9 Aralık 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28846

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARA DİNLENDİRME SEPETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BASKILI ATLET POŞET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TCDD 5. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YOLÇATI-TATVAN İSTASYONLARI ARASINDA MUHTELİF KESİMLERDE BULUNAN TASMANLI HAT KESİMLERİN

GRP (JEORADAR) YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ VE RAPORLANMASI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD. 5. Bölge Müdürlüğünden:


DE22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM-ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 131 KALEM

YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET PLANÖR ÇEKER UÇAĞI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


TLM 16 V 185 TİPİ DİZEL MOTORLARIN REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 10 ADET KOMPLE KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYONUNDA KULLANILMAK ÜZERE

600 ADET PİRİNÇ KAFESLİ RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


3 ADET AMELİYATHANE MOBİL SİSTEM ÜST DÜZEY AMELİYAT MASASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AMELİYATHANE 3 BAŞLIKLI LED AMELİYAT TAVAN LAMBASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


75 KALEM SARF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


24 KALEM ELEKTRİK KABLO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARA DİNLENDİRME SEPETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere 5.000 Adet ara dinlendirme sepeti, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Sepetlerin numuneleri fabrikamız satın alma şefliğinde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 16.12.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                  Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 – 74

9941/1-1


BASKILI ATLET POŞET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg küçük boy, 1.500 Kg orta boy, 2.500 Kg büyük boy ve 1.500 Kg battal boy baskılı atlet poşeti, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Baskılı Atlet Poşetlerin numuneleri fabrikamız satın alma şefliğinde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 16.12.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                  Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 – 74

9942/1-1


PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.500 Kg pastalık susam ve 5.000 Kg simitlik susam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 18.12.2013 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 18.12.2013 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES      : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                     Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                     Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 – 74

9943/1-1


TCDD 5. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YOLÇATI-TATVAN İSTASYONLARI ARASINDA MUHTELİF KESİMLERDE BULUNAN TASMANLI HAT KESİMLERİN

GRP (JEORADAR) YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ VE RAPORLANMASI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD. 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/177003

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası                  :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                      :  0 422 2124816

d) Elektronik Posta Adresi        :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin

     adı ve miktarı                        :  Yolçatı - Tatvan Hattı Km (271+000 - 301+300) Arasında 30.000 Mt Muhtelif Kesimlerde

3 - Yukarıda belirtilen Hizmet alımı yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince, Kısmı Teklife Açık, Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 20.12.2013 tarih, saat 14.00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD 5. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dâhil 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9888/1-1


DE22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM-ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 131 KALEM

YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/183061

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/4419-4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

    adı ve miktarı                         :  131 Kalem Yedek Malzeme Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 31/12/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9963/1-1


1 ADET PLANÖR ÇEKER UÇAĞI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının ihtiyacı olan 1 adet PLANÖR ÇEKER UÇAK ALIMI 23 ARALIK 2013 PAZARTESİ günü Saat: 14.00’de KAPALI TEKLİF ALMA usulüyle satın alınacaktır.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki THK. Evrak Kısmına vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya inceleme neticesinde dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 77

9969/1-1


TLM 16 V 185 TİPİ DİZEL MOTORLARIN REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 10 ADET KOMPLE KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/181661

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

    adı ve miktarı                         :  10 ADET KOMPLE KRANK MİLİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 09.01.2014 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9965/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYONUNDA KULLANILMAK ÜZERE

600 ADET PİRİNÇ KAFESLİ RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/181652

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  600 ADET PİRİNÇ KAFESLİ RULMAN

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 09.01.2014 günü ve saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 150- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9967/1-1


3 ADET AMELİYATHANE MOBİL SİSTEM ÜST DÜZEY AMELİYAT MASASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı 3 adet Ameliyathane Mobil Sistem Üst Düzey Ameliyat Masası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20/12/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9973/1-1


AMELİYATHANE 3 BAŞLIKLI LED AMELİYAT TAVAN LAMBASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen laboratuvar cihazları, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

T.C. Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi İhtiyacı Malzeme Listesi

SIRA NO

MALZEMENİN ADI

ÖLÇÜ BİRİMİ

MİKTAR

İHALE DÖKÜMAN BEDELİ

1

Ameliyathane 3 Başlıklı Led Ameliyat Tavan Lambası

Adet

3

130,00 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/12/2013 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9974/1-1


75 KALEM SARF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 75 Sarf Elektrik malzemesi, %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.12.2013 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihaleden az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9742/1-1


24 KALEM ELEKTRİK KABLO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 24 Kalem Elektrik Malzemesi, %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.12.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihaleden az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9741/1-1