31 Aralık 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


90.000 ADET AFEREZ TROMBOSİT SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


4.100.000 ADET FLEBOTOMİ HAZIRLIK KİTİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALSANCAK-CUMAOVASI (0+00-23+210), BASMANE-MENEMEN (0+00-31+630) VE MENEMEN-ALİAĞA (0+00-25+330) ARASI 120 KM/H + %10 HIZA UYGUN ÇİFT HAT KATENER SİSTEMİNİN, CUMAOVASI VE ÇİĞLİ DEPO YOLLARINA AİT BASİT KATENER SİSTEMİNİN BAKIM, ONARIM, ÖLÇÜM VE TEST ÇALIŞMALARI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD. İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE CER MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERLERİNDE LOKOMOTİF, YOLCU VAGONU, RAY OTOBÜSÜ, MOTORLU TREN DMU DİZİLERİ VE JENERATÖR VAGONLARININ TEMİZLİĞİNİN TOPLAM 83 İŞÇİ İLE YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ

TCDD. İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOMATİK HEMZEMİN GEÇİTLERİN BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD. İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


17,5 KV DAĞITIM MERKEZİ TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN PAZARLIK USULÜ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNARELİ SU ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Konya İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


90.000 ADET AFEREZ TROMBOSİT SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan 90.000 adet Aferez Trombosit Seti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/ İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 16.01.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı aynı gün saat 15:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

10717/1-1


4.100.000 ADET FLEBOTOMİ HAZIRLIK KİTİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan 4.100.000 adet Flebotomi Hazırlık Kiti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/ İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 16 Ocak 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

10718/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALSANCAK-CUMAOVASI (0+00-23+210), BASMANE-MENEMEN (0+00-31+630) VE MENEMEN-ALİAĞA (0+00-25+330) ARASI 120 KM/H + %10 HIZA UYGUN ÇİFT HAT KATENER SİSTEMİNİN, CUMAOVASI VE ÇİĞLİ DEPO YOLLARINA AİT BASİT KATENER SİSTEMİNİN BAKIM, ONARIM, ÖLÇÜM VE TEST ÇALIŞMALARI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD. İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2013/192836

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu

     Hizmetin Adı ve Miktarı       :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Alsancak-Cumaovası (0+00-23+210), Basmane-Menemen (0+00-31+630) ve Menemen-Aliağa (0+00-25+330) Arası 120 Km/h + %10 Hıza Uygun Çift Hat Katener Sisteminin, Cumaovası ve Çiğli Depo Yollarına Ait Basit Katener Sisteminin Bakım, Onarım, Ölçüm ve Test Çalışmaları İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 14/01/2014 Tarihi Salı Günü Saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 400,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10486/1-1


TCDD 3. BÖLGE CER MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERLERİNDE LOKOMOTİF, YOLCU VAGONU, RAY OTOBÜSÜ, MOTORLU TREN DMU DİZİLERİ VE JENERATÖR VAGONLARININ TEMİZLİĞİNİN TOPLAM 83 İŞÇİ İLE YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ

TCDD. İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/192912

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

Görülebileceği İnternet Adresi    :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu

Hizmetin Adı ve Miktarı            :  TCDD 3. Bölge Cer Müdürlüğü işyerlerinde Lokomotif, Yolcu Vagonu, Ray Otobüsü, Motorlu Tren DMU Dizileri ve Jeneratör Vagonlarının Temizliğinin toplam 83 İşçi ile Yaptırılması Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 14.01.2014 Tarihi Salı Günü Saat: 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10487/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOMATİK HEMZEMİN GEÇİTLERİN BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD. İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/194998

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A   35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin

Adı ve Miktarı                           :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Elektrikli Otomatik Hemzemin Geçitlerin Bakım Onarım ve Arıza Giderme İşi 15/01/2014 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 15/01/2014 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 350,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10652/1-1


17,5 KV DAĞITIM MERKEZİ TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : 17,5 KV Dağıtım Merkezi Tesisi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/193726

Dosya no                                   :  1324583

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  17,5 KV Dağıtım merkezi tesisi (1set)

b) Teslim yeri                            :  TTK Kozlu iş sahaları/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  20.01.2014 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4. 2.1 - ............

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 20.01.2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

10651/1-1


6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN PAZARLIK USULÜ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1-a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, 31/10/2013 tarihinde birinci kez, 15/11/2013 tarihinde ikinci kez satışa sunulup satılamayan aşağıda 3’üncü maddede cinsi, miktarı, niteliği ve özellikleri, bulunduğu yeri, satışa esas bedeli yer alan menkul mallarının satışı 08/01/2014 tarihinde üçüncü defa pazarlık usulü ile Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 11:30’da satışa sunulacaktır.

b) Satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak tellaliye ücreti ile katma değer vergisi, damga vergisi gibi vergiler alıcıya aittir.

c) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi, (bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı %10 peşinatı satış yerinde öder.

d) Satışa katılmak isteyenler kimliklerini belirlemeye yarayan belgeleri satış anında satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. İbraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.

e) Ek süre talep edilmesi halinde iş veya ikametgâh belgesinin verilmesi gerekir.

f) Başkası adına ihaleye katılanlar ayrıca noterden onaylı vekâletnameyi satış yerinde satış komisyonuna vermeleri gerekir.

g) Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.

h) Satışa sunulan menkul mal mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.

I) Alıcı, menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 sayılı kanuna göre ödemekle yükümlüdür.

2 - Araçlara ait KDV, Ardiye ücreti, İlan Bedeli ve Çekici Ücreti gibi masraflar satış bedelinin ödenmesi sırasında alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.

3 - Listede kayıtlı araçların hiçbiri ÖTV’ye tabi değildir.

4 - Mahcuz mala ait bilgiler:

 

SIRA NO

MENKUL MALIN CİNSİ

MARKASI VE MODELİ

DİĞER AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

MİKTAR

SATIŞA ESAS BEDELİ

BULUNDUĞU YER

1.

KAMYONET

2003 CITROEN JUMPER 2,8 HDI (34UHG31)

Şase No:

VF7ZCPMNC17152741

Motor No: 1022203695977

1 Adet

17.995,00 TL

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/ İSTANBUL

2.

B.OTO

1992 MAZDA 323 SEDAN (34FSP57)

Şase No:

BG1062120333

Motor No: B6106130

1 Adet

7.950,00 TL

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/ İSTANBUL

3.

B.OTO

1998 RENAULT MEGANE (34TS4888)

Şase No:

VFIDA0F0G17527196 Motor No: DE62295

1 Adet

15.000,00 TL

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/ İSTANBUL

4.

B.OTO

1994 TOFAŞ FIAT KARTAL (34DOZ97)

Şase No: 924969

Motor No: 0800511

1 Adet

4.950,00 TL

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/ İSTANBUL

İlan olunur.

10488/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 13,03 TL ile en çok 248.773,00 TL arasında değişen; 07.01.2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,30 TL, en çok 24.877,30 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif fotokopi makinesi, regülatör, muhtelif fotoğraf makinesi, lens, muhtelif oto parçası, lastik, yat şanzımanı, freze bıçağı, otomobil motoru, led tv, elmas uç, matkap ucu, kılavuz ucu, çakı, ayakkabı dikme makinesi ve motoru, cep telefonu ve yeniden ihraç amaçlı satışa sunulmak üzere filtreli sigara kağıdı v.b. cinsi 99 grup eşya; açık artırma suretiyle, Halk Eğitim Merkezi Şehit Ressam Hasan Rıza Salonu-Saracı Paşa Mah. Kargı Baba Teke Sok. No: 1 Kıyık Caddesi EDİRNE adresindeki ihale salonunda 08/01/2014 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

10650/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNARELİ SU ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Konya İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığından:

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki Jeotermal Kaynak ve Doğal Minareli Su Arama ruhsatlı sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 17. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Konya İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1. İhale Konusu İşler;

Ruhsat No

İli, İlçesi, Mevkii

Alan (hektar)

Pafta No

Koordinatları

Muh. Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

AR:55

Konya, Hadim

2400

O28b1

436000-442000-442000-436000

4090000-4090000-4086000-4086000

18.849,12

3.770,00

13.01.2014- 14.15

AR:56

Konya, Selçuklu Sille-sarayköy

4799

M28b1 , M28b2

451999-450000-443000-443000

4198998-4193000-4193000-4199000

75.382,21

15.076,00

13.01.2014- 14.15

AR:57

Konya, Meram Kozağaç-Karahüyük.

4491.8

M28b1 , M28b2 , M28b3, M28b4

443000-450000-449000-451104-445000-445000-443000

4193000-4193000-418800-4184000-4184000-4191000-4192790

70.556,75

14.111,00

13.01.2014- 14.15

AR:58

Konya, Selçuklu-Tatköy

3115

M28b1 , M28b2 , M29a1

445000-447000-454000-455000-457000-455000-443000-443000-445000

4199700-4199700-4202450-4204000-4204000-4199000-4199000-4202000-4202000

48.930,11

9.790,00

13.01.2014- 14.15

AR:59

Konya,

Kadınhanı

2099.81

L28a3. L28c1. L28d2

Poligon 1. 429000-429119-428268

4234000-4233004-4233005

Poligon 2.429337-430000-435000-435000-431000

4231185-4225625-4225625-4223000-4222150

Poligon 3.426695-427000-427000-426742

4229175-4225850-4221300-4227952

Poligon 4.428465-428690-427000

4231688-4231690-4225350

32.983,61

6.597,00

13.01.2014- 14.15

AR:61

Konya, Kadınhanı

4222.83

L28a3. L28c1. L28d2

Poligon 1. 425000-425000-429000-430375-435000-435000-429716-429337-429757-429119-429000-428769-425000

4233007-4234250-4234250-4232000-4228000-4232000-4228000-4231185-4232998-4233004-4234000-4233005-4233007

Poligon 2.425000-428465-427000-426792-426802-426695-426732-426742-426843-425000

4231670-4231688-4225350-4227957-4227957-4228175-4227953-4227954-4225348-4228000

66.331,79

13.266,00

13.01.2014- 14.15

AR:62

Konya, Akşehir-Ilıcak

4966.25

L26b3, L27a4

369430-373635-368045-363650

4245775-4240820-4235985-4241955

78.009,36

15.602,00

13.01.2014- 14.15

AR:63

Konya, Akşehir-Altuntaş

4965.15

L26b3, L27a1, L27a4

366000-371750-375710-373635-369430-363650

4246250-4251500-4243465-4240820-4245775-4241955

77.992,08

15.598,00

13.01.2014- 14.15

AR:64

Konya,

Akşehir-Yaşarlar

4986.88

L26b2, L27a1

378000-372900-371750-368500-376000

4261000-4249170-4251500-4255000-4262000

78.333,41

15.667,00

13.01.2014- 14.15

AR:70

Konya,

Karapınar- Beyören

4999.22

M31b3, M31b4

567271-569791-580093-577677

4187983-4191005-4183905-4180699

78.527,25

15.705,00

13.01.2014- 14.15

AR:71

Konya,

Karapınar- Dumrukale

4999.4

M31a3 - M31c1

570645-559965-562449-572847

4171253-4179453-4182315-4174266

78.530,08

15.706,00

13.01.2014- 14.15

AR:72

Konya,

Emirgazi- Gülören

4999.97

M31b1, M31b3 M31b4

582731-580093-569964-572377

4187273-4183905-4190922-4193943

78.539,03

15.708,00

13.01.2014- 14.15

AR:73

Konya,

Emirgazi- Kutören

4999.82

M31b1, M31b3,

572377-574705-585179-582731

4193943-4197193-4190579-4187273

78.539,67

15.707,00

13.01.2014- 14.15

AR:74

Konya,

Karapınar-Öbektaş

4999.47

M31a3, M31b3, M31b4 M31c1

567271-577677-575305-564853

4187983-4180699-4177457-4185055

78.531,17

15.706,00

13.01.2014- 14.15

AR:75

Konya, Karapınar- Oymalı

4999.53

M31a3,

M31c1

562411-564853-575305-572847

4182351-4185055-4177457-4174266

78.532,12

15.706,00

13.01.2014- 14.15

AR:77

Konya, Karapınar- Karacadağ

3660.91

M31a3 , M31c1 M31d2

570635-570511-562454-557599-559965

4171261-4171108-4172899-4176755-4179453

57.505,21

11.501,00

13.01.2014- 14.15

AR:78

Konya, Çumra- kisecik

3841.43

N29b2 , N29b3, N30a1 N30a4

500300-502563-494950-493800-501671

4139000-4135330-4136043-4141400-4141331

60.340,80

12.068,00

13.01.2014- 14.15

AR:86

Konya, Ilgın

1033.53

L27b3 L27b4

Poligon3

402972-403000-402925-402432-402700-403141-403015

4237370-4237400-4237433-4238090-4238100-4237990-4237312

Poligon2

403000-402919-403722-403679

4241070-4241121-4241127-4240893

Poligon1

399223-399619-395027

4244320-4239567-4244331

16.234,56

3.247,00

13.01.2014- 14.15

AR:91

Konya, Seydişehir

2820.05

N27c2

410000-410000-410182-410180-410424-410423-410000-410000-410443-411000-411000-408821-408392-409570-409570-408000-403577-403577

4121644-4119000-4119000-4118000-4118000-4116000-4116000-4115000-4115000-4114000-4112751-4112751-4113394-4114382-4115000-4117508-4121000-4122000

22.148,11

4.430,00

13.01.2014- 14.15

AR:106

Konya, Seydişehir-Gevrekli

550

M27c3

401000-403000-403000-401000

4159250-4159250-4156500-4156500

15.000,00

3.000,00

13.01.2014- 14.15

 

2 - İhaleye iştirak edeceklerin;

İş bu Konu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahasının ihalesine; Medeni hakları kullanmaya ehil T.C vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe ait şirketler, iş ortaklıkları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri , diğer kamu kurum ve kuruluşları katılabilir.

2.1. İhaleye katılacak istekliler ihale dökümanını satın almak zorundadır. Şartname ve Eklerini İl Özel İdaresi Encümen binası Şemsi Tebrizi Mah. Mevlana cad. No: 27 Karatay/ KONYA adresinden 200 TL karşılığı temin edebilirler.

3 - İhaleye Katılma Belgeleri.

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

3.1. Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, ünvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge)

3.2. İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

3.3. Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.

3.5. Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge

3.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

3.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

3.8. Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

3.9. Gerçek Kişiler İçin;

3.8.1. Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi

3.8.2. Noter tasdikli imza beyannamesi,

3.8.3. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

3.9. Tüzel kişi olması halinde;

3.9.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı;

4 - İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - İhale Şartnamesi, İl Özel İdaresi Encümen binası Şemsi Tebrizi Mah. Mevlana cad. No: 27 Karatay/ KONYA adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10484/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 30,00 TL. ile en çok 691.041,16 TL. arasında değişen; 16/01/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL, en çok 69.105,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Pollywood, Tekstil Malzemesi, Mensucat, Ampül, Boş Konteyner, Gaz maskeleri, Elektronik malzeme, Promosyon Malzemeleri, Fuar malzemeleri, Hidrolik şaft, Mobilya menteşesi, PVC Muşamba, Saat kutuları, Sütyen ve Parfüm cinsi eşyadan oluşan 72 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 17/01/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

10722/1-1