22 Mart 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28949

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kayseri Ticaret Odasından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Exımbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Çınarlı Eğitim ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Orhan BAYAR, Halil ÇETİNKAYA, İsa KÖK, Ahmet LOĞOĞLU, Hüseyin SARIBEYOĞLU, Ömer ÖZEN, Ali GÜVERCİN, Mustafa BOZKURT, Naim CAN, Halil ARAS, Mehmet UZAN, Abdullah Selim BİLGİ, Mehmet BOZKURT.

VAKFIN İKAMETGÂHI: HATAY

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Dörtyol Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.02.2013 tarih ve E:2012/164, K:2013/173 sayılı kararı ile Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 03.02.2014 tarih ve E:2013/13208, K:2014/1222 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Umumi gayesi, bütün tahsil kademelerindeki talebelere hizmet etmek, onların milli ve manevi değerlerle teçhiz edilmesi için, her nevi imkanlar hazırlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Hatay İli Dörtyol İlçesi Yakacık Köyü Köyiçi Sokak 6988 Parsel Kayıtlı 1/8 Arsa Paylı Birinci Kat 4 Nolu Bağımsız Bölümdeki Mesken niteliğindeki taşınmazdır.

YÖNETİM KURULU: Orhan BAYAR, Hüseyin SARIBEYOĞLU, Halil ÇETİNKAYA, Ali GÜVERCİN, Halil ARAS.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Vakfın Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek olan konusuna en yakın olan bir başka vakıfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2279/1-1


Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6 (Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haberler & duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz.

 

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

Coğrafya

Beşeri Coğrafya

Doçent

1

Psikoloji

Klinik Psikolojisi

Öğretim Üyesi

2

Bilişsel Psikoloji

Öğretim Üyesi

1

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Doçent

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elekt. Müh.

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Teorisi

Doçent

1

Endüstri Müh.

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Genel Cerrahi

Doçent

1

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

2286/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Derece

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

-

Prof.

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Prof.

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Prof.

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Prof.

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof.

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Prof.

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof.

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Prof.

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Prof.

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doç.

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

-

Doç.

1

3

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-

Doç.

1

2

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

-

Doç.

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doç.

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

-

Yrd. Doç.

1

2

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

-

Yrd. Doç.

1

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

-

Yrd. Doç.

1

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

-

Yrd. Doç.

1

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doç.

1

3

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Yrd. Doç.

1

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yrd. Doç.

1

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yrd. Doç.

1

4

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

-

Yrd. Doç.

1

3

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

-

Yrd. Doç.

1

3

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-

Yrd. Doç.

2

3

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

-

Yrd. Doç.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doç.

1

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kent ve Çevre Bilimleri

Yrd. Doç.

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

-

Yrd. Doç.

1

3

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

-

Yrd. Doç.

2

3

Sağlık Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

-

Yrd. Doç.

3

3

Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmet

-

Yrd. Doç.

1

3

2295/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6’er takım,

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Fen Fakültesi

Fizik

Profesör

1

“Düşük boyutlu elektronik sistemlerin taşınım özellikleri ile fonksiyonel metal oksit ince filmler, mikro ve mano yapılar” alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

2288/1-1


Kayseri Ticaret Odasından:

KAYSERİ TİCARET ODASI HİZMET BİNASI

ULUSAL MİMARİ FİKİR YARIŞMASI

1. YARIŞMANIN KONUSU, AMACI VE BİÇİMİ

Kayseri Ticaret Odası’nın Yarışma Şartnamesinde verilen 1/5000 ve 1/1000’lik imar paftalarında sınırları belirlenmiş alanda, yapımı düşünülen hizmet binasına ait mimari fikirlerin elde edilme işi, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından Mimarlar Odası Kayseri Şubesi koordinasyonunda, TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Mühendislik Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Amaç, kentte nitelikli fiziksel çevrenin oluşmasına katkı sağlayabilecek günümüz mimarlık, mühendislik, şehircilik ve sanat anlayışına uygun en ekonomik ve çağdaş çözümlerin araştırılması ve güzel sanatların özendirilmesidir.

Yarışma TMMOB Mimarlar Odası üyelerinin katılımına açık, ulusal, serbest ve tek kademelidir.

2. KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak olan yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddelerin g bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur.

Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacak olanlarda aranacak koşullar:

a. TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

b. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c. Jüri üyelerinin (danışman, asil, yedek) ve raportörlerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e. Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

f. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

g. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

h. Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odasına kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur. Yarışmacılar, “Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yıldırım Cad. No:30 Kocasinan/KAYSERİ” adresine başvurarak şartnameyi temin edebileceklerdir. Şartname bedeli 100 TL’dir. Yarışmacılar, bu tutarı, Kayseri Ticaret Odası’nın Halk Bankası, Kayseri Merkez Şubesi’ndeki TR10 0001 2009 4870 0022 0000 02 IBAN no’lu hesaba yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ya da faks (0352.2228695) ile sunduklarında şartname, kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.

3. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İdare: Kayseri Ticaret Odası

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Tennuri Cad. No: 6 Melikgazi / KAYSERİ

Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

Sahabiye Mh. Yıldırım Cad. No: 30

Kocasinan/KAYSERİ

E-posta    : projeyarismasi@kayserito.org.tr

Tel           : 0352 232 61 49

Fax          : 0352 222 86 95

4. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

a. Danışman Jüri Üyeleri

1. Mahmut HİÇYILMAZ                Tekstil Müh. (Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

2. Eda VELİBAŞOĞLU                 Y. Mimar (TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı)

3. Yavuz ÖNEM                             Mimar (Kayseri Ticaret Odası Danışmanı)

4. Mustafa DULDA                        Mimar (Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi)

5. Mehmet UZUN                           İnşaat Y. Müh.

6. Kemalettin TEKİNSOY               Mimar (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)

7. Mehmet EVEREKLİ                    İnş. Müh. (Kocasinan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü)

b. Asıl Jüri Üyeleri

1. Zafer AKDEMİR                         (Yrd. Doç. Dr. Mimar / YTU) (Jüri Başkanı)

2. Beyhan HİSARLIGİL                 (Doç. Dr. Mimar / EÜ)

3. Fehmi KOBAL                            (Mimar / UVA, University of Virgina)

4. Hakan MAHİROĞLU                (Mimar / İTÜ)

5. Mehmet KÜTAHNECİ               (Mimar / İTÜ)

c. Yedek Jüri Üyeleri

1. Füsun ÇİZMECİ                         (Yrd. Doç. Dr.Mimar / YTU)

2. Hikmet ELDEK                           (Araş. Gör. Mimar / EÜ)

3. Bülent ERBAKIRCI                    (Mimar / EÜ)

d. Raportörler

1. Hakan KILINÇ                            (Mimar / EÜ)

2. Ayşegül KIDIK                           (Y. Mimar / EÜ)

3. Aydan BAŞYAZICIOĞLU        (Mimar / İTÜ)

4. Emrah NAZLIKOÇ                     (Mimar / EÜ)

e. Raportör Yardımcısı

1. Türkan Kaya                                (Mimar / KTÜ)

5. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Üç Adet Eşdeğer Ödül                                 : 25.000 TL (her birine)

Beş Adet Mansiyon                                      : 10.000 TL (her birine)

Satın alınacak projeler için jüri takdirine       :   5.000 TL ayrılmıştır.

6. PROJENİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Projelerin en geç 23/05/2014 günü saat 17.00’e kadar,

Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması Raportörlüğü,

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Sahabiye Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No: 30 Kocasinan/ KAYSERİ adresine imza karşılığı elden teslim edilmesi ya da kargo ile gönderilecek projelerin aynı tarih ve saate kadar kargoya teslim edildiğine dair kargo teslim tutanağının “Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması Raportörlüğü Dikkatine” 0.352.2228695 numarasına fakslanması şarttır. Kargoyla gelen projelerden 26/05/2014 günü, saat 17.00’dan sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmanın sonucu ülke genelinde dağıtımı yapılan bir günlük gazete ile, Kayseri Ticaret Odası'nın ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nin web sitelerinde 04/06/2014 tarihinde ilan edilecektir.

2299/1-1


 


 


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylarınwww.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4. maddesi) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Profesör kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DRC.

AD.

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Profesör

1

1

Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında Doçent ünvanı almış olmak, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Hareketler" konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında Doçent ünvanı almış olmak, "Fikri Sinai Mülkiyet Hakları ile Turizm ve Kalkınma" konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe

Profesör

1

1

Uygulamalı Etik ve Siyaset Felsefesi alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Biyoloji

Profesör

1

1

Sistematik entomoloji, Diptera sistematiği, özellikle Tipuloidea (Diptera) sistematiği konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Yrd. Doç.

3

1

Yaprak galeri sinek türlerinin karakterize edilmesinde RAPD-PCR analizinin kullanımı ve diptera sistematiği konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilişim Sistemleri Müh.

 

Yrd. Doç.

3

1

“Gezici IPv6 Ağlarında Hücre Geçişinde Yaşanan Veri Kaybı ve Zaman Gecikmesinin Gezgin Ajan Sistemler Kullanılarak İyileştirilmesi” alanında doktora yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilişim Sistemleri Müh.

 

Yrd. Doç.

3

1

“Giyilebilir Tıbbi Sistemler ve Biyolojik İşaretlerin Uzaktan İzlenmesi” konusunda çalışmaları olmak.

2289/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İslam Kültür Mirasını Araştırma Vakfı İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/01/2014 tarihinde kesinleşen, 21/11/2013 tarih ve E: 2012/205, K: 2013/472 sayılı kararı gereği dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

2273/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MÜTEAHHİDİ  : Oskar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1. Şubesi

ADRESİ              : Bilinmiyor

İmarın 16648 ada 5 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 26.11.2013 gün ve 132/6680 sayılı tespit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince 16.01.2014 gün ve 181.13 sayılı karar ile anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi, yine aynı Kanunun 42. maddesi gereğince adınıza 9.552.28 T.L. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 03.12.2013 gün ve 5680.13 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adreslerinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adreslerinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 03.12.2013 gün ve 5680.13 ile 16.01.2014 gün ve 181.13 sayılı kararlar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2099/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

21.03.2014 TARİH VE 28948 SAYILI RESMİ GAZETE’DE ÇIKAN İLANIMIZA AİT DÜZELTME İLANI

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Tahıl bilimi ve teknolojisi alanında uzman olmak,

2304/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına, teslim edeceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/PROĞRAMI

ÜNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Profesör

1

1

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyal Psikoloji

Profesör

1

1

Sosyal Psikoloji alanında doçent olmak, gruplar arası ilişkiler, iletişim becerileri ve sağlık davranışları alanlarında çalışmaları olmak.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mali İktisat

Profesör

1

1

İç borçlar ve elektronik vergilendirme konularında bilimsel çalışmave makaleleri bulunmak.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör

1

1

Bütçe açıkları, vergi ahlakı konusunda çalışmaları bulunmak.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

Uluslararası İktisat, Sürdürülebilir enerji ve İklim değişikliği alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Profesör

1

1

Kronik hastalıklar, metabolik sendrom konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Profesör

1

1

Tıp Doktoru olmak, yurt dışında doktora yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Patoloji

Profesör

1

1

Farklı hayvan türlerinde miyokardial hasarın belirlenmesinde kardiyak troponinlerin etkinliğinin immunohistokimyasal yöntemlerle araştırılmasına yönelik çalışmaları bulunmak

Veteriner Fakültesi

Biyokimya

Profesör

1

1

Farklı türlerde ve patolojik durumlarda akut faz proteinleri üzerine çalışmaları bulunmak

Aydın Sağlık Yüksekokulu

Doğum-Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doçent ünvanını almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

İnşa ve Münşeat konusunda çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Doçent

1

1

Türk–İslam Sanatı alanında doçent olmak. Osmanlı mimarisi ve kütüphaneleri konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Farmakoloji uzmanı olmak.

Veteriner Fakültesi

Patoloji

Doçent

1

1

Balık hastalıkları patolojisi konusunda çalışmaları bulunmak.

Veteriner Fakültesi

Farmakoloji ve Toksikoloji

Doçent

1

1

Farklı hayvan türlerinde enfeksiyon hastalıkları, antimikrobiyel duyarlılıklar ve farmakokinetikleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Veteriner Fakültesi

Parazitoloji

Doçent

1

1

Tek tırnaklılarda gastrointestinal sistem helmintleri ve deve helmintleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Politikası ve Yayım

Doçent

1

1

Traktör pazarlaması üzerine doktora çalışması olmak.

Ziraat Fakültesi

Arazi ve Su Kaynakları

Doçent

1

1

Evapotranspirasyonun Uzaktan Algılama ile Belirlenmesi Konusunda Çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Özel fonksiyonlar ve distribüsyonlar üzerine çalışmaları olmak.

2296/1-1


TÜRK EXIMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDEN:

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ