6 Şubat 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28905

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


49.430 KG/M TİPİ RAYLARIN 36 METRE BOYLARINDA KESİLEREK VAGONLARA YÜKLENMESİ VE YÜKLENEN RAYLARIN TAHLİYESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:


MEZBAHA VE HAYVAN BORSASI TESİSLERİNİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE 30 YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığından:


KAZICI YÜKLEYİCİ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


(10X10X150 CM) 135 M3 VE (10X10X200 CM) 165 M3 TOPLAM 300 M3 ÇAM KADRON (3. SINIF ÇAM KADRON) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


REFRAKTER MALZEMENİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


SATIŞ DUYURUSU

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:


RESTORASYON KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


İMTİYAZ DEVRİ YAPMAK VE ARAZİ ÜZERİNDE 29 YILLIĞINA SINIRLI AYNİ HAK TESİS ETMEK SURETİYLE KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI İLE ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ TESİSLERİNİN YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Edirne Katı Atık Yönetim Birliğinden:


RİBONLU KRAFT TORBA ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünün 2014 yılı tahmil tahliye işlerinin (haşhaş kapsülü, kimyevi maddeler ve her türlü malzemenin yüklenip boşaltılması, gerektiğinde bu işler için araç ve müteferrik işçi sağlanması, üretimden çıkan küspenin nakliyesi) yaptırılması ihale edilecektir.

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede geçici teminatlarla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamesinde belirtilmiştir. Söz konusu işin toplam muhammen bedeli 757.759,31 TL olup; İhale 17.02.2014 Pazartesi günü saat: 14.00 de yapılacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 200,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun 0272 612 5667 numaralı faks gönderilmesi durumunda şartname kargo ile isteklilerin adresine gönderilecek ve bu konuda 0272 612 66 62 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İşletmemizin yapacağı bu ihale TMO ihale yönetmeliğine göre yapılacaktır.

919/1-1


49.430 KG/M TİPİ RAYLARIN 36 METRE BOYLARINDA KESİLEREK VAGONLARA YÜKLENMESİ VE YÜKLENEN RAYLARIN TAHLİYESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                           :  2014/12177

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354 / 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

     adı ve miktarı                        :  BÖLGEMİZ MINTIKASI TAŞOLUK-F.PAŞA-NURDAĞ ARASI YOL YENİLEMEDEN CIKAN 55000 MT/Tül (110000 metre) 49.430 KG/M TİPİ RAYLARIN 36 METRE BOYLARINDA KESİLEREK VAGONLARA YÜKLENMESİ VE YÜKLENEN RAYLARIN TAHLİYESİ İŞİ (Şartnameye göre)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 18/02/2014 günü saat 14.00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

884/1-1


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ

(TKMP)

Kapsamında Yapılacak

TKMP Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a) Çalışmaları

Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı

Organizasyonu İhalesi

IBRD Kredi No: 7537-TU

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), Tapu ve Kadastro Modernizasyon (TKMP) Projesi’nin finansmanı için bir ikraz sağlamış olup bu ikrazın bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği TKMP Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a) Çalışmaları Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Organizasyonu sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) İstekli Firmaları Proje kapsamında aşağıdaki organizasyon için satın alınacak hizmetleri (ihtiyaç duyulan ulaşım, salon, yemek, konaklama ve diğer hizmetler) kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.

23 – 27 NİSAN 2014 tarihleri arasında Antalya İli Belek, Lara, Side, Kızılağaç, Manavgat veya Kemer Bölgesi sınırları içerisinde yapılması planlanan

“TKMP Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi

(3402 S.K./22-a) Çalışmaları Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı”

Organizasyonu

Bahsi geçen işler ile ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

İlgilenen teklif sahipleri ihale dokümanını 75 TL (Yetmişbeş Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Tandoğan şubesindeki 7038550 -5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Üçüncü Kat, 322 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar–ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90 312 413 64 24 Fax: +90 312 413 64 02

Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 13 Mart 2014 tarihinden itibaren 60 takvim günü süreyle geçerli olacak ve Teklif para birimi cinsinden Teklif Bedelinin en az %2’si oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 13 Mart 2014 Perşembe günü, saat 10:00’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adresteki toplantı salonunda saat 10:15 de açılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Zemin Kat, Z–58 numaralı oda,

Dikmen Caddesi No: 14  06100 Bakanlıklar–ANKARA/TÜRKİYE

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

938/1-1


MEZBAHA VE HAYVAN BORSASI TESİSLERİNİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE 30 YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığından:

1 - Kahramanmaraş Merkez Hayrullah Mah. 1346 Ada ve 98 numaralı parsel de kamulaştırılan arsa vasıflı taşınmaz alan üzerine; 3996 Sayılı Kanun Kapsamında “Mezbaha ve Hayvan Borsası Tesislerinin Yap-İşlet-devret modeli ile 30 Yıllığına kiralanması işi” Kahramanmaraş Belediyesi Encümenince 2886 sayılı Devlet ihale kanunun hükümleri çerçevesinde ihale edilecektir.

2 - İhale 27/02/2014 Perşembe günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a madde hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır. Teklifler yıllık kira bedeli üzerinden alınacaktır. İhaleye katılacakların teklif dosyaları ile birlikte ihale tarih ve saatinde Kahramanmaraş Belediyesi Encümen Salonunda (İSMETPAŞA MAHALLESİ AZERBAYCAN BULVARI NO:25 BELEDİYE HİZMET BİNASI KAT:2 4600 MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ ) hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde 08:00–12:00 ve 13.00–17:00 saatleri arasında (İSMETPAŞA MAHALLESİ AZERBAYCAN BULVARI NO:25 BELEDİYE HİZMET BİNASI KAT:2 4600 MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ )

Adresinde bulunan KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ KALEM SERVİSİ Bürosunda görebilecek ve 200,00 TL. (İki yüz Türk lirası) karşılığı KAHRAMANMARAŞ belediye veznelerine veya  (TR980001500158007292361081) IBAN no lu Vakıflar Bankası Çarşı Şubesi cari hesabına ihale dosya bedeli olarak yatırılarak ve Banka dekontu İdareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilir.

4 - Yap-İşlet-Devret modeli ile işletme hakkı kiraya verilecek olan Mezbaha ve Hayvan Borsası Tesislerinin muhammen bedeli 12.658.934,00 TL dir.

5 - Yap-İşlet-Devret modeli ile işletme hakkı kiraya verilecek olan Mezbaha ve Hayvan Borsası Tesislerinin geçici teminatı 379.768,02 TL olup, geçici teminatlar nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı Şubesi (TR980001500158007292361081) IBAN nolu cari hesabına ödenecektir.

6 - Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak olan Mezbaha ve Hayvan Borsası tesislerinin Artırıma konu olan yıllık muhammen kira bedeli 15.000 TL dir.

7 - İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

9 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin;

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

a1) Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin işe vergi kimlik numarasını bildirmeleri

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

* Muhammen bedelin 12.658.934,00 TL’nin %25’inden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu) (Banka Teyit yazılı) Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

* İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

i) İhale konusu taşınmazın (MEZBAHA VE HAYVAN BORSASI TESİSİ YAPILACAK ALAN) yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi

j) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya banka teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı ) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

k) İhale ilan tarihinden sonra belediyeye borcu olmadığına dair belge (su, ÇTV, kira, emlak, katılım payı vb.)

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,i) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

m) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı idari şartnamenin 26/b maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

n) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

o) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi

p) İstekli firmanın 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyan yazısı.

İlgililere ilanen duyurulur.

888/1-1


KAZICI YÜKLEYİCİ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                           :  2014/12171

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354 /   4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

      adı ve miktarı                       :  Bölgemiz mıntıkası Taşoluk-F.Paşa-Nurdağ arası yol yenileme çalışma esnasında yarma, tünel, hendek temizliklerinde hemzemin geçit açılıp kapatılmasında, tünel giriş çıkış kanal temizliklerinde poz arkasında malzeme yüklenmesi ve toplanmasında 1 Adet kazıcı yükleyici kiralanması işi (şartnameye göre).

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 20/02/2014 günü saat 10.00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

881/1-1


(10X10X150 CM) 135 M3 VE (10X10X200 CM) 165 M3 TOPLAM 300 M3 ÇAM KADRON (3. SINIF ÇAM KADRON) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/12139

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemenin

      adı ve miktarı                       :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 300m3 Çam Kadron (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 26/02/2014 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ-TR230001500158007282440204

5 - KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

883/1-1


REFRAKTER MALZEMENİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız ihtiyacı olan Kazan Sıcak Gaz Kanallarında Kullanılacak Olan Refrakter Malzemenin İmali ve Teslimi İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 : 2014/12338

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25  48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 (Dahili 1478) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  20.000 Kg. İzolasyon Betonu, 20.000 Kg. Ateş Betonu, 10.000 Ad. Ateş Tuğlası-Yatık (Porsil), 15.000 Ad. İzole Tuğla (Kizelgur Esaslı), 10.000 Kg. Porsil Tuğla Örgü Harcı Şamot ve 5.000 Ad. Ateş Tuğlası-Dik (Porsil) temin edilecektir.

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

c) İşin Süresi                             :  Malzemelerin teslim süresi, sözleşme imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

b) Tarihi ve Saat                        :  25.02.2014 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla temin etmek isteyen istekliler, Kurumumuzun Vakıfbank Milas Şubesindeki TR 85 0001 5001 5800 7296 8511 54 no’lu hesabına ihale doküman bedelini yatırıp ihale dokümanını satın almak için başvurabilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 25.02.2014 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

869/1-1


SATIŞ DUYURUSU

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad No:1/2 ÇAYIROVA / KOCAELİ adresinde bulunan Esim Test Hizmetleri San ve Tic. A.Ş. sermayesindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’na ait iştirak hisselerinin tamamı satılacaktır.

ESİM Test Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Türkiye’nin test ve belgelendirme hizmetleri alanında hizmet veren ilk özel laboratuardır. 1998 yılında, TESİD (Türk Elektronik Sanayiciler Derneği) öncülüğünde, ESİM (Elektronik Sanayi İhtisas Merkezi) Vakfı, TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), EMSAD (Elektromekanik Sanayiciler Derneği) ve DEKRA Certification BV (KEMA Quality BV) ortaklığı ile kurulmuştur.

Temel amacı elektrikli ve elektronik ürün ve parçaların belgelendirilmesi olan ESİM A.Ş´nin hedefi LVD, EMC ve Makina Direktifleri kapsamında onaylanmış kuruluş olmaktır. Böylece özellikle ev aletleri, ısıtıcılar ve soğutucular gibi cihazların testlerini yurt dışına göndermeden ESİM Laboratuarlarında test etme olanağı sağlamaktadır.

ŞİRKETİN FAALİYET ALANLARI

AKREDİTASYON

ESİM A.Ş. bünyesinde bulunan 2 Adet Laboratuardan EMU (EMC) Laboratuarı ilk defa 2007 yılında akredite edilmiş ve daha sonra geniş bir ürün yelpazesine hizmet verecek şekilde akreditasyon kapsamı genişletilmiştir. LVD Laboratuarının Akreditasyonu da 06.07.2012 tarihinde gerçekleşmiştir. Akreditasyon süresi gözetim denetimleri ile 2015 yılına kadar devam edecektir.

CE İŞARETLEMESİ

CE, Avrupa Birliği ülkelerinde ürünlerin serbestçe dolaşımını sağlayan bir işaret ve ilgili Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygunluğun göstergesidir.

CE işaretlemesinin tecrübeli, ilkeli ve uluslararası standartlara sahip uzman bir firma tarafından verilmesi, ticari itibarınız ve sürdürülebilir marka imajınız açısından hayati önem taşımaktadır.

ESİM, 15 yılı aşkın tecrübesi ve uzmanlığı ile ürünlerin ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamaktadır.

GÖZETİM HİZMETLERİ

ESİM Test Hizmetleri A.Ş. T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce, 2006/21 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde öngörülen şartlara sahip bulunduğu görülmüş ve ‘‘Uluslararası Gözetim Şirketi’’ statüsünü almıştır. Uluslararası gözetim şirketi olarak faaliyet alanı ‘‘84, 85’’ GTİP nolu fasıllar olarak belirlenmiştir.

Kurulduğundan bu yana gelişmesini sürdüren ESİM A.Ş. Elektrik-Elektronik sektöründe faaliyette bulunan tek ve önder bir kuruluştur. Bugüne kadar ülke ekonomisine ve elektrik-elektronik sektöründe faaliyette bulunan firmalarımıza ve bilhassa KOBİ’lere yaptığı katkılar milyonlarca dolarlık döviz tasarrufu ve ihracat olanakları sağlamıştır.

 

Şirket Adı

KOSGEB Hisse Oranı

Geçici Teminat Bedeli

Tahmini Bedel

Esim Test Hizmetleri San ve Tic. A.Ş.

 % 46,88

50.541,00 TL 

1.684.677,00 TL

 

“Esim Test Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ’deki KOSGEB’e ait hisselerin satışı” ihalesi, 20.02.2014 tarih saat 10.00 ’da Abdülhak Hamit Caddesi No:66 Mamak/ANKARA adresinde KOSGEB İdaresi Başkanlığı binasında Zemin kat Toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi kapsamında “Kapalı Teklif Usulü ” ile gerçekleştirilecektir. Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerle açık artırmaya gidilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

1) İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde, Abdülhak Hamit Caddesi No:66 Mamak /ANKARA adresinde faaliyet gösteren KOSGEB İdaresi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğünde ve www.kosgeb.gov.tr adresinde ücretsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılım sağlamak için ilgili banka hesaplarından birine yatırılmış banka dekontu ile Satınalma Müdürlüğünden şartname alınması zorunludur.

2) İhaleye ait şartname ve eklerini temin etmek için aşağıda yer alan KOSGEB’e ait Banka hesap numaralarından birine 100 TL (Yüz Türk Lirası)  yatırılacak ve dekont açıklama bölümüne “Esim Test Hizmetleri San Tic. A.Ş. İhale Şartname bedeli” ifadesi yazılacaktır.   Dekont da ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya ortak girişim grubunun adının veya üyelerinden birinin ismi açıkça belirtilecektir. Şartname ve geçici nakit teminat yatırılacak KOSGEB’ e ait hesaplar:

• Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan KOSGEB Hesabı 7038591-5003

• Vakıfbank A.Ş. Başkent Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan KOSGEB Hesabı 158007285335986

• Halk Bankası Bahçelievler Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan KOSGEB Hesabı 06100029

3) Fiilen ihaleye katılamayacak olan istekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar KOSGEB Evrak servisine ulaşmış olmak şartıyla, iadeli taahhütlü posta ile tekliflerini verebilir. İadeli posta dışında, posta, kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4) İstekliler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar idarenin yukarıda belirttiği adrese tekliflerini teslim edeceklerdir. Bu tarih ve saat sonrası katılım kabul edilmeyecektir.

5) Teklif dosyası idareye verildikten sonra her ne suretle olursa olsun son müracaat tarihinden önce dahi olsa dosya içindeki teklif ve belgeler değiştirilemez, eksik evrak tamamlanamaz.

6) Kendisi adına asaleten ya da başkası adına vekâleten: ancak tek bir başvuru yapılabilir, mükerrer başvuru yapıldığının anlaşılması halinde ilgilinin tüm teklifleri geçersiz sayılır.

7) Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, iadeli taahhütlü posta ile gönderilen teklifler son teklif olarak değerlendirilir.

8) İhaleye katılacakların hazırlayacakları teklif zarflarında aşağıdaki hususların sağlanması zorunludur.

İç Zarf:

Teklif mektubu idare tarafından satış şartnamesi ekinde bulunan örneğine uygun olarak hazırlanarak imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile yazılması

Dış zarf:

İç zarf, her sayfası istekli tarafından imzalanmış şartname ve ekleri,

Şartnamenin satın alındığına dair banka dekontu,

Geçici teminat, ( İhale tarihi itibariyle en az 120 gün geçerli olmalıdır)

T.C Kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanı sureti, (Gerçek Kişiler için)

Tebligat adresi beyannamesi,

Ticaret Sicil Gazetesinin sureti,(Tüzel Kişiler için)

Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ,(Tüzel Kişiler için)

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi,

Vekâletname, (gerekiyorsa)

Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler dikkate alınmayacaktır.

9) Satışa konu hisselerin Türkiye’de ikametgâhı olmayan yurtdışında yerleşik kişilere satışı yürürlükteki doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatına tabidir. Söz konusu mevzuat Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden temin edilebilir. Yabancı teklif sahipleri, doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatına göre yatırım yapmalarının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İdare tarafından ihaleyi kazanmaları halinde yabancı teklif sahiplerinden makul sürede doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatına göre gerekli izinleri almaları istenir.

10) Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.

11) Teklif edilen bedel belirtilen KOSGEB hesaplarından herhangi birine tek seferde yapılacaktır.

12) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak olanların noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri verilmesi zorunludur.

13) Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerden istenilen belgeler, tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Tük Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.

14) Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

15) İhale ilanı ve şartnamesinde yazılmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

16) Tahmin edilen bedelin altında verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

17) KOSGEB söz konusu şirket hisse satışını yapıp yapmamakta serbesttir.

18) Satış bedeli üzerindeki her türlü resim, vergi ve harçlar istekliye aittir.

Diğer hususular: Esim A.Ş.’nin % 50,03 hisse miktarına sahip (TTGV) Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, ihalenin muhammen bedel veya üzeri bir bedel ile gerçekleşmesi durumunda, hisselerini satış bedeli üzerinden talep edilmesi durumunda ihaleyi kazanan kişi veya kuruluşa devredeceğini satış şartnamesi ekinde yer alan yazısı çerçevesinde belirtmiştir. Bu husus idaremizin bir taahhüdü olmayıp, bilgi niteliğindedir.

715/1-1


RESTORASYON KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 10.09.2008 tarih ve 26993 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, aynı yönetmeliğin 25. maddesi Gereği “Açık Teklif Yöntemi” ile 30 yıllığına restorasyon karşılığı kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır.

İLİ                                              :  Mersin

İLÇESİ                                      :  Akdeniz

MAHALLE                               :  Nusratiye

CİNSİ                                        :  Kargir Ortaokul

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)                :  2.137,00 m2

ADA NO                                   :  56

PARSEL NO                             :  2

VAKIFLAR MECLİSİ

KARARININ TARİHİ             :  05.02.2013

NO’SU                                      :  47-73

MUHAMMEN BEDEL            :  4.502.714,58 TL

                                                      (Dörtmilyonbeşyüzikibinyediyüzondört TL, Ellisekiz Kuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT                  :  135.081,44 -TL (Yüzotuzbeşbin seksenbir Türk Lirası, Kırkdört Kuruş’dur;

İHALE TARİHİ VE SAATİ     :  17.02.2014 günü Saat 14.00’de

ASGARİ İSTENENLER: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisi’nin 05.02.2013 tarih ve 47–73 sayılı kararı ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20. maddesine istinaden;

1 - Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere, ilk (3) yıl içerisinde eski eser tescilli taşınmaza ait ihtiyaç duyulan rölöveleri güncelleyip yeni verilecek işleve göre restorasyon projesi oluşturması, restitüsyon, restorasyon, güçlendirme ve tesisat projelerinin hazırlatılması ile Bölge Müdürlüğü, Belediye ve Bölge Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna onaylatılması, restorasyonun bitirilerek vakıf kültür varlığının koruma kurulunca verilecek fonksiyon doğrultusunda tüm izinlerin alınarak işletmeye açılması, aksi takdirde yapılan sözleşmenin fesh edilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatların İdaremize terk ve teberru edilmesi, ödenen kira ve yatırılan teminatın İdaremize irad kaydedilmesi,

2 - 3 yıl proje hazırlanması, gerekli izinlerin alınması ile restorasyon veya onarım süresi, 10 yıl amorti süresi ve 17 yıl da kar etme (İşletme) süresi olmak üzere toplam 30 yıllığına restorasyon veya onarım karşılığı kiralama modeline göre değerlendirilmesi,

3 - Taşınmazın belediyesince imar uygulamasına tabi tutulması ve 3194 sayılı İmar Kanunu gereği kamuya bedelsiz terkini gerekebilecek alan oluşması halinde bedeli ekspertiz değeri üzerinden yüklenicisince ödenmesi, bu ve benzer nedenlerle yüklenicisince, işletme süresinin uzatılması veya kira bedellerinin düşürülmesine yönelik herhangi bir talebin yapılmaması,

4 - Sözleşmenin imzalanmasını müteakip kira ödemelerinin,

1’inci yıldan 3’üncü yılın sonuna kadar aylık 2.500.-TL ve sabit kira alınması,

4’üncü yıl aylık 15.000.-TL kira alınması,

5’inci yıldan itibaren 30.’uncu yılın sonuna kadar aylık kiranın, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan “ÜFE” (Oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) oranı dikkate alınarak belirlenecek bedelden kira alınması,

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların idareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın idareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

6 - Sözleşme tarihinden itibaren, restorasyon bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, restorasyon sonrasında “imarına uygun” fonksiyonda kullanılması,

7 - Restorasyon ve yatırımla ilgili her türlü vergi, harç, giderler ve finansmanın yüklenicisince karşılanması,

8 - Sözleşme süresi sonunda eski eser tescilli taşınmazın bakımlı bir şekilde ve bila bedel İdarenin tasarrufuna terk edilmesi,

Şartları doğrultusunda restorasyon karşılığı 30 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye iştirak edecek istekliler;

1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Serkan Apt. No: 51/B Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantı salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.

2. Şartname ve tüm ekleri saat 09:30 ile 12:00 ve 13:30 ile 17:00 saatleri arasında Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Serkan Apt. No: 51/B Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecektir ve 350 TL şartname bedeli Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C Vakıflar Bankası Adana Şubesinde bulunan TR 150001500158007273699678 nolu bankomat hesabına yatırılması ile temin edilebilecektir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 17.02.2014 günü Saat 14.00’e. kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf, ( Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır)

b) Kanuni ikametgah belgesini vermesi, (2014 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi,

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (2014 yılında alınmış)

e) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirkülerini vermesi (2014 yılı tasdikli).

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi. (İhale dokümanı EK-1)

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (İhale dokümanı EK-2)

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden temin edilecek yer gördü belgesi. ( İhale dokümanı EK-3)

j) 135.081,44 -TL tutarında Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C.Vakıflar Bankası Adana Şubesinde bulunan TR 150001500158007273699678 nolu bankomat hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) geçici teminat banka dekontu veya Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına (İhale dokümanı Ek-4) örnek forma göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) (İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir)

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, h, i, j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

l) Şartnamedeki (İhale dokümanı EK-5) örnek forma uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi.

m) Mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini, ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak Banka Referans mektubu ile Genel Müdürlük teyit yazısı. Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin d, e ve f bentlerinde istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylatmış olması gerekir. (İhale dokümanı EK-6)

n) İhale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

İsteklilerin iş deneyim belgesine sahip olmamaları veya restorasyonu alt yüklenicilere yaptırmaları halinde, restorasyon konusunda yeterli deneyime ve iş deneyim belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracaklarına dair taahhütname. (İhale dokümanı EK-7)

5) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6) İşbu ilana ait ilan bedelleri dâhil tüm giderler (ihale karar pulu) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

800/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 4,72 TL ile en çok 33.704,88 TL arasında değişen; 10.02.2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,47 TL, en çok 3.370,48 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 55 Grup Muhtelif Eşya (Tıbbi Cihaz, Boru ve Aksam, LPG Tankı, Kazan, Kablo, Araba Farı vs.); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 11/02/2014 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-153-162 - 131 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

929/1-1


İMTİYAZ DEVRİ YAPMAK VE ARAZİ ÜZERİNDE 29 YILLIĞINA SINIRLI AYNİ HAK TESİS ETMEK SURETİYLE KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI İLE ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ TESİSLERİNİN YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Edirne Katı Atık Yönetim Birliğinden:

1. Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Birlik Meclisinin 24.01.2013 tarih, 2013/04 sayılı kararı ile Birlik Encümenine verilen yetki doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi ile 15. maddesi 1. fıkrası (g) bendi ve 15. madde 3. Fıkrasına göre Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla imtiyaz devri yapmak ve 18. maddesi (e) bendi gereğince arazi üzerinde 29 yıllığına sınırlı ayni hak tesis etmek suretiyle, “Katı Atıkların Toplanması ve Taşınması ile Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisleri’nin Yapımı ve İşletilmesi İşi” ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) Maddesi çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü (Arttırma) ile yapılacaktır.

2. İdari Şartname hükümlerine göre yapılacak olan ihale, mülkiyeti Edirne Katı Atık Yönetim Birliği’ne ait olan Edirne Merkez, Hıdırağa Köyü, Yukarı Ova mevkii, E17D04D1C pafta, 1445 parsel sayılı 105.263,23 m2 alan üzerinde Teknik Şartname’de ayrıntıları belirtilen şekilde, her türlü maliyeti Yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle kurulacak olan Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisleri’nin inşası ile bunların, imtiyaz süresince her türlü kar ve zararı Yüklenici'ye ait olmak üzere 29 (yirmi dokuz) yıl süresince işletilmesi; bakım onarım ve yenilenmelerinin muntazaman yapılması ve imtiyaz süresi sonunda bütün tesislerin her türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılabilir durumda, bedelsiz olarak İdare’ye devrini kapsar.

3. İşin İdare tarafından tahmin edilen bedeli 28.877.416,80 ( yirmi sekiz milyon sekiz yüz yetmiş yedi bin dört yüz on altı lira, seksen kuruş) TL’dir.

4. İstekliler, işin İdare tarafından tahmin edilen bedelinin % 3’ü oranında (866.322,50 TL (sekiz yüz altmış altı bin üç yüz yirmi iki lira,elli kuruş)) geçici teminat vereceklerdir.

5. İhale 19.02.2014Çarşamba günü saat 13:00’de Edirne Belediyesi, Hafızağa Konağı 2. katında AB Uluslararası İlişkiler Bürosu, Meydan Mah. Hastane Sk.. No:11 EDİRNE adresinde, Birlik Encümeni huzurunda yapılacaktır.

6. İhale dokümanı 18.02.2014 salı günü saat 17'30a kadar Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Saraçhane mevkii No:1 Edirne adresinde bulunan Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Yazı işleri biriminde ,19.02.2014 Çarşamba günü saat 12'00a kadar ise Edirne Belediyesi Hafız Ağa Konağı AB uluslar arası ilişkiler bürosu 2. katında görülebilir ve KDV dahil 2.500,00 (iki bin beş yüz) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmek için Teklif dosyalarını,

18.02.2014 salı günü saat 17'30a kadar Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Saraçhane mevkii No:1 Edirne adresinde bulunan Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Yazı işleri birimine ,19.02.2014 Çarşamba günü saat 12'00a kadar ise Edirne Belediyesi Hafız Ağa Konağı 2.katında AB uluslar arası ilişkiler bürosu Meydan Mah. Hastane Sk.. No:11 EDİRNE adresinde sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekir.

8. İsteklilerde aranan nitelikler ve istenen belgeler;

8.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir :

8.1.1. Türkiye Cumhuriyeti’nde tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi,

8.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

Gerçek ve tüzel kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

8.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

8.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen ve ekte verilen örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

8.1.5. İdari Şartname’de belirtilen ve ekinde verilen örneğe uygun geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Birlik hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

8.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuzun aslı,

8.1.7. İdari Şartname’nin 15. Maddesi (a), (b), (c), (d), (e), ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname,

8.1.8. İstekli adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

8.1.9. İdari Şartname’nin 10.5.1. maddesi çerçevesinde işin ifası ve bitirilmesi maksadı ile Teknik İşbirliği yapılacaksa İdari Şartname ekinde verilen örneğe uygun beyanname,

8.1.10. İdari şartnamenin 12. maddesi çerçevesinde Alt Yüklenici kullanacak olan isteklinin Alt Yükleniciye yaptırmayı düşündüğü işler hakkında İdari Şartname ekinde verilen örneğe uygun beyanname,

8.1.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde; İdari Şartname ekinde verilen örneğe uygun İş Ortaklığı Beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

8.1.12. İstekli tüzel kişilik ise; çevre/atık/katı atık/enerji/temizlik vb. konulara da yer verilen tüzel kişilik ana sözleşmesi,

8.1.13. Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu’nca onaylanmış olması, (Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden sağlanan ve söz konusu Sözleşme’nin 1. (birinci) maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T.C. Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaf olacaktır.)

8.1.14. Teknik Şartnamenin 8. bölümünde tanımlanmış olan; kullanılacak teknolojilerin tanımlamaları ve dizayn bilgileri, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının öngörüsü, istihdam öngörüsü ve iş takvimi öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar,

ve İdari Şartname’de istenen diğer belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.

8.2. İhalenin bir gerçek kişi üzerinde kalması halinde; sözleşmenin imzalanmasına kadar toplam sermayesinin en az % 51 (yüzde elli bir) hissesi kendisine ait olmak şartıyla “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri uyarınca münhasıran bu işle iştigal etmek üzere ve sermayesi madde 8.4.2. de belirtilenden az olmamak üzere bir sermaye şirketi kurmaları ve şirket ana sözleşmesinin onaylı bir örneği ile Ticaret Sicil Kayıtları’nı İdare’ye vermeleri zorunludur. Sözleşme gerçek kişiler ile değil, bunların kuracakları sermaye şirketi ile akdedilecektir. Sözleşmeyi müteakip Yüklenici’nin; adres ve firma yönetiminde yapacakları değişiklikleri 7 (yedi) iş günü içinde İdare’ye bildirmeleri zorunludur. Firma yönetiminin değişmiş olması İdare’ye karşı işbu Şartname karşısındaki mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz,

8.3. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Ek-10’a uygun İş Ortaklığı Beyannamesi hazırlanıp İdare’ye sunulacaktır. (İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce, münhasıran bu işle iştigal etmek üzere; sermayesi 8.4.2. maddesinde belirtilen miktardan az olmayacak, sermaye paylarının ihaleye katılan ortak girişim ortaklarının ihaleden önceki hisse nispetlerine uygun olacağı bir sermaye şirketi kurulacak ve sermaye şirketinin noter tescilli ana sözleşmesi İdare’ye sunulacaktır. Sözleşme, yukarıda anılan şekilde kurulacak sermaye şirketi ile imza edilecektir.)

8.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.4.1. İhale konusu tahmin edilen yatırım bedelinin %10 (yüzde on)'undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur. (Tüzel kişi isteklilerin en az %51 (yüzde elli bir) hissesine sahip olan tüzel kişilerin, ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan herhangi birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. Tüzel kişi isteklilerinin hissedarları ile bu hissedarların iştiraklerinin Banka Referans Mektubu yeterli kabul edilecektir.)

8.4.2. İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 1.500.000,00 (bir milyon beş yüz bin) TL olduğunu gösterir belge,

8.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.5.1. İsteklinin ya da teknik işbirliğinde bulunduğu yerli veya yabancı firmanın referanslarının verilmesi zorunludur.

8.5.2. İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen teknik personel, taahhütname ile istenmektedir. İhaleye katılacak istekli, bünyesinde İş’in devamı süresinde aşağıda özellikleri verilen meslek gruplarına ait elemanları bulundurmak zorundadır. Konu ile ilgili taahhütnamenin İdari Şartname Eki’nde öngörüldüğü biçimde verilmesi gerekmektedir.

Teknik personel listesi:

1 Çevre Mühendisi (en az 3 yıl deneyimli)

1 Makine Mühendisi (en az 3 yıl deneyimli)

1 Endüstri Mühendisi (en az 3 yıl deneyimli)

1 Çevre Teknikeri (en az 2 yıl deneyimli)

Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve/veya diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.

8.5.3. Son 10 (on) yıl içerisinde;

Katı atık toplama ve taşıma işinde son on yıl içerisinde tek sözleşmede en az 10.000.000,00 (on milyon) TL/yıl istihkak yapmış ve tek sözleşmede en az 250 (iki yüz elli) ton/gün kapasiteli katı atık düzenli depolama tesisi işletmiş veya işletiyor olmak, ve son on yıl içerisinde tekbir sözleşmeye ait en az 400 (dört yüz) ton/yıl tıbbi atıkların toplanması ve sterilize edilmesi işini yapmış veya yapıyor olmak ve tekbir bir sözleşmeye ait en az 100 (yüz) ton/ay kapasiteli ambalaj atıkları tesisini yapmış, işletmiş veya işletiyor olmak,

- Veya,

- Biyogaz üretimi ve kompostlaştırma veya biyokurutma ve alternatif yakıt üretimi (RDF) tesislerini içeren bir adet tesis inşaatını yapmış, devreye almış, işletmiş olmak.

Bu maddede benzer iş olarak sayılan işlerin İstekliler tarafından yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde yapılmış olması ve bunlara ait iş deneyim belgelerini sunmaları yeterli kabul edilecektir.

Tüzel kişi isteklilerin en az %51 (yüzde elli bir) hissesine sahip olan tüzel kişilerin, ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan herhangi birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir.

8.6. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

8.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 8.1.2., 8.1.3., ve 8.1.7. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

8.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 8.1.1., 8.1.4., 8.1.6., 8.1.9., 8.1.10., 8.1.14. ve 8.5.2. maddelerinde yer alan belgelerin iş ortaklığı adına sunulması zorunludur.

8.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 8.1.5 maddesinde sayılan belgeyi ortakların her biri ayrı ayrı kendi adına ya da hisseleri oranında iş ortaklığı adına verebileceği gibi ortaklar dilerse söz konusu belgeyi ortaklık adına da sunabilirler.

8.10. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 8.4.2. maddesinde sayılan şartlar ve belgeleri ortaklardan birinin sağlaması yeterli olacaktır.

9. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

10. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece bir tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak teklif mektubu açılmadan iade edilecektir.

12. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi doğrultusunda İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13. İlan olunur.

779/1-1


RİBONLU KRAFT TORBA ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 5.500.000 adet Ribonlu Kraft Torba Etiketi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık  İhale Usulü ile satınalınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.02.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

732/1-1