14 Mart 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28941

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSDEMİR-İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketinden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 19.02.2014 Karar No: 479

Türkiye Petrolleri A.O., Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPO/4775 hak sıra no.lu arama ruhsat sahasında TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü ile Hamitabat arasında yapılması planlanan doğal gaz boru hattı için gerekli olan ancak, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Dere Mahallesindeki 8 no.lu parselin 658,49 m2’lik, 12 no.lu parselin 267,43 m2’lik kısmı olmak üzere toplam 925,92 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 31.12.2013 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/3.000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Dere Mahallesindeki 8 no.lu parselin 658,49 m2’lik, 12 no.lu parselin 267,43 m2’lik kısmı olmak üzere toplam 925,92 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

 

İstimlakine karar verilen arazilerin:

İli               : Kırklareli

İlçesi          : Lüleburgaz

Mahalle      : Dere

 

   Parsel No.

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m2)

              8

Ayşen ERTÜRK (Hamdi kızı)

Beyhan AKTAŞ (Hüseyin kızı)

Süleyman ERTÜRK (Hüseyin oğlu)

Hilmi ERTÜRK (Hüseyin oğlu)

Ali ERTÜRK (Hüseyin oğlu)

Perihan KESKİNOĞLU (Hamdi kızı)

Fevziye ERTÜRK (Ali kızı)

Hüseyin ERTÜRK (Hamdi oğlu)

Nur Dilara ERTÜRK (İrfan kızı)

658,49

           12

Ayşe ŞENOL (Rahim kızı)

267,43

 

Toplam istimlaki istenen miktar:

925,92

1947/1-1


İSDEMİR-İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketinden:

ÖN SEÇİM İLANI

I) Şirketimizin İskenderun’da kurulu entegre İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları’na 8.Hava Ayrıştırma Tesisi temini için firma ön seçimi yapılacaktır.

Teklifçi Firma, başvuru mektubunda proje adını açıkça belirtecektir. Soru formlarının ve proje tanımlarının detaylarına ERENCO web sitesinden (www.erenco.com.tr) ulaşılabilecektir. Bundan dolayı Teklifçi Firma aşağıda adı geçen proje için ön eleme dokümanlarını eksiksiz hazırlayarak aşağıda belirtilen tarihe kadar gönderecektir.

II) PROJE ADI: İSDEMİR 8. HAVA AYRIŞTIRMA TESİSİ

Proje mevcut 7 No.lu Hava Ayrıştırma Tesisi bölgesinde gerçekleşecektir. Tesis “Gaz ve Sıvı konumunda” 27.000 Nm3/h kapasitede 8 barg basınçta gaz oksijen, 25.000 Nm3/h kapasitede 20 barg basınçta gaz azot, 500 Nm3/h kapasite sıvı oksijen ve 800 Nm3/h kapasitede sıvı argon, “Sıvı konumunda” 500 Nm3/h sıvı azot üretecektir.

Fabrika “İçten Basınçlandırmalı Çevrim” tipinde tasarlanarak gerekli depolama tankları ve ekipmanları sisteme dahil edilecektir. Yeni fabrikanın mevcut tesislere entegrasyonuda proje kapsamında olacaktır.

III) İhaleye yalnızca yapılacak ön seçimde yeterli görülen firmalar katılabileceklerdir. Zamanında müracaatı bulunmayan firmaların ön seçime katılmaları ve dolayısıyla ihaleye girmeleri mümkün olmayacaktır.

IV) Firmaların ön-seçiminde aşağıdaki noktalar göz önünde tutulacaktır.

a. Söz konusu proje için seçilecek firmalar proje kapsamındaki tesisin gerçekleştirilmesinde yeterli deneyime sahip olmalıdır. Eğer teklif veren firma ticari bir firma ise, belirtilecek ön seçim şartlarını sağlayan başka bir teknik lider firma (firmalar) ile birlikte müracaat edecektir.

b. İşbirliği yapılacak teknik firmalar (sub-supplier) alanlarında yeterince deneyime sahip olacaktır.

c. Firmalar mali şartlar açısından da yeterli olacaktır.

V) Yukarıdaki projeler ile ilgili başvuruların en geç 02 Nisan 2014 günü saat 17.00’den önce aşağıdaki adrese ulaşması gerekmektedir. Geciken başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adres      :  ERENCO A.Ş MERDİVENKÖYYOLU CAD. NO: 7 KAT:3-4 34750 KÜÇÜKBAKKALKÖY ATAŞEHİR-İSTANBUL/TÜRKİYE

Konu       :  İSDEMİR 8. HAVA AYRIŞTIRMA TESİSİ

Tel           :  (216) 469 80 65 / 469 80 66

Faks        :  (216) 469 48 37 / 469 48 30

VI)          :  Tüm yazışmalar İngilizce yapılacaktır.

1941/2-2


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Sedir Mah. Gazi Bulvarı Yavuz Apt. No: 116/l ANTALYA adresli ve 07001278753 Vergi Kimlik/Mükellefiyet numarasında kayıtlı olan Antalya Nakliyatçılar Ambarcılar Kamyon Galericileri Kalkınma Dayanışma Derneğinin 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereği "1 (Bir) yıl süreyle ve Tüm İhalelere Katılmaktan Yasaklanması" kararına ilişkin ilan metninin, "22/11/2013 (dahil) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 (Altı) ay süreyle ve Bakanlığımızca yapılacak bütün ihalelere katılmaktan yasaklanması" şeklinde düzeltilmesine karar verilmiştir.

İlan olunur.

2001/1-1


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze, 15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından "Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti, Uçuş Teknisyeni ve

Helikopter Makinisti alınacaktır.

 

         MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

SAYI

UÇUŞ TEKNİSYENİ

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

1

Ücret (Brüt):

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar     : 6,983,63 TL

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar   : 6,625,30 TL 0-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar     : 5,908,60 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-İstanbul, Antalya, Nevşehir

UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

3

Ücret (Brüt):

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar       : 6,983,63 TL

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar    : 6,625,30 TL 0-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar      : 5,908,60 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(İstanbul, Antalya, Nevşehir)

HELİKOPTER MAKİNİSTİ

Geçerli hava aracı bakım personel (helikopter) lisansına sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

2

Ücret(Brüt):

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar       : 6,983,63 TL

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar    : 6,625,30 TL 0-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar      : 5,908,60 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(İstanbul, Antalya, Nevşehir)

 

İSTENİLEN BELGELER

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://www.shgm.gov.tr/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "İş Talep Formu"

BAŞVURU

1. Başvurular en geç 21.03.2014 Cuma günü saat 16:00'a kadar "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, gelen evrak birimi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe/ANKARA" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılacaktır. Veya iş talep formunun taranmış kopyası ikm@shgm.qov.tr adresine e-mail gönderilecektir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonrasında nihai sonuç ve iş başvurusu kabul edilenlerden istenecek evraklar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

TEBLİGAT

Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://www.shgm.gov.tr) web adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

1985/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Antalya Barosu Başkanlığı'ndan alınan 11.02.2014 gün ve 42/9 sayılı yazıda; Mehmet ve Peyruze oğlu, 1966 doğumlu, Batman İli, Gercüş İlçesi; Sapanlı Mah.; Cilt No: 64, Aile Kütük No: 29; Sıra No: 79’da kayıtlı Av.Zeki RÜZGAR’ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 10.07.2013 gün ve 42/9 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

1963/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. ....  Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Malatya ilinde faaliyet gösteren 2080 dosya nolu SEVİM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1853 dosya nolu AKADEMİ Yapı Denetimi Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 1811 dosya nolu CANUTKU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bilecik ilinde faaliyet gösteren 1224 dosya nolu BOZÜYÜK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1209 dosya nolu BEYLİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1088 dosya nolu ÇAMLIBEL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Konya ilinde faaliyet gösteren 1011 dosya nolu DİKEY Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarih ve 1721 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

1964/1-1

—————

02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Orta Akdeniz Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “297 günlük ceza süresinin” ifadesinin çıkarılması ve bu ifadenin yerine “288 günlük ceza süresinin” ifadesinin eklenmesi, 07.03.2014 tarihli ve 1904 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1973/1/1-1

—————

08.03.2014 tarihli ve 28935 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Bilgütay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya ili, Alanya ilçesi, Cikcilli Belediyesi 424 ada, 4 parsel üzerindeki 161290 YİBF nolu yapı ile ilgili ilanda “Ayşe Suzan YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77959)” ifadesinden sonra sehven yazılmayan “denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması” ifadesinin eklenmesi, 11.03.2014 tarihli ve 2041 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1973/2/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(PROFESÖR, YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu

Hayvan Yetiştirme ve Besleme

Profesör

1

1

Veteriner Hastalık ve Klinik Bilimleri Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Rus Dil Bilimi

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Rus Dili Üzerine Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak

Meslek Yüksekokulu

Organik Tarım Pr.

Yrd. Doç. Dr.

1

5

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Tuzlu Topraklar Üzerine Doktora Çalışması Yapmış Olmak

 

Başvuru Adresi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Erzurum Yolu 4. Km. Merkez/Ağrı Tel: 0 472 215 98 63 – 64

1994/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Yardımcı Doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1979/1-1


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Profesörlük için; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçentlik için ; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Profesör

2

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Doçent

2

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

 

Edebiyat Fakültesi

Paleoantropoloji

Profesör

1

 

Edebiyat Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

 

Fen Fakültesi

Topoloji

Profesör

1

 

İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi

Ekonometri

Profesör

1

 

Mühendislik Fakültesi

Sismoloji

Profesör

1

 

Mühendislik Fakültesi

Maden İşletmesi

Profesör

1

 

Mühendislik Fakültesi

Proses ve Reaktör Tasarımı

Profesör

1

 

Mühendislik Fakültesi

Temel İşlemler ve Termodinamik

Profesör

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

 

1939/1-1


 

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 21.02.2014-83                               Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 21.02.2014-1626                             

 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Ortaova Köyü, Altıntepe Mevkii, 787 nolu parselde, kaçak kazı yapılan alanda tespit edilen Altıntepe Höyüğü’nün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.11.2013 gün ve 2622 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği DSİ Genel Müdürlüğü’nün 04.12.2013 gün ve 1488 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 06.12.2013 gün ve 197076 sayılı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 11.12.2013 gün ve 10598 sayılı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 17.01.2014 gün ve 707 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 17.02.2014 gün ve 54 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Ortaova Köyü, Altıntepe Mevkii, 787 nolu parselde, kaçak kazı yapılan alanda tespit edilen Altıntepe Höyüğü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, kaçak kazı yaparak höyüğün tahribine yol açanlar hakkında yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, can güvenliği tehlikesi oluşturan kaçak kazı çukurlarının Müze denetiminde toprakla doldurularak kapatılmasına

I. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesine göre:

1 - I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2 - Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gerekir.

3 - I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğü’nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir.

4 - Tarımsal alanlar açılamaz; toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yapılamaz; ağaçlandırmaya gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez.

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir.

7 - Valilikçe üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanarak incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere Koruma Bölge Kuruluna sunması zorunludur.

 

1959/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 21.02.2014-83                               Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 21.02.2014-1633

                                                                                             

Amasya İli, Taşova İlçesi, Gökpınar Köyü, Kurupınar Mevkii’nde, ruhsatlı kömür işletme sahasında, basamaklama çalışmaları sırasında açığa çıkan iki adet mezarın tahrip edildiğine, mezarların çıktığı alan ve çevresindeki Roma dönemi nekropol alanının III. derece arkeolojik sit alanı olarak, aynı bölgedeki Roma dönemi yamaç yerleşmesinin de I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.12.2013 gün ve 2813 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 09.12.2013 gün ve 75383205/164[05.05.53]-234966 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 07.01.2014 gün ve 2587 sayılı yazısı, Amasya İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 13.01.2014 gün ve 436 sayılı yazısı, Amasya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 04.02.2014 gün ve 1079 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 18.02.2014 gün ve 76 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Taşova İlçesi, Gökpınar Köyü, Kurupınar Mevkii’nde, ruhsatlı kömür işletme sahasında, basamaklama çalışmaları sırasında iki adet mezarın açığa çıktığı alan ve çevresindeki 101 ada, 92, 93, 97 parseller, 112 ada, 24, 25, 27, 29, 55 parseller, 113 ada, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 parsellerde tespit edilen Roma dönemi nekropol alanının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı, aynı bölgedeki 101 ada, 101, 102, 103, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 137, 138, 139, 160, 161 parsellerde tespit edilen Roma dönemi yamaç yerleşmesinin de I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. ve III. derece arkeolojik sit sınırlarının ekli 1/5.000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 112 ada, 25 parselde açığa çıkan kültür varlığı mezarları haber vermeyerek tahribine yol açanlar hakkında yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine,

Roma dönemi yamaç yerleşmesi I. derece arkeolojik sit alanlarında, koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesine göre:

1 - I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2 - Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gerekir.

3 - I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğü’nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir.

4 - Yeni tarımsal alanlar açılamaz; yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yapılamaz; ağaçlandırmaya gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden, kömür vb. ocaklar açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez.

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir.

7     - Üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının Valilikçe yaptırılması zorunludur.

olarak belirlenmesine,

Roma nekropolü III. derece arkeolojik sit alanında Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının III. Maddesine göre:

1 - Her türlü inşai ve fiziki müdahale için Koruma Bölge Kurulundan izin alınması zorunludur.

2 - İlgili Kurumlarca herhangi bir inşaat izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilip, sondaj kazı sonuçları (bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte) Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilir ve alınacak karar doğrultusunda hareket edilir.

3 - Altyapı uygulamalarına ilişkin talepler sondaj kazı sonuçları ile birlikte Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilir ve alınacak karar doğrultusunda hareket edilir. İçme Suyu, Kanalizasyon vb. alt yapı kazılarının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılarak sonuçlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi, herhangi bir buluntuya rastlanılması halinde çalışmaların durdurularak alınacak Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda hareket edilmesi gerekir.

4 - Talep edilen uygulamalara ait yapılacak tüm sondaj kazılarının, bilimsel kazı tekniğine uygun olarak ilgili Müze Müdürlüğünce alanının niteliğine göre gerekli ve yeterli göreceği sayı ve büyüklükte açmalar halinde yapılması gerekir.

5 - Sit potansiyelinin irdelenmesi amacıyla Koruma Bölge Kurulunca genel sondaj kararı verilebilir.

Koruma Bölge Kurulundan izin alınmak koşuluyla kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde tevhit ve ifraz yapılabilir.

 

1960/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    :     19.02.2014-81                        Toplantı Yeri :  SAMSUN

Karar Tarihi ve No        :     19.02.2014-1597                                                            

 

Samsun İli, Kavak İlçesi, Çivril Köyü, Güneytepesi (Köyönü) Mevkii, 101 ada, 942 parselde, Maliye Hazinesine ait devlet ormanı vasıflı arazide bulunan ve kaçak kazı sonucu dromoslu mezar odası tahrip edilen tümülüsün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.12.2013 gün ve 3088 sayılı yazısı, Kavak Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 18.12.2013 gün ve 865 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 30.12.2013 gün ve 212415 sayılı, Samsun İl Özel İdaresi’nin 16.01.2014 gün ve 407 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 17.02.2014 gün ve 50 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, Kavak İlçesi, Çivril Köyü, Güneytepesi (Köyönü) Mevkii, 101 ada, 942 parselde, Maliye Hazinesine ait devlet ormanı vasıflı arazide bulunan tümülüsün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekteki koordinatlı krokide işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, kaçak kazı yaparak dromoslu mezar odasının tahrip olmasına yol açanlar hakkında yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine,

I. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesine göre:

1 - I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2 - Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gerekir.

3 - I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğü’nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir.

4 - Yeni tarımsal alanlar açılamaz; yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yapılamaz; ağaçlandırmaya gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir.

7 - Valilikçe üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanarak incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere Koruma Bölge Kuruluna sunması zorunludur.

olarak belirlenmesine karar verildi.

1961/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    :     21.02.2014-83                     Toplantı Yeri   :  SAMSUN

Karar Tarihi ve No        :     21.02.2014-1634                                                            

 

Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Tepeköy Köyü, Bulmuşdere Mevkii’nde,G34-A4 paftasında, tapulama harici kayalık alanda tespit edilen antik kanal ve yol harabeleri ile nekropol - yerleşim alanının I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 25.11.2009 gün ve 2930 sayılı, 12.09.2013 gün ve 2113 sayılı yazıları, Amasya Valiliği Kadastro Müdürlüğü Gümüşhacıköy Birimi’nin tarihsiz, 180 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 07.01.2014 gün ve 2863 sayılı yazısı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 09.01.2014 gün ve 266 sayılı, 04.02.2014 gün ve 1079 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 18.02.2014 gün ve 60 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

 Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Tepeköy Köyü, Bulmuşdere Mevkii’nde,G34-A4 paftasında, tapulama harici kayalık alanda tespit edilen antik kanal ve yol harabelerinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Eski Tunç Çağı nekropol ve yerleşim alanının ise 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, alana ait kadastro paftası bulunmadığından antik kanal ve yola ait koordinatlar ile I. derece arkeolojik sit sınırlarının ekli 1/25.000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine,

Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesine göre:

1 - I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2 - Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gerekir.

3 - I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğü’nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir.

4 - Yeni tarımsal alanlar açılamaz; yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yapılamaz; ağaçlandırmaya gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez.

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir.

7 - Valilikçe üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanarak incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere Koruma Bölge Kuruluna sunması zorunludur.

olarak belirlenmesine karar verildi.

1962/1-1