3 Ocak 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28871

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 63048 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10787/1-1

—————

Yenimahalle 42972 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10788/1-1

—————

60251 adanın kuzeyindeki park alanı ile 15899 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10789/1-1

—————

Yenimahalle 60711/1, 60713/1 ve 60718/1 ada/parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10790/1-1


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI DUYURUSU

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerindeki 10 (on) ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerindeki 62 (altmış iki) münhal sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Bakanlığımızca yerleştirme yapılacaktır.

A) YERLEŞTİRME YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI

 

MERKEZ TEŞKİLATI

Alım Yapılacak Birimler

Kontenjan

Nitelikler

Merkez Teşkilat Birimleri

1

Fakültelerin “Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği” bölümlerinin birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.

5

Fakültelerin “ İnşaat Mühendisliği” bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.

4

Fakültelerin “Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği” bölümlerinin birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.

TOPLAM

10

 

 

İL MÜDÜRLÜKLERİ

Alım Yapılacak İller

Kontenjan

Nitelikler

Adıyaman

1

Fakültelerin “Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Yönetimi ve Mühendislik” bölümlerinin birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.

Afyonkarahisar

1

Ankara

1

Antalya

1

Balıkesir

1

Batman

1

Burdur

1

Gümüşhane

1

Isparta

1

İstanbul

3

İzmir

1

Kahramanmaraş

1

Muğla

1

Rize

1

Sakarya

1

Uşak

1

Van

1

Yalova

1

Bursa

1

Fakültelerin “Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği” bölümlerinin birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.

İstanbul

1

Ankara

1

Fakültelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği” bölümlerinin birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.

Antalya

2

Bilecik

1

Erzurum

1

İstanbul

3

İzmir

1

Kayseri

1

Kocaeli

1

Kütahya

1

Muş

1

Trabzon

1

Bingöl

1

Fakültelerin “Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği” bölümlerinin birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.

Bolu

1

Bursa

1

Çanakkale

1

Gaziantep

1

Hatay

1

İzmir

1

Kastamonu

1

Kırşehir

1

Nevşehir

1

Niğde

1

Ordu

1

Şırnak

1

Ankara

1

Fakültelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.

Hatay

1

Kocaeli

2

Sivas

1

Şanlıurfa

2

Tekirdağ

1

Bursa

1

Fakültelerin “Otomotiv Mühendisliği, Otomobil Mühendisliği ve Teknolojileri” bölümlerinin birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.

İstanbul

3

Şanlıurfa

1

Fakültelerin “Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği” bölümlerinin birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak.

TOPLAM

62

 

 

B) ADAYLARDA ARANILAN NİTELİK VE ŞARTLAR

1) 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

2) Yukarıdaki tablonun “nitelikler” kısmında belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

3) (B) grubu kadrolar için 07–08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS)P3 puan türüne sahip olmak,

4) Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarla belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde yerleştirmesi yapılan adaylarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

C) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvurular, 17 Ocak 2014 günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr veya http://personel.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Sözleşmeli Personel Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların fotoğraflarını, mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

2) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları önerilir.)

3) Adaylar, başvuru sırasında merkez teşkilatı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerindeki ilan edilen pozisyonlardan sadece biri için bir tercihte bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

4) Elektronik ortamda doldurulan başvuru formunun çıktısı alınarak saklanacak, sonuçlar açıklandıktan sonra asil olarak yerleştirilen adaylar başvuru formunu imzalı ve fotoğraflı olarak Bakanlığımıza teslim edeceklerdir.

5) Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan adayların başvuruları ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ

1) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri merkez teşkilatındaki veya il müdürlüklerindeki ilan edilen pozisyon sayısına göre mühendislik branşları dikkate alınarak (KPSS)P3 puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere merkez teşkilatı ve her il müdürlüğü bazında yapılacaktır.

2) (KPSS)P3 puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olana, mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

3) Yerleştirme sonuçları, Bakanlığımızın resmi internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr veya http://personel.sanayi.gov.tr) ilan edilecek olup, asil veya yedek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4) Merkez teşkilatı ile her il müdürlüğünde ayrıca alınacak mühendislik branşındaki sözleşmeli personel pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5) Yedek adayların atanma hakları yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde görevine başlamayan ya da başladıktan sonra görevinden istifa eden, ayrılan adayların yerine yedekleri çağırılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Sınavla ilgili olarak;

(0312) 201 57 08

(0312) 201 57 48 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

7/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Süleymanpaşa İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.

VAKFEDENLER: Kamil Kıcıroğlu, Halit Merduman, Hüseyin Mutlu, Mustafa Kiraz, Ersan Bayraktar, Hızır Yağcı, Ümit Çalışkan, Mahir Sadık, Ethem Mollayusufoğulları.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Tekirdağ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Tekirdağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.11.2013 tarih, E: 2013/582 K: 2013/646 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, aylık veya düzenli geliri olmayan ya da hanede fert başına düşen aylık veya düzenli geliri asgari ücretin üçte birinden daha düşük olan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım, proje finansman desteği veya eğitim-öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilebilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler almak suretiyle, gelir dağıtımını adilane bir duruma getirmeye çalışmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hüseyin Cihat Dikişçi’ye “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezamın uygulanmasına 17/12/2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 17/12/2014 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Nimet Zülfikar’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 27/07/2013 tarihinde başlanmıştır.

3 - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Nevzat Keskin’e “12 Ay Geçici olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 20/12/2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 20/12/2014 tarihinde son bulacaktır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 05/02/2013 gün ve 111-263, 111-264 sayılı kararları ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kürşad Kara’ya iki ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezasın uygulanmasına 09/11/2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 09/11/2015 tarihinde son bulacaktır.

10747/1-1


Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İNTERKO DIŞ TİC. VE PAZ. LDT. ŞTİ. (4780067483-92) firması adına tanzimli 29.08.1996/47209 tarih/sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören 06.09.1996/9051 ve 02.03.1998/2162 sayılı giriş beyannamelerinden kaynaklanan 1.149,00-TL ve 9.398,00-TL olmak üzere toplam = 10.547,00-TL KDV alacağına ilişkin 05.06.2013 tarihli, 4772 sayılı yazımızla adı geçen firmanın bilinen adresleri Ankara 1.Organize San. Babürşah Cad. No: 10 Sincan/ANKARA ve Sağlık Sok. 12/3 Yenişehir/ANKARA adreslerine gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu gelir eksikliğinin ilanın yayımından (7) gün sonra tebligat yapılmış sayılacağından 6183 sayılı Yasanın 37.maddesi gereğince tebligat tarihinden itibaren (30) gün içerisinde borcun Ankara Lojistik Üssü Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.

10730/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

- Pursaklar Belediye Meclisinin 04/07/2013 gün ve 141 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2013 gün 1830 sayılı kararı ile onaylanan Pursaklar 2. Etap 4. Bölgeye ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

41/1-1


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların, 2547 sayılı Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadroları için;

Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adayların başvurdukları birim, anabilim/anasanat dalını, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri dilekçelerine; özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, öğrenim belgelerini, bilimsel/sanatsal yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bilim/sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya sanatta yeterlik, yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen yayın listelerini (6) takım dosya halinde ekleyerek Üniversitemiz REKTÖRLÜĞÜNE, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

DOÇENT kadroları için;

Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adayların başvurdukları birim, anabilim/anasanat dalını belirttikleri dilekçelerine; doçentlik başarı belgesini, özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgesini, yayın listelerini, bilimsel/sanatsal yayınlarını içeren (4) takım dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz REKTÖRLÜĞÜNE, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Tekstil ve Moda Tasarımı

Doç.

1

Baskı Desen Tasarımı, Baskı Teknikleri ve Tasarımda Sürdürü-lebilirlik konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Yakınçağ Tarihi

Prof.

1

19. yy Osmanlı Eğitim Kurumları üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.

İstatistik Teorisi

Doç.

1

Nicel Karar Yöntemleri alanında uzmanlaşmış olmak, Karar Kuramı, Karar Destek Sistemleri, Deney Tasarımı, Bulanık Programlama ve Veri Zarflama konularında bilgi sahibi olmak.

10794/1-1