26 Kasım 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28833

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/ Orman Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi Anonim Şirketinden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

31/10/2013 tarih ve 28807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yazma Eser Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Duyurusu” ilan metninin 3. Maddesinde yer alan “Giriş sınavının yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak” ibaresi “Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak” olarak düzeltilmiştir. Duyurulur.

9645/1-1


 

—————

—————


 

—————

—————

—————


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 


 


 

—————


 


 


 


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz www.osmaniye.edu.tr web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, başvuracak adayların ilan ekindeki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Mühendislik Fak.

Makine Mühendisliği

Profesör

1

1

Malzeme alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Gıda Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

4

1

Sürülebilir Ezme Üretimi Konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

4

1

Geoteknik Temel Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

 

Yrd. Doç.

5

1

Türk-Amerikan İlişkileri Tarihi Üzerine çalışma yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

Yrd. Doç.

4

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı-İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

3

1

İlahiyat Fakültesinde doktora ve örf, adet, cerh ve tadil konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

 

Yrd. Doç.

4

1

Hemşirelik alanında Doktora yapmış olmak.

9567/1-1