10 Ocak 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28878

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 07.11.2013 gün ve 1754/3606 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.11.2013 gün ve 3032/6590 sayılı kararı onaylanan 84353 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Ada/Parsel                                 Mevkii

61280/1                                     GÜVENTEPE

61280/2                                     GÜVENTEPE

61280/3                                     GÜVENTEPE

61280/4                                     GÜVENTEPE

61280/5                                     GÜVENTEPE

61331/1                                     GÜVENTEPE

61331/2                                     GÜVENTEPE

61331/3                                     GÜVENTEPE

61331/4                                     GÜVENTEPE

61331/5                                     KALETEPE

Yoldan yeşilden ihdas

163/1-1

—————

44942 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

162/1-1

—————

44174 ada ile park arasında kalan yolun yeniden düzenlenmesi ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

161/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Akademik Birim

Bölümler

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Prof.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Doç.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansal Yönetim

1

Prof.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansal Yönetim

1

Doç.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

1

Yrd. Doç. – Doç. – Prof.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

1

Yrd. Doç. – Doç. – Prof.

Meslek Yüksekokulu

Ortopedik Protez ve Ortez

1

Prof.

 

Başvuruda Gerekli Belgeler

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen bölümlerdeki kadrolarla ilgilenen öğretim üyelerinin 20.01.2014 tarihi mesai bitimine kadar Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ: Şahsen veya Posta

İletişim Bilgileri:

Abdi İpekçi Cad. No: 89 Bayrampaşa/İstanbul

Tel: 0 (212) 210 10 10

Fax: 0 (212) 565 25 25

www. nisantasi.edu.tr

info@nisantasi.edu.tr

167/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) DUYURUSU

Millî Eğitim Bakanlığında görev yapmak üzere toplam yüzyirmidokuz (129) adet kadroya Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Yarışma sınavı sözlü sınav şeklinde, tek aşamada, gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav, 24 Mart - 18 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olup sınav sürecine ilişkin açıklamalar “Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Kılavuzu” Milli Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr) internet adresinde ilân edilmiştir.

Başvurular için belirlenen alan ve puanlar, başvuru şartları ve sınav takvimi aşağıda yer almaktadır.

 

SIRA NO

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO ADEDİ

PUAN TÜRÜ

PUANI

1

İİBF/SİYASAL BİLGİLER / İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BÖLÜMLERİ

10

KPSS P65

75

2

HUKUK

20

KPSS P62

75

3

İSTATİSTİK

10

KPSS P25

75

4

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

7

KPSS P3

75

5

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

5

KPSS P3

75

6

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

5

KPSS P3

75

7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

3

KPSS P3

75

8

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

5

KPSS P121

75

5

İHL MESLEK DERSLERİ

5

KPSS P10

75

6

İNGİLİZCE

8

KPSS P121

75

7

ALMANCA

5

KPSS P121

75

8

FRANSIZCA

3

KPSS P121

75

9

ARAPÇA

5

KPSS P10

65

10

RUSÇA

3

KPSS P10

65

11

ÇİNCE

2

KPSS P10

60

12

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ

3

KPSS P10

75

13

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

10

KPSS P10

75

14

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

10

KPSS P10

75

15

EĞİTİM PROGRAMLARI, PROGRAM GELİŞTİRME, EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

5

KPSS P10

75

16

EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMA VE EKONOMİSİ

5

KPSS P10

75

TOPLAM

129

YARIŞMA SINAVINA (SÖZLÜ SINAV) BAŞVURU ŞARTLARI

1) Adayların 06-07-14 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan KPSS LİSANS sınavları sonucuna göre, yukarıdaki tabloda branşlar itibarıyla belirlenen asgari puana sahip olmaları gerekmektedir. (Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her alan için belirlenen en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 ve 16 sıra numaralı alanlar için ilân edilen kadro sayısının 2 katı, diğer alanlar için ise 3 katı aday sözlü sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da yarışma sınavına alınacaktır.)

2) Yukarıdaki tabloda belirtilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 ve 16 sıra numaralı alanlar dışında başvuru yapacak adayların, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararında (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19) belirlenen alanlara kaynak yükseköğretim programlarından mezun olmaları gerekmektedir.

3) Yukarıdaki tabloda 14,15 ve 16 ncı sıralarda belirtilen alanlarda lisans mezunu olmaması durumunda bu alanlardan Yüksek Lisans veya Doktora mezunu olan adaylar başvuruda bulunabileceklerdir.

4) Adayların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları gerekmektedir.

5) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

6) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

7) Adayların devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmaması gerekmektedir.

Duyurulur.

 

SINAV TAKVİMİ

Sınav Duyurusu

10 Ocak 2014

İnternet Başvuru Tarihleri

10 - 14 Şubat 2014

Sınava Girecek Adayların İlânı

18 Şubat 2014

Belgelerin Teslimi

19 - 28 Şubat 2014

Sözlü Sınav

24 Mart – 18 Nisan 2014

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Tlf : (312) 413 18 74

www.meb.gov.tr

http://ikgm.meb.gov.tr

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar, 06648, Çankaya/ANKARA

132/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO      : 29.11.2013-128                    35.13/948

KARAR TARİHİ VE NO           : 29.11.2013-3077                  Toplantı Yeri: İZMİR

İzmir ili, Ödemiş ilçesi, İlk Kurşun Köyünde bulunan İlk Kurşun Tepesinin "Tarihi Sit" ilan edilmesi talebine ilişkin olarak; Ödemiş Kaymakamlığı Müze Müdürlüğü’nün 03.02.2012 tarihli ve 117 sayılı yazısı; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 21.06.2012 tarihli ve 138700, 138722 ve 138179 sayılı yazıları ve ekleri; İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 28.06.2012 tarihli ve 27 sayılı yazısı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2013 tarihli ve 42601 sayılı yazısı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 11.03.2013 tarihli ve 2430 sayılı yazısı; Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü'nün 20.03.2013 tarihli ve 1311 sayılı yazısı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarihli ve 39258 sayılı yazısı ve ekleri; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü'nün 03.04.2013 tarihli ve 40616 sayılı yazısu İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 09.04.2013 tarihli ve 1 11 1-3081 sayılı yazısı ve ekinde yer alan Ödemiş Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 21.03.2013 tarihli rapor; İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 22.05.2013 tarih ve 1192/16194 sayılı yazısı ve ekleri; İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 22.05.2013 tarih ve 1192/16194 sayılı yazısı ve ekleri; İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 22.05.2013 tarih ve 1192/16194 sayılı yazısı ve ekleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.11.2013 tarihli ve Müdürlük evrakında 1338 sayı ile kayıtlı rapor okundu ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Ödemiş ilçesi, İlk Kurşun Köyünde bulunan İlk Kurşun Tepesinin, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral durum haritası üzerinde gösterildiği şekilde Tarihi Sit olarak tesciline,

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO:     29.11.2013-128                      35.13/948

KARAR TARİHİ VE NO :         2:29.11.2013-3077                 Toplantı Yeri: İZMİR

İzmir ili, Ödemiş ilçesi, İlk Kurşun Köyünde bulunan, tapunun 335 ve 336 no.lu parsellerinde kayıtlı olan taşınmazlar için tapu kütüğünün beyanlar hanesine; "Taşınmaz Tarihi Sit sınırları içerisinde kalmaktadır." Kaydının konulması gerektiğine,

a) Uzun devreli gelişme planı ilgili koruma bölge kurulunca uygun görülünceye kadar zorunlu altyapı uygulamaları dışında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağının,

b) Bu alanları çevre düzeni planına kavuşturacak gerekli çalışmaların yapılarak hazırlanacak çevre düzeni planları için koruma kurallarının uygun görüşlerinin alınması gerektiğinin,

c) Alanın tescil tarihi öncesi doğal dengeyi bozucu yapılmış her türlü uygulamanın zaman içinde ıslahı için kamu kuruluşlarınca gerekli çalışmanın yapılması gerektiğinin,

d) Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında Orman Bakanlığınca gerekli çalışmaların yapılabileceğinin,

e) Bu alanlar içinde yer alan anıt ve şehitliklerin düzenleme ve gerekli onarımları için projeleriyle birlikte koruma kurulunda izin alınması gerektiğinin,

- Geçiş Dönemi Koruma Kullanma Esasları olarak belirlenmesine karar verildi.

İzmir- Ödemiş- Kurşun Köyü- İlk Kurşun Tepesinin sit ila (2)

168/1-1


 


 


 

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————