9 Aralık 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28846

ÇEŞİTLİ İLÂN

 


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(DOÇENT)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları ve 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

DOÇENT:

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

1 - Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

3 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

4 - Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

5 - Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

NOT: - İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması yeterlidir.

ADRES: -Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü/Çat Yolu Üzeri 4. Km Yakutiye/ ERZURUM.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Drc.

Başvuru Koşulu

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

"Betonarme Perdeli Yapıların Deprem Davranışlarının Belirlenmesi" alanında çalışma yapmış olmak.

9915/1-1