1 Mart 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28928

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası Anonim Şirketinden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

                Aşağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

                Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

                İlan olunur.

 

SIRA NO:   NOTERLİĞİN ADI :

2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

  1 - ADANA YEDİNCİ NOTERLİĞİ

1.043.978,77.-TL.

  2 - ANKARA YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ

472.780,41.-TL.

  3 - ANKARA OTUZBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.630.261,67.-TL.

  4 - BAKIRKÖY ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.081.757,86.-TL.

  5 - BAKIRKÖY ONALTINCI NOTERLİĞİ

829.760,48.-TL.

  6 - BURSA ALTINCI NOTERLİĞİ

771.171,27.-TL.

  7 - BURSA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ

802.551,92.-TL.

  8 - ERZURUM DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

566.452,51.-TL.

  9 - İSTANBUL YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ

636.133,57.-TL.

10 - KAHRAMANMARAŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ

500.582,93.-TL.

11 - KAHRAMANMARAŞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

734.316,50.-TL.

12 - KAHRAMANMARAŞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

748.718,21.-TL.

1598/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO:    NOTERLİĞİN ADI :

2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

  1 - ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

214.178,23.-TL.

  2 - BOĞAZLIYAN NOTERLİĞİ

294.455,46.-TL.

  3 - BOLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ

266.396,95.-TL.

  4 - ÇORLU SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

321.707,22.-TL.

  5 - ÇUMRA NOTERLİĞİ

424.037,87.-TL.

  6 - EDİRNE İKİNCİ NOTERLİĞİ

441.902,11.-TL.

  7 - EREĞLİ (ZONGULDAK) İKİNCİ NOTERLİĞİ

452.608,04.-TL.

  8 - GÖLCÜK BİRİNCİ NOTERLİĞİ

324.137,50.-TL.

  9 - KASTAMONU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

259.621,56.-TL.

10 - KEMALPAŞA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

768.165,70.-TL.

11 - KEMER (ANTALYA) BİRİNCİ NOTERLİĞİ

429.931,80.-TL.

12 - KOZAN İKİNCİ NOTERLİĞİ

343.572,19.-TL.

13 - MİDYAT NOTERLİĞİ

462.990,51.-TL.

14 - MİLAS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

374.135,92.-TL.

15 - OSMANİYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

434.701,03.-TL.

16 - OSMANİYE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

515.380,30.-TL.

17 - RİZE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

546.857,43.-TL.

18 - SAMANDAĞ NOTERLİĞİ

482.906,64.-TL.

19 - SİLİFKE İKİNCİ NOTERLİĞİ

392.155,75.-TL.

20 - SİNOP NOTERLİĞİ

466.971,82.-TL.

21 - TARSUS BİRİNCİ NOTERLİĞİ

324.055,55.-TL.

22 - TAVŞANLI İKİNCİ NOTERLİĞİ

460.800,07.-TL.

23 - TEKKEKÖY BİRİNCİ NOTERLİĞİ

548.067,16.-TL.

1599/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO:    NOTERLİĞİN ADI:

İLİ:

2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

  1 - ALTINÖZÜ NOTERLİĞİ

HATAY

107.643,07.-TL.

  2 - ALUCRA NOTERLİĞİ

GİRESUN

42.024,74.-TL.

  3 - CİZRE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

ŞIRNAK

177.775,51.-TL.

  4 - ÇAMELİ NOTERLİĞİ

DENİZLİ

72.055,42.-TL.

  5 - ÇARDAK NOTERLİĞİ

DENİZLİ

35.659,02.-TL.

  6 - ÇİFTLİK NOTERLİĞİ

NİĞDE

48.814,60.-TL.

  7 - EŞME NOTERLİĞİ

UŞAK

211.412,70.-TL.

  8 - GÖRELE NOTERLİĞİ

GİRESUN

256.106,37.-TL.

  9 - GÜRGENTEPE NOTERLİĞİ

ORDU

45.672,27.-TL.

10 - HOCALAR NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

26.053,67.-TL.

11 - İMRANLI NOTERLİĞİ

SİVAS

49.088,28.-TL.

12 - İSKİLİP NOTERLİĞİ

ÇORUM

221.321,31.-TL.

13 - İSPİR NOTERLİĞİ

ERZURUM

80.711,10.-TL.

14 - KAVAKLIDERE NOTERLİĞİ

MUĞLA

40.571,61.-TL.

15 - KELKİT NOTERLİĞİ

GÜMÜŞHANE

161.538,94.-TL.

16 - KEMER NOTERLİĞİ

BURDUR

15.934.77.-TL.

17 - MAÇKA NOTERLİĞİ

TRABZON

119.911.36.-TL.

18 - MURADİYE NOTERLİĞİ

VAN

71.807.22.-TL.

19 - OSMANCIK NOTERLİĞİ

ÇORUM

261.811,83.-TL.

20 - REŞADİYE NOTERLİĞİ

TOKAT

134.911,17.-TL.

21 - SARIOĞLAN NOTERLİĞİ

KAYSERİ

53.627,55.-TL.

22 - SÖĞÜT NOTERLİĞİ

BİLECİK

161.744,24.-TL.

23 - SULTANDAĞI NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

86.546,74.-TL.

24 - SUSUZ NOTERLİĞİ

KARS

20.948,59.-TL.

25 - SUŞEHRİ NOTERLİĞİ

SİVAS

217.294.80.-TL.

26 - ŞEBİNKARAHİSAR NOTERLİĞİ

GİRESUN

149.086.40.-TL.

1600/1-1

—————

Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 1988/13 Satış sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1562/1-1

—————

Hadim Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/14 Esas, 2004/37 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1563/1-1

—————

Ortaca İcra Hukuk Mahkemesinin 2013/11 Esas, 2013/128 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1564/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİK

2013 yılı gayri safi geliri 225.901,77.-TL. olan ikinci sınıf Bandırma Birinci Noterliği 30.04.2014 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

1565/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Sivas Birinci Noterliği 25.04.2014 ve Ankara Ellibirinci Noterliği 29.04.2014 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO                   NOTERLİĞİN ADI                            2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

    1 -             ANKARA ELLİBİRİNCİ NOTERLİĞİ                          1.042.661,43.-TL.

    2 -             SİVAS BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                       1.073.723,00.-TL.

1566/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIa pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 554797 (OFİS-İŞYERİ) YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 764 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Nureddin ALEMDAR (T.C. No: 18944674058) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin 19.12.2013 tarih ve E. 2013/83-K.2013/1375 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Nureddin ALEMDAR (T.C. No: 18944674058) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.02.2014 tarih ve 1307 sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1560/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre AÇS Atıklar Çözüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirketin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı Emirali URTEKİN hakkında verilen ve 26 Kasım 2013 tarihli ve 28833 sayılı Resmi Gazete’nin 79’uncu sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 12’nci İdare Mahkemesi tarafından 22 Ocak 2014 tarihli ve Esas No: 2013/1688 sayılı karar ile, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

1604/17/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Çakmak İlaç Tıbbi Madde ve Malzeme İtriyat Deposu İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında verilen ve 07 Aralık 2013 tarihli ve 28844 sayılı Resmi Gazete’nin 59’uncu sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi tarafından 29 Ocak 2014 tarihli ve Esas No: 2013/1906 sayılı karar ile, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

1604/18/1-1

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

 

—————


 


 


 

—————


 


 

—————


 

—————

—————

—————


İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların İzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent için 4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr internet adresinden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yrd. Doç

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Gastroenterolojisi Yan Dal Uzmanı olmak ve karaciğer nakli konusunda deneyimli olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak ve böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.

Doç. Dr.

1

Çocuk Hematolojisi Yan Dal Uzmanı olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Juvenil  idiyopatik  artrit tanılı hastalarla ilişkili çalışma yapmış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Yeni Doğan Yan Dal Uzmanı olmak  ve prematüre bebeklerde antioksidan  kapasite ile ilgili çalışma yapmış olmak

İç Hastalıkları

Doç. Dr.

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Doç. Dr.

1

Nefroloji  Yan Dal Uzmanı olmak ve böbrek nakli konusunda deneyimli olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Nefroloji Yan Dal Uzmanı olmak ve böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.

Farmakoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

 

Kardiyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

MCP-1 ve restenoz arasındaki ilişkinin stabil anginalı olgularda incelendiği çalışma yapmış olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr.

1

IVF ve Sağlık Bakanlığı onaylı mikro cerrahi sertifikasına sahip olmak

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik- Bilgisayar Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr.

1

Matematik Bölümü doktora diplomasına sahip olmak. “Nümerik Analiz”  dalında doktora tezini yapmış olmak.

1601/1-1