10 Ocak 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28878

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


OFİSİMİZCE CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ İHTİYACI, 5 ADET CHEVROLET SUBURBAN 4X4 ¾ TON 2 LT JEEP’İN TEKNİK ŞARTNAME DOĞRULTUSUNDA VE OFİSİMİZ TİP TİCARİ ŞARTNAMESİ İLE İHALEEK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARA UYGUN OLARAK AÇIK TEKLİF İSTEME USULÜ İLE İÇ PİYASADAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF M1, N1 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ HURDALARI SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


ÇAY VE ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa İli Viranşehir Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KANUN VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TPAO Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğünden:


DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


20 TON DİNGİL BASINÇLI VAGON TEKERLEK TAKIMI TAMİRLERİNDE VE DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE

3 KALEM MALZEME SATIN ALIMI İÇİN YAPILACAK İHALE 21.01.2014 TARİH, SAAT 15:00’E ERTELENMİŞTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


BACA GAZI ISLAK BİLYELİ DEĞİRMENLERİ KAPLAMALARININ İMALİ VE MONTAJI MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


3 YILLIK 63.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: ORTAPAZAR/RİZE


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KLİMA BAKIM-ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OFİSİMİZCE CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ İHTİYACI, 5 ADET CHEVROLET SUBURBAN 4X4 ¾ TON 2 LT JEEP’İN TEKNİK ŞARTNAME DOĞRULTUSUNDA VE OFİSİMİZ TİP TİCARİ ŞARTNAMESİ İLE İHALE EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARA UYGUN OLARAK AÇIK TEKLİF İSTEME USULÜ İLE İÇ PİYASADAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofis web sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek firmaların şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik özellik listesi ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 22.01.2014 günü saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda süresiz geçici teminat verilecektir.

7 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte kısmen etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

171/1-1


MUHTELİF M1, N1 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ HURDALARI SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 2.000.000 Kg. (±% 15 toleranslı) Muhtelif N1, M1 Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları, aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir.

(Bu grup içerisindeki malzemeler 29.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA) Kontrolü Hakkında Yönetmelik”e göre N1 ve M1 kategorisindeki araçları içermektedir. Söz konusu yönetmeliğe göre ihaleye 16 01 04 atık koduna sahip işleme tesisi, çevre ve izin lisansı olan firmalar katılabilecektir. Teslimat sıradan yapılacak (Hurda Müdürlüğünün göstereceği sıraya göre) olup, hiçbir malzeme (ahşap kasa, pvc esaslı koltuklar, cam, jant, fitil, fiber, vinleks, dış lastik vb. malzemeler) ayıklattırılmayacaktır. Yer temizliği esastır.

Teslimat esnasında doğabilecek her türlü kazalardan ve çevreye verilecek zararlardan alıcı firma sorumludur. Bütün teknik emniyet kurallarına uymak ve sosyal güvenlik önlemlerini sağlamakla alıcı firma yükümlüdür. Malzemenin miktarı ( ±% 15 toleranslıdır.)

İHALE TARİHİ              İHALE SAATİ                        İHALE YERİ

22 OCAK 2014                        14:00                          MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Pazarlama ve Satış Şubesi Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ             : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                  : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.             : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                 : 02623413797/124-126

160/1-1

 


ÇAY VE ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Satış mağazasında ve Gökkuşağında kullanılmak üzere 1.000 Kg. (1 Ton) çay ve 2.000 Kg. (2 Ton) tekli sarma şeker, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 20.01.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES      : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                     Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                     Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

118/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa İli Viranşehir Belediye Başkanlığından:

MADDE–1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve aşağıda ada, parsel ve yüz ölçümü ile muhammen bedeli yazılı arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Artırma sureti ile satışa çıkartılacaktır.

MADDE–2 - İhale Viranşehir Belediye Sarayı Encümen toplantı salonunda İhale Komisyonu olan Belediye Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

MADDE–3 - İhaleye katılan isteklilerden istenecek belgeler;

a) GERÇEK KİŞİ ;

a) İkametgâh İl muhabiri,

b) Kimlik fotokopisi

c) Açık Tebligat adresi ve telefon numaraları

d) Geçici teminat dekontu veya Teminat Mektubu

b) TÜZEL KİŞİ ;

Yukarıdaki Belgeler ile Beraber

1-a) Ticaret Sicil Gazetesi,

2-b) Noter onaylı İmza Sürgüsü

3-c) Yetki Belgesi

MADDE–4 - İhale 20.01.2014 Pazartesi günü saat 14.00’da,İhale komisyonu huzurunda Belediye Hizmet binası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

MADDE-5 - İstekliler İhale dosyalarını en geç İhale tarihi olan 20/01/2014 Pazartesi günü saat 14:00’te kadar İmar ve şehircilik Müdürlüğüne veya İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra gelen isteklilerin İhale Dosyaları alınmayacaktır.

MADDE–6 - Arsanın 1 m2 Üzerinde İhaleye çıkarılacak üzerinde ihale kalan gerçek veya tüzel kişiden toplam bedel üzerinden teminat alınacaktır.

MADDE–7 - İhale tarih ve saatinden sonra gelen isteklilerin İhale dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

MADDE–8 - İhaleye katılan istekli aşağıda yazılı bulunan arsanın muhammen bedelinin %3 geçici teminatı Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazı ile T.C.Ziraat Bankası Viranşehir Şubesine İhale tarihinden önce yatırmaları ve İhale müracaat dosyalarına diğer istenilen belgeler ile birlikte koymaları gerekir.

MADDE–9 - Arsaların Satışı üzerinde kalan isteklilerden kati teminat %6 olarak alınacaktır.

MADDE–10 - İhale üzerinde kalan istekli İhale karar tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Geçici teminatı katiye dönüştürecektir.

MADDE–11 - Arsa satış ihalesini üzerinde kalan istekli ihale tarihinden itibaren 30(otuz) gün içinde arsa bedelinin tamamı yatırması gerekmektedir aksi halde ihale iptal edilecek ve yatırmış olduğu Kati teminat belediyeye gelir olarak kayd edilecektir.

MADDE–12 - İhaleye çıkarılan arsalar;

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

Y.ÖLÇÜMÜ

1 M’Sİ

TOP. BEDELİ

GEÇİCİ TEM.

Cumhuriyet

1186

1

11.044,17-m2

140,00-TL

1.546.182,80-TL

46.386,00-TL

 

MADDE–13 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir veya aynı adreste 100 –TL karşılığında temin edilebilir.

MADDE–14 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespit etmeye serbesttir.

MADDE–15 - Bu ihale ile ilgili doğacak anlaşmasızlıkların çözümü Viranşehir Mahkemeleri ve icra dairesi yetkilidir.

İlanen Duyurulur

198/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 11,73.- TL. ile en çok 60.000,-TL. arasında değişen; 20/01/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,-TL., en çok 6.000,-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede katır cinsi canlı hayvan, İşlenmemiş Koyun Derisi, Muh. cep telefonları ve aksamları, Muh. elektronik eşya, sigara sarma makinesi, araç lastiği, muh ayakkabı, elektrikli dinamo, vb. olarak satışa sunulan 54 grup cinsi eşya; açık artırma suretiyle, Büyükalp Cad. 2 Nolu Kapı Girişi (Elazığ Yolu üzeri Total Akaryakıt İstasyonu Karşısı) Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Toplantı ve Seminer salonunda 21/01/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 79 ) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur

33/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.000,89 TL ile en çok 42.480,00 TL arasında değişen; 20.01.2014 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 100,09 TL, en çok 4.248,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minibüs, kamyonet, çekici, römork, otobüs, yarı römork, vb. 39 adet araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 21.01.2014 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

101/1-1


5607 SAYILI KANUN VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 644,16,-TL. ile en çok 31.928,20,-TL. arasında değişen; 16/01/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 65,00,-TL., en çok 3.193,00,-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B. Oto, Demonte Vaziyette Traktör, Minübüs, Kapalı Kasa Kamyonet, Romork, Motorsiklet ve Kamyon cinsi 26 adet araç; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze-KOCAELİ adresindeki Konferans salonunda 17/01/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00,-TL. bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

144/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 573,48,-TL ile en çok 83.477,63,-TL arasında değişen; 15/01/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 57,35,-TL, en çok 8.347,76,-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kamyonet, Motorsiklet, Minibüs, B.Oto v.b cinsi 30 adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 16/01/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00,-TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

145/1-1


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ

(TKMP)

Kapsamında Yapılacak

TKMP Gayrimenkul Değerlemesi Orta Dönem Değerlendirme Toplantısı

Organizasyonu İşi

IBRD Kredi No: 7537-TU

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon (TKMP) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği TKMP Gayrimenkul Değerlemesi Orta Dönem Değerlendirme Toplantısı Organizasyonu İşi sözleşmesinde yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen “TKMP Gayrimenkul Değerlemesi Orta Dönem Değerlendirme Toplantısı Organizasyonu” işinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir.

Bahsi geçen iş ile ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere  www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

İhale Dokümanı, 50,00 TL (elli Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Tandoğan şubesindeki 7038550–5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi  No:14

06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 312 413 65 82 Fax: +90 312 413 64 02

Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 12/02/2014’ den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 12/02/2014 Çarşamba günü, saat 10:00 ’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adreste saat 10:15’de açılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Zemin Kat, Z–10 numaralı oda, Dikmen Caddesi No:14

06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

138/1-1

 


4 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Laboratuvar Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2014/793

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  4 Kalem Muhtelif Laboratuvar Cihazı Alımı

 

1

Sertlik Cihazı 1 Adet

2

Fraibilte Cihazı 1 Adet

3

Dağılma Cihazı 1 Adet

4

Nem Tayin Cihazı 1 Adet

 

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  17.01.2014 Cuma günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.4. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.5.1. ISO ve CE belgeleri (Teknik Şartnamede istenildiği şekilde) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 20.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 17.01.2014 Cuma günü, saat 14:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

190/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TPAO Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğünden:

TPAO ADIYAMAN BÖLGE ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT YALANKOZ, PİYANKO VE DOĞU BEŞİKLİ SAHALARININ İŞLETMECİLİĞİ İŞLERİNİN YAPILMASI İŞLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İhale kayıt numarası (KİK)        :  2014/980

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  T.P.A.O BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE PETROLLERİ MAH. KARAPINAR CAD. NO. 256 P.K.9 02040 ADIYAMAN

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (416) 227 28 11 (3 Hat)  0 (416) 227 28 20

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Adı                                        :  TPAO ADIYAMAN BÖLGE ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT YALANKOZ, PİYANKO VE DOĞU BEŞİKLİ SAHALARININ İŞLETMECİLİĞİ İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  1 ADET 4*2 PICK-UP TİP ARAÇ VE 24 ELEMAN

c) Yapılacağı Yer                       :  T.P.A.O Bölge Müdürlüğü Faaliyet Alanları

d) İşin Süresi                             :  Yer Tesliminden/İşe Başlama Tarihinden İtibaren 3 Yıl/ 1095 Gün

e) İhale Şekli                              :  Açık İhale Usulü (TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği

                                                     Madde: 23)

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  T.P.A.O Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27/02/2014 Saat : 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İdari Şartnamenin İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.3.3. Petrol ve Gaz Sahası İstasyonu bakım, kontrol ve işletilmesi işlerine yönelik İş Bitirme Belgesi veya devam eden işler için TPAO’dan alınan İş Durum Belgesi

4.4. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

4.5. İhale dokümanı T.P.A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü/ Üretim Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4.6. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür.

4.7. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - Taşıma (Personel ve Malzeme) işinde kullanılacak araçlar;

1 Adet 4*2 Pıck-Up Tip Araç

6 - Teklifler, 27/02/2014 tarihinde saat 14:00’e kadar T.P.A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale, KİK’ in Ceza ve İhalelerden Yasaklanma Hükümleri hariç, KİK tarafından Ortaklığımıza tanınan İstisna Kapsamında (3/g) olup, Ortaklığımızın Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğine tabidir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

DİĞER HUSUSLAR

İSTEKLİLER İHALE DOKÜMAN BEDELİ OLAN 250 T´SINI TC ZİRAAT BANKASI AŞ ADIYAMAN MERKEZ ŞUBESİ TR26000100018436215883-5002 NOLU TPAO HESABINA MAKBUZ KARŞILIĞI YATIRARAK; İSTEKLİ VEYA VEKÂLET VERDİĞİ KİŞİLERCE TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE DOKÜMANINI TEMİN EDEBİLİRLER.

120/1-1


DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA

NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1

Sakarya ili, Ferizli ilçesi, Sinanoğlu Mahallesi, Köyiçi mevkii, 1122 no.lu parseldeki 372,00 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki trafo binası ile birlikte satışı,

2.500

50

20.02.2014

2

Ankara ili, Keçiören ilçesi, Aşağı Eğlence Mahallesi, 6407 ada, 8 no.lu parseldeki 775,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün üzerinde bulunan kargir apartmanın 1. normal katındaki 6 bağımsız bölüm no.lu meskenin satışı,

9.000

100

20.02.2014

3

Denizli ili, Bekilli ilçesi, Yeni Mahallesi, 226 ada, 2 no.lu parseldeki 1.014,89 m² yüzölçümlü gayrimenkulün üzerinde bulunan iki katlı betonarme belediye hizmet binasının zemin katındaki 12 bağımsız bölüm no.lu dükkanın satışı,

13.000

150

20.02.2014

4

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı Köyü,

• 41 no.lu parseldeki 70.200,00 m² yüzölçümlü Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı + Yol,

• 296 no.lu parseldeki 5.674,00 m² yüzölçümlü Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, imarlı gayrimenkullerin üzerindeki binalarla birlikte bir bütün halinde satışı,

400.000

1.500

20.02.2014

5

İzmir ili, Menemen ilçesi, Süzbeyli köyü, 102 ada, 4 no.lu parseldeki 39.407,00 m² yüzölçümlü Tarım Alanı imarlı gayrimenkulün satışı,

30.000

250

20.02.2014

6

İzmir ili, Menemen ilçesi, Kazımpaşa Mahallesi, Orman mevkii, 213 ada, 48 no.lu parseldeki 18.718,66 m² yüzölçümlü Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki binalarla birlikte satışı,

350.000

1.500

20.02.2014

7

İzmir ili, Menemen ilçesi, Esatpaşa Mahallesi, Orman mevkii, 415 ada, 6 no.lu parseldeki 3.949,44 m² yüzölçümlü Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki binalarla birlikte satışı,

80.000

600

20.02.2014

8

Manisa ili, Kula ilçesi, Gökçeören / Dere Mahallesi, Kovukdere mevkii, 155 ada, 2 no.lu parseldeki 10.153,30 m² yüzölçümlü kadastro parseli niteliğindeki gayrimenkulün satışı,

1.200

50

20.02.2014

9

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni 1. Mıntıka Mahallesi, 3182 ada, 1 no.lu parseldeki 4.618,59 m2 yüzölçümlü Gelişme Konut Alanı imarlı gayrimenkulün satışı,

170.000

750

20.02.2014

10

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni 1. Mıntıka Mahallesi, 3183 ada, 1 no.lu parseldeki 2.738,71 m2 yüzölçümlü Gelişme Konut Alanı imarlı gayrimenkulün satışı,

100.000

500

20.02.2014

11

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni 1. Mıntıka Mahallesi, 3184 ada, 1 no.lu parseldeki 8.573,49 m2 yüzölçümlü Gelişme Konut Alanı imarlı gayrimenkulün satışı,

300.000

1.500

20.02.2014

12

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni 1. Mıntıka Mahallesi, 3186 ada, 1 no.lu parseldeki 12.122,42 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı gayrimenkulün satışı,

1.500.000

3.000

20.02.2014

13

Samsun ili, Canik ilçesi, Teknepınar Mahallesi, 6404 ada, 47 no.lu parseldeki 1.162,60 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün 41/480 oranındaki hissesinin satışı,

4.000

100

20.02.2014

14

Muğla, ili, Ula ilçesi, Akyaka köyü, 3943 no.lu parseldeki 10.845,01 m2 ile 3944 no.lu parseldeki 39,67 m2 olmak üzere toplam 10.884,68 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün satışı,

250.000

500

06.03.2014

15

Denizli ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 4885 ada, 1 no.lu parseldeki 2.388,98 m2 yüzölçümlü Konut Dahil Kentsel Çalışma Alanı imarlı gayrimenkulün satışı,

20.000

100

06.03.2014

16

Denizli ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 657 ada, 11 no.lu parseldeki 554,00 m2 yüzölçümlü Konut Dahil Kentsel Çalışma Alanı imarlı gayrimenkulün satışı.

10.000

100

06.03.2014

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3) İhaleye katılabilmek için gayrimenkuller için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4) Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, İdarenin;

- Halkbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06

- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38

- Vakıfbank Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6) Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7) Ayrıca; (312) 585 83 20 – 585 84 54 numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

197/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No               :  2985

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                           :  İstanbul

b) İlçesi                                      :  Beşiktaş

c) Cinsi                                      :  Arsa

d) Pafta No:---

e) Ada No                                  :  1453

f) Parsel No                               :  8

g) Yüzölçümü                            :  318 m²

h) Satılacak Hisse Oranı            :  Tamamı

i) Halihazır                                 :  Boş

j) İmar Durumu                         :  Konut Alanı.

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı      :  Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)      :  Dikilitaş Mah. Karanfil Sok.

3 - Muhammen Bedeli               :  2.544.000.-TL

4 - Geçici Teminatı                    :  76.320.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati              :  22 Ocak 2014 – 12:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                           :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                    :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                     Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                   :  600.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”,

 “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

139/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No               :  3011

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                           :  İstanbul

b) İlçesi                                      :  Beşiktaş

c) Cinsi                                      :  Arsa

d) Pafta No                                :---

e) Ada No                                  :  1440

f) Parsel No                               :  10

g) Yüzölçümü                            :  258 m²

h) Satılacak Hisse Oranı            :  Tamamı

i) Halihazır                                 :  Boş

j) İmar Durumu                         :  Konut Alanı.

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı      :  Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)      :  Dikilitaş Mah. Tuğrul Sok.

3 - Muhammen Bedeli               :  1.548.000.-TL

4 - Geçici Teminatı                    :  46.440.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati              :  22 Ocak 2014 – 12:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                           :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                    :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                     Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                   :  350.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”,

 “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

142/1-1


20 TON DİNGİL BASINÇLI VAGON TEKERLEK TAKIMI TAMİRLERİNDE VE DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN TAMİR VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE

3 KALEM MALZEME SATIN ALIMI İÇİN YAPILACAK İHALE 21.01.2014 TARİH, SAAT 15:00’E ERTELENMİŞTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2013/186167

1 - İdarenin ;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  1) 400 ADET Ø 920 mm MONOBLOK GÖVDE

                                                                  2) 100 ADET HAM CER DİŞLİ TASLAĞI

                                                                  3) 100 ADET AKS MİLİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 21.01.2014 günü ve saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

179/1-1


BACA GAZI ISLAK BİLYELİ DEĞİRMENLERİ KAPLAMALARININ İMALİ VE MONTAJI MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Baca Gazı Islak Bilyeli Değirmenleri Kaplamalarının İmali ve Montajı Mal Alımı İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/195991

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören- Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 252 532 36 00 - 532 30 01

c) Elektronik posta adresi          :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (KEAŞ) Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 adet baca gazı ıslak bilyeli değirmenlerinin kaplamalarının teknik şartname ve teknik resim esasları doğrultusunda imali, demontajı ve mevcut kullanım yerlerine montaj edilmesi işidir.

b) Teslim yeri                            :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 140 takvim günü (İmalat Süresi) + 70 takvim günü (Montaj ve Deneme süresi) olmak üzere toplam 210 takvim günüdür. İmalat süreci ve montaj, deneme süreci koşulları Teknik Şartname Termin Programı hükümlerine göre uygulanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  04/02/2014 Salı günü, saat: 14:00

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 04/02/2014 Salı günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, toplam fiyat üzerinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale bırakılan istekli ile anahtar teslim götürü bedel olarak düzenlenecektir. teklif

7 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

11 - İstekliler, teklif ettikleri malzeme ile ilgili;

a) İstekliler; Teknik Şartname konusu ve benzeri işlerle ilgili referanslarını ve iş bitirme belgelerini teklif dosyası içerisinde sunacaklardır.

b) İstekliler; ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesini teklif dosyası içerisinde sunacaklardır.

c) İstekliler; ihale öncesi santralımızı ziyaret ederek teknik şartname konusu imalatlar hakkında, yapılacak imalatlara ait mevcut sistemde takılı malzemeleri görüp teknik bilgi alarak yer görme belgesi alabileceklerdir. Yer görme belgesi olmayan ve teklif ekinde sunmayan istekliler yeri görmüş sayılacaklardır. İş siparişe bağlandıktan sonra, imalat esnasında yapılacak hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir.

12 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

148/1-1


3 YILLIK 63.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

ORTAPAZAR/RİZE

1 - Müdürlüğümüzde 2014, 2015, 2016 yılları için ihtiyaç duyulan 63.000 Ton Su Buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Ortapazar köyü/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif Mektuplarını en geç 21/01/2014 Salı günü saat 14:00’e kadar Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Ortapazar Köyü/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’si oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakla serbesttir.

34/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Erzurum Yakutiye Hasanibasri Mahallesinde bulunan ada, pafta ve parsel numarası ile alanı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda yazılı arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.

 

SIRA NO

MEVKİİ

VASFI

ADA/PAFTA

PARSEL

ALAN (m2)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİH/SAAT

1

Hasanibasri Mahallesi

Arsa

184-91-94-132

5.616,45

4.212.337,50

126.370,13

21/01/2014 - 09:30

 

2 - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3 - Bu ihaleye ait arsalar için İdari Şartname Belediyemiz İhale Hazırlık Servisinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir..

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 21/01/2014 tarihi saat 08:30’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak İhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye de tebligat için adres beyanı,

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekaletnameleri,

e) Satış şartnamesinin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,

f) İhale dokümanın satın alındığına dair belge,

g) Şirket olması halinde Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi (2014 yılında alınmış)  ile Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü. (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri)

h) Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek zorundadır.)

6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.

İlan olunur.

152/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Taşınmazların nitelikleri;

 

İhale

Dosya No

İli

İlçe

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Tapu

Vasfı

Fiili

Durumu

İmar

Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

2013/35

Şanlıurfa

Merkez

Bamyasuyu

141

22-36-

54-55

686,99

Kargir Bina - Arsa

Vali Akbulut

İş Merkezi

İş Merkezi

10.975.025,00

1.097.502,50

23/01/2014

11.00

2013/34

Şanlıurfa

Merkez

Karaköprü

3388

1

11.564,75

Arsa

Boş Arsa

Konut Alanı

9.251.800,00

925.180,00

23/04/2014

11.30

 

2 - İhale Şartnamesinin temin edileceği ve görülebileceği yer; İhalelere ait Taşınmaz Mal Satış Şartnameleri Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı A Blok 3. katındaki Şanlıurfa İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 1.000,00 TL karşılığında ihale dokümanları aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için ihale doküman bedelinin ödenmiş olması zorunludur.

3 - İhalenin yapılacağı yer; İhale Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi 7/A numaralı adreste bulunan S.G.K. Hizmet Binası 5. katındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda, yukarıda belirtilen saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

4 - İhaleye girebilme şartları;

a) 1.000,00 TL tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzunu,

b) Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; İl Özel İdaresi adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) Tebligata esas Türkiye’de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi)

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

e) Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- Nüfus Müdürlüğünden 2013 yılında alınmış ikametgah belgesini,

- Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini,

- Noter tasdikli imza beyannamesini,

f) Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- İlgisine göre 2014 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belgeyi,

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

g) Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile isteklinin imza beyannamesini,

ı) Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (a), (b), (c) ve (d) dışında;

- Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

- Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,

5 - Belge ve tekliflerin verileceği yer;

Yukarıda istenen belgeler ile birlikte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 23/01/2014 Perşembe günü saat 11:00’e kadar Şanlıurfa İl Özel İdaresinin (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı A Blok 3. katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden İdare sorumlu değildir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ve bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

7 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı D.İ.K. hükümleri uygulanır.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Bilgi İçin          :

Şanlıurfa İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat: 3 ŞANLIURFA

Telefon : 0 (414) 315 00 90 – 313 22 97 Dahili 130-134-138-139 Faks : 0 (414) 312 22 74

www.sanliurfaozelidare.gov.tr

140/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 22/01/2014 Çarşamba günü Saat:14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

SIRA NO

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

m²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G.Teminat (%3)

(TL)

Ödeme

1

UMUT

5203

4

1.553,46

Arsa

BL-12

800,00

1.242.768,00

37.283,04

PEŞİN

2

UMUT

4819

4

6.361,94

Arsa

BL-12

800,00

5.089.552,00

152.686,56

PEŞİN

 

Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

h) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir,

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir,

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 22/01/2014 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bu ihaleden doğacak her türlü vergi (1. ve 2. Sıradaki taşınmazlar KDV’den muaftır) resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

10508/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şahinbey İlçesi Kızılhisar Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

1

Kızılhisar

17J-1d

467

3

4.083,23 m2

Konut+Ticari (E:2.00 hmax: Serbest)

900,00.-TL

3.674.907,00.- TL

110.247,21.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Satın Alma Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerin ihalesi 21/OCAK/2014 Salı günü saat 14.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2014 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

92/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şahinbey İlçesi Kızılhisar Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

1

Kızılhisar

16J-2b

848

1

3.155,32 m2

Konut+Ticari (E:2.00 hmax: Serbest)

600,00.-TL

1.893.192,00.- TL

56.795,76.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Satın Alma Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerin ihalesi 24/OCAK/2014 Cuma günü saat 14.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2014 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

95/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şahinbey İlçesi Kızılhisar Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

1

Kızılhisar

16J-2b

847

1

4.727,29 m2

Konut+Ticari (E:2.00

hmax: Serbest)

600,00.-TL

2.836.374,00.- TL

85.091,22.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Satın Alma Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerin ihalesi 23/OCAK/2014 Perşembe günü saat 14.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2014 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

96/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şahinbey İlçesi Kızılhisar Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

1

Kızılhisar

17J-1c-1d

653

2

3.392,34 m2

Konut+Ticari (E:2.00 hmax: Serbest)

900,00.-TL

3.053.106,00.- TL

91.593,18.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Satın Alma Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerin ihalesi 22/OCAK/2014 Çarşamba günü saat 14.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2014 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

97/1-1


KLİMA BAKIM-ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/613

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  30 adet lokomotif makinist kabin klimaları bakım-onarımı, teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24/01/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 24/01/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

102/1-1