4 Aralık 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28841

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TİGEM REKREASYON ALANI İLE OTOPARK KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


368 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 368 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İDARE LOJMANI DAİRELER SATILACAKTIR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 70 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 25.000 M3 KONKASÖR BALASTININ ÜRETİLEREK, OVAKÖY İSTASYONUNDA BULUNAN FİGÜRE

SAHALARINDA TESLİM ALINMASI İŞİ

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


HİDROLİK KAPLİN VE YEDEK PARÇA TEMİNİ MAL ALIMI İŞİ

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINABİLİR XRF SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Taşköprü Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bayraklı Belediyesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 12,74 TL ile en çok 825.180,80 TL arasında değişen; 09/12/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,27 TL., en çok 82.518,08 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu ve aparatları, muhtelif elektronik eşyalar, muhtelif marka gözlük parçaları, muhtelif bilezik, muhtelif mutfak eşyaları, çakmak, rulman, kol saati, muhtelif giyim eşyası vb. ....... cinsi 29 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 10/12/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9864/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 36,58 TL ile en çok 539.114,39 TL arasında değişen; 11/12/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,66 TL., en çok 53.911,44 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen boru, reçine, kalsiyum karbonat, granit, soğutucular, ampul duyu, konteynerler, mutfak eşyaları, fırın, tuğla, jetski, muhtelif tekstil ve giyim eşyaları, muhtelif eşyalar vb. ....... cinsi 39 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 12/12/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9863/1-1


TİGEM REKREASYON ALANI İLE OTOPARK KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Gazi sosyal tesislerinin bulunduğu, A.O.Ç. mahallesi 8619 ada 10 nolu parselin, toplam 22.040 m² kısmı (8.936 m² lik rekreasyon alanı ile 13.104 m²’lik otopark) 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale, 24.12.2013 günü saat 14.30’da Kapalı zarf teklif alma usulü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Teklif mektupları en geç 24.12.2013 Salı günü saat 14.30’a kadar TİGEM genel evrak servisine verilmiş olacaktır

4 - İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 

İhale Konusu Alanın Adı

Miktar

(M²)

İhale Muhammen

Bedeli TL/Ay

(KDV Hariç)

Yıllık Muh.

Kira Bedeli

TL/Yıl

İhale Geçici

Teminatı

(TL)

Gazi sosyal tesislerinin bulunduğu, A.O.Ç. mahallesi 8619 ada 10 nolu parselin, toplam 22.040 m² kısmı (8.936 m²’lik rekreasyon alanı ile 13.104 m² lik otopark)

22.040

40.000,00

480.000,00

120.000,00

 

5 - Geçici teminatlar ihale saatine kadar Genel Müdürlük veznesine veya Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki İBAN NO: TR 30 000 1200 9452 000 1300 0060 nolu hesaba yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

6 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) ve Gazi Sosyal Tesislerinden (GAZİ/ANKARA) adresinden temin edilebilir.

7 - İhale şartname bedeli 100,00 TL’dir. İhaleye girebilmek için şartname almak zorunludur.

8 - TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur

TARIM İŞLETMELERİ GENEL

MÜDÜRLÜGÜ

Karanfil Sok. No: 62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 312 417 84 70-80

Fax: 0 312 425 59 55

9856/1-1


368 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 368 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihtiyacı 368 adet masaüstü bilgisayar ve 368 adet monitörün kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/12/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9855/1-1


İDARE LOJMANI DAİRELER SATILACAKTIR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’na ait aşağıdaki tabloda yer alan; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Güvenevler Mahallesi, Aşağı Ayrancı, Kuzgun Sokak No:85 ve Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çamlıtepe Mahallesi, Kurtuluş, Taşkent Sokak No:1 adreslerinde bulunan İDARE LOJMANI DAİRELER, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe) Hükümlerine göre satılacaktır.

 

Satışa Konu Varlık

Tahmini Bedeli

(TL)

Geçici Teminat Tutarı

(TL)

Şartname Bedeli

(TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi ve Saati

Taşkent Sokak No 1

21 Nolu Daire (1. Kat)

  98.500

2.955

25

Açik İhale

24.12.2013

Saat 10:00

Taşkent Sokak No 1

37 No’lu Daire (3. Kat)

107.500

3.225

25

Açik İhale

24.12.2013

Saat 10:30

Taşkent Sokak No 1

41 No’lu Daire (4. Kat)

133.400

4.002

25

Açik İhale

24.12.2013

Saat 11:00

Taşkent Sokak No 1

46 No’lu Daire (4. Kat)

103.200

3.096

25

Açik İhale

24.12.2013

Saat 11:30

Kuzgun Sokak No 85

2 No’lu Daire

(2. Bodrum Kat)

110.000

3.300

25

Açik İhale

24.12.2013

Saat 12:00

 

1 - Şartname bedeli İdare veznesine veya İdare’nin T.C. Ziraat Bankası Kolej Şubesi nezdindeki TR170001000841034485185001 IBAN No’lu hesabına yatırılarak Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş/ANKARA adresindeki 4. Kat 410 No’lu İdari İşler ve Satınalma Biriminden temin edilebilir ve aynı adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca 0 312 585 82 28 -   0 312 585 82 34 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

İhaleye katılabilmek için Şartname almak mecburidir.

2 - İstekliler ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için Satışa Konu her bir Varlık için ayrı Şartname alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş/ANKARA adresinde ilanda belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına elden teslim edilmesi veya posta ile ulaştırılması zorunludur.

4 - Satışa konu varlıkların tabloda gösterilen Geçici Teminat tutarları; nakit olarak yatırılabileceği gibi örneği Şartname ekinde yer alan Geçici Teminat Mektubuna uygun olarak hazırlanmış Banka Teminat Mektubu olarak da verilebilecektir.

5 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

6 - İhaleyle ilgili olarak verilen bilgiler ve dokümanlar taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi anlamındadır.

7 - Satıştan doğan KDV, vergi, resim, harç ve diğer yasal yükümlülükler ile devir masrafları Alıcı tarafından ödenecektir.

İlan olunur.

9857/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 137,00 TL ile en çok 128.509,00 TL arasında değişen; 11.12.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 14,00 TL, en çok 12.851,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen varil, konfeti tabanı, granit, çam fıstığı tohumu, bisiklet aksam ve parçaları ve muhtelif eşyalar vb. 45 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 12.12.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (274 28 52) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9837/1-1


5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 12,26 TL. ile en çok 1.719.299,95- TL. arasında değişen;10/12/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00.- TL., en çok 100.000,00.- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, filmaşin, muhtelif oto parçası, kimyevi madde, madeni yağ, muhtelif elektronik aksam, odun ve odun hamuru v.s 35 grup eşya; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze-KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 11/12/2013 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9840/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 70 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2013/176048

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel:0-372 259 47 94-84

                                                         Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

 2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

 a) Niteliği, türü ve miktarı

Muhtelif Elektrik Malzemeleri

70 kalem

 

b) Teslim yeri                               :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm ambarıdır.

c) Teslim süresi                            :  Firmalar siparişi takiben malzemeleri 30 iş günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  23.12.2013 Pazartesi - saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1315071

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgelerini vereceklerdir.

4.2.2. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır.

4.2.3. Elektrik malzemeleri 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda teknik değer ve erken teslim süresi dikkate alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 23.12.2013 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9844/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan 6 (Altı) adet arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla ayrı ayrı olarak satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve devamı gereğince Açık Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 – İhalelerin Tarihi ve Saati   :  16.12.2013 Pazartesi Günü-Saat: 11:00

2 – İhalelerin Yapılacağı Yer  :  Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No:2 Başiskele/KOCAELİ)

3 – İhale Usulü                       :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve devamına göre Açık Teklif Usulü

4 – İhale şartnameleri              :  Başiskele Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü- İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No:2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir. Tel: 0262 343 20 20       Fax: 0 262 344 42 12

5 – Şartname Bedeli                :  100,00 –TL. (Her ihale için ayrı şartname satın alınacaktır)

6 – İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

7 – Teklif mektuplarının en geç 16.12.2013 Pazartesi günü saat 11:00’ a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 – Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 – Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 – İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra

No

İlçe/Mahalle

Ada/

Parsel

No

Yüzölçümü

(m2)

İmar

Durumu

Muhammen

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

1

Başiskele/Karşıyaka (Yeniköy)

484/1

20.000 m2

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

11.000.000,00

330.000,00

2

Başiskele/Sepetlipınar (Yeniköy)

181/1

4.333 m2

İlköğretim Tesis Alanı

1.083.250,00

32.497,50

3

Başiskele/Yeşilyurt (Yuvacık)

828/2

456.21 m2

Konut Alanı

114.052,50

3.421,57

4

Başiskele /Sepetlipınar

201/2

406 m2 (hisse)

Ticaret Alanı

152.250,00

4.567,50

5

Başiskele/Sepetlipınar

201/3

702,23 m2

Ticaret Alanı

263.336,25

7.900,08

6

Gölcük/Yazlık

207/2

541 m2

Konut Alanı

81.150,00

2.434,50

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

9799/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 25.000 M3 KONKASÖR BALASTININ ÜRETİLEREK, OVAKÖY İSTASYONUNDA BULUNAN FİGÜRE

SAHALARINDA TESLİM ALINMASI İŞİ

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/174157

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A  35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 /4108  ---- 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği

internet adresi                            :  www.tcdd.gov.tr.

www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 25.000 M3 Konkasör Balastının Üretilerek, Ovaköy İstasyonunda Bulunan Figüre Sahalarında Teslim Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25.12.2013 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9715/1-1


HİDROLİK KAPLİN VE YEDEK PARÇA TEMİNİ MAL ALIMI İŞİ

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Hidrolik Kaplin ve Yedek Parça Temini Mal Alımı İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası :               2013/176385

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 252 532 36 00 - 532 30 01

c) Elektronik posta adresi          :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (KEAŞ) Genel Müdürlüğü Sistemlerinde kullanılmak üzere özellikleri ve miktarı aşağıda belirtilen hidrolik kaplinlerin ve yedek parçalarının teknik şartnameye göre temini ve teslimi işidir.

                                                     Toplam 3 adet olmak üzere;

                                                     1 adet Voith T866 TVY.922 (21-22 Kırıcı)

                                                     1 adet Voith 750 TVAD (OPB 72-73 Bantı)

                                                     1 adet FLUDEX FADB774 (OPB 50-51 Bantları)

b) Teslim yeri                            :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27/12/2013 Cuma günü, saat: 14:00

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir." İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 27/12/2013 Cuma günü, saat 14.00'e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif tutarının en az %3'ü oranında geçici teminat verecektir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

11 - İstekliler, teklif ettikleri malzeme ile ilgili;

a) İstekliler; Hidrolik Kaplin İmalatçısı veya Yetkili Satıcısı olduklarına dair belgelerini teklif dosyası içerisinde sunacaklardır.

b) İstekliler; Teklif ettikleri hidrolik kaplinlerin Marka, Tip, Adetlerini, Ön ve Son ekleri açıklamalarını ve Tamamlayıcı bilgileri teklif dosyası içerisinde sunacaklardır.

12 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

9815/1-1


TAŞINABİLİR XRF SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Taşınabilir XRF Spektrometre Cihazı alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2013/177108

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0312 201 20 53 - 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)           :

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı

                                                     Taşınabilir XRF Spektrometre Cihazı Alımı

b) Teslim yeri/yerleri                 :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Ambarı.

c) Teslim tarihi/tarihleri              :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğin den itibaren; 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Toplantı Salonu (KL Blok Kat: 2)

b) Tarihi ve saati                        :  25.12.2013 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması

İstekliler, satış sonrası servis ve teknik hizmeti verebildiğini gösteren ve TSE veya ilgili bakanlıktan alınan Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, servis bilgilerini, teknik dokümanları, kullanım-bakım talimatlarını teklif eklerinde teslim edecek ve en az son 5 yılı kapsayan ve Türkiye’de bulunan referanslarını gösteren referans listesi ile açıklamalara da sahip olmalıdır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9767/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 83 (seksenüç) adet arsa 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45,46 ve 47’nci maddeleri gereğince Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak Arsanın Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, M² Bedeli, Toplam M² Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 10/01/2014 Cuma günü saat 14.00’de Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Arsa bedeli 4 eşit taksitte (biri peşin kalanı 3 taksit 30, 60, 90 gün) tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a - İkametgâh belgesi,

b - Nüfus cüzdanı örneği,

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname,

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 161-162) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Sıra

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

M2

Arsa M² Bedeli ¨

Toplam Bedeli ¨

Geçici Teminat Bedeli ¨

1

FATİH

KDKÇA

2219

11

651

120,00

78.120,00

2.350,00

2

FATİH

LPG+AKARY. SAT. İST.

2444

11

3020

300,00

906.000,00

27.180,00

3

FATİH

KDKÇA

2518

4

1638

120,00

196.560,00

5.900,00

4

FATİH

SANAYİ

2546

5

1026

70,00

71.820,00

2.200,00

5

FATİH

KONUT (3)

2662

3

2063

60,00

123.780,00

3.750,00

6

KAYI

KDKÇA

1241

3

946

150,00

141.900,00

4.300,00

7

KAYI

KONUT (3)

1283

1

1427

35,00

49.945,00

1.500,00

8

KAYI

KONUT (3)

1299

2

1317

45,00

59.265,00

1.800,00

9

KAYI

KONUT (3)

1299

3

1200

45,00

54.000,00

1.650,00

10

KAYI

KONUT (3)

1299

4

1200

45,00

54.000,00

1.650,00

11

KAYI

KONUT (3)

1299

5

1294

45,00

58.230,00

1.750,00

12

KAYI

KONUT (3)

1303

2

1000

45,00

45.000,00

1.350,00

13

KAYI

KONUT (3)

1306

3

702

30,00

21.060,00

650,00

14

KAYI

KONUT (3)

1308

1

1278

30,00

38.340,00

1.200,00

15

KAYI

KONUT (3)

1308

2

1031

30,00

30.930,00

1.000,00

16

KAYI

KONUT (3)

1308

3

902

30,00

27.060,00

850,00

17

KAYI

KONUT (3)

1308

4

1317

30,00

39.510,00

1.200,00

18

KAYI

KONUT (3)

1308

5

847

30,00

25.410,00

800,00

19

KAYI

KONUT (3)

1308

8

1507

30,00

45.210,00

1.400,00

20

KAYI

KONUT (3)

1308

9

975

30,00

29.250,00

900,00

21

KAYI

KONUT (3)

1308

10

845

30,00

25.350,00

800,00

22

KAYI

KONUT (3)

1308

11

1108

30,00

33.240,00

1.000,00

23

KAYI

KONUT (3)

1309

8

500

30,00

15.000,00

450,00

24

KAYI

KONUT (2)

1315

1

650

30,00

19.500,00

600,00

25

KAYI

KONUT (2)

1315

2

650

30,00

19.500,00

600,00

26

KAYI

KONUT (2)

1315

3

650

30,00

19.500,00

600,00

27

KAYI

KONUT (2)

1315

4

765

30,00

22.950,00

700,00

28

KAYI

KONUT (2)

1315

6

408

30,00

12.240,00

400,00

29

KAYI

KONUT (3)

1319

3

607

30,00

18.210,00

550,00

30

KAYI

KONUT (3)

1319

4

607

30,00

18.210,00

550,00

31

KAYI

KONUT (5)

1333

5

644

150,00

96.600,00

2.900,00

32

KAYI

KONUT (2)

1432

8

1450

30,00

43.500,00

1.350,00

33

KAYI

KONUT (2)

1432

10

1411

35,00

49.385,00

1.500,00

34

KAYI

KONUT (2)

1432

11

1601

40,00

64.040,00

1.950,00

35

KAYI

KONUT (3)

1446

1

1183

35,00

41.405,00

1.250,00

36

KAYI

TİCARET (2)

1449

1

1808

25,00

45.200,00

1.400,00

37

KAYI

TİCARET (2)

1449

2

1199

25,00

29.975,00

900,00

38

KAYI

TİCARET (2)

1449

3

1150

25,00

28.750,00

900,00

39

KAYI

KONUT (3)

1459

13

800

50,00

40.000,00

1.200,00

40

KAYI

KONUT (3)

1485

10

1641

40,00

65.640,00

2.000,00

41

KAYI

KONUT (3)

1496

5

954

25,00

23.850,00

750,00

42

KAYI

KONUT (3)

1496

8

955

35,00

33.425,00

1.050,00

43

KAYI

KONUT (3)

1498

3

1055

40,00

42.200,00

1.300,00

44

KAYI

KONUT (3)

1498

4

1056

40,00

42.240,00

1.300,00

45

KAYI

KONUT (3)

1498

5

1000

40,00

40.000,00

1.200,00

46

KAYI

KONUT (3)

1498

6

1000

40,00

40.000,00

1.200,00

47

KAYI

KONUT (3)

1498

7

1000

40,00

40.000,00

1.200,00

48

KAYI

KONUT (3)

1498

8

1300

40,00

52.000,00

1.600,00

49

KAYI

KONUT (3)

1499

2

1000

40,00

40.000,00

1.200,00

50

KAYI

KONUT (3)

1499

3

1000

40,00

40.000,00

1.200,00

51

KAYI

KONUT (3)

1499

5

800

40,00

32.000,00

1.000,00

52

KAYI

KONUT (3)

1499

6

1012

40,00

40.480,00

1.250,00

53

KAYI

KONUT (3)

1499

12

800

45,00

36.000,00

1.100,00

54

KAYI

KONUT (2)

1527

1

679

35,00

23.765,00

750,00

55

KAYI

KONUT (2)

1527

2

679

35,00

23.765,00

750,00

56

KAYI

KONUT (2)

1527

3

679

35,00

23.765,00

750,00

57

KAYI

KONUT (2)

1527

4

679

35,00

23.765,00

750,00

58

KAYI

KONUT (2)

1527

5

718

35,00

25.130,00

800,00

59

KAYI

KONUT (2)

1527

6

671

35,00

23.485,00

750,00

60

KAYI

KONUT (2)

1527

7

671

35,00

23.485,00

750,00

61

KAYI

KONUT (2)

1527

8

656

35,00

22.960,00

700,00

62

KAYI

KDKÇA

1917

1

555

150,00

83.250,00

2.500,00

63

KAYI

KONUT (3)

1959

4

1000

40,00

40.000,00

1.200,00

64

KAYI

KONUT (3)

1959

5

944

40,00

37.760,00

1.150,00

65

KAYI

KONUT (3)

1959

9

1200

40,00

48.000,00

1.450,00

66

KAYI

KONUT (3)

1959

10

1200

40,00

48.000,00

1.450,00

67

KAYI

KONUT (3)

1964

4

1500

40,00

60.000,00

1.800,00

68

KAYI

KONUT (3)

1964

6

1533

45,00

68.985,00

2.100,00

69

KAYI

KONUT (3)

1964

7

1400

40,00

56.000,00

1.700,00

70

KAYI

KONUT (3)

1967

5

1047

30,00

31.410,00

950,00

71

KAYI

KONUT (3)

1967

6

1505

40,00

60.200,00

1.850,00

72

KAYI

KONUT (3)

1968

9

1629

45,00

73.305,00

2.200,00

73

KAYI

KONUT (3)

1977

3

2000

45,00

90.000,00

2.700,00

74

KAYI

KONUT (3)

1977

4

2010

45,00

90.450,00

2.750,00

75

KAYI

KONUT (5)

2003

9

699

100,00

69.900,00

2.100,00

76

KAYI

KONUT (5)

2038

12

733

100,00

73.300,00

2.200,00

77

KAYI

KONUT (2)

2622

6

438

35,00

15.330,00

500,00

78

KAYI

KONUT (2)

2623

8

624

40,00

24.960,00

750,00

79

SATIKADIN

TİCARET (4)

1106

19

264

100,00

26.400,00

800,00

80

CİĞİR

SANAYİ

3017

2

2050

40,00

82.000,00

2.500,00

81

CİĞİR

SANAYİ

3017

3

2102

40,00

84.080,00

2.550,00

82

SARAY

KONUT

3440

5

1602

30,00+KDV

48.060,00 +KDV

1.450,00

83

KUMPINAR

KONUT (2)

3837

10

1006

60,00

60.360,00

1.850,00

9805/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Taşköprü Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

 

            İhale Tarihi : 16.12.2013 - 14:00

                                                       İhale Yeri : Taşköprü İşl. Müd. Satış Salonu

Sıra No

Deposu

Cinsi

Parti Adedi

Adet

M3

Ster

Muh. Bed.

Teminat

  1

Ardıçlık

2 SNB Çs Tom.Kln

1

20,000

245,00

148,00

  2

Ardıçlık

2 SNB Çk Tom.Kln

1

20,000

260,00

157,00

  3

Topçupınarı

3 SUB Çs Tom.İnc

1

20,000

180,00

109,00

  4

Topçupınarı

3 SUB Çk Tom.İnc

1

20,000

175,00

106,00

  5

Topçupınarı

3 SUB Çs Tom.Kln

1

20,000

225,00

136,00

  6

Topçupınarı

3 SUB Çk Tom.Kln

1

20,000

200,00

121,00

  7

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Çs Tom.İnc

19

760,000

150,00

3.439,00

  8

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Çk Tom.İnc

18

720,000

145,00

3.150,00

  9

Topçupınarı

3 SNB Çs Tom.Karışık

1

40,000

190,00

229,00

10

Ardıçlık

3 SNB Çk Tom.Karışık

1

40,000

180,00

217,00

11

Topçupınarı

3 SNB Çs Tom.Kln

9

360,000

200,00

2.169,00

12

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SNB Çk Tom.Kln

8

320,000

185,00

1.784,00

13

Ardıçlık

3 SKB Çs Tom.İnc

1

40,000

140,00

169,00

14

Ardıçlık-Topçupınarı

3 SKB Çk Tom.İnc

3

120,000

135,00

489,00

15

Ardıçlık

3 SKB Çs Tom.Krşk

1

40,000

145,00

175,00

16

Ardıçlık

3 SKB Çk Tom.Krşk

1

40,000

140,00

169,00

17

Topçupınarı

3 SKB Çs Tom.Kln

2

80,000

150,00

362,00

18

Ardıçlık

3 SKB Çk Tom.Kln

1

40,000

145,00

175,00

19

Ardıçlık

3.SUB Köknar Tom.İnce

1

40,000

170,00

205,00

20

Ardıçlık

3.SUB Köknar Tom.Kalın

1

40,000

190,00

229,00

21

Ardıçlık

3.SNB Köknar Tom.İnce

1

40,000

150,00

181,00

22

Ardıçlık

3.SNB Köknar Tom.Krş

2

80,000

175,00

422,00

23

Topçupınarı

3.SNB Köknar Tom.Kln

2

80,000

175,00

422,00

24

Ardıçlık

Çam Tel Direk (7 Boy)

1

40,000

215,00

259,00

25

Ardıçlık

Çam Tel Direk( 8 Boy)

1

40,000

220,00

265,00

26

Ardıçlık

Çam Tel Direk ( 9 Boy)

1

40,000

225,00

271,00

27

Ardıçlık

Çam Tel Direk (10 Boy)

1

40,000

230,00

277,00

28

Ardıçlık

Çam Tel Direk (11 Boy)

1

40,000

235,00

283,00

29

Ardıçlık

Çam Tel Direk (12 Boy)

1

40,000

240,00

289,00

30

Ardıçlık

Çam Mad.Dir.İnc

1

40,000

130,00

157,00

31

Topçupınarı

Çam Mad.Dir.Krşk

17

680,000

135,00

2.771,00

32

Ardıçlık

Çam Mad.Dir Kln

9

360,000

140,00

1.521,00

33

Ardıçlık

Çam Sanayi

5

200,000

100,00

605,00

34

Ardıçlık

Çam Kağıtlık (M3)

26

1.040,000

75,00

2.366,00

35

Ardıçlık-Topçupınarı

Çam Kağıtlık (M3)

38

1.520,000

90,00

4.142,00

36

Ardıçlık-Topçupınarı

Köknar Kağıtlık(M3)

3

120,000

90,00

327,00

37

Bayam

Çam Kab.Kağıtlık

2

787

73,00

1.725,00

38

Dikmen

Çam Kab.Kağıtlık

1

213

73,00

467,00

39

Düzdağ

Çam Kab.Kağıtlık

1

100

73,00

220,00

40

Bayam

İbreli Lif-Yonga odun

57

33718

57,00

57.706,00

41

Çitflik

İbreli Lif-Yonga odun

3

2623

57,00

4.488,00

42

Dikmen

İbreli Lif-Yonga odun

4

3210

57,00

5.493,00

43

Düzdağ

İbreli Lif-Yonga odun

2

1316

57,00

2.252,00

44

Karatepe

İbreli Lif-Yonga odun

1

200

57,00

343,00

45

Kırkçam

İbreli Lif-Yonga odun

1

1000

57,00

1.711,00

46

Koçanlı

İbreli Lif-Yonga odun

1

833

57,00

1.425,00

47

Saraycık

İbreli Lif-Yonga odun

2

1420

57,00

2.430,00

48

Sarıkaya

İbreli Lif-Yonga odun

1

814

57,00

1.392,00

49

Karatepe

Yapraklı-Lif-Yonga odun

1

47

70,00

99,00

50

Koçanlı

İbreli Yakacak Odun

2

229

60,00

414,00

TOPLAM

262

7.200,000

46.510

108.461,00

 

1 - İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda müfredadı yazılı 262 parti orman emvali 16.12.2013 tarihine rastlayan Pazartesi 14:00' de açık artırma suretiyle İşletme Müdürlüğümüz komisyonu huzurunda satılacaktır.

2 - İhalesi kesinleşen İBRELİ-YAPRAKLI Emvaller %40’ı vergi ve fonlar peşin %60’ı 9 ay vadeli, İBRELİ, YAPRAKLI kağıtlık ve lif yonga odunlarında emval %30’u vergi ve fonlar peşin %70’i 9 ay vadeli olarak satılacaktır. Emvallerde 9 aylık %5.40 vade faizi mektuba ilave edilecektir.

3 - Müşterinin adresine gönderilen tebligat aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde satışı yaptırmak zorundadır. Tebligatı 7 günlük posta hizmeti süresinde alma zorunluluğu olup eğer bu süre içerisinde tebligatı almamış ise İşletme Müdürlüğümüzün tebligatı postaya vermiş olduğu tarihinden itibaren 22 gün içinde satış yaptırmak zorundadır. Postada geciken süreler yasal bir hak tanımadığı gibi 15 gün içinde satış yaptırmak kaydı ile %1,2 emval gecikmesi artı KDV ve teminatın %6 ya çıkartılarak satış yaptırılabilir.

4 - Alıcı Taahhüdünden dönerse şartnamenin 14. maddesi gereği %9,50 kanuni faiz ve iki ihale arası meydana gelen zarar müşteriden alınacaktır.

5 - Vadesi biten teminat mektubu 30 gün İşletme 30 gün Bölge Müdürlüğünden izin alınarak aylık %1,2 gecikme +KDV'sini peşin yatırarak süre uzatımı isteyebilir.

6 - İlanımız Antalya, Ayancık, Araç, Adana, Bolu, Boyabat, Bursa, Samsun, Balıkesir, Or. Gen. Müd.ve Kastamonu Bölge Müd. görülebilir.

7 - Müşteriler kanuni ikametlerini ticaret odası kaydını vergi kayıt numarasını gösteren belgeyi yanında getirmeleri ayrıca Şirket adına katılanlar imza sirkülerini vekaleten girenler vekaletnamelerini noterden tasdikli bir örneğini getirmeleri getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır.

8 - Satış şartnamesi İşletme Müd. Ücretsiz temin edilebilir. Global istifler satıştan 1 gün önce hazır olup emvaller ve parti adedi %20 eksik veya %30 fazla olabilir.

TEL : 0366 417 11 19 - 417 10 67 - 417 19 51 - FAX : 0366 417 33 57

BANKA HESAP NUMARASI : 9232823 (Taşköprü Ziraat Bankası)

IBAN NO : TR98 0001 0001 5409 2328 2350 01

9813/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bayraklı Belediyesinden:

 

S.

No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

(M2)

Toplam İnşaat

Alanı (M2)

Cinsi

Fiili

Durumu

Muhammen

Bedel

Geçici

Teminat

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

YAMANLAR

25877

6

10.728,35

18.841,92

ARSA

BOŞ

5.375.000,00 TL

161.250,00 TL

17.12.2013

14:45

2

YAMANLAR

25877

7

10.728,34

18.841,92

ARSA

BOŞ

5.375.000,00 TL

161.250,00 TL

17.12.2013

15:00

3

YAMANLAR

25879

1

  3.747,00

10.688,00

ARSA

BOŞ

2.675.000,00 TL

80.250,00 TL

17.12.2013

15:15

4

YAMANLAR

25878

2

  7.498,36

21.388,00

ARSA

BOŞ

5.350.000,00 TL

160.500,00 TL

17.12.2013

15:30

 

Yukarıdaki taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Bayraklı Belediyesi Osmangazi Şubesinde bulunan Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

1 - Satış ihalelerinde alıcıları tarafından ihale bedeli 2886 Sayılı Kanunun 57. maddesine göre peşin ödenecektir.

2 - İhaleye ait genel şartlar ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

3 - İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini 17/12/2013 Salı günü saat 13:30 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 13:30’a kadar Belediyemiz hesabına yatırmak zorundadır.

5 - Satış ve devirlerle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu ve harçlarla diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

6 - İhaleye girmek isteyen;

1 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

2 - Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, geçici teminat makbuzu.

3 - Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

4 - Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (4) ve (5)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5 - İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

7 - İstekliler İhale Komisyonuna geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir

8 - Kapalı Teklif Usulünde Tekliflerin Verilmesi

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2 - Komisyon (Encümen) Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

3 - Kapalı teklif zarfları istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları 17/12/2013 tarih 13:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

9 - Komisyon (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9838/1-1