21 Ocak 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28889

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi Anonim Şirketinden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili Hukuk Fakültesi’nde %30 diğer Fakültelerin tüm Bölümlerinde %100 İngilizce olan Üniversitemiz Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile açıklama kısmında belirttiğimiz alanlarda  uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

- Adayların başvurulan bölüm, varsa anabilim dalını ve çalışma alanlarını belirten dilekçelerine; son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora, profesörlük ve doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri, erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, açıklama bölümündeki özel durumlar dışında aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını gösteren belgeyi,

1. KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olmak,

2. Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması,

3. Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olmak.

- Yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için altı (6) nüsha, Doçent ve Yrd. Doç. kadroları için dört (4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen, posta ve elektronik olarak yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi   :  MEF ÜNİVERSİTESİ Ulus Mahallesi, Öztopuz Caddesi, Leylak Sokak 34340 Ulus-Beşiktaş/İstanbul

                               Tel: 0212 287 89 79    Faks: 0212 287 20 03   E-Posta: mef@mef.edu.tr

  HUKUK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Özel Hukuk

Roma Hukuku

Prof.

1

Tüm çalışmalarının Roma Hukuku alanından olması; tüm unvanlarının bu alandan elde edilmesi ve İngilizce ile İtalyanca’yı iyi derecede bilmek.

Medeni Hukuk

Yrd. Doç.

1

Çalışmalarının Medeni Hukuk alanında olması ve ders deneyimine sahip olmak.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Yrd. Doç.

1

Çalışmalarının Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanlarında olması.

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Yrd. Doç.

1

Çalışmalarının Anayasa Hukuku alanında olması; ders deneyiminin bulunması.

Ceza Hukuku

Prof.

1

Ceza yargılamasında istisna ve tehdit konusunda çalışma sahibi olmak.

Ceza Hukuku

Yrd. Doç.

1

Çalışmalarının Ceza Hukuku alnında olması ve ders deneyimine sahip olmak.

İdare Hukuku

Yrd. Doç.

1

Çalışmalarının İdare Hukuku alanında olması ve ders deneyimine sahip olmak.

 

  EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Prof., Doç. veya Yrd. Doç.

3

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. (Eğitim-Öğretim deneyimi tercih nedenidir.)

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Prof., Doç. veya Yrd. Doç.

3

Matematik Eğitimi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. (Eğitim-Öğretim deneyimi tercih nedenidir.)

Özel Eğitim

Özel Eğitim

Prof., Doç. veya Yrd. Doç.

3

Özel Eğitim alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. (Eğitim-Öğretim deneyimi tercih nedenidir.)

 

  MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

KADRO UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Makine Mühendisliği

Prof., Doç. veya Yrd. Doç.

3

Akışkanlar Mekaniği, Mukavemet, Mekanik ve Mekatronik konularının en az birinde çalışmaları olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof., Doç. veya Yrd. Doç.

3

Fotovoltaik, Mikro Elektromekanik ve Haberleşme konularının en az birinde çalışmaları olmak.

İnşaat Mühendisliği

Prof., Doç. veya Yrd. Doç.

3

Yapıların Deprem Davranışı, Jeoteknik, Yapı Tasarımı ve Analizi konularının en az birinde çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği

Prof., Doç. veya Yrd. Doç.

3

Yöneylem Araştırması, Tedarik Zinciri Yönetimi konularının en az birinde çalışmaları olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Prof., Doç. veya Yrd. Doç.

3

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanının en az birinde çalışmaları olmak.

Mimarlık

Prof., Doç. veya Yrd. Doç.

4

Mimari Tasarım,  Kentsel Tasarım, Mimarlık Kuramı, Peyzaj Tasarımı, Mimarlık Tarihi ve Sanat Tarihi alanlarının en az birinde çalışmaları olmak.

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Ekonomi

Prof., Doç. veya Yrd. Doç.

3

Makroekonomi, Mikroekonomi ve Ekonometri alanlarının en az birinde çalışmaları olmak.

İşletme

Prof., Doç. veya Yrd. Doç.

3

Muhasebe, Finans, Pazarlama, Üretim ve Yönetim konularının en az birinde çalışmaları olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Prof., Doç. veya Yrd. Doç.

3

Karşılaştırmalı Politika,  Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Uyuşmazlık Çözümü konularının en az birinde çalışmaları olmak.

425/1-1


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formunda sınava girecekleri yabancı dillerini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülteye/Yüksekokula şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

*Adaylar ilana başvuralarını ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.

*Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

*Başvuracak adayların öğrenim belgelerinin ve askerlik durum belgelerinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir.

*Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş, yayın listesi ve eğitim durumlarına ilişkin belgelerle birlikte yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD'yi başvuracakları birime teslim etmeleri gerekmektedir.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde çalışan öğretim elemanlarından başvuruda hizmet belgesi istenilmemektedir.

İlanen duyurulur.

 

Birim/Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Unvan

Derc.

Adet

İlanda Aranan Şartlar

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değ.

Yrd. Doç

1

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd. Doç

1

1

Müzik Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Metalürji ve Malzeme Müh.

Seramik Malzemeler

Yrd. Doç

4

1

Metalürji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği alanında Lisans mezunu olmak. Seramik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Rekreasyon

Rekreasyon

Doçent

3

1

İlgili alanda Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak

437/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.ardahan.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 64 46

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı/ Eski Türk Dili

Prof. Dr.

1

1

455/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize "2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 2 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserlerini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek 01.02.2014 tarihine kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Üniversite Rektörlüğü'ne, başvuruları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek 01.02.2014 tarihine kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Üniversite Rektörlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle 01.02.2014 tarihine kadar Fakülte Dekanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 01.02.2014 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve ilgili dekanlığa şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Öğretim Üyesi

Ek Açıklama

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji (Türkçe)

3

Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd. Doç. Dr.

Sanat ve Tasarım Fak.

Mimarlık(İngilizce)

3

Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd. Doç. Dr.

Sanat ve Tasarım Fak.

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)

3

Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd. Doç. Dr.

Sanat ve Tasarım Fak.

İç Mimarlık (İngilizce)

3

Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd. Doç. Dr.

448/1-1


 

—————


 


 

—————


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 4823                                                                                                                                                                           Karar Tarihi : 09/01/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/01/2014 tarihli toplantısında; “Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları”na ilişkin Kurul Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - Usul ve Esaslara, Geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 - (1) Sekiz yıllık süresi 2014 ve 2015 yılı içerisinde dolacak olan dağıtım şirketlerinin tarife hesaplamaları sekiz yıllık sürenin dolduğu takvim yılının başı itibariyle gerçekleştirilir. Bu şirketler için bu Usul ve Esaslar’ın 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasının son cümlesindeki hüküm uygulanmaz.”

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

429/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4822                                                                                                                                                                           Karar Tarihi : 09/01/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/01/2014 tarihli toplantısında; Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.’nin; DEP/473-14/10348 sayılı depolama lisansı kapsamında Karaduvar Mahallesi/MERSİN adresinde faaliyette bulunan depolama ve dolum tesisine ilişkin depolama tarifesinde uygulanan hadlerin, “Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, lisans sahibi; benzin, motorin ve fuel Oil türleri için 3.500 m3 den az ve tüm akaryakıt türleri için depolama süresi 90 günden az ise talebi ret eder” olacak şekilde tadil edilmesine,

Karar verilmiştir.

428/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 4806-3                                                                                                                                                                         Karar Tarihi: 31/12/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/12/2013 tarihli toplantısında; 12/5/2011 tarih ve 3210/51 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan “Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisine ilişkin Usul ve Esaslar"ın 1 nolu ekinin karar ekinde yer aldığı şekilde değiştirilmesine,

karar verilmiştir.

427/1-1

 

427/1-1