13 Haziran 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29029

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAN GRUPLAMA KARTLARI (İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER) SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINMASI İHALESİ DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


DENİZYOLU NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MALATYA VAGON BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNDE REVİZYON TAMİRİ YAPILAN VAGONLARIN 10.000 M2 BOYAMA HİZMETLERİ,

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:


215.217 ADET HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


SODYUM HİDROKSİT SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OVAKÖY - EŞME İSTASYONLARI ARASINDA RAY KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNDE KUSURLU RAY YÜZEYLERİNDE TAŞLAMA YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


4 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


6 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VAKUMLU TİP DEVRE KESİCİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


68 ADET KUŞ KOVMA CİHAZI TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ YOLUYLA KONYA ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSLERİ YAPIMI VE

İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT İHALE YAPILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediyesinden:


SANAYİ DİŞLİ VE GRES YAĞI ALIMI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI SOMA EÜT 1-6 ÜNİTE NUMUNE İSTASYONU REHABİLİTASYONU, ONLİNE ÖLÇME VE DOZAJLAMA SİSTEMİ

TESİS EDİLMESİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİSSELİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAN GRUPLAMA KARTLARI (İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER) SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan Kan Gruplama Kartları (İmmünohematolojik Testler) idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 07.07.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5082/1-1


TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINMASI İHALESİ DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

28.05.2014 tarih ve 29013 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan zarf teslim tarihi 19.06.2014 saat 10:00, ihale tarihi 20.06.2014 saat 14:30 olarak duyurulan Araç Kiralama Hizmet alım ihalesi ilan metninde aşağıda belirtilen değişiklik yapılmıştır.

“Firmalar 1. Kaleme ait teklifleriyle birlikte 75.000,00 TL tutarında, 2. Kaleme ait teklifleriyle birlikte 75.000,00 TL tutarında, 3. Kaleme ait teklifleriyle birlikte 45.000,00 TL tutarında teminatı da vereceklerdir.”

5083/1-1


DENİZYOLU NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, “Karayolu ve Denizyolu Nakliye Hizmeti” kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar,  en az 180.000,00 TL (yüzseksenbin Türk Lirası) tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih / İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - Firmaların ihale zarfını en geç 07 TEMMUZ 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 08 TEMMUZ 2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5084/1-1


95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemenin alımı işi Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :  AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası

                                                  Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  (0344) 524 22 82 / 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarih

1 - 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN

60.000 LİTRE

2014-56062

2014-0181

60 TL

27.06.2014

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Firmalar tekliflerinde malzemelerin teslim süresini belirtecektir

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu,

b) Tarihi ve Saati                    :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü

4 - l) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas. gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913 Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ.Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Fak:0-344-5242280) Çoğulhan Kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye  katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak Girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00'a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

4513/1-1


MALATYA VAGON BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNDE REVİZYON TAMİRİ YAPILAN VAGONLARIN 10.000 M2 BOYAMA HİZMETLERİ,

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/63955

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD 5. Bölge Müdürlüğü/MALATYA

b) Telefon Numarası                  :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                      :  0 422 2124816

c) Elektronik Posta Adresi         :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Malatya Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğünde Revizyon Tamiri Yapılan Vagonların 10.000 m2 Boyama Hizmetlerinin Yaptırılması ve Vagon Üzerine Yazılması Gereken Yazıların Yazdırılması Hizmet Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Yeşiltepe/Malatya Bürosuna 24. 06. 2014 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 25,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5003/1-1


215.217 ADET HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:

Bölgemiz Yol Bakım Onarım Müdürlükleri sahalarında ve Afyonkarahisar Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünde bulunan yaklaşık 215.217 adet hurda beton travers Kapalı Zarf Usulü ihale ile satılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati 01/07/2014 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. İhale kalan firmadan % 10 kesin teminat alınarak sözleşme düzenlenecektir.

5 - Bu ihale 2886, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5008/1-1


SODYUM HİDROKSİT SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Sodyum Hidroksit Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/62618

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 252 532 36 00; 532 30 01

c) Elektronik posta adresi          :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu İşin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait Su Hazırlama Servisinin 1 (bir) yıllık ihtiyacını karşılamak üzere Sodyum Hidroksit alınması işidir.

b) Teslim yeri                            :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 1 (bir) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  07/07/2014 Pazartesi günü, saat: 14:00

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2 - Teklifler, 07/07/2014 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

4 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için;

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

5011/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OVAKÖY - EŞME İSTASYONLARI ARASINDA RAY KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/63729

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve Miktarı                      :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Ovaköy - Eşme İstasyonları Arasında Ray Kaynağı Yapılması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 24.06.2014 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 4953/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNDE KUSURLU RAY YÜZEYLERİNDE TAŞLAMA YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/63813

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve Miktarı                      :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İzmir Banliyö Sisteminde Kusurlu Ray Yüzeylerinde Taşlama Yapılması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLERDEN Teklif Alınmak Suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25.06.2014 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4954/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2014/2015 Kampanya Dönemi Fabrikamız Ziraat Bölge Şefliklerine bağlı Kantarlarda Şeker Pancarı Alımı ve Gönderilmesi İşleri Hizmet alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK

c) Telefon ve faks numarası       : 0276 231 14 91     Faks: 0276 231 17 32

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamızın 2014/2015 yılı Kampanya döneminde( ± % 20 toleranslı 105 (yüzbeş) gün) Kampanya süresi içerisinde Pancar Alım ve Gönderme İşleri. (Yapılacak işin ve çalıştırılacak işçi sayılarının detayı Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.)

 

b) Yapılacağı Yer

Bölge Adı

Kantar Adı

Çalıştırılacak Personel Adet

Merkez

Fabrika

16

Merkez

Banaz

  7

Çivril .

Çivril

  7

Çivril

Hadım

  7

Çivril

Işıkhisar

  7

Dumlupınar

Gündüzören

  6

Simav

Gediz

  6

Simav

Hisarbey

  5

Simav

Simav

  5

TOPLAM

 

66

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km.UŞAK

b) Tarihi ve saati                        :  27.06.2014 Cuma günü saat 14:30

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü/UŞAK adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dökümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (YÜZ Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 27.06.2014 Cuma günü saat 14:30’a kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5.Km./UŞAK adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4994/1-1


4 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen muhtelif cins ve adet laboratuvar cihazı Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ LABORATUVAR CİHAZI LİSTESİ

SIRA

NO

MALZEME ADI

MİKTARI

ÖLÇÜSÜ

İHALE

BEDELİ

1

GAZ KROMATOGRAFİ CİHAZI

1

ADET

  70,-TL

2

TOPLAM ORGANİK KARBON CİHAZI

1

ADET

100,-TL

3

BİYOGAZ ANALİZÖR CİHAZI

1

ADET

  50,-TL

4

TKN/TOPLAM KJHELDAL AZOT TAYİN CİHAZI

1

ADET

  50,-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/06/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 -Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5072/1-1


6 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen 6 Kalem Laboratuvar Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTAR/ ADET

İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ

1

Otomatik Destilasyon Cihazı

1

100 TL

2

Refraktometre

1

50 TL

3

Erime Noktası Tayin Cihazı

1

50 TL

4

GC-MS Gaz Kromatorafi- Kütle Spectrometresi

1

100 TL

5

Jel Geçirgenliği Kromatografisi

1

70 TL

6

TGA-DSC Cihazı

1

100 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/06/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5077/1-1


4 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ihtiyacı 4 kalem laboratuvar cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İhtiyacı
4 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı (İhale Evrak Bedelleri)

SIRA NO

MALZEMENİN ADI

ÖLÇÜ BİRİMİ

MİKTAR

İHALE EVRAK BEDELLERİ

1

ICP-MS Cihazı

Adet

1

100,00 TL

2

GC-MS Cihazı

Adet

1

100,00 TL

3

GC-MS/MS Cihazı

Adet

1

100,00 TL

4

LC-MS/MS Cihazı

Adet

1

100,00 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/07/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5078/1-1


VAKUMLU TİP DEVRE KESİCİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                  :  VAKUMLU TİP DEVRE KESİCİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2014 / 64122

Dosya no                                :  1422480

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  vakumlu tip devre kesici : 3 kalem

b) Teslim yeri                         :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  24/06/2014 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 24/06/2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5068/1-1


68 ADET KUŞ KOVMA CİHAZI TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası               :  2014/12

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) NO:32    06330 YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  +90 312 204 2340 - 204 2341 - 204 2348 - 204 2626 - 204 2878 +90 312 212 8158

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  68 Adet Kuş Kovma Cihazı Temin ve Tesisi-Mal Alımı

b) Teslim yeri                            :  Atatürk Havalimanıdır.

c) Teslim Tarihi                         :  İşe başlama talimatının tebliğinden itibaren işin süresi:

                                                     1. Kısım

                                                     60 adet Sabit Güneş Panelli Şarj Edilebilir Kuş Kovma cihazı için 240 gündür.

                                                     2. Kısım

                                                     2 adet Mobil Kuş Kovma Cihazı için 97 gündür.

                                                     3. Kısım

                                                     6 adet Yönlendirilmiş Sabit Kuş Kovma cihazı için 240 gündür.

                                                     Bu ihalede 3 kısım için ayrı ayrı teklif verilebilir. Her bir kısım tek partide sevk edilecek olup, birden fazla kısmın aynı yüklenicide kalması halinde; 1. ve 3. Kısımlar tek parti, 2. Kısım tek parti olmak üzere 2 partide sevk edilebilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                        :  07.08.2014 günü saat 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1- İş Deneyim Belgesi:

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10’u oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen cihaz miktarında (teslimat süresi içinde 60 adet Sabit Güneş Panelli Şarj Edilebilir Kuş Kovma cihazı, 6 adet Yönlendirilmiş Sabit Kuş Kovma cihazı, 2 adet Mobil Kuş Kovma Cihazı) üretim kapasite raporu sunacaktır.

Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

4.2.3. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği sağlayabilecek bir teknik servisi bulunacak veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip bir başka firmaya yaptıracaktır. Her iki halde de bu durum belgelenecek ve bu belgeler teklife eklenecektir.

4.2.4. Ulusal ve uluslararası CE, MIL, DIN, BRITISH, TSE, ISO 9001-2008 vb. standartlardan en az birisine sahip olacaktır. Ulusal ve uluslararası standartlarda imal edilmeyen cihazlar teklif edilmeyecektir.

4.2.5. Tedarik Edilecek Malların katalogları,

Model ve versiyon olarak teklif edilen Kuş Kovma Cihazlarının güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanları (kataloglar), bir takım halinde teklife eklenecektir. Dokümanların, cihazlarla ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir. Aksi takdirde; eksik ve okunaksız dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklardan Kuruluş sorumlu olmayacaktır.

4.2.6. Teknik Şartnameye Cevaplar

4.2.6.1. Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.

4.2.6.2. Teknik şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır.

4.2.6.3. Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu belirtilecektir.

4.2.6.4. Teknik şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde cevaplandırılacaktır.

4.2.5.5. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.

Benzer iş olarak; “Bio Akustik Sesler ve/veya Görsel Yardımcılar ile Kuş Kovma Sistemi, Ultrasonic Kovucular ve/veya Kuş Tespit Radarı kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli” maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat 053 Nolu Odada görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 07.08.2014 günü saat 11.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

5081/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                                   :  2014/56858

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 24159/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Toplam: 19.000 Ton Linyit kömürü

 

Kömür Miktarı

                       Baz Kalori Kcal/kg                          

1 - 4.000 Ton

3.900-4.200 Kcal/kg; Tane büyüklüğü 10-18 mm

2 - 6.000 Ton

4.400-4.800 Kcal/kg; Tane büyüklüğü 10-18 mm

3 - 9.000 Ton

5.800-6.100 Kcal/kg; Tane büyüklüğü 10-18 mm

  Toplam:     19.000 Ton

 

 

b) Teslim yeri                            :  Erzincan Şeker Fabrikası Kömür stok sahası araç üzerinde teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri                       :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarece verilecek termin programına göre.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Erzincan Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24/06/2014 Salı Günü Saat14:00’de

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

4.1- İsteklilerin ihaleye katıla bilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki muhasebe müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekalet namesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı Beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - Banka referans mektubu:

Teklif edilen bedelin %10’un dan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezrindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu teklif ekinde verilecektir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren standart forma uygun belge verilecektir,

4.3.2. Kömür ocağının; sahibi veya işleticisi veya kömür satıcısı olduklarını kanıtlayan belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir.

4.3.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım veya satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

6 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler 24.06.2014 saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

10 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4537/1-1


İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ YOLUYLA KONYA ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSLERİ YAPIMI VE

İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT İHALE YAPILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediyesinden:

1 - İhalenin konusu: Sahaya gelen katı atıkların geri dönüşümü, geri kazanımı, bertarafı ve değerlendirilemeyen nihai atıkların ise depolanması işlerini kapsayan entegre bir atık yönetimi sisteminin kurulması amacıyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İşi için 49 yıl süreyle İmtiyaz Hakkı verilmesidir.

2 - İhalenin, hangi tarih ve saatte nerede yapılacağı ile ihale usulü:

İhale Tarihi ve Saati          :  08/07/2014 Salı günü Saat 15.00

İlgili Birim                        :  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres                       :  Nişantaş Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı No: 2 Kat: 3 No:318 Selçuklu/Konya

İletişim Telefonu, faks      :  0332 221 14 00 - 1513, 1504     faks: 0332 221 16 39

İhalenin Yapılacağı Yer    :  Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Belediye Sarayı 6.kat No: 625

İhale Türü                         :  İmtiyaz Hakkı

İhale Usulü                       :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi Açık Teklif (artırma)

3 - Muhammen bedeli      :  İşin artırıma esas 2014 Yılı yıllık kira muhammen bedeli 100.000,00 TL + KDV’dir.

4 - Geçici Teminat            :  İhale konusu işin geçici teminatı muhammen bedelin 49 yıllık toplam tutarı olan 4.900.000,00 (dörtmilyondokuzyüzbin) TL.’nın % 3’ü (yüzde üç) olup, 147.000,00 (yüzkırkyedibin) TL.’dır.

5 - Teminata ilişkin esaslar :

5.1. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiş olup, bu değerlerden herhangi birisine ait belgeler geçici teminat olarak kabul edilecektir.

5.1.1. Tedavüldeki Türk Parası, Belediye veznesine veya Konya Büyükşehir Belediyesi banka hesabına yatırıldıktan sonra alınan makbuz asıllarından herhangi biri, doğrudan ihale dosyasına konulacaktır.

5.1.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı ve 27 nci maddelerine uygun olarak bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz limit içi genel müdürlükçe teyitli teminat mektupları, bu teminat mektupları doğrudan ihale teklif dosyasına konulacaktır. Süreli teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

5.1.3. Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), ihaleye katılmak için bu belge verilecekse Gelir Şube Müdürlüğümüze teslim edilerek karşılığında alınacak olan belge ihale dosyasına konulacaktır.

5.2. Üzerlerine ihale yapılanın geçici teminatı, ihaleden sonra belediyede tutularak iade edilmeyecek olup, üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları ise iade edilecektir.

5.3. Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

6 - İhale Dokümanının Görülmesi Ve Temini

6.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını İdareden satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 3. kat No: 318

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 3. kat No: 318

c) İhale dokümanı satış bedeli: 1.000,00 (bin) TL.

6.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile istekliye verilir. İstekli, İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, İhale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalı beyanını alır.

7 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

7.1. Başvuru Dilekçesi.

7.1.2. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2014 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

7.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi.

7.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdan fotokopisi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,

c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

7.1.5. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

7.1.6. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi.

7.1.7. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname.

7.1.8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

7.1.9. Teminat mektubu verilmesi halinde, ihale dökümanındaki örneğe göre düzenlenmiş olması ve Banka Genel Müdürlüğünden alınacak teyit yazısı.

7.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

7.1.11. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,

7.1.12. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan, kullanılacak teknolojilerin tanımlamaları ve dizayn bilgileri, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar,

7.1.13. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi.

7.1.14. İhale konusu yatırım bedelinin % 10’undan (yüzde on) az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur.

7.2. İş deneyimi yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İhale tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içerisinde, yurtiçinde veya yurtdışında;

a) Bir veya birden fazla işe ait belge ile en az 750 ton/gün kapasitede katı atık depolama alanını işletmiş veya işletiyor olduğunu,

b) Bir veya birden fazla işe ait belge ile en az 750 ton/gün kapasiteli bir adet kentsel atıkları işleyecek ayrıştırma ve bertaraf tesisi kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu,

c) Bir işe ait belge ile en az 250 ton/gün kapasiteli fermantasyon sistemi ve kompost, yakma, piroliz veya gazlaştırma gibi atıkların bertarafına yönelik tesisin inşaatını yapmış, devreye almış ve işletmiş veya işletiyor olduğunu,

d) Bir işe ait belge ile en az 7 MW elektrik üretim kapasiteli biyogaz ve/veya deponi gazı sistemine dayalı bir enerji üretim tesisi kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu, gösterir resmi kurumlardan alınmış belgeleri sunmak.

Detayları Teknik Şartnamede belirtilen işin kapsamında bulunan tesislerin hepsi yapılacağından istekli tarafından yukarıda bahsedilen iş deneyim belgelerinin hepsini sağlıyor olması gerekmektedir.

İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde ortaklardan birinin, bir kaçının yada tamamının asgari iş deneyiminin %100’ünü ayrı ayrı yada birlikte sağlamaları halinde ortak girişim yeterli sayılacaktır.

8 - İstenen Belgelerin Nereye Verileceği ve Müracaat Zamanı

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No: 2 Selçuklu/KONYA adresindeki 3. kat No: 318’de bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Çevre Koruma Şube Müdürlüğüne 07.07.2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

9 - İhaleye Katılamayacak Olanlar: 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

İlan olunur.

4709/1-1


SANAYİ DİŞLİ VE GRES YAĞI ALIMI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                               :  2014/64352

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası         :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Sanayi Dişli ve Gres Yağı Mal Alımı:

                                                         2 VARIL SANAYI DISLI YAGI-PETROL OFISI M 68

                                                         4 VARIL SANAYI DISLI YAGI-PETROL OFISI M 100

                                                         2 VARIL SANAYI DISLI YAGI-PETROL OFISI M 150

                                                         2 VARIL SANAYI DISLI YAGI-PETROL OFISI M 320

                                                         5 VARIL GRES YAGI PETROL OFISI SÜPER GRES EP 2

                                                         2 VARIL GRES YAGI PETROL OFISI SÜPER GRES MP 2

                                                         80 LITRE KOMPRESÖR YAGI-MOBIL RAUS 427

                                                         120 LITRE DIZEL MOTOR YAGI-CASTROL TECTION TORBOMAX 15 W -40

                                                         7 VARIL TÜRBIN YAGI-PETROL OFISI TÜRBIN YAGI 68

                                                         165 TENEKE HIDROLIK YAG-PETROL OFISI HD 46

b) Teslim yeri                               :  Erzincan Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihleri                          :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (On) iş günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  03/07/2014 Perşembe Günü Saat: 14:00 de

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

4.1 - İsteklilerin ihaleye katıla bilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki muhasebe müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekalet namesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı Beyannamesi.

5.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.2.1 - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır”

6.4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

6.4.1 - İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır;

Adayın alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede aday aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgeleri sunabilirler.

1) Aday veya istekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi.

2) Aday veya isteklinin ürettiği mala ait yerli malı belgesi.

3) Aday veya isteklinin ürettiği mala ilişkin yetkili kurum veya kuruluşlarla düzenlenen ve aday isteklilerin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belge.

Belgelerin sunuluş şekli

6.5.1 - İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

6.5.2 - Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

6.5.3 - İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

8 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler 03.07.2014 saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü olmalıdır.

12 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5055/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI SOMA EÜT 1-6 ÜNİTE NUMUNE İSTASYONU REHABİLİTASYONU, ONLİNE ÖLÇME VE DOZAJLAMA SİSTEMİ

TESİS EDİLMESİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Soma EÜT 1-6 Ünite Numune İstasyonu Rehabilitasyonu, Online Ölçme ve Dozajlama Sistemi Tesis Edilmesi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  1 adet Soma EÜT 1-6 Ünite Numune İstasyonu Rehabilitasyonu, Online Ölçme ve Dozajlama Sistemi Tesis Edilmesi işi.

b) Yapılacağı Yer                      :  Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip her bir ünite için ayrı yer teslimi yapılacak olup toplam 180 takvim gününde tamamlanacaktır.

d) Dos. No                                :  YAT SEAS 14/60 2014/60694

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  01.07.2014 Salı günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve ¨ 100,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç ¨ 100,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 01.07.2014 Salı günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - İhaleye teklif verecek isteklilerin son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini teklifleri ile beraber sunmaları zorunludur.

9.1. Benzer iş olarak atık su arıtma tesisleri veya su arıtma tesisleri yapıldığı işler ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.

9.2. TEKLİFCİLER sisteme dahil edilecek olan tüm ekipmanları (enstrümanlar, kablolar, panolar, motorlar, pompalar, PC, PLC, SCADA, İş İstasyonu vb techizatların hangi imalatçı firmalardan (firma ismi her ürün için tek olacaktır.) temin edeceğinin listesini, modellerini, detaylı teknik parametrelerini liste şeklinde Ekipman Bilgi Formu’nu (Ek-5) teklifleri ile birlikte sunacaktır.

9.3. TEKLİFCİLER sistemde kullanılacak olan analiz cihazlarının tüm malzemelerinin imalatçı firmadan 10 yıl süresince temin edilebileceğine dair taahhütname verecektir.

9.4. Teklif edilen ürünlere ait marka, tip, teknik özellikleri ve karakteristikleri teklif mektubu ekinde yer alacaktır.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu hizmet alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

4763/1-1


HİSSELİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - İlimizde faaliyet gösteren 2.000.000,00.-TL. sermayeli Doğu Halk Holding Anonim Şirketinde Erzincan İl Özel İdaresine ait %52,94 oranındaki hisseli taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Pay Alım Teklifi Başlıklı 26. Maddesinde Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi halinde diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunludur.

2 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; “kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.” denilmektedir.

3 - İhale Geçici Teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

4 - İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

5 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu İl Özel İdaresine ait %52,94 oranındaki hisseli taşınmaza ait şartnamenin mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir.

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

a - Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,

b - Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c - Tebliğe esas ikametgah belgesi,

d - İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)

e - Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

f - Noter tasdikli imza sirküsü.

g - Vergi borcu olmadığına ilişkin belge,

h - Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge,

j - Erzincan İl Özel İdaresine borcu olmadığına ilişkin belge,

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

CİNSİ VE MEVKİ

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL TL. (KDV) Hariç

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

ERZİNCAN

MERKEZ

Doğu Halk Holding Anonim Şirketinde Erzincan İl Özel İdaresine ait %52,94 oranındaki hissesi

3.973.291,16

119.198,73

02.07.2014

10.45

4697/1-1


JEOTERMAL KAYNAK SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesine istinaden, aşağıda ilçesi, mevkii, pafta ve koordinatları, muhammen bedeli ile nitelikleri belirtilen 3 adet (Jeotermal kaynak/Doğal Mineralli Su/Jeotermal Kökenli Gaz) 3 (üç) yıllığına Arama Ruhsatı alınabilecek ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

2) İhale, Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 02.07.2014 Çarşamba günü saat 10:30 - 10:35 ve 10:40’da yapılacaktır.

3) İhale ile arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıda sunulmuştur.

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a - Gerçek Kişiler;

1 - T.C. Kimlik no.lu nüfus cüzdan sureti,

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - İhaleye vekaleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname,

5 - İhale Geçici Teminatı Muhammen Bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Vergi Levhası (onaylı),

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - İhaleye vekaleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - İhaleye ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6 - Geçici teminat mektubu ya da geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu.

7 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname,

8 - İstekliler, istenen belgeleri ihale günü saatine kadar, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir,

g - Vergi borcu olmadığına ilişkin belge,

h - Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge,

j - Erzincan İl Özel İdaresine borcu olmadığına ilişkin belge,

9 - İhale şartnamesi mesai saatlerinde Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

İlan olunur.

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALAN VE PAFTA NO

CİNSİ

MUHAMMEN

BEDEL

3 YILLIK/TL

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI/TL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

ERZİNCAN

Merkez

Aydoğdu Gümüştarla Organize Sanayi Bölgesi Mevkii

1998,36 Hektar

Jeotermal Kaynak Doğal Mineralli Su/Jeotermal Kökenli Gaz

32.633,00.-TL.

978,99.-TL.

02.07.2014

10:30

2

ERZİNCAN

Üzümlü

Mevkii

4999,32 Hektar

Jeotermal Kaynak Doğal Mineralli Su/Jeotermal Kökenli Gaz

81.639,00.-TL.

2.449,17.-TL.

02.07.2014

10:35

3

ERZİNCAN

Üzümlü

Çardaklı Mevkii

4999,67 Hektar

Jeotermal Kaynak Doğal

Mineralli Su/Jeotermal Kökenli Gaz

81.645,00.-TL.

2.449,35.-TL.

02.07.2014

10:40

1) Aydoğdu-Gümüştarla (1998,36) Hektar ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI (ED 50,6)

DÜZLEM

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

531844

534387

537004

536753

531928

X (YUKARI)

4403249

4403249

4400812

4398629

4398710

 

2) Üzümlü Mevkii (4999,32) Hektar

DÜZLEM

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

558000

565565

562565

555120

X (YUKARI)

4399000

4395000

4389815

4394113

 

3) Üzümlü Çardaklı Mevkii (4999,67) Hektar

DÜZLEM

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y (SAĞA)

565565

572766

569655

562565

X (YUKARI)

4395000

4390786

4385587

4389815

4698/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 3.779,26,-TL ile en çok 27.140,00,-TL arasında değişen; 18.06.2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 377,92,-TL, en çok 2.714,00,- TL arasında olup, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B.Oto, Çekici, Kamyonet (panelvan), Minibüs, Açık Kasa Kamyonet cinsi 13 adet araç; açık artırma suretiyle, Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No: 37 İlkadım/SAMSUN Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 19.06.2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00- TL. bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5063/1-1