13 Ekim 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28794

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN :

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

 2 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve 4 takım dosya halinde yayınları ile birlikte ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara duyurulacaktır

SON BAŞVURU TARİHİ :

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

Fakülte/Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Açıklamalar

Adet

Drc.

Adet

Drc.

Adet

Drc.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Sistemleri ve Yazılım

-

-

1

*1

-

-

*Matematik’te Geometri alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

Biyomühendislik

-

-

 

 

1

*3

*Amycolatopsis ve nocardia üyelerinin izolasyonu ve polifazik karakterizasyonu konusunda doktora yapmış olmak.

8557/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanları,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgeleri,

3 - Üç adet fotoğrafları,

4 - Başvuracak adayların başvuru formu,

5 - Üniversitemizin http://web.beun.edu.tr/personel/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4(Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte

müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: - Müracaat edenlerin üniversitemiz http://web.beun.edu.tr/personel/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan “Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri”nde belirtilen şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

AÇIKLAMA

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Zihinsel Engelliler Eğitimi

 

 

1

Özel Eğitim anabilim dalında otizmli çocukların anne baba eğitimi konusunda doktora yapmış olmak.

Okul Öncesi Eğitimi

 

 

1

İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Eski Türk Edebiyatı

 

 

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Biyokimya

1

 

 

Yardımcı üreme teknikleri üzerine yurtdışında eğitim almış olmak ve testiküler iskemi reperfüzyon hasarında koenzim Q10 tedavisinin germ hücre spesifik apoptozisine etkisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.

Göz Hastalıkları

 

1

 

Prematürelerde retinopati gelişiminde risk faktörleri ile ilgili çalışması olmak.

Göz Hastalıkları

 

 

1

Oral İsotretinoin tedavisinin retinal sinir üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.

Kardiyoloji

 

 

1

Aort yetersizliği ciddiyetinin değerlendirilmesinde inen aorta akımlarının ekokardiyografik değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.

İç Hastalıkları

 

 

1

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak.Erişkinlerde yumuşak doku sarkomları ile ilgili prognoz ve sağ kalım çalışması olmak.

İç Hastalıkları

 

 

1

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak.Tiroid nodüllerinde makro kalsifikasyon varlığının malignite gelişimi riski ile ilgili çalışması olmak.

Nöroloji

 

 

1

İleri yaş grubunda bellek fonksiyonları ile ilgili çalışması olmak.

Nöroloji

 

 

1

Epilepsi hastalarında monoterapi ilaç tedavisinin etkileri üzerine çalışması olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

 

1

 

Deneysel radyoterapi, elektron mikroskopisi, apoptozis ve immünohistokimya konularında çalışmaları olmak.

Radyoloji

 

 

1

MR protokolleri ile ilgili sertikası olmak.Karatid anjioplastisi üzerine çalışması olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Enerji

 

1

 

Akışkan yatakta kurutma konusunda doktora yapmış olmak.

Makine Malzemeleri ve İmalat Teknolojisi

 

 

1

Yapıştırma yumuşak lehim hibrit bağlantı yöntemi geliştirilmesi ve kesici takımlara uygulanması konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

Maden İşletme

1

 

 

Topuk mekaniği ve tabaka kontrol konularında uzman olmak.

Maden İşletme

 

1

 

Kaya mekaniği alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

 

 

1

Yönetim psikolojisi ve yeni yönetim yaklaşımları konuları üzerine çalışmaları olmak.

İktisat Teorisi

 

 

1

Fiyatlama davranışı ve enflasyon teorileri konuları üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

1

 

 

Ekonomik entegrasyon ve doğrudan yabancı yatırımlar konularında çalışmaları olmak.

İktisat Politikası

1

 

 

Politik iktisat ve Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

Yönetim ve Organizasyon

 

1

 

Stratejik yönetim ve girişimcilik alanlarında çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

 

 

1

Gazzali ve İbn Teymiyye'de Kelam-Mantık ilişkisi konusunda çalışmış olmak.

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

 

 

1

Doktorasını çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği anabilim dalında yapmış ve İlköğretim öğrencilerinde uyku düzeni konusunda çalışması bulunmak.

8544/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A. O.’nın Adıyaman ve Şanlıurfa İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3790 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 28.08.2013 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

8567/1-1