23 Mart 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28950

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Serpil YILDIRIM

ADRESİ          : Bilinmiyor

Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 13.01.2014 gün ve 138/6973 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince Serpil YILDIRIM’a 1.869,31.- (Bin Sekiz Yüz Altmış Dokuz Türk Lirası Otuz Bir Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 16.01.2014 gün ve 171 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 16.01.2014 gün ve 171 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2241/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Kaya KUŞ

ADRESİ          : Bilinmiyor

Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 16.01.2014 gün ve 138/6981 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince Kaya KUŞ’a 1.025,06.- (Bin Yirmi Beş Türk Lirası Altı Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 21.01.2014 gün ve 289 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 21.01.2014 gün ve 289 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2240/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Nedim KARADENİZ

ADRESİ          : Bilinmiyor

Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 16.01.2014 gün ve 138/6964 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Nedim KARADENİZ’a 1.025,06.- (Bin Yirmi Beş Türk Lirası Altı Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 16.01.2014 gün ve 178 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 16.01.2014 gün ve 178 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2239/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Yasin ŞAHİN

ADRESİ          : Bilinmiyor

Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 26.12.2013 gün ve 138/6953 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince Yasin ŞAHİN’e 4.407,44.- (Dört Bin Dört Yüz Yedi Türk Lirası Kırk Dört Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 07.01.2014 gün ve 73 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 07.01.2014 gün ve 73 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2238/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Nilgün CENGİZ

ADRESİ          : Bilinmiyor

Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 16.01.2014 gün ve 138/6979 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince Nilgün CENGİZ’e 2.120,82.- (İki Bin Yüz Yirmi Türk Lirası Seksen İki Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 21.01.2014 gün ve 288 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 21.01.2014 gün ve 288 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2237/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Mehmet Fahrettin KORKMAZ

ADRESİ          : Bilinmiyor

Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 26.12.2013 gün ve 138/6952 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince Mehmet Fahrettin KORKMAZ’a 915,60.- (Dokuz Yüz On Beş Türk Lirası Altmış Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 07.01.2014 gün ve 72 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 07.01.2014 gün ve 72 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2236/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Yeşim IŞIKER

ADRESİ          : Bilinmiyor

Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 13.01.2014 gün ve 138/6970 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince Yeşim IŞIKER’e 2.792,41.- (İki Bin Yedi Yüz Doksan İki Türk Lirası Kırk Bir Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 16.01.2014 gün ve 167 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 16.01.2014 gün ve 167 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2235/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Yılnur ÖNEN

ADRESİ          : Bilinmiyor

Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 13.01.2014 gün ve 138/6967 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince Yılnur ÖNEN’a 1.251,28.- (Bin İki Yüz Elli Bir Türk Lirası Yirmi Sekiz Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 16.01.2014 gün ve 175 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 16.01.2014 gün ve 175 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2234/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Serafet ULUSOY

ADRESİ          : Bilinmiyor

Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 16.01.2014 gün ve 138/6977 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Serafet ULUSOY’a 4.347,68.- (Dört Bin Üç Yüz Kırk Yedi Türk Lirası Altmış Sekiz Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 21.01.2014 gün ve 285 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 21.01.2014 gün ve 285 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2233/1-1