23 Mayıs 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29008

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketinden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalına öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Medeni Hukuk Anabilim Dalı alanında almış olmak.

4356/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Konya Barosu Başkanlığı'ndan alınan 24.04.2014 gün ve 1183, sayılı yazıda; Necati ve Vasfiye Oğlu, 1971 doğumlu, Konya İli, Karatay İlçesi; Akçeşme Mah.; Cilt No: 0004, Aile Kütük No: 00001; Sıra No: 29'da kayıtlı Av. Ahmet GÜCÜYENER'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 21.03.2014 gün ve 2014/426 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

4382/1-1

—————

Elazığ Barosu Başkanlığı'ndan alınan 09.04.2014 gün ve 2014/123, sayılı yazıda; Sırrı ve Selvi Oğlu, 1974 doğumlu, Elazığ İli, Merkez İlçesi; Koruk Mah.; Cilt No: 0112, Aile Kütük No: 00070; Sıra No: 0043'de kayıtlı Av. Sezgin TOKTAŞ'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 27.02.2014 gün ve 3/11 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

4383/1-1

—————

Konya Barosu Başkanlığından alınan 24.04.2014 gün ve 1187, sayılı yazıda; Hayri ve Faika Oğlu, 1952 doğumlu, Konya İli, Ilgın İlçesi; Behlülbey Mah.; Cilt No: 1, Aile Kütük No: 445’de kayıtlı Av.Selahattin SAATÇİ'nin, Baro Yönetim Kurulu'nun 21.03.2014 gün ve 2014/425 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

4384/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) İLK BAŞVURU TARİHİ    : 26.05.2014

    SON BAŞVURU TARİHİ   : 09.06 2014

 

                      Sınav Programı                                     Tarih           Saat                        Yer         

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı          12.06.2014       10:00          İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

Doçent

Yardımcı

Doçent

Açıklamalar

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Biyokimya Anabilim Dalı

1

 

Deney hayvanlarında antioksidantlar üzerine elektrik alan ve x ışınlarının etkileri konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

1

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

 

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Seramik Anasanat Dalı

 

1

Seramik Anasanat Dalında doktora yapmış olmak.

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

Konaklama İşletmeciliği Bölümü

 

1

Turizm, İşletme veya İktisat alanlarının birinde doktora yapmış olmak

4401/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 03/02/2014 tarih ve 45 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/04/2014 tarih ve 625 sayılı kararı ile tadilen onanan "Etimesgut İlçesi, Şeker Mahallesi imarın 48302 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 23/05/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4398/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 03/02/2014 tarih ve 44 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/04/2014 tarih ve 626 sayılı kararı ile tadilen onanan "Etimesgut İlçesi, Altay Mahallesi imarın 45899 ada 10 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 23/05/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4399/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 06/02/2014 tarih ve 58 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/04/2014 tarih ve 628 sayılı kararı ile tadilen onanan "Etimesgut İlçesi, Şeker Mahallesi imarın 48305 ada 1, 2 ve 3 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 23/05/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4400/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Meclisinin 01.08.2013 gün ve 153 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.04.2014 gün ve 682 sayılı kararı ile onaylanan Pursaklar 95332 ada 3 sayılı parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

4411/1-1

—————

Pursaklar Belediye Encümeninin 27.02.2014 gün, 13 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 17.04.2014 gün, 1004/2018 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, imarın 95316 Ada 15, 16 ve 17 nolu parselleri ile park alanını kapsayan 90000/42 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 23.05.2014 tarihi, mesai başlangıcında 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

4412/1-1


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

Bakanlığımız tarafından, Cedidiye Mahallesi Eski Kızılay Meydanı Cengizler İşhanı Kat 2 No: 6/214 Merkez/Düzce adresinde faaliyet gösteren 14000258088 T.C kimlik numaralı, 2910409277 vergi kimlik no, 3629 oda kayıt ve 81/27247 esnaf ve sanatkarlar sicil no ile Düzce Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasına kayıtlı iş yeri ünvanı Den-Mar Temizlik ve Nakliye Hizmetleri olan Ali DENİZ hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58. maddesi gereğince verilen ve 26.12.2013 tarih ve 28863 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 1 (bir) yıl süre ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemi hakkında, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin (1. Kurul) Y.D. İtiraz No: 2014/1634 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararının verilmesi nedeniyle iş yeri ünvanı Den-Mar Temizlik ve Nakliye Hizmetleri olan Ali DENİZ hakkındaki yasaklama kararı Bakanlık Makamının 08.05.2014 tarih ve 68526 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

İlan olunur.

4405/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

06.02.2014 tarihli ve 4871-7 sayılı Kurul Kararı ile 13.05.2011 tarihli ve BAY/939-82/29449 sayılı bayilik lisansı sahibi ASOPET Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin Merzifon-Samsun Devlet Karayolu 8. Km. Çavundur Köyönü Mevkii Merzifon/Amasya adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 10.10.2012 tarihinde istasyonunda yürütülmekte olan adli soruşturmalara dayalı olarak verilen mahkeme kararlarına istinaden istasyonda gizli düzenek, gizli tank tespitine yönelik 10-20/10/2012 tarihleri arasında yapılan kazı çalışmaları neticesinde; 3 adet gizli tank ve içerisinde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal edilmesi ve tağşişe yarayan ürün bulundurarak;

a) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve/(f) bentlerine,

b) İstasyonda tağşişe yarayan ürün bulundurmak ve/veya ikmal edilen ürüne katmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8’inci maddesinin (b) bendi yanında, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (e) bendine,

c) Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine,

aykırı hareket etmeniz sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, anılan lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4320/1/1-1

—————

Kurul’un 13/03/2014 tarihli ve 4919-13 sayılı Kararı ile Aydın-İzmir Karayolu Ömerbeyli Köyü 19. Km Germencik/AYDIN adresinde bulunan Etapet Akaryakıt Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından Yeni Toros Attariye İzolasyon Madeni Yağ Oto. Petrol Ürünleri Ltd. Şti.’nin hesapları incelenmesi neticesinde düzenlendiği anlaşılan 04/04/2013 tarihli ve 2013-A-963/2 numaralı Vergi Tekniği Raporundan tespit edildiği üzere Yeni Toros Attariye İzolasyon Madeni Yağ Oto. Petrol Ürünleri Ltd. Şti.’ne kalyak satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanununa aykırı olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Etapet Akaryakıt Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4320/2/1-1

—————

Kurul’un 13/03/2014 tarih ve 4919-37 sayılı Kararı ile, MYĞ/1624-4/24493 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Gür-Pet Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Boya Kimya Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4320/3/1-1

—————

Kurul’un 18.02.2014 tarih ve 4886-26 sayılı Kararı uyarınca; D-100 Karayolu Üzeri Uzuntarla Beldesi İzmit/KOCAELİ adresinde 16.04.2008 tarih ve BAY/939-82/24206 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hedef Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Nakliyat Otomativ İnşaat Turizm Gıda Tekstil San. Tic Limited Şirketi’ne ait istasyon için başka dağıtıcı ile sözleşme imzaladığı halde “PARKOİL” kurumsal giydirmeleri altında faaliyete edildiğinin tespit edilmesi nedeniyle firma hakkında; başka dağıtıcı ile sözleşme imzaladığı halde eski dağıtıcısının kurumsal giydirmeleri altında faaliyete bulunması eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine, aykırı olduğu ve ilgilinin bu konuda savunma yapmamış olduğu anlaşıldığından, Hedef Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Nakliyat Otomativ İnşaat Turizm Gıda Tekstil San. Tic Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükmü ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 175.834-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir .

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 175.834,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4320/4/1-1

—————

Kurul’un 13/02/2014 tarihli ve 4880/42 sayılı kararı ile 03.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/30892 sayılı bayilik lisansı sahibi Mikro Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Akaryakıt istasyonundan 17-19.02.2013 tarihinde alınan motorin ve gaz yağı numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 15/03/2013 tarihli ve 1320P00166001 ve 1320P00166003 sayılı analiz raporlarına göre Akaryakıtı tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği; ayrıca akaryakıt istasyonunda bulunan gizli tankı ve düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4320/5/1-1

—————

24.07.2006 tarihli ve İHR/843-8/18735 sayılı ihrakiye teslimi lisansı kapsamında faaliyet gösteren İstanbul Havacılık Ticaret Limited Şirketi 2006-2007 yıllarında TÜPRAŞ Rafinerileri A.Ş.'den alınan Jet A-1 yakıtının ihrakiye teslimi faaliyeti kapsamında ikmalinin gerçekleştirilmediği ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1, 2, ve 3 üncü fıkraları ile Prtrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 nci maddesine aykırı olduğu tespit edilmiş olup;

İlgili mevzuat ve yazılı savunma gönderilmemiş olması kapsamında konuyu değerlendiren Kurul15.03.2012 tarih ve 3739-54 sayılı Kararı ile; 2006-2007 yıllarında TÜPRAŞ Rafinerileri A.Ş.'den alınan Jet A-1 yakıtının ihrakiye teslimi faaliyeti kapsamında ikmalinin gerçekleştirilmediği ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1, 2, ve 3 üncü fıkraları ile Prtrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 nci maddesine aykırı olduğu aykırı olduğu anlaşıldığından, hakkınızda 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmü gereğince 250.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 250.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4320/6/1-1

—————

16/01/2014 tarih ve 4834-16 sayılı Kurul Kararı ile BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında; 25/05/2012 tarihli tespite göre, söz konusu lisans sahibinin, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL; istasyonunda otomasyon sistemi kurulu olmadığı halde akaryakıt satışı gerçekleştirmek suretiyle 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL; 30/11/2012 tarihli tespite göre, ilan panosunda yer alan tavan fiyattan daha yüksek bir fiyata akaryakıt satışı yapması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (c) bendine ve 13 üncü maddesinin (ç) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 14.652,-TL olmak üzere toplamda 245.725,TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4320/7/1-1

—————

16/01/2014 tarih ve 4834-147 sayılı Kurul Kararı ile BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında; 10/10/2012 tarihli tespite göre, söz konusu lisans sahibinin, otomasyon sistemine izinsiz müdahale etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4320/1/8-1

—————

16/01/2014 tarih ve 4834-148 sayılı Kurul Kararı ile BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında; 22/10/2012 tarihli tespite göre, söz konusu lisans sahibinin, otomasyon sistemine izinsiz müdahale etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4320/9/1-1

—————

BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 25/05/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, istasyon otomasyon sistemini kurmamak ve/veya istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesi Hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 16/01/2014 tarih ve 4834-17 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “ 7 inci maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4320/10/1-1

—————

BAY/939-82/29230 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 10/10/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesi Hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 16/01/2014 tarih ve 4834-146 sayılı Kurul Kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “ 7 inci maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4320/11/1-1

—————

BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 10/10/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 16/01/2014 tarih ve 4834-149 sayılı Kurul Kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “ 7 inci maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4320/12/1-1

—————

BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 22/10/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, istasyon otomasyon sistemini kurmamak ve/veya istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 16/01/2014 tarih ve 4834-150 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “ 7 inci maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4320/13/1-1

—————

BAY/939-82/29838 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 22/10/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 16/01/2014 tarih ve 4834-152 sayılı Kurul Kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “7 inci maddesinin ihlali” fiili işlenmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4320/14/1-1

—————

Kurulun 13.02.2014 tarihli ve 4880-33 sayılı Kararı ile; “Ankara Yolu Üzeri 12. Km (46 Pafta - Ada - 1958 Parsel) Salihli/Manisa” adresinde faaliyette bulunan 15.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30712 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Erdal Karacadağ - Onur Petrol’e ait akaryakıt istasyonunda 28.09.2012 tarihinde white spirit ve yağ içeren ürün bulunduğunun TÜBİTAK-MAM’ın söz konusu numunelere ilişkin 17.10.2012 tarih ve 1220P00892001 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle; ilgili lisans sahibinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Erdal Karacadağ - Onur Petrol’ün yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4320/15/1-1

—————

Öz Mugan Petrol Turizm Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin "E-90 Karayolu Üzeri Doğanyürek Mevkii Çiftehen Beldesi (Pafta: M33c.21.c Ada: - Parsel:531) Ulukışla/NİĞDE" adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda 01/08/2012 tarihinde yapılan denetimde alınan numunenin TÜBİTAK MAM laboratuvarı tarafından yapılan analizi sonucunda 1220P00789001 numaralı analiz raporu ile numunenin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve solvent ve yağ içerdiği tespit edilmiştir.

05/09/2013 tarihli ve 4591-10 sayılı Kurul Kararı ile, mezkur lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmış olup; anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4320/16/1-1

—————

Kurulun 18.02.2014 tarihli ve 4886-3 sayılı Kararı ile; “Rafet Canıtez Cad. Zekai Apaydın Sok. No: 10 Oran Çankaya Ankara” adresinde faaliyet gösteren 06.05.2010 tarihli ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 2012 yılı için 60.000,-ton beyaz ürün satış yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle 20.03.2013 tarih ve 4322-11 sayılı Kurul Kararı uyarınca lisans sahibinden istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konu ve yazılı savunma ile ilgili görüşü değerlendirilmiş olup; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9’uncu maddesinin ikinci fıkrası ile Dağıtıcı lisans sahiplerine lisans başvurularında asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtım projeksiyonunu kuruma verme yükümlülüğü getirildiği, kanunla dağıtıcılara 60.000 ton beyaz ürün satış yapmalarına yönelik bir yükümlülük getirilmemiş olması ve Danıştay 13. Dairesinin, 09/05/2012 tarihli ve 2012-192 E. sayılı kararıyla Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Dağıtıcı lisansı alınması için gerekli ön şart olan asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış zorunluluğunu yerine getiremediği tespit edilen dağıtıcının bu yükümlülüğünü gerçekleştirememe nedenine ilişkin yazılı açıklaması da dikkate alınarak hazırlanan inceleme raporu Kurul’a sunulur. Mücbir sebepler hariç bu yükümlülüğünü yerine getiremeyen dağıtıcının lisansı Kurul kararı ile iptal edilir” hükmünün yürütmesini durdurmuş olmasından dolayı 2012 yılında 60.000 ton satış yapmadığı tespit edilen dağıtım şirketi hakkında yaptırım uygulanmamasına karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4320/17/1-1

—————

Kurul’un 30/01/2014 tarih ve 4861/52 ve 4861/53 sayılı Kararları ile; DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansına sahip Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi 2012 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde denizcilik amaçlı teslim etmediğiniz ÖTV'den muaf akaryakıtı denizlik amaçlı satış olarak gösterdiğiniz ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 7 nci maddesine dayanılarak çıkarılan 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı "Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında" Kurul Kararına aykırı hareket ettiğiniz değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4320/18/1-1

—————

Kurulun 13/03/2014 tarihli ve 4919/32 sayılı Kararı ile; Çiftlikler Mah. Samsun Karayolu 10. Km Osmancık ÇORUM” adresinde 19/01/2012 tarihli ve BAY/939-82/30476 (12.07.2013 Tarih ve 24395 Sayılı Karar ile Sonlandırılmıştır). numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Vipet Akaryakıt İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin, 20/11/2012 tarihli tespite göre, araçlara gaz yağı ikmali yapmak suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı yönetmeliğin 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasına aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunma yapılmadığı anlaşıldığından, hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 67.962.-TL idari para cezası uygulanmana karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4320/19/1-1

—————

Kurulun 06/02/2014 tarihli ve 4871/33 sayılı Kararı ile; 28/11/2008 tarih ve BAY/939-82/25285 sayılı bayilik lisansı sahibi Zigana Kuyumculuk Tarım Ürünleri Petrol Ürünleri Turizm Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 01/10/2013 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin analizi neticesinde TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1320P01129001 sayılı analiz raporuna göre, numunenin marker seviyesinin GEÇERSİZ, teknik düzenlemelere AYKIRI olduğu fakat söz konusu numunelerin solvent esaslı olduğu ve motorin içerdiği, ayrıca söz konusu istasyonda vaziyet planına aykırı düzenek bulunduğu tespit edildiğinden, konuyla ilgili olarak yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu savunmanın ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kuruma gönderilmesi ve süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4320/20/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ailem Vakfı. (Avak)

VAKFEDENLER: İbrahim ÜNAL

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.04.2014 tarih ve E:2014/109, K:2014/171 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Dini ve milli değerleri göz önünde bulundurup örf ve adetleri de dikkate alarak aile hayatındaki çözülmeleri engellemek ve daha mutlu aile yuvalarının artması için çalışmak; eğitim, kültür ve sağlıkla ilgili faaliyetlerde bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000.- TL. (EllibinTürklirası) dır.

YÖNETİM KURULU : İbrahim ÜNAL, Saliha ÜNAL, Saide Nur YILDIZ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları merkezi Ankara da bulunan Dost Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4431/1-1

—————

VAKFIN ADI:  Altıeylül İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

VAKFEDENLER:  Bayram GALE, Zekai KAFAOĞLU, Atiye MERT, İbrahim ÇELİK, Zehra Zuhal GÜVEN, Arif Alper BİLİR, Necati KARA

VAKFIN İKAMETGAHI: BALIKESİR

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  Balıkesir 3.  Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/04/2014 tarih ve E.2014/148,  K.2014/155

VAKFIN AMACI:  3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektedir.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000. -TL nakit.

YÖNETİM KURULU :

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiye sonucu artan mal ve haklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4432/1-1

—————

VAKFIN ADI: Arsuz İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.

VAKFEDENLER: Fatih BAYSAL, Nazım ÇULHA, Nurhal PARLAK, Orhan BELLİ, Mutlu DURAN, Yusuf SAYDAM, Adem CANKURT.

VAKFIN İKAMETGÂHI: HATAY.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İskenderun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/05/2014 tarih, E:2014/391, K:2014/351 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer Kanun ve bu doğrultuda düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞl : 50.000.-TL. nakit.

YÖNETİM KURULU :

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiye sonucu artan mal ve haklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4433/1-1


 

—————


 


 


 


 


 

—————


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 27.02.2014-82                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No : 27.02.2014-1366                                                  TOKAT

Dosya No : 60.00.594

Tokat İli, Merkez İlçe, Ankara Mahallesi’nde, tapunun 97 pafta, 993 ada ve 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Dökülentaş Höyüğü’nün etkileşim alanında, Akhel İnş. Mad. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulması ve işletilmesi planlanan patlamalı taş (kalker) ocağı projesinin değerlendirilmesi konusuna yönelik Kurulumuzun 30.01.2014 tarih ve 1313 sayılı kararı gereğince Kurul Üyelerince yerinden yapılan inceleme sonunda hazırlanan 27.02.2014 tarihli rapor okundu ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Merkez İlçe, Ankara Mahallesi’nde, tapunun 97 pafta, 993 ada ve 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Dökülentaş Höyüğü alanındaki seramik parçaları, kültür toprağı vs. gibi buluntular doğrultusunda I. Derece Arkeolojik Sit sınırının kararımız eki krokisinde işaretlendiği şekliyle yeniden belirlenmesine, kadastral sit paftasının ve sit fişinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, Dökülentaş Höyüğü’ne ilişkin Kurulumuzun 28.08.2013 tarihli ve 1087 sayılı kararı ile belirlenen koruma kullanma koşullarının geçerli olduğuna, kararımız eki kroki üzerinde belirlenen sit sınırlarına hiçbir şekilde müdahalede bulunulmamasına, 993 ada, 1 nolu parselin sit alanı sınırları doğrultusunda ifrazının yapılmasına, sit alanı dışında kalan taş ocağı projesinin uygulamasında 2863 sayılı Yasa açısından sakınca bulunmadığına karar verildi.


4358/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

K A R A R

Toplantı Tarihi ve No    : 29.01.2014 - 78                                     61.04/304

Karar Tarihi ve No        : 29.01.2014 - 1599                    Toplantı Yeri : TRABZON

Trabzon İli, Dernekpazarı İlçesi, Akköse Köyü, sit alnı dışında, Yenimahalle Mevkiinde bulunan yapıların tescil edilmesi isteğine ilişkin Trabzon kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 2013/735 sayılı uzman raporu, Dernekpazarı Kaymakamlığı’nın 20.11.2013 gün ve 840 sayılı yazısı, Dernekpazarı Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 20.11.2013 gün ve 459 sayılı yazısı, Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 26.11.2013 gün ve 627 sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Trabzon İli, Dernekpazarı İlçesi, Akköse Köyünde Yenimahallede bulunan ek listede tapu bilgileri belirtilen taşınmazların malzeme yapım tekniği, özgün plan şemasıyla ait olduğu devrin özelliklerini yansıtan örnek durumda olmaları nedeniyle 3386-5226 sayılı kanunlar ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldıklarından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine karar verildi.

 

 Mahalle                           Ada                    Parsel

Yenimahalle                     237                        2

Yenimahalle                     246                        1

Yenimahalle                     275                        4

Yenimahalle                     275                        9

Yenimahalle                     275                       12

 


 

4324/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.11.2013-72                         Toplantı Yeri : AMASYA

Karar Tarihi ve No        : 09.11.2013-1419

Amasya İli, Merkez, Beyazıtpaşa Mahallesi, Eski Sanayi Caddesi, kentsel ve arkeolojik sit alanları dışında, dağlık alanın eteğinde, belediyesince yol genişletilmesi yapılan bölge yakınlarında, 124 ada, 54 ve 209 parsellerde kaçak kazı sonucu açığa çıkan üç adet Roma dönemi mezarın bulunduğu Roma nekropolü ile antik su kanalı kalıntısını kapsayan alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.04.2013 gün ve 987 sayılı, 17.06.2013 gün ve 1502 sayılı yazıları; kayalık alanda yer alan iki kaya mezarının tesciline ve koruma alanı belirlenmesine ilişkin Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2005 gün ve 508 sayılı kararı, kurum görüşlerinin iletildiği Amasya Belediye Başkanlığı’nın 26.06.2013 gün ve 1438 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 24.06.2013 gün ve 93795 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 08.10.2013 gün ve 367 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, Beyazıtpaşa Mahallesi, Eski Sanayi Caddesi, kentsel ve arkeolojik sit alanları dışında, dağlık alanın eteğinde, belediyesince yol genişletilmesi yapılan bölge yakınlarında, 124 ada, 54 ve 209 parsellerde kaçak kazı sonucu açığa çıkan üç adet Roma dönemi tonozlu mezarının ve aynı bölge yakınındaki kayalık alanda tespit edilen antik su kanalı kalıntısının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; bu mezarlar ile antik su kanalının bulunduğu Roma nekropol alanının da 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/3000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, kaçak kazı yaparak mezarların tahribine yol açanlar hakkında yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine; Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2005 gün ve 508 sayılı kararı ile tescilli olan iki adet kaya mezarı ve bu mezarların koruma alanının bir kısmı da I. derece arkeolojik sit alanı içinde kaldığından, bu koruma alanının sayısallaştırma kapsamında ekteki 1/3000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda uygun olduğuna,

I. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesine göre:

1. I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2 . Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gerekir.

3. I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğü’nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir.

4 . Yeni tarımsal alanlar açılamaz; yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yapılamaz; ağaçlandırmaya gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez.

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir.

7. Her türlü yıkım ve hafriyat işlemlerinin ilgili Müze Müdürlüğünün denetiminde yapılması gerekir. Yıkım ve kazı işlerinde patlayıcı madde kullanılamaz.

8. Belediyesince üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanarak incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere Koruma Bölge Kuruluna sunması zorunludur.

olarak belirlenmesine karar verildi.


4325/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.03.2014-150                                  45.06/414

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.03.2014-3658                              Toplantı Yeri

                                                                                                                  İZMİR

Manisa ili, Kula ilçesinde bulunan ve kısmen Şeritli Köyü, kısmen de Seyitali Mahallesi sınırları içerisinde kalan Şeritli Nekropol Alanı'nın arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.07.2008 tarih ve 1975 sayılı yazısı ve ekleri ve Kurul Müdürlüğünün 30.04.2009 tarihli ve 1243 sayılı yazısı kapsamında iletilen kurum görüşleri ile alana ilişkin İzmir II Numaralı KTVKBK'nun 26.07.2011 tarihli ve 7145 sayılı kararı ve 25.03.2014 tarih ve 361 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Kula ilçesinde bulunan ve kısmen Şeritli Köyü, kısmen de Seyitali Mahallesi sınırları içerisinde kalan Şeritli Nekropol Alanı'nın, kararımız eki kadastral haritada sınırları gösterildiği biçimde, 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ve ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

4326/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 09.04.2014-151                                    35.13/1020

KARAR TARİHİ VE NO        : 09.04.2014-3688                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                     İZMİR

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Balabanlı ve Bozcayaka Köyü sınırları içerisinde kalan, Balabanlı Kalesinin tescil önerisinin değerlendirmesinin istendiği Ödemiş Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 02.05.2013 tarihli ve 312 sayılı yazısı, İzmir II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.02.2014 tarihli ve 568 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.04.2014 tarihli ve 446 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Balabanlı ve Bozcayaka Köyü sınırları içerisinde kalan, Balabanlı Kalesinin, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile l. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.


4327/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.03.2014-149                                  35.15/960

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.03.2014-3618                              Toplantı Yeri

                                                                                                                  İZMİR

İzmir İli, Selçuk İlçesi, 14 Mayıs Mahallesi, Polis Tepe Mevkiinde bulunan alanda, parke yeşil alan düzenlemesi çalışmalarında ortaya çıkan mezar kalıntılarına ilişkin yapılan kurtarma kazısı sonuçlarının değerlendirilmesinin istendiği Selçuk Kaymakamlığı Efes Müzesi Müdürlüğünün 24.09.2012 tarihli ve 917 sayılı yazısı ve eki, 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.03.2014 tarihli ve 395 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

 İzmir İli, Selçuk İlçesi, 14 Mayıs Mahallesi, Polis Tepe Mevkiinde bulunan alanın, kararımız eki 1/1000 ölçekli harita üzerinde işaretlendiği şekli ile I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tesciline ve kararımız eki tecsil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 


4328/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.04.2014-88                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.04.2014-1461                                               SİVAS

Dosya No                     : 58.12.47

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Küpeli Köyü, Kale Mevkii’nde bulunan, tapunun 119 ada, 133 ve 283 parsellerinde kayıtlı mülkiyetleri Özel ve Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazlarda yer alan I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Küpeli Höyüğü’nün tesciline ilişkin Kurulumuzun 29.01.2014 tarihli ve 1293 sayılı kararındaki maddi hatanın düzeltilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 22.04.2014 tarihli ve 1130 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Küpeli Köyü, Kale Mevkii’nde bulunan, tapunun 119 ada, 133 ve 283 parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda yer alan Küpeli Höyüğü’ne ilişkin Kurulumuzun 29.01.2014 tarihli ve 1293 sayılı kararında sehven yazılmış olan “tapunun 119 ada, 113 ve 283 parsellerinde…” kısmının “tapunun 119 ada, 133 ve 283 parsellerinde…” olarak düzeltilmesine, 119 ada, 113 parselin beyanlar hanesindeki “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin kaldırılarak 119 ada, 133 parselin beyanlar hanesine konulmasına karar verildi.

4329/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 26.04.2014-89                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 26.04.2014-1475                                                  SİVAS

Dosya No                     : 44.04.157

Malatya İli, Darende İlçesi, Irmaklı Köyü, Acıpınar Mevkii’nde, sit alanı dışında bulunan, tapunun 118 ada, 2 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait taşınmazda tespit edilen Kuzyatağı Yerleşmesi’nin tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 11.12.2013 tarihli ve 3483 sayılı inceleme raporu; tescile ilişkin kurum görüş yazılarından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2014 tarihli ve 38320 sayılı yazısı, ekleri; Darende Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün 12.03.2014 tarihli ve 255 sayılı yazısı; Malatya Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 13.03.2014 tarihli ve 869-5371 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Malatya İli, Darende İlçesi, Irmaklı Köyü, Acıpınar Mevkii’nde, sit alanı dışında bulunan, tapunun 118 ada, 2 parselindeki Kuzyatağı Yerleşmesi’nin 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine;

Kaçak kazı olayına yönelik açılmış olan soruşturma/kamu davası sonucunun Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bildirilmesine karar verildi.

4330/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve  No   : 26.04.2014-89                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 26.04.2014-1476                                               SİVAS

Dosya No                     : 44.05.24

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Erkenek Mahallesi sınırları dahilinde, sit alanı dışında, kadastro harici alanda tespit edilen Bentağzı Kaya Mezarı Odası’nın tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.04.2010 tarihli ve 1174 sayılı yazısı, ekleri, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 24.04.2014 tarihli ve 1140 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Erkenek Mahallesi sınırları dahilinde, kadastro harici alanda tespit edilen Bentağzı Kaya Mezarı Odası’nın 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,  I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine karar verildi.


4331/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.03.2014-148                                 35.02/1162

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.03.2014-3584                              Toplantı Yeri

                                                                                                                  İZMİR

İzmir İli, Bergama İlçesi, Ayvatlar Köyü sınırları içerisinde Kaletepe Mevkiinde  Anatolya Madencilik San ve Tic. A.Ş’nin ruhsat sahası içerisinde kalan tapunun 618 parselinde kayıtlı taşınmazda tespit ve tescil çalışmalarının tamamlanmasına yönelik İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.09.2012 tarih ve 1256 kararı gereği, 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.03.2014 tarihli ve 357 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Bergama İlçesi, Ayvatlar Köyü sınırları içerisinde Kaletepe Mevkiinde Anatolya Madencilik San ve Tic. A.Ş’nin ruhsat sahası içerisinde kalan, tapunun 618 parselinde kayıtlı taşınmazın kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile III. (Üçüncü)  Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ve ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 


4332/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.02.2014-142                                 35.06/1592

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.02.2014-3429                              Toplantı Yeri

                                                                                                                  İZMİR

İzmir ili, Foça ilçesi, Atatürk mahallesi, Akkaya mevkiinde bulunan, İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.09.1993 tarihli ve 4685 sayılı kararı ile belirlenen III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde yer alan ve İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1997 tarihli ve 6982 sayılı kararı ile uygun bulunan Foça I. Etap Koruma Revizyon İmar Planı kapsamındaki, tapuda 1793 ada, 1 parsel numarasıyla şahıs mülkiyetine kayıtlı olan taşınmazda gerçekleştirilen sondaj kazısı sonuçlarına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 17/01/2014 tarihli ve 12157 sayılı yazısı, 22/01/2014 tarihli ve 15935 sayılı yazısı, Phokaia Kazıları Başkanlığı’nın 20/02/2014 tarihli ve 2014/20 sayılı yazısı ve Müdürlük evrak kaydında 25/02/2014 tarih ve 195 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Foça ilçesi, Atatürk mahallesi, Akkaya mevkiinde bulunan, İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.09.1993 tarihli ve 4685 sayılı kararı ile belirlenen III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde yer alan ve İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1997 tarihli ve 6982 sayılı kararı ile uygun bulunan Foça I. Etap Koruma Revizyon İmar Planı kapsamındaki, tapuda 1793 ada, 1 parsel numarasıyla şahıs mülkiyetine kayıtlı olan taşınmazda, Kazı Başkanlığınca gerçekleştirilen sondaj kazılarının yeterli olduğuna, kazı sonuçları doğrultusunda, 1793 ada 1 parselin III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik olan Sit derecesinin I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak yeniden belirlenmesine; kazı sonuç raporunda, antik taş ocağı alanının taşınmaz bitişiğinde yer alan ve Koruma Revizyon İmar Planında 'Park Alanı’ olarak belirlenmiş olan alanı da kapsadığı belirtildiğinden, 'Park Alanı’ olarak belirlenmiş olan alanda çalışmaların bilimsel kazılar kapsamında sürdürülmesine, 2863 sayılı Yasa kapsamında tescile ilişkin çalışmaların tamamlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

 

4333/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.04.2014-100                           TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.04.2014-3639                                 ADANA

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Ören Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, 260 ada, 19 parselde Müzesince yapılan sondaj kazısı sonuçlarının değerlendirilmesi ve sondaj kazısı sonucu ortaya çıkan mozaik ve duvar kalıntılarının bulunduğu alanın sit derece değişikliğine ilişkin, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.04.2014 gün ve 1463 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 27.03.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Ören Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, 260 ada, 19 parselde Müzesince yapılan sondaj kazılarında ortaya çıkan mozaik ve duvar kalıntılarının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış kararımız eki haritada belirtilen sit alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi.

 


4334/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Sosyal Hizmetler alanında doçentliğini almış olmak. Okul Öncesi Eğitiminde sosyal beceri ve problem çözme konusunda çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti bilim alanında doçentliğini almış olmak. TBMM ve Türkiye’deki demokratik gelişmeler konusunda çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Resim-İş Eğitimi

Profesör

1

1

Plastik sanatlar resim ve resim iş eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Müzikoloji-Müzik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Keman eğitimi ve okul çalgıları alanında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi

Doçent

3

1

Müzik Bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Gitar eğitimi ve performans konularında çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili

Profesör

1

1

Eski Türk Dili alanında doktora yapmış olmak. Türk Dili alanında doçent unvanı almış olmak. Hal ekleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

1

Slikon tabanlı nükleer radyasyon dedektörleri konusunda çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

2

1

Türkiye’de 1980’li yıllarda liberalleşme hareketleri konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi Gelişme, Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

Uluslararası İktisat ve İşgücü Piyasaları konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Farmakoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent

2

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Psikiyatrisi

Doçent

2

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

2

1

Dentoalveoler inflamatuar lezyonlarının mikrobiyolojik analizi konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Telekomünikasyon

Doçent

2

1

Sinyal işleme ve örüntü tanıma konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku

Doçent

2

1

Genel hukuk kuralları ve usul-i fıkıh konularında çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku

Yardımcı Doçent

5

1

İbn Kudeme’nin fıkhı konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Din Bilimleri

Yardımcı Doçent

5

1

Din eğitimi alanında süreç, yapılanma ve model konusunda çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Profesör

1

1

Tarla bitkileri alanında doçent unvanı almış olmak. Çayır, mera ve yem bitkileri konusunda çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

2

1

Mücadele sporlarında vücut kompozisyonu, performans ve ramazan orucu açlığının etkileri konularında çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

2

1

Spor yönetimi alanında doktora yapmış, spor pazarlaması, liderlik ve motivasyon konularında çalışmaları olmak.

4410/1-1