3 Temmuz 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29049

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2009/30245 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5756/1-1

—————

Gebze 3. İş Mahkemesinin 2014/205 (bozma öncesi 2011/78 E.) Esas sayılı dosyası ile birleşen Gebze 2. İş Mahkemesinin 2012/14 Esas, 2012/2 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5757/1-1

—————

Koyulhisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/64 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5758/1-1

—————

Koyulhisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/63 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5759/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no'su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

Duygu Ay

TS 12255

43-HYB- 116

02.06.2014

Yıllık Vizesini

Yaptırmadığı için

Ceyhan Makina ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kriter 3

43-HYB- 150

02.06.2014

Kapsam Değişikliği

Olumsuz

Ata Asansör Mühendislik Elektrik İnşaat ve Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi

TS 12255

43-HYB- 178

02.06.2014

Yıllık Vizesini

Yaptırmadığı için

Dursun Yiğit - Dur-Sön Yangın Söndürme (Satış)

TS 11827

43-HYB- 155

02.06.2014

Ara Kontrol Olumsuzluğu

Pamukkale Gaz, Lpg Dağıtım ve Taş. Beton, Maden, Petrol, Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 11939

43-HYB- 180

02.06.2014

Yıllık Vizesini

Yaptırmadığı için

Pamukkale Gaz, Lpg Dağıtım ve Taş. Beton, Maden, Petrol, Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 11939

43-HYB- 181

02.06.2014

Yıllık Vizesini

Yaptırmadığı için

5730/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

29.06.2014 tarihli, 29045 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Üniversitemiz Öğretim Üyesi Alımı Düzeltme İlanı

 

Birim-Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Aranan Nitelikler

Kadro

Adedi

Kadro

Derce

Kadro

Adedi

Kadro

Derce

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehir ve Bölge Planlama

1

1

Şehir Planlama/Kentsel Suç Analizi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Şehir ve Bölge Planlama

 

 

1

1

Şehirsel planlama/yenileme kuram ve politikaları alanında çalışmaları olmak.

 

Yukarıda yapılan düzeltmeler neticesinden ilan edilen toplam doçent kadro adedi 26 olarak değişmiştir.

5800/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

60448 ada 2 parsel ve çevresine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5764/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 20/03/2014 tarih ve 4930-2 sayılı Kararı ile; 15.11.2012 tarih ve DAĞ/4122-1/31774 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi’nin 22 adet bayisinin bazı dönemlere ait Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporlarını Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile göndermemesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5755/1/1-1

—————

Kurulun 27.03.2014 tarihli ve 4942-44 sayılı kararı ile; “Manisa-Akhisar Yolu Üzeri Kayışlar Köyü Civarı (Pafta:93-2D, Parsel:294) Saruhanlı Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere 18.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28436 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 26.11.2012 tarihinde, Tübitak MAM’ın 17.12.2012 tarihli ve 19484 sayılı analiz raporu ile tespit edildiği üzere, jet yakıtı ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı yönetmeliğin 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasına; söz konusu jet yakıtını dağıtıcısı dışında temin ederek 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine; Tübitak MAM’ın 25.12.2012 tarihli ve 1220P01068001 sayılı analiz raporu ile tespit edildiği üzere, akaryakıt istasyonunda teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; marker seviyesi geçerli olmayan akaryakıt ikmalinde bulunarak Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5755/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 20.03.2014 tarihli ve 4930-20 sayılı Kararı ile, 07.08.2006 tarihli ve DAĞ/859-2/19123 numaralı Dağıtıcı lisansı sahibi Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından söz konusu Kurul Kararının ekindeki listede belirtilen bayilerinin belirtilen dönemlerde Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile "Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu"nda bildirilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5755/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 20.03.2014 tarihli ve 4930-31 sayılı Kararı ile, 06.07.2006 tarihli ve DAĞ/818-3/17730 numaralı Dağıtıcı lisansı sahibi Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından söz konusu Kurul Kararının ekindeki listede belirtilen bayilerinin belirtilen dönemlerde Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile "Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu"nda bildirilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5755/4/1-1

—————

Kurulun 20/03/2014 tarih ve 4930-37 sayılı Kararı ile; 03/03/2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mmg Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin 117 adet bayisinin bazı dönemlere ait Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporlarını Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile göndermemesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5755/5/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 tarihli ve 4946-257 sayılı Kararı ile; 11/10/2011 tarihinde sona erdirilmiş olan 06/01/2010 tarihli ve BAY/939-82/27025 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında “Soğucak Köyü Sıcak Su Mevkii 9.km. (Pafta G22C16B1, Ada 126, Parsel 9) / YALOVA” adresinde faaliyet göstermekte olan Yılmazpet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tağşişe elverişi akaryakıt ikmali fiiline karşılık gelen Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 147.933-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5755/6/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 tarihli ve 4946-258 sayılı Kararı ile; 11/10/2011 tarihinde sona erdirilmiş olan 06/01/2010 tarihli ve BAY/939-82/27025 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında “Soğucak Köyü Sıcak Su Mevkii 9.km. (Pafta G22C16B1, Ada 126, Parsel 9) / YALOVA” adresinde faaliyet göstermekte olan Yılmazpet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;

1) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” ve mezkûr Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince belirlenen 147.933,-TL,

2) Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanılması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri ve mezkûr Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince belirlenen 12.327,-TL,

olmak üzere toplam 160.260,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.260,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5755/7/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 tarihli ve 4946-256 sayılı Kararı ile; 11/10/2011 tarihinde sona erdirilmiş olan 06/01/2010 tarihli ve BAY/939-82/27025 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında “Soğucak Köyü Sıcak Su Mevkii 9.km. (Pafta G22C16B1, Ada 126, Parsel 9) / YALOVA” adresinde faaliyet göstermekte olan Yılmazpet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;

1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tağşişe elverişi akaryakıt ikmali fiiline karşılık gelen Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 147.933-TL,

2) 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali fiiline karşılık gelen Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 147.933,-TL,

olmak üzere toplam 295.866,-TL idari para cezası uygulanmasına,

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 295.866,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5755/8/1-1

—————

 “Kurul’un 20/03/2014 tarihli ve 484930-22 sayılı Kararı ile;

“Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi Kırkpınar Sokak 25/12 Çankaya Ankara” adresinde faaliyet gösteren 14.03.2005 tarihli ve DAĞ/455-2/04841 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından söz konusu Kurul Kararının ekindeki listede belirtilen bayilerinin belirtilen dönemlerde Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile “Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu”nda bildirilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine Karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5755/9/1-1

—————

Kurul’un 16/01/2014 tarihli ve 4834-69 sayılı Kararı ile;

“Ankara-Adana Karayolu 115.Km. Şereflikoçhisar /ANKARA” adresinde, 21/09/2006 tarih ve BAY/923-69/20006 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Enver SOYSAL’a ait akaryakıt istasyonunda Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24/02/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; “Yeşilova Mahallesi E-90 Karayolu Caddesi No:66 (Pafta: 20L-1A Ada: 221 Parsel: 30) Şereflikoçhisar / ANKARA” adresinde, 21/09/2006 tarih ve BAY/939-82/30151 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Saygün Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda İnşaat Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’nin, “Ankara-Adana Karayolu 115.Km. Şereflikoçhisar /ANKARA” adresinde, 21/09/2006 tarih ve BAY/923-69/20006 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Enver SOYSAL’e ait akaryakıt istasyonundan akaryakıt temin etmek suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, ilgili lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5755/10/1-1

—————

 “Kurul’un 24/12/2013 tarihli ve 4788-30 sayılı Kararı ile;

“E-90 Karayolu Üzeri, 93. Km. (Pafta: 12, Parsel: 339) Bala / ANKARA” adresinde, 05/04/2012 tarih ve BAY/939-82/30784 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren numaralı bayilik lisansı sahibi Zahter Oto Aksesuar Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’nin 07/05/2013 tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafindan yapılan denetim ile tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesinin ve/veya bakım onarıma veya arızaya konu ilgili yerlerden akaryakıt satışı yapmasının 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine, ayrıca lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin ise, 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Zahter Oto Aksesuar Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’nin yazılı savunmanısının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5755/11/1-1

—————

Kurulun 20.03.2014 tarihli ve 4930-49 sayılı kararı ile; “Rafet Canıtez Cad. Zekai Apaydın Sok. No: 10 Oran Çankaya Ankara” adresinde faaliyette bulunmak üzere 06.05.2010 tarihli ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı Dağıtıcı lisansı alan Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin söz konusu Kurul Kararının ekindeki listede belirtilen dönemlerde listede belirtilen bayilerinin Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile “Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu”nda bildirilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5755/12/1-1

—————

Kurul’un 05/12/2013 tarihli ve 4749-43 sayılı Kararı ile; Rafet Canıtez Cad. Zekai Apaydın Sok. No: 10 Oran/ANKARA adresinde faaliyet gösteren 06.05.2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c ) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 850.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5755/13/1-1

—————

Kurulun 06/02/2014 tarihli ve 4871-34 sayılı Kararı ile; Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nca; Türkoil Petrol Ürünleri San. Tic ve Dağıtım A.Ş’nin bayii olan  “Çiflikler Mahallesi Hasan Değin Mevkii (38.27.I Pafta, 210 Ada, 12 Parsel) Osmancık-ÇORUM” adresinde 28/11/2008 tarih ve BAY/939-82/25285 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Zigana Kuyumculuk Tarım Ürünleri Petrol Ürünleri Turizm Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı bayi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 01/10/2013 tarihinde yapılan denetimde 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı vaziyet planı harici  düzenek tespit edildiğinden konuyla ilgili olarak, DAĞ/2559-7/27698 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri San. Tic ve Dağıtım A.Ş’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, konuya ilişkin olarak yazılı savunmanın 15 (onbeş) gün içinde aşağıda belirtilen Kurum adresine gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5755/14/1-1

—————

Kurul’un 20/03/2014 tarih ve 4930-67 sayılı Kararı ile; 01.03.2012 tarih ve DAĞ/3715-1/30665 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi’nin 288 adet bayisinin bazı dönemlere ait Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporlarını Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile göndermemesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5755/15/1-1


 

—————


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.06.2014 - 101                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.06.2014 - 1082                                              ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Oyratlı Köyü ile Camuscu Köyü Arası, Oyratlı Köyü köy sınırları içerisinde 157 ada, 18 parselde yer alan taşınmazda kaçak kazı yapıldığı, alanın sit alanı olup olmadığı ve kültür varlığı özelliği gösterip göstermediğine yönelik Besni Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu’nun 27.05.2014/2014-671 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi, Koruma Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05/06/2014 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Oyratlı Köyü’nde bulunan ve 157 ada, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 25 parsellere oturan Oyratlı Roma Dönemi Yerleşim Alanının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, belirtilen parsellerin tapu kütüğüne Tapu Müdürlüğünce korunması gerekli kültür varlığıdır şerhinin düşülmesine; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Oyratlı köyü Roma Yerleşimi, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine; Alanda kaçak kazı sonucu ortaya çıkan taşınabilir mimari unsurların ve korumasız durumda açıkta kalan mozaiklerin bilimsel yöntemlerle taşınarak koruma altına alınmasına karar verildi.

 

5680/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.06.2014 - 100                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.06.2014 – 1077                                             ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Günebakan (Hennerk) Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Günebakan (Hennerk) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 09.06.2014 tarihli tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Günebakan (Hennerk) Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Günebakan (Hennerk) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde (üzerinde köy yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Günebakan (Hennerk) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine Kurulumuzca değerlendirilir.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

5681/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 29.05.2014 – 98                                                  Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.05.2014 – 1054                                             ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Narlıkaya Köyü, Eskikent Mezrası sınırları dahilinde yer alan kaya mezarının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilinin değerlendirilmesine ilişkin Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün 23.01.2014/86 sayılı yazısı ve eki 21.01.2014 sayılı rapor, Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.05.2014 tarihli raporu, Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Narlıkaya Köyü, Eskikent Mezrası sınırları dahilinde yer alan Eskikent Yerleşiminin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Narlıkaya köyü, Eskikent Yerleşimi, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

5682/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No ve Tarih  : 79 -25.04.2014                                                       Toplantı Yeri

Karar No ve Tarih      : 1050 -25.04.2014                                                    KAYSERİ

Yozgat ili, Sorgun İlçesi, Alcı Köyü, i34d06b pafta, 2208 parsel numarasında bulunan ve tescil kaydı bulunmayan Kanberli Höyüğünün tesciline ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğü’nce hazırlanmış olan rapor, sit fişi, harita ve fotoğraf levhalarından oluşan öneri sit dosyasının gönderildiği gereğinin yapılması hususunda, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.12.2013 gün ve 1539 sayılı yazısı, Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen Kanberli Höyüğün I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik 18.12.2013 gün ve 312 sayılı uzman raporu, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 17.02.2014 gün ve 173 sayılı raporu, Konuya ilişkin görüşleri içeren, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2014 gün ve 44499 sayılı, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 06.03.2014 gün ve 233 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2014 gün 39740 sayılı, Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 04.04.2014 gün ve 003014 sayılı, Yozgat Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.04.2014 gün ve 1400 sayılı, görüş yazıları okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Sorgun İlçesi, Alcı Köyü, i34d06b pafta, 2208 parselde ve bir kısmı kadastro harici alanda yeralan kararımız eki sit fişi üzerinde bulunan 1/25000 ölçekli harita ve kararımız eki 1/3000 ölçekli kadastro haritası üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli Kanberli höyüğün, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine, ayrıca, söz konusu alanda yapılan kaçak kazılar sonrası oluşan çukurların ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılması gerektiğine karar verildi.

 

5685/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :19.06.2014- 74                                   Toplantı Yeri :ERZURUM

Karar Tarihi ve No        : 19.06.2014- 1229

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kırmızıtaş Mahallesi sınırları içerisinde Rahmi TÜRKMEN tarafından işletilmesi planlanan “Andezit Ocağı ve Kesme İşleme Tesisi” projesi ile ilgili olarak hazırlanan proje tanıtım dosyasının e-ÇED üzerinden gönderildiği ve söz konusu projenin belirtilen alanda yapılmasında Kurumumuz mevzuatı açısından bir sakınca olup olmadığının bildirilmesi istemine yönelik Erzurum Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün15.03.2014 tarih ve E-201447 sayılı e-ÇED başvurusu gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kırmızıtaş Köyü sınırları içerisinde tespit edilen Kırmızıtaş Tepe Yerleşiminin bulunduğu alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/158 sayılı rapor, konuya ilişkin; Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30.04.2014 tarihli ve 890 sayılı, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 05.05.2014 tarihli ve 680 sayılı, Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün 08.05.2014 tarihli ve 79678 sayılı, Erzurum Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 09.05.2014 tarihli ve 1882 sayılı, İller Bankası Anonim Şirketinin 12.05.2014 tarihli ve 10537 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 14.05.2014 tarihli ve 253273 sayılı, Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin 20.05.2014 tarihli ve 580 sayılı, DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürlüğünün 20.05.2014 tarihli ve 304855 sayılı, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 28.05.2014 tarihli ve 3183 sayılı görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kırmızıtaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun 20-21-22-29-677-678 numaralı parsellerinde kalan Kırmızıtaş Tepe Yerleşiminin 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED50, 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine,  “Andezit Ocağı ve Kesme İşleme Tesisi” Projesi’nin Kırmızıtaş Tepe Yerleşimi I. derece arkeolojik sit alanı sınırları dışında yapılması kaydıyla uygun olduğuna karar verildi.

 

 

5686/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.06.2014-95                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.06.2014- 1569                                                    SİVAS

Dosya No                     : 60.07.289

Tokat İli, Zile İlçesi, Narlıkışla Köyü'nde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ve özel mülkiyete ait, tapunun H35d03d pafta, 6, 8 ve 145 parsellerine kayıtlı, sit alanı dışında bulunan Mezartepesi Yerleşimi ile ilgili olarak, Kurulumuzun almış olduğu 27.03.2014 tarih ve 1424 sayılı karar doğrultusunda, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 20.05.2014 tarihli ve 2561 sayılı yazısı, Tokat Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 28.05.2014 tarih ve 1605 sayılı yazısı, Devlet Su işleri 7. Bölge Müdürlüğü'nün 19.06.2014 tarih ve 972 sayılı yazısı ile konu hakkında Kurul Raportörünün hazırlamış olduğu 20.06.2014 tarihli ve 1697 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Zile İlçesi, Narlıkışla Köyü'nde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ve özel mülkiyete ait, tapunun H35d03d pafta, 6, 8 ve 145 parsellerine kayıtlı, sit alanı dışında bulunan Mezartepesi Yerleşimi'nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli koordinatlı krokide belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına karar verildi.

 

5687/1-1


 

5789/1-1