14 Şubat 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28913

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AKARYAKIT ALINACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


1 YILLIK KURU GIDA SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


7 PARÇA PRES ELEĞİNİN İÇ ELEK SACLARININ İMALİ DIŞ ŞASE ÜZERİNDE GEREKLİ TADİLATLARININ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


BUTTON BİT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


BUHAR KAZANI, STOKERLİ ÖN OCAK VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN 10 AYLIK PARÇASIZ BAKIM ONARIM İŞİNİN YAPTIRILMASINA AİT HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3.Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLARIN KİRA VE SATIŞ EKSPERTİZİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


ELEKTRİK TESİSATI TADİLATI İLE İÇ MAHAL BOYALARI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Mersin İl Özel İdaresinden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Van İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Kocaeli İl Özel İdaresinden:


AYNİ HAK TESİSİ KURULARAK İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığından:


3 ADET CHEVROLET SUBURBAN 4X4 3/4 TON 2 LT JEEP SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SUNUCU VE SAN SWİTCHLER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2.000 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Hatay İli Karayılan Belediye Başkanlığından:


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


AŞAĞIDA NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI BELİRTİLEN MAL ALIMI İHALELERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından: GAZİANTEP


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AKARYAKIT ALINACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Şirketimize ait olan Sorgun Linyit İşletmesinin ihtiyacı olan toplam 200.000 Litre ± % 40 toleranslı MOTORİN (Euro Dizel-Tüpraş Menşeli) alınacaktır.

2 - Teklif mektuplarının 27.02.2014 Perşembe günü saat: 14:00’e kadar Kızılırmak Sokak No: 45 Kocatepe/Ankara adresimizdeki Genel Müdürlüğümüz Muhaberat servisimize verilmiş olacaktır.

3 - Bu iş ile ilgili şartname belirtilen adresteki Ticaret Servisinden 50.00.-TL. ücret karşılığında temin edilecektir.

4 - Şirketimiz ihale yasasına tabii değildir.

Tel: 0312 418 96 97 - 418 24 83

1199/1-1


1 YILLIK KURU GIDA SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan 1 Yıllık Kuru Gıda Malzemesi idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 6.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 04 MART 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 05.03.2014 saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

1198/1-1


7 PARÇA PRES ELEĞİNİN İÇ ELEK SACLARININ İMALİ DIŞ ŞASE ÜZERİNDE GEREKLİ TADİLATLARININ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde mevcut 7 parça pres eleğinin iç elek saclarının imali, dış şase üzerinde gerekli tadilatları kapalı zarfla teklif alma yolu ile yaptırılacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden, 100,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İhale tarihi 28 Şubat 2014 Cuma günü saat 14.00 olup, istekliler belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1170/1-1


BUTTON BİT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: BUTTON BİT alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2014 / 14481

Dosya no                                   :  1422002

1 - İdarenin                                :

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale Konusu Malın              :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Button bit : 100 adet

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3) İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  27.02.2014 Perşembe günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1- R 28, Ø38mm (1½”) Button Bit için denenmek üzere 2 adet numune

4.2.2- Geniş kapsamlı 2 takım tanıtıcı katolog.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ;

Button Bit numuneleri Müesseselerimizde gre-şist ve konglomera olan aynı özellikteki bir lağım alnında denemeye tabi tutulacak button bitlerde kabaranın düşmesi, kırılması ve bilenemeyecek derecede aşınması zamanı içinde delmiş oldukları delik boyuna göre maliyet yönünden;

Button bit fiyatının deldikleri delik boyu (metre)’na oranı en düşük olan button bit olarak belirlenecektir.

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler en geç 27.02.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 180 (Yüzseksen) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1134/1-1


BUHAR KAZANI, STOKERLİ ÖN OCAK VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz Araklı ve Kalkandere Çay Fabrikalarının ihtiyacı olan Buhar Kazanı, Stokerli Ön Ocak ve Ekipmanları Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı - RİZE adresinden 200,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Rize Şubesindeki Vakıf Bank İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35, Ziraat Bankası İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 8760 32, Halk Bankası İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap numaralarına doküman bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 0464 213 0226 'ya fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 27.02.2014 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu-RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

4 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  40 gün olmalıdır.

6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

7 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

8 - İhale fabrika bazında kısmi teklife açıktır.(1. Kısım: Araklı, 2. Kısım: Kalkandere)

9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1242/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN 10 AYLIK PARÇASIZ BAKIM ONARIM İŞİNİN YAPTIRILMASINA AİT HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3.Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/15219

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı Ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan Kapalı Devre Kamera Güvenlik Sistemlerinin 10 Aylık Parçasız Bakım Onarım İşinin Yaptırılmasına Ait Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25/02/2014 Tarihi Salı Günü Saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1127/1-1


TAŞINMAZ MALLARIN KİRA VE SATIŞ EKSPERTİZİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait veya hisseli 864 adet tapu kayıtlı taşınmaz malların kira ve satış ekspertizlerinin yaptırılması işi 28 Şubat 2014 Cuma günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 71 – 303 73 78 – 303 73 79

1212/1-1


ELEKTRİK TESİSATI TADİLATI İLE İÇ MAHAL BOYALARI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Balıkesir İşhanı Binası elektrik tesisatı tadilatı ile iç mahal boyalarının yaptırılması işi 21 Şubat 2014 Cuma günü saat: 11.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Balıkesir Şube Başkanlığı’na (Eski Kuyumcular Mahallesi, Anafartalar Cad. Iştınlı Sok. Yalçın Apt. No: 13/B Kat: 3 BALIKESİR) vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Balıkesir Şube Başkanlığı’ndan (Eski Kuyumcular Mahallesi, Anafartalar Cad. Iştınlı Sok. Yalçın Apt. No: 13/B Kat: 3 BALIKESİR) temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı  (0 312) 303 73 78 - 303 73 52-56-57

THK Balıkesir Şube Başkanlığı     (0 266) 241 11 36

1213/1-1


DÜZELTME İLANI

Mersin İl Özel İdaresinden:

13.02.2014 tarihli ve 28912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahaları ihale ilanının, 2 – maddesinde İhale Saati sehven 13.05 olarak yayımlanmış olup, doğrusu 13.30’dur.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

831/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Van İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Van İli Muradiye İlçesi Kemerköprü, Akçadağ ve Keçikıran Köyleri hudutları içerisinde ihale edilecek olan ve muhammen bedeli, teminat miktarı ve ruhsat alanı koordinatları aşağıda belirtilmiş olan AR 0010, AR 0011 ve AR 0012 Ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak ve doğal mineralli su arama Sahası; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 Maddesi, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesi gereğince 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihale edilecektir.

İhale, İl Encümeni tarafından, İpek yolu üzerinde bulunan Van İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki (A Kampusu) İl Encümeni Toplantı salonunda,26/ Şubat 2014 Tarihinde, Çarşamba günü, saat 13.00′da başlayacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Van İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir, bedelli ödenmek suretiyle şartname örneği alınması gerekir.(Şartname bedeli 100.00.-TL’dir)

İhale Edilecek Sahalar:

Van İli, Muradiye İlçesi Kemerköprü Köyü 4999,70 hektar alana sahip, AR 0010 no’lu saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Y (SAĞA)

385857

389430

389430

385857

X (YUKARI)

4328833

4328833

4314840

4314840

Van İli, Muradiye İlçesi Akçadağ Köyü 4999,70 hektar alana sahip, AR0011 no’lu saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Y (SAĞA)

385857

382284

382284

385857

X (YUKARI)

4314840

4314840

4328833

4328833

Van İli, Muradiye İlçesi Keçikıran Köyü 4999,70 hektar alana sahip, AR 0012 no’lu saha.

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Y (SAĞA)

382284

378711

378711

382284

X (YUKARI)

4314840

4314840

4328833

4328833

 

İhaleye girebilmek için;

a) Gerçek Kişiler;

1. Nüfus cüzdanı sureti.

2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarasını,

3. Noterden onaylı imza beyannamesi,

4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname,

6. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirküleri.

7. Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu, (Teminatını nakit olarak yatıracakların Strateji geliştirme Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekir.)

8 - Şartname bedeli ödendiğine dair makbuz, (Strateji geliştirme Müdürlüğüne veya göstereceği bankaya yatırmaları gerekir)

b) Tüzel Kişiler;

1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2. Vergi Levhası (onaylı),

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname,

6. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirküleri.

7. Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. (Teminatını nakit olarak yatıracakların Strateji geliştirme Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekir.)

8 - Şartname bedeli ödendiğine dair makbuz, (Strateji geliştirme Müdürlüğüne veya göstereceği bankaya yatırmaları gerekir)

Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin istenilen belgelerini 26/02/2014 Tarihinde saat 13.00’a kadar İl Encümeni Başkanlığına teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

S.No

Kiraya Verilecek

Yerin Adı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

Dosya Bedeli

İhale Gün

ve Saati

1-

Van İli Muradiye İlçesi Kemerköprü Köyü 4999,70 hektar alana sahip AR:0010 nolu ruhsatlı saha

90.000.00.-TL

2.700.00.-TL

100.00.-TL

26/02/2014 13.00

2-

Van İli Muradiye İlçesi Akçadağ Köyü 4999,70 hektar alana sahip AR:0011 nolu ruhsatlı saha

90.000.00.-TL

2.700.00.-TL

100.00.-TL

26/02/2014 13.10

3-

Van İli Muradiye İlçesi Keçikıran Köyü 4999,70 hektar alana sahip AR:0012 nolu ruhsatlı saha

90.000.00.-TL

2.700.00.-TL

100.00.-TL

26/02/2014 13.20

İlan olunur.

1117/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Kocaeli İl Özel İdaresinden:

JEOTERMAL KAYNAK SU ARAMA RUHSAT SAHASI

1 - İhale Konusu İş :

İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

A)- Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Akçat-Avcıköy-İhsaniye-Suludere Köyleri sınırlarında, Ruhsat No:3282688, 2400,00 hektar alana sahip, G23dl, G23d2, G23d3, G23d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

718000

725000

725000

723000

723000

718000

Yukarı (X)

4503000

4503000

4501000

4501000

4499000

4499000

 

B) - Tahmin Edilen Bedel:

İlçe

Köyü

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Karamürsel

Akçat-Avcıköy-

İhsaniye Suludere

2400,00

40.000,00 TL

1.200,00 TL

27/02/2014

10.00

 

DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI

2 - İhale Konusu İş :

İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

A) - Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Ovacık Köyü sınırlarında, Ruhsat No:3248846, 4699,99 hektar alana sahip, G23al, G22b2, F22c3, F23d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

708000

713000

713000

715000

715000

710000

710000

708000

Yukarı(X)

4545000

4545000

4543000

4543000

4538000

4538000

4537000

4537000

 

B)- Tahmin Edilen Bedel:

 

İlçe

Köyü

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Gebze

Ovacık

4699,99

38.364,14 TL

1.150,92 TL

27/02/2014

10.15

JEOTERMAL KAYNAK SU ARAMA RUHSAT SAHASI

3 - İhale Konusu İş :

İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

A)- Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Siyretiye-İrşadiye-Mamuriye Köyü sınırlarında, Ruhsat No:3248845, 899,00 hektar alana sahip, G23c4 paftasında aşağıda koordinatları verilen saha,

 

1.POLİGON

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

737000

740000

740000

738670

738670

738570

Yukarı (X)

4500000

4500000

4497000

4498000

4498100

4498100

2.POLİGON

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

737000

738570

738670

738670

740000

737000

Yukarı (X)

4500000

4498100

4498100

4498000

4497000

4497000

 

B)- Tahmin Edilen Bedel:

 

İlçe

Köyü

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Gölcük

Siyretiye-İrşadiye-Mamuriye

899,00

24.494,55 TL

734,84 TL

27/02/2014

10.30

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin     :

a) Alınacağı Yer                           :  İl Özel İdaresi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Turan Güneş Cad. Kadıköy Mah. No:98 İzmit/KOCAELİ

b) Hangi Şartlarda Alınacağı        :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli; Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi IBAN:TR40 0001 0001 6336 7025 9950 03 nolu hesaba yatırılacaktır.

4 - İhalenin :

a) Yapılacağı Yer                          :  Kocaeli İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu. Turan Güneş Cad. Kadıköy Mah. No:98 İzmit/KOCAELİ

b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

c) Usulü                                        :  2886 sayılı D.İ.Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                          :  Kocaeli İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü Turan Güneş Cad. Kadıköy Mah. No:98 İzmit/KOCAELİ

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati   :  27/02/2014 Perşembe günü

3282688 Ruhsatlı saha için saat: 10.00

3248846 Ruhsatlı saha için saat: 10:15

3248845 Ruhsatlı saha için saat: 10:30

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye Katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış ikametgah ilmühaberi,

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti,

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası,

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C.Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İl Özel İdaresi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul ettiklerine dair imzalanmış ihale şartnamesi,

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu,

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu,

j) Vergi borcu yoktur yazısı.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

795/1-1


AYNİ HAK TESİSİ KURULARAK İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde bulunan; Yenidoğan Mah, 3690 Ada, 1 Parsel adresinde bulunan, alana müteşebbis tarafından inşa edilecek kafeterya, Restoran, düğün salonu, çevre düzenleme ve peyzaj işlerinin yapımı ve ihale şartnamesi hükümlerine göre ayni hak tesisi kurularak, 25 (Yirmi Beş) yıl süre ile müteşebbis tarafından işletilmesi ve bu sürenin sonunda Odunpazarı Belediyesine devredilmesi işleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. (a) Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile tespit edilen muhammen bedel(25 yıllık kira bedeli) 450.000,00TL(Dört Yüz Elli Bin Türk Lirası) üzerinden, artırma yapmak suretiyle suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.

İNŞAAT TAHMİNİ YAPIM BEDELİ: 2.750.000 TL(İki Milyon Yedi Yüz Elli Bin TL)

İhale Şartnamesi ile ilgili irtibat adresi:

Belediye Hizmet Binası, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu 2. Kat Oda No: 16 Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No: 4 ESKİŞEHİR

Telefon No: 0222-2173030 (1231)    Faks No: 0222-2370568

Bahse konu iş ile ilgili ihale dokümanları, Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi İhale Bürosunda bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, işbu şartnamede belirtildiği gibi "Dış zarf' belgeleri arasında İdare’ye ibrazı şarttır.

İhale dokümanının satış bedeli 300,00 TL (Üç Yüz Türk Lirası)'dır.

İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İDARE bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, İstekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

MADDE 2 - MUHAMMEN BEDEL:

Bu iş için tahmin edilen 25 yıllık kira bedeli: 450.000,00TL (Dört Yüz Elli Bin Türk Lirası) dir.

MADDE 3 - İHALENİN NEREDE. HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

3.1. İhale 27.02.2014 günü saat 10:30'da Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3.2. İstekliler dilekçelerini (yeterlilik dosyalarını) 27.02.2014 günü Saat 10:30’a kadar Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Evrak Kayıt Memurluğuna Kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3.3. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

3.4. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır

MADDE 4 - İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI:

İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

MADDE 5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde vereceklerdir.

İDARE, istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahip olacaktır.

İDARE, teklif değerlendirme çalışmaları sırasında da, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilememesi hali "yanıltıcı beyan" kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir. .

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin:

5.1 - Kanuni ikametgahı olması,

5.2 - Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,(Beyanda telefon, faks varsa e-mail bilgileri de yazılacaktır)

5.3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.4 - İmza sirkülerini vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.5 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

5.6 - Şartnamenin 7.3. maddesinde belirtilen şekilde geçici teminatları vermesi,(Kira Bedeli Geçici teminatı:13.500,00 TL (On Üç Bin Beş Yüz Türk Lirası),Yapım için geçici teminat:82.500,00 TL(Seksen İki Bin Beş Yüz Türk Lirası)

5.7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,

5.8 - Şartnamenin 8.maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi.

5.9 - a- İsteklilerin İhale tarihi itibarı ile, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeleri,

b - Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgeleri, ilgili vergi dairesinden ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınmış belgelerin aslının ibraz edilmesi.

5.10 - İstekliler ;bahse konu yatırımı uygulama projelerinin hazırlanması ve inşaat ruhsatının alınmasından itibaren 100 (Yüz) takvim günü içerisinde avan projede belirtilen detaylara haiz olmak üzere gerçekleştireceklerine dair taahhütname vereceklerdir.

5.11 - İstekli söz konusu yapım işine ait, İdarece hazırlanmış avan projeye göre hazırlanmış 100 (yüz) takvim günlük ayrıntılı iş programını düzenleyerek yeterlilik dosyası içerisinde idareye vermek zorundadır. .

5.12 - Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Teknik Personel:

İstekli tarafından yapım işinde aşağıda unvanları ve adetleri belirtilen teknik personellerin özgeçmişleri, mesleki durumlarını gösterir (diploma sureti ve sürveyanlık belgesi gibi) belgelerin eklenmesi ve noterden tasdikli teknik personel taahhütnamesinin verilmesi gerekir.

 

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi

1 Adet

En az 5 yıl deneyimli

Teknik sorumlu

Peyzaj Mimarı

1 Adet

En az 5 yıl deneyimli

 

5.13 - İhale üzerinde kalan istekliler, ihale şartnamesi ekinde yer alan vaziyet planı ve avan projeye uygun hali hazır durumlarını dikkate alarak bu şartnamede istenilen hususlara uygun olarak uygulama projelerini hazırlamak zorunda olup hazırlayacaklarına dair taahhütname vereceklerdir.

5.14 - Benzer İş Deneyimi: İhaleye katılacak isteklilerin kendilerinin veya alt yüklenicilerinin yada İnşaat işini yaptıracağı firmaların,

11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen B III. Grup İşler Benzer İş Olarak Kabul edilecektir.

İş deneyimi olarakta; Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için İnşaat tahmini yapım bedelinin %50si oranında iş deneyim belgesi sunmaları zorunludur

5.15 - Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden alınmış yer görme belgesi,

5.16 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığı'nın adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar, Komisyon Başkanlığı'na ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez.

Komisyon Başkanlığı'na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

1197/1-1


3 ADET CHEVROLET SUBURBAN 4X4 3/4 TON 2 LT JEEP SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ihtiyacı, 3 adet Chevrolet Suburban 4x4 ¾ ton 2 lt jeep’in teknik şartname doğrultusunda ve Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlara uygun olarak açık teklif isteme usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofis web sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek firmaların şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik özellik listesi ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 24.02.2014 günü saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda süresiz geçici teminat verilecektir.

7 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte kısmen etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

3 ADET CHEVROLET SUBURBAN 4X4 ¾ TON 2 LT JEEP

İHALESİ İLE İLGİLİ EK ŞARTLAR LİSTESİ

1) Ticari Şartnamenin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI” başlıklı 2. maddesinin diğer belgeler kapsamındaki (h) bendi çerçevesinde verilecek ilave belgeler:

a) Firma imalatçı ise tesis, makine ve diğer ekipmana ilişkin bilgileri içeren kapasite raporu,

b) Firma genel satıcı (Distribütör) ise imalatçının imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi,

c) Firma üst yapıcı ise şasi araçta yapılacak tadilattan sonra şasi aracın garantisinin devam ettiğine dair şasi araç üreticileri ve/veya Genel satıcılarından (Distribütörlerinden) alınacak yazıyı teklifleri ile birlikte teklif dosyasında verecektir.

d) Firma, ihale konusu aracın 4703 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri gereği güvenli ürün şartlarına uygun olacağına, söz konusu mevzuata uygun olmaması halinde tüm sorumluluğun firmalarına ait olacağına dair taahhütname ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi verecektir.

e) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereğince;

i) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve eki listenin sureti,

ii) Yönetmelik eki listede yer alan ve her mal grubu için belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine listede belirtilen yer, sayı ve özellikte kurulmuş olan servis istasyonlarının,

- Açık adres ve ticaret unvanlarının,

- Telefon ve faks numaralarının,

- Servis yetkililerinin telefon ve faks numaralarının, belirtildiği listenin birer sureti,

f) Olması halinde, TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler ile işin gerektirmesi halinde uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, can ve mal güvenliği bakımından önem arz eden ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler ile TSE marka zorunluluğu getirilen mallar için TSE belgesi,

g) 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik” uyarınca, garanti belgesiyle satılmak zorunda olan mallara ait garanti belgelerinin noter tasdikli birer sureti.

2) Teklif sahibi üretici veya distribütör değilse, üretici veya distribitörün teklif sahibine hitaben vereceği 24 ay süreli araç ve 10 yıl süreli yedek parça temin edeceğine dair yazı teklif ile birlikte dış zarf içinde verilecektir.

3) Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini firma üstlenecektir. Bu yükümlülüğün firma tarafından yerine getirilmemesi halinde idare (malı teslim alan kurum veya kuruluş), garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri, varsa firmanın alacaklarından kesmek veya teminatını nakde çevirmek suretiyle tahsil etmek, yoksa firmadan talep etmek hakkına sahiptir.

Garanti süresi boyunca firma tarafından malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımı sağlanacaktır.

Firmanın, sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen, bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malzemelerde oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır. Firmanın bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise firma, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

4) Teklif edilen araçların marka ve modeli teklif mektuplarında belirtilecektir.

5) İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

6) İşbu ihale isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

7) Araçların muayenesi, Ofisin muayene hakkı saklı kalmak koşuluyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince yapılacaktır.

8) İhale konusu araçların teslim süreleri teklif mektuplarında belirtilecek olup, bu süre içerisinde teknik şartnamesine uygun olarak tam, sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

9) İhale konusu araçlar, ihtiyaç sahibi kuruluşa teslim edilinceye kadar her türlü rizikosu firmaya ait olmak üzere firma park sahasında muhafaza edilecektir.

10) İhale konusu araçların teslim-tesellüm işlemleri DMO Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

11) Ödeme, araçların bedelinin ihtiyaç sahibi kuruluşça Ofis hesaplarına aktarılmasını müteakip, kuruluştan alınacak “Tam, sağlam ve çalışır vaziyette” teslim alındığına dair yazıya istinaden ticari şartname hükümleri dahilinde DMO Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

12) Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

13) Ticari şartnamenin 2. maddesi “d” bendine uygun olarak düzenlenen taahhütname verilecektir.

14) İhale konusu ürünle ilgili şasi ve üst yapıya ilişkin teknik özelliklerini gösteren belge, teknik çizim, resim broşür ve tanıtıcı diğer dokümanlar ile DİĞER İHALE DÖKÜMANLARI (teklif mektubu, Geçici teminat, ihale evrak bedeli makbuzu hariç) iki takım olarak tevdi edilecektir.

15) Teklifler 24.02.2014 günü saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında (İnönü Bulvarı No:18 Yücetepe/ANKARA) bulundurulacak, geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklif mektuplarının son teklif verme günü (24.02.2014) saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

16) İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik yapılmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden üç (3) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve değişiklik talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

17) İhaleye iştirak edecek olan firmalar, ihale evrak bedeli olarak 100.-TL.’yi Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırarak alacakları belgenin aslı ve bir suretini diğer belgelerle birlikte teklife ait dış zarf içine koyacaklardır. İhalenin bütünü ya da kısmen iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

18) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda süresiz GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

19) Teklifler Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI: 2014/18176

TALEP TAKİP NUMARASI: BELCMCC7

OFİS BANKA HESAPLARI:

-Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb.   : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07

-Ziraat Bankası Ankara Merkez Şb.                : TR37 0001 0000 0138 7755 3350 01

-Vakıfbank Merkez Şb.                                   : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26

1202/1-1


SUNUCU VE SAN SWİTCHLER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı ihtiyacı olan sunucu ve san switchler, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03.03.2014 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1203/1-1


2.000 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ihtiyacı 2.000 Adet Dizüstü Bilgisayar, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21/02/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1204/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Hatay İli Karayılan Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listesi yapılan 2 Kalem arsa 27/02/2014 Perşembe günü, Karayılan Mah. Utku Acun Bul. No:18 KARAYILAN İSKENDERUN/HATAY adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

S. NO

Niteliği

Ada/ Parsel

Yüzölçümü (m2)

Muhammen Bedeli (TL.)

Geçici teminat Bedeli %3 (TL.)

İhale Saati

1

Merkezi İş Alanı Vasıflı, Tam Hisseli

347/1

4260,74

1.320.829,40

39.624,88

10:00

2

Akaryakıt İstasyonu Alanı Vasıflı, Tam Hisseli

348/1

3046,86

944.526,60

28.335,80

10:30

 

İstekliler İhaleye çıkarılan arsaları mahalinde görebilir, İstekliler İhale Şartnamesini’de Mali Hizmetler Müdürlüğünde inceleyebilirler.

Madde 2 - İhale, Belediye Encümen toplantı salonunda (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler Son Teklif Verme günü olan; 27/02/2014 Perşembe günü saat 09:30’a kadar teklif dosyalarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Madde 3 - Satılacak arsalar ile ilgili İhale Dosyası; bedeli olan 200,00 TL. nin Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılması karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

Madde 4 - İhaleye katılacak olanlar her bir Ada/Parsel için ayrı ayrı muhammen bedelin %3 oranındaki geçici teminatı; Banka Teminat Mektubu olarak verebilecekleri gibi, nakit olarak, Karayılan Belediyesi Ziraat Bankası İskenderun Merkez Şubesi TR55 0001 0003 0733 9658 19 5006 nolu hesabına, Ada/Parsel No belirterek de yatırabileceklerdir. Geçici teminat tutarları arsalar için ayrı ayrı yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

Madde 5- İhaleye katılabilmek için;

a) T.C. Vatandaşı olmak ve ihale tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı idarece görülecektir.)

c) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, faks ya da mail adresi.

d) Geçici teminat; nakit ise Karayılan Belediyesi hesabına yatırıldığına dair belge veya Banka Geçici Teminat Mektubu.

e) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

f) Gerçek Kişilerden;

f.1) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

f.2) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

f.3) Teklif mektubu (birden fazla arsaya teklif verilecek ise her biri için ayrı ayrı teklif mektubu verilerek ada/parsel numarası belirtilecektir.)

f.4) İkametgah belgesi,

f.5) Noterden onaylı imza sirküsü

f.6) Vekalet durumunda noterden onaylı vekaletname,

g) Tüzel Kişilerden;

g.1) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

g.2) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

g.3) Teklif mektubu (birden fazla arsaya teklif verilecek ise her biri için ayrı ayrı teklif mektubu verilerek ada/parsel numarası belirtilecektir.)

g.4) Sicil Gazetesi,

g.5) Noterden onaylı imza sirküleri,

g.6) Vekâlet durumunda noterden onaylı vekaletname,

g.7) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve taşınmaz mal satın almaya yetkili olduğunu belirtir Oda Kayıt Belgesi

h) Ortak Girişim olması halinde yukardaki maddeler ek olarak;

h.1) ilanın yapıldığı yıla ait noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h.2) Ortaklar tarafından imzalanmış ve hisse oranını belirten Ortaklık Sözleşmesi

Madde 6 - İhaleye iştirak edecekler ilanda belirtildiği şekilde gerekli evraklarını hazırlayıp teklif verecekleri her bir arsa için ayrı ayrı dosya hazırlayarak, Son Teklif Verme günü olan; 27/02/2014 Perşembe günü saat 09:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Madde 7 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 8 - Belediye Encümeni (ihale komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir.

İlan olunur.

1180/1-1


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 30.10.2013 tarih ve 21491294-050.01-610/496 sayılı kararında belirtilen şartlar doğrultusunda, İmar durumuna uygun olarak, sağlık, eğitim, sosyo-kültürel tesislerden birisi yapılmak üzere 30 yıl süreyle, yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.

İli                                               :  Hatay

İlçesi                                          :  Antakya

Mahallesi                                   :  Cumhuriyet

Mıntıka No                                :  1

Ada No                                      :  328

Parsel No                                   :  121

Yüzölçümü (m2)                       :  1387,00 m2

Cinsi                                          :  Sekiz Katlı Betonarme Bina

Vakıflar Genel Müdürlüğünün

Vakıflar Meclisi Karar

Tarih ve Sayısı                           :  30.10.2013 tarih ve 21491294-050.01-610/496

Muhammen İnşaat Bedeli          :  1.501.402,46.-TL. (Birimilyonbeşyüzbirbinbirlirakırkaltıkuruş)

Geçici Teminat                           :  45.042,07.-TL. (Kırkbeşbinkırkikilirayedikuruş)

İhale Tarihi ve Saati                   :  06/03/2014- Saat 10:00

İşin Adı                                     :  Hatay-Antakya 1. Mıntıka, 328 Ada, 121 Nolu Parselin (Eski Hizmet Binası) Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İşi

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış olan Vakıflar Meclisinin 30.10.2013 tarih ve 21491294 050.01-610/496 sayılı kararına  istinaden;

1. Hatay İli, Antakya İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Evkaf İdaresi’ne ait, tapunun 1. Mıntıkasında 328 ada, 121 parselde yer alan 387,00.m2 sahalı taşınmazın;

1.1. 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 15. Maddesine göre bedelsiz olarak aynı vakıf içerisinde hayrattan akara devredilmesi,

1.2. Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere; sözleşme tarihinden itibaren taşınmazın imar parseli haline getirilmesi, 3194 sayılı kanuna göre taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde, %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin ekspertiz raporunda belirtilen metrekare birim değeri üzerinden yükleniciden defaten tahsil edilmesi, taşınmaz üzerindeki tüm yapıların yıkılması, enkazın kaldırılması ve işyerinden uzaklaştırılması, taşınmazın inşaat yapmaya ve yatırıma uygun hale getirilmesi, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve ilgili diğer tüm kamu kuruluşlarından temin edilmesi, yapılacak olan tüm tesise ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasına müteakip inşaat ruhsatının alınması, fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak, gerekli tüm izinlerin alınarak işletmeye açılması, uygulama projelerinin  resmi kurum onaylı birer nüshasının  İdaremize teslim edilmesi, tüm bu işlemlerin 2 yıl içerisinde tamamlanmış olması,

1.3. Sözleşme süresinin  ve aylık kira ödemelerinin  sözleşme tarihi itibariyle başlaması,

1.4. Sözleşme tarihinden itibaren ödenmek üzere, kira bedellerinin;

1.4.1. İlk iki yıl içerisinde sabit 500,00.-TL’nın kira bedeli olarak yıllık defaten tahsil edilmesi,

1.4.2. İnşaat süresinin 2. yıl sonunda tamamlanmasına müteakip eden 3. yılda, 11.000,00.-TL aylık kira bedeli alınması, devam eden yıllarda, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline yıllık ÜFE artış oranının (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) eklenmesiyle bulunacak bedel  kadar kira alınması, belirlenen aylık kira bedellerine, ihale sonucunda oluşacak % artış oranının yansıtılması,

1.5. İşin yüklenicisi tarafından Vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat gibi yükümlüklerin konulmaması,

1.6. Taşınmazın projelerinin hazırlanması ve inşaat aşamasında ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin  uzatılması talebinde bulunulmaması,

1.7. İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,

1.8. İmar durumunda iyileşme olması halinde artışın ihale oranında idaremize yansıtılması,

1.9. İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik hukuku tarafından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması,

Kayıt ve şartlarıyla, yapılacak tesisin imara durumuna uygun  “Sağlık, Eğitim, Sosyo-Kültürel Tesis Alanı” olarak değerlendirmek üzere, toplam 30 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi  No:2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi  No: 2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, temin edilebilir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 06.03.2014 Perşembe gün saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

e) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

g) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (muhammen bedelin %10'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi) *İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi.

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi.

j) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa ihale şartnamesinin 19. madde hükmünce temin edeceğine dair ekli örneğe uygun taahhütname,

İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelinin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki  “B.III Grup İşler” benzer iş olarak kabul edilecektir.

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür. Ancak; ortaklık oranları %50-%50 olan tüzel kişilere ilişkin düzenlemede her iki ortağın da mühendis olması koşulu aranacak olup, ortaklardan birinin veya her ikisinin de mimar olduğu % 50-%50 ortaklık oranları olan tüzel kişiler ortaklarına ait mezuniyet belgeleriyle ihalelere katılamayacaklardır.

k) Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi,

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı.

m) Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü veznesine veya İdarenin göstereceği banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

n) Teklifi mektubu (6. maddeye göre hazırlanmış)

o) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı ve l bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

İç zarf, ( Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 06.03.2014 Perşembe gün saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

6 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, avan proje bedeli dâhil tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

8 - İhale dokümanı satış bedeli:100,00-TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

420/1-1


AŞAĞIDA NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI BELİRTİLEN MAL ALIMI İHALELERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                         :  0274 614 10 07

c) Faks No                              :  0274 614 59 94 - 95

d) Elektronik Posta Adresi     :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhalenin;

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

1 - SOFT STARTERİKN: 2014/14807D.NO: 291-GLİ/2014-114

2 KALEMDE 9 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

60 TAKVİM GÜNÜ

2 - PH 1900 AL EKSKAVATÖR İZOLATÖR KÖMÜR TUTUCUSUİKN: 2014/16611D.NO: 242-GLİ/2014-143

1 KALEMDE 4 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

120 TAKVİM GÜNÜ

3 - TEKSTİL DOKUMALI KONVEYÖR BANTİKN:2014/15384 D.NO: 101-GLİ/2014-116

1 KALEMDE 320 METRE

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

60 TAKVİM GÜNÜ

4 - BANT EKLEME MALZEMESİİKN:2014/15609D.NO: 231-GLİ/2014-126

8 KALEMDE 10 KUTU, 125 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

45 TAKVİM GÜNÜ

5 - 630 ES KOMATSU VE 85-D WABCO KAMYON YEDEKLERİ İKN: 2014/15480 D.NO: 246-GLİ/2014-117

23 KALEMDE 1266 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

90 TAKVİM GÜNÜ

 

3 - İlanın,

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif

Verme Saati

d) İhale Saati

e) İhale Doküman Bedeli

1 - SOFT STARTER

26.02.2014 ÇARŞAMBA

14.00

14.00

50,00 TL

2-PH 1900 AL EKSKAVATÖR İZOLATÖR KÖMÜR TUTUCUSU

26.02.2014 ÇARŞAMBA

15.00

15.00

50,00 TL

3- TEKSTİL DOKUMALI KONVEYÖR BANT

27.02.2014 PERŞEMBE

14.00

14.00

50,00 TL

4-BANT EKLEME MALZEMESİ

27.02.2014 PERŞEMBE

15.00

15.00

50,00 TL

5- 630 ES KOMATSU VE 85-D WABCO KAMYON YEDEKLERİ

28.02.2014 CUMA

14.00

14.00

50,00 TL

f) Yapılacağı Yer                    :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü                         :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü                   :  Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini ;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri zorunludur.

5 - İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:

TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

6 - İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren , İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - PH 1900 AL Ekskavatör izolatör kömür tutucusu ve Tekstil dokumalı konveyör bant ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir. Diğer ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

14 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları :

T.C. ZİRAAT BANKASI  : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI           : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK                    : TR390001500158007293619845

İlgilenenlere duyurulur.

1192/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından:

GAZİANTEP

1. İHALENİN KONUSU:

Belediyemize ait Bağlarbaşı, Barak, Hoşgör (Su Yolu Üzeri) ve K.Kızılhisar mahallerindeki aşağıda bilgileri verilen 6 adet arsanın satış ihalesidir.

 

S.No

Mahalle

Pafta

Ada

Prsl

Alanı

İmar  Durumu

Metre Kare Birim Fiyatı

Muhammen

Bedel

%3 Geçici Teminat

1

Bağlarbaşı

18L-2A/2D

368

1

16,774.86 m²

Konut E:1,50

800.00 TL

13,419,888.00 TL

402,596.64 TL

2

Bağlarbaşı

18L-2D

370

2

22,518.32 m²

Konut E:1,50

800.00 TL

18,014,656.00 TL

540,439.68 TL

3

Bağlarbaşı

18L-1B/1C

374

1

20,014.88 m²

Konut E:1,50

800.00 TL

16,011,904.00 TL

480,357.12 TL

4

Barak

19M-2D

5488

2

16,973.10 m²

Tic. Kaks :2,00

650.00 TL

11,032,515.00 TL

330,975.45 TL

5

Hoşgör (Su Yolu Üzeri)

19K-3A

4791

4

3,599.44 m²

Tic. E: 1,55

1.200,00 TL

+ K.D.V.

4,319,328.00 TL

+ K.D.V.

129,579.84 TL

6

K.Kızılhisar

18K-4B

927

1

13,992.97 m²

Konut E: 2,50

1.100,00 TL

+ K.D.V.

15,392,267.00 TL

+ K.D.V.

461,768.01 TL

 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir.

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye İştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler İhale Şartname bedeli olan 100,00 TL’yi Belediyemiz veznesine yatırarak, Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)

4. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

Satışı yapılacak olan taşınmazların %3 geçici teminat miktarları yukarıda belirtilmiş olup, İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin, teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminat Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi Belediyemizin Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesindeki TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı hesabına da yatırılabilir. Ayrıca geçici teminat, Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğüne süresiz limit dâhili Banka teminat mektubu olarak da verilebilir.

31/01/2007 tarih ve 26420 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesinin uygulanması ile ilgili İhale Komisyonunca istenecek yazılı veya sözlü son tekliflere ait %3 geçici teminatlar, ihale günü mesai saatleri içerisinde tamamlanacaktır.

5. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :

a. Tedavüldeki Türk Parası,

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

6. İHALENİN TARİHİ,  SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu taşınmazların ihalesi 26/ŞUBAT/2014 ÇARŞAMBA günü Saat 14:30’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç ihale günü saat 10:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER :

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A. İÇ ZARF

İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a. Teklif mektubu (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olamayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)

B. İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

C. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a. Teklif mektubunu içeren İç zarf,

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi,  imza beyannamesi veya imza sirküleri,

c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

d. Her sayfası, ihaleye iştirak edecekler tarafından ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgâhı olduğunu gösterir belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek)

f. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),

g. Tüzel kişi olması halinde,   mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından,  ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi,

h. İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuzun aslı,

i. Vekaleten İhaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

j. Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

k. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin (Geçici Teminat ve şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İhaleye İştirak edeceklere duyurulur.

1104/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 910,00 TL ile en çok 57.474,00 TL arasında değişen; 20/02/2014 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 91,00 TL, en çok 5.748,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 50 adet binek otomobil, karavan, kamyonet, minibüs, m.siklet, arazi taşıtı, römork iskeleti, kapalı kasa kamyonet, otobüs, tanker, forklift vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 21.02.2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1235/1-1