27 Aralık 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28864

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


EKMEĞİN TOPTAN SATIŞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DAMACANA SU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


İNTİFA HAKKI VERİLMEK SURETİYLE İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


BİR ADET KÜL SEVK HAVA KOMPRESÖRÜ TEMİNİ, MONTAJININ YAPILARAK ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


SİSTEM ODASI VE BİLİŞİM ALTYAPI DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞIYICI RULO SATIN ALINACAKTIR

Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A. Ş. Genel Müdürlüğünden:


ANKARA - GÖLBAŞI AMBARINDA BULUNAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 65 ADET TAŞIT VE İŞ MAKİNESİNİN PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR

TEDAŞ Genel Müdürlüğünden:


MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN 1. VE 2.ÜNİTE REVİZYONU KAPSAMINDA KAZAN HOPPER BÖLGESİNDEKİ SAĞ VE SOL YAN DUVAR BORULARININ (9856 METRE BORU) YENİSİYLE DEĞİŞİMİ, ARGON KAYNAK YÖNTEMİYLE KAYNAĞININ YAPILMASI VE KAZANIN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEREK SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİPSİZ SU BORU HATTININ KATODİK KORUMA SİSTEMİNE AİT ANOT ÇUKURUNUN VE REDRESÖR ÜNİTESİNİN YENİLENMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEREK HİZMET SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN KAZAN BORULARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEME ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


80 ADET BASINÇLI CİLA (POLİSH) FİLTRE BEZİ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET MİKROSERTLİK TEST CİHAZI VE 1 ADET ATMOSFER KONTROLLÜ LABORATUAR TİPİ FIRIN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


İLKOKUL VE ORTAOKUL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinden:


ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN PLATFORM VE ÜST GEÇİT YAPTIRILMASI İŞİ KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir.

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, kompresör, jeneratör, traktör ve traktör kepçe, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel ve benzinli motor ile tekne motoru, yağlı tip trafo ve trafo parçaları, pik, paslanmaz, bisiklet ve motorbisiklet, tezgah, pvc ve plastik malzeme, doğalgaz bağlantı parçaları, tren bandaj tekeri ve mili, kamyon kasası (ahşap ve d.çelik), pirinç, bakır ve alüminyum radyatör, demir çelik boru, lastikli tank paletleri ve dolgu lastikli tank tekerleri, tekne, gemi, ayıklanması ekonomik olmayan malzeme vb. hurdaları.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

07 OCAK 2014

14.00

MERKEZ/ANKARA

14 OCAK 2014

14.00

MERKEZ/ANKARA

21 OCAK 2014

14.00

MERKEZ/ANKARA

28 OCAK 2014

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                      : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                     : 02623413797/124-126

10471/1-1


EKMEĞİN TOPTAN SATIŞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikalarında Üretilen Ekmeğin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü İle İhaleye Konulmuştur.

2 - Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 Tarih ve 24728 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

3 - İşin tahmin edilen bedeli 7.063.500,00 TL, geçici teminatı ise 211.905,00 TL’dir.

4 - İhale 08.01.2014 Çarşamba günü saat 14.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - İhale Şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecektir (İhale Dosya Bedeli 250,00 TL’dir).

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını 08.01.2014 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığına sıra numarası alındı karşılığında vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılabilmek için;

a. Kanuni ikametgahı olması

b. Tebligat İçin Adres Beyanı,

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2014 yılı)

1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge,

3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge

d. İmza sirküleri vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge

e. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f. Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir)

g. Örneğine Uygun Başvuru Dilekçesi

ğ. Benzer İş Yaptığına Dair Belge. Keşif bedelinin en az %45’e kadar benzer iş yaptığına dair belge (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli sureti).

Benzer iş : Her türlü ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili dağıtım ve satış işleri.

h. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri

ı. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya yine asgari %10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması (Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır)

i. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı

j. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belge (Ticaret Sicil Gazetesi)

k. İsteklinin gerçek veya tüzel kişilik durumuna göre gelir/kurumlar vergileri borcu olmadığına dair bağlı bulundukları vergi dairesinden ihale ilan yayım tarihinden sonra alınan belge (belgenin aslı verilecektir).

l. İş Araçları Taahhütnamesi

m. Personel Taahhütnamesi

n. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri

o. Son 15 yılda müteahhit veya taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri

ö. Dosya alındı makbuzu,

p. Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış 211.905,00 TL tutarındaki geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu.

r. İhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu

8 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10556/1-1


DAMACANA SU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1. Türk Kızılayı’nın 3 yıllık ihtiyacı olan 19 litrelik polikarbonat damacanada Doğal Kaynak Suyu idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2. Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir

3. Firmalar idari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4. İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5. Firmalar ihale zarflarını en geç 13 Ocak 2014 saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6. 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 14 Ocak 2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9. Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

10503/1-1


DÜZELTME

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

21.12.2013 tarih ve 28858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yurtdışı Nakliye ve Organizasyonu (Freight Forwarder) Hizmeti Satınalma” ihale metninin 13. Maddesi “Teklifler, 14.01.2014 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.” ve 17. Maddesi “Geçici teminat olarak verilen teminat mektuplarında geçerlilik tarihi, 29.03.2014 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir” olarak düzeltilmiştir.

10495/1-1


İNTİFA HAKKI VERİLMEK SURETİYLE İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan toplam arsa alanı 3.060,40 m2, toplam inşaat alanı 11.892,39 m2 olan 4409-4410 ve 2424 parsellerin intifa hakkı verilmek suretiyle “Fakülte, Yüksek Okul ve Eğitim Kurumları” inşaatı için gerekli tüm uygulama projelerinin hazırlatılarak Belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra inşaat ruhsatı alınması, inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm masrafların yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve maksimum 30 (otuz) yıl süreyle işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi 2 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Büyükçekmece Batıköy Mahallesinde bulunan toplam arsa alanı 2.814,32 m2, toplam inşaat alanı 7.429,94 m2 olan 485 ada 2 parselin intifa hakkı verilmek suretiyle “Özel Eğitim Tesisleri” inşaatı için gerekli tüm uygulama projelerinin hazırlatılarak Belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra inşaat ruhsatı alınması, inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm masrafların yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve maksimum 30 (otuz) yıl süreyle işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya satın alınabilir.

3 - İhale 07/01/2014 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre ”Kapalı Teklif Usulü” yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: a) Nüfus cüzdan fotokopisi

b) Tebligat adresi

c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: a) Faaliyet Belgesi

b) İmza sirküleri

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

d) Ticaret Sicil Gazetesi

e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 06/01/2014 Pazartesi günü Saat:16:30’ye kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Ada/Parsel

İntifa Hakkı Bedeli

İnşaat Maliyeti

Geçici Teminat

İhale Gün-Saati

Fatih Mahallesi

4409-4410-2424

66.000,00 TL (Yıllık)

11.892,39 m2 x 1.015,00=12.070.775,85 TL

364.103,28 TL

07/01/2014

10:30

Batıköy Mahallesi

485 ada 2 parsel

30.000,00 TL (Yıllık)

7.429,94 m2x 650,00 TL=4.829.461,00 TL

144.883,83 TL

07/01/2014-11:00

10568/1-1


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

TLM 16 V 185 TİPİ DİZEL MOTORLARIN REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 10 ADET KOMPLE KRANK MİLİ SATIN ALIMI İÇİN YAPILACAK İHALE 28.01.2014 TARİH, SAAT 14:00'E ERTELENMİŞTİR

İhale Kayıt Numarası                              :  2013/181661

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  10 ADET KOMPLE KRANK MİLİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 28.01.2014 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10482/1-1


BİR ADET KÜL SEVK HAVA KOMPRESÖRÜ TEMİNİ, MONTAJININ YAPILARAK ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

“Santralımız ihtiyacı olan Bir Adet Kül Sevk Hava Kompresörü Temini, Montajının Yapılarak Çalışır Vaziyette teslimi İşi” açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/192171

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25   48201 Milas/Muğla

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 (Dahili 1480) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Bir Adet Kül Sevk Hava Kompresörü Temini, Montajının Yapılarak Çalışır Vaziyette Teslimi İşi

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

c) İşin Süresi                             :  Sözleşme imzalanmasına müteakip 230 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saat                        :  16/01/2014 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret servisinde görülebilir ve 50-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 16/01/2014 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

10409/1-1


SİSTEM ODASI VE BİLİŞİM ALTYAPI DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı sistem odası ve bilişim altyapı donanım ve yazılım ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/12/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10505/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar donanım malzemesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/12/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10506/1-1


TAŞIYICI RULO SATIN ALINACAKTIR

Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A. Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kazan kömür taşıyıcı sisteminde kullanılmak üzere taşıyıcı rulo imalatı ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2013/192141

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Milas-Ören Karayolu 22.Km PK: 25   48201 Milas/MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 252 558 02 90 - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi      :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

No

Malzeme Adı

Ölçü

Miktar

(Adet)

 

1

Kömür park Mak. Taş. rulo

Ø133x530xØ20

  150

 

2

Kömür taşıyıcı rulo

Ø159x530xØ30

1000

 

3

Kömür taşıyıcı rulo

Ø159x530xØ30

1000

 

4

Kömür park Mak. Taş. rulo

Ø133x465xØ20

  150

 

b) Teslim Yeri                        :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalandığı günden itibaren başlayarak 90 takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  15.01.2014 - 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve 30,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye Teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 15.01.2014, Saat 14.00’e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale,4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve ihale yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

10408/1-1


ANKARA - GÖLBAŞI AMBARINDA BULUNAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 65 ADET TAŞIT VE İŞ MAKİNESİNİN PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR

TEDAŞ Genel Müdürlüğünden:

Araçların bulunduğu yer;

Ankara Gölbaşı Ambarı

Teklifler;

20 Ocak 2014 Salı günü saat 12.00’a kadar TEDAŞ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No: 2 Balgat/ANKARA adresindeki Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı (11. Kat No: 38-A adresindeki) Muhaberat Servisine verilecek olup, zarflar aynı gün saat 14.00’a Zemin Kat Sefer Kul İhale Salonunda açılacaktır.

Şartname;

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 56 numaralı odadan temin edilecektir.

İrtibat telefonları: (0312) 212 69 00/2026-2027 veya (312) 2137156

İlanen duyurulur.

10393/1-1


MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN 1. VE 2.ÜNİTE REVİZYONU KAPSAMINDA KAZAN HOPPER BÖLGESİNDEKİ SAĞ VE SOL YAN DUVAR BORULARININ (9856 METRE BORU) YENİSİYLE DEĞİŞİMİ, ARGON KAYNAK YÖNTEMİYLE KAYNAĞININ YAPILMASI VE KAZANIN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEREK SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2013/188825

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 51 91

                                                            FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 - Boruların argonla kaynağı : 2144 Adet

                                                            2 - S’li dirseklerin büküm işi : 704 Adet

                                                            3 - Firmalar izolasyon işi (izolasyon malzemesi temini, işçilik vs. ) için m2 : 900 m2

                                                            4 - Diğer tüm işler (imalat, malzeme temini, işçilik, nakliye vs.) : 1 Adet

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı işletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                                 :  İşe başlanmasına müteakip 60 (altmış) (her bir ünite için) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  20.01.2014 - 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: T.C. VAKIFLAR BANKASI YATAĞAN ŞUBESİ TR04 0001 5001 5800 7301 2545 69 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına Şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 20.01.2014 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

10315/1-1


YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİPSİZ SU BORU HATTININ KATODİK KORUMA SİSTEMİNE AİT ANOT ÇUKURUNUN VE REDRESÖR ÜNİTESİNİN YENİLENMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEREK HİZMET SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2013/184474

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191     FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü dipsiz su boru hattının katodik koruma sistemine ait anot çukurunun ve redresör ünitesinin yenilenmesi işi

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  Yüklenici firma sözleşmeyi imzaladıktan sonra 60 takvim günü içinde işi bitirecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  15.01.2014 - 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: T.C. VAKIFLAR BANKASI YATAĞAN ŞUBESİ TR04 0001 5001 5800 7301 2545 69 İhale dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 15.01.2014 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

10142/1-1


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN KAZAN BORULARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI - KÜTAHYA

İhale Kayıt Numarası                       :  2013/194182

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tunçbilek / Tavşanlı / Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 - 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan Kazan Borularının Teknik Şartnameye göre imali ve teslimi işi - Mal alımı

                                                            Miktar:       3. Gr. Ekran Borusu - 7.000 metre

                                                                               4. ve 5. Gr. Tekrar Kızdırıcı 1-2 Borusu - 20.000 metre

b) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                                :  120 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonu Tunçbilek/Tavşanlı/ Kütahya

b) Tarihi ve saati                              :  20.01.2014, Saat 15:00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 20.01.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

10483/1-1


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEME ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası             :  Tlf: (0344) 524 22 04-05    Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A-a) Dosya No                                :  2013/86

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  PASLANMAZ SAC ALIMI (2x1500x3000 MM ÖLÇÜLERİNDE 100 ADET 304 KALİTE 7200 KG)

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                 :  Teslim Süresi en geç 20 (yirmi) gündür.

e) Şartname bedeli                            :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                        :  15/01/2014 ÇARŞAMBA Günü Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                               :  Ziraat Bankası Afşin Şubesi

                                                            Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40

                                                            Vakıfbank Afşin Şubesi

                                                            Hesap No : TR870001500158007287757271

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14:00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

10479/1-1


80 ADET BASINÇLI CİLA (POLİSH) FİLTRE BEZİ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No : 2013/188111

1 - İhalenin Konusu : 80 Adet Basınçlı Cila (Polish) Filtre Bezi Alımı işi

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A  06010 Keçiören/ANKARA Tel : 0 312 294 22 31)

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray / İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 50,00 TL karşılığı temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 60,00 TL

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29 nolu hesaba yatırılabilir

3 - İhalenin yapılacağı yer   :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı

     Tarih ve Saat                  :  14.01.2014 Salı günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü                    :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İSTEKLİLER;

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5 İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.9. İstekliler teklif ettikleri bezin teknik özelliklerini belirten analiz sertifikasını teklif ile birlikte verecektir. Bezin raf ömrü ve garanti şartları teklifte belirtilecektir.

teklif zarfına koyacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 14.01.2014 Salı günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak - Haberleşme Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

10445/1-1


1 ADET MİKROSERTLİK TEST CİHAZI VE 1 ADET ATMOSFER KONTROLLÜ LABORATUAR TİPİ FIRIN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 adet Mikrosertlik Test Cihazı ve 1 adet Atmosfer Kontrollü Laboratuar Tipi Fırın Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2013/189808

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez / ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                :  0 372 257 40 10/1478    Faks: 0 372 257 4579

c) Elektronik posta adresi                    :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  http://w3.beun.edu.tr/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 adet Mikrosertlik Test Cihazı ve 1 adet Atmosfer Kontrollü Laboratuar Tipi Fırın Cihazı alımı.

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  B.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı İncivez / ZONGULDAK

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  Teslim süreleri 1 adet Mikrosertlik Test Cihazı ve 1 adet Atmosfer Kontrollü Laboratuar Tipi Fırın Cihaz için işe başlama tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs Memur Yemekhanesinde İncivez / ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  09.01.2014 Perşembe günü Saat:14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3.- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Temsilci Firma TSE Hizmet Yeterlik Belgesine sahip olmalıdır.

4.4.2. Temsilci firma satış, servis, eğitim ve satış sonrası servis hizmetlerini vermek için, üretici firma tarafından verilmiş yetkilendirme sertifikasına sahip olmalıdır.( Mikrosertlik Test Cihazı için istenmektedir.)

4.4.3. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;

4.4.3.1.Teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu teyit edebilmek için istekliler teklif ettikleri ürünlere ait broşür, katalog vb. materyaller ihale dosyasında sunulacaktır. (broşür, katalog vb. materyaller İngilizce olarak sunulabilir.)

4.4.3.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.4. Teklif veren firmalar cihazların en az 2 (iki) yıl garanti belgesi ve garanti süresi bitiminden sonraki en az 10 (On) yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağladığına dair belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.

Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk Lirası) karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 09.01.2014 Perşembe günü Saat:14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10449/1-1


İLKOKUL VE ORTAOKUL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinden:

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Bişkek Türk İlkokul ve Ortaokulu İnşaatı Yapım İşi; Üniversitemiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 8. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Cengiz Aytmatov Kampüsü, Cal/Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: (00996) 312 49 27 57-68

                                                     Faks: (00996) 312 54 19 35 --- (00996) 312 54 39 65

c) Elektronik posta adresi (varsa) :           bilgi.yidb@manas.edu.kg

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı             :  Betonarme Karkas

b) Yapılacağı yer                       :  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi C. Aytmatov Kampüsü

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren on (10) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 730 takvim günüdür.

e) Yaklaşık maliyet                    :  ******************** ABD Doları’dır (KDV dahil)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Senato Salonu Prospekt Mira No: 56   720042 Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Tarihi ve saati                        :  18/02/2014 Saat 14:00 (Kırgızistan Cumhuriyeti yerel saati)

c) İhale usulü                             :  Açık İhale

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İdari Şartnamede 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Esaslarında düzenlenen belgeleri.

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.9. İdari Şartnamenin 19 uncu maddesine göre, ihale konusu işin belirli kısımları Üniversiteden yazılı izin almak kaydı ile alt yüklenicilere yaptırılabilinir.

4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.11. İdari Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Esaslarının 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.

4.1.12. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

4.1.13. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

4.1.14. İnşaatların yapımı ve tamamlanması safhalarında Kırgızistan Devleti Resmi Kurumlarından alınması gereken izin ruhsat ve benzeri belgeleri almak yüklenici sorumluluğundadır. ( İdare gerekli yazışmalarda bulunacaktır)

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler.

4.2.2 - İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

4.2.3 - İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri.

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimi olarak, en az teklif bedelinin %80’ni veya %80’ninden fazlası olmak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son onbeş (15) yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışındaki ülkelerde veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde yapılan veya yapılmakta olan işlerden alınmış iş bitirme veya iş durum belgesi.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda nitelikte personel çalıştırdığına ve çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler.

4.3.3. İhale konusu yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; Eğitim Yapıları, Sağlık Yapıları, Kültür Tesisleri, Spor Tesisleri, Konutlar, İş Merkezleri, Resmi Yapılar, Oteller ve benzeri yapılar. (Altyapı işleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir)

5 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı “Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Cal Kampusü-Cengiz Aytmatov Kampsü-Cal Bişkek/KIRGIZİSTAN” veya “Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Ankara İrtibat Bürosu Müdürlüğü YÖK Başkanlığı Ek Binası 2. Kat 06539 Bilkent/ANKARA” adreslerinde görülebilir ve 500 ABD Doları karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale saatine kadar: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı - Cal Kampusü Bişkek/KIRGIZİSTAN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.

8 - İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum ve/veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veremez.

12 - Üniversite avans teminat mektubu karşılığında ihale bedelinin %10’u (yüzde onu) kadar avans verir. Bu avans ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %5 tutarında olacaktır. Verilen avanslar 6’ şar ay içinde eşit taksitler halinde hakedişlerden kesilir.

10458/2-1


ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN PLATFORM VE ÜST GEÇİT YAPTIRILMASI İŞİ KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan Platform ve Üstgeçit yaptırılması işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Merkezimizden “Alemdağ Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No: 10 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “İhsaniye-Gazlıgöl” adresindeki Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Üretim Yönetimi Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 13 Ocak 2013 saat 10:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 13 Ocak 2013 saat 11:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

10580/1-1