10 Aralık 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28847

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Batıkent Mahallesi 21K-4B pafta, 3171 ada, 1 parsel üzerindeki 143006 YİBF nolu yapıda inşaatın denetimini üstlenen 424 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti’nin Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi Gülşen İKİBUDAK (Oda Sicil No:65085) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 10.10.2013 tarihli ve E.2013/822-K.2013/1395 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti’nin Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi Gülşen İKİBUDAK (Oda Sicil No:65085) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 26.11.2013 tarih ve 9419 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9984/1/1-1

—————

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 554795 YİBF nolu yapıda inşaatın denetimini üstlenen 764 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No:13077, Oda Sicil No:2331) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 04.10.2013 tarih ve E.2013/1146-K.2013/1512 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No:13077, Oda Sicil No:2331) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 26.11.2013 tarih ve 9420 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9984/2/1-1

—————

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi 3069 ada, 2 parsel üzerindeki 694266 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1144 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ser Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Salim YILMAZ (Denetçi No:16525, Oda Sicil No:8233) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 18.09.2013 tarih ve E.2013/343-K.2013/1207 sayılı kararı ile “davanın reddine“ hükmedildiğinden, Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Salim YILMAZ (Denetçi No:16525, Oda Sicil No:8233) hakkında, Yürütmeyi Durdurma ilanı ile kesintiye uğrayan işleminin geri kalan 186 günlük kısmının uygulamaya konulması, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması, 26.11.2013 tarih ve 9421 sayılı Olur ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9984/3/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 03/09/2013 tarih ve 405 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2013 tarih ve 1949 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Fatih Sultan Mahallesi Yenikent-Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 10/12/2013 günü Müdürlüğümüz İlan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9972/1-1