30 Aralık 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28867

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden HATAY:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden HATAY:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük   : 0-326-221 33 17-18

 

BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

AD.

NİTELİKLERİ

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖL.

YETİŞTİRİCİLİK

Profesör

1

1

Balık gametlerinin korunması konusunda çalışmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

KAMU YÖNETİMİ BÖL.

YÖNETİM BİLİMLERİ

Profesör

1

1

Kamu Yönetimi alanında Doçent olmak

MÜHENDİSLİK FAK.

PETROL VE DOĞALGAZ MÜH. BÖL.

ÜRETİM VE REZERVUAR

Profesör

1

1

Mekanik Alanında çalışmış olmak

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAK.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖL.

TIBBİ PATOLOJİ

Profesör

1

1

Dermatopatoloji ve nöropatoloji konularında yurtdışı deneyimi olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖL.

RADYOLOJİ

Profesör

1

1

Anemili hastalarda Troid doppler konusunda çalışmış olmak

İÇ HASTALIKLARI

Profesör

1

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

İÇ HASTALIKLARI

Profesör

1

1

Metabolik sendrom konusunda çalışmış olmak

İÇ HASTALIKLARI

Doçent

1

1

Periton Fibrozisi konusunda çalışmış olmak

ACİL TIP

Profesör

1

1

Parasetamol zehirlenmesi üzerine çalışmış olmak

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Profesör

1

1

Haemophilus influenzae konusunda çalışmış olmak

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Profesör

1

1

Hemodiyaliz hastalarında hepatit B aşısı çalışmış olmak

TIBBİ FARMAKOLOJİ

Doçent

2

1

Biyoeşdeğerlik ve Organofosfat toksisitesi konusunda çalışmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖL.

FİZYOLOJİ

Profesör

1

1

Leptin üzerine çalışma yapmış olmak

ZİRAAT FAK.

BİTKİ KORUMA BÖL.

FİTOPATOLOJİ

Profesör

1

1

Bitki fungal hastalıkları ve alternatif mücadele konusunda çalışmış olmak

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Profesör

1

1

Süt Teknolojisi ve meyvelerde uçucu bileşenler üzerine çalışmış olmak

TARLA BİTKİLERİ BÖL.

ÇAYIR, MERA VE YEM BİTKİLERİ

Profesör

1

1

Çayır mera yem bitkileri konusunda çalışmış olmak

ZOOTEKNİ BÖL.

HAYVAN YETİŞTİRME

Profesör

1

1

Sığırlarda davranış ve tip özellikleri konusunda çalışmış olmak

10564/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

1) Koop Mahallesi Kışla Sokak Sultan Apt. B Blok No: 1/3 Yenişehir – DİYARBAKIR adresinde faaliyet gösteren ve 10513 sicil no ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı Star İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında;

2) Azizmahmutoğulları Cad. Hayat 4 Apt. No: 1/4 Yenişehir – DİYARBAKIR adresinde faaliyet gösteren ve 14482 sicil no ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı Kaptanoğulları İnş. Nak. Elek. ve Telekom San. Tic. Ltd. Şti. hakkında; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 04/01/2013 tarih, 28518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 yıl süre ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemi Ankara 2. İdare Mahkemesinin 29/11/2013 tarih ve E: 2013/146, K: 2013/1794 sayılı kararı ile iptal edildiğinden Star İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Kaptanoğulları İnş. Nak. Elek. ve Telekom San. Tic. Ltd. Şti. hakkında ayrı ayrı verilen yasaklama kararları Bakanlığın 17/12/2013 tarihli ve 48031567/641.04/4393 sayılı yazısına istinaden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır.

İlan olunur.

10590/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2009 yılı tahmini gayrisafı gelirleri 500.000.-TL. olan, Çilekli Caddesi ile Ebulula Mardin Caddesinin Çilekli Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ülgen Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün Beşiktaş Onaltıncı Noterliğinin ihdas bölgesinden çıkartılarak, Levent Semtinde, Çilekli Caddesi ile Ebulula Mardin Caddesinin Çilekli Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ülgen Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Çilekli Caddesine açılan Cadde ve Sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde ihdas bölgesi bulunan muhdes BİRİNCİ SINIF Beşiktaş Yirmidokuzuncu Noterilği münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

10648/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİK

2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan muhdes İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

1 - Çerkezköy Beşinci Noterliğinin; Fevzipaşa Caddesi üzerinde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, devamında 1. Abalı Sokak, 2. Abalı Sokak ve 2. Abalı Sokağın Abalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak Caddesi ve 2. Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Salihli Dördüncü Noterliğinin; Belediye Caddesinin 18. Sokak ile kesiştiği yerden 2. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmının Salihli ikinci Noterliğinin ihdas bölgesinden çıkartılarak, Belediye Caddesinin 18. Sokak ile kesiştiği yerden 2. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ile 2. Sokaktan yukarıya doğru Abay Bulvarına kadar olan kısımda, Abay Bulvarında ve Site Caddesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10649/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

10672/1-1


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 40 adet Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarının herhangi birinden mezun olan adaylar için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

 

Grup

No

Grup Adı

Planlanan

Sayı

Yazılı Sınava Çağırılacak Sayı

KPSS

1

Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri

15

300

P3

2

Hukuk

5

100

P11

3

Kamu Yönetimi- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, Maliye

20

400

P 113

TOPLAM

40

800

 

 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI, YERİ VE İSTENEN BELGELER

Sınava başvuracak adaylar başvurularını 24/01/2014-31/01/2014 tarihleri arasında yapacaklardır. Sınav 9 Mart 2014 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli ücreti (sınav ücreti), ücret yatırılacak banka hesap bilgileri ayrıca Bakanlık internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir.

Başvuru Şartları

• Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak,

• En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, belirtilen bölümlerden veya yurt dışındaki üniversitelerde Yüksek Öğretim Kurulunca denkliği kabul edilen tablodaki bölümlerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

• Yazılı sınav ilanının yayınlanan yıl itibariyle (01/01/2013 tarihinden önce) 35 yaşını doldurmamış olmak,

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

• Süresi içinde başvurmuş olmak.

Sınava ilişkin diğer hususlar www.aile.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

10667/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

- İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

Birimi/Bölümü : Anabilim Dalı:Unvanı : Der.: Adet: Niteliği:

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Jeofizik Mühendisliği

Sismoloji

Profesör

1

1

Soğurulma konusunda çalışmış olmak.

Makine Mühendisliği

Mekanik

Doçent

1

1

Kompozit malzemeler konusunda çalışmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

1

1

Veri madenciliği konusunda çalışmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehir ve Bölge Planlama

Şehircilik

Profesör

1

1

Kentsel koruma, kentsel yenileme ve turizm planlaması alanlarında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Lineer n-normlu uzayların tamlamasının ideal yakınsaklık karakterizasyonu ve filled fonksiyon metodu üzerine çalışma yapmış olmak.

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Bulanık (fuzzy) sayı dizilerinin istatistiksel yakınsaklığı üzerine çalışma yapmış olmak.

Matematik

Topoloji

Profesör

1

1

Cebirsel topoloji ve topolojik kombinatorik alanlarında çalışma yapmış olmak.

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Profesör

1

1

Psidia bölgesi ile ilgili çalışmaları olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Bilimi

Doçent

1

1

Isparta efsaneleri üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

1

1

Küreselleşme, göç ve yoksulluk alanında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Spor Hekimliği

Profesör

1

1

*** Fizyoloji doçenti olmak, egzersiz ve spor fizyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Üremeye yardımcı teknikler ile ilgili sertifikası olmak ve bu merkezlerde çalışmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Perinatoloji yandal uzmanı olmak, eğitim becerileri sertifikası olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Tüm barsak irrigasyonun koleretik ve histopatolojik etkileri ile ilgili çalışması olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Yurt içi ve yurt dışında laparoskopik cerrahi eğitimi veriyor olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Endoüroloji ve robotik cerrahi konularında yurt dışında eğitim almış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Endodonti

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Hisse senedi fiyatları ve getirileri üzerine çalışma yapmış olmak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

Dijital ekonomi ve elektronik ticaret konularında çalışma yapmış olmak.

Ekonometri

Ekonometri

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent unvanını almış olmak. Mekansal ekonometri konusunda çalışma yapmış olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Mühendisliği

Silvikültür

Profesör

1

1

Bitki genetiği ve ıslahı konusunda çalışmış olmak.

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Profesör

1

1

Plazma tekniğinin kağıt yüzey işlemlerine uygulanması konusunda çalışmış olmak.

Orman Mühendisliği

Silvikültür

Doçent

1

1

Fidanlık tekniği ve fidan fizyolojisi konusunda çalışmış olmak.

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Planlama ve Tasarım

Doçent

1

1

Yaylalarda turizm rekreasyon planlaması konusunda çalışma yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim

Resim

Doçent

1

1

Plastik sanatlar (güzel sanatlar eğitimi) alanında doçentlik unvanı almış olmak. Türk mitolojisi alanında akademik ve sanatsal çalışmalar yapmış olmak.

Heykel

Heykel

Doçent

1

1

Sanatta yeterliliğini heykel alanında yapmış ve plastik sanatlar (heykel) alanında doçentlik unvanı almış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri

Mantık

Profesör

1

1

Budist mantık çalışmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Kültür-Hadis ilişkisi çalışmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Doçent

1

1

Kelam-Belagat ilişkisi çalışmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Profesör

1

1

Doçentliğini Anayasa Hukuku alanından almış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim alanında almış ve kas-iskelet sistemi hastalıkları üzerine araştırmalar yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Üç seviyeli invertör temelli asenkron motorların hız denetimi konusunda çalışmış olmak.

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Talaşlı üretim dinamiği üzerine çalışmış olmak.

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Buharlaştırmalı soğutucularda ısı ve kütle transferi, vakumlu yalıtım panelleri üzerini çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Nano parçacıkların sentezi, manyetik, optik ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Eğitim programları ve öğretimi alanında, işbirlikli ve modüler öğrenme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

10575/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile birlikte ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

 

Entomoloji

Profesör

1

1

Nemotoloji konusunda çalışmış olmak.

Toprak Bilimi

Doçent

1

1

Toprak etüt ve haritalama alanında çalışmış olmak.

Hayvan Yetiştirme

Yrd. Doç.

1

1

Büyükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı alanında çalışmış olmak,

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak,

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

 

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

 

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

1

 

Acil Tıp

Doçent

1

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

 

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

1

 

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Hematoloji uzmanı olmak,

Kardiyoloji

Doçent

1

1

 

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

 

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Hemodializ sorumlu uzman sertifikası ile endoskopi eğitim belgesine sahip olmak,

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Dipper (Uyku) ve non-dipper hipertansiyon hastaları üzerinde çalışmış olmak,

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Romatoloji uzmanı olmak,

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd. Doç.

1

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

3

Ailevi Akdeniz Ateşi üzerine çalışma yapmış olmak,

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

1

 

Organik Kimya

Profesör

1

1

 

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

 

Fizikokimya

Doçent

1

1

Floresans bileşiklerin fotofiziği ve langmuir-blodgett ince filmleri konusunda çalışmaları bulunmak,

Organik Kimya

Doçent

1

1

 

Moleküler Biyoloji

Doçent

1

1

 

Genel Biyoloji

Doçent

1

1

 

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

 

Katıhal Fiziği

Doçent

1

1

 

Genetik

Doçent

1

1

Drosophila'da somatik mutasyon ve rekambinasyon üzerine çalışma yapmış olmak

Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Maya biyoteknolojisi üzerine çalışma yapmış olmak,

Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Enzimoloji üzerine çalışma yapmış olmak,

Astrofizik

Doçent

1

1

Kırmızı yıldızlar konusunda çalışmaları bulunmak,

Uygulamalı Matematik

Yrd. Doç.

1

3

Optimal kontrol problemleri üzerinde doktora yapmış olmak,

Biyoteknoloji

Yrd. Doç.

1

2

İnsan kanında likenlerin antimutejenitesi üzerine doktora çalışması yapmış olmak,

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

1

 

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd. Doç.

1

3

Felsefe anabilim dalında doktora yapmış olmak

Eskiçağ tarihi

Yrd. Doç.

1

1

Eskiçağ anabilim dalında doktora yapmış olmak,

Alman Kültürü ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

3

 

Güney-Batı Oğuz Türk Lehçel.

Yrd. Doç.

1

3

Türkmen Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış olmak,

Bilgi ve Belge Yönetimi Böl.

Yrd. Doç.

1

1

Halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim konularında çalışmalar yapmış olmak,

Bölgesel Coğrafya

Yrd. Doç.

1

3

Türkiye coğrafyası veya bölgesel  coğrafya anabilim dalında doktora yapmış olmak,

Türkiye Coğrafyası

Yrd. Doç.

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

1

1

 

Sosyal Hizmetler Böl.

Yrd. Doç.

1

1

Sosyoloji bölümünde doktora yapmış olmak,

Sosyal Hizmetler Böl.

Yrd. Doç.

1

3

Psikoloji bölümünde doktora yapmış olmak,

Sosyal Hizmetler Böl.

Yrd. Doç.

1

3

Sosyal Hizmetler bölümünde doktora yapmış olmak,

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

1

Biyoloji alanında doçent ünvanı almış ve öğretmen adaylarının fen ve fen eğitimine karşı tutumları konusunda çalışmaları olmak,

Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğt.

Profesör

1

1

Bilgisayar destekli matematik alanında çalışmış olmak

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

1

Sosyal bilgiler eğitimi alanında doçent ünvanı almış olmak

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Biyoloji eğitimi alanında doçent ünvanı almış olmak

Eğitim Programı ve Öğretimi

Doçent

1

1

Öğretmen eğitiminde topluma hizmet uygulamaları, sınıf iklimi ve dizgeli eğitim konularında çalışmış olmak,

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doçent

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında doçent ünvanı almış olmak,

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Türkçe eğitimi alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak,

Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doç.

1

1

Sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalında değer eğitimi konusunda doktora yapmış olmak,

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç.

1

3

Fen bilgisi eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak,

Okulöncesi Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Okulöncesi eğitim programlarının etkiliği konusunda çalışmaları bulunmak,

Rehberlik ve Psikolojik Danış.

Yrd. Doç.

1

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak,

Müzik Eğitimi

Yrd. Doç.

1

2

Keman ve Türk Müziği alanında çalışmış olmak,

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Temel İşlemler ve Termodinamik

Profesör

1

1

Doçentlik derecesini kimya mühendisliği temel alanından almış olmak,

Makine Teorisi ve Dinamiği

Profesör

2

1

Doçentlik derecesini makine mühendisliği temel alanından almış olmak

Mekanik (İnşaat)

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini inşaat mühendisliği temel alanından almış olmak,

Geoteknik

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini inşaat mühendisliği temel alanından almış olmak,

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Bor endüstri atıksularının fizikokimyasal yöntemlerle arıtımı konusunda uzmanlaşmış olmak,

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Bor endüstri atıksularının elektrokimyasal yöntemlerle arıtımı konusunda uzmanlaşmış olmak,

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

Sentetik organik bileşiklerin sentez ve reaksiyon mekanizmalarının incelenmesi konusunda uzmanlaşmış olmak,

Temel İşlemler ve Termodinamik

Yrd. Doç.

1

1

Termal davranış konusunda doktora yapmış olmak,

Proses ve Reaktör Tasarımı

Yrd. Doç.

1

1

Bor konusunda doktora yapmış olmak,

Proses ve Reaktör Tasarımı

Yrd. Doç.

1

1

Fosfat kayasının aktifleştirilmesi, ve çeşitli şeklerde aktifleştirilmiş fosfat kayası ile baca gazı desülfirizasyonu konusunda doktora yapmış olmak,

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Yrd. Doç.

1

1

Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak,

Elektrik Makineleri

Yrd. Doç.

1

1

Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak,

Bilgisayar Mühendisliği Böl.

Yrd. Doç.

1

3

Kontrol ve robotik konusu üzerine doktora yapmış olmak,

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Doçent

2

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Tefsir

Profesör

2

1

 

İslam Hukuku

Doçent

1

1

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Sanat Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Tiyatro

Profesör

1

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Sanat Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

İdare Hukuku

Yrd. Doç.

1

5

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Anatomi

Profesör

1

1

 

Zootekni

Profesör

1

1

 

Biyokimya

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını veteriner biyokimya alanında almış olmak

Patoloji

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını veteriner patoloji alanında almış olmak

Histoloji-Embriyoloji

Yrd. Doç.

1

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Analitik kimya anabilim dalında çalışıyor olmak,

Farmasotik Toksikolojisi

Yrd.Doç.

1

1

Farmasotik toksikoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak,

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl.

Doçent

1

1

Bu anabilim dalında doçentlik ünvanı almış olmak,

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl.

Yrd. Doç.

1

3

Doktorasını bu anabilim dalında  basın özgürlüğü ve demokrasi üzerine yapmış olmak

Radyo TV ve Sinema Böl.

Yrd. Doç.

1

1

Doktorasını bu anabilim dalında  televizyon ve izleyici araştırmaları üzerine yapmış olmak

Gazetecilik Bölümü

Yrd. Doç.

1

3

Doktorasını bu anabilim dalında görsel kültür ve fotoğrafçılık üzerine yapmış olmak

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Peyzaj Mimarlığı

Profesör

1

1

 

Peyzaj Mimarlığı

Yrd. Doç.

1

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

 

Hemşirelikte Yönetim

Doçent

1

1

 

Doğum Kadın Sağl. ve Hast. Hem.

Yrd. Doç.

1

2

 

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

1

 

Ebelik Bölümü

Yrd. Doç.

1

3

Ebelik lisans mezunu olmak,

OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Kamu Ölçmeleri

Yrd. Doç.

1

2

Harita mühendisliği bölümü mezunu ve harita mühendisliği alanında doktora yapmış olmak,

Jeodezi

Yrd. Doç.

1

2

Harita mühendisliği bölümü mezunu ve harita mühendisliği alanında doktora yapmış olmak,

TURİZM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Turizm İşletmeciliği B.

Doçent

1

1

 

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

İktisat Bölümü

Yrd. Doç.

1

5

Yakınçağ Tarihi anabilim dalında doktora yapmış olmak,

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik B.

Yrd. Doç.

1

5

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak,

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Çevre

Doçent

1

1

 

Gaz ve Tesisat Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

5

Makine mühendisliği bölümü mezunu, güneş enerjisinin depo-lanması konusunda doktora yapmış olmak,

İSPİR HAMZA POLAT MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Su Ürünleri

Profesör

1

1

Balık biyoçeşitliliği alanında çalışmış olmak

 

 

 

 

 

PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

İnşaat Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

3

İnşaat mühendisliği yapı malzemesi anabilim dalında renk ile yüksek sıcaklık konusunda doktora yapmış olmak,

10669/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 18.11.2013/68                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No. : 18.11.2013/2155                                              ANTALYA

Antalya İli, Kumluca İlçesi, Adrasan Beldesinde DSİ 13.Bölge Müdürlüğünce 2013 yılı yatırım programına alınan ve ihalesi tamamlanan Adrasan Göleti ve sulama sahasının Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemesi sırasında Yazır Köyü Keller Mahallesi ile Adrasan Beldesi Kepez Mevkii ile Göncü Mevkilerinde tespit edilen kültür varlıklarının bulunduğu alanların tesciline ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 28.10.2013 tarihli raporu, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.10.2013 tarih ve 3838 sayılı yazısı, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.11.2013 tarih ve 1394 sayılı raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Antalya İli, Kumluca İlçesi, Adrasan Beldesinde DSİ 13.Bölge Müdürlüğünce 2013 yılı yatırım programına alınan ve ihalesi tamamlanan Adrasan Göleti ve sulama sahasının Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemesi sonrası Kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerden Yazır Köyü, Keller Mahallesi ile Adrasan Beldesi Kelcikler Mahallesi ve Kepez Mevkiinde tespit edilen kültür varlıklarının bulunduğu alanların 2863 sayılı yasanın 3. ve 6. maddeleri kapsamında kaldığı anlaşıldığından,

Kumluca İlçesi, Yazır Köyü, Keller Mahallesinde yer alan antik yerleşim alanının I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Adrasan Beldesi Kepez Mevkii ile Göncü Mevkiinde yer alan 2 adet sarnıç yapısının “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmesine, sit alanı ve kültür varlığı koruma alanı sınırlarının kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritalarda gösterildiği şekilde belirlenmesine,

Sit Alanı sınırları içerisinde Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin ilke kararlarının geçerli olduğuna,

Kültür Varlığı koruma alanı sınırları içerisinde 2863 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir inşai ve fiziki uygulamada bulunulmamasına karar verildi.

 

 

 

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 18.11.2013/68                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No. : 18.11.2013/2138                                              ANTALYA

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Akkoç Köyü sınırları içerisinde yer alan 3291771 Erişim ve 201300282 ruhsat numaralı 60,80 ha’lık alan içerisinde kalan 36,69 ha’lık alan için kurum görüşünün talep edildiği Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün 24.09.2013 tarih ve 4660 sayılı yazısı üzerine bahse konu alanda yapılan incelemede tespit edilen antik yerleşim alanının tesciline ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.10.2013 tarih ve 1275 sayılı rapor okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Akkoç Köyü sınırları içerisinde yer alan 2863 sayılı yasanın 3. ve 6. Maddeleri kapsamında kaldığı anlaşılan, sarnıç yapısı, kilise yapısı, küçük kare planlı yapı, duvar yapısı kalıntısı ve mağaranın bulunduğu antik yerleşim alanının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği şekilde 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, bu alanda Koruma Yüksek Kurulunun ilgili ilke kararlarının geçerli olduğuna, Arkeolojik Sitlerde Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1.Maddesinin (ç) bendinde belirtilen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde “Taş, toprak, kum vb. alınmaması, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmaması, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi” hükmüne uyulması gerektiğine karar verildi.

 

 

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 18.11.2013/68                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No. : 18.11.2013/2144                                              ANTALYA

Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Küçüklü Köyü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait, 147 numaralı parselde kayıtlı taşınmazdaki antik yapı kalıntısının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi önerisine ilişkin Alanya Kaymakamlığı Alanya Müze Müdürlüğünün 22.10.2013 tarih ve 876 sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Küçüklü Köyü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait, 147 numaralı parselde tespit edilen antik dönem yapı kalıntısının ve Roma Dönemine ait seramik parçalarının geniş bir alana yayıldığı Alanya Müze Müdürlüğü uzman raporundan ve Alanya Müze Müdürünün sözlü açıklamalarından anlaşıldığından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3. ve 6. maddeleri kapsamında kalan söz konusu sahanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli paftada gösterildiği şekliyle belirlenmesine, sit alanı içerisinde Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 18.11.2013/68                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No. : 18.11.2013/2146                                              ANTALYA

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Taşkesiği Köyü sınırları içerisinde, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün 24.09.2013 tarih ve 4663 sayılı yazısı nedeniyle 32829 nolu ruhsat sahasında yapılan incelemede Asarlık Deresi’nin batısında ruhsat sahası içinde tespiti yapılan antik dönem yerleşim alanının tesciline ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.11.2013 tarihli rapor okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Taşkesiği Köyü sınırları içerisinde, Asarlık Deresi’nin batısındaki tepe üzerinde 32829 nolu ruhsat sahasında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemede tespiti yapılan antik yerleşimin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3. ve 6. maddeleri kapsamında kaldığı anlaşıldığından, antik yerleşimin bulunduğu sahanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli paftada gösterildiği şekliyle belirlenmesine, Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının I-ç maddesi kapsamında sit alanı içerisinde maden ocağı vb. ocak faaliyetlerinin yapılamayacağına ve bu alan içerisinde Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarının geçerli olduğuna, 32829 nolu ruhsat sahası içinde kalan sit alanının ocak faaliyetlerinden etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının tavsiyesine karar verildi.

 

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 19.11.2013/69                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No. : 19.11.2013/2170                                              ANTALYA

Antalya İli, Konyaaltı İçesi, Geyikbayırı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Köy Mezarlığı olarak kullanılan 444 ada 1 parsel, 445 ada 1 parsel numaralı maliye hazinelerinin ve maliye hazinelerini çevreleyen orman alanının tahsisinin alınmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün 27.09.2013 tarih ve 28540 sayılı yazısı üzerine yerine yapılan incelemede Köy Mezarlığının doğu kısmında tahsisi istenilen orman alanı içerisinde tespit edilen antik yerleşim alanının tesciline ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.11.2013 tarih ve 1330 sayılı rapor okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Geyikbayırı Mahallesi sınırları içerisinde Köy Mezarlığının doğu kısmında orman alanında yer alan 2863 sayılı yasanın 3.ve 6. Maddeleri kapsamında kaldığı anlaşılan kare, dikdörtgen ve oval planlı harç ve devşirme taşla yapılmış yapı kalıntıları ve taş temel kalıntılarının bulunduğu antik yerleşim alanının kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral paftada sınırlarının gösterildiği şekilde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, bu alanda Koruma Yüksek Kurulunun ilgili ilke kararları hükümlerine uyulmasına, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının imar planlarına işlenerek Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereği Aynen Korunacak 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı kararı getirilmesine, plan hükümlerinin bu doğrultuda oluşturulmasına ve Belediye Meclis kararıyla birlikte Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 19.11.2013/69                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No. : 19.11.2013/2188                                              ANTALYA

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Ekşili Beldesi sınırları içerisinde, kısmen Hazine mülkiyetinde, kısmen de özel mülkiyetli taşınmazlar üzerinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamındaki Antik döneme ait çiftlik yapısı kalıntılarının bulunduğu alanın tescil edilmesine ilişkin Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.11.2013 tarih ve 11303 sayılı yazısı ekindeki Antalya Müzesi Müdürlüğünün 31.10.2013 tarih ve 168-2196 sayılı yazısı ve eki uzman raporu ve ekleri, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.08.2013 tarih ve 1931 sayılı kararı okundu, ekleri ile dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda:

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Ekşili Beldesi sınırları içerisinde, kısmen Hazine mülkiyetinde, kısmen de özel mülkiyetli taşınmazlar üzerinde bulunan Antik yapı kalıntısı Kurulumuzun 15.08.2013 tarih ve 1931 sayılı kararı ile “Korunması Gerekli taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş, antik yapı kalıntısının doğu kısmında bulunan, onaylı imar planı sınırları içerisinde kalan ve üzerinde kısmen tarım terasları bulunduğu uzman raporundan anlaşılan özel mülkiyete ait 1430, 1431 ve 1432 nolu parsellerin bulunduğu alanlarda Müze Müdürlüğü uzmanlarınca bitki temizliği çalışması yapıldıktan ve kültür varlığı açısından Müze Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucu önerilerinin Kurulumuza iletilmesinden sonra koruma alanı sınırlarının belirlenebileceği belirtilmiştir.

Antalya Müzesi Müdürlüğü tarafından söz konusu alanda yapılan ve Kurulumuza iletilen çalışmalar değerlendirildiğinde;

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” ve çevresinde tespit edilen Roma ve Doğu Roma dönemi özellikleri gösteren çeşitli form ve kalınlıkta kaplara ait seramik parçaları, çatı kiremit parçaları, ile yapının içerisinde lento ya da söve parçası, bu yapının çevresinde ve civarında harçsız moloz taş örgülü yapı duvarları, alanın tamamına yayılan tarımsal teras duvarları ve diğer bulguların yanı sıra zeytin yağı işliği (ezme teknesi/mortarium) mozaik parçası, sütun parçası, cam seramik parçaları kalıntılarının bulunduğu alanın Antalya Müzesi Müdürlüğü önerisi dikkate alınarak 2863 sayılı Yasa’nın 7. Maddesi uyarınca kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada sit sınırlarının gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine,

Sit Alanı içinde Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin ilke kararlarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 19.11.2013/69                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No. : 19.11.2013/2196                                              ANTALYA

Burdur İli, Çeltikçi İlçesi, Bağsaray Beldesi sınırları içinde yer alan, 2010001402 ruhsat numaralı alana ilişkin Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.09.2013 tarihli yazısı, alanda yapılan incelemede ruhsat sahası içindeki Kale Tepe üzerinde tespiti yapılan antik yerleşimin tesciline ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.11.2013 tarihli rapor okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Burdur İli, Çeltikçi İlçesi, Bağsaray Beldesi sınırları içinde yer alan, 2010001402 ruhsat numaralı alan içindeki Kale Tepe üzerinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemede tespiti yapılan antik yerleşimin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3. ve 6. maddeleri kapsamında kaldığı anlaşıldığından, antik yerleşimin bulunduğu sahanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli paftada gösterildiği şekliyle belirlenmesine, Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının I-ç maddesi kapsamında sit alanı içerisinde maden ocağı vb. ocak faaliyetlerinin yapılamayacağına ve bu alan içerisinde Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 19.11.2013/69                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No. : 19.11.2013/2199                                              ANTALYA

Burdur İli, Tefenni İlçesi, Beyköy Beldesi, Küçükasar ve Büyükasar Tepeleri mevkii üzerinde gölet yapımı için taş temin sahasının incelenmesi sonucunda tespit edilen arkeolojik kalıntıların tesciline ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.10.2013 tarih ve 2093 sayılı yerinde inceleme kararı doğrultusunda Bülent BAYKAL, Yrd. Doç.Dr. İbrahim BAKIR, Prof.Dr.H.Sabri ALANYALI ve Prof.Dr.Bilal SÖĞÜT tarafından hazırlanan 11.11.2013 tarihli inceleme raporu, DSi 18. Bölge Müdürlüğü 182. Şube Müdürlüğünün 15.11.2013 tarih 673979 sayılı yazısı okundu, DSİ teknik temsilcileri dinlendi, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Burdur İli, Tefenni İlçesi, Beyköy Beldesi, Küçükasar ve Büyükasar Tepeleri mevkii üzerinde gölet yapımı için taş temin sahasının incelenmesine ilişkin Kurulumuzun 22.10.2013 tarih ve 2093 sayılı kararı doğrultusunda Bülent BAYKAL, Yrd. Doç.Dr. İbrahim BAKIR, Prof.Dr.H. Sabri ALANYALI ve Prof.Dr. Bilal SÖĞÜT tarafından yapılan inceleme sonuçları da dikkate alınarak Büyükasar Tepe mevkiinde yer alan antik döneme ait yerleşim alanı kalıntılarının 2863 sayılı Yasanın 3. ve 6. maddelerinde tanımlanan nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından, aynı yasanın 7. Maddesi doğrultusunda kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin hazırlanarak kurulumuza getirilmesine,

Küçükasar Tepe mevkiinde arkeolojik kalıntı niteliği taşıyan sadece kakasboslu kaya kabartmasının olduğu görüldüğünden ve kaya kabartmasının izinsiz kazılar ve bugüne kadar fiziki koşulların getirdiği tahribat nedeniyle ana kaya yüzeyinden ayrılmış olması nedeniyle yerinde korunmasında da sıkıntı yaratacağı, ayrıca bu alanın yakınında yapılan gölet inşaatı için Devlet Su İşleri tarafından ocak sahası olarak belirlenmesi ve buradaki kamu yararı da göz önüne alınarak, kabartmalı kayanın 2863 sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Müzesi denetiminde gerekli önlemlerin alınarak ilgili kurumların desteğiyle Büyükasar Tepesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisine taşınmasının uygun bulunduğuna (Olumlu) karar verildi.

 

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 19.11.2013/69                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No. : 19.11.2013/2207                                              ANTALYA

Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Beydili Köyü, Eski Beydili Mevkiinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.09.2012 tarih ve 935 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın yeniden irdelenmesinin talep edildiği Metamer Mermer Granit Madencilik San. Tic. A.Ş’nin 06.09.2012 ve 26.09.2012 tarihli başvuruları, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile eski Beydili yerleşiminin birlikte değerlendirilmesi amacıyla alanda yeniden inceleme yapılmasına ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.12.2012 tarih ve 1257 sayılı kararı, alanda yapılan inceleme sonucu tespiti yapılan antik yapı kalıntılarını kapsayacak şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının genişletilerek güncelleştirilmesine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.11.2013 tarihli rapor okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;                                                                                                                              

Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Beydili Köyü, Eski Beydili yerleşimi ve çevresinde Kurulumuzun 11.12.2012 tarih ve 1257 sayılı kararı gereği Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucu Eski Beydili yerleşiminde bir adet Roma dönemi sarnıcı, Fatmanınevi Mevkiinde bir çok yapıdan oluşan antik yerleşim, alan içinde tekil yapı kalıntıları, bir adet kuyu sarnıç, kule kalıntısı, kilise, harman yerleri, tarım terasları ve antik yol tespit edildiğinin Kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerden anlaşıldığına,

Bu doğrultuda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3. ve 6. maddeleri kapsamında kalan yeni tespiti yapılan antik kalıntıların Eski Beydili yerleşiminin kuzeyinde yer alan ve Kurulumuzun 12.09.2012 tarih ve 935 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alan ile bir bütünlük oluşturması nedeniyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının yeni tespiti yapılan antik kalıntıları da kapsayacak şekilde genişletilmesine,

Eski Beydili yerleşim alanı içerisinde 2863 sayılı yasa kapsamında kalan sarnıç, antik yol vb. kalıntılar olması nedeniyle Eski Beydili yerleşim alanının III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Eski Beydili yerleşiminin kuzeyinde ve güneyinde kalan bölümlerin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine,

Sit Alanı sınırları içerisinde Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararlarının geçerli olduğuna,

Bu alanlarda Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin ilke kararının I-(ç) ve III-(f) bendlerinde taş, kum, çakıl, maden ocağı vb. açılamayacağı, taş, toprak, kum, cüruf vb. madde dökülemeyeceği belirtildiğinden sit alanı içerisinde ocak faaliyetlerinin yapılamayacağına,

  III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen alan içinde 2863 sayılı yasanın 17.maddesi doğrultusunda Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce Eski Beydili yerleşiminin kırsal kimliğini koruyacak ve geliştirecek şekilde Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının belirlenerek Kurulumuza getirilmesine karar verildi.

 

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 18.11.2013/68                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No. : 18.11.2013/2139                                              ANTALYA

Antalya İli, Finike İlçesi, Arif Köyü, Arykanda Antik Kenti ve yakın çevresinde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında tespiti yapılan Başkoz ve Kavaklı Mevkilerinde yer alan antik yerleşim alanlarının tesciline ilişkin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 25.07.2013 tarih ve 94949537-161.01-146011 sayılı yazısı ve eki Arykanda Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Vahit Macit TEKİNALP’ın raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Antalya İli, Finike İlçesi, Arif Köyü, Arykanda Antik Kenti ve yakın çevresinde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında tespiti yapılan Başkoz ve Kavaklı Mevkilerinde yer alan antik yerleşim alanlarının 2863 sayılı yasanın 3.ve 6. Maddeleri kapsamında kaldığı anlaşıldığından, aynı yasanın 7. Maddesi uyarınca 1/25000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekilde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit alanında Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarının geçerli olduğuna,

III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen alana yönelik 2863 sayılı yasanın 17.maddesi gereği geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesine ilişkin çalışmanın, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine    2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

4 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Duyurulur.

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Drc.

Adet

Drc.

Adet

Drc.

Adet

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

1

1

İlköğretim

Fen Bilgisi

 

 

5

1

Fizik eğitiminde harmanlanmış eğitim konusunda doktora yapmış olmak.

FEN EDB. FAKÜLTESİ

Matematik

Analiz ve Fonks. Teorisi

 

 

3

1

İstatistiksel yakınsallık konusunda doktora yapmış olmak.

Coğrafya

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

 

 

5

1

Turizm coğrafyası alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YO

 

 

4

1

Schiff bazları NMR dinamiği konusunda doktora yapmış olmak.

MÜH. MİM. FAKÜLTESİ

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektronik

1

1

BESYO

Beden Eğitimi ve Spor Yönet.

Beden Eğitimi ve Spor Yönet.

 

 

5

1

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

 

 

1

1

Lif-Kauçuk bitkilerinde doktora yapmış olmak.

Biyosistem

Tarımsal Yapılar

 

 

3

1

Havza karakteristikleri ve taşkın risk faktörleri konusunda doktora yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Temel Bilimler

Biyokimya

 

 

2

1

Hyalüronidaz enziminin saflaştırılması ve bazı bileşiklerin bu enzim üzerine etkisi konusunda doktora yapmış olmak

Temel Bilimler

Biyokimya

 

 

4

1

Böbrek fonksiyonları konusunda doktora yapmış olmak

Temel Bilimler

Fizyoloji

 

 

4

1

Deney hayvanlarında böbrek hasarının engellenmesi konusunda doktora yapmış olmak

Klinik Öncesi Bilimler

Farmakoloji ve Toksiloji

 

 

5

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak

Klinik Öncesi Bilimler

Parazitoloji

 

 

5

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak

Klinik Öncesi Bilimler

Patoloji

 

 

5

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak

Zootekni  ve Hayvan Besleme

Zootekni

 

 

4

1

Saanen keçilerinin verim özelliği konusunda doktora yapmış olmak

Klinik Bilimler

Cerrahi

 

 

4

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak

Klinik Bilimler

Doğ.ve Jinekoloji

 

 

4

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak

Klinik Bilimler

İç Hastalıkları

 

 

5

1

Köpeklerde leishmaniasis konusunda doktora yapmış olmak

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

 

 

4

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak

10592/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekir.

1 - Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17.maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.) tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları karton kutu temin ederek teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunun (1 adet) doldurularak başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesin” de belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Yönetim/Yönergelerden ulaşılabilinir.) Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne, şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Adaylar ilanın Resmi Gazete ve Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) , müracaatlarını yapmalıdır.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM / ANASANAT DALI

PROF.

AÇIKLAMA

DOÇENT

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

 

 

 

”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

 

 

 

”

Acil Tıp

1

 

 

 

”

Tıp Eğitimi

1

 

 

 

”

Tıbbi Biyokimya

1

Mahkeme kararıyla ilan edilmiştir

 

 

”

Tıbbi Biyokimya

1

 

 

 

”

Enfeksiyon Hastalıkları

 

 

1

Transplantasyon deneyimli olmak

”

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

 

 

1

PDÖ (Probleme dayalı öğretim) konusunda deneyimli olmak

”

Üroloji

 

 

1

Laparoskopi ve böbrek transplantasyonu konusunda deneyimli olmak

Eğitim Fakültesi

Fransız Dili Eğitimi

1

 

 

 

”

Fransız Dili Eğitimi

 

 

1

 

”

Fen Bilgisi Eğitimi

 

 

1

Fen öğretiminde probleme dayalı öğrenme konusunda çalışma yapmış olmak

”

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Atom ve Molekül Fiziği

1

Moleküler integraller ve moleküler titreşim spektroskopisi konularında teorik çalışmalar yapmış olmak

 

 

”

Sosyoloji

 

 

1

 

10511/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurt dışından alınmış unvan ve diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

 

BİRİM - ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

ARANAN NİTELİKLER

Kadro Adedi

Kadro Derece

Kadro Adedi

Kadro Derece

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Elektrik Mühendisliği

 

 

1

1

Elektrik Makinaları alanında çalışmaları olmak.

 

 

3

1

Elektrik Sistemleri alanında çalışmaları olmak.

Elektronik ve Haberleşme Müh.

1

1

 

 

Gömülü Sistem Tasarımı alanında çalışmaları olmak.

 

 

1

1

Telsiz haberleşme sistemleri ve ağları konusunda çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

1

1

 

 

Differansiyel geometride Kaehleryen Weyl uzayları alanında çalışmaları olmak.

Kimya

 

 

1

1

Anorganik Kimya alanının koordinasyon kimyası konusunda çalışmaları olmak

 

 

1

1

Fiziksel Kimya alanında inhomojenite özellikleri konusunda çalışmaları olmak.

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİL. FAKÜLTESİ

Gemi İnşaatı ve Gemi Mak.Müh.

 

 

1

1

Dalga mekaniği ve tersanelerde iş kazaları alanında çalışmaları olmak.

Gemi ve Deniz Tekn. Müh.

1

1

 

 

Deniz Teknolojisi Mühendisliği ve Gemi Üretimi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

1

1

 

 

Endüstriyel atıkların geoteknik alanında uygulamaları ve deprem müh. konularında çalışmaları olmak.

1

1

 

 

Mekanik alanında çalışmaları olmak.

1

1

 

 

Ulaşım (Karayolu güvenliğinde araç koruma tertibatları analizi) tasarımı ve güvenliği üzerine çalışmaları olmak.

 

 

1

1

Geoteknik alanında zemin mekaniği ve stabilizasyonu konularıda çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

 

 

1

1

Üretim sistemleri tasarımı ve planlama alanında çalışmaları olmak.

KİMYA-METALURJİ FAK.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 

 

1

1

İleri seramiklerin üretimindeki yanma sentezi konusunda çalışmaları olmak.

MADEN FAKÜLTESİ

Maden Mühendisliği

 

 

1

2

Patlatma Teknolojisi alanında çalışmaları olmak.

Jeoloji Mühendisliği

1

1

 

 

Mineroloji-Petrografi alanında çalışmaları olmak

Cevher Hazırlama Müh.

 

 

1

1

Plastik atıkların zenginleştirilmesi alanında çalışmaları olmak.

Jeofizik Mühendisliği

 

 

1

1

Deniz Sismiği, Veri Toplama İşleme alanında çalışmaları olmak.

MAKİNA FAKÜLTESİ

Makina Mühendisliği

1

1

 

 

Biomalzemeler ve seramikler konusunda çalışmaları olmak.

1

1

 

 

İmalat ve Konstrüksiyon alanının kaynaklı bileşimleri konusunda çalışmaları olmak.

 

 

1

1

Kontrol ve Robotik alanlarında çalışmaları olmak.

 

 

1

1

Sistem Dinamiği ve Kontrolü alanında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

 

 

1

1

Geleneksel çevre, kamusal alan tasarımı alanında çalışmaları olmak.

Şehir ve Bölge Planl.

1

1

 

 

Ekolojik Planlama ve Kırsal Alan konularında çalışmaları olmak.

 

 

1

1

Bölge ve Kırsal alan planlaması üzerine çalışmaları olmak.