27 Haziran 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29043

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BORU TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


DEMİRYOLU FERŞİ VE MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


6 KALEM YİYECEK DEMİRBAŞ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresi Encümeni Başkanlığından:


YANGIN TÜPLERİNİN KONTROLÜ BAKIMI VE DOLUMLARININ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZIN ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK RAPORLARI VE ÖLÇÜMLERİNİN YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından: GAZİANTEP


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KÖMÜR PARK SAHASI OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİNİN REHABİLİTASYONU İŞİ YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 VE 5-6 ÜNİTELERE STATOR İÇ YÜZEY PLAKALARININ AŞINMAYA DAYANIKLI SAÇ ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KBRN EKİPMAN ALIMI (AF-GA4.3.1)

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


MEYDAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


EUS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


BOPP&REUTHER MARKA EMNİYET VANALARININ (SH, RH VE DOM) YEDEK MALZEMELERİNİN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARI DAHİLİNDE TEMİNİ VE TESLİMİ, VANALARIN DEMONTAJI,

VANALARIN SİT YÜZEYLERİNİN TAMİR EDİLMESİ VE VANALARIN ÇALIŞIR DURUMDA TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Silivri Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BORU TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI - KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Isı Merkezi Kazanı Duman Borusu ve Luvo Borularının temini ve İşletmemize teslimi işi.

İhale Kayıt Numarası                          :  2014/72083

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası                :  0274 638 30 53 - 0274 638 31 05

c) Ektronik posta adresi (varsa)          :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Duman Borusu - 1.000 metre  Luvo Borusu - 3.000 metre mal alımı

b) Malzemenin teslim edileceği yer     : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tunçbilek/Tavşanlı/KÜTAHYA

c) Teslim süresi                                   :  30 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                                 :  14.07.2014, saat 15:00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 14.07.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

5529/1-1


DEMİRYOLU FERŞİ VE MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/l GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (tcddihalekomisvonuafvon@mynet.com - malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu hizmetlerin adı ve miktarı, ihale kayıt no, ihale tarih ve saati, ihale dokümanı bedeli:

 

S.

No

İhale

Kayıt No

İşin adı-Ayrıntıları

İhale

Tarihi

İhale

Saati

İhale

Doküman

Bedeli

1-

2014/70628

Afyon-Karakuyu hattı Km: 10+500-12+700 arasında 2200 metre demiryolu ferşi, 2200 metre mevcut demiryolunun sökülerek hat dışına istifi veya vagonlara yüklenmesi, poz mahallindeki 2200 metre ray ve traverslerin hattın kenarına nakli, hazırlanması ve rayların markalanması işi

10/7/2014

15.30

50,00 TL

2-

2014/70827

Kütahya-Demirciören ve Tavşanlı-Gökçedağ arası demiryolu hattında UIC 60 ray profiline sahip ve R260 (900 A) kalitesinde raylardan mamul hatta gerilim (stres) alınarak uzun kaynaklı ray oluşturmak için 808 adet makineli ray alın kaynağı yapılması alım işi.

15/7/2014

14.30

150,00 TL

 

2 - Yukarıda ayrıntıları yazılı (2) adet hizmet alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatlerine kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil yukarıda belirtilen bedellerden temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5500/1-1


6 KALEM YİYECEK DEMİRBAŞ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Foça İkmal Destek Komutanlığı (Foça/İzmir) ihtiyacı 6 kalem yiyecek demirbaş malzemesi, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

NO

MALZEMENİN CİNSİ

İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ

1

Makine köfte hazırlama

70.-TL

2

Makine patates dilimleme

Muaf

3

Makine hamur yoğurma

50.-TL

4

Makine buz

70.-TL

5

Makine patates soyma 220/380V.

Muaf

6

Makine sebze doğrama rendeleme

50.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 04.07.2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif mektuplarında belirtilecektir.

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5539/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:

DOSYA NO: 2002/2

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlularından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen gayrimenkuller ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”)  04/10/2012 tarih ve 2012/269 sayılı kararı ile oluşturulan “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLULAR

1- EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

2- Güç Yapı İnşaat Turizm Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 04/10/2012 tarih ve 2012/269 sayılı kararı ile oluşturulan Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkuller ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 117.000.000.- (Yüzonyedimilyon) ABD Doları’dır.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN:TR730001000753062864386243 no.lu ABD Doları hesabına 11.700.000.- (Onbirmilyonyediyüzbin) ABD Doları teminatın “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 08/09/2014 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 09/09/2014 tarihinde, saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN:TR950001000753062864386235 no.lu ABD Doları hesabına 3.000.-(üçbin) ABD Dolarını “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 12/09/2014 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 04/09/2014 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No:143

34394 Esentepe – İstanbul

Tel :  0 212 340 20 57

0 212 340 20 58

0 212 340 23 58

Fax:  0 212 288 49 63

5542/1-1


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresi Encümeni Başkanlığından:

Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait, İlimiz, Merkez Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan tapunun; 870 ada, 170 parselde kayıtlı, 12.000 mlik Turizm Tesis Alanı imarlı arsaya, ihale şartnamesinde belirtilen şartlarla, üzerinde turizm amaçlı “En az 200 yatak kapasiteli en az Beş Yıldızlı Uluslararası Oteller Zincirine Bağlı Otel ve Turistik Tesis” yapılmak üzere, yatırım gerçekleştirilerek ve Turizm Yatırım Belgesi / Turizm İşletmesi Belgesi alınarak işletilmek üzere, yerli veya yabancı girişimcilere 49 yıllığına kiraya verilecek olup, ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 35. maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif 40. madde gereğince açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Kiralama ihalesi 08.07.2014 Salı günü saat 13.30’da Kayserili Ahmet Paşa Caddesi Valilik Yanı/Çanakkale adresindeki Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binası 4. katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

2 - Yıllık kira muhammen bedeli 90.000,00 TL. (Doksanbin Türk Lirası.)’dır.

3 - Taşınmaz ihalesi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak (konsorsiyum veya iş ortaklığı) başvurulabilir.

4 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler.

a) Dilekçe

b) Beyanname ve eki Bilgi Formu

c) Gerçek kişilerin güncel ikametgah Belgesi. (Tüzel kişilerin ise 2014 yılı içinde alınmış oda sicil kayıt örneği)

d) Tüzel kişiliklerin son ortaklık yapısını gösterir ticaret sicili gazetesi aslı veya noter onaylı örneği,

e) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ihtiva eden (Banka teminat mektupları limitiçi ve süresiz olacaktır.) geçici teminatı (49 yıllık tahmini kira bedelinin %3 ü olarak hesaplanmış olup) olan 132.300,00 (Yüzotuzikibinüçyüz Türk Lirası) tutarındaki belgeyi.

f) Yeminli Mali Müşavirce veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanacak mali değerlendirme raporu.

h) Ortak girişim olarak başvurulması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesini.

i) Şartname bedeli olan 500 TL yi Çanakkale İl Özel İdaresinin Çanakkale Ziraat Bankası Kordon Şubesi nezdindeki TR440001000813121575925002 nolu hesabına yatırdığına dair Banka Dekontunu,

j) İdareden alınacak olan “Asgari 200 Yatak Kapasiteli ve Asgari Beş Yıldızlı Otel ve Turistik Tesis Yeri Kiralama İhale Şartnamesi” ve eklerini okuduğunu, şartlarını kabul ettiğini belirterek her sayfayı okuyup imzaladıkları şartname örneğini,

k) Örneği şartnamede belirtilen kapalı zarf içinde teklif mektubunu,

l) Şartnamenin ekinde yer alan ( Ek-6) TAAHHÜTNAME formunun noter onaylı aslını,

İhale günü olan 08.07.2014 günü saat 13.30’a kadar, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi Valilik Yanı Hükümet Konağı bahçesi Çanakkale adresindeki Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binasının 4. katında bulunan İl Encümeni görevlilerine belge karşılığından teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanda belirtilmeyen ancak ihale için idareye verilmesi gereken diğer tüm bilgi ve belgeler Türkçe olacaktır. (Ayrıntılar Şartname ekinde belirtilmiştir.)

5 - Müracaat aşamasında ayrıntılı bilgi ve belgeler İl Özel İdaresi-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - ÇANAKKALE adresinden alınabileceği gibi Çanakkale İl Özel İdaresinin www.cioi.gov.tr isimli web sitesinden de incelenebilir.

6 - Bu duyuru kapsamında yapılacak kiralama işinde “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu” ve ‘‘Asgari 200 Yatak Kapasiteli ve Asgari Beş Yıldızlı Otel ve Turistik Tesis Yeri Kiralama İhale Şartnamesi-Kiralama Özel Şartnamesi ve Teknik Şartname” hükümleri uygulanır.

7 - İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İHALEYE KONU KİRAYA VERİLECEK KAMU TAŞINMAZININ

Taşınmazın Yeri

İl-İlçe Mahalle-Cadde

Pafta,

Ada,

Parsel,

Yüz

Ölçümü

Mülkiyeti

Tahsis Türü

Kullanım Türü

Kapasite

Çanakkale

Merkez

Barbaros Mah. Atatürk Cad.

870 ada

170 parsel

12000 m2

Çanakkale İl Özel İdaresi

Kiralama Süresi 49 yıl

Turistik Otel ve Turizm Tesisi

Asgari

5 Yıldız ve

200 yatak

 

Not: 26/6/2014 tarih ve 29042 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanımız geçersizdir.

İlan olunur.

5546/1-1


YANGIN TÜPLERİNİN KONTROLÜ BAKIMI VE DOLUMLARININ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda muhtelif ebatlarda bulunan yangın tüplerinin kontrolü bakımı ve dolumlarının yaptırılması teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Teklifler en geç 07.07.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 – 74

5467/1-1


FABRİKAMIZIN ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK RAPORLARI VE ÖLÇÜMLERİNİN YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği fabrikamızın elektrik tesisat uygunluk raporları ve ölçümleri, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Teklifler en geç 07.07.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 – 74

5466/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından:

GAZİANTEP

1 - İhalenin Konusu:

Belediyemize ait Mavikent mahallesindeki aşağıda bilgileri verilen 5 adet arsanın satış ihalesidir.

 

S.

No

Mahalle

Ada

Prsl.

Alanı

İmar

Durumu

Metre Kare

Birim Fiyatı

Muhammen

Bedel (TL)

% 3 Geçici

Teminat (TL)

1

Mavikent

287

2

2,389.48 m²

Kaks : 1,00

800.00 TL + K.D.V.

1,911,584.00

57,347.52

2

Mavikent

288

1

2,719.18 m²

Kaks : 1,00

800.00 TL + K.D.V.

2,175,344.00

65,260.32

3

Mavikent

289

1

2,949.93 m²

Kaks : 1,00

800.00 TL + K.D.V.

2,359,944.00

70,798.32

4

Mavikent

290

1

2,049.95 m²

Kaks : 1,00

800.00 TL + K.D.V.

1,639,960.00

49,198.80

5

Mavikent

291

1

4,020.15 m²

Kaks : 1,00

800.00 TL + K.D.V.

3,216,120.00

96,483.60

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye İştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler İhale Şartname bedeli olan 100,00 TL’yi Belediyemiz veznesine yatırarak, Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

Satışı yapılacak olan taşınmazların %3 geçici teminat miktarları yukarıda belirtilmiş olup, İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin, teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminat Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi Belediyemizin Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesindeki TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı hesabına da yatırılabilir. Ayrıca geçici teminat, Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğüne süresiz limit dâhili Banka teminat mektubu olarak da verilebilir.

31/01/2007 tarih ve 26420 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesinin uygulanması ile ilgili İhale Komisyonunca istenecek yazılı veya sözlü son tekliflere ait %3 geçici teminatlar, ihale günü mesai saatleri içerisinde tamamlanacaktır.

5 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk Parası,

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

6 - İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu taşınmazların ihalesi 09/TEMMUZ/2014 ÇARŞAMBA günü Saat 14:30’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç ihale günü saat 10:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER :

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A. İÇ ZARF

İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a. Teklif mektubu (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olamayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)

B. İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

C. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a. Teklif mektubunu içeren İç zarf,

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi, imza beyannamesi veya imza sirküleri,

c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

d. Her sayfası, ihaleye iştirak edecekler tarafından ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgâhı olduğunu gösterir belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek)

f. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),

g. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi,

h. İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuzun aslı,

i. Vekaleten İhaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

j. Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

k. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin (Geçici Teminat ve şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

5554/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KÖMÜR PARK SAHASI OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİNİN REHABİLİTASYONU İŞİ YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kömür Park Sahası Otomatik Kontrol Sistemlerinin Rehabilitasyonu İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Kömür Park Sahası Otomatik Kontrol Sistemlerinin Rehabilitasyonu İşi.

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 165 (yüzaltmışbeş) takvim gününde teslim edilecektir.

d) Dos. No                                :  YAT SEAS 14/61 2014/62763

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  15.07.2014 Salı günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Santral sahasıdır.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 100,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 15.07.2014 Salı saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./takım). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - TEKLİFÇİLER, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini teklifleri ile beraber sunmaları zorunludur.

9.1. Benzer İşler: En az 1000 I/O luk otomasyon sistemi kurulumu yapmış olmak veya Kömür Park Makineleri Rehabilitasyonu işi yapmış olmak ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir. İş bitirme belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

5432/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 VE 5-6 ÜNİTELERE STATOR İÇ YÜZEY PLAKALARININ AŞINMAYA DAYANIKLI SAÇ ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1-4 ve 5-6 Ünitelere Stator İç Yüzey Plakalarının Aşınmaya Dayanıklı Saç Alımı işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamedeki özelliklerine göre 24 Kalemde 1171 Adet

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşme imza tarihi itibariyle 60 takvim günüdür.

d) Dos. No                                :  0A SEAS 14/69 2014/68230

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  23.07.2014 Çarşamba günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ ambarı

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve  ¨ 75,00 karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç  ¨ 75,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 23.07.2014 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

5433/1-1


KBRN EKİPMAN ALIMI (AF-GA4.3.1)

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

Kredi No: 8033-TU

1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), “İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi”nin finansmanında kullanılmak üzere ikraz (İkraz No 8033-TU) almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “KBRN Ekipman Alımı (AF-GA4.3.1)” İhalesi sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) seklinde yapılacaktır.

2 - Bu doğrultuda, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB); uygun teklif sahiplerinin, aşağıda bilgilerinize sunulan mobilyaların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. İhale iki ayrı ihale paketinden oluşmaktadır. Söz konusu ihale;

 

KBRN Ekipmanı Alımı

Kalem 01       Kimyasal Gaz ve Sıvılara Karşı A Sınıfı Koruyucu Elbise Seti               4 Set

Kalem 02       Kimyasal Gaz ve Sıvılara Karşı B Sınıfı Koruyucu Elbise Seti             42 Set

Kalem 03       C Tipi Hava Geçirgen Aktif Karbonlu Koruyucu Elbise                     116 Set

Kalem 04       Konuşma Sistemli Temiz Hava Solunum Cihazı                                   10 Set

Kalem 05       Temiz hava solunum cihazı                                                                   32 Set

Kalem 06       KBRN Test Dedektörü                                                                         2 Adet

Kalem 07       Dekontaminasyon Çadırı Sedye Konveyörü                                           2 Set

Kalem 08       A düzeyi elbise test kiti                                                                           1 Set

Kalem 09       Yıkama Teknesi                                                                                   2 Adet

Kalem 10       Ayaklı reklam dubası                                                                           9 Adet

Kalem 11       Plastik kova                                                                                          3 Adet

Kalem 12       Tamir bantı                                                                                         15 Adet

Kalem 13       Tıbbi atık poşeti                                                                                150 Adet

Kalem 14       Kıvırcık paspas                                                                                 15 Metre

Kalem 15       Merdiven                                                                                              1 Adet

Kalem 16       Şarjlı kumas kesme makası                                                                  2 Adet

Kalem 17       Katlanabilir bank                                                                                  2 Adet

Kalem 18       Batarya Destekli Hava Temizleyici Solunum Koruyucu Ünite                2 Set

olarak belirlenmiştir.

 

3 - Teklif sahibi mühürlenmiş zarf içerisinde tekliflerini teslim edecektir. Teklif sahibi bir paket içindeki tüm kalemler için teklif vermelidir. Paket içindeki tüm kalemleri kapsamayan kısmi teklifler kabul edilmeyecek ve reddedilecektir. Teklifler bir paketin içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecek ve ihale teknik şartnamedeki koşulları sağlayan paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. Bir ihale paketi içindeki tüm kalemler için teknik yeterliliği sağlayan teklif olmaması ve tekliflerin diğer unsurları bakımından şartname koşullarına sağlaması durumunda, Alıcı paket içindeki kalemleri ayrı ayrı değerlendirerek kalem bazında en ucuz teklifi veren Firmaya ihale etme hakkını saklı tutar.

4 - Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiştir.

Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

i. Teklif Sahibi benzer malzemelerin tedariki veya benzer hizmetlerin ifasında en az üç (3) yıl deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları ve önceki işleri ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi son üç (3) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.

ii. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır.

iii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl içerisinde tamamladığı veya halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

iv. Teklif Sahibinin Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan firmaların yukarıdaki gereksinimleri toplam olarak birlikte sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ancak, ortak girişimi oluşturan firmaların her birinin madde (ii) ve (iii) gereksinimlerini ayrı ayrı sağlamaları gerekmektedir. Ortak Girişimi oluşturan firmaların mevcut bir ortak girişim altında yukarıda istenilen Sartları birlikte karşılamaları halinde de (bahsi gecen sözleşmeleri ortak girişim olarak tamamlamışlarsa) ayni ortak girişime yeterlilik verilecektir.

4 - İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler. İhaleyle ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini almak için aşağıdaki adrese başvurulabilir.:

 

T.C. İstanbul Valiliği

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8 34126 Beyazıt /İstanbul

Tel           : +90 (212) 518 55 00

Faks        : +90 (212) 518 55 05

E-posta    : info@ipkb.gov.tr

Web        : www.ipkb.gov.tr

 

5 - İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan Hesap No: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına AF-GA4.3.1 referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokumanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

6 - Teklifler en geç 30 Temmuz 2014 saat 14:00’e kadar 15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir

7 - Teklifler 30 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8, 34126 Beyazıt/İstanbul adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen açılacaktır.

8 - Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan 30 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır.

9 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

5443/1-1


MEYDAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2014/2015 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2014/68842

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2014/2015 Kampanya Döneminde Toplam 699.270 Ton Olmak Üzere Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı İşidir. Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımına Ait; boşaltma, parti biçimlendirme, istif, doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, takviye, taşıma, temizlik, sıkıştırma, düzeltme, ve yer silosundan pancar nakli işlerinin bir bütünlük içerisinde prosesi aksatmadan sürekli yapılması işi. ( Kireçtaşının kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kok kömürünün kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kireçtaşı balansının kireç ocağından uzaklaştırılması, Kok tozunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Çevrede toplanan atıkların toplanması ve kireç curufunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Kömür taşınıp kömür hazırlamanın önüne istif edilmesi, Kömür hazırlama, Kok + linyit boşaltma, toplama, parti yapma, biçimlendirme, Kömür curufu – kül, Filtre pres çamuru, Ot tutucu otu + taş tutucu taşının taşınması, Pülp, brükner otu, kuyruk, küspe atık, Sabit otomatik boşaltma toprağı, Yer silosundan kanallara pancar nakli ve Tumba temizliği – düzeltmesi gibi işlerin 24 saat / gün aksatmadan yerine getirilmesi)

b) Yapılacağı yer                       :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden Ilgın Şeker Fabrikası 2014/2015 Rafineri Kampanyası sonuna kadardır.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                        :  10/07/2014 Perşembe günü, saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur.

Ortak girişimlerde, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir.

4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

4.3.2. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

İstekliler iş yerinde bulunduracakları; en az 2 adet büyük lastik tekerlekli kepçe (kapasitesi 3,5 m³’den az olmayan yükleyici), en az 5 adet (asgari 10 tonluk) tonajlı damperli kamyon, yer silosundan pancar çekilmeye başlandığında ilave olarak çalıştırılacak 1 adet kepçe ve 3 adet 20 tonluk kamyonun kendi malı olduğuna dair belgeleri teklifleri ile beraber vermek zorundadırlar.

İstekliler yukarıda belirtilen makine, tesis ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edecektir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

4.3.3. İstekliler işin yapılacağı yeri gördüklerine ve yapılacak işi anladıklarına dair İşletme Servisinden alacakları tutanağı teklifleri ile beraber sunmak zorundadırlar.

4.4-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1- Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmetin bölümleri ile özellik, nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı usullerle gerçekleştirilen, proses devamlılığı gerektiren, makine teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile nitelikli personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5525/1-1


EUS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

EUS Sistemi Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2014/73022

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 2976136-0312 2976138

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  EUS Sistemi Alımı

 

 

1 - Video Duodenoskop Cihazı

2

adet

 

2 - Radial Tarayıcılı Eus Cihazı

1

adet

 

3 - Lineer Tarayıcılı Eus Cihazı

1

adet

 

4 - Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı

2

adet

 

b) Teslim yeri                                   :  H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                                 :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü içinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                              :  04.07.2014 Cuma günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - İsteklinin ve teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğunu tevsik edici belgeler.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.2 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış)

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.3.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 4.3.3.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 04.07.2014 Cuma günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5556/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 257,35 TL ile en çok 162.250,00 TL arasında değişen; 02/07/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 25,74 TL., en çok 16.225,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Boş Konteyner, Tekerlekli Sandelye, Motor Aksam Parçaları, Tomruk, Naylon İp, Su Isıtıcı, Muhtelif Telefon Parçaları, Muhtelif Elektronik malzemeler ....... cinsi 29 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 03/07/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü alınabilir.

İlan olunur.

5555/1-1


BOPP&REUTHER MARKA EMNİYET VANALARININ (SH, RH VE DOM) YEDEK MALZEMELERİNİN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARI DAHİLİNDE TEMİNİ VE TESLİMİ, VANALARIN DEMONTAJI, VANALARIN SİT YÜZEYLERİNİN TAMİR EDİLMESİ VE VANALARIN ÇALIŞIR DURUMDA TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Bopp&Reuther Marka emniyet vanalarının (SH, RH ve DOM) yedek malzemelerinin teknik şartname esasları dahilinde temini ve teslimi, vanaların demontajı, vanaların sit yüzeylerinin tamir edilmesi ve vanaların çalışır durumda teslimi işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince EÜAŞ İhale ve Satınalma Yönetmeliği hususları doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2014/50923

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Karıncalı Mahallesi Orhaneli / BURSA

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0224 831 73 47-48-49   Faks: 0.224. 831 73 46

c) Elektronik posta adresi                 :  orhaneli@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                  :  www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Bopp&Reuther Marka emniyet vanalarının (SH, RH ve DOM) yedek malzemelerinin teknik şartname esasları dahilinde temini ve teslimi, vanaların demontajı, vanaların sit yüzeylerinin tamir edilmesi ve vanaların çalışır durumda teslimi işi- Teknik Şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Mal alımı

b) Teslim [yeri]                                :  EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim [tarihi]                              :  Malzeme teslimi, malzeme için yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günü, Demontaj- montaj ve kaynakla tamir işleri, demontaj montaj için yer tesliminden itibaren 15 (on beş) takvim günüdür.

                                                            Yükleniciye malzeme ve tamir işleri için iki ayrı yer teslimi yapılacaktır. Yüklenici orijinal imalatçı firmadan malzeme temin edecekse sözleşme imzalanmasını müteakip 7 takvim günü içerisinde malzeme teslimi için yer teslimi yapılacaktır.

                                                            Yüklenici firma mevcut kullanılan parçalar üzerinden ölçülendirme yapacak ise yer teslimi 2014 veya 2015 revizyonları sırasında yapılacaktır. Ayrıca tamir işleri için 2014 veya 2015 revizyonlarında yer teslimi yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  17.07.2014 Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi,

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.6. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekli firma imalatçı firma olması durumunda imalat yeterlilik belgesi sunacaktır. Eğer istekli firma başka bir imalatçı firmadan bu iş konusu vana yedek malzemeleri temin edecek ise imalatçı firmanın temsilcisi olduklarına dair temsilcilik belgesini veya imalatçı firmadan (veya firmalardan) alacağı ihale konusu malzemelerin şartnameye uygun olarak imal edilerek kendilerine teslim edileceğini gösterir nitelikte düzenlenmiş belgeyi sunacaktır.

4.3.2. Alınacak vana yedek malzemelerin malzeme kaliteleri şartnamede belirtilmiştir. İsteklilerin önereceği malzeme kalitesi farklı olması halinde, önerdikleri malzemelerin Teknik Şartnamede yer alanlardan daha dayanıklı, kullanışlı ve daha verimli olduklarını teklif sırasında belgelemesi gerekmektedir. Bu belgelendirme, gerekli teknik bilgileri, hesaplamaları ve projeyi içerir formda olmalıdır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 (Elli Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ ORHANELİ TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ VEZNESİ VEYA HALKBANKASI ORHANELİ ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR52 0001 2009 2870 0013 0000 04 IBAN NO.LU MÜDÜRİYET HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Orhaneli BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede Kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

5413/1-1


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğü’nce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazın mevcut imar durumuna (Turizm Tesis Alanı) göre projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklifi usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                       :  Muğla

İLÇESİ                                               :  Milas

MAHALLESİ                                    :  Güllük

MEVKİİ                                             :  Köyiçi

PAFTA NO                                        :  N19d-03a-1d

ADA NO                                            :  -

PARSEL NO                                      :  2274-2275-2276

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  Toplam 3.232,64 m²

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MAKAM ONAYININ

 TARİH VE SAYISI                          :  Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’nın 07.03.2013 tarih ve 89243403.399/359-383 528-592-593/621 sayılı onayı, 27.05.2013 tarih ve 214912 94 -050.01-319/262 sayılı Vakıflar Meclis Kararı

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ   :  2.655.010,40 TL (ikimilyonaltıyüzellibeşbinon TürkLirasıkırkKuruş) (Bu bedel inşaat maliyeti bedelidir.)

GEÇİCİ TEMİNAT                           :  79.651,00 TL (yetmişdokuzbinaltıyüzellibir Türk Lirası) (Bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALE GÜNÜ                                   :  09.07.2014

İHALE SAATİ                                   :  14.00

A - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın;

1 - Yüklenicisi tarafından tüm masrafları karşılanmak ve yapılan proje dahil tüm muhdesatın peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru etmek kaydıyla; imar durumunda belirtilen fonksiyon verilerek projelendirilmesi, yapılacak olan tesise ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasını müteakip inşaat ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınarak kullanıma açılması cins tashihinin yapılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, tüm bu işlemlerin (Güllük-Milas Belediye sınırları içerisinde inşaat yasağının 15 haziran- 15 eylül tarihleri arasında olduğu dikkate alınarak) 45 (kırkbeş) ay içerisinde tamamlanması, aksi takdirde mücbir sebepler dışında sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatın İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi, 45 (kırkbeş) ay inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 30 yıl süre ile yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde kiraya verilmesi(sözleşme imzalanma tarihinin aynı zamanda yer teslim tarihi sayılması),

2 - Kira bedellerinin,

a) Sözleşmenin imzalandığı tarihten başlamak üzere ilk 4 yıl aylık 1.500-TL sabit kira bedeli alınması,

b) 5. yıldan itibaren aylık 10.000-TL olması ve müteakip yıllarda her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline (12 ayın ortalamasına göre hesap edilecek) ÜFE oranında artış yapılması,

3 - İmar durumu gereği oluşabilecek inşaat alanı metrekaresindeki azalmadan ötürü hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve sözleşme süresinin uzatılmaması, imar durumunda meydana gelebilecek iyileşme veya proje değişikliği sonucu inşaat alanının gelir getirici nitelikte büyümesi durumunda sözleşmedeki kira bedeline göre oransal olarak hesaplanıp kira bedeline yansıtılması,

4 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazların ve binanın/binaların tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması,

5 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazların başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,

6 - Sözleşme süresi sonunda İdaremiz ve Yüklenici arasında mutabakat sağlanamaması durumunda İdaremiz teknik personellerince kontrolleri yapılarak binanın/binaların bakımlı ve kullanılabilir şekilde olduğunun tespiti üzerine Yüklenici tarafından hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi, İdaremiz teknik elemanlarınca yapılan kontrollerde eksikliğin tespit edilmesi halinde eksik olan malzemenin Yüklenici tarafından yerine konulması, ekonomik ömrünü tamamlayan malzemenin ise Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilmesi, Yüklenici tarafından yerine konulmaması veya değiştirilmemesi halinde zikredilen malzemenin bedeli, öncelikle teminatından mahsup edilmesi, teminatın yeterli olmaması halinde ise İdarenin tazmin hakkının saklı kalınacağının bilinmesi,

7 - Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması,

8 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması halinde, aşan kısmın bedelinin Bölge Müdürlüğünce tespit edilecek arsa değeri üzerinden yükleniciden def’aten tahsil edilmesi;

Şartlarıyla, yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde inşaat süresi olan 45 (kırkbeş) ay dahil olmak üzere toplam 30 yıllığına uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde, mevcut imar durumuna göre (Turizm Tesis Alanı) projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere kira ihalesine çıkarılması işidir.

B - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C - İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı 5. Sokak Vakıf İş Hanı No: 1 AYDIN adresinde bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir.İhale dökümanı satış bedeli:100,00-TL olup T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait TR 58 0001 5001 5800728 798 2154 IBAN nolu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek İhale dökümanı satın alınacaktır.

D - İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 4.(dördüncü) maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.(yedinci) maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edecektir.(verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.)

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

1) İç zarf ( örneğe göre doldurulmuş teklif mektubunu içerecektir - Ek.5 ),

2) İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisini vermesi.

(Kimlik belgesininde T.C. Kimlik Numarasının bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösterir imzalı bildirim.)

3.a) Türkiye’ de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim,

3-b) Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

4) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınacak belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

4-1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli sureti. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

4-2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli sureti.

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ile imza sirküleri veya imza beyannameleri, (ihalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirkülerinin ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır),

5-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

5-2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

6) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

7) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (örneğe uygun - Ek-1)

8) Teknik Personel Taahhütnamesi. (örneğe uygun - Ek.2)

9) İlgili Bankadan alınacak ve ihale tarihinden önce (son 3 ay içinde) düzenlenmiş ekli örneğe uygun banka referans mektubu. (İsteklinin en az taahhüt konusu işin muhammen bedelinin asgari %10’u (yüzdeon) kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10’u kadar (yüzdeon) kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır.) Alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazısı olmalıdır. (örneğe uygun - Ek-3) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

10) İsteklinin ilan tarihinden sonra Vergi Dairesinden alacağı vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. ( örneğe uygun - Ek.4)

11) İsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge (aslı, noter onaylı sureti veya e- Borcu yoktur belgesi),

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı.( örneğe uygun - Ek.8),

13) 4734 sayılı kanun kapsamında hazırlanmış, % 50 oranında; İstekliye ait benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı, benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasına yaptıracağına ilişkin ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesini vermesi (Ek-9).

14) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış 79.651,00 TL (yetmişdokuzbin altıyüzellibirTürkLirası) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki TR 58 0001 5001 5800728 798 2154 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekondu. (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.) (örneğe uygun - Ek.6)

15) İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni.

E - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F - Tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

G - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5273/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 10.07.2014 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Belediye

Hissesi

Plan Amacı

Emsal

H.Max

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat

Bedel (TL)

İhale

Saati

1

Keçiören

Ovacık

90988/6

8,000.00

Tam

Konut+Ticaret

1.60

Serbest

8,000,000.00

240,000.00

14:00

2

Keçiören

Ovacık

90990/6

9,321.00

Tam

KSA

1.50

Serbest

9,787,050.00

293,611.50

14:02

5287/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Silivri Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tabloda belirtilen, Mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait, 1-10 sıra nolu, 10 (On) adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulüyle, 17.07.2014 Perşembe günü Saat 10:00 itibarıyla başlayarak sırasıyla hizalarındaki Muhammen Bedeller üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.

 

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLARI GÖSTERİR TABLO

Sıra

No

İlçesi

Mahallesi

Pafta/Ada/

Parsel

Cinsi

Alanı m2

İmar Durumu

Muhammen

Bedel/TL

Geçici teminat

% 3 /TL

1

Silivri

Alipaşa

2530 Parsel

Tarla

11.250,00

Yol+Park+Günübirlik Turizm ve Rekraasyon Alanı E: 0.05

1.912.500,00

57.375,00

2

Silivri

Alipaşa

2532 Parsel

Tarla

938,00

Ticaret+Hizmet Tesis Alanı E: 1.20

159.460,00

4.783,80

3

Silivri

Alipaşa

2533 Parsel

Tarla

938,00

Ticaret+Hizmet Tesis Alanı E: 1.20

159.460,00

4.783,80

4

Silivri

Alipaşa

2535 Parsel

Tarla

8.750,00

Park+Yol+Ticaret+Hizmet Tesis Alanı E: 1.20

1.487.500,00

44.625,00

5

Silivri

Alipaşa

2537 Parsel

Tarla

7.500,00

Ayrık Nizam 6 Kat Konut Alanı + Yol E: 1.40

1.275.000,00

38.250,00

6

Silivri

Alipaşa

2539 Parsel

Tarla

4.000,00

Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanı+Yol E: 1.40 - Ayrık Nizam 6 Kat Konut Alanı+Yol E: 1.40

680.000,00

20.400,00

7

Silivri

Alipaşa

2540 Parsel

Tarla

9.688,00

Kısmen Yol, Kısmen Sağlık Tesis Alanı, Kısmen de Ayrık Nizam 6 Kat Konut Alanı E:1.40-5 KatE:1.10

1.646.960,00

49.408,80

8

Silivri

Alipaşa

2542 Parsel

Tarla

2.500,00

Ayrık Nizam 6 Kat Konut Alanı + Yol E: 1.40

425.000,00

12.750,00

9

Silivri

Alipaşa

2546 Parsel

Tarla

3.938,00

Ayrık Nizam 6 Kat Konut Alanı +Yol+Sağlık Tesis Alanı E.1.40

669.460,00

20.083,80

10

Silivri

Alipaşa

6029 Parsel

Tarla

5.000,00

Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanı +Yol+Sağlık Tesis Alanı E.1.10

725.000,00

21.750,00

 

2 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi.

b) 2014 Yılına ait Kanuni ikametgah.

c) 2014 Yılına ait Tasdikli nüfus sureti.

d) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı.

e) Gerçek kişiler için 2014 Yılına ait, Noter tasdikli imza sirküleri.

f) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin, Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

g) Gerçek / tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2014 yılı noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküleri.

h) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve/veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 2014 yılı Noter Tasdikli sureti.

ı) Her bir taşınmaz için ayrı ayrı yatırılmış ve üzerinde ait olduğu taşınmazın Ada ve Parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

k) Yukarıda b,c,d,e şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.

l) İstekliler verecekleri fiyat tekliflerini yazı ve rakamla okunaklı ve anlaşılır bir şekilde belirteceklerdir. Tekliflerde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ayrıca şartnameyi kabul ve taahhüt ettiklerine dair imzalayarak iç zarfa koyacaklardır.

m) İhaleye katılacakların istenen belgeleri, şartnamenin 10. maddesinde belirtilen tarihlerde, mesai bitimine kadar, ayrı ayrı, hazırlayacakları kapalı zarf içerisinde, Alındı Belgesi karşılığı, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

3 - Kapalı teklif zarfları; istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları; 16.07.2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

4 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - Satış İhalesine ait şartname, taşınmazların tapu kayıtları ve imar durumları, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve ihale şartnamesi ücretsiz temin edilebilir.

Not: 22 Haziran 2014 tarih ve 29038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5553/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğünden:

 

S.

No

İlçesi

Mah/Köy

Ada

No

Parsel

No

Alan

(M²)

Hazine His. (M²)

Vasfı

İmar Durumu

Tahmini

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Dilovası

Köseler

696

2.430,00

Tam

Ham toprak

Gelişme Konut alanı

316.000,00

63.200,00

10.07.2014

10:00

2

Darıca

Nenehatun

1593

3

182,00

25/182 (25,00 m²)

Tarla

Konut (3 kat) alanı

12.500,00

2.500,00

10.07.2014

10:15

3

Darıca

Osmangazi

1673

5

277,00

166/277 (166,00 m²)

Arsa

Konut (3 kat) alanı

107.900,00

21.580,00

10.07.2014

10:30

4

Darıca

Kazım Karabekir

685

9

231,00

46/231 (46,00 m²)

Tarla

Konut (3 kat) alanı

27.600,00

5.520,00

10.07.2014

10:45

5

Darıca

Emek

1324

11

329,00

145/329 (145,00 m²)

Arsa

Konut (4 kat) alanı

58.000,00

11.600,00

10.07.2014

11:00

6

Çayırova

Akse

2096

6

4.621,41

Tam

Arsa

Toplu Konut alanı

4.622.000,00

924.400,00

10.07.2014

11:15

 

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZA AİT İHALE İLANI

S.

No

İlçesi

Mah/Köy

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

Kiralanacak Taşınmazın

Hisse Oranı -

İmar Durumu

Kiralanacak Taşınmazın Kiralama

Amacı ve Kira Süresi

İlk Yıl

Tahmini Kira

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Çayırova

Şekerpınar

410

43

7.220,48

Tam - Depolama alanı

Depolama alanı olarak kullanılmak

üzere 5 yıl süre ile.

267.158,00

80.147,40

10.07.2014

11:30

 

Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınmazların satışı ve kiralamasına ilişkin ihale, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Kocaeli Defterdarlığı Hizmet Binasının arka kısmındaki Defterdarlık Ek Hizmet Binasının giriş katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1 - Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içinde Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi No: 15 İzmit/KOCAELİ adresindeki Defterdarlık Hizmet Binasının 3. katındaki Gebze Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya alınabilir.

2 - Posta ile yapılan müracaatlarda ihale gün ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca satılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

4 - İhaleye katılacakların;

a) Tebligat için Türkiye’de adresi gösterir beyanı (ihale esnasında beyan edilecektir),

b) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanının aslı ile gelmeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösteren onaylı belgeyi,

c) Geçici teminata ait belge (Mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz, limit içi ve 2886 sayılı Kanunun 26 ve 27. maddelerine uygun olarak alınmış olacaktır.)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile gerçek veya  tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

5 - Ortak katılım halinde Komisyona Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini,

ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca;

6 - Herhangi bir ihalenin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.

7 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye ilişkin bilgiler www.kocaelidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği  gibi, www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

8 - İlanda 1. ve 2. ve 6. sıradaki taşınmazlar boştur. 3. sıradaki taşınmazın üzerinde 4 katlı bina, 4. sıradaki taşınmazın üzerinde tek katlı bina, 5. sıradaki taşınmazın üzerinde meyve ağaçları ve sebze bahçesi mevcut olup Hazine ile ilişkisi bulunmamaktadır ve tahmin edilen tüm bedeller sadece arsaya aittir.

5472/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 149,00 TL ile en çok 495.600,00 TL arasında değişen; 08/07/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,00 TL, en çok 49.560,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında plastik bardak, elektronik parça, demir aksam, güneş gözlüğü camı, rulman, elektronik kart, metal aksam, güç kaynağı, oto lambası, iş eldiveni, aliminyum çubuk, traş bıçağı aksamı, tekstil makine iğnesi, oto anahtar kılıfı, havalandırma cihaz aksamı, boyun askılığı, plastik oto aksamı, kumaş, iplik, tekstil aksesuarı, yorgan, ısı kontrol aparatı, yarı iletken malzeme, pil, cep telefonu güç kaynağı, forklift, konvektör, v kayışı, tekli priz, saç kurutma motoru, flanş, ozan jenaratörü için hava pompası, plastikden boruların bağlantı aparatı, cep telefonu bataryası, cep telefonu kılıfı, kulaklık, tablet bilgisayar, usb kablosu, kol saati, cep telefonu, hafıza kartı, fotoğraf makinesi, vb. 45 (kırk beş) eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 09/07/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109 - 187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5286/1-1