24 Kasım 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28831

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


METAL İŞLERİ İŞÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MÜBADELE İLANI

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessese Müdürlüğümüze ait tüm makinalar ile tesis ve kantarlarımızın her türlü tamir (mekanik, elektronik, kaynak, klima v.b) ve bakım (yıkama, yağlama, temizlik v.b) işlemlerinin yaptırılması hizmet alım işi, aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihale edilecektir.

İdarenin adresi                        :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No:111 45500 Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası    :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13

b) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a)-

 

N i t e l i ğ i - T ü r ü - M i k t a r ı

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Müessese Müdürlüğümüze ait tüm makinalar ile tesis ve kantarlarımızın her türlü tamir (mekanik, elektronik, kaynak, klima v.b) ve Bakım (yıkama, yağlama temizlik v.b) işlemlerinin yaptırılması hizmet alım işi,

2013/171030

2013-2062

10/12/2013 saat:14:00

365 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                           :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3. İhalenin yapılacağı yer        :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh.  78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

9521/1-1


METAL İŞLERİ İŞÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessese Müdürlüğümüz Metal İşleri İşçiliği hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a)-

 

N i t e l i ğ i - T ü r ü - M i k t a r ı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1-

Müessese Müdürlüğümüze 11 kişi ile Metal İşleri İşçiliği hizmet alımı işi

2013/169118

2013–2045

09.12.2013

14:00

365

takvim günü

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3. İhalenin Yapılacağı yer       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ MANİSA

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad.

5. No.111 45500 Soma / MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan),ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

9. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

10. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

9522/1-1


MÜBADELE İLANI

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar ile hurda mal ve malzemeler, 4645 Sayılı Kanunun ilgili Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Rakım Elkutlu Caddesi

No:129/A Yapıcıoğlu-Eşrefpaşa/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası

0 232 250 10 53– Fax : 0 232 261 87 81

c) Elektronik Posta Adresi

izmirikmalsube@egm.gov.tr

2-Mübadele Karşılığında Verilecek

Mal ve Malzemelerin Niteliği,

Miktarı ve Özellikleri.

HEK durumundaki (36) adet binek, (26) adet çift sıra koltuklu kamyonet cinsi kombi, (16) adet çift sıra koltuklu binek cinsi combi, (7) adet minibüs, (3) adet motosiklet, (1) adet midibüs, (1) adet panelvan kamyonet, (1) adet binek arazi tipi araç, (1) adet araç yıkama makinesi, tahmini 12.000 Kg. yedek parça atığı ile (38) adet hurda araç aküsü.

Mübadelede verilecek taşıtların markaları :

Renault Grubu (21) adet, Tofaş/Fiat Grubu (36) adet, Ford grubu (21) adet, Toyota (3) adet, Hyundai (3) adet, BMW grubu (2) adet, Iveco (1) adet, Levent (1) adet, Mercedes (1) adet, Pıaggıo (1) adet, (1) adet Landrover.

Mübadelede verilecek taşıtların modelleri : (34) adet 1993 ile 1999 model arası

( 26 ) adet 2000 ile 2003 model arası, (31) adet 2004 ile 2007 arası.

a)Tahmini Bedeli

628.592,00 TL.

3-Mübadele Karşılığında Alınacak

Mal ve Malzemelerin Özellikleri

(14) adet 2013 Model Ford Transit Connect 1.8 K 210S 90 PS marka kamyonet tipi, (3) adet Renault Yeni Symbol 1.2 16 V 75 Bg (Sedan) binek tipi, (2) adet Ford Fiesta Trend 1.25 L Duratec 82 Bg (Hatchback) binek tipi taşıt, Lassa marka (30) adet 185*65*15 H, (60) adet 195*65*15 RF, (2) adet 195*60*16 RF, (4) adet 215*65*15, (4) adet 185*14, (4) adet 155/12, (30) adet 185*65*15 RF, (30) adet 175*65*14 T, (2) adet 195*65*15 RF (Kar) tipi, (2) adet 12*22,5, (2) adet 215*75*16 (Kar) ebatlarında araç lastiği ile idari şartnamede özellikleri belirtilen (15) adet bilgisayar.

a) Tahmini Bedeli

628.640,59 TL.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Rakım Elkutlu Caddesi

No:129/A Yapıcıoğlu-Eşrefpaşa/İZMİR

c) Teslim Etme Tarihi

Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) gün içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi

Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) gün içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur.

4- Mübadelenin Yapılacağı Yer

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü (Makam Odası)

Rakım Elkutlu Cad. No :129/A Yapıcıoğlu-Eşrefpaşa/İZMİR

a) Tarihi ve Saati

05/12/2013 günü Saat : 14:00

 

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Mahkemeden alınmış Adli Sicil Kaydı.

f) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b) ibraz edeceklerdir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Rakım Elkutlu Caddesi No:129/A Yapıcıoğlu-Eşrefpaşa/İZMİR adresinde görülebilir ve İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50,-TL’sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklifler 05.12.2013 günü saat 14:00’e kadar İkmal Şube Müdürlüğü Rakım Elkutlu Cad. No: 129/A Yapıcıoğlu-Eşrefpaşa/İZMİR adresine teslim edilecektir.

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (18.857,76 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve www.izmir.pol.tr/ web sitesi ile Pol-net sayfasında belirtilmiştir. Mal ve malzemeler hafta içi 09.00 ile17.00 saatleri arasında görülebilecektir.

13-Verilecek teklifler en az (30) otuz takvim günü geçerli olacaktır.

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9560/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı peşin mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 05.12.2013 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 200 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6- Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S.No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Arsa Payı

Cinsi

Bağımsız Bölüm No

Katı

Bürüt Alan (m2)

Oda Sayısı

Takdir Edilen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Çankaya

Aziziye

6957

11

74/1051

Daire

3

Zemin

125

3+1

140,000.00

4,200.00

14:00

2

Çankaya

Aziziye

6957

11

71/1051

Daire

5

1. Kat

120

3+1

160,000.00

4,800.00

14:02

3

Çankaya

Aziziye

6957

11

71/1051

Daire

7

2.Kat

120

3+1

150,000.00

4,500.00

14:04

4

Çankaya

Aziziye

6957

11

173/1051

Kreş

13

Bodrum

320

375,000.00

11,250.00

14:06

5

Çankaya

Ayrancı

2687

17

224/1008

Kreş

15

Bod+Zem

400

400,000.00

12,000.00

14:08

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara.bel.tr,

9058/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde Küçük Kayaş Mahallesi’nde 35686 ada 3 parsel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 05.12.2013 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir. İstisnayı hükümleri taşımayan taşınmazlardan %18 KDV alınacaktır.

3 - Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

SIRA NO

MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

YÜZ ÖLÇÜMÜ

HİSSE NİSBETİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Küçük Kayaş

35686

3

2.000 m²

TAM

2.950.000,00-TL

88.500,00-TL

05.12.2013

10:00

 

4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 200,00 TL.(İkiYüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 05.12.2013 Perşembe günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

9501/1-1