz  (30) gün içinde satılan taşınmazın ihale bedelini ödemek zorundadır..

Müşteri Bedeli, Vergi, Resim, Harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla, en geç otuz  (30) gün içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburidir. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz

Bu şartnamedeki zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediye’ ye gelir kaydedilir.

MADDE 13. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

İdare müşterinin yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren taşınmazın en geç otuz  (30) gün içinde taşınmaz malları alıcıya devir etmekle yükümlüdür.

MADDE 14. SÜRENİN UZATILACAĞI HALLER VE ŞARTLARI

Alıcının, yabancı sermayeli şirket olması halinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76.maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğini takiben alıcının İdareye başvurması üzerine İdare taşınmazların alıcıya ihale edildiğine dair belge düzenleyecek ve alıcıya temin edecektir.

MADDE 15. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 16. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde İlgili Mahkemeler ve Fatsa İcra Daireleri yetkilidir.

5957/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA ALÜMİNYUM RULO SAC, ALÜMİNYUM TRAPEZ SAC VE RABİTS TELLİ TAŞYÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı muhtelif cins ve miktarda Alüminyum Rulo Sac, Alüminyum Trapez Sac ve Rabits telli taşyünü ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2014/77089

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Sorgun-Sivas Karayolu 5 Km. Sorgun /YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası             :  0 354 441 10 10 Pbx

c) Elektronik posta adresi                 :  0 354 441 10 18

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  Yok

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız ihtiyacı 1000x100 mm 2.000 m2 ve 1000x50 mm 1000 m2 Rabits Telli Rulo Taşyünü-1000x1,0 mm 1500 Kg. 1000x0,70 mm 750 kg ve 1000x0,60 mm 750 Kg.Alüminyum Rulo Sac ile 957x5000x0,90 mm 1000 m2 Alüminyum trapez Sac.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer                              :  Yozgat Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                              :  25.07.2014 Cuma günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek Kişi Olması Halinde, İlk İlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel Kişi Olması Halinde, İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, İş kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Mezkur Hizmet alımı (Ceza ve Yasaklamalar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

5956/1-1


200 GR. DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1.800.000 Adet 200 gr. Demlik Süzen Çay Kutu İskeleti %20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satın alınacaktır

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.07.2014 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5690/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2014/2015 Kampanya Dönemi Susurluk Şeker Fabrikası Kantarlarından Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2014/78305

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk / BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 266 865 19 40  -   0 266 865 26 05

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2014/2015 Kampanya Döneminde 180.000 Ton pancarın Susurluk Şeker Fabrikasına Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir.

Kantar Adı

Taşınacak Pancar (Ton)

K.Bostancı

800

Altınova

4.200

Karacabey

62.500

Orhaneli

1.200

Y. Sarıbey

12.300

Gönen

3.500

Haydar

4.500

M. K. Paşa

17.000

Tepecik

30.000

Barçın

17.000

İnegöl

15.000

Yenişehir

12.000

TOPLAM

180.000

 

b) Yapılacağı yer                       :  Nakliye hizmeti: K.Bostancı, Altınova, Karacabey, Orhaneli, Y. Sarıbey, Gönen, Haydar, M. K. Paşa, Tepecik, Barçın, İnegöl ve Yenişehir kantarlarından Susurluk Şeker Fabrikasına yapılacaktır.

c) İşin süresi                              :  2014/2015 Kampanya süresince

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu Susurluk/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati                        :  24/07/2014 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.7- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 – L2, R1 – R2 ve K1 dir.)

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.2.2-Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1- Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6018/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

1. “KARACABEY POMPA İSTASYONU POMPALARIN RESTORASYONU (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ”

2. “ÇUKURHİSAR-BANDIRMA ARASI NATO BORU HATTI HASARLARI ONARIMI (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ”

YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLI MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (b) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE EKİ KARARNAME ESASLARINA GÖRE, MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR.

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (HER İŞ İÇİN BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE), AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 04 AĞUSTOS 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES:

MSB İNŞ.EML.VE NATO GÜV.YAT.D.BŞK.LIĞI

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA

5916/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“Dağıtık Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Alımı (2014)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnamenin 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                   :  2014/79923

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası      :  0212 285 6949-0212 285 6724

c) Elektronik posta adresi          :  kulh@itu.edu.tr

 

                                                 

2 - Ön yeterlik konusu malın    

a) Niteliği, türü ve konusu         :  İstanbul Teknik Üniversitesi Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) Merkezi ve TARBİL projesi kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Birimlerinin Tarım Bilgi Sistemi (TBS) dahilindeki veri iletişiminin güvenliğinin sağlanması için “Dağıtık Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” alımı yapılacaktır. TARBİL Merkezi ağ izleme ve yönetim yazılımları ve tarım sayımı kapsamında çalışacak Taşra Birimlerinin ortak kullanımlı ve merkezi yönetimli güvenlik duvarı ihtiyacı bu alımla karşılanacaktır. Güvenlik yazılım ve teçhizatı anahtar teslim sistemi şeklinde kurulumları yapılmış olarak tedarik edilecektir.

b) Miktarı                                  :  3 kalem

c) Yapılacağı yer                        :  80 ildeki Tarım İl Müdürlükleri ve İTÜ Ayazağa Kapmüsü, UHUZAM Binası, TARBİL Merkezi, Maslak / İstanbul

d) Süresi                                    :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 30 gün.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                        :  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve saati                        :  25.07.2014 Cuma günü, saat: 11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. İstekliler, İhale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde bırakılması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Alt yüklenici kullanılması halinde de teknik ve idari şartname yüklenici açısından idarenin tek muhatabı sözleşme tarafı olan yüklenicidir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6033/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“Tarım Alanları Gözlem ve Raporlama Sistemi Alımı (2014)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                   :  12014/79903

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası      :  0212 285 6949-0212 285 6724

c) Elektronik posta adresi          :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın    

a) Niteliği, türü ve konusu         :  Tarım alanlarında bitkilerin boy ve spektral ışın yansıtma özelliklerinin yanı sıra büyümeyi etkileyen fiziksel faktörleri ölçen ve bir merkezdeki veri tabanına aktaran sistemin sahadaki mevcut 300 adet “Zirai–meteorolojik-fenolojik gözlem istasyonu”na işbu ihale kapsamında 70 adet ekleme yapılacaktır. Her bir zirai-meteorolojik-fenelojik istasyon tüm yazılım, donanım, yer tespit çalışmaları, kurulum, test, devreye alma ve garanti özellikleri ile birlikte anahtar teslimi olarak tedarik edilecektir.

b) Miktarı                                  :  70 Adet İstasyon

c) Yapılacağı yer                        :  İstasyonlar kuruldukları illerdeki proje saha uygulama noktalarında proje yönetim personeline teslim edilecektir. 

d) Süresi                                    :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 6 aydır.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                        :  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve saati                        :  25.07.2014 Cuma günü, saat : 10.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesi

4.1.8. TSE Hizmet Yeterlilik belgesi

4.1.9. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen, en az 1.000.000.-TL değerinde benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.1.10. Benzer iş tanımı: İstasyonların her birinde 8 ayrı tipte alıcı/verici sistemi ya da ölçüm duyargasının uzaktan okunduğu veya yönetildiği meteoroloji istasyonu, baz istasyonu veya zirai-meteorolojik-fenolojik istasyonlar.

4.1.11. İstekliler, İhale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde bırakılması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Alt yüklenici kullanılması halinde de teknik ve idari şartname yüklenici açısından idarenin tek muhatabı sözleşme tarafı olan yüklenicidir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6034/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikasından:

20.000 m³ 1 adet Çamur Havuzunun Temizlenmesi hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası                  :  2014/78534

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası      :  0388 311 93 01-06   0388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 adet Çamur Havuzunun projesinde belirtilen taban kotlarına kadar hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve istenilen eğime göre tesviyesinin yapılması, çıkan 20.000 m³ hafriyatın fabrika sahası içinde, gidiş gelişi yaklaşık olarak 400 metre mesafede olan toprak döküm yerine nakledilmesi ve nakledilen alanın düzeltilmesi

b) Yapılacağı yer                       :  Bor Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  İş yeri teslimini müteakip 20 (yirmi) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bor Şeker Fabrikası Ofis binası

b) Tarihi ve saati                        :  25.07.2014 - saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır.

4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;

Yükleniciler İşin yerine getirilebilmesi için aşağıda istenen sayıda makine ve ekipmanı iş başında hazır bulunduracaktır

a) Yüklenici Ekskavatör veya Muadili

b) En az 4 adet Tonajlı Damperli Kamyon

c) 1 adet Yapım Tipi Greyder

4.4. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Her türlü kazı (hafriyat) ve nakliyesi işleri kabul dilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Bor Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 100,00-TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

6029/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 23,55 TL. ile en çok 150.007,50 TL. arasında değişen; 15/07/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL. en çok 15.001,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu aksesuar ve aksamı, kol saati, maket bıçağı, güneş gözlüğü, oto parçaları, elektrik ve elektronik eşya, terazi, ayakkabı, çakmak, dikiş makina aksamı, fotokopi makinası, kumaş, giyim eşyası, aliminyum doğrama kapı pencere malzemesi, bakır tel v.b 153 grup eşya açık artırma suretiyle, Kolejtepe Mahallesi Mühendisevler Sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4. kat Toplantı Salonunda 16/07/2014 tarihinde saat : 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6017/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2014/2015 Yılı Kampanya dönemi Karayolu Pancar Nakliye hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2014/78191

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Yeni Mah. E 80 Karayolu Sok. No: 114

                                                         AZİZİYE/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası         :  0442 631 38 46 / 0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  189.000 Ton Pancar Nakliyesi.

b) Yapılacağı yer                          :  Ziraat Bölge Şefliklerine bağlı Kantarlardan Erzurum Şeker Fabrikasına 189.000 Ton Pancar Nakliyesi.

 

Bölge

Kantar Adı

Tahmini Taşınacak Pancar (Ton)

Bayburt

Arpalı

 2.100

 

Demirözü

 2.800

 

Konursu

 4.200

Çayırlı

Balıklı

13.500

 

Çayırlı

29.000

 

Zige

14.500

Hasankale

Altınbaşak

13.900

 

Avlar

 9.800

 

Köprüköy

 1.600

 

Yağan

15.900

Horasan

Horasan

 3.170

Mercan

Altunkent

18.400

 

Gözeler

27.800

 

Mercan

31.900

Oltu

Oltu

430

TOPLAM

189.000

 

c) İşin süresi                                 :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                           :  21/07/2014 Pazartesi Günü Saat: 10:30

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 ¨ karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [21/07/2014], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

6058/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2014-2015 Kampanyası süresince Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet işlerinin yapılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2014/77928

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Erciş Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Van Yolu 9.Km Erciş/VAN

c) Telefon ve faks numarası    :  0 432 388 20 09(5 Hat) – 0 432 388 20 05-06

2 - İhale konusu hizmetin

a) Adı, niteliği ve miktarı        :  Tahmini 60 gün 27 kişi ile pancar analiz laboratuarı hizmet işlerinin yapılması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Erciş Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  22/07/2014 Salı günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 22/07/2014, saat 14:00’e kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkûr İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5958/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 3.976,60 TL ile en çok 52.889,07 TL arasında değişen; 17/07/2014 günü saat: 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 397,66 TL, en çok 5.288,91 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kamyonet vb cinsi 20 (yirmi) adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mah. Liman Cd. No: 28/1 Büyükliman/Antalya adresindeki ihale salonunda 18/07/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV Dahil) bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

5989/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 5.050,00-TL ile en çok 63.000,77- TL arasında değişen; 15.07.2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 505,00-TL, en çok 6.300,07- TL arasında olan; cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B.Oto, Kamyonet (Panelvan), Minibüs, Panelvan, Tanker, Kamyon (Tenteli), Açık Kasa Kamyon cinsi 12 adet araç; açık artırma suretiyle, Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No:37 İlkadım/SAMSUN Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 16.07.2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00- TL. bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5959/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 37,50 TL ile en çok 109.684,25 TL arasında değişen; 21.07.2014 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,75 TL, en çok 10.968,43 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, cep telefonu, kulaklık, şarj aleti, muhtelif oto aksam ve parçaları, muhtelif taklit kol saati, süs kılıç, muhtelif ev eşyası, konteyner, ayakkabı, alev dedektörü, muhtelif tekstil ve giyim eşyası, oto radyo teyp vb. 40 grup eşya, açık artırma suretiyle, 1461 İhale Salonunda (Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat İskender Paşa Mahallesi Liman İçi /TRABZON adresindeki ihale salonu) 22.07.2014 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5524/1-1