21 Ocak 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28889

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


KÜRTÜN HES’İN GÜVENLİK HARİÇ 22 KİŞİ İLE 730 GÜN SÜRELİ OLARAK ENERJİ ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE İŞLETME, PERİYODİK ONARIM

VE REVİZYON İŞLERİNİN YAPTIRILMASI İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğünden:


BASKILI EKMEK, ROLL EKMEK VE CİPS POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:


TRT İNGİLİZCE (BOĞAZİÇİ) STÜDYOSU DEKOR PROJE, UYGULAMA VE GÖRSEL YÖNETMENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF KAYNAKLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KÖMÜRÜN TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DAVET

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:


ARSA SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri ile Kemerköy Liman Sahasının, Çatalağzı Termik Santralinin ve Yatağan Termik Santralinin özelleştirilmeleri amacıyla ihale edilecekleri, 23/11/2013 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanlarda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihleri ve saatleri;

• Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri ile Kemerköy Liman Sahası için 10/04/2014 tarihi saat 17:00’ye,

• Çatalağzı Termik Santrali için 21/04/2014 tarihi saat 17:00’ye ve

• Yatağan Termik Santrali için 30/04/2014 tarihi saat 17:00’ye

kadar uzatılmıştır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07

461/1-1


KÜRTÜN HES’İN GÜVENLİK HARİÇ 22 KİŞİ İLE 730 GÜN SÜRELİ OLARAK ENERJİ ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE İŞLETME, PERİYODİK ONARIM

VE REVİZYON İŞLERİNİN YAPTIRILMASI İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2014/2393

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                         :  EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğü 28510 Doğankent/GİRESUN

b) Telefon ve faks numarası      :  0454 471 50 51 - 0 454 471 50 02

c) Elektronik posta adresi          :  dogankenthes@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme sorumluluğu EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğüne ait Kürtün Hidroelektrik Santralının güvenlik hariç, enerji üretimini gerçekleştirmek üzere işletme, periyodik bakım, onarım ve revizyon işlerinin 22 kişi ile 730 gün süreli yaptırılması ile ilgili hizmet alımı

b) İşin yapılacağı yer                 :  Gümüşhane İli/Kürtün beldesi Kürtün HES de.

c) İhale Usulü                            :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

3 - İhalenin

a) Tarihi ve saati                        :  11/02/2014 Salı günü saat: 14.00

b) Yapılacağı yer                       :  EÜAŞ Doğankent HES İşl. Müdürlüğü İdari Bina Doğankent/GİRESUN

4 - İhale dokümanının; görülebileceği ve satın alınabileceği yerler:

a) EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğü Doğankent/GİRESUN (Ticaret Servisi)

b) Şartname bedeli                     :  KDV dahil 50,00 TL. (Elli Türk Lirası)

5 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 11/02/2014 tarihinde saat 14.00’a kadar EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğü Doğankent/Giresun (Muhaberat Servisi) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen Teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

401/1-1


BASKILI EKMEK, ROLL EKMEK VE CİPS POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 kg (1 Ton) Baskılı Glutensiz Ekmek Poşeti, 1.000 kg (1 Ton) Baskılı Tuzsuz Ekmek Poşeti, 3.000 kg (3 Ton) Baskılı Normal Ekmek Roll Poşeti, 2.000 kg (2 Ton) Baskılı Şampiyon Ekmek Roll Poşeti, 1.500 kg (1,5 Ton) Baskılı Taş Değirmeni Ekmek Roll Poşeti, 3.000 kg (3 Ton) Baskılı Köy Ekmek Roll Poşeti ve 15.000 kg (15 Ton) Baskılı Cips Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 06.02.2014 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 06.02.2014 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

434/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  01

İDARENİN ADI                   :  TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR

İŞİN ADI                               :  Afyonkarahisar ili, Merkez İlçesi, Çetinkaya mahallesi, 4223 ada 6 numaralı hisseli parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  27.11.2013 günü, saat: 09:30

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü

Yönetim Kurulumuzun 17.05.2013 tarihli ve 13/118 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Afyonkarahisar ili, Merkez İlçesi, Çetinkaya mahallesi, 4223 ada 6 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 3.407,00 m²’lik hisseli taşınmazın 282,50 m²’lik kısmının satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 7. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 46.000,00 (Kırkaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren ÖZMUR Gıda Turizm, Spor Tes. İnş. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 25.100,00 (Yirmibeşbinyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mevlüt KALKAN’ın teklifi muhammen bedelin altında kalması nedeni ile ihalenin iptali için Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 03.01.2014 Tarih ve 1/8 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

407/1-1


TRT İNGİLİZCE (BOĞAZİÇİ) STÜDYOSU DEKOR PROJE, UYGULAMA VE GÖRSEL YÖNETMENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:

TRT İngilizce (Boğaziçi) Stüdyosu Dekor Proje, Uygulama ve Görsel Yönetmenlik işi hizmet alımı 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Pazarlık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İhaleyi yapan kurumun:

a) Adresi                                          :  TRT Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü C Blok Kat: 3 No: 306 06109 Oran/ANKARA

b) Telefon numarası                         :  0 312 463 4218

c) İlgili Personel                               :  Nursel ÇEKİRDEK

2 - İhale ile ilgili bilgiler:

a) İşin tanımı                                    :  TRT İngilizce (Boğaziçi) Stüdyosu Dekor Proje, Uygulama ve Görsel Yönetmenlik işi hizmet alımı.

b) İhale tarihi ve saati                       :  05.02.2014 günü saat 14:00

c) Şartnamenin görülebileceği yer    :  TRT Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı C Blok Kat: 3 No: 306     06109 Oran/ANKARA

d) Şartname bedeli                           :  KDV dahil 100.- TL

371/1-1


MUHTELİF KAYNAKLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/5065

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  24 Adet Klima (DE 24000 tipi lokomotifler için-Montaj dahil) teknik şartnameye göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  04/02/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 04/02/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

388/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 308,28 TL ile en çok 47.831,95 TL arasında değişen; 27.01.2014 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 30,83 TL, en çok 4.783,20 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen demonte duvar saati, imitasyon bujiteri malzemesi, tütün sarma aparatı, tesbih, elektronik malzeme, tekstil eşyası, bayan kol çantası, mutfak eşyası, cüzdan, kol saati, zayıflama bisikleti, muhtelif iş, oto ve makine aksam ve parçaları, kamyon lastiği, [kumar makinesi aksamı (YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ OLARAK)] vb. 29 grup eşya, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 28.01.2014 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

365/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Çoğulhan Kasabası P.K. 2

                                                                  Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

A - a) Dosya ve İKN No                        :  2014/01-2014/137

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :  A Termik Santrali 1.2.3. ve 4. Ünitesine Ait Ana Soğutma Suyu Asit Dozajlama Pompaları ve Soğutma Kuleleri CPP’ye Ait Ölçü-Kontrol Sistemlerinin Anahtar Teslimi Rehabilitasyonlarının (Malzeme Temini, Demontaj, Montaj ve Devreye Alma) Yapılması İşi.

c) Teslim yeri                                         :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                       :  İşin Teslim Süresi toplam 195 (Yüzdoksanbeş) Takvim Günüdür.

e) İhale tarihi ve saati                              :  12/02/2014 Saat : 14.00

f) Şartname bedeli                                  :  100,00.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer      : Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR 6400 0100 0390 2989 6309-5001 nolu hesaba

c) İhale tarihi ve saati                              :  12/02/2014 Saat : 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel olarak vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

164/1-1


KÖMÜRÜN TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessese Müdürlüğümüz Eynez Y.A.’dan kömürün B Termik santraline taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a) -

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1 -

Müessese Müdürlüğümüz Eynez Yer altı Kontrol şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından 425.000 ton kömürün Soma B Termik Santrali 1-4, Yırca Kapı ve 5-6 Ünitelerine taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi.

2014-4261

2014-65

04.02.2014

14:00

115

takvim günü

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık İhale

3. İhalenin Yapılacağı yer       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ MANİSA

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad.

5. No.111   45500 Soma/MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

9. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

10. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

361/1-1


YATIRIMCILARA DAVET

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)’ne Ait M/T Ömerli Su Tankeri, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde “Satış” Yöntemiyle Özelleştirilecektir.

 

Geminin Adı

Geçici Teminat Bedeli

Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartları Belgesi Bedeli

Son Teklif Verme

Tarihi

ÖMERLİ

5.000,00 $ (Beşbin ABD Doları)

100,00 (Yüz Türk Lirası)

12/02/2014

 

1. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak, TDİ’nin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı Şubesi/İstanbul nezdindeki TR080001500158007261917602 (IBAN NO.LU) hesabına yatırılarak, “ilgili geminin adı ile İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan gerçek/tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, aşağıda belirtilen adresten 21/01/2014 gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir.

Her ne surette olursa olsun İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.

3. İhaleye Türk ve yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri ihaleye katılabilmek için 5.000,00 $ (Beşbin ABD Doları) tutarında geçici teminat vereceklerdir. Teminatın nakit olarak verilmesi halinde; TDİ’nin Türkiye  Vakıflar Bankası A.Ş., Salıpazarı Şubesi/İstanbul nezdindeki  TR800001500158048000714670 no.lu hesabına yatırılarak banka dekontunun son teklif verme tarihine kadar “İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler” maddesinde açıklandığı şekilde Teklif Zarfı’nın içerisine konularak TDİ’ye teslim edilmesi zorunludur.

4. Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden sonuçlandırılacaktır. Teklifler, gemi için peşin olarak verilecektir.  İhale bedeli sözleşmenin imza tarihinde peşin ödenebilecektir.

5. Teklifler, Şartname ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 12/02/2014 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, (Kemankeş Mahallesi Kemankeş Caddesi Merkez Han No: 32 Kat:4   34425 Karaköy-Beyoğlu/ İSTANBUL) adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra TDİ’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp TDİ/ÖİB ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

7. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kemankeş Mahallesi, Kemankeş Caddesi, Merkez Han No: 32 Karaköy/İSTANBUL

Tel : (0212) 243 73 03 – (0212) 252 44 17 – (0212) 293 90 32 - Faks : (0212) 293 96 64

www.tdi.gov.tr

362/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Pınarbaşı köyü 6066 ada 1 nolu parselde kayıtlı tam 3.000m²’lik arsa 07/01/2014 tarih ve 2014/33 sayılı, Encümen kararına istinaden mülkiyeti satılacaktır.

2. İhale 06/02/2014 PERŞEMBE günü saat 15:00’de Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde olup, ihaleye iştirak etmek isteyenlere 10,00¨ karşılığında verilecektir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır. 

4. İhale ile mülkiyeti satılacak arsanın;

 

S.No

Mahalle/Köy

Ada/Parsel

m2’si

m²sinin Muh.Bed.

Tam Muha. Bedeli

Geç Teminatı

1

Pınarbaşı Köyü

6066/1

3000

500,00¨

1.500.000,00¨

45.000,00¨

 

olup, geçici teminat nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı şubesinde bulunan 00158007292361081 nolu hesabına yatırılacaktır.

5. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. İhale bedelinin %50’si peşin geri kalanı ise 5 eşit taksitte ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacaktır. 2 taksit üst üste yatmadığı takdirde ihale kararının iptali için Encümene yazılacaktır.

7. İhale ile satılacak arsanın çevresinde yapılaşma tamamlanmamış, mücavir alan içerisinde, imar parselli, tamamı ticari alan içerisinde, Belediye hizmetlerinden %100 oranında yararlanmakta, ulaşım imkanlarından faydalanmakta, etrafı meskun mahaldir.

8. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d. Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

9. İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

a. İkametgah veya tebligat adresini gösterir belge,

b. Geçici teminat belgesi; (Geçici teminat nakit olarak yatırılmak istendiği takdirde Belediyemizin Vakıfbank Çarşı Şubesi 00158007292361081 nolu hesabına yatırılarak dekonta açıklama olarak işin adı, ihale kayıt numarası teminatın türü belirtilecektir.

c. İhaleye vekaleten giriyorsa noter onaylı vekaletname ile vekaleten ihaleye girenin noter onaylı imza sirküleri

d. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır.

e. İhaleye şirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla;

-Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi

-Ticaret Sicil Gazetesi

-Şirket yetkilisine ait imza sirküsü

f. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

405/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 Adet CNC Makine Teçhizat ve Ekipmanları (CNC Dik İşleme Merkezi Elemanları, CNC Torna Tezgâhı Elemanları, Hidrolik Şerit Testere, Sütunlu Matkap Tezgâhı, Kalıpçı Freze Tezgahı, Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı, Zımpara Taş Motoru ) alımı, 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2014/2505

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Merkez/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 382 288 20 64/27 46   Fax: 0382 288 21 16

c) Elektronik posta adresi                    :  -

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

görülebileceği Internet adresi (varsa)  :  www.aksaray.edu.tr.

2 - Ön yeterlik konusu malın             

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 Adet CNC Makine Teçhizat ve Ekipmanları (CNC Dik İşleme Merkezi Elemanları, CNC Torna Tezgâhı Elemanları, Hidrolik Şerit Testere, Sütunlu Matkap Tezgâhı, Kalıpçı Freze Tezgâhı, Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı, Zımpara Taş Motoru)

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  ASÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Merkez/AKSARAY

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                 :  ASÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Salonu AKSARAY

b) Tarihi ve saati                                 :  11/02/2014 günü Saat: 14.30

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3. maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerin dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

g) Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Adayın kendi adına düzenlenmiş “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi.” (Belge yoksa ilgili kurumdan belgenin olmadığına dair yazı).

4.4.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile Teknik Şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

4.4.2.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog ve Teknik şartnameye uygunluğu içeren belgeler verilecektir.

4.4.2.2. Teknik şartnameye madde madde uygunluk açıklaması verilecektir.

Yukarıda sayılan belgeler Ön yeterlik dosyasında sunulacaktır.

4.5. Yeterliliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir.

5 - Bu ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 50,00-TL (Elli Türk lirası) ve ihale dokümanı 50,00,-TL (Elli Türk lirası) karşılığı Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Merkez/AKSARAY adresinden satın alınabilir.1

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları2 zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 11/02/2014 günü Saat: 14.30’a kadar Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Merkez/ AKSARAY adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

331/1-1