11 Mart 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28938

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Sabancı Üniversitesinden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN

YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI

Bakanlık Makamının 07.01.2014 tarih ve 2678 sayılı Oluru ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yasak fiil ve davranışlar”  başlıklı 17. maddesinin (d) bendine göre uygun görülen ve 14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan;

1 - Cengiz Topel Mahallesi Handoş Caddesi No. 73/5 H.F Mengücek Apartmanı Pazarcık/KAHRAMANMARAŞ adresinde faaliyet gösteren 5750147144 vergi kimlik numarası, P743/Pazarcık ticaret sicil numarası ve P743 oda sicil numarası ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı Arayan Nakliyat Gıda Temizlik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anılan şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı 48055560834 TC kimlik nolu Burak Can ARAYAN hakkında,

2 - Sıratut mahallesi 404 Sokak No: 2 kat 1 Merkez/ADIYAMAN adresinde faaliyet gösteren 3860444558 vergi kimlik numarası, 5002 ticaret sicil numarası ve 5553 oda sicil numarası ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı Fırathan Temizlik Bilgi İşlem İnşaat Yemek Özel Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anılan şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı 15598319854 TC kimlik nolu Yılmaz USLU hakkında söz konusu yasaklama kararının, Kamu İhale Kurulu 2014/UH.III—493 nolu kararı gereğince, 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (b) bendi olarak düzeltilmesi ile düzeltme ilanının Resmi Gazete de yayımlanması ekte fotokopisi bulunan Bakanlık Makamının 20.02.2014 tarih ve 28521 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililer hakkında 4734 sayılı Kanun’un 17. Maddesinin (d) bendi gereğince yapılan yasaklama kararı 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (b) bendi olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

1842/1-1

—————

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

Bakanlığımız tarafında, Aşağı Mumcu Caddesi Subaşı Kurbu Sokak No:6 kat 2 Yakutiye/ERZURUM adresinde faaliyet gösteren 15909 Ticaret Sicil No, 21991 Oda Sicil No ve 5730264587 Vergi Kimlik Nolu ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı Koçkaya İlaçlama Taşımacılık Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ıncı maddesi gereğince verilen ve 28.06.2013 tarih ve 28691 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 (bir) yıl süre ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemi hakkında, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 14.11.2013 tarih ve 2013/179 Esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararının verilmesi nedeniyle, Koçkaya İlaçlama Taşımacılık Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkındaki yasaklama kararı Bakanlık makamının 21.02.2014 tarih ve 29422 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

İlan olunur.

1843/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/12/2013 tarih ve 558 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2014 tarih ve 174 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Altay Mahallesi imarın 45894 adanın doğusundaki park alanı ve 7.00 metrelik yaya yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 11/03/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere İlanen duyurulur.

1800/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 04/09/2013 tarih ve 410 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/11/2013 tarih ve 2024 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 47310 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 11/03/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere İlanen duyurulur.

1801/1-1


 

—————


 


 

—————


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO :    10.01.2014-71                              35.18/2552

KARAR TARİHİ VE NO :         10.01.2014-1753                          Toplantı Yeri

                                                                                                                 İZMİR

 

 

İzmir İli, Urla İlçesi, Özbek Köyü, Kolaçanaltı Mevkii’nde, L17-a2 nolu paftada bulunan ve Urla ve Seferihisar İlçeleri, Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi Başkanı Urla-Klazomenai Kazısı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Erkan ERSOY’un yaptığı yüzey araştırması sonucu tespit edilen ekli paftada sınırları belirlenmiş olan antik yerleşim alanının 2863 sayılı Yasa kapsamında tescillenmesi önerisine ilişkin 10.9.2013 tarihli başvurusu, Urla Belediye Başkanlığı’nın 10.12.2013 gün ve 12141 sayılı yazısı, İzmir Kadastro Müdürlüğü’nün 19.12.2013 gün ve 1521 sayılı yazısı, Müdürlük evrakına 07.01.2014 gün ve 763 sayı ile kayıt uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

 İzmir İli, Urla İlçesi, Özbek Köyü, Kolaçanaltı Mevkii’nde bulunan ormanlık alanda tespit edilen Arkaik ve Roma Dönemine tarihlenen buluntular dikkate alınarak; kararımız eki paftada sınırları belirlenmiş olan alanın; “1. Derece arkeolojik sit alanı” olarak tescillenmesinin uygun olduğuna, Geçiş dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına, alanda bulunan mevcut ağaçların bakım ve budama işlemlerinin yapılabileceğine, 2863 sayılı Yasanın 17. Maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

1828/1-1

—————

 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO:      31.01.2014-73                                   35.14/1739

KARAR TARİHİ VE NO     :     31.01.2014-1811                              Toplantı Yeri

                                                                                                                    İZMİR

 

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Beyler Köyü sınırları içinde, Sarıkaya Tepesi Mevkii'nde, L17-c2 nolu paftada bulunan ve Urla ve Seferihisar İlçeleri, Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi Başkanı Urla-Klazomenai Kazısı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Erkan ERSOY'un yaptığı yüzey araştırması sonucu tespit edilen ekli paftada sınırları belirlenmiş olan antik yerleşim alanının 2863 sayılı Yasa kapsamında tescillenmesi önerisine ilişkin 02.09.2013 tarihli başvurusu, İzmir Kadastro Müdürlüğü'nün 13.12.2013 gün ve 1118 sayılı yazısı, Müdürlük evrakına 27.01.2014 gün ve 13 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Beyler Köyü, Sarıkaya Tepesi Mevkii'nde, orman alanında tespit edilen Arkaik, Klasik, Helenistik ve Roma Dönemine tarihlenen buluntular dikkate alınarak; kararımız eki paftada sınırları ve koordinatları belirlenmiş olan alanın; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescillenmesinin uygun olduğuna, Geçiş dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmasına, alanda bulunan mevcut ağaçların bakım ve budama işlemlerinin yapılabileceğine, 2863 sayılı Yasanın 17. Maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

1829/1-1

—————

 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   :  31.01.2014-73                                        35.14/1679

KARAR TARİHİ VE NO        :  31.01.2014-1812                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                        İZMİR

 

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Gödence, Gölcük, Ulamış ve Beyler Köyü sınırları içinde, Çıklıtdağı Tepesi Mevkii'nde, L17-b3 nolu paftada bulunan ve Urla ve Seferihisar İlçeleri, Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi Başkanı Urla-Klazomenai Kazısı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Erkan ERSOY'un yaptığı yüzey araştırması sonucu tespit edilen ekli paftada sınırları belirlenmiş olan antik yerleşim alanının 2863 sayılı Yasa kapsamında tescillenmesi önerisine ilişkin 02.09.2013 tarihli başvurusu," İzmir Kadastro Müdürlüğü'nün 13.12.2013 gün ve 1119 sayılı yazısı, Müdürlük evrakına 27.01.2014 gün ve 14 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Gödence, Gölcük, Ulamış ve Beyler Köyü sınırları içinde, Çıklıtdağı Tepesi Mevkii'nde, orman alanında tespit edilen Geç Roma dönemine tarihlenen buluntular dikkate alınarak; kararımız eki paftada sınırları ve koordinatları belirlenmiş olan alanın; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescillenmesinin uygun olduğuna, Geçiş dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmasına, alanda bulunan mevcut ağaçların bakım ve budama işlemlerinin yapılabileceğine, 2863 sayılı Yasanın 17. Maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

1830/1-1

—————

 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO :    12.12.2013-68                                  35.003/623

KARAR TARİHİ VE NO :         12.12.2013-1682                              Toplantı Yeri

                                                                                                                 İZMİR

 

İzmir İli, Menderes İlçesi, Kuyucak Köyü, Kayalı Mahallesi, Asar Tepe, Kayalca Tepe, Yarlan Tepe Mevkii’nde, L17-c2 ve L18-d1nolu paftalarda bulunan ve Urla ve Seferihisar İlçeleri, Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi Başkanı Urla-Klazomenai Kazısı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Erkan ERSOY’un yüzey araştırması sonucu tespit edilen ekli paftada sınırları belirlenmiş olan antik yerleşim alanının 2863 sayılı Yasa kapsamında 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı tescil önerisine ilişkin 12.9.2013 tarihli başvurusu, Müdürlük evrakına 11.12.2013 gün ve 730 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

 İzmir İli, Menderes İlçesi, Kuyucak Köyü, Kayalı Mahallesi, Asar Tepe, Kayalca Tepe, Yarlan Tepe Mevkii’nde bulunan ormanlık alanda tespit edilen Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine tarihlenen buluntular dikkate alınarak; kararımız eki paftada sınırları belirlenmiş ve koordinat listesi olan alanın; “1. Derece arkeolojik sit alanı” olarak tescillenmesinin uygun olduğuna, Geçiş dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınmasına, alanda bulunan mevcut ağaçların bakım ve budama işlemlerinin yapılabileceğine, 2863 sayılı Yasanın 17. maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

1827/1-1

—————

 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO      :  28.11.2013-66                                    35.19/467

KARAR TARİHİ VE NO           :  28.11.2013-1644                             Toplantı Yeri

                                                                                                                        İZMİR

 

İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Ilıca Mahallesi’nde bulunan, tapunun 24 ada, 5 ve 6 parsel ile tapu harici Hazine arazisini kapsayan alanda yapılan kaçak kazılar sonucunda açığa çıkan buluntular doğrultusunda; ekli paftada sınırları belirlenmiş olan alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında tescillenmesi önerisine ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 7.06.2013 gün ve 1909-4920 sayılı yazısı, Narlıdere Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 15.07.2013 gün ve 2871 sayılı yazısı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Menderes Orman İşletme Müdürlüğü’nün 18-07-2013 gün ve 6537 sayılı yazısı, Müdürlük evrakına 25.11.2013 gün ve 654 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

 İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Ilıca Mahallesi’nde bulunan, tapunun 24 ada, 5 ve 6 parseli ile tapu harici Hazine arazisini kapsayan alanda tespit edilen Helenistik, Roma ve Bizans dönemine tarihlenen seramik parçaları dikkate alınarak; kararımız eki paftada sınırları belirlenmiş olan alanın; “3. Derece arkeolojik sit alanı” olarak tescillenmesinin uygun olduğuna, Geçiş dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına, alanda bulunan mevcut ağaçların bakım ve budama işlemlerinin yapılabileceğine, 2863 sayılı Yasanın 17. Maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

1826/1-1

 


Sabancı Üniversitesinden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

UZMANLIK ALANI

UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üretim Sistemleri/ Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Üretim planlaması, ulaşım ve lojistik sistemleri, sürdürülebilir ulaşım planlaması, yeşil lojistik, uygulamalı eniyileme, büyük ölçekli sistemlerin sezgisel yöntemlerle eniyilenmesi konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Teorik Fizik  

Prof. Dr.

1

Fizik / kuramsal yoğun madde fiziği, Süperiletkenlik Kuramı: Josephson tünellemesi, mezoskopik ve nanoskopik sistemler, Kuantum erformasyon kuramı, Kuantum Hesaplama: Kuantum dolaşıklığı, uyumsuzluk, eşeyresizlik, kopyalama konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Haberleşme, kablosuz ağlar, uydu iletişim sistemleri, içerik dağıtıcı ağlar, tasarsız ağlar, oyun kuramı ve ağ ekonomisi, ağ iletişim güvenliği, rassal ve dağıtık eniyileme, enformasyon kuramı konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyoloji

Prof. Dr.

1

Tahıllarda biyofortifikasyon, mineral besin elementlerinin lokalizasyonu, proteinlerin mikrodalga ile hızlandırılmış hidrolizi, herbisit uygulamalarının mineral beslenme ile interaksiyonu konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, polimer elektrolit membranlı yakıt hücreleri ve yüzen mikro robotlar konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Kurumsal Finans

Doç. Dr.

1

Kurumsal finans, kurumsal yatırımlar, firma satınalma ve birleşmeleri (Teorik ve Ampirik Çalışmalar) konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Kültürel Antropoloji 

Doç. Dr.

1

Türkiye’de toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, toplumsal cinsiyet ve hafıza, etnisite ve milliyetçilik, eğitim, ordu ve militarizm antropolojisi konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

Doç. Dr.

1

19. yüzyılda Osmanlı Müslüman eğitimi, 19. yüzyılda Gayrimüslim eğitimi, Osmanlı bürokratik modernleşmesi, 19. yüzyılda Osmanlı Balkan tarihi, Osmanlı İmparatorluğu'nda milliyetçilik akımları, Osmanlı İmparatorluğu'nda toplumsal cinsiyet konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Bilişim sistemleri, veri madenciliği, sağlık hizmetleri yönetimi ve inovasyon yönetimi konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik

Doç. Dr.

1

Çok değişkenli kompleks analiz, psödokonveks bölgeler, çoğul potansiyel kuramı, holomorfik fonksiyonlar, çoğul altharmonik fonksiyonlar, Monge-Ampere akımları, operatör teorisi, analitik fonksiyon uzayları, matrisler kuramı, operatör değerli fonksiyonlar konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

Doç. Dr.

1

Sistem biyolojisi, genetik etkileşimler, ilaç kombinasyonları, ilaç etki mekanizması, antibiyotik direncinin gelişimi konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Elektroseramiklerde ve özellikle polar oksitlerde yapı-özellik ilişkisi, elektronik uygulamalar için işlevsel ve dielektrik ince film malzemeleri konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin www.sabanciuniv.edu web sayfasının “Çalışanlar” kısmının “Aday Çalışanlar” bölümündeki Akademik İş Başvuruları’ndan ulaşılabilir.

1837/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı kanunun 23. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır.

A - PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

*Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B - YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

*Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

*Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

*Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

*Adayların yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

Unvanı

Der.

Adet

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Prof.

1

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Zemin Mekaniği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak

Prof.

1

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Elektrik Mühendisliği Alanında Doçent olmak

Yrd. Doç.

2

1

İkt. ve İdari Bil. Fak.

İktisat

 

İktisat Alanında Doktora yapmış olmak

Yrd. Doç

5

1

İkt. ve İdari Bil. Fak.

İşletme

 

İşletme ya da Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Alanında Doktora yapmış olmak

Yrd. Doç

3

1

İkt. ve İdari Bil. Fak

İşletme

 

İşletme Alanında Doktora yapmış olmak

Yrd. Doç.

1

1

İkt. ve İdari Bil. Fak

Uluslararası ilişkiler

 

Siyasi Tarih Alanında çalışmış olmak

Yrd. Doç.

4

1

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Toprak

Toprakta Matematik Modelleme konusunda çalışıyor olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Alanında Doktora yapmış olmak

Yrd. Doç.

1

1

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Alanında Doktora yapmış olmak

Yrd. Doç.

3

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyat

Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyat

Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Iğdır Sağlık Hizmetleri MYO

 

 

Analitik Kimya Alanında Doktora yapmış olmak

1895/1-1