13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28820

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DAMACANA SU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


KÖMÜR TORBASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


85 ADET KAROT MAKİNESİ VE APARATLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MISIR VE BUĞDAY PARTİLER HALİNDE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(SİVAS) İHTİYACI 70.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(ADANA) İHTİYACI 40.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


KRİBLAJ TESİSLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF EBAT VE KALİTEDE “DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU” ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


OTOBÜS DURAĞI YAPTIRILMASI VE BU DURAKLARIN REKLAM ALANLARININ KULLANIM HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


ESKİŞEHİR ODUNPAZARI’NDA İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığından:


Contracts Awarded by ICB Number: IDB-WB1-YAPIM-01


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Muğla-Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


MONTAJ PLATFORMU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF HURDA MALZEMELERİN SATIŞI YAPILACAKTIR

Kars İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden:


ARSA BEDELİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KASTAMONU-TOSYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE AİT YOL ALTTEMEL, TEMEL VE YOL KAPLAMA İMALATLARINDA MÜTEŞEKKİL YOL YAPIM İŞİ YAPILACAKTIR

Kastamonu-Tosya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:


HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: VAN


AĞRI İL ÖZEL İDARESİNİN DİYADİN JEOTERMAL TURİZM SERACILIK VE TİCARET A.Ş. NEZDİNDEKİ 2.550 ADET HİSSESİNİN SATIŞINA DAİR İLAN

Ağrı İl Özel İdaresi İl Encümeni (İhale Komisyonu) Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Konya Ereğli Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DAMACANA SU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın 1 yıllık ihtiyacı olan 19 litrelik polikarbonat damacanada Doğal Kaynak Suyu idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmalar idari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar şartnamede istenen numuneleri en geç 04 ARALIK 2013 saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 05 ARALIK 2013 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9225/1-1


KÖMÜR TORBASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2013/163323

1) İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :  Hipodrom Cad.no 12 Yenimahalle/Ankara

Tel ve faks                              :  Tel (0312) 540 1000       Faks (0312) 540 1660

Elektronik posta adresi           :  tkisatinalma@tki.gov.tr.

2) İhale Konusu Hizmetin;

a) Niteliği, türü ve Miktarı      :  22.000.000 adet Lamineli Polipropilen Kömür Torbası alımı

b) Teslim edileceği yer            :  ELİ Müessese Müdürlüğü Cenkyeri Ambarı SOMA/MANİSA

c) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalanmasını veya sipariş mektubunun yükleniciye tebliğini müteakip işe başlanacaktır. İşin süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3) İhalenin yapılacağı yer        :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:12 06330 Yenimahalle Ankara (İhale Komisyonu Başkanlığı Toplantı Salonu Kat: 2)

4) İhale Tarih ve Saati             :  03.12.2013     14.00

5) İhale Dökümanının Görülmesi ve temini :

a) İhale dökümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat:11 Oda No:1108 Hipodrom Caddesi No:12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dökümanı bedeli 100,-TL (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi İadeli – Taahhütlü Posta vasıtasıyla’da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi : Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

9 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabii değildir.

9212/1-1


85 ADET KAROT MAKİNESİ VE APARATLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ihtiyacı 85 adet Karot Makinesi ve Aparatları teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF  MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla  birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21.11.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9226/1-1


MISIR VE BUĞDAY PARTİLER HALİNDE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin 2013 yılı istihsali tahmini 2.500 Ton ikinci ürün mahsul dane mısır, 750 Ton Ziyabey Çeşidi Mahsul Buğday ve 125 Ton Selektör Altı Buğday partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.

1 - İhale 22.11.2013 Cuma günü saat 14.00’te İşletmemizde yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde 29.11.2013 Cuma günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

2 - İhaleye ait ikinci ürün mahsul dane mısırın cinsi, parsel adı, Mahsul Buğday ve Selektör Altı Buğdayın çeşidi, muhammen fiyatı, tutarı ve geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

 

Parti

No

Cinsi

Parsel Adı

Tahmini

Miktar

(Kg)

Muhammen

Fiyatı

(TL/Kg.)

Muhammen

Tutarı

(TL)

% 5 Geçici

Teminat

(TL)

  1.

2.ÜRÜN DANE MISIR

Söğüt-1

320.000

0,53

169.600,00

8.480,00

  2.

2.ÜRÜN DANE MISIR

Söğüt-2

310.000

0,53

164.300,00

8.215,00

  3.

2.ÜRÜN DANE MISIR

Söğüt-3

150.000

0,53

79.500,00

3.975,00

  4.

2.ÜRÜN DANE MISIR

Söğüt-7

130.000

0,53

68.900,00

3.445,00

  5.

2.ÜRÜN DANE MISIR

Nineler Yurdu

450.000

0,53

238.500,00

11.925,00

  6.

2.ÜRÜN DANE MISIR

Adaköy-2

300.000

0,53

159.000,00

7.950,00

  7.

2.ÜRÜN DANE MISIR

Adaköy-3

350.000

0,53

185.500,00

9.275,00

  8.

2.ÜRÜN DANE MISIR

Adaköy-4

100.000

0,53

53.000,00

2.650,00

  9.

2.ÜRÜN DANE MISIR

Göcekburnu

200.000

0,53

106.000,00

5.300,00

10.

2.ÜRÜN DANE MISIR

Dipsiz-1

50.000

0,53

26.500,00

1.325,00

11.

2.ÜRÜN DANE MISIR

Çelek-1/B

140.000

0,53

74.200,00

3.710,00

 

MISIR TOPLAMI

 

2.500.000

 

1.325.000,00

66.250,00

 

Parti

No

Cinsi

Parsel Adı

 

Tahmini

Miktar

(Kg)

Muhammen

Fiyatı

(TL/Kg.)

Muhammen

Tutarı

(TL)

% 5 Geçici

Teminat

(TL)

1.

MAHSUL BUĞDAY

ZİYABEY-98

250.000

0,60

150.000,00

7.500,00

2.

MAHSUL BUĞDAY

ZİYABEY-98

250.000

0,60

150.000,00

7.500,00

3.

MAHSUL BUĞDAY

ZİYABEY-98

250.000

0,60

150.000,00

7.500,00

4.

S. ALTI BUĞDAY

 

125.00

0,45

56.250,00

2.812,50

 

BUĞDAY TOPLAMI

 

875.000

 

506.250,00

25.312,50

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

1.831.250,00

91.562,50

 

3 - İhaleye katılacak müşteriler diledikleri sayıda parti için geçici teminatlarını yatırmak suretiyle teklif verebileceklerdir.

4 - Yükleme İşletmemize aittir.

5 - Tartımda İşletmemiz kantarı geçerlidir.

6 - İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde İşletmemizde, TİGEM’de (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) İZMİR-DENİZLİ-BALIKESİR-ANTALYA ve AYDIN Ticaret borsalarında görülebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

TEL : 0 252 692 3720 (2 Hat)

FAKS : 0 252 6925229

9227/1-1


TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) İHTİYACI 70.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2013/164330

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (312) 309 05 15/4129-4399-0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) İHTİYACI 70.000 m³ BALAST ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 10/12/2013 Salı günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9230/1/1-1


TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) İHTİYACI 40.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2013/164321

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (312) 309 05 15/4129-4399-0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) İHTİYACI 40.000 m³ BALAST ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 10/12/2013 Salı günü saat 14.30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9230/2/1-1


KRİBLAJ TESİSLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Kriblaj ve Torbalama Tesislerinin çalıştırılması hizmet alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2013/161170

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0286-4162001

                                                  Faks: 0286-4163700

c) Elektronik posta adresi       :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  ÇLİ Müdürlüğüne ait Kriblaj ve Torbalama Tesislerinin 1 (bir) Yıl Süresince 32 işçi ve 1 maden mühendisi ile çalıştırılması işi.

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                          :  İşe başlama tarihinden (02/01/2014) itibaren 31/12/2014 tarihine kadardır.

3 - İhalenin

a) İhale usulü                          :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                    :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati                     :  12 ARALIK 2013 - 15.00

d) Dosya no                            :  2013-026/KÇLİ – KRİBLAJ

4 - İhaleye ait dökümanlar:

ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adreslerinden görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların KDV dahil 100,00 TL (Posta yoluyla: 110,00 TL) Ziraat Bankası Çan Şb TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına yatırılması karşılığı yukarıdaki adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 12.12.2013, saat 15.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9083/1-1


MUHTELİF EBAT VE KALİTEDE “DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU” ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası:                  :  2013/164306

1 - İdarenin                               

a) Adı

b) Adresi                                   :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğü Ayaş Yolu,18 nci km. 06930, Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası       :  0.312.244 90 55  (15 Hat)   /2774 - 0.312.243 14 47

d) Elektronik posta adresi          :  fguven@turkseker.gov.tr

 

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif ebat ve kalitede 54.252 m. Dikişsiz Çelik Çekme Boru

 

Sıra No

Malzemenin adı ve özelliği

Miktarı

1

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø31,8 x 4 x 6.500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8

1.000 m.

2

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø31,8x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III

23.000 m.

3

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø57x 4,5x 6.000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III

5.000 m.

4

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø57x4,5x7500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III

15.000 m.

5

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x4,5x7500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III

3.000 m.

6

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø101,6x3,6x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III

7.000 m.

7

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø273,1x7,1x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8

252 m.

 

b) Teslim Yeri                           :  Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 100 (yüz) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  25/11/2013 Pazartesi günü, saat 10.00

4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 25/11/2013 Pazartesi günü, saat 10.00'a kadar Ankara Makina Fabrikası-Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç) 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. İhale, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9215/1-1


OTOBÜS DURAĞI YAPTIRILMASI VE BU DURAKLARIN REKLAM ALANLARININ KULLANIM HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1) İhale konusu olan işin;

a) Niteliği: İ.E.T.T otobüs hatlarına 1.700 adet durak yaptırılması ve bu durakların reklam alanlarının kullanım hakkının kiraya verilmesi işi.

b) Teslim Yeri: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

c) Miktarı: 1.700 adet

2) İhale şartnamesi, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği’ne müracaat edilerek 100,00.-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3) İhale ile ilgili teklif mektupları 27.11.2013 günü saat: 14:00’e kadar İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST. adresine teslim edilecek ve teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00'den itibaren açılacaktır.

4) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

5) Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 19.380.000,00 $+KDV olup, geçici teminat miktarı 581.400,00 $'dir.

6) İsteklilerde aranılacak şartlar:

A) Kanuni İkametgahı olması,

B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

F) Tahmin edilen toplam bedelin %3'ü oranında 581.400,00 $ lik geçici teminat,

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu

F) Diğer belgeler: İstenmemektedir.

9027/1-1


ESKİŞEHİR ODUNPAZARI’NDA İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığından:

1 - Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Arifiye Mahallesi, 2071 ada, 200 parsele kayıtlı taşınmaz üzerine iş merkezi inşaatı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “İstiklal Mah İki Eylül Cad. No: 4/6 Odunpazarı/ESKİŞEHİR” adresindeki Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığımızdan 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 16 ARALIK 2013 günü saat 11:00’a kadar Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığı Muhasebe Birimine vermiş göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 17 ARALIK 2013 günü saat 17:00’de Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9237/1-1


Contracts Awarded by ICB Number: IDB-WB1-YAPIM-01

Name of Project (include project country)    :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                     :  IDB-WB1-YAPIM-01

Bid/Contract Description                              :  Procurement of the Reconstruction Works of Okmeydanı Training and Research Hospital

Scope of Contract                                         :  Reconstruction Works of Okmeydanı Training and Research Hospital

Duration                                                       :  1440 Days

Contract Signature Date                                :  31 October 2013

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

TAŞYAPI İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT)

391,530,574.49 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT)

391,530,574.49 TL

Name of evaluated bidder(s):

1.TAŞYAPI İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT)

391,530,574.49 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT)

391,530,574.49 TL

Name of evaluated bidder(s):

2. KALYON İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT)

68,012,615.33 USD +289,897,088.51 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT)

68,012,615.33 USD +289,897,088.51 TL

*Converted Price : 429.846.647,07 TL

Name of evaluated bidder(s):

3. YDA İnşaat San. ve Tic. A.Ş. & INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A., JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT)

539,834,000 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT)

539,834,000 TL

Name of evaluated bidder(s):

4. LİMAK İnşaat San. ve Tic. A.Ş. & KUR İnşaat Tic. ve San. A.Ş. & ÖZGE İnşaat Taah. Tic. San. ve Turz. A.Ş. JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT)

41,196,041.07 USD + 104,615,447.70 EURO + 201,673,395.21 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT)

41,196,041.07 USD + 104,615,447.70 EURO + 201,673,395.21 TL

*Converted Price: 570.023.583,00 TL

Name of evaluated bidder(s):

5. GÜLERMAK Ağır Sanayi İnş. ve Taahhüt A.Ş. & KOLİN İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & ASSIGNIA Infraestructuras S.A. JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT)

76,045,574.18 EURO + 364,529,597.28 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

76,045,574.18 EURO + 364,529,597.28 TL

*Converted Price: 570.666.335,21 TL

Name of evaluated bidder(s):

6. TÜRKERLER İnşaat Turz. Mad. Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş. & YENİGÜN İnşaat San. ve Tic. A.Ş. JV.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT)

596,809,830.43 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT)

596,809,830.43 TL

Name of evaluated bidder(s):

7. FERNAS İnşaat A.Ş. & CONSTRUCTORA SANJOSE S.A. J.V.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT)

641,033,000 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT)

641,033,000 TL

*(April 09, 2013 15:30 local time; EURO 1=TL 2,7107; USD 1=TL 2,0577)

Rejected Bidder (s)

Name of rejected bidder(s): Not Applicable

Bid price at bid opening: Not Applicable

Reason(s) for rejection: Not Applicable

9222/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Muğla-Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Muğla-Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesi altyapı yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Yeni Mah. Atatürk Cad. No: 30 Mumcular - Bodrum/ MUĞLA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  KSS’ye ait yol, açık çalışma sahası, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve YG-AG elektrik şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Mumcular - Bodrum/MUĞLA

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/07/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile)   :  858.700.-TL

f) Geçici teminatı                       :  60.109.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü - ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  29/11/2013 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Muğla-Bodrum Mumcular KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Yeni Mah. Atatürk Cad. No : 30 Mumcular - Bodrum/MUĞLA adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9108/2-2


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan imar planlarımızda "Turizm+Konut+Ticaret" alanında kalan 10.589,64 m2 yüzölçümlü 534 ada 5 parselin 2886 sayılı yasanın 36.maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" satılması işidir.

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya satın alınabilir.

3 - İhale 26/11/2013 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 36. Maddesine gereğince " Kapalı Teklif Usulü" yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: a) Nüfus cüzdan fotokopisi

b) Tebligat adresi

c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: a) Faaliyet Belgesi

b) İmza sirküleri

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

d) Ticaret Sicil Gazetesi

e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 25/11/2013 Pazartesi günü Saat:16:30'a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Ada/Parsel

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Gün-Saati

B.Çekmece

Fatih Mahallesi

534 Ada 5 parsel

10.589,64 m2

16.149.201,00 TL

484.476,03TL

26.11.2013

10:30

9179/1/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi 525 ada 1 parsel üzerinde bulunan Beykent Sanayi Sitesindeki 39 adet işyerinin 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince “ Açık Teklif” usulü satılması işidir.

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya satın alınabilir.

3 - İhale 26/11/2013 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre "Açık Teklif " usulü yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: a) Nüfus cüzdan fotokopisi

b)Tebligat adresi

c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: a) Faaliyet Belgesi

b) İmza sirküleri

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

d) Ticaret Sicil Gazetesi

e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 25/11/2013 Pazartesi günü Saat:16:30 kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Ada/ Parsel

İşyeri no

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Gün-Saati

525/1

162 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-11.00

525/1

163 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-11.05

525/1

164 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-11.10

525/1

165 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-11.15

525/1

166 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-11.20

525/1

167 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-11.25

525/1

168 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-11.30

525/1

169 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-11.35

525/1

171 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-11.40

525/1

172 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-11.45

525/1

173 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-11.50

525/1

174 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-11.55

525/1

175 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-12.00

525/1

176 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-12.05

525/1

177 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-12.10

525/1

179 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-12.15

525/1

180 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-12.20

525/1

183 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-12.25

525/1

184 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-12.30

525/1

185 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-12.35

525/1

186 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-12.40

525/1

189 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-12.45

525/1

190 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-12.50

525/1

191 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-12.55

525/1

193 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-13.00

525/1

194 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-13.05

525/1

195 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-13.10

525/1

196 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-13.15

525/1

197no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-13.20

525/1

198 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-13.25

525/1

201 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-13.30

525/1

203 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-13.35

525/1

204 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-13.40

525/1

205 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-13.45

525/1

206 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-13.50

525/1

208 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-13.55

525/1

212no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-14.00

525/1

214 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-14.05

525/1

215 no

160 m²

340.000,00+KDV

10.200,00 TL

26/11/2013-14.10

9179/2/1-1


MONTAJ PLATFORMU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/162164

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 2 adet montaj platformu, T.bilgiye göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27/11/2013 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 27/11/2013 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9114/1-1


MUHTELİF HURDA MALZEMELERİN SATIŞI YAPILACAKTIR

Kars İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Ortakapı Mahallesi Eski Erzurum Şosesi üzerindeki Süt Fabrikası ve lojmanlarında bulunan ve Satışı yapılacak olan Hurda Demir 1550 Ton, Hurda Bakır 5 Ton, Hurda Alüminyum 12 Ton, Hurda Makineler 20 Ton, Hurda Krom 185 Ton, Hurda Sac 50 ton, Hurda Kereste 50m3; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca satışı yapılacaktır.

2 - Satışı yapılacak olan malzemelerin muhammen bedeli 1.081.500,00 TL olup işin geçici teminatı 32.445,00 TL’dir

3 - Hurda malzemelerin ihalesi 19/11/2013 Salı günü saat 14:00 de Encümen Toplantı salonunun da Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - İstekli Hurda malzemelerin tartı, yükleme, taşıma masraflarını kendisi karşılayacaktır. Bu nedenle idareden hiçbir talepte bulunamaz.

a) İhale ve taahhüdünü tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

b) Gayri faal olan iş makinelerinin özellikleri ve durumunu tespiti yerinde kontrol edilebilir.

c) Hurdalar için: Tespit edilen ağırlık miktarı yaklaşık olup artırımı veya azalımı toplam fiyata yansıtılacaktır. Hurdayı satın alan fazlalık hurda çıkması durumunda hurdaları almak zorundadır. Malzemenin eksik çıkması halinde yatırılan para iade edilecek, fazla çıkması halinde ise fazla çıkan hurdanın bedeli aynı fiyattan yatırılacaktır. Hurdaların alınmasında kalite gözetilmez.

5 - İhaleye katılacakların aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadır;

6 - 1.1. Gerçek kişi olması halinde;

a) Kanuni ikametgâh adresi göstermesi

b) İmza sirküleri (Noter Tasdikli)

c) Vekâleten girecekler için vekâletname (Noter Tasdikli)

d) Vukuatlı nüfus kaydı

e) Tebligat adres beyanı

1.2. Şirket olarak katılacaklar için;

1) Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter onaylı)

2) Ticaret odası sicil kaydı

3) İmza sirküleri (Noter Tasdikli)

4) Vekâleten girecekler için vekâletname (Noter Tasdikli)

5) Kanuni ikametgâh adresi göstermesi

6) Tebligat adres beyanı

g) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi

h) Geçici teminat makbuzu.

i) Şartname alındı makbuzu.

1.3. İhaleye Katılamayacak Olanlar

2886 sayılı kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihaleyi yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir.

7 - Hurda malzemelerin söküm işi yükleniciye ait olup, her türlü makine donanım araç ve gereç ile ekipmanları temin hususu idari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

8 - İş ve İş güvenliği ile ilgili her türlü emniyet tedbirleri işe başlanmadan alınacaktır. İş kazası ile ilgili her türlü olumsuzluktan doğabilecek sorumluluk ve tazminat yükleniciye aittir.

9 - Sökülen her çeşit malzemeler (gerek metal, gerekse ahşap) ilgili sözleşme yapılacak yükleniciye iş yeri teslim tutanağı ile teslim edildiği tarihten itibaren mücbir sebepler dışında en geç 60 (altmış) gün teknik şartnamede belirtilen tüm iş ve işlemler tamamlanmış olarak idareye teslim edilecektir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf ile yapılan başvurular postada meydana gelecek vaki gecikmeler kabul edilmez. Hurda malzemelerin sökümü ve satışı ile ilgili hazırlanan teknik şartname her gün mesai saatleri dâhilinde İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

11 - İhaleye katılacak olan kişi veya firmalar bu iş ile ilgili hazırlanan teknik şartnameyi okudum ihaleye katılmayı kabul ediyorum şerhini koymak zorundadır.

12 - Son müracaat tarihi 19/11/2013 ihale saatine kadardır.

İlan olunur.

8958/2-2


ARSA BEDELİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:

1. Altındağ Belediyesinin, maliki bulunduğu Karapürçek Mahallesi imarın 21243 ada 4 parseli teşkil eden 4.600,44 m²’lik arsa üzerinde Dükkan+Düğün Salonu İnşaatı ve 24273 Ada 4 Parseli teşkil eden 3.900,00 m²’lik arsa üzerinde Dükkan+Spor Salonu inşaatı ihale şartnamesi, ilanda belirtilen şartlar ve sözleşme hükümleri gereği arsa bedeli karşılığı inşaat yaptırılması işi, 2886 sayılı Kamu İhale Yasasının 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkartılmıştır.

2. İşin muhammen bedeli  8.904.827,88.-TL olup, geçici teminatı 267.144,84. –TL’dır.

3. İhale 27.11.2013 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No: 175 Samanpazarı/ANKARA adresindeki Altındağ Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

4. Bu işe ait dosya için Anafartalar Caddesi No: 175 Samanpazarı/ANKARA adresinde bulunan Altındağ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine ödenecek (KDV hariç) 1.000,00.-TL’lik makbuz karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evraklar Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.

5. İhaleye katılabilmek için şartnamedeki hükümlere uygun olarak hazırlanacak olan gerekli belgeler iç zarfa konulacak teklif mektubu ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır.

Bu Belgeler;

a) Kanuni ikametgahı ve yazışma adresini gösteren belge (gerçek kişiler için muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış ikametgah ilmuhaberi, tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi),

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya İlgili meslek odası belgesi,

(1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ve/veya Sanayi Odasından yada Esnaf ve Sanatkarlar veya İlgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

(2) Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, imza beyannamesi veya imza sirküleri,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

(2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi. Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

(3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin c) bendinin 1 veya 2 nolu fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek belgeler,

d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter kanalıyla alacakları vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,

e) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, (Noter tastikli),

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu,

h) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat,

i) Teknik Personel Taahhütnamesini,

j) Yapı Araçları Taahhütnamesini,

k) Son 5 yıla ait (2007-2012) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge,

l) Dosya alındı belgesinin aslı,

r) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yapım işlerine benzer iş grupları tebliğinde yer alan BIII Grubu İşler,

6. İstenilen belgeler ile birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Altındağ Belediyesi Encümen Raportörlüğüne verilmesi şarttır.

7. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde ihale şartname hükümleri uygulanacaktır.

8. Posta ile yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir.

9. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

9093/1-1


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Çuval ekmeklik un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. Nihai teklifler en geç 03.12.2013 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna alımı kapsamındadır.

6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

9150/1-1


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Dosya No                                  :  2013/33

İhale Kayıt No                           :  2013/159091

1 - Teşekkülün:                         

a) Adresi                                    :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 23 99-24 21

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale konusu Malzemenin    .

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  70200 Kg. Erdemir 3237 (St37 veya muadili) Sac Levha

                                                     (10x1500x6000mm) Alımı.

                                                     31590 Kg. Erdemir 3237 (St37 veya muadili) Sac Levha

                                                     (15x1500x6000mm) Alımı.

                                                     - Teknik Şartnameye Göre.

b) Teslim yeri                            :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                              :  20 Takvim Günü.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  04/12/2013 Çarşamba Günü Saat : 14 : 00

c) İhale Usulü                            :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 04/12/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR88000 15 00158 00728 503 58 21

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9186/1-1


KASTAMONU-TOSYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE AİT YOL ALTTEMEL, TEMEL VE YOL KAPLAMA İMALATLARINDAN MÜTEŞEKKİL YOL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu-Tosya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kastamonu-Tosya Organize Sanayi Bölgesine ait yol alttemel, temel ve yol kaplama imalatlarında müteşekkil yol yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Menderes Cad. No : 19 / A Tosya / KASTAMONU

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kastamonu-Tosya Organize Sanayi Bölgesine ait yol alttemel, temel ve yol kaplama imalatlarında müteşekkil yol yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  Tosya / KASTAMONU

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile)   :  3.840.000.-TL

f) Geçici Teminatı                      :  268.800.- TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  28/11/2013 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü yol yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Kastamonu-Tosya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Menderes Cad. No : 19/A Tosya/KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9161/2-1


HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

VAN

Hizmet Alımı (TEİAŞ 17.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü-VAN Sorumluluk alanındaki aşağıda adları geçen 154 Kv. 15.17/1 Grbunda yer alan: (Tatvan, Adilcevaz, Muş TM ile 15.17/2. Grubunda yer alan: (Erciş, Patnos, Bağışlı) Gruplarında bulunan Trafo Merkezlerin (Bakım onarım ve Güvenlik Hariç) 3 yıl süre ile hizmet alım yolu ile İşletilmesi) işi TEİAŞ’ın 4734 Sayılı KİK’in 3g Yönetmeliğinin 19.cu Maddesinde belirtilen Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/162242

1 - Teşekkülün:                         

a) Adresi                                    :  İpekyolu Üzeri TEİAŞ-TEDAŞ Sosyal Tesisleri Prefabrik ek bina PK:49/VAN

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel : (432) 217 16 83 / Fax : (432) 217 19 95

c) Elektronik posta adresi:         :  17grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin :       

a) Niteliği, türü ve miktarı:         :  15.17. 1 Grubunda Yer Alan: (Tatvan, Adilcevaz, Muş TM ile 15.17/2.grubunda yer alan: Erciş, Patnos, Bağışlı 154 Kv.lık (6 Adet) TM.’nin (Bakım ve Güvenlik Hariç) 3 (Üç) Yıl Süre ile Hizmet alım yolu ile İşlettirilmesi. Hizmet Alımı yolu ile yaptırılacaktır.

b) Yapılacağı yer                       :  Tatvan, Adilcevaz, Muş TM ile Erciş, Patnos, Bağışlı. Tm’ler.

c) İşin süresi                              :  İhale konusu Hizmet İşinin Süresi 3 (Üç) yıl’dır.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 17.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü İpekyolu Üzeri TEİAŞ-TEDAŞ Sosyal tesisleri prefabrik Ek bina (Toplantı Salonu) Pk:49 - 65300/VAN

b) Tarihi ve saati:                       :  26.11.2013 Salı Günü Saat :10.00

7 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

(İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler )

7.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

7.a) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif mektubu.

ç) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Geçici Teminat

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi;

ğ) Tüzel Kişi Tarafından İş Deneyimini Göstermek Üzere Sunulan Belgenin Tüzel Kişiliğin Yarısından Fazla Hissesine Sahip Ortağına Ait Olması Halinde, Ticaret Ve Sanayi Odası/Ticaret Odası Bünyesinde Bulunan Ticaret Sicil Memurlukları Veya Yeminli Mali Müşavir Ya Da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tarafından İlk İlan Tarihinden Sonra Düzenlenen Ve Düzenlendiği Tarihten Geriye Doğru Son Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartın Korunduğunu Gösteren, Standart Forma Uygun Belge;

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin a ve b bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyiminin göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.4. EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:

7.4.1. Bankalardan temin edilecek belgeler :

Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

7.4.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

7.4.3.. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.5.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

7.5.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

7.5.1.3. İsteklilerin teklifleri ekinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri İşletme Elemanları Puan Tablosunu sunacaklardır. Elemanların (Grup Mühendisi, Trafo İşletme Mesul Teknisyeni, Trafo İşletme Teknisyeni) puanlarının toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır. Her Grup için bir Grup Mühendisi istihdam edilecektir.

7.5.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

7.5.2.1. İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.

7.5.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

10 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

10.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir ve 100,00-TL (yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yolu ile ihale dokümanı satış bedeli 110,00,-TL (yüzon TL)’ dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisi İpek yolu Cad. 9. km TEDAŞ-TEİAŞ sosyal tesisleri TEİAŞ (Prefabrik Ek binası) PK: 49 /VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

12 - İstekliler tekliflerini, Bu hizmet alımı ihalesinde her bir grup için kısmi teklif verilebilir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle Grup bazında her bir grup için ayrı ayrı Birim fiyat üzerinden üzerinden Sözleşme düzenlenecektir.

13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

16 - Bu İhalede Grup Bazında kısmı teklif verilebilir.

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

9172/1-1


AĞRI İL ÖZEL İDARESİNİN DİYADİN JEOTERMAL TURİZM SERACILIK VE TİCARET A.Ş. NEZDİNDEKİ 2.550 ADET HİSSESİNİN SATIŞINA DAİR İLAN

Ağrı İl Özel İdaresi İl Encümeni (İhale Komisyonu) Başkanlığından:

Madde 1:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

Ağrı İl Özel İdaresinin ortağı bulunduğu, Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret A.Ş.’nin toplam 5.000 adet (%100) olan hisselerinden 4.020 adedi (toplam şirket hisselerinin %80,40’ı) Ağrı İl Özel İdaresi’ne ait olup, bu hisselerden (toplam şirket hisselerinin %51’ne, Ağrı İl Özel İdaresi’nin Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret A.Ş.’deki toplam hisse payının %63.4328’ine tekabül eden) 2.550 adet hissesi, aşağıda yazılı muhammen satış bedeli üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacak ihale ile satılarak özelleştirilecektir.

Madde 2:

İHALEYE ESAS MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Satış ihalesi yapılacak olan, Ağrı İl Özel İdaresi’nin Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret A.Ş.’deki toplam hisse payının % 63.4328’ine tekabül eden 2.550 adet hissesinin satışına esas muhammen ihale bedeli 5.100.000,00 TL olup, geçici teminat bedeli ise 153.000,00 TL’dir.

Madde 3:

İHALENİN YAPILACAĞI YER, İHALE TARİHİ VE SAATİ:

Satış ihalesi 27/11/2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00’da, İl Encümen Toplantı Odası, Erzurum Cad., T.C. Ağrı İl Özel İdaresi, 04100/AĞRI adresinde  yapılacaktır.

Madde 4:

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI VE ŞEKLİ:

İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

İhaleye katılacak kişiler, bizzat, 4. maddede istenilen belgelerle birlikte 27/11/2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00’a kadar, İl Encümen Toplantı Odası, Erzurum Cad., T.C. Ağrı İl Özel İdaresi, 04100/AĞRI adresine  gelerek, ihaleye katılacaklardır.

Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5:

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar, ihale kendisinde bırakılsa bile ihale iptal edilir, geçici veya kesin teminatı irat kaydedilir. Gerekiyorsa ilgililer hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununa ve 2886 Sayılı D.İ.K’na göre soruşturma yapılır.

Madde 6:

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER:

İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeler şunlardır:

a- Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon numarası ile faks numarası ve varsa elektronik posta adresi), üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı sureti,

b- Tüzel kişi olması halinde; ilgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2013 yılında alınmış, yeni tarihli, Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin ve noter imza sirküsü örneklerinin aslı ya da noter onaylı suretleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

c- Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

d- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarda belirtilen belgeler,

e- 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince İdare tarafından hazırlanarak ihaleye katılacak kişilere verilecek teklif mektubu örneğinin tarih atılmış, kaşe basılmış ve imzalanmış hali. (İdare tarafından hazırlanarak katılımcılara verilecek olan matbu teklif mektubu haricinde başka bir teklif mektubu örneği kabul edilmeyecektir) ve ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

f- İhaleye katılacak olanlar tarafından, yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat, Ağrı İl Özel İdaresi’nin T.C. Ziraat Bankası Ağrı Merkez Şubesindeki 31034041/5001 nolu hesabına yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edilecektir.

MADDE 7:

İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a- 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince İdare tarafından hazırlanarak ihaleye katılacak kişilere verilecek teklif mektubu örneğinin tarih atılmış, kaşe basılmış ve imzalanmış hali. (Şartname eklerinde örneği mevcut),

(İdare tarafından hazırlanarak katılımcılara verilecek olan matbu teklif mektubu haricinde başka bir teklif mektubu örneği kabul edilmeyecektir)

b- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış İdari Şartname, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c- Geçici Teminat,

d- Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon numarası ile faks numarası ve varsa elektronik posta adresi), üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı sureti,

e- Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi,

f- Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

g- Tüzel kişi olması halinde; ilgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2013 yılında alınmış, yeni tarihli, Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin ve noter imza sirküsü örneklerinin aslı ya da noter onaylı suretleri ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

h- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarda belirtilen belgeler

i- İhale dokümanlarının satın alındığına alındı makbuzu veya banka dekontu.

(İhale dosyası ve ilgili dokümanlar, 5,000 TL mukabilinde, Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Erzurum Cad., T.C. Ağrı İl Özel İdaresi, 04100/AĞRI adresinden, hafta içi ve  mesai  saatleri içerisinde temin edilebilir.)

Madde 8:

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLME ŞEKLİ, TESLİM YERİ VE SAATİ:

Satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 27/11/2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00’a kadar, İl Encümen Toplantı Odası, Erzurum Cad., T.C. Ağrı İl Özel İdaresi, 04100/AĞRI adresinde  İl Encümeni (İhale Komisyonu) sekreterya görevini yapan görevliye sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Madde 9:

ŞARTNAME, SÖZLEŞME VE EKLERİNİN GÖRÜLMESİ:

İhaleye ilişkin idari şartname, sözleşme ve ekleri, hafta içi mesai saatleri içersinde Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.

İhaleye katılan kişiler, ihale ilanı ile birlikte, ihale şartnamesini ve sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini peşinen beyan etmiş olurlar.

Madde 10:

İDARENİN YETKİSİ:

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

Madde 11:

İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ:

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (İhale Komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 12:

HARÇ VE GİDERLER:

İhale üzerinde kalan ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçları ile diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, İdare, protesto çekmeye ve onay almaya gerek kalmaksızın ihaleyi iptal eder ve geçici teminat İdare adına irat kaydedilir.

Madde 13:

ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının, ihale yapılana yukarıda belirtildiği şekilde tebliğ edildiği tarihte veya en geç ertesi gün, ihale kendisinde kalan tarafından, ihale bedelinin tamamı, tek seferde Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nin T.C. Ziraat Bankası Ağrı Merkez Şubesindeki 31034041/5001 nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale üzerinde kalan ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçları ile diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, İdare, protesto çekmeye ve onay almaya gerek kalmaksızın ihaleyi iptal eder ve geçici teminat İdare adına irat kaydedilir. Aksi takdirde ihale kendisinde kalan, vukua gelecek hasar, zarar fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden herhangi bir talepte bulunamayacaktır. 

İhale kararının, ihale yapılana tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 57. maddesi hükmüne göre geçici teminatı kesin teminata çevrilerek Noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi İdareye vermek zorundadır.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde 2886 Sayılı Kanunun 57. maddesindeki hükümler uygulanır.

Madde 14:

İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 58. maddesi gereğince, ihale kendisinde kalan tarafından hisselerin ihale bedelinin tamamı, ihale ve satışa ilişkin vergi, resim, harç ve diğer masrafların tamamı ödendikten sonra, İdare ve alıcı arasında imzalanacak sözleşme ile hisselerin alıcıya devri yapılacaktır.

Madde 15:

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:

İhale ilanı, idari şartname ve ekleri ile sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Madde 16:

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ:

Satıştan doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Madde 17:

TAAHHÜTNAME:

İhaleye katılacak ve teklif verecek olanlar aşağıdaki taahhüdü vermiş sayılırlar:

Bu satış ihalesine ilişkin ihale ilanı, idari şartname ve ekleri ile sözleşmede yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, ihale ilanı, idari şartname ve ekleri ile sözleşmede belirtilen kurallara aynen uyacağımı, aksi halde, ihale ilanı, idari şartname ve ekleri, sözleşme ve kanunda belirtilen hakkımda uygulanacak cezai işlemler ve müeyyideler ile Ağrı İl Özel İdaresi’nin satışı tek taraflı olarak iptal ve sözleşmeyi tek taraflı fesih yetkisini peşinen kabul ve taahhüt ederim.

 

Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.

 

Taahhüt Eden Alıcı veya Vekilinin:

Adı, Soyadı   : …………………………………………………..

Görevi           : …………………………………………………..

Yasal Adresi : …………………………………………………..

…………………………………………………………………...

Tarih             : ………………………….……………..…………

İmzası            : ………………………

 

Madde 18:

ŞARTNAMENİN İMZALANMASI VE NOTER TARAFINDAN TASDİKİ:

İhalenin onaylanmasının ardından idari şartname ve sözleşme taraflarca imzalanacak ve noter tarafından tasdik edilecektir.

Madde 19:

İdari şartname ve ekindeki Teklif Mektubu Örneği ile Sözleşme ihale ilanı ile birlikte, ihalenin şartlarını düzenleyen ayrılmaz parçalarıdır.

İlan olunur.

9206/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğü       :  Aladağ                                                                                                      İhale Tarihi       :     26.11.2013

Bölge Müdürlüğü         :  Bolu                                                                                                          İhale Yeri         :     Karacasu

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

MİKTARI

MUH BEDL.

%3 TEMİNATI (TL)

AÇIKLAMA

ADET

M3.DM3.

Ster

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

360,000

 

215,00

2.328,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

Global

360,000

 

180,00

1.956,00

2013 Üretimi

Sarıalan*

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

T.İrat

52,965

 

170,00

271,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Ktk.Tom.

Global

110,000

 

195,00

646,00

2013 Üretimi

Çaydurt*

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

Global

30,000

 

175,00

158,00

2013 Üretimi

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

91,423

 

260,00

715,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

1.389,701

 

205,00

8.563,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

Global

712,435

 

175,00

3.750,00

2013 Üretimi

Sarıalan*

Çs.Tel Direk (9 Boy)

T.İrat

6,880

 

210,00

44,00

2013 Üretimi

Sarıalan*

Çs.Tel Direk (9 Boy)

T.İrat

5,718

 

250,00

43,00

2013 Üretimi

Sarıalan*

Çs.Tel Direk (10 Boy)

T.İrat

13,038

 

220,00

87,00

2013 Üretimi

Sarıalan*

Çs.Tel Direk (10 Boy)

T.İrat

8,560

 

270,00

70,00

2013 Üretimi

Sarıalan*

Çs.Tel Direk (11 Boy)

T.İrat

7,019

 

280,00

59,00

2013 Üretimi

Sarıalan*

Çs.Tel Direk (12 Boy)

T.İrat

4,991

 

240,00

36,00

2013 Üretimi

Sarıalan*

Çs.Tel Direk (12 Boy)

T.İrat

13,034

 

290,00

114,00

2013 Üretimi

Muhtelif

2.S.Çs. Maden Direk

Global

105,000

 

170,00

538,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Çam Kıtlık Od.

Global

928,030

 

120,00

3.373,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Çam Kıtlık Od.

İndirimli

496,278

 

110,00

1.648,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Çam Kıtlık Od.

İndirimli

256,515

 

105,00

812,00

2013 Üretimi

Ortakıraç*

Çam Kıtlık Od.

T.İrat

96,202

 

140,00

405,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

Global

2.783,070

 

120,00

10.087,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

İndirimli

527,687

 

110,00

1.751,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

İndirimli

15,225

 

105,00

48,00

2013 Üretimi

Alabarda Ormaniçi

2.SNB.Çam Sırık

Global

 

2

75,00

5,00

2013 Üretimi

TOPLAM

 

 

8.373,771

2

 

37.507,00

 

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvalleri açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin %40 ı, ibreli ve yapraklı kâğıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun %30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık %0,6 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - Açık arttırmalı satış 26/11/2013 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

3 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller (% 50 + -) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.

4 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış ek no: 1, 2, 4 ve 6 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6 - Bu satış ile ilgili bilgiler Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, civar işletme müdürlükleri ile işletmemiz Şefliklerinde görülebilir.

7 - Teminat olarak banka mektubu vereceklerin banka mektubunun üzerine İşletme adını ve İhale tarihini yazdırmaları şarttır. Eski tarihli mektuplar kabul edilmez. Gecikme faizi aylık % 1,2 dir.

8 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte satış komisyonuna müracaatları ilan olunur.

TEL: 0374 262 96 60–61 FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

9168/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Konya Ereğli Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şinasi Mahallesi 19 LI pafta, 1348 ada, 6 parsel (16.625,24 m² alanlı) üzerine yapılacak olan 400 daireli 10 bloğun kat karşılığı inşaatı yapım işi 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

Muhammen Bedeline İlişkin Esaslar :

 

S

No

Mahalle Ada/Parsel Alanı m².

İmar Durumu

Muhammen Bedel (Kat Karşılığı olarak istenen konut adedi ve nakit para miktarı) (Yapı yaklaşık maliyetleri ve birim fiyat analizine göre %25 müteahhit karı hariç)

İşin Muhammen Bedeli

İşin Geçici

Teminatı

 

Şinasi Mahallesi 1348 Ada 6 parsel

16625,24 m².

E-2,80

Ayrık Konut

İnşaatın yapılacağı parselin toplam alan yaklaşık 16625,24 m² dir. Muhammen Bedel 50.000,00 TL+ yüklenicinin teklif edeceği bir bloğun tamamı ve G bloğun 2.3.4.5.ve 6. normal katlarında bulunan 4 er adet olmak üzere toplam 60 adet daire olup,

(50.000+3.596.032.20)

TOPLAM

3.646.032,20TL.

109.380,97 TL

 

İhale 26.11.2013 Salı günü, Saat 14.00’da Ereğli Belediyesi Encümen Odasında İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Konya Ereğli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.

Son müracaat tarihi 26.11.2013 tarihinde Salı günü saat: 14:00’e kadar olup; müracaatlar belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır.

İhale katılımcılarından istenen belgeler:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) İç Zarf:

• Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf.

• Pay Cetveli (doldurulmuş, işaretlenmiş ve hazırlanmış olacak)

b) Dış Zarf:

• Kanuni ikametgahı ve yazışma adresini gösteren adres beyanı (gerçek kişiler için muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüklerinden alınmış ikamet belgesi, tüzel kişiler için yazılı adres bildirgesi.

• Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmesi.(yılı içerisinde)

• Noter tasdikli imza sirküleri.

• Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişiler için yetkili organların ihaleye katılma kararları ve katılacaklara verilen yetki belgesi.

• Geçici teminat toplam muhammen bedelin %3 ü olup, Teminat mektubu ve eki teyit yazısı, bankaya yatırıldığına dair dekont veya Belediye veznesine yatırıldığı takdirde alındı makbuzu olarak zarfa konulacaktır. (Bankaya yatırılması halinde TC Ziraat Bankası Ereğli Şubesi TR 41 0001 0001 6938 9258 6850 06 nolu hesaba yatırılacaktır.)

• İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilikler yukarıda istenilen belgeleri kendi adına ayrı, ayrı vereceklerdir.

• Makine ekipman taahhütnamesi.

• Teknik personel taahhütnamesi.

• İhaleye katılacak isteklilerin 2886 Sayılı ve 4734 sayılı yasalar kapsamında yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyan vermek.

• Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler.(İsteklinin bilançosu veya eş değer belgeleri, Gelir tablosu veya taahhüdü,)

• İstekli şartname ve eklerinde belirtilen hususlara göre teklif verecektir.

• Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu ile Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge.

• SGK borcu olmadığına dair belge,

• İş deneyim belgesi (Yapılacak toplam inşaat maliyet bedelinin %25 yüklenici karı hariç olan 23.973.547,90 TL. nin %20 sinden az olmamak üzere yüklenici tarafından ihale konusu iş ve benzer işlere ait son on yılda yapılan inşaatların (2013 tarihli yapı yaklaşık maliyetlerine göre güncellenerek) belgelerinin veya toplam inşaat alanının %20 sinden az olmamak üzere yüklenici tarafından ihale konusu iş ve benzer işlere ait son on yılda yapılan inşaatların belgelerinin sunulması.)

• Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

• İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirten Ereğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecek yer görme belgesi.

• Bu işin şartnamesi 1.000.00 TL (Bin Türk lirası) bedel karşılığında, Ereğli Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir. İhale dosyası almayanlar ihaleye katılamayacaklardır.

• İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaktır.

• İhaleye girecek Tüzel ve Gerçek kişiler yukarıda istenen belgelerin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

İlan olunur.

9181/1-1